Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (1342)
Tá Diarmaid i gceannas ar chúrsaí léiriúcháin sa chomhlacht teilifíse Agtel (**www.agtel.ie**).*
An bhagairt ar phríobháideacht
Dáta: 2007-12-01
Ag tabhairt fianaise dó dúirt Rupert gur de bharr taisme leoraí a bancbriseadh a chomhlacht.
An bhfuair McKevitt cothrom na Féinne?
Dáta: 2003-09-01
Thug sé aghaidh ar oifig an chomhlacht árachais.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 202
Dar leis, ní fhéadfadh aon chomhlacht eile pacáiste mar seo a shárú.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 036
Is beag a mheánn an rannóg seo sa chomhlacht ar fad.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 079
Thosaigh sise ag obair sa chomhlacht céanna trí bliana roimhe sin.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 106
I Samhain 1945, thug sé féin cuairt ar chomhlacht Harrap agus ar an saineolaí ann, R.P.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 118
‘Níl mé ag iarraidh mo chomhlacht fóin a athrú,’ arsa Marina go borb.
Siobhán Parkinson: Maitríóisce. Cois Life 2011.
Leathanach: 040
Fuair Zak, uncail Evan, an cluiche ó chomhlacht in some remote city i lár na Síne.
Anna Heussaff: Vortex. Cois Life 2006.
Leathanach: 020
Fo-chomhlacht de chuid Bhord Gáis a bheidh i gceist.
Bord nua stáit, Uisce Éireann, le bunú
Dáta: 2012-04-17
Gearrtar fineáil breis is 300,000 euro ar chomhlacht cógaisíochta Corden Pharma Ltd i gCorcaigh i ndiaidh gur maraíodh fostaí agus gortaíodh duine eile go dona i bpléasc cheimiceach sa chomhlacht.
Ceannlínte Nuachta
Dáta: 2012-05-01
Cuirfear ciorraithe pá i bhfeidhm sa chomhlacht ar feadh 25 mí.
Glacann Oibrithe Iarnród Éireann le moltaí ciorraithe costais.
Dáta: 2014-10-03
Tá Larry Goodman ar dhuine de na scairshealbhóirí is mó sa chomhlacht.
Tá 90 post nua le cur ar fáil ag dhá chomhlacht teicneolaíochta i nGaillimh.
90 post nua fógartha ag comhlachtaí teicneolaíochta i nGaillimh
Dáta: 2014-11-10
Tá go leor daoine fostaithe ag an dá chomhlacht sin sa tír seo.
Taoiseach ag an bhFóram Eacnamaíochta Domhanda
Dáta: 2015-01-22
Gheobhaidh an comhlacht €5m ó chomhlacht infheistíochta BDO le cuidiú leo a rannóg easpórtálacha a fhorbairt.
150 post nua i Lú agus i nGaillimh
Dáta: 2015-02-05
Tá cúiseamh ar leith ann as eochracha a ghoid ó veain de chuid chomhlacht mheadair uisce.
Fear cúisithe i gCorcaigh as damáiste do mheadair uisce
Dáta: 2015-02-20
Shocraigh an mháthair chomhlacht inniu go leanfadh sé ar aghaidh ag feidhmiú ansin mar atá sé.
Gheobhaidh go leor de mhuintir na tíre a gcéad bhillí uisce ó chomhlacht Uisce Éireann amárach.
Na chéad bhillí uisce ag daoine amárach
Dáta: 2015-04-07
Fuair go leor daoine a gcéad bhillí uisce ó chomhlacht Uisce Éireann inniu.
Billí uisce faighte ag 39,000 custaiméir inniu
Dáta: 2015-04-08
Tá €15m d'infheistíocht déanta sa chomhlacht sin.
140 post nua in oirthear na tíre
Dáta: 2015-06-02
Bhunaigh John Purdy agus Tim Sheehy ERGO sa bhliain 1993 mar chomhlacht sainiúil priondála.
