Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (27)
Sin í m’oidhreacht bhuanseasmhach ó cheantar álainn, ársa an Leitriúigh.
Smaointe Fánacha an Bhreac-Ghaeilgeora. Feasta 55 (5), 51. Mícheál Ó Ruairc.
Leathanach: 51
Dáta: 2002-05-01
Beidh an iris bhuanseasmhach, An tUltach, ar fáil agus mairfidh sí an céad.
Luímis ar ár gcranna foirtil. An tUltach 91 (6), 7. Coiste Stiúrtha An tUltach.
Leathanach: 7
Dáta: 2014-06-01
Bhí sí buanseasmhach in uair na hanachaine a dúradar.
Cumhacht Chiúin Merkel: Banríon na Déine – Séamas Ó Meachair
Dáta: 2014-01-22
Chomh buanseasmhach sa chuimhne díreach leis an gcrann darach cosricthe sa talamh.
Faightear gach laoch in aisce: Sliocht as úrscéal nua. Feasta 53 (5), 25-29. Pádraig Ó Cíobháin.
Leathanach: 25-29
Dáta: 2000-05-01
Nach mór an mhaise ar an tír a leithéid de Ghaeltacht agus de phobal buanseasmhach!
Eagarfhocal. Feasta 68 (12), 2. Pádraig Mac Fhearghusa.
Leathanach: 2
Dáta: 2015-12-01
An raibh rialtas riamh chomh buanseasmhach againn!
Smaointe Polaitíochta. Feasta 60 (2), 4-5. Seán Ó Loingsigh.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2007-02-01
Ca’na thaobh gur fhág sé post buanseasmhach a thaitin go mór leis?
An Mám Ó Dheas. Feasta 63 (3), 9-11. Muiris Mossie Ó Scanláin.
Leathanach: 9-11
Dáta: 2010-03-01
Éireannach buanseasmhach tírghrách.
Ó GIBEALLÁIN, Cathaldus [Micheál] (1915-1989)
Dáta: 2017-05-24
D’​fhás cairdeas buanseasmhach idir an bheirt dá thoradh sin.
ALMQVIST, Bo Gunnar (1931–2013)
Dáta: 2017-05-24
D’éirigh le Predator cnuasach buanseasmhach eile a thabhairt ar an saol.
Gan teideal: Níl mórán maitheasa in ‘The Predator’ agus sinn i dtaobh le leagan an-mhaolaithe den arrachtach a dhein seod aicsin den táirge bunaidh – Breandán M Mac Gearailt
Dáta: 2018-09-21
Is é an dán is mó a léiríonn ról na hiníne sa teaghlach ná an dán ‘Máiréad’, áit a bhfaightear peannphictiúr de bhean chiúin bhuanseasmhach:
Louis de Paor (eag.): Miorúilt an Pharóiste. Cló Iar-Chonnacht 2014.
Leathanach: 023
Rud gallda, bréag-Mheiriceánach a chaomhnaíonn cultúr baothghalánta na sainte agus an fharasbairr agus a fhanann mar iarsma buanseasmhach de ré an fhuíll in Éirinn.
Dá olcas é an X-Factóir is measa go mór an W-Factóir
Dáta: 2015-03-09
Ach ní dócha go bhfuil an fonn troda céanna ar an SDLP – tá vóta s’acu buanseasmhach ach ní léir fós cad é nó cé a spreagfaidh athbheochan an pháirtí.
Polaitíocht an Chnoic i Sáinn Arís Eile – Gan ainm
Dáta: 2015-09-14
Tá rud amháin cinnte, ní bheidh sé ina phraiseach amháil na 26 Chontae, áit nach bhfuil rialtas buanseasmhach againn, agus nach mbeidh de réir dealraimh go ceann i bhfad.
Buanseasmhacht shealadach, thuaidh agus theas – Gan ainm
Dáta: 2016-03-30
Ach ní go minic a thagann polaitaiteoir ar an láthair chomh buanseasmhach leis, duine a chloíonn lena phrionsabail.
Smaointe Polaitiochta. Feasta 68 (10), 3-4. Séan Ó Loinsigh.
Leathanach: 3-4
Dáta: 2015-10-01
B’aoibhinn an uain í, spéir ghlan ghorm in airde, na Comaraigh go buanseasmhach os mo chomhair agus Ceann Heilbhic soir uaim.
Dialann Dúlra. Feasta 69 (5), 16-17. Séamus Ó Máille.
Leathanach: 16-17
Dáta: 2016-05-01
Dheimhnigh sé an tábhacht agus an dea-thionchar, ach luaigh sé arís an cairdeas idir a athair agus McGuinness, mar ghné dá gcaidreamh a bhí buanseasmhach agus dáiríre.
Smaointe polaitíochta. Feasta 70 (2), 3-4. Seán Ó Loingsigh.
Leathanach: 3-4
Dáta: 2017-02-01
Murach go mbainim an méid sin taitnimh as cuairteanna a thabhairt ar Chorcaigh agus go líontar mo chroí le cumha milis i ndiaidh gach cuairte, chuirfinn fúm go buanseasmhach ind.
Le haer an tsaoil. Comhar 70 (1), 27-28. Micheál Ó Ruairc.
Leathanach: 27-28
Dáta: 2010-01-01
Labhair an gníomhaí pobail Tommy Jim Mac Gearailt  go paiseanta faoin ndaonra a bheith buanseasmhach go maith in ainneoin na ndúshlán ar fad.
Gan teideal: Léirigh 7Lá na seachtaine seo go bhféadfadh sé tarlú cheal tacaíochta gur préacháin agus lucht tithe saoire a bheidh mar chomharsain ag a chéile i gCorca Dhuibhne – Breandán M Mac Gearailt
Dáta: 2019-02-22
Is í an eagla mhór atá orainn ar fad, go bhfuil deireadh ag teacht le ré na Gaeilge mar theanga phobail, sa chiall gurb í gnáthmheán cumarsáide na ndaoine í, mar atá i gceist le teangacha buanseasmhacha eile.
Dóchas an dúchais: neartú na nealaíon dúchais agus ngréasán cultúrtha sa Ghaeilge. Léann Teanga: An Reiviú 4, 67-78. Lillis Ó Laoire.
Leathanach: 67-78
Dáta: 2016-05-01
Tá vótóirí an SDLP agus SF araon sásta go bhfuil Stormont buanseasmhach, ar sí, ‘ach mar is dual do náisiúnaithe Thuaisceart Éireann, coinníonn siad greim docht ar a gceart chun súil a bheith acu ar shocraithe eile lá níos faide anonn nuair a bheas athrú ar an daonra abhus agus nuair nach mbeidh an phoblacht chomh gafa sin le fiacha agus leis an bhfaraor géar’.
SF ar séirse faoi Éire aontaithe - plean nó cur i gcéill?: Cleas Conspóideach is ea feachtas Shinn Féin ag éileamh reifrinn faoin teorainn i dTuaisceart Éireann. Comhar 72 (3), 14-16. Póilín Ní Chiaráin.
Leathanach: 14-16
Dáta: 2012-03-01
Is cuma chomh fada a rachaidh na hIosraelaigh, pé acu á gcosaint féin nó ag glacadh seilbhe ar chríocha nach leo ó cheart ná ó thaobh dlí idirnáisiúnta, tá tacaíocht rialtas na Stát Aontaithe d’Iosrael buanseasmhach.
Smaointe Polaitíochta. Feasta 67 (10), 3. Seán Ó Loinsigh.
Leathanach: 3
Dáta: 2014-10-01
Chuir sé a chuid buanna ag obair chun leasa an léinn agus na heagarthóireachta i rith a shaoil, agus chun leasa na foilsitheoireachta agus na cartlannaíochta agus go buanseasmhach feidhmiúil chun leasa theanga agus shaoithiúlacht na Gaeilge’​ (Ó hÓgáin).
MAC GIOLLA CHOILLE, Breandán (1920-2006)
Dáta: 2017-05-24
Seans gurb é an rud is suimiúla sna pictiúir ná nádúr buanseasmhach an chine dhaonna ó na fir ag mealladh na mban le fíon, go haoibhneas an ghrá féin, ní áirím giúmar agus spraoi uilíoch.
Vermeer agus ré órga na hOllainne – Declan Collinge
Dáta: 2017-07-17
Bhí sí ina beanchéile dhílis agus ina crann buanseasmhach taca ag an scríbhneoir Gaeilge, Pádraig Ó Baoighill as Rann na Feirste, ina máthair dhil ag Bríd, Máire, Séamus, Caoimhe, Liam, Peadar agus Nuala (nach maireann), ina máthair ionúin cleamhnais ag fir agus mná céile a clann mhac agus iníon, agus ina máthair mhór fhoirfe ag a garpháistí uilig.
Geraldine Uí Bhaoighill, Ultach uasal ar lár. Feasta 70 (2), 17. Réamonn Ó Ciaráin.
Leathanach: 17
Dáta: 2017-02-01
Dúradh gur ball “dílis, buanseasmhach í den mheitheal náisiúnta a thugann a gcuid ama agus a gcuid sainscileanna do reáchtáil mhórfhéile náisiúnta na nGael, Oireachtas na Samhna” agus a thacaíonn chomh maith le himeachtaí agus le féilte cultúir agus ealaíne eile ó cheann ceann na tíre.
‘Ambasadóir den scoth’ ag Oireachtas na Gaeilge agus Máirín Ní Chonghaile as Inis Meáin insealbhaithe mar uachtarán: Tá slabhra Uachtarán Oireachtas na Gaeilge bronnta tráthnóna ar Máirín Uí Chonghaile ag searmanas atá ar siúl i dTeach an Ardmhéara tráthnóna – Gan údar
Dáta: 2018-02-19
Clár a dhéanann ceiliúradh ar mhodh taistil buanseasmhach agus samhail den seansaol in Éirinn is ea ‘Mo High Nelly Álainn’, a chraolfar amárach ar TG4 Craolfar clár faisnéise san oíche amárach ar TG4 faoin ‘High Nelly’, seanrothar a mbaintí úsáid fhorleathan as fud fad na tíre.
Clár faisnéise nua ar an ‘High Nelly’ le craoladh amárach ar TG4
Dáta: 2015-12-18
Lógó gaois.ie
gaois.ie