Skip to main content
CORPUS OF CONTEMPORARY IRISH
Results (595)
Madra sráide an madra a bhíodh i dteannta bhuachaill an mhadra.
Gan teideal: CUIMHNE AGUS DEARMAD: Colún míosúil faoin ngalar Alzheimer. D’fhonn a shláinte mheabhrach féin a chosaint, ní insíonn ár gcolúnaí scéalta áirithe a thuilleadh dá mháthair, a bhfuil galar Alzheimer uirthi. – Alex Hijmans
Date: 2018-09-26
Ar dhá thaobh an chosáin tá driseacha, giolcach shléibhe agus sceacha madra go flúirseach.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 201
Iad á seoladh ag madra mór Alsáiseach.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 223
Fios a ghnó ag an madra úd gan aon agó.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Page: 223
B'in difear idir madra agus duine, arsa Brian.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Page: 043
Seanbhean ar chlé ar an gcosán, a droim leo, madra ag breathnú siar ar an bhfuadar.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Page: 048
Níor chas an tiománaí a chloigeann ach bhí madra sa chúl, a shrón le gloine.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Page: 049
Ní raibh meas madra ag Bianca ar JN.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Page: 112
Ligeann Dálsútra air féin gur madra é. Bíonn madra ag tafann agus mar sin bíonn Dálsútra ag tafann.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Page: 013
Timpeall an bhloic uair amháin eile mar a bheadh madra i ndiaidh a eireabaill.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Page: 085
Tá an madra sa gharraí.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Page: 026
Tháinig bean air agus í amuigh ag siúl lena madra tráthnóna, idir na ceathanna.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Page: 210
Nach aisteach nár tháinig madra air níos luaithe?
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Page: 212
Madra no sionnach ag liú.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Page: 246
Madra ab ea í, a dúirt Micheál agus na buachaillí eile.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Page: 017
Conas a dúirt siad gur ‘madra’ í?
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Page: 041
Madra maith.’
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 001
Madra maith.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 002
‘Ní fhaca mé madra ar scoil riamh.’
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 003
Madra meabhrach é,’ arsa athair Róise.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 004
Madra ag dul ar scoil?’ arsa Sailí.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 008
‘Bhuel bí cinnte nach ligfidh an múinteoir madra isteach sa rang.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 009
Ní raibh madra ar scoil acu riamh ach dúirt siad go mbeadh míle fáilte romhat.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 015
Nach tusa an madra meabhrach.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 026
Tháinig múinteoirí eile isteach chun an madra meabhrach a fheiceáil.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 028
Theastaigh uaidh siúd an madra meabhrach a fheiceáil.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 029
‘Is iontach an madra tú.’
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 031
Madra meabhrach!’
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 034
‘Ní madra é a thuilleadh!’
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 036
madra tú a thuilleadh!’
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 045
‘Is madra mé,’ ar seisean.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 046
‘Is madra mé.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 046
‘Is madra mé,’ ar seisean.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 046
‘Is madra mé.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 046
‘Is madra mé,’ ar seisean le Róise.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 047
‘Is madra mé,’ ar seisean leis féin.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 048
Madra maith,’ ar sise.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 048
‘Is madra mé,’ arsa Reics arís.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 050
‘Is madra mé,’ ar seisean leis féin.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 051
‘Is madra an-speisialta thú,’ ar sise.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 053
‘Ach is madra mé,’ ar seisean leis féin.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 054
Madra maith,’ arsa an fear dóiteáin arís.
Áine Ní Ghlinn: Madra Meabhrach. Cois Life 2007.
Page: 063
Díbrítear mé, mar a bheadh madra ag imeacht leis agus a eireaball idir a dhá chois.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 012
Rud amháin is ea cás na mbudgies leaids, ach rud eile is ea madra.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Page: 105
Níor lig madra sceamh.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Page: 005
Madra caorach mór dubh agus bán a bhí ann.
Mícheál Ó Ruairc: Tóraíocht Taisce. Cois Life 2012.
Page: 022
An bhfuil madra agat féin, a bhuachaill?’
Mícheál Ó Ruairc: Tóraíocht Taisce. Cois Life 2012.
Page: 022
D’fhág siad slán ag Paiste, an madra caorach, amuigh sa chlós.
Mícheál Ó Ruairc: Tóraíocht Taisce. Cois Life 2012.
Page: 109
Madra.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 061
Nó mura gcloisfí, gheobhadh an madra an boladh agus bheadh deireadh leis ansin ar aon nós.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 061
An madra ag drannadh arís.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 062
An guth céanna is a bhí cloiste aige ag caint leis an madra níos luaithe.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 067
Madra mór taobh léi.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 070
Bhí madra ina luí ag a chosa, é ag faire air.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 075
Madra an aingil.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 075
Madra ag tafann áit éigin.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 097
Madra eile á fhreagairt.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Page: 097
‘Sea, madra deas,’ an chuimhne sna súile.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Page: 103
Fhear Manach ag an deireadh seachtaine, eachtra inar maraíodh 13 madra.
Tine a mharaigh 13 madra á fhiosrú
Date: 2015-04-20
Maraíodh 7 madra agus 6 coileán sa tine.
Tine a mharaigh 13 madra á fhiosrú
Date: 2015-04-20
Bhí cruinniú ag an eagraíocht MADRA le Príomhfheidhmeannach na Comhairle inniu.
Maoiniú don charthanas MADRA gan socrú fós
Date: 2015-11-06
Dá scríobhfaí an sean-nath ‘Drannadh madra nó gáire Sasanaigh,’ i bhfriotal na linne seo, is baolach gur ‘Tá cosúlachtaí áirithe idir drannadh madra agus gáire Sasanaigh’ a bheadh ann.
I mbeagán focal
Date: 2014-12-10
Mar is dual d’fhearaibh phoist, bíonn madra sna sála air seo freisin.
Soilse na Nollag lasta ag Branar – ‘Wow!’ a deir cách
Date: 2014-12-19
Tharlódh sé, ach madra rua faoi dhó ní mealltar é.
Súil chun cinn ar an bpeil i 2015
Date: 2015-01-03
Scéal é faoin tíogar Tadhg, atá an-mhór le Ian an madra.
Lón léitheoireachta do 2015
Date: 2015-01-05
Scéal é faoin tíogar Tadhg, atá an-mhór le Ian an madra.
NUAFHOILSITHE – súil ar na leabhair Ghaeilge is déanaí a foilsíodh
Date: 2015-01-23
Ar an láimh eile, is gleoite seacht n-oiread an madra i gculaith caorach ná an madra i gculaith gabhair.
Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é – ach amháin nuair is caora é!
Date: 2015-02-23
Agus ba é Lúdó an madra sa gharraí.
‘Tabhair dom do lámh, tabhair dúinne beirt do lámh – bronn stádas an phósta orainn’
Date: 2015-05-12
Madra sa ghairdín.
‘Tabhair dom do lámh, tabhair dúinne beirt do lámh – bronn stádas an phósta orainn’
Date: 2015-05-12
Lig sé an madra isteach agus ba mhór an misneach dó comrádaí a bheith aige.
FOCAL IS FUAIM: Sliocht as leabhar Antain Mhic Lochlainn – Taibhsí an Locha
Date: 2015-06-01
Chlúdaití le seithe bó í nó le craiceann madra.
Nach deas é? Bhí a chaid amuigh aige…
Date: 2015-08-11
madra éalaithe agus na bleachtairí óga Ben agus Sam sna sála air.
Leabhair an Fhómhair le Love Leabhar Gaeilge
Date: 2015-09-23
Ní haon madra atá rompu!
Leabhair an Fhómhair le Love Leabhar Gaeilge
Date: 2015-09-23
5) D’fhiafraigh an duine ar an taobh eile den líne an raibh madra caillte aici.
Sraith Pictiúr 04 – Madra ar Strae
Date: 2015-10-20
Bhí tuismitheoirí Shíle an-sásta go bhfuair sí an madra ar ais.
Sraith Pictiúr 04 – Madra ar Strae
Date: 2015-10-20
Nach iontach an madra é sin!
GAILEARAÍ: Caitlín Nic Aoidh ag léamh scéalta do pháistí agus rannóg nua leabhair Ghaeilge seolta i siopa Easons na Gaillimhe – Sean Ó Mainnín
Date: 2016-06-25
3: Is teann gach madra ag a dhoras féin?
7 seanfhocal i bhfolach: An féidir leat iad a oibriú amach? – Foireann NÓS
Date: 2015-03-07
An mó barraicín atá ag madra?
Cá bhfuil an Gael is eolaí?: Tráth na gCeist i gClub an Chonartha – Sinéad Ní Uallacháin
Date: 2015-05-10
Tá an madra seo ag scaradh a eireabaill le rogha cheoil Chris Sullivan!