120 post nua le cruthú sa néalríomhaireacht
Dáta: 2015-06-05
Ba le Quinn Insurance an chomhlacht sular cheannaigh an grúpa Meiriceánach iad.
270 fostaí le ligean chun siúil ón gcomhlacht árachais Liberty
Dáta: 2015-06-25
Tá tacú á thabhairt ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta don chomhlacht.
150 post i mBÁC & sa tSionainn
Dáta: 2015-07-20
Gearradh fínéail ar an dá chomhlacht i gCúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath.
Comhlachtaí teilechumarsáide ciontaithe as ró-tháillí a ghearradh
Dáta: 2015-07-27
Tá 3 chomhlacht in oirdheiseart na tíre ag fógairt postanna.
270 post á bhfógairt san oirdheisceart
Dáta: 2015-09-07
Tá bord  Volkswagen ag casadh le chéile inniu le príomhfheidhmeannach nua a cheapadh ar an chomhlacht.
Bord Volkswagen le Príomhfheidhmeannach a cheapadh
Dáta: 2015-09-25
Theip ar na hiarrachtaí ansin ceannaitheoir a fháil don chomhlacht.
30 post á gcailleadh ag Fíor Uisce Chiarraí
Dáta: 2015-09-25
Tá €300,000 infheistithe ag an Údarás sa chomhlacht le roinnt blianta anuas.
30 post á gcailleadh ag Fíor Uisce Chiarraí
Dáta: 2015-09-25
4 chomhlacht a fuair 60% den airgead sin.
Laigeachtaí i mbainistiú airgeadais sna hearnálacha poiblí
Dáta: 2015-09-29
Tá dhá chomhlacht teicneolaíochta le os cionn 150 post nua a chruthú i mBaile Átha Cliath.
150 post nua le cruthú i mBaile Átha Cliath
Dáta: 2015-10-28
Dúirt Myles Kirby, leachtaitheoir chomhlacht Shliabh Bhreandáin Teo.
'Níl aon tsuim léirithe i bhFíor-Uisce Chiarraí' - leachtaitheoir
Dáta: 2015-11-05
Deir Údarás na Gaeltachta a thugann tacaíocht don chomhlacht go bhfuil díomá air faoin gcinneadh.
12 post caillte i monarcha le SIOEN
Dáta: 2015-11-06
Tá deontas ceadaithe ag Údaras na Gaeltachta do Chomhlacht Forbartha Áitiúil Acla, i gCo.
50 post á gcruthú sa Ghaeltacht
Dáta: 2015-12-04
Tá 2 chomhlacht éagsúla i mBaile Átha Luain agus i nGaillimh le 265 post a chruthú.
265 post á gcruthú ag 2 chomhlacht éagsúla
Dáta: 2015-12-14
lá eolais a bheas acu sa chomhlacht Deardaoin ón 9.00 ar maidin go dtí 11.30.
Imirceoirí á mealladh chun fostaíochta
Dáta: 2015-12-22
Easpa feamainne is cúis leis más fíor don chomhlacht.
Níor tairgeadh socrú cánach speisialta do chomhlacht ar bith ariamh.
Saor ó cháin ‘faoi dhó’… dáiríre
Dáta: 2014-10-18
Ba leis an Údarás 95% de na scaireanna sa chomhlacht fán bhliain 1984.
CÁIPÉISÍ STÁIT 1984: Amhras agus imní faoi chleachtais an Údaráis
Dáta: 2014-12-29
D’aontaigh Haughey £30,000 sa bhliain go ceann trí bliana a thabhairt don chomhlacht.
Charlie Haughey agus an Ghaeilge
Dáta: 2015-01-21
Ba do dhráma leis an chomhlacht Branar a chum sé an rian ‘Bláth’, mar shampla.
Agus anois aimsir Mhic Con Iomaire…
Dáta: 2015-04-17
D’fhéadfaí lacáiste nó rud éigin a thabhairt don chomhlacht chun Gaelainn a chur orthu.
‘Gá le feachtas’ in aghaidh fotheidil Bhéarla agus fógraí Béarla ar TG4 – Feargal Mac Amhlaoibh
Dáta: 2015-05-01
Fochomhlacht iad den chomhlacht Prudential as Stáit Aontaithe Mheiriceá.
330 post le cruthú i gcomhlacht idirnáisiúnta a bheas lonnaithe i Leitir Ceanainn
Dáta: 2015-07-22
Chaith sé blianta fada ag obair don chomhlacht Arramara Teo.
Go raibh suaimhneas síoraí ag Joe John Mac an Iomaire – bhí ‘Stradivarius ina ghlór’
Dáta: 2015-10-26
Ní raibh duine ar bith á thuar roimh ré, sa chomhlacht ná i measc a naimhde.
An fhírinne lom nochtaithe ag an iris ‘Playboy’ dár dTeachtaí Dála
Dáta: 2015-10-29
Coinneoidh lucht bainistíochta Fintrax, atá faoi stiúir an Phríomhfheidhmeannaigh Patrick Wilson, 10% den chomhlacht.
Fintrax le díol ar €335m roimh dheireadh na bliana
Dáta: 2015-11-23
Measadh roimhe seo nach raibh i gceist ach dhá chomhlacht – Aer Arann Islands agus Executive Helicopters.
Imní i Roinn na Gaeltachta gurb iad na hoileáin eile a bheadh thíos le conspóid aersheirbhís Árann
Dáta: 2015-12-03
Meiriceánach ba ea John DeLorean a bhí ag obair i dtosach do chomhlacht General Motors.
Cén ceangal atá idir Donald Trump, John DeLorean, Sammy Davis Junior agus Gaeltacht Chonamara?
Dáta: 2016-01-14
Tá dhá chomhlacht ann a dhíolann fóin a ritheann an córas Ubuntu faoi láthair.
Aistritheoirí deonacha á lorg chun Gaeilge a chur ar fhóin phóca
Dáta: 2016-01-26
Tá a fhios agam anois cé acu den dá chomhlacht sin a roghnóidh mé arís!
‘Fiosrúchán idirnáisiúnta’ le déanamh faoi ábhar smididh a d’ordaigh ár gcomhfhreagraí faisin ar líne
Dáta: 2016-03-06
Tá Mairéad ag obair do chomhlacht árachais, í ag obair ón mbaile.
Jackie Mac Donncha: Aileach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 060
Deirtear gur infheistigh sé sa chomhlacht ar mhaithe le cáin a sheachaint.
Príomhaire na hÍoslainne éirithe as
Dáta: 2016-04-05
Ba ar chomhlacht Denis O'Brien Esat Digifone a bronnadh an conradh.
Cosc curtha le cás dlí in aghaidh an Stáit, O'Brien agus Lowry
Dáta: 2016-04-20
Tá ciorruithe pá bagartha ag an chomhlacht Transdev a ritheann an tseirbhís.
Tá cruinniú tráthnóna idir Transdev agus SIPTU i dtaca le saoire bhliantúil oibrithe sa chomhlacht.
Transdev tar éis deireadh a chur le scéim liúntas tinnis
Dáta: 2016-05-16
Tá 470 ag obair don chomhlacht LotusWorks cheana féin.
Tá 2 chomhlacht i Leitir Ceanainn le 35 post nua a chruthú ar an mbaile.
35 post nua le cruthú i Leitir Ceanainn
Dáta: 2016-07-15
“‘An Post’ is ainm don chomhlacht agus níl aon athrú air sin beartaithe againn.
Dath dearg le cur an athuair ar an mbosca poist a phéinteáil Misneach – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-04-27
Placed an t-ainm atá ar an chomhlacht atá aici.
Seoladh 'Aibítir' – Sarah de Búrca
Dáta: 2013-10-28
Bhí láimhdeachas de €35 milliún ag an chomhlacht anuraidh agus anois tá 180 oibrí fostaithe acu.
Barúil ón Bhosca – Imirce sa lá atá inniu ann... – Gan ainm
Dáta: 2014-11-21
Lonnaithe gar don chomhlacht EO Teilifís, tá Telegael.
Máirín Breathnach Uí Choileáin: Aisteoirí an Spidéil. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Leathanach: 134
Luaim an dá chomhlacht seo mar go gcreidim murach sa tír.
Máirín Breathnach Uí Choileáin: Aisteoirí an Spidéil. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Leathanach: 134
Tá sé i gceist agam, amach anseo, mo chomhlacht stocbhróicéireachta féin a chur ar bun.
Mícheál Ó Ruairc: Daoine a Itheann Daoine. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 108
Líomhaigh an chomhlacht gur de bharr Sasanaigh a bheith fostaithe ann a dódh é.
Cormac Ó Comhraí: Sa Bhearna Bhaoil Gaillimh 1913-1923. Cló Iar-Chonnacht 2016.
Leathanach: 344
I 1960, cheannaigh Gael-Linn scaireanna sa chomhlacht Tora Toinne ar an Cheathrú Rua.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 076
Bhí dearthóir Iodálach, Valentino Rossi, fostaithe ag an chomhlacht.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 096
In 2001 síníodh conradh leis an chomhlacht Siemens chun suíomh idirlín a dhearadh do Ghael-Linn.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 109
Ar ndóigh, cuireadh go mór freisin le próifíl Ghael-Linn mar chomhlacht forásach, nua-aoiseach.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 186
Ag an am bhí sé ag obair do chomhlacht ailtireachta Michael Scott.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 210
Is trua sin, mar is leis an bpobal féin an chomhlacht agus na fo-chomhlachtaí seo.
Smaointe Polaitíochta: Tá cumhacht nach beag anois i SIPTU ag daoine a bhíodh gníomhach tráth i bPáirtí na nOibrithe agus ina dhiaidh sin sa Daonlathas Clé. Feasta 53 (9), 4-5. Proinsias Mac Aonghusa.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2000-09-01
90% den am, táimse ar nós póilín i mo chomhlacht féin.
An Léiritheoir Neamhspleách Maori, Quinton Hita, Curtha Faoi Agallamh. Comhar 70 (9), 21-25. Ruth Nic Giolla Iasachta.
Leathanach: 21-25
Dáta: 2010-09-01
Tá Gradam Uí Shúilleabháin gnóite faoi thrí ag mo chomhlacht féin, Leabhar Breac.
Na geilt i mbun an tí: Easpa eagarthóireachta, caighdean dearadh agus léirmheasanna rómholtacha. Níl ansin ach cuid de na dúshláin roimh fhoilsitheoireacht na Gaeilge. Comhar 72 (3), 17-20. Darach Ó Scolaí.
Leathanach: 17-20
Dáta: 2012-03-01
Mhol sé go n-íocfaí £30,000 leis an chomhlacht nua an bhliain ina dhiaidh sin.
Ó hEochaidh, Rí na nUile: Léiríonn cáipéisí stairiúla ó 1982 go ndearna Cathal Ó hEochaidh socrú speisialta maoinithe leis na foilsitheoirí iomráiteacha Sáirséal agus Dill, a scríobhann Breandán Delap.. Comhar 73 (1), 13. Breandán Delap.
Leathanach: 13
Dáta: 2013-01-01
Tharla sé sin agus ceapadh leachtaitheoir ar an chomhlacht go luath ina dhiaidh sin.
Eachtraí Aisteacha in Údarás na Gaeltachta. Comhar 74 (1), 14-17. Breandán Delap.
Leathanach: 14-17
Dáta: 2014-01-01
Go dtí seo, áfach, níl iomrá ar bith ar an chomhlacht i gCorr na Móna.
Dearg le Fearg ag Deargmhaslaí: Bliain chinniúnach eile i saol na Gaeilge agus na Gaeltachta ba ea 2014, inar ceapadh Coimisinéir Teanga nua, inar seoladh seirbhís nua nuachta ar líne agus inar fágadh slán le roinnt eagraíochtaí agus irisí.. Comhar 74 (12), 11-17. Breandán Delap.
Leathanach: 11-17
Dáta: 2014-12-01
Seans nach de thimpiste gur CIC acrainm an chomhlacht.
‘Is ait an mac an saol. Is ait an rud leabhar.’: Breathnaíonn cuid de scríbhneoirí Chló Iar-Chonnacht siar ar an gcéad leabhar a d’ fhoilsigh siad leis an gcomhlacht agus ar an gcaoi a ndeachaigh sé i bhfeidhm orthu. Comhar 75 (10), 14. Antoine Ó Flatharta.
Leathanach: 14
Dáta: 2015-10-01
Tharraing Aer Árann a ndúshlán cúirte siar tar éis don chomhlacht an conradh sin a shíneadh.
Bliain chorraitheach don Ghaeilge agus don Ghaeltacht: B’annamh nach raibh cúrsaí Gaeilge nó Gaeltachta chun cinn sa nuacht i gcaitheamh na bliana. Caitheann Breandán Delap súil ar bhuaicphointí agus ar íosphointí 2015. Comhar 75 (12), 10-21. Breandán Delap.
Leathanach: 10-21
Dáta: 2015-12-01
Fanfaidh rannóga díolacháin, dáileachán, seirbhísí agus taighde sa chomhlacht i nGaoth Dobhair.
Bliain chorraitheach don Ghaeilge agus don Ghaeltacht: B’annamh nach raibh cúrsaí Gaeilge nó Gaeltachta chun cinn sa nuacht i gcaitheamh na bliana. Caitheann Breandán Delap súil ar bhuaicphointí agus ar íosphointí 2015. Comhar 75 (12), 10-21. Breandán Delap.
Leathanach: 10-21
Dáta: 2015-12-01
Ó scar an dá chomhlacht óna chéile, ghlac PayPal seilbh ar an bhfoirgneamh.
eBay lena n-ionad i nDún Dealgan a dhúnadh
Dáta: 2016-08-25
Tá baill na gceardchumann sa chomhlacht i mbun stailce Déardaoin agus Dé hAoine seo ag teacht.
Seirbhísí á scor ag Bus Átha Cliath san oíche amárach
Dáta: 2016-09-06
Tugann sé le fios go gcosnóidh gach lá stailce breis is €600,000 ar an chomhlacht.
Dhá lá stailce Bhus Átha Cliath ag tosú amárach
Dáta: 2016-09-14
Tá sé fógraithe ag ceithre chomhlacht go bhfuil sé i gceist acu 250 post a chruthú.
250 post nua fógraithe ag 4 chomhlacht
Dáta: 2016-09-22
Tá 60 post nua le cur ar fáil ag dhá chomhlacht i nGaillimh.
60 post nua in dhá chomhlacht i nGaillimh
Dáta: 2016-09-29
Níl aon Údarás ná aon fhostóir ná aon chomhlacht leis an nGaeilge a choinneáil beo.
Aidan Doyle, Siobhán Ní Laoire: Aistí ar an Nua-Ghaeilge - in Ómós do Bhreandán Ó Buachalla. Cois Life 2006.
Leathanach: 131
Saoithiúil go leor, níor chuir Kinsella an dlí ar aon chomhlacht de chuid na meán cumarsáide.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 274
Gach leagan a gcuimhneodh sí air, bheadh sé le triail faoi dhó, leis an dá chomhlacht.
Anna Heussaff. Bás Tobann. Cois Life 2004.
Leathanach: 135
Pádraig Ó Snodaigh gona chomhlacht Coiscéim is mó a thug uchtach agus slí dom.
Gréagóir Ó Dúill. Rogha Dánta (1965–2001). Cois Life 2001.
Leathanach: 015
ina gníomhaire, ina thaistealaí agus ina pháirtnéir sa chomhlacht.
Éamonn Mac Giolla Iasachta: Obair idir lámha: Roinneann Seán Ó Ceallaigh a thuilleadh de thorthaí a chuid taighde ar mhuintir an scoláire linn. Feasta 54 (7), 21. Seán Ó Ceallaigh.
Leathanach: 21
Dáta: 2001-07-01
Chaitheas roinnt mhaith de bhlianta ag soláthar téacsleabhar Gaeilge don Chomhlacht Oideachais.
Litir don Eagarthóir. Feasta 55 (8), 28. Gan údar.
Leathanach: 28
Dáta: 2002-08-01
Go n-éirí go geal le mangairí húlahúp agus leis an gceithre chomhlacht fheidhmiúla réigiúnda.
Cathair Ghríobháin. Feasta 56 (3), 13. Bricriu.
Leathanach: 13
Dáta: 2003-03-01
Ní dhéanfadh sé sin cúis ar aon chor do chomhlacht mór Meiriceánach cosúil le Wrigleys.
Eagarfhocal. Feasta 58 (4), 3. Pádraig Mac Fhearghusa.
Leathanach: 3
Dáta: 2005-04-01
Sa bhliain 1869, áfach, cheannaigh Rialtas Cheanada dúiche na Métis ó Chomhlacht Bhá Hudson.
Quebéc, Louis Riel agus an ceangal Éireannach. Feasta 66 (9), 12. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 12
Dáta: 2013-09-01
AuthaGraph a thugtar ar an mhodh sin, agus ar chomhlacht Narukawa a bunaíodh in 2009.
Léarscáil úr den Domhan: a osclóidh d’aigne – Foireann NÓS
Dáta: 2016-11-02
Beirt dearthóirí Makoto Tanijiri agus Ai Yoshida ón chomhlacht Suppose Design Office, a dhear an brú.
Oíche i measc na leabhar: Ná bí ag súil le hoíche mhaith chodlata sa bhrú seo! – Foireann NÓS
Dáta: 2017-01-16
Fógraíodh go gcaillfear suas le 90 post idir dhá chomhlacht i gCorcaigh agus i gCláir inniu.
90 post le cailleadh idir Corcaigh agus an Clár
Dáta: 2016-10-18
Tá a bpoist caillte ag 25 duine i nGaillimh tar éis don chomhlacht gluaisteán Kennys dúnadh.
25 post caillte i gcomhlacht gluaisteán Kennys i nGaillimh
Dáta: 2016-11-16
Cuirfidh trí chomhlacht 700 post nua ar fáil i mBaile Átha Cliath go luath.
700 post nua le cur ar fáil i mBaile Átha Cliath
Dáta: 2016-11-29
Dúirt an tÚdarás gur soiléiríodh don chomhlacht nach raibh sé sin sách maith.
‘Scoilt’ idir Údarás na Gaeltachta agus pobal Ghaoth Dobhair faoi thuirbín gaoithe: Bhí suas le 100 duine i láthair ag cruinniú aréir faoi thuirbín gaoithe atá beartaithe ag an gcomhlacht Lir Energy Limited do Pháirc Gnó Ghaoth Dobhair i dTír Chonaill – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-11-17
Foilsitheoir gairmiúil is ea Seán Ó Baoill a bhfuil a chomhlacht féin, Columba Press, aige.
Bord ceaptha – Gan údar
Dáta: 2002-02-20
Ba chuid dá dtuiscint chomhlacht stáit é...Bord na Móna, CIÉ, Aer Lingus...
Aer ur Lingus – Gan údar
Dáta: 2002-11-20
Lógó gaois.ie
gaois.ie