Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (25678)
Tá súil agam go n-éireoidh leis cé nach í mo thuairim go n-éireoidh.
An rud a dtabharfadh na Conraitheoirí ardmholadh dó ní chuirfeadh na Ciarraígh aon suim ann…
Dáta: 2016-02-05
Tá caint an Mhuimhnigh chomh réchúiseach sin go n-éireofá ólta ar na siollaí.
Gan teideal: Is ag canúint na Mumhan atá an draíocht, ní ag mo chuid Gaeilge mheaisínghunna... – Pól Ó Muirí
Dáta: 2019-01-24
Uaireanta éiríonn leis, uaireanta eile ní éiríonn.
Léirmheas. Feasta 58 (3), 23-24. Mícheál Ó Ruairc.
Leathanach: 23-24
Dáta: 2005-03-01
Éiríonn muid uilig corrthónach, nach n-éiríonn?
Bí liom, Sam Maguire. Ná bac BÁC lofa, is thiar a bheas tú sásta…: AN SAIGHDIÚIR SAMHRAIDH: Cá bhfios dúinn cad é a tharlóidh san eadarlúid roimh an choinne? Cá bhfios dúinn i ndáiríre cad é atá i gcroí leannáin? – Pól Ó Muirí
Dáta: 2017-09-11
Má fheictear dúinn nach bhfuil feidhm le scéim, éireoimid as.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 028
Éirímis as más mar sin é!’ a dúraís.
FOCAL IS FUAIM: Sliocht as ‘Tá Solas ná hÉagann Choíche’
Dáta: 2015-07-06
Éirímis!
5 Imeacht Ghaelacha: ar siúl an deireadh seachtaine seo! – Caitríona Ní Chadhain
Dáta: 2016-04-22
Tá próiseas a dó ann ag súil go n-éireoimid tuirseach nó ag súil nach mbacfaimid.
Reachtaíocht Teanga in Éirinn. An tUltach 83 (5), 8-9. Gan údar.
Leathanach: 8-9
Dáta: 2007-05-01
D’éirínn as gach iarracht i ndiaidh cúpla leathanach.
Léitheoireacht agus tuiscint. An tUltach 88 (6), 8. Ciarán Mac Murchaidh.
Leathanach: 8
Dáta: 2011-06-01
Éirímis as an urlacan agus tugaimis aitheantas d’éirimí éagsúla an duine óig.
Cothaíonn aicíd na hArdteiste meon na sclábhaíochta i leith an status quo: Foghlaim de ghlanmheabhair seachas spéis, anailís, inmheánú agus tuiscint a chúitítear sa gcóras oideachais agus is í atá á tástáil an tseachtain seo – Máire Ní Fhinneadha
Dáta: 2017-06-08
Éirímis!
Acht ón bhun aníos: An Dream Dearg, #AchtAnois agus ról an phobail san fheactasaíocht mionteanga. Léann Teanga: An Reiviú 6, 155-169. Pádraig Ó Tiarnaigh, Ciarán Mac Giolla Bhéin.
Leathanach: 155-169
Dáta: 2018-05-01
Éireoimid feasta, tá an lá geal ag teacht’ an teideal a bhí uirthi.
Athbheochan: Alt leis an Dr Pádraig Ó Tiarnaigh bunaithe ar chaint a thug sé ag Seimineár an Oireachtais a d’eagraigh Conradh na Gaeilge ar an 4 Samhain, 2017 i gCill Airne. ‘Athbheochan?’ teideal an imeachta.. An tUltach 94 (10), 8-9. An Dr Pádraig Ó Tiarnaigh.
Leathanach: 8-9
Dáta: 2017-10-01
Dar le PETA go n-éireofar as frásaí mar seo amach anseo.
Is in ithe an falafel a bhíonn a thástáil: Treoracha PETA don Ghaeilge...! – Eoin P. Ó Murchú
Dáta: 2018-12-18
Éirídís as.
A lán fós le déanamh ag Mícheál Martin agus Fianna Fáil
Dáta: 2015-05-26
D’éirídís ar maidin agus théidís ag obair i measc a muintire féin.
Rónán Mac Con Iomaire: Rocky Ros Muc. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 095
D’éirídís san oíche leis an uisce a ghoid.
Réab na beithígh amach as na páirceanna leis an tart agus bhí uisce á dhíol de réir an bhuicéid…: Is beag ár gcleachtadh ar an teas ach tharla a leithéid cheana. Seo súil ar thriomach na mblianta a caitheadh… – Máire Ní Fhinneadha
Dáta: 2018-07-05
D’éirídís ní b’fhíochmhaire agus ní ba mharfaí agus ní ba chruálaí.
An deamhan beag fola. An tUltach 94 (11), 18-19. Seán Ó Muireagáin.
Leathanach: 18-19
Dáta: 2017-11-01
Éirímid.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 127
Thairis sin, chothódh sé achrann inmheánach i Sinn Féin dá n-éireoidís as staonadh de Westminster.
An bhfuil SF ag prapáil chun freastal ar Westminster?
Dáta: 2015-01-31
Lorgóidís fianaise is muna bhfaighidís an fhianaise sin, d’éireoidís amhrasach fúm.
An Tóraitheoir. Feasta 68 (1), 6-7. Mícheál Ó Ruairc.
Leathanach: 6-7
Dáta: 2015-01-01
Éirímid aoibhneach agus dian-dóchasach dá bharr.
‘Cibé ár mbarúil ar an Éirí Amach tá scéal na nÓglach mar ‘saga’ nua i meanma na nGael’ – An Claidheamh Soluis, 02 Meán Fómhair 1916: Uair sa tseachtain, foilsítear anseo, i gcomhar le Conradh na Gaeilge, leathanach amháin ón iris ‘An Claiḋeaṁ Soluis’ – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-09-02
Ba dhóigh leat go n-éireoinn bréan de bheith á insint, ach níor éirigh.
Fear na leathchluaise – Alan Titley
Dáta: 2015-04-01
Ní hé gur leithscéal é sin chun go n-éireofaí as an gcuardach.
Smaointe Polaitíochta. Feasta 64 (2), 4-5. Seán Ó Loingsigh.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2011-02-01
Nuair a thag ann sé go bladhgar na bpolaiteoirí agus an Ghaeilge éirímid corra thónach.
Smaointe Polaitíochta. Feasta 64 (8), 4-5. Seán Ó Loingsigh.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2011-08-01
Éirímid amach in Los Arcos, agus seo linn.
Liam Ó Muirthile. Oilithreach Pinn. Cois Life 2017.
Leathanach: 058
Ar a seacht a éirímid, oíche bhreá chodlata.
Liam Ó Muirthile. Oilithreach Pinn. Cois Life 2017.
Leathanach: 129
Ait mar a éirímid ceanúil ar nithe a bhaineann linn.
Liam Ó Muirthile. Oilithreach Pinn. Cois Life 2017.
Leathanach: 156
Lorgóidís fianaise is muna bhfaighidís an fhianaise sin, d’éireoidís amhrasach fúm.
An Tóraitheoir. Feasta 70 (9), 5-7. Mícheál Ó Ruairc.
Leathanach: 5-7
Dáta: 2017-09-01
Dheineas rud air á rá go n-éireoinn ar 12.30 agus go léifinn an tAifreann ansin.
Mo chuimhní cinn 10. Irishleabhar Mhá Nuad 2013, 106-200. Pádraig Ó Fiannachta.
Leathanach: 106-200
Dáta: 2013-01-01
Ag tús an Cheathrú Bliain, d’éireoidís buartha faoi scrúduithe ceann cúrsa.
Marie Whelton. Nuair a Stadann an Ceol. LeabhairCOMHAR 2013, 2015.
Leathanach: 001
Conas a d’éireoinn agus m’anáil bainte díom ón oíche aréir?
Mícheál Ó Ruairc. Pónairí ar Thósta: dialann mic léinn ollscoile. LeabhairCOMHAR 2007.
Leathanach: 037
“Dúirt sé liom go n-éireoidís tinn tar éis é a thógáil.
Colmán Ó Drisceoil. Trioblóid. LeabhairCOMHAR 2000.
Leathanach: 055
D'éiríomar go barr an uisce ar do lorg.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 118
D’éiríodar ón mbord, iad ar tí scaipeadh, nuair a nocht Milo Sweeney sa doras.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Leathanach: 163
D’éiríodar amach agus ghlac Hennessy ceannas ar an áit.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Leathanach: 165
D’éiríodar as an obair agus d’imigh an machnamh féin i léig.
An Claiḋeaṁ Soluis cothrom an ama seo (4 Meán Fómhair 1915)
Dáta: 2015-09-04
Éirí Conor Éirí !
Giolc Gaeilge ó U2 spreagtha ag Conor McGregor
Dáta: 2015-12-08
Éirígí feasta a Chlann na Tuaithe.
Éirígí feasta a Chlann na Tuaithe nó beidh bhur nglór múchta arís!
Dáta: 2016-03-09
Éirí Conor Éirí !
10 mbliana á gceiliúradh ag Twitter – céard iad na tvuíteanna Gaeilge is mó a bhí i mbéal an phobail?
Dáta: 2016-03-21
Mar sin, mo sheasamh oraibh a chumadóirí, a fhilí agus a bhaird – éirígí chun feirge!
Mo sheasamh oraibh a chumadóirí, a fhilí agus a bhaird – éirígí chun feirge! – Daithí De Mórdha
Dáta: 2016-05-05
Mar sin, mo sheasamh oraibh a chumadóirí, a fhilí agus a bhaird – éirígí chun feirge!
Mo sheasamh oraibh a chumadóirí, a fhilí agus a bhaird – éirígí chun feirge! – Daithí De Mórdha
Dáta: 2016-05-05
D’éiríomar inár seasamh agus ghabhamar soir as an seomra.
‘An bhfaighidh an Ghaeilge bás in Árainn go deo? Is é mo mheas nach bhfaighidh’ – An Piarsach in 1898 – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-05-20
Éirígí as!
27 cineál EILE Gaeilgeoirí atá ar aithne againn!: An aithníonn tú aon duine anseo? – GaelGÁIRÍ
Dáta: 2015-03-04
Tá an DUP, TUV, Pobal Roimh Bhrábach (PBP), Éirígí agus Gluaiseacht an Phobail ar son imeachta.
An tAontas Eorpach: ar cheart fágáil nó fanacht? – Shane Ó Curraighín, Seán Ó Baoill
Dáta: 2016-06-21
D’éiríodar as arís.
Sionnach an Tuaiscirt: Scaras le mo chompánaigh ag geata na sráide agus chromas ar shiúl go staidéartha i dtreo an ospidéil. Shroicheas an geata mór agus ghabhas isteach os comhair súile cách. Mír 2 den scéal. Feasta 53 (5), 8-13. Liam Prút.
Leathanach: 8-13
Dáta: 2000-05-01
Thugais faoi deara mar a d’éiríomar den talamh chomh seolta sin?
M-i-se!: gearrdhráma. Feasta 53 (7), 13. Liam Prút.
Leathanach: 13
Dáta: 2000-07-01
D’éiríodar amach as a bpoll cré.
Liam Ó Muirthile. Sister Elizabeth ag Eitilt. Cois Life 2005.
Leathanach: 020
Éirígí as!
Aoife Ní Ghuairim. An tÁdh Dearg. Cló Mhaigh Eo 2006.
Leathanach: 008
D’éiríomar.
An Bonn Bene Merenti: Gearrscéal le Mícheál Ó Laoghaire. Feasta 54 (5), 9-15. Mícheál Ó Laoghaire.
Leathanach: 9-15
Dáta: 2001-05-01
D’éiríodar go ndeachadar go dtí an léachtán céanna ag a raibh Lonán níos túisce.
Idir Trí Cheann na Meá. Feasta 69 (1), 6-9. Pádraic Breatnach.
Leathanach: 6-9
Dáta: 2016-01-01
D'éiríodar as.
Muintir na Gaeilge ag aisteoireacht leo – Gabriel Rosenstock:
Dáta: 2006-03-22
Ímpím oraibh, a chailíní ciallmhara, éirígí as.
