Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (418)
Is fiú idirdhealú a dhéanamh idir bogearra a idirnáisiúnú agus bogearra a logánú.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 090
Glaoitear idirnáisiúnú bogearraí nó domhandú bogearraí ar athruithe den chineál seo.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 084
Tá neart bogearraí ann agus iad logánaithe go Gaeilge, ó chórais oibriúcháin (Windows, Linux) go bogearraí oifige (Microsoft Office, LibreOffice), bogearraí brabhsála idirlín (Mozilla Firefox), cluichí agus eile.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 098
Tá neart bogearraí ann agus iad logánaithe go Gaeilge, ó chórais oibriúcháin (Windows, Linux) go bogearraí oifige (Microsoft Office, LibreOffice), bogearraí brabhsála idirlín (Mozilla Firefox), cluichí agus eile.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 098
Bíonn aistritheoirí agus ‘measúnóir’ i ngach grúpa a bhíonn ag obair ar an mbogearra aistriúcháin.
An dallamullóg á cur ag aistritheoirí Gaeilge ar an Church of Scientology: Tá cuid de na haistritheoirí atá fostaithe ag an Eaglais chonspóideach ag cur rabhadh ina gcuid aistriúcháin gan bacadh le hábhar ‘oiliúna agus eolais’ na heagraíochta a léamh – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2017-04-27
Litreoir á úsáid go ‘siarghabhálach’ i mbogearra próiseála focal (LibreOffice sa chás seo).
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 057
Níl muid ach ag an tús nuair a bhreathnaíonn tú ar bhogearraí an Bhéarla mar shampla.
Ceart, Gaelspell: Cláir chun cabhrú le clóscríobh na nGael – Diarmuid Ó Muirgheasa
Dáta: 2009-05-17
Níl teorainn le teangacha daonna, tá teorainn éigin leis na mbogearraí is mó fiú.
Google le bheith níos Gaelaí fós: Ach níl gach Gael Albanach sásta faoi – Tomaí Ó Conghaile
Dáta: 2015-04-01
Is eagraíocht neamhbhrabús í Unicode Consortium a chuireann caighdeáin bhogearraí idirnáisiúnta chun cinn.
Mná oibre Emoji: Cothromaíocht na féinne le baint amach i saol na straoiseog – Foireann NÓS
Dáta: 2016-06-09
Tá cur chuige céimneach agus cúramach riachtanach i ndearadh agus i bhforbairt bhogearraí ard iontaofachta.
Aistear Huygens go dtí Tíotán, Gealach Dhiamhair Shatairn: Duais-iarracht é seo i gComórtas A15, Aiste ar théama innealtóireachta, maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí, Oireachtas na Gaeilge 2004.. Feasta 57 (11), 23-26. Aonghus Ó hAlmhain.
Leathanach: 23-26
Dáta: 2004-11-01
De ghnáth, is beag ár n-aird ar bhogearraí.
Modheolaíochtaí i bhforbairt bhogearraí: Ó shaor cláir go hinnealtóir bogearraí le hAonghus Ó hAlmhain (Céad duais i gcomórtás an aiste innealtóireachta, Oireachtas 2003). Feasta 57 (2), 21-24. Aonghus Ó hAlmhain.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-02-01
Anois, sé costas na mbogearraí an sciar is mó den chostas in aon chóras ríomhaireachta.
Modheolaíochtaí i bhforbairt bhogearraí: Ó shaor cláir go hinnealtóir bogearraí le hAonghus Ó hAlmhain (Céad duais i gcomórtás an aiste innealtóireachta, Oireachtas 2003). Feasta 57 (2), 21-24. Aonghus Ó hAlmhain.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-02-01
Áiseanna téarmaíochta i mbogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 074
Is i mbogearraí beaga a fheictear an múnla seo de ghnáth.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 093
Ach is minicí nach bhfeictear an ríomhaire, agus nach léir tionchar an bhogearra.
Modheolaíochtaí i bhforbairt bhogearraí: Ó shaor cláir go hinnealtóir bogearraí le hAonghus Ó hAlmhain (Céad duais i gcomórtás an aiste innealtóireachta, Oireachtas 2003). Feasta 57 (2), 21-24. Aonghus Ó hAlmhain.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-02-01
Tá dhá bhogearra aistriúcháin dá cuid féin ag Eaglais na nEoleolaithe.
An dallamullóg á cur ag aistritheoirí Gaeilge ar an Church of Scientology: Tá cuid de na haistritheoirí atá fostaithe ag an Eaglais chonspóideach ag cur rabhadh ina gcuid aistriúcháin gan bacadh le hábhar ‘oiliúna agus eolais’ na heagraíochta a léamh – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2017-04-27
Ní féidir brath ar an bhogearra i gcónaí, áfach.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 025
Aistriúchán ríomhchuidithe ar siúl sa bhogearra memoQ (pictiúr: kilgray.com).
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 072
Chaithfí rialacha na dteangacha uile a oibriú isteach sa bhogearra chun é a idirnáisiúnú i gceart.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 096
Is féidir toradh na hoibre a chur ar fáil mar bhogearra faoi leith (an logánú ‘traidisiúnta’), mar chraiceann teanga (an logánú ‘éadrom’) nó mar áis sa bhogearra féin (‘babhtáil bheo’).
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 097
Audacity féin an t‑aon bhogearra ar féidir leis í a láimhseáil.
Forbairt chóir shroiste d'fhoireann cartlannaíochta an Acadaimh. Léann Teanga: An Reiviú 6, 31-44. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 31-44
Dáta: 2018-05-01
An féidir bogearra a chruthú le haghaidh forbairt teanga agus urlabhra?
Scoileanna Gaeilge agus Gaeltachta i lár an aonaigh eolaíochta
Dáta: 2015-01-09
Éiríonn leis an bogearra a scríobh agus a chur i seanmheaisín, Chappie an teidil.
An scannán is measa dá bhfuil feicthe agam le mo chuimhne…
Dáta: 2015-03-12
Ba iad lucht Teanglann.ie a d’fhorbair an bogearra nua do Tuairisc.ie.
Áis nua foclóra do léitheoirí Tuairisc.ie seolta ag an Oireachtas: Ba iad lucht Teanglann.ie a d’fhorbair an bogearra nua do Tuairisc.ie. á ‘Foclóirí’ ar fáil ar ríomhairí deisce agus ríomhairí glúine i láthair na huaire ach tá sé i gceist é a fhorbairt chun go n-oibreodh sé ar ghléasanna soghluaiste amach anseo – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-11-04
Bogearra aghaidh-aitheanta atá ann,’ a míníodh dom.
‘Just stay cool, a mhaicín’ – Orféas in oifig na Roinne Coimirce Sóisialaí: Colún nua le Bridget Bhreathnach faoi shuáilcí agus duáilcí an tsaoil, agus pé rud eile a ritheann léi… – Bridget Bhreathnach
Dáta: 2017-02-23
Tá feachtas slua-chistithe tosaithe chun an bogearra foilsithe idirlín WordPress a aistriú go Gaeilge.
Gaelaímis WordPress!: An t-ardán idirlín le haistriú go Gaeilge – Tomaí Ó Conghaile
Dáta: 2017-07-11
An mbeidh an bogearra in ann glacadh le téacs i dteangacha eile seachas Béarla?
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 010
Ar an chéad dul síos, nuair a dhéanann an bogearra uathcheartúchán ‘mícheart’, mar shampla i go I sa Ghaeilge, is amhlaidh a cheapann an bogearra gur i mBéarla atá an téacs.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 026
Déanann an bogearra an litriú a sheiceáil sa chúlra, agus tú ag scríobh.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 055
Is minic a bhíonn níos mó ná cuimhne aistriúcháin i gceist le bogearra aistriúcháin ríomhchuidithe.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 074
Abair go gcruthaíonn comhlacht bogearra, agus abair nach bhfuil an bogearra in ann dátaí a láimhseáil ach san fhormáid Mheiriceánach (mí – lá – bliain).
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 084
Sampla eile is ea bogearra nach bhfuil ábalta ach téacs Béarla a láimhseáil.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 084
Is é is bogearra idirnáisiúnaithe ann ná bogearra atá inúsáidte ar fud an domhain agus é ábalta réiteach le nósanna cultúir ar bith.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 085
Mar shampla, más féidir le bogearra rogha formáide a thabhairt duit chun dátaí a láimhseáil, d’fhéadfaí a rá gur bogearra idirnáisiúnaithe é.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 085
Tá bealaí éagsúla á n-úsáid sa ríomhaireacht chun bogearra a logánú.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 091
De ghnáth ní gá an bogearra a atosú fiú.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 092
Tiontaíonn sé sin an bogearra go Gaeilge (nó go cibé teanga eile atá á suiteáil agat).
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 092
Nuair nach bhfuil bogearra ábalta déileáil le téacs atá rud beag níos faide ná an buntéacs, is bogearra é nach bhfuil idirnáisiúnaithe i gceart.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 094
Nuair atá bogearra ar tí píosa téacs a thaispeáint ar an scáileán, is minic a chuireann an bogearra an téacs i dtoll a chéile as míreanna beaga ar dtús.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 095
déanann an bogearra an teachtaireacht iomlán a chumadh ar an toirt ón phatrún seo:
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 095
Don té atá ag forbairt bogearra, bíonn fuinneoga mar seo ar fáil agus iad ‘réamhdhéanta’.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 096
Is é is brí le bogearra a logánú ná bogearra a aistriú go teanga eile agus cibé obair theicniúil eile a dhéanamh atá riachtanach chun an bogearra a chur in oiriúint do phobal na teanga sin.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 097
Mír bhreise bogearra is ea breiseán, a chuireann sainfheidhm éigin leis an bpríomhbhogearra.
Nodaireacht theangeolaíoch i WordPress. Léann Teanga: An Reiviú 5, 55-76. Mícheál Mac Lochlainn.
Leathanach: 55-76
Dáta: 2017-05-01
Bogearra gréasánbhunaithe is ea WordPress.
Nodaireacht theangeolaíoch i WordPress. Léann Teanga: An Reiviú 5, 55-76. Mícheál Mac Lochlainn.
Leathanach: 55-76
Dáta: 2017-05-01
Bogearra ionghabhála físeáin WinTV.
Forbairt chóir shroiste d'fhoireann cartlannaíochta an Acadaimh. Léann Teanga: An Reiviú 6, 31-44. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 31-44
Dáta: 2018-05-01
Ní gach bogearra seinnteora deisce a sheinnfeadh comhaid MP2 ach an oiread.
Forbairt chóir shroiste d'fhoireann cartlannaíochta an Acadaimh. Léann Teanga: An Reiviú 6, 31-44. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 31-44
Dáta: 2018-05-01
Agus, dálta comhad MP2, níor ghá go seinnfeadh gach bogearra seinnteora deisce comhaid TS.
Forbairt chóir shroiste d'fhoireann cartlannaíochta an Acadaimh. Léann Teanga: An Reiviú 6, 31-44. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 31-44
Dáta: 2018-05-01
“Cuirfimid bogearra eile ar an ngléas.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Leathanach: 150
Aithneoidh an bogearra sin gothaí aghaidh an duine.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Leathanach: 150
Ar an bpointe boise, cuireann an bogearra téacs an dréachta féin san ord nua.
Gan teideal: LÉAMH AGUS SCRÍOBH: An tseachtain seo: d’fhéadfadh scríbhneoir dul i muinín bosca bróg, nótaí scríofa ar chártaí fisiciúla, siosúr agus gliú – ach cén fáth a ndéanfadh duine sin nuair atá bogearraí nua-aimseartha ar fáil? – Alex Hijmans
Dáta: 2018-10-06
Is beag ríomhchláraitheoir in 1970 a shíl go mbeadh a chuid bogearra in úsáid in 2000.
Céard a tharlaíonn do do shíneadh fada? – Aonghus Ó hAlmhain
Dáta: 2019-02-06
Táthar ag súil go laghdóidh an bogearra nua seo costais aistriúcháin freisin.
Taisclann nua le cuidiú le haistritheoirí
Dáta: 2019-05-08
Beidh gach duine ag ceapadh go mbeidh na bogearraí saor in aisce seo an-áisiúil.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 020
Tá an comhlacht bogearraí SolarWinds le suas le 100 post nua a chruthú i gcathair Chorcaí.
Innealtóireacht bogearraí, anailísiú sonraí agus margaíocht dhigiteach a bheas ar bun san ionad nua.
100 post nua le cur ar fáil i mBaile Átha Cliath
Dáta: 2014-10-22
Cruthóidh  an comhlacht bogearraí ríomhaireachta as Meiriceá 100 post nua.
Cruthófar 100 post nua i mBaile Átha Cliath
Dáta: 2015-05-21
Fochuideachta iad de Prudential Financial i Meiriceá agus cuireann siad tacaíocht bogearraí ar fáil don mháthairchuideachta.
330 post nua geallta i Leitir Ceanainn
Dáta: 2015-07-22
Tá Oracle ar cheann de na comhlachtaí bogearraí is mó ar domhan.
450 post nua in Oracle sa phríomhchathair
Dáta: 2016-01-14
Tá an comhlacht bogearraí taistil Datalex chun 100 post nua a chruthú i mBaile Átha Cliath.
Datalex le 100 post a chruthú i mBÁC
Dáta: 2016-06-02
Ansin, spreag seo an earnáil bogearraí.
An Tíogar Ceilteach: Cad é atá i ndán dó? An tUltach 83 (7), 8-10. Gan ainm.
Leathanach: 8-10
Dáta: 2007-07-01
Tá 100 innealtóir bogearraí fostaithe acu cheana.
60 post nua in dhá chomhlacht i nGaillimh
Dáta: 2016-09-29
Clár lánaimseartha oiliúna i scileanna ríomhchlárúcháin agus i bhforbairt bogearraí ríomhaireachta atá i gceist.
Cúrsaí Iarchéime trí Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Feasta 56 (3), 28. Gan údar.
Leathanach: 28
Dáta: 2003-03-01
Chun a chinntiú gurbh amhlaidh atá, leantar córas dearaidh ar ardcháighdéain i ndearadh bogearraí don spás.
Aistear Huygens go dtí Tíotán, Gealach Dhiamhair Shatairn: Duais-iarracht é seo i gComórtas A15, Aiste ar théama innealtóireachta, maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí, Oireachtas na Gaeilge 2004.. Feasta 57 (11), 23-26. Aonghus Ó hAlmhain.
Leathanach: 23-26
Dáta: 2004-11-01
Iadsan a bhí freagrach as an Deimhniú agus Promhadh Neamhspleách ar na bogearraí.
Aistear Huygens go dtí Tíotán, Gealach Dhiamhair Shatairn: Duais-iarracht é seo i gComórtas A15, Aiste ar théama innealtóireachta, maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí, Oireachtas na Gaeilge 2004.. Feasta 57 (11), 23-26. Aonghus Ó hAlmhain.
Leathanach: 23-26
Dáta: 2004-11-01
Is beag gné den tsochaí nach bhfuil tionchar láidir ag bogearraí uirthi.
Modheolaíochtaí i bhforbairt bhogearraí: Ó shaor cláir go hinnealtóir bogearraí le hAonghus Ó hAlmhain (Céad duais i gcomórtás an aiste innealtóireachta, Oireachtas 2003). Feasta 57 (2), 21-24. Aonghus Ó hAlmhain.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-02-01
Ó tharla go bhfuil an tionchar ollmhór seo ag bogearraí, is cúis imní go dteipeann ar suas le dhá thrian de thograí forbartha bogearraí.
Modheolaíochtaí i bhforbairt bhogearraí: Ó shaor cláir go hinnealtóir bogearraí le hAonghus Ó hAlmhain (Céad duais i gcomórtás an aiste innealtóireachta, Oireachtas 2003). Feasta 57 (2), 21-24. Aonghus Ó hAlmhain.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-02-01
Ach tá deireadh anois le hútamáil na leathanach – tá Diarmaid Mac Mathúna i ndiaidh bogearraí nua, Ceart: Gramadóir Gaeilge, a chur ar fáil, bogearraí a cheartaíonn botúin ghramadaí.
Tugann an teicneolaíocht dúshlán ghramadach na Gaeilge – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge
Dáta: 2009-03-04
Ach tá deireadh anois le hútamáil na leathanach – tá Diarmaid Mac Mathúna i ndiaidh bogearraí nua, Ceart: Gramadóir Gaeilge, a chur ar fáil, bogearraí a cheartaíonn botúin ghramadaí.
Tugann an teicneolaíocht dúshlán ghramadach na Gaeilge – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge
Dáta: 2009-03-11
Tá earcaíocht ar bun cheana féin dona postanna a bheidh 'sna réimsí forbartha bogearraí, innealtóireachta bogearraí, eispéireas úsáideoirí, anailísíochta, airgeadais agus seirbhísí do chustaiméirí.
100 post fógartha ag an chomhlacht Globoforce i mBÁC
Dáta: 2017-05-02
Tá Antares Vision – gur comhlacht Iodálach é – chun ionad forbartha bogearraí a bhunú i nGaillimh.
Breis agus céad post le cruthú, i nGaillimh agus i gCorcaigh
Dáta: 2017-12-07
Beidh an t-ionad nua i nGaillimh ag díriú ar uirlisí bogearraí a fhorbairt.
Breis agus céad post le cruthú, i nGaillimh agus i gCorcaigh
Dáta: 2017-12-07
Sa lá atá inniu ann, tá Unicode ina rogha réamhshocraithe in an-chuid bogearraí nuachruthaithe.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 009
In an-chuid bogearraí próiseála focal tá a leagan féin d’áis mar seo ar fáil.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 019
Déanann bogearraí timfhilleadh gach áit a bhfuil fleiscín roghnach.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 032
Is minic a bhíonn bogearraí ríomhaireachta, mar shampla próiseálaithe focal agus bogearraí scarbhileoige, in ann sonraí a fhormáidiú go huathoibríoch ach a rá leo cén teanga ina bhfuil an téacs.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 038
Mar sin, is le bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe a bheidh muid ag plé sa chaibidil seo.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 070
An dóigh a n-oibríonn bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 070
Tá liosta cuimsitheach bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe ar fáil ar shuíomh an leabhair: http://lexiconista.com/arit
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 071
Idirnáisiúnú bogearraí
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 084
Pléifear le logánú bogearraí sa chéad chaibidil eile.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 084
Bogearraí a thaistealaíonn
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 084
Glaoitear logánú bogearraí ar an phróiseas seo.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 085
I gcás bogearraí atá idirnáisiúnaithe go maith, is geall le gnáthaistriúchán an logánú.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 085
Is gnách, na laethanta seo, bogearraí a fhorbairt agus iad idirnáisiúnaithe ón chéad lá riamh.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 085
Ceann de na bogearraí atá idirnáisiúnaithe go maith is ea Microsoft Windows.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 086
Go hinmheánach, úsáideann bogearraí giorrúcháin chun tagairt do logchaighdeán faoi leith.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 088
Logánú bogearraí
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 091
Sa chaibidil seo, beidh muid ag plé le bogearraí atá aistrithe, nó logánaithe, go hiomlán.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 091
Le déanaí, áfach, tá lucht déanta bogearraí ag iompú ar an logánú éadrom.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 092
Cé go bhfuil go leor i gcoiteann idir aistriúchán cáipéisí agus aistriúchán bogearraí, tá dúshláin faoi leith ag baint le bogearraí.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 094
bogearraí oifige breac le feidhmeanna atá spleách ar theanga ach eolas a chur orthu.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 121
Úsáidtear bogearraí cosúil le Moodle nó Blackboard Collaborate len é seo a dhéanamh.
An fhoghlaim chumaisc: taithí na dteagascóirí. Léann Teanga: An Reiviú 4, 17-30. Dorothy Ní Uigín, Éamon Ó Cofaigh.
Leathanach: 17-30
Dáta: 2016-05-01
bogearraí ar an ngléas.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Leathanach: 149
Beidh siad ag lorg innealtóirí bogearraí agus innealtóirí néalríomhaireachta ar thaithí mhaith.
Éascaíonn bogearraí ar nós Scrivener an cuardach freisin.
Gan teideal: LÉAMH AGUS SCRÍOBH: An tseachtain seo: d’fhéadfadh scríbhneoir dul i muinín bosca bróg, nótaí scríofa ar chártaí fisiciúla, siosúr agus gliú – ach cén fáth a ndéanfadh duine sin nuair atá bogearraí nua-aimseartha ar fáil? – Alex Hijmans
Dáta: 2018-10-06
Cruthaíonn Joulica bogearraí don earnáil fáisnéise, cumarsáide agus teicneolaíochta.
45 post nua a chur ar fáil i gcathair na Gaillimhe
Dáta: 2019-02-11
Ní gá aon ‘chraiceann’ breise a shuiteáil agus ní gá aon leagan faoi leith den bhogearra a cheannach mar tá na teangacha ar fad ina gcuid den bhogearra cheana féin: tá an t-athrú teanga ar cheann de na háiseanna a chuireann an bogearra ar fáil duit.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 092
Mar sin, shocraigh an bogearra (LibreOffice sa chás seo) é a fháil as clófhoireann eile, rud a chuireann cuma beagáinín ‘as alt’ ar an fhocal Bíonn Unicode in úsáid go hinmheánach i mbogearraí nuachruthaithe de ghnáth, ach is fearr sin a dheimhniú agus tú ag ceannach nó ag coimisiúnú bogearra nua.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 010
Is bogearra speisialta é bogearra aistriúcháin ríomhchuidithe a shuiteálann an t-aistritheoir ar a ríomhaire féin agus déanann sé nó sí a chuid oibre istigh ann, seachas i mbogearra próiseála focal ar nós Microsoft Word nó LibreOffice.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 070
Agus tú ag obair le bogearra aistriúcháin ríomhchuidithe, ní gá duit fanacht go dtí go mbaileodh an bogearra agat cuimhne aistriúcháin de do chuid féin a bheidh mór go leor le cuidiú leat.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 072
Lógó gaois.ie
gaois.ie