Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (65)
Chuirfinn iomlán mo mhuiníne san iománaí is laige ar pháirc na himeartha in áit an té nár thóg an camán riamh nó a d’éirigh as an iomáint toisc nach bhfuair sé nó sí a rogha áit imeartha sa bháire.” ‘Teanga gan teorainn’ an téama atá ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i mbliana, agus mhaígh Comer go mbíonn “teorainneacha i saol na Gaeilge ó am go céile” ar gá iad a “bhriseadh” chun go bhféadfaí tabhairt faoi “obair na hathbheochana mar is ceart agus ar bhealach atá le leas na teanga ar fad – is cuma cén áit ar oileán seo na hÉireann ná ar fud an domhain atá muid”.
Gan teideal: Ag labhairt dó ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i Muineachán anocht, dúirt Niall Comer go bhfuil ‘teorainneacha i saol na Gaeilge’ ar gá iad a ‘bhriseadh’ – Gan údar
Dáta: 2019-02-22
Bíonn drogall ar an seanfhear i dtús báire ach, tar éis tamaill, géilleann sé d’iarratas Liam; deir sé go mbeidh lón acu, go dtabharfaidh siad cuairt ar an zú agus go gcuirfidh sé Liam ar ais ar an traein i gceann ‘cúpla uair an chloig.’ Bíonn casadh ar gach scéal áfach, agus ní fada go dtagann téamaí fíordhorcha chun cinn den chéad uair sa leabhar.
Léirmheas 2. Feasta 67 (10), 16. Maura Lynskey.
Leathanach: 16
Dáta: 2014-10-01
Nuair a mhothaigh mé an chaint ar an lá seo i dtosach báire, cuireadh mé ag smaointiú ar na rannaí a thóg muid uilig ar scoil i ranganna an Bhéarla ...
Eagarfhocal: Iomrá na bhilí. An tUltach 84 (9), 2. Malachy Ó Néill.
Leathanach: 2
Dáta: 2008-09-01
Cuirim an donnú ar mo chosa i dtús báire agus oibrím suas an corp – ar an dóigh sin ní scriosfaidh tú an donnú atá ar do bholg ag cromadh thart le donnú a chur ar do chosa!
‘Grian’ an Gheimhridh: An dóigh le donnú bréige a chur ort – Eimhear Nig Uiginn
Dáta: 2017-11-20
Dáltha mórán d’fhilí na Gaeilge san ochtú haois déag scrígh Piaras aithrí phearsanta, ‘Sceithfead mo Chlaonbhearta’ nó ‘Aithrí an Ghearaltaigh’, agus cé go bhfuil cuma fhoirmleach, nósúil ar an ndán so, go háirithe nuair a léimid i dtaobh iarrachtaí an fhile chun spéirmhná óga ‘a bhréagadh’ agus nuair a labhrann sé ar a thugtha is a bhí sé do ‘shaoltacht, do phóit is do mhallaíocht ghnáith’, fós deinim amach go bhfuil cuma na fírinne ar an scéal ach tráchtann sé ar an slí inar shéan sé ‘an t-aon chreideamh cóir’ fé mar a chímid anseo: Ar deireadh báire, áfach, cuireann Piaras a dhóchas i nDia mar go dtuigeann sé go maithfear gach éinní dhó fé mar a maitheadh a gcuid peacaí do pheacaigh an Bhíobla.
Piaras Mac Gearailt: File Déiseach (Cuid 2): Leagan de chaint a tugadh ag Tionón na nDéise, mar chuid de Thionól Niocláis. 71 (5), 8-11. Breandán Ó Cróinín.
Leathanach: 8-11
Dáta: 2018-05-01
Chuir an drochaimsir isteach air i dtús báire ach deir sé go mbíonn aimsir na Súdáine go dona freisin "ach ar chaoi éagsúil ar fad".
Abdullahi Osman El-Tom
Dáta: 2001-10-01
Agus é ag plé na litearthachta, dhírigh sé ar Albain, áit ar cuireadh scoileanna ar bun suas le céad bliain roimhe sin agus leabhair i mBéarla á léamh i dtosach báire ag na háitreabhaigh.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 055
Bheadh an cúl báire Cech curtha den pháirc chomh maith aige mar gheall ar an bhfeall ar Baros.
Liverpool v Chelsea: Conspóid, diabhalaíocht agus naimhdeas
Dáta: 2015-01-20
I dtosach báire, ar an 7 Iúil 2015, is dóigh liom, iarrfar ar an meitheal Antici, cúntóirí Ambasadóirí na mBallstát, a shocrú go gcuirfear togra na hÉireann do dhréacht-Rialachán ar an gclár do chruinniú de chuid Coreper II, coiste na mBuanionadaithe (Ambasadóirí na mBallstát).
Uair na cinniúna do stádas na Gaeilge san AE
Dáta: 2015-07-07
Rinne sé achainí ar Charles Stewart Parnell an rún a tharraingt siar agus ghéill Parnell don iarratas sin ar an mbunús gur cheart deis a thabhairt don Tiarna Leifteanant nua déileáil ar dtús báire le hachainíocha nó meabhracháin a chuirfí ina láthair faoin gcás.
Seán Ó Cuirreáin. Éagóir. Cois Life 2016.
Leathanach: 250
Dá ndéarfaí i dtús báire nach mbeadh ionadaíocht ag gach ballstát ar na coistí ceannais ar fad sa Chomhargadh, agus go háirithe ar an gCoimisiún, thiocfadh dó nach nglacfaí sa Stát seo leis an gcéad mholadh Reifrinn a cuireadh os comhair an phobail.
Smaointe Polaitíochta: Séantar fós in Eanáir na bliana 2001 go bhfuil plean ar bith ann chun arm Eorpach a chur le chéile. Feasta 54 (1), 4-5. Proinsias Mac Aonghusa.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2001-01-01
Agus is é an t-eagar a chuir sé orthu, na giollaí óga ar thosach an tslua, agus na hóglaigh i lár báire agus na laochra liatha ar deireadh.
Sliocht as Beatha Chormaic. Feasta 54 (5), 23-24. Máire Nic Mhaoláin.
Leathanach: 23-24
Dáta: 2001-05-01
Ní hamháin gur cuireadh rialtas ar bun a raibh fáilte roimhe i dtús báire ach chuir an toghchán sin rogha an Chomhrialtais arís ar an margadh.
Smaointe Polaitíochta: An dtiocfadh aon athrú gur fiú trácht air ar an tír dá mbeadh Micheál Ó Nuanáin seachas Bertie Ahern ina Thaoiseach? Feasta 55 (5), 5. Proinsias Mac Aonghusa.
Leathanach: 5
Dáta: 2002-05-01
Is féidir go mbíonn an léitheoir ag iarraidh a óige féin a bhlaiseadh ar an fhilíocht, mar gur mar dhéagóir a chuir sé eolas ar an ealaín i dtosach báire.
Scríbhneoireacht Chomhaimseartha na Gaeilge agus an Pholaitíocht. Feasta 64 (7), 10-14. Gréagóir Ó Dúill.
Leathanach: 10-14
Dáta: 2011-07-01
Rud eile a d’fhoghlaim mé ó GAA Nua an oíche faoi dheireadh go bhfuil laghdú 18 soicind anois ar an am a thógann sé ar Stephen Cluxton an liathróid a chiceáil amach – ó 30 soicind go dtí 12 agus glacaim leis go hiomlán go bhfuil athrú ó bhun agus chun feabhais curtha ag cúl báire Bhaile Átha Cliath ar an ngné sin den chluiche.
‘Bealach eile le breathnú air,’ mar a deir an moncaí a shuigh ar an scáthán: I GAA Nua tugtar léargas ar an gceannródaíocht atá á déanamh le cabhair na teicneolaíochta is úire i CLG ach an bhfuiltear ag dul thar fóir? – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2017-06-25
An gcuirtear aithne cheart ar an Dr Áine roimh dheireadh báire?
Gnéasróbait, íoslódáil inchinne agus an síceapatachas: Léirmheas ar 'Dearmad na Fola' – Eoin P. Ó Murchú
Dáta: 2018-03-16
Maidir leis an staidéar nua, i dtús báire, bhailigh an fhoireann ó Ospidéal Rhode Island, a bhí ag iarraidh a theacht ar fhrithbheathaigh úra, 82,000 ceimiceán sintéiseach le chéile.  Chun frithbheathaigh nua a aithint i measc na gceimiceán, tháinig siad ar na ceimiceáin a mharaigh Staphylococcus aureus ach nár chuir isteach ar ainmhithe.  Sin iad na tréithe a mbeifeá ag súil leo i bhfrithbheathach.
Antaibheathach nua in aghaidh MRSA aimsithe: NOD DON EOLAÍ: Tá pórtha éagsúla de bhaictéir ag teacht chun tosaigh atá frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach mar gur baineadh barraíocht úsáide as ceimiceáin – Liam Ó Dubhláin
Dáta: 2018-04-04
I dtús báire, chuir Uachtarán na Fraince, Emmanuel Macron, ceist ar Leo Varadkar mar gheall ar na hullmhúcháin a bhí ar siúl ag Éirinn chun dul i ngleic le himeacht tobann na Breataine ón Aontas Eorpach.
Gan teideal: Is léir ó thuairiscí nár tugadh mórán airde orthu go bhfuil cuid den loