Skip to main content
CORPUS OF CONTEMPORARY IRISH
Results (12566)
Sular chruthaigh Dia an chéad domhan ní raibh an domhan seo ná aon domhan eile ann.
Mícheál Ó Conghaile: Diabhlaíocht Dé. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 011
domhan ag gach teanga - domhan mór nó domhan beag.
Domhain Teanga. Comhar 70 (4), 18-21. Torlach Mac Con Midhe.
Page: 18-21
Date: 2010-04-01
Maireann na Francaigh i ndomhan na Fraincise, maireann na Gearmánaigh i ndomhan na Gearmáinise, agus aroile.
Domhain Teanga. Comhar 70 (4), 18-21. Torlach Mac Con Midhe.
Page: 18-21
Date: 2010-04-01
Domhan ann féin atá in Salvador; domhan a bhfuil a réaltacht agus a loighic féin aige.
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Page: 007
Coinníonn Mios Miosa cóimheá idir Domhan is Cruinne agus idir an Chruinne is an Domhan.
Scéal Daideó: Ceacht as leabhar na timpeallachta le Darryl Wilson, aistrithe ag Oisín. Is duine den treibh Atsuge é Darryl, seanchaí agus file. Scríobh sé an scéal seo mar gheall ar an truailliú agus an scrios atá forleathan lenár linn. Tá cónaí air i gCalifornia.. Feasta 53 (7), 7-9. Gan údar.
Page: 7-9
Date: 2000-07-01
“Príosúnach” agus “príosún”, domhan nach bhfuil ar eolas go ginearálta ag an domhan taobh amuigh.
Príosúnach 1082. Comhar 70 (8), 26-27. Réamonn Ó Muireadhaigh.
Page: 26-27
Date: 2010-08-01
Sular chruthaigh Dia an domhan ní raibh an domhan ann.
In Ainm Dé: Finscéal. Comhar 72 (4), 17. Micheal Ó Conghaile.
Page: 17
Date: 2012-04-01
‘Ní as domhan eile a thángamar, ach ó ré eile sa domhan céanna,’ arsa Cormac.
Máire Zepf. Lá leis na Lochlainnaigh. Cois Life. 2016
Page: 050
Cuimhníonn muidinne sa Sean-Domhan ar fhírinní a cheileann daoine sa Domhan Úr orthu féin.
Ta muid ar an droichead uair amhain eile – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri
Date: 2004-11-17
domhan na clódóireachta ag meath agus an domhan leictreonach tagtha ina áit.
Leabhair i léig; na seanleabhair nach bhfuil spás ann dóibh a thuilleadh – Torlach Mac Con Midhe
Date: 2015-01-21
Domhan dromchlaí é dar leis, domhan trasnála, domhan atá ina pharabal ar dhomhan an iar-nua-aoiseachais ar shlí: domhan nach mbaineann fírinne le seanmóin ar bith ann.
Domhan drithleach is gan aon mhíniú ar an drithle aige – Mícheál Ó Haodha
Date: 2012-05-30
É ar intinn acu an domhan a athrú agus domhan nua a chruthú as an gconamar.
Líon suas arís é!. Feasta 59 (11), 14. Murchadh Mac an Aighnis.
Page: 14
Date: 2006-11-01
Fágtar an domhan seo agus téitear chuig domhan iomlán eile.
Léirmheas: Daoine a itheann daoine. An tUltach 88 (2), 24. Beartla De Búrca.
Page: 24
Date: 2011-02-01
“Bhí siad ag iarraidh domhan níos fearr a chruthú amach anseo, nó domhan níos cothroime.
Cad é a bhain don Réabhlóid? An tUltach 91 (7), 14-15. Anton Mac Cába.
Page: 14-15
Date: 2014-07-01
Bíonn domhan teanga amháin dúnta ar an domhan eile.
Domhain Teanga. Comhar 70 (4), 18-21. Torlach Mac Con Midhe.
Page: 18-21
Date: 2010-04-01
Bhí Jung i ndomhan beag dá chuid féin anois – nó domhan mór – domhan na smaointeoireachta.
Gabriel Rosenstock. Ríocht na Cailce. LeabhairCOMHAR 2005.
Page: 023
Thuig mé láithreach gur domhan ar leith é domhan an taispeántais talmhaíochta.
Gan teideal: Le bliain anuas, tháinig athrú ar shaol ár gcolúnaí nuair a chuir sí aithne ar dhomhan na seónna talmhaíochta a bhíonn á reáchtáil ó cheann ceann na tíre le linn an tsamhraidh – Gan údar
Date: 2019-01-09
Ní amach ach isteach i ndomhain a intinne a phlúch sé freagra.
Joe Steve Ó Neachtain: Idir Neamh is Talamh. Cló Iar-Chonnacht 2014.
Page: 109
úire cumhrach na mbláthanna fiáine ag cothú síocháin i ndomhain a intinne.
Joe Steve Ó Neachtain: Idir Neamh is Talamh. Cló Iar-Chonnacht 2014.
Page: 123
Ach bhí teannas neamhghnách ag cothú ísle brí i ndomhain a intinne ar ala na huaire.
Joe Steve Ó Neachtain: Idir Neamh is Talamh. Cló Iar-Chonnacht 2014.
Page: 149
Bhuafadh sé craobhacha meánmheáchan éadrom an domhain agus trom-mheánmheáchain an domhain.
Rónán Mac Con Iomaire: Rocky Ros Muc. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Page: 207
Sa bhliain 1917, chuir Liam Ó Rinn tús le sraith aistí dar theideal, ‘Saothar Fear nDomhain’.
Conchúr Mag Eacháin: Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana. Cois Life 2014.
Page: 160
Dá bhrigh sin coimeádfad ‘economiceacht’ mar Ghaedhilg ar ‘economics’ (‘Saothar Fear nDomhain’, ACS, 7.4.1917)
Conchúr Mag Eacháin: Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana. Cois Life 2014.
Page: 161
D’aithin sé rud éigin ársa, éagobhsaí, i ndomhain anama ann féin.
Sliocht as ‘Na hUibheacha Reoite’: Scéal as an gcnuasach Máistir na hOíche (Il Padrone della Notte) le Stanislao Nievo. Arna aistriú ón Iodáilis ag Máire Nic Mhaoláin. Feasta 55 (6), 10-11. Máire Nic Mhaoláin.
Page: 10-11
Date: 2002-06-01
Is domhain pharailéalacha iad na domhain teanga.
Domhain Teanga. Comhar 70 (4), 18-21. Torlach Mac Con Midhe.
Page: 18-21
Date: 2010-04-01
Ná deirtear ‘domhan an Bhéarla’ coitianta chomh maith le ‘saol an Bhéarla’, chuala cách caint ar an domhan thoir agus ar an domhan thiar ach, má thagann sé chuige go gcaithfí Gaeilge a chur ar ‘This degree is highly regarded in the business world’ is cinnte nach mbeinn tógtha le ‘sa domhan gnó’ ach gur dheise liom ‘i ndomhan/saol an ghnó’ agus is dócha, le fírinne, go mb’fhearr ‘saol’ agus ‘domhan’ a sheachaint ar fad agus ‘i measc lucht gnó’ a rá.
Léirmheas. Feasta 54 (2), 11-13. Aogán Ó Muircheartaigh.
Page: 11-13
Date: 2001-02-01
Bhain sí súmóg as agus tharraing sí anáil dhomhain: bhí sí réidh do rabharta an lóin.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 024
Tharraing sí anáil dhomhain agus sheas ag an gcuntar, idir an fear feargach agus Juha.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 031
Taobh thiar den chuntar, bhain Rebekka learradh as a géaga agus tharraing anáil dhomhain.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 055
Buíochas le Dia, ní raibh an gearradh ró-dhomhain.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 087
Tharraing Rebekka anáil dhomhain.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 088
‘Rebekka….’ Tharraing sé anáil dhomhain.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 094
Tharraing sí anáil dhomhain, bhailigh gach uile unsa fuinnimh a bhí inti.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Page: 135
Anáil dhomhain eile.
Áine Ní Ghlinn: Daideo. Cois Life 2014.
Page: 028
Tógaim anáil dhomhain.
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Page: 051
Tharraing sí anáil dhomhain.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Page: 022
Anáil dhomhain.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Page: 103
Tógaim anáil dhomhain.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Page: 125
Tharraing sé anáil dhomhain isteach trína pholláirí.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 014
Thóg mé anáil dhomhain.
‘Ach caithfidh mé Máire a chur síos le codladh beag…’
Date: 2015-10-22
Tharraing Mickey Dwyer anáil dhomhain.
Rónán Mac Con Iomaire: Rocky Ros Muc. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Page: 348
An t-uisce ina linn dhomhain dhorcha thíos faoi.
Anna Heussaff: Scáil an Phríosúin. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 071
Thuig sise ón anáil dhomhain a ghlac a compánach go raibh an fear ceart aimsithe acu.
Anna Heussaff: Scáil an Phríosúin. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 317
Tharraing anáil mhór dhomhain.
Bricfeasta Madra: Gearrscéal. Comhar 72 (4), 17-20. Micheál Ó Conghaile.
Page: 17-20
Date: 2012-04-01
Ní ainmí an comhlánú sin ar leibhéal an struchtúir dhomhain.
Aidan Doyle, Siobhán Ní Laoire: Aistí ar an Nua-Ghaeilge - in Ómós do Bhreandán Ó Buachalla. Cois Life 2006.
Page: 170
Glac anáil dhomhain isteach fríd an tsrón thar cheithre shoicind.
10 gcéim le strus a laghdú – Ainle Ó Cairealláin
Date: 2016-09-19
Bíonn seans ag an intinn sos a ghlacadh ón smaointeoireacht dhomhain agus ón bhuaireamh.
10 gcéim le strus a laghdú – Ainle Ó Cairealláin
Date: 2016-09-19
Tharraing Eoin anáil dhomhain, dhírigh a shúile ar na flaithis agus rinne a mhachnamh.
Alex Hijmans. An Tearmann. Cois Life 2016.
Page: 061
Tharraing Tayrone anáil dhomhain, leathshúil aige ar fhear an Bhíobla.
Alex Hijmans. An Tearmann. Cois Life 2016.
Page: 122
Tharraing Eoin anáil dhomhain.
Alex Hijmans. An Tearmann. Cois Life 2016.
Page: 183
Tharraing mé anáil dhomhain.
Áine Ní Ghlinn. Hata Zú Mhamó. Cois Life 2016.
Page: 024
Tharraing Tomás anáil fhada dhomhain.
Áine Ní Ghlinn. Hata Zú Mhamó. Cois Life 2016.
Page: 039
Ghlac siad beirt anáil dhomhain chun a gcroí a cheansú.
Máire Zepf. Lá leis na Lochlainnaigh. Cois Life. 2016
Page: 069
Tharraing Brídín anáil dhomhain agus thosaigh sí.
Máire Zepf. Tubaiste ar an Titanic. Cló Mhaigh Eo 2012.
Page: 042
Níl buntáistí nó léargas an charachtair dhomhain ag baint leo má ghlactar leis an seanteoiric liteartha.
Léirmheas. Feasta 54 (12), 16. Seán Ó hÉineacháin.
Page: 16
Date: 2001-12-01
Tharraing sé anáil dhomhain agus líon sé a scámhóga lena cumhracht.
An Geimhreadh: Gearrscéal. Feasta 57 (10), 7-9. Roibeard Ua Conaing.
Page: 7-9
Date: 2004-10-01
An treibh a fhágaint id dhiaidh agus dul amach ar an tseiscinn dhomhain.
Callán caoin na cathrach – Alan Titley
Date: 2015-07-22
Lig mé osna dhomhain asam.
Caoimhe from TnaG – Caoimhe Ní Laighin
Date: 2015-09-02
I léir a dhúil dhomhain sa tréimhse.
Léirmheas. Feasta 59 (5), 18-19. Art Ó Maolfabhail.
Page: 18-19
Date: 2006-05-01
Bhí Marius ag éisteacht go dtí seo agus ag déanamh machnaimh dhomhain ar an scéal.
Orna Ní Choileáin. Greim na Vaimpíre. Cois Life 2017.
Page: 024
Bhí Marius ag éisteacht go dtí seo agus ag déanamh machnaimh dhomhain ar an scéal.
Orna Ní Choileáin. Greim na Vaimpíre. Cois Life 2017.
Page: 025
Tharraing sé anáil mhór dhomhain.
Tríocha soicind. An tUltach 88 (12), 12-13. Pól Ó Muirí.
Page: 12-13
Date: 2011-12-01
Tá spioradáltacht fhíneáilte agus dhomhain ag baint leo.
Éifeacht na n-ealaíon. An tUltach 90 (4), 18-19. Gan údar.
Page: 18-19
Date: 2013-04-01
Tá iarratas nua pleanála déanta do chéibh dhomhain mhara i Ros a' Mhíl.
Iarratas nua do ché dhomhain mhara i Ros a' Mhíl
Date: 2017-08-21
Tá tuiscint dhomhain againn ar dhúphoill agus ar thús na cruinne a bhuíochas lena chuid taighde.
Stephen Hawking – an t-eolaí ab aitheanta ó bhí Einstein ann – ar shlí na fírinne: Tá go leor eolaithe maithe ann nach mbíonn iomrá ar bith orthu ach bhí tréithe eisceachtúla breise ag Stephen Hawking – Liam Ó Dubhláin
Date: 2018-03-16
D’fhág na tragóidí san am a caitheadh iarmhairt dhomhain fulaingthe ar ábhar mór aiféala í.
Tá Comóradh an Chomhaontaithe thart, cad atá i ndán anois don Tuaisceart?: Is furasta a rá gur thórramh ab ea comóradh 20 bliain an Chomhaontaithe ach seafóid atá ansin, a deir Póilín Ní Chiaráin. Comhar 78 (4), 9-11. Póilín Ni Chiaráin.
Page: 9-11
Date: 2018-04-01
Fear a bhfuil tuiscint dhomhain aige ar nádúr an duine.
Léirmheas: Oilithreach pinn le Liam Ó Muirthile. Feasta 70 (12), 10-12. Mícheál Ó Ruairc.
Page: 10-12
Date: 2017-12-01
Thóg mé anáil dhomhain agus d’ísligh mo ghlór.
Alex Hijmans. Idir Dhá Thír. Cois Life 2017.
Page: 091
Ba dhomhain sa chlábar na rianta céanna.
Pól Ó Muirí. An Bealach Cóir. LeabhairCOMHAR 2012.
Page: 071
Lig Biddy osna fhada dhomhain an athuair.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 015
Lig Biddy osna fhada dhomhain agus chuir sí eascaine ar Mhánas faoina fiacla.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 019
Chuir Eoin an forc síos ar an mbord agus lig osna fhada dhomhain.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 031
Lig Eoin osna fhada dhomhain.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 035
Lig Biddy osna fhada dhomhain.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 036
Lig Biddy osna fhada dhomhain ach níor thug Mánas aon aird uirthi.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 046
Lig Biddy osna dhomhain faoisimh.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 061
“Ní fheadar, a Áine, ní fheadar,” arsa Biddy agus osna fhada dhomhain á ligean aici.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 063
Lig Biddy osna fhada dhomhain agus í ag féachaint idir an dá shúil ar Eoin.
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Page: 077
Míshástacht dhomhain, malaise domhínithe is toradh ar an machnamh.
Éilis Ní Anluain (Eag.) Eoghan Ó hAnluain: Creidim Fós agus aistí eile. LeabhairCOMHAR 2013.
Page: 021
Lig Biddy osna fhada dhomhain agus Mánas is a aoi imithe as raon cluas.
Alan Desmond. Gaeilge agus Grá. LeabhairCOMHAR 2007.
Page: 031
Lig Biddy osna fhada dhomhain.
Alan Desmond. Gaeilge agus Grá. LeabhairCOMHAR 2007.
Page: 077
Tharraing Neasa anáil dhomhain.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Page: 043
Tharraing sé anáil dhomhain isteach ina scamhóga agus lig sé amach arís í.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Page: 066
Tharraing Marcas anáil dhomhain trína shrón agus tháinig uisce lena shúile go tapa.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Page: 067
Meallann an ché fhada dhomhain, 300 méadar, iad.
Gan teideal: Is iontach an gnó a leanann na báid phléisiúir ach is údar mór imní tionchar na mbád sin ar an dtimpeallacht – Gan údar
Date: 2018-09-14
Créacht dhomhain a bhí anseo gan amhras.
Michelle Nic Pháidín: Fuascailt an Iriseora. Cois Life 2018.
Page: 182
Stopann tú chun anáil dhomhain a tharraingt.
Ann-Marie Ireland, Fionnuala Cloke: Tabhair Aire Duit Féin. Cois Life 2018.
Page: 034
Tarraing anáil fhada dhomhain anois trí do shrón agus scaoil í trí do bhéal.
Ann-Marie Ireland, Fionnuala Cloke: Tabhair Aire Duit Féin. Cois Life 2018.
Page: 036
Tarraing anáil fhada dhomhain anois, lig do scíth agus scaoil an anáil.
Ann-Marie Ireland, Fionnuala Cloke: Tabhair Aire Duit Féin. Cois Life 2018.
Page: 036
Tarraing anáil fhada dhomhain anois trí do shrón agus scaoil í trí do bhéal.
Ann-Marie Ireland, Fionnuala Cloke: Tabhair Aire Duit Féin. Cois Life 2018.
Page: 040
Tarraing anáil fhada dhomhain anois trí do shrón agus scaoil í trí do bhéal.
Ann-Marie Ireland, Fionnuala Cloke: Tabhair Aire Duit Féin. Cois Life 2018.
Page: 044
Tarraing anáil fhada dhomhain agus braith boladh do chuid bia.
Ann-Marie Ireland, Fionnuala Cloke: Tabhair Aire Duit Féin. Cois Life 2018.
Page: 046
Creidim chomh maith gur féidir dul ró-dhomhain san anailís idir an dá chluiche.
Gan teideal: Tiocfaidh feabhas ar Áth Cliath in athimirt chluiche ceannais na hÉireann tráthnóna, ach canathaobh nach dtiocfadh feabhas leis ar Chiarraí? – Gan údar
Date: 2019-09-14
Tógaim anáil fhada dhomhain.
Eibhlín
Date: 2017-01-01
“Ar ais chuig domhan na ndaoine, domhan atá i bhfad i bhfad ón domhan seo anseo,” a dúirt sé.
Mícheál Ó Conghaile: Diabhlaíocht Dé. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 046
(Ljerka Postek Jelaca) Tá haiku go diail ar fad chun sinn a thalmhú agus chun a mheabhrú dúinn is cuma cad atá ar siúl againn - nó cén comhrá atá ar siúl againn, linn féin nó le daoine eile - go bhfuil domhan mór amuigh ansin, domhan a bhí ann romhainn, domhan a bheidh ann inár ndiaidh, domhan a bhfuil síorathrú ag teacht air an t-am go léir, domhan ársa, domhan nua.
Éagsúlacht an domhain – Gabriel Rosenstock
Date: 2008-10-08
Dheimhníodar dom go bhfuil mistéir éigin ag rith trí gach aon ní agus bheadh sé chomh maith agam a bheith i mo chodladh go sámh, nó marbh ar fad, mura mbraithfinn an mhistéir sin ó lá go lá agus í ag éirí níos mistéirí an t-am ar fad: Tá haiku go diail ar fad chun sinn a thalmhú, agus chun a mheabhrú dúinn is cuma cad atá ar siúl againn — nó cén comhrá atá ar siúl againn, linn féin nó le daoine eile — go bhfuil domhan mór amuigh ansin, domhan a bhí ann romhainn, domhan a bheidh ann inár ndiaidh, domhan a bhfuil síorathrú ag teacht air an t-am go léir, domhan ársa, domhan nua.
Haiku: An féidir filíocht a thabhairt air? Feasta 61 (11), 23-25. Gabriel Rosenstock.
Page: 23-25
Date: 2008-11-01
Dhúisíomar i ndomhan uaine.
Áit Chiúin Chúilriascúil
Date: 2011-12-01
Mé ar ais i ndomhan an oilithrigh arís, afách.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 061
Mé ar ais i ndomhan gránna na mótarbhealach tormánach.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 084
Lógó gaois.ie
gaois.ie