Skip to main content
CORPUS OF CONTEMPORARY IRISH
Results (1482)
Tá 17 fostaithe go lánaimseartha againn (5 acu sin fostaithe trí mhaoiniú na heagraíochta féin).
Cas leis na ceannairí…: Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge – Foireann NÓS
Date: 2015-02-11
Tá triúr fostaithe go lánaimseartha san ionad i mBéal Feirste agus ceathrar fostaithe i nDoire.
Todhchaí chultúrlanna an Tuaiscirt slán agus deis mhaoinithe trí bliana fógartha ag Foras na Gaeilge: Dheimhnigh an Foras tráthnóna go raibh siad “tar éis éisteacht le haiseolas an chomhairliúcháin” agus gur aithin siad an “ról lárnach atá ag an dá chultúrlann laistigh dá bpobail” – Maitiú Ó Coimín
Date: 2017-09-28
Tá ceathrar fostaithe go lánaimseartha agus tríúr fostaithe go páirtaimseartha ag an chumann gailf.
Cumann Gailf an Fhearthainn/Phort Nua le dúnadh Déardaoin
Date: 2018-02-05
Beirt eagarthóirí lánaimseartha seachtracha bhí fostaithe ar chonradh mar aon le 56 duine a bhí fostaithe go páirtaimseartha ar an tionscadal, idir fostaithe seachtracha agus inmheánacha.
Plean ag Foras na Gaeilge €12.6m a chaitheamh ar fhorbairt fhoclóirí Gaeilge agus corpas na teanga a mhéadú ó 30 milliún focal go dtí 250 milliún focal
Date: 2015-11-30
Cé mhéad duine atá fostaithe in AOG faoi láthair?
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Date: 2005-09-01
Tá 60 duine fostaithe san Acadamh faoi láthair agus beidh suas le 200 duine fostaithe nuair a bheidh clár iomlán cúrsaí an Acadaimh faoi lán seoil.
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Date: 2005-09-01
Ar feadh scaithimh bhig, bhí Leonardo da Vinci fostaithe aige mar ailtire agus mar innealtóir míleata.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 078
Cóitseálaithe áirithe fostaithe acu?'
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Page: 086
Bhí sé fial leis na daoine a bhí fostaithe aige.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Page: 102
Tá breis agus ocht gcéad duine fostaithe ann.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Page: 214
‘Is sórtálaí poist mé in ionad cumarsáide ina bhfuil breis is míle duine fostaithe.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Page: 007
Le breis is deich mbliana a bhí Oscar fostaithe ag Bairtliméad Maxwell mar gharraíodóir.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Page: 159
An comhlacht innealtóirí ina raibh Íde Nic Urnaí fostaithe.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Page: 239
Bhí a chomharsa fostaithe mar bhainisteoir i gcomhlacht príobháideach.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 266
Bhí Manuelo fostaithe go dleathach ag Fenwick, agus víosa aige.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Page: 031
Tá 350 duine fostaithe i Laya cheana féin - ina gceannáras ar an Oileán Beag.
Laya le 100 post a chruthú
Date: 2012-05-14
Comhlacht diagnóisic leighis é Randox, tá 66 duine fostaithe aige cheana fhéin sa Chlochán Liath.
Tuigtear do Nuacht RTÉ nach bhfuil fostaithe ach beirt go dtí seo.
Imní i gCorr na Móna faoi 138 post a gealladh
Date: 2014-10-23
14,000 duine atá fostaithe i 112 ollmhargadh Dunnes Stores sa Phoblacht.
Coinníollacha oibre níos fabhraí ó oibrithe Dunnes Stores
Date: 2014-10-29
fostaithe áirithe in oifig an chomhlachta Google i mBaile Átha Cliath san áireamh anseo.
Na milliúin dlite do na Coimisinéirí Ioncaim
Date: 2014-10-31
Tabharfar an chéad seans ar na postanna nua dóibh siúd atá fostaithe go páirtaimseartha faoi láthair.
Tuairim is 40 oibrí atá fostaithe ag Sioen.
I mBaile Átha Cliath ar fad atá na daoine fostaithe faoi láthair.
Tá go leor daoine fostaithe ag an dá chomhlacht sin sa tír seo.
Taoiseach ag an bhFóram Eacnamaíochta Domhanda
Date: 2015-01-22
Tá 140 duine fostaithe ag an gcomhlacht.
140 post le n-imeacht i gCo Mhuineacháin
Date: 2015-01-22
Faoi láthair tá 3,965 duine fostaithe ag an gcomhlacht.
2,000 duine atá fostaithe faoi láthair san áit.
Tá ardú tagtha ar líon na ndaoine atá fostaithe sa tír seo le bliain anuas.
Ardú de 1.5% ar líon na ndaoine atá fostaithe in Éirinn
Date: 2015-02-25
300 atá fostaithe faoi láthair acu.
Beidh nach mór 1,000 duine fostaithe ag Dell dá bharr.
100 post nua le cruthú ag Dell i Luimneach
Date: 2015-04-23
Ba le conraitheoir a bhí fostaithe ag Uisce Éireann na feithiclí.
Feithiclí a bhí in úsáid ag Uisce Éireann scriosta
Date: 2015-05-06
Cuireadh 13 dhuine a bhí fostaithe in Áras Attracta ar fionraí de bharr an chláir.
5 ball foirne Áras Attracta le cúisiú faoi ionsaí
Date: 2015-05-11
Léiríonn na figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh go raibh 1,929,500 duine fostaithe faoi dheireadh Mhárta.
Don chéad uair ó 2008 tá laghdú faoi 10% ar an ráta dífhostaithe
Date: 2015-05-21
Tá 270 duine fostaithe ag McHales ar bhóthar Chaisleán an Bharraigh ansin.
Tine lasmuigh de Bhaile an Róba i gContae Mhaigh Eo
Date: 2015-06-02
Tá 250 fostaithe faoi láthair acu.
Tá 1,200 duine fostaithe faoi láthair ar an suíomh.
Tá 150 fostaithe ag Ballymaguire i Lusca faoi láthair.
100 post geallta ag cuideachta bia i mBÁC
Date: 2015-08-17
Beidh 100 fostaithe freisin ar feadh 9 mí ag tógáil an ionaid.
100 post geallta ag cuideachta bia i mBÁC
Date: 2015-08-17
Thabharfadh sé an líon fostaithe san HSE go 106,400 san iomlán.
Tá 300 duine fostaithe cheana fhéin ag an gcomhlacht ag a ionad táirgíochta ansin.
Tá 80 duine fostaithe ag an gcomhlacht i Raghnallach i mBaile Átha Cliath cheana féin.
150 post nua le cruthú i mBaile Átha Cliath
Date: 2015-10-28
Tá 100 duine fostaithe aige cheana féin.
Tá 2,000 duine fostaithe ag Topaz sa tír seo agus tá 464 stáisiún sa tír.
Topaz le díol go comhlacht i gCeanada
Date: 2015-12-02
Tá 2,000 duine fostaithe acu cheana féin ansin.
265 post á gcruthú ag 2 chomhlacht éagsúla
Date: 2015-12-14
Bhí 7,053 duine san iomlán fostaithe ag na cliantchomhlachtaí sin.
Líon poist is mó ó 2008 ag an Údarás
Date: 2015-12-18
Tá súil ag an gcomhlacht comhairleoireachta idirnáisiúnta, Accenture cur lena líon fostaithe in Éireann i mbliana.
Agus i gCarraig Thuathail tá dúbailt fostaithe fógartha ag an gcuideachta áitiúil Fortuity.
160 post teineolaíochta i nGaillimh agus Corcaigh
Date: 2016-01-25
Ní fios go fóill an mbeidh deis athlonnaithe ag fostaithe ó Bhleá Cliath go Doire.
Tá 50 post nua fógartha ag an gcomhlacht teicneolaíochta Aspirea
Date: 2016-02-12
2,000 duine atá fostaithe faoi láthair ag MSD in 5 mhonarcha.
200 post déantúsaíochta geallta
Date: 2016-02-15
Breis is 5,000 duine atá fostaithe ag Bombardier i mBéal Feirste.
Bombardier le breis is 1,000 fostaí a ligean chun siúil
Date: 2016-02-17
Beidh 15 fostaithe in Achadh Bheithe ag suíomh díleaghadh atá le tógáil.
90 post nua orgánach geallta i nDún na nGall
Date: 2016-03-07
Bhí muid fostaithe de léim.
I Lár na ‘Páirce’ arís!
Date: 2014-11-01
Bhí muid fostaithe de léim.
I Lár na ‘Páirce’ arís!
Date: 2014-11-01
Bhí fear fostaithe go lánaimseartha lena chinntiú go mbeadh muid ar fáil i gcónaí.
Ar ais i lár na ‘Páirce’
Date: 2014-11-11
Beidh SIPTU páirteach sa próiseas comhairliúcháin atá le tionscnamh leis na fostaithe.
‘Díomá’ ar ÚnaG faoi chailleadh postanna i SIOEN
Date: 2014-11-19
“Tá go leor daoine fostaithe san earnáil seo, go háirithe an earnáil teilfíse.
Gaillimh ainmnithe mar Chathair Scannán
Date: 2014-12-01
Dúradh i ráiteas tar éis an chruinnithe go bhfuil 60% de na poist a bheidh sna ceanneagraíochtaí líonta, agus 33 duine fostaithe ó dheas agus seisear fostaithe ó thuaidh.
€4.9m curtha ar fáil ag FnaG do cheanneagraíochtaí
Date: 2014-12-09
Beirt eile atá fostaithe go lánaimseartha ag FNT cé is moite den Chathaoirleach.
“Cic sa tóin” do cheannródaithe na naíonraí
Date: 2014-12-16
Isteach is amach ar 30,000 duine atá fostaithe sna ranna Rialtais.
10 bpost ‘Gaeilge’ as 30,000
Date: 2014-12-18
Bhí trí chloigeann déag fostaithe go lánaimseartha ag an chomhlacht Beirtreach Teo agus scór eile fostaithe go páirt aimseartha i mbeirtreacha diúilicíní.
CÁIPÉISÍ STÁIT 1984: Treoir don Údarás fanacht glan ó fheirmeacha éisc
Date: 2014-12-27
Bhí ochtar fostaithe go lánaimseartha agus ochtar eile fostaithe go páirtaimseartha ag an fheirm éisc Bradán Mara Teo.
CÁIPÉISÍ STÁIT 1984: Treoir don Údarás fanacht glan ó fheirmeacha éisc
Date: 2014-12-27
Le linn 2014 dúnadh aonad táirgeachta Largo Foods i nGaoth Dobhair, áit ar raibh 110 duine fostaithe go lánaimseartha agus 30 duine fostaithe go lánaimseartha.
Bonneagar seanchaite ag cur bac ar fhostaíocht Ghaeltachta – Ó Cúláin
Date: 2015-01-26
Tá muid go mór faoi chomaoin acu féin agus na múinteoirí atá fostaithe acu.
‘Lúcháir mhór’ ar Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair agus €53,000 ceadaithe don ghrúpa ceoil An Crann Óg
Date: 2015-08-20
An mbeinn fostaithe agus mo chuid oibre chomh lárnach sin dom’ fhéinaitheantas?
An Ghaeilge liom, an Ghaeilge romham, an Ghaeilge im dhiaidh…
Date: 2015-11-24
Faoi láthair, tá 19 oifigeach fostaithe ag grúpaí pobail faoin Scéim.