Scoth an cheoil ó The Wag: Ceol íocónach ó chlub mór Londain na n80í – Ben Ó Faoláin
Date: 2016-06-17
Madra marbh.
Micheál Ó Conghaile: An Diabhal ar an Ól. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Page: 011
Iriseoirí nach raibh meas madra aici orthu ag déanamh plámáis léi.
Anna Heussaff: Buille Marfach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 078
Níl meas madra agam ar an gclann úd.
Mícheál Ó Ruairc: Daoine a Itheann Daoine. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 019
Tugadh a gcloigne is a gcnámha do gach madra a bhí teann ag a dhoras féin.
Mícheál Ó Ruairc: Daoine a Itheann Daoine. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Page: 044
Chuala sí faoin madra bolaíochta ó leas-eagarthóir nuachtáin a raibh sí cairdiúil léi.
Anna Heussaff: Scáil an Phríosúin. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 117
Siúlóir aonair agus madra ar adhastar aige.
Anna Heussaff: Scáil an Phríosúin. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 205
Tháinig bean ina dtreo ar an gcosán agus madra mór lena sála.
Anna Heussaff: Scáil an Phríosúin. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 214
Bhí an bhean beag agus téagartha, agus bhí madra bán ar adhastar aici.
Anna Heussaff: Scáil an Phríosúin. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 240
“So anyways, amach liom an oíche áirithe sin leis an madra.
Anna Heussaff: Scáil an Phríosúin. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Page: 277
Ní raibh meas madra acu ar an tobar agus ligeadh do na beithígh ól as.
Lá ’le Bríde: Seanchuimhní pearsanta ar Lá le Bríde, agus an stair a bhaineann leis i gCluain Dolcáin mar a d’inis mo mháthair dom é. Lonnaigh a muintir ann níos mó ná dhá chéad bhliain ó shin.. Feasta 53 (2), 7-8. Claire Dagger.
Page: 7-8
Date: 2000-02-01
Agus dá bhfillfinn an aimseoinn arís í féin agus a madra caorach ar imeall Bhaile Sheáin?
Sionnach an Tuaiscirt: Scaras le mo chompánaigh ag geata na sráide agus chromas ar shiúl go staidéartha i dtreo an ospidéil. Shroicheas an geata mór agus ghabhas isteach os comhair súile cách. Mír 2 den scéal. Feasta 53 (5), 8-13. Liam Prút.
Page: 8-13
Date: 2000-05-01
Athair, mac agus madra.
Léirmheas. Comhar 73 (4), 24. Éilis Ní Anluain.
Page: 24
Date: 2013-04-01
Maraíonn torc an t-athair agus mar bharr air sin an madra.
Léirmheas. Comhar 73 (4), 24. Éilis Ní Anluain.
Page: 24
Date: 2013-04-01
madra ag drannadh ar mhadra.
An Bhean Feasa agus Brí na Filíochta: Cíorann John Woods tábhacht na héigse san úrscéal is deireanaí le Alan Titley. Comhar 75 (8), 23-25. John Woods.
Page: 23-25
Date: 2015-08-01
Bheadh tuilleadh sonraí de dhíth; cérbh é an fear agus cér leis an madra?
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Page: 007
Bheadh tuilleadh sonraí de dhíth; cérbh é an fear agus cér leis an madra?
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Page: 007
Amhastrach madra is tafann,
Isobel Ní Riain: Carraig agus Cathair: Ó Direáin. Cois Life 2002.
Page: 124
Mhothaigh sí madra ag tafann istigh agus mhothaigh sí coiscéimeanna troma ag tarraingt chun dorais.
Michelle Nic Pháidín. An tIriseoir. Cois Life 2016.
Page: 101
bratóg Mhuire, madra uisce, cat mara, impire gorm).
Fidelma Ní Ghallchobhair. Ár dtéarmaí féin. Cois Life 2014.
Page: 153
bratóg Mhuire, madra uisce, cat mara, impire gorm).
Fidelma Ní Ghallchobhair. Ár dtéarmaí féin. Cois Life 2014.
Page: 153
Bhí madra mór gruagach ar dhath gormliath sínte ar an urlár lena thaobh.
Anna Heussaff. Bás Tobann. Cois Life 2004.
Page: 024
Lógó gaois.ie
gaois.ie