Fiach fada an ghra – Sarah Ni Dhubhain
Dáta: 2005-10-12
Conas a tharla sé in aon chor gur éiríomar chomh neamhfhiáin sin?
Ar mhaith leat a bheith fiáin arís? Ba mhaith, táim cinnte! – Gabriel Rosenstock
Dáta: 2010-10-27
Ar 20ú Eanáir d’éiríodar as an ionsaí, díreach roimh inshealbhú Barak Obama mar uachtarán SAM.
Tuarascáil cháinteach; trádáil fhabhrach – Seán Ó Riain
Dáta: 2010-06-15
D’éiríodar cleachtaithe ar a leithéid agus ní raibh cur amach acu ar a mhalairt.
Líon suas arís iad: Thuas Seal, Thíos Seal. Feasta 62 (4), 14. Murchadh Mac an Aighnis.
Leathanach: 14
Dáta: 2009-04-01
D’éiríomar inár seasamh agus thosaíomar ag bailiú ár gcip is ár meanaí le haghaidh ranga.
Thar Cailc. Feasta 64 (5), 8-10. Mícheál Ó Ruairc.
Leathanach: 8-10
Dáta: 2011-05-01
B’fhusa éirí cortha den saol ná éirí cortha den Duinníneach.
Cad a Dhéanfadh Mac an Chait? Feasta 64 (6), 7-9. Gabriel Rosenstock.
Leathanach: 7-9
Dáta: 2011-06-01
Bhí mo mhéara ag éirí tuirseach agus m’intinn ag éirí lag.
Messi ar a rothar, ag tabhairt an tsliotair do Nibali le go n-aimseodh sé cúilín…: SAIGHDIÚIR SAMHRAIDH: Seans agus seans mór go ndearna an Saighdiúir barraíocht an chéad lá d’fheachtas an tsamhraidh – Pól Ó Muirí
Dáta: 2017-05-23
Éirígí, a dhrong leisceoirí!
Diarmuid Johnson. Conaire Mór. Leabhar Breac 2017.
Leathanach: 032
D’éiríodar chun a chéile, mar dhea, agus mallachtaí smeartáilte á dtvuíteáil.
Hip Hop sa Dúchas #2: Ag aimsiú na fírinne... – Séamus Barra Ó Súilleabháin
Dáta: 2017-08-23
An tAlbanach agus mé féin a bhí fágtha agus d’éiríomar chun imeacht.
Liam Ó Muirthile. Oilithreach Pinn. Cois Life 2017.
Leathanach: 077
D’éiríodar agus chuireadar díobh.
Liam Ó Muirthile. Oilithreach Pinn. Cois Life 2017.
Leathanach: 080
Éirígí!
Na Reibiliúnaithe. Comhar Óg 7, 7. Tomás Mac Diarmada.
Leathanach: 7
Dáta: 2016-01-01
Éirígí!
Na Reibiliúnaithe. Comhar Óg 7, 7. Tomás Mac Diarmada.
Leathanach: 7
Dáta: 2016-01-01
D’éiríomar go léir go moch ar maidin lá arna mhárach.
Mo Chuimhní Cinn XII. Irisleabhar Mhá Nuad 2015, 89-173. Pádraig Ó Fiannachta.
Leathanach: 89-173
Dáta: 2015-01-01
Lucht an tsaibhris ag éirí níos saibhre agus na bochtáin ag éirí níos boichte.
Alex Hijmans. Idir Dhá Thír. Cois Life 2017.
Leathanach: 073
"Éirím go luath ar maidin chun aon íoslódáil a dhéanamh.
Ag feitheamh ar an leathanbhanda
Dáta: 2004-11-01
Faoi dheireadh, éirím i mo sheasamh.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 141
Ansin tógaim siesta fada le súil go mbeidh feabhas ar mo chois nuair a éirím.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 235
Éirím féin go luath maidin Shathairn.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 049
Éirím as an leaba agus féachaim amach.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 167
Mura n-éirím as an uisce, gheobhaidh mé bás den fhuacht.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 195
Éirím de léim agus beirim ar a ghuaillí.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 132
Éirím agus dúnaim an doras.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 144
Éirím agus téim timpeall an tseomra faoi mar a bheinn ag taispeántas ealaíne.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 145
Éirím, ach beireann sé ar mo lámh.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 146
Éirím as an gcathaoir rothaí.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 156
Ach ní éirím as an leaba.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 093
Éirím míshuaimhneach ag smaoineamh air.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 098
Éirím thar a bheith neirbhíseach nuair is liomsa an imirt.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Leathanach: 072
“Má éirím, níl orm ach geansaí nua a chur orm.
FÍSEÁN: Cé chomh fada is a thógfadh sé ort pointe a scóráil i ngach páirc CLG sa tír? Cuir ceist ar an bhfear seo…
Dáta: 2016-01-20
Éirím agus tosaím in athuair ar bhabhta ‘léim ghróigthe’, ‘brú aníos’ agus ‘suí aniar’.
‘HIIT’ – maith nó olc?: Faigh amach faoin nós aclaíochta is déanaí – Méabh Ní Thuathaláin
Dáta: 2015-01-26
Éirím.
An Neascóid. Comhar 76 (3), 16-19. Alex Hijmans.
Leathanach: 16-19
Dáta: 2016-03-01
Éirím tuirseach den iomarca cleasaíochta.
Idir Éagúil Is Ammassalik Scríoba Pinn. Feasta 58 (6), 19-23. Pádraic Breathnach.
Leathanach: 19-23
Dáta: 2005-06-01
Éirím ón gcrinlín agus téim i dtreo an tseomra.
An Seomra. Feasta 66 (6), 7-9. Mícheál Ó hUanacháin.
Leathanach: 7-9
Dáta: 2013-06-01
Ansan, agus mé ar leathtaobh ón achrann, is ea a éirím fealsúnach.
Cogadh na gcarranna – Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Dáta: 2014-08-27
Agus é chomh gairid sin, ní éiríonn leis i gcónaí: nuair a éiríonn leis, mar a tharlaíonn anseo, éiríonn leis ar dóigh.
Léirmheas 1. An tUltach 90 (4), 19. Anton Mac Cába.
Leathanach: 19
Dáta: 2013-04-01
Éirím, gabhaim leithscéal – ta béasa boird ag Francaigh – agus cuirim díom.
Liam Ó Muirthile. Oilithreach Pinn. Cois Life 2017.
Leathanach: 049
Solas pearsanta ó bhunc go bunc, nuair a éirím amach.
Liam Ó Muirthile. Oilithreach Pinn. Cois Life 2017.
Leathanach: 111
Gach Satharn agus gach Domhnach, éirím ag leathuair tar éis a seacht agus téim ag traenáil.
Mé féin agus mo bhád. Comhar Óg 9, 5. Emily Walsh.
Leathanach: 5
Dáta: 2017-01-01
Éirím agus bainim díom é, in ainneoin an fhuachta.
Alex Hijmans. Idir Dhá Thír. Cois Life 2017.
Leathanach: 004
Éirím.
Alex Hijmans. Idir Dhá Thír. Cois Life 2017.
Leathanach: 107
Éirím feargach faoi gach uair a smaoiním air.
Pól Ó Muirí. Hormóin. LeabhairCOMHAR 2006.
Leathanach: 044
éirím cleachtaithe leis.”
Pól Ó Muirí. Teifeach. LeabhairCOMHAR 2002.
Leathanach: 035
Éirím neirbhíseach má bhíonn gunnaí thart.”
Colmán Ó Drisceoil. Trioblóid. LeabhairCOMHAR 2000.
Leathanach: 050
Ní raibh an t-aerú céanna iontu agus d’éiríodh mo chosa an-te.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 301
Éirigh, a amadáin, éirigh!
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Leathanach: 039
Éiríodh de léim ó bhoird.
Labhrás Ó Finneadha: Íbíotsa. Cois Life 2015.
Leathanach: 115
D’éiríodh sé amach le bánú an lae.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 077
Ach cé go n–éiríodh sé, ní bhíodh mórán feidhm ann.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 133
Lógó gaois.ie
gaois.ie