‘Ná ceadaígí an scannal seo atá náiriúil amach is amach’ – dúshlán an Fhorais tugtha faoin tionscadal foclóra
Date: 2015-12-01
500 atá fostaithe faoi láthair ann.
Veni, vidi, vici – Vardy
Date: 2015-12-06
Dáréag fostaithe aici anois, agus brabach 27 milliún EuroDollar déanta anuraidh aici.
Litir chuig an Taoiseach ó 2115…
Date: 2015-12-10
Tá 7,053 duine san iomlán fostaithe ag cliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta.
Ardú anuraidh den chéad uair ó 2011 ar líon na bpostanna ar thacaigh an tÚdarás leo
Date: 2015-12-18
Is í earnáil na n-éadach an earnáil is lú; níl ach 315 duine fostaithe inti.
Ardú anuraidh den chéad uair ó 2011 ar líon na bpostanna ar thacaigh an tÚdarás leo
Date: 2015-12-18
Bíonn líon ard fostaithe i gcomhlachtaí déantúsaíochta de ghnáth.
‘Cúrsaí tíreolaíochta agus gnó is cúis leis an mbearna infheistíochta idir Gaeltacht Chiarraí agus Chorcaí’ – ÚnaG
Date: 2016-01-11
Beifear ag scaoileadh leis na fostaithe de réir a chéile ó mhí na Bealtaine.
Monarcha in Áth Luain le dúnadh sa Samhradh
Date: 2016-04-08
Tá 130 duine fostaithe aige ansin.
125 post le cruthú i nGaoth Dobhair,Co.Dhún na nGall
Date: 2016-04-18
100,000 atá fostaithe go domhanda aige.
Tionchar fhógra Intel ar fhostaithe anseo
Date: 2016-04-28
Tá beirt iniúchóirí nua fostaithe anois leis na cásanna a scrúdú.
Léithscéal gafa faoi mhoill ar thuarascáil Portiuncula
Date: 2016-05-05
Earcófar na fostaithe as seo go ceann míosa.
Tá 200 duine fostaithe ag an gcomhlacht sa gcathair cheana féin.
1,800 duine atá fostaithe ag EY cheana féin in Éirinn.
Tá stiúrthóirí aerthráchta fostaithe sa tseirbhís phoiblí sa Fhrainc.
Seirbhísí aeir i mbaol sa Fhrainc
Date: 2016-06-23
Tá dlíodóir fostaithe ag an tríú cosantóir sa gcás Joan McKenna - deirfiúr Phaul Kelly.
Níor fhreagair Kelly nó a bhean d'fhógra na hArd-Chúirte
Date: 2016-07-01
Tá 130 duine fostaithe ag an gcomhlacht san ionad teagmhála atá aige sa chathair sin.
125 post nua in ionad glaonna i nGaoth Dobhair – Maitiú Ó Coimín
Date: 2016-04-18
Tá 130 duine fostaithe ag an gcomhlacht san ionad teagmhála atá aige sa chathair sin.
Cosaint déanta ag Údarás na Gaeltachta ar chinneadh tacú le hionad glaonna a bheidh ag feidhmiú trí Bhéarla – Gan ainm
Date: 2016-04-22
Tá na mílte scabhta fostaithe ag clubanna atá ag lorg imreoirí ar fud na cruinne.
Bainimis taitneamh as chomh fada is a mhairfidh sé Leicester, ní fheicfimid a leithéid arís – Pádraic Ó Ciardha
Date: 2016-05-07
Ina theannta sin, bíonn sárdheiseanna forbartha gairme agus pearsanta ag fostaithe institiúidí an Aontais Eorpaigh.
Tá 62 aistritheoir á lorg ag an Aontas Eorpach – Gan ainm
Date: 2016-06-14
Nach bhfuil duine fostaithe aici chun na rudaí seo a thabhairt faoi deara?
Girseach ghaelach ag na Meteors: Clíona i measc na gceiliúran – Clíona Ní Mhuirí
Date: 2009-03-20
Mar cheanneagraíocht, tá ochtar foirne againn agus beirt eile fostaithe ar bhonn conartha.
Cas leis na ceannairí…: Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn – Foireann NÓS
Date: 2015-02-18
Go gearrthréimhseach is é an dúshlán atá romhainn ná fás ó eagraíocht le seisear fostaithe go heagraíocht le 19 duine fostaithe aici.
Cas leis na ceannairí…: Lorcán Mac Gabhann, Ceannasaí Ghlór na nGael – Foireann NÓS
Date: 2015-03-10
Bhí láimhdeachas de €35 milliún ag an chomhlacht anuraidh agus anois tá 180 oibrí fostaithe acu.
Barúil ón Bhosca – Imirce sa lá atá inniu ann... – Gan ainm
Date: 2014-11-21
Ní fhaigheann siad íocaíocht ar son an cluiche a imirt mar sin de ní fostaithe iad.
Ról CLG sna Meáin Shóisialta – An bhfuil ról ar bith acu? – Gan ainm
Date: 2014-12-10
Tríúr atá fostaithe faoin scéim faoi láthair.
Oifigigh Ghaeilge chun leanúint sna hollchomhairlí – Shane Ó Curraighín
Date: 2015-03-27
Tá 55 duine fostaithe go díreach ag Dalradian, 54% acu as Contae Thír Eoghain.
An Pobal Vs Dalradian- Scéal Íochtaráin – Gan ainm
Date: 2016-02-23
Rinne poblachtánaigh iarracht cúnamh a thabhairt do na fostaithe a chaill pá de dheasca stailceanna.
Cormac Ó Comhraí: Sa Bhearna Bhaoil Gaillimh 1913-1923. Cló Iar-Chonnacht 2016.
Page: 097
Líomhaigh an chomhlacht gur de bharr Sasanaigh a bheith fostaithe ann a dódh é.
Cormac Ó Comhraí: Sa Bhearna Bhaoil Gaillimh 1913-1923. Cló Iar-Chonnacht 2016.
Page: 344
Bhuail Aoife isteach freisin chuig oifig an eagrais chearta daonna ina raibh Gabriel Salgado fostaithe.
Anna Heussaff: Scáil an Phríosúin. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 286
Faoi 1967 trí phríomhthimire dhéag a bhí fostaithe ag Gael-Linn.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Page: 043
Bhí an t-ealaíontóir Cathal de hÍde fostaithe ar bhonn páirtaimseartha.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Page: 085
Bhí dearthóir Iodálach, Valentino Rossi, fostaithe ag an chomhlacht.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Page: 096
I 1994 bhí 71 duine fostaithe go lánaimseartha ag Gael- Linn agus 65 duine go páirtaimseartha.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Page: 221
Tá Cúntóir Teanga fostaithe ag na scoileanna agus tugann said an- chúnamh do na gasúir.
Pádraig Standún: Tuar Mhic Éadaigh. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 188
Seisear déag ar fad atá fostaithe.
An Comhar Scríbhneoirí is iontaí: Aodh Ó Canainn ag caint le Eugen Uricaru. Feasta 53 (5), 36-37. Aodh Ó Canainn.
Page: 36-37
Date: 2000-05-01
Bhí fear darb ainm Seán Ó Cadhain as Conamra fostaithe aige mar fhear oibre i Raithín.
Éamon Mac Giolla Iasachta: Tá taighde ar bun ag údar an ailt seo, Seán Ó Ceallaigh, Cill Mháille, Co. an Chláir, ar Éamon Mac Giolla Iasachta faoi láthair. Ba bhreá leis scéala ó éinne a bhfuil eolas aige i dtaobh an fhir ildánaigh úd.. Feasta 53 (5), 49. Seán Ó Ceallaigh.
Page: 49
Date: 2000-05-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie