Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (14)
Maidir le Fianna Fáil tugadh le fios tráthnóna nach mbeidh an comhairleoir contae Séamus Ó Domhnaill san iomaíocht le bheith mar iarrthóir ag Fianna Fáil ag coinbhinsiún an pháirtí Dé Domhnaigh.
Dara iarrthóir á lorg ag Fine Gael i nDún na nGall
Dáta: 2015-10-01
Deir an Creat-Choinbhinsiún maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint (FCNM) go raibh ‘dea-chaidreamh’ á úsáid le cosc a chur ar chomharthaí dátheangacha sa chás seo.
Coimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann – Constaic d'fhorbairt na Gaeilge? – Shane Ó Curraighín
Dáta: 2013-06-11
Dúradh freisin nach raibh an cúisiú maidir le príosúnú mídhleathach ag luí le cearta daonna an deagóra de réir choinbhinsiún na hEorpa.
An Chúirt Leanaí le rialú faoi chúiseanna a chaitheamh amach
Dáta: 2016-09-27
Tá soiléiriú á lorg ag an ngrúpa comhshaoil Coastwatch Europe ar an gCoimisiún Eorpach faoin gcaoi a bhfuil an Roinn Comhshaoil ag láimhseáil iarratais ón gcomhlacht Arramara ar cheadúnas bainte feamainne ar chósta thiar na hÉireann.  Dúirt comhordaitheoir an ghrúpa, an t-éiceolaí cáiliúil Karin Dubsky, go bhfuil siad ag iarraidh a fháil amach an bhfuiltear ag cloí san iarratas seo le Coinbhinsiún Aarhus a síníodh i 1998 agus le dlí na hEorpa.  Dúirt Karin Dubsky le RTÉ Raidió na Gaeltachta gur údar imní do Coastwatch é go bhfuil eolas curtha chuig forais Stáit maidir leis an iarratas seo agus nach bhfuil amharc ar bith faighte ag an ngnáthphobal air.  Dúirt sí nach mbeadh ach 28 lá ag an bpobal lena dtuairimí a thabhairt ar an iarratas, ach go bhfuil cead ag forais Stáit é á scrúdú nó go mbeidh sé curtha faoi bhráid na Roinne Comhshaoil go hoifigiúil.
Imní faoi iarratas ar cheadúnas bainte feamainne
Dáta: 2015-11-11
Ní páirtí í tír Qaddafi sa Choinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe, 1950 agus ní aon rún an drochtheist atá uirthi maidir le cearta daonna.
An Mheánmhuir - reilig gan leaca uaighe d'imircigh – Alan Desmond
Dáta: 2009-09-30
Pléadh rún ag Coinbhinsiún an United Ireland League, Feabhra 1909, ag tacú le héileamh an Chonartha maidir leis an nGaeilge san NUI.
Bua mór Chonradh na Gaeilge 100 bliain ó shin. Feasta 63 (12), 10-13. Donncha Ó hÉallaithe.
Leathanach: 10-13
Dáta: 2010-12-01
In 2012, d’iarr rialtas Enda Kenny ar an gCoinbhinsiún ar an mBunreacht plé a dhéanamh ar an gceist maidir le leathnú lasmuigh den stát ar chearta vótála i dtoghcháin uachtaránachta.
Vótáil thar lear agus ó thuaidh – an bhfuil gá le le reifreann a chosnódh €20 milliún agus fanacht ocht mbliana?: Ar chóir cearta vótála á cheilt ar ár muintir ó thuaidh agus thar sáile ar feadh ocht mbliana eile? – Cathal Mac Coille
Dáta: 2017-03-16
Dúirt sé go gcuideodh an reachtaíocht nua leis an tír seo aitheantas a fháil ó Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le foréigean i gcoinne ban agus foréigean baile.
Feidhm ó inniu le dlí nua chun dul i ngleic le foréigean baile
Dáta: 2019-01-02
Thug sé le fios ar an gclár Adhmhaidin níos túisce, nár raibh aon tsúil aige le fógra an tSeanadóra Uí Chlochartaigh, mar go bhfuil an t-uafás oibre déanta aige ó toghadh é roinnt blianta siar.  Duirt an Comhairleoir Cathrach, nach mbeadh iontas nach seasfadh Ó Clochartaigh don pháirtí mar gheall, bhí soiléar nach bhfaighfeadh sé ainmniúchán ag an gcoinbhinsiún Dé Domhnaigh.  Tá agus bhí Cathal Ó Conchúir ar an eolas faoina líomhaintí a bhí déanta agus go raibh fiosrúchán ar bun maidir leis seo.  Léirigh an Comhairleoir Cathrach Ó Conchúir a thacaíocht do pháirtí Shinn Féin ar maidin agus síleann sé nach mbeidh ag dul chun cinn ach iarrthóir amháin ag an gcoinbhinsiún roghnúcháin Dé Domhnaigh, sin í an Comhairleoir Cathrach Mairéad Farrell as Gaillimh.  - Iontas ar Mhairéad Farrell faoi éirí as Uí Chlochartaigh Dúirt an Comhairleoir Cathrach do Ghaillimh le Sinn Féin, Mairéad Farrell, ar Adhmhaidin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, go raibh  iontas agus díomá uirthi féin gur éirigh Trevor ó Clochartaigh as an bpáirtí inné.  Thug sí le fios go raibh súil aici go mbeadh an Seanadóir a cur a ainm chun cinn ag an gcoinbhinsiún Dé Domhnaigh.  Ach deir an Comhairleoir Farrell, nach bhfuil aon bhunús leis an  gcaint atá déanadh inné gur cuireadh méadú súntasach ar bhallraíocht an pháirtí in achar gairid.
Freagra ar éirí as Sinn Féin an Seanadóra Trevor Ó Clochartaigh
Dáta: 2017-12-01
Cur Chuige don Aistriúchán, Anailís ar an mBuntéacs & Teoiric an Aistriúcháin Maíonn Antain Mac Lochlainn (2000: 26) go bhfuil dhá mheon i gceist maidir le cur chuige an aistritheora, iad siúd ‘a mhaíonn gur dual don aistritheoir a bheith dílis don bhuntéacs – idir chiall agus fhriotal’ agus iad siúd ‘a mhaíonn gur ar an léitheoir ba chóir don aistritheoir a aird a dhíriú agus aistriúchán a sholáthar de réir choinbhinsiúin teanga agus chultúir an léitheora, fiú más gá gnéithe den bhuntéacs a íobairt chuige sin.’ Tá cumhacht an aistritheora soiléir ón méid atá le rá ag Mac Lochlainn ach caithfidh an t-aistritheoir aird a thabhairt ar an dualgas atá air mar a mhaíonn Ó Ruairc (1997: 47): Is é príomhchuspóir an aistriúcháin téacs an údair sa bhunteanga a chur ar fáil don léitheoir sa sprioctheanga ionas nach gá dó an buntéacs féin a léamh ach go bhfuil teachtaireacht an údair faighte aige amhail is dá mbeadh sé léite aige sa bhunteanga féin.
Aistriúchán ar leabhar cócaireachta: an próiseas agus an dúshlán. Léann Teanga: An Reiviú 2, 5-24. Anna Lee.
Leathanach: 5-24
Dáta: 2014-05-01
Tá cead anois ag Cumann Lúthchleas Gael stádas speisialta don iománaíocht a iarraidh ar na Náisiúin Aontaithe ó tá coinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cúrsaí oidhreachta curtha i bhfeidhm ag an Rialtas, a d'fhógair an tAire Heather Humphreys.  Tá cead ag an gCumann aighneacht a chur faoi bhráid na Náisiún Aontaithe idir seo agus deireadh an Mhárta agus gradam oidhreachta domhanda a lorg don iománaíocht.
Stádas speisialta don iománacht á lorg
Dáta: 2015-12-29
Cinneadh i ndiaidh fiosrúcháin go raibh na maruithe ‘dleathach’, ach i 1995 chinn an Chúirt Eorpach Um Chearta an Duine nach raibh aon ghá an triúr a mharú agus gur sáraíodh san eachtra coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le fórsa iomarcach.
Thug iriseoir Gaeltachta faisnéis rúnda do ghaolta an ‘Gibraltar Three’ ar ordú Haughey: I litir atá foilsithe san Irish Times inniu, maíonn Niall Farrell deartháir le Mairéad Farrell, gur thug an t-iriseoir mór le rá Proinsias Mac Aonghusa faisnéis rúnda dó maidir le fochoiste rúnda de chuid rialtas Maggie Thatcher – Gan údar
Dáta: 2017-09-08
Táim ag obair sa Roinn Acmhainní Daonna i gColaiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath agus caithfidh mé léacht a thabhairt ar an ábhar i siompóisiam a bheidh ar siúl i Heilsincí ag Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le gníomhaíocht in aghaidh Gháinneáil ar Dhaoine i mí na Samhna.”
Mícheál Ó Ruairc. Fianaise. LeabhairCOMHAR 2012.
Leathanach: 029
Seo sampla as innéacs i gcúl an leabhair As an nGéibheann (Ó Cadhain, 1973:211): Cé go bhfuil sloinnte in Eirinn leis na glúinte anuas, ní heol dom go bhfuil coinbhinsiún cruinn againn fós maidir le haibítriú a dhéanamh orthu.
Innéacsú sloinnte Gaelacha le réimíreanna. Comhar 71 (7), 21-23. Róisín Nic Cóil.
Leathanach: 21-23
Dáta: 2011-07-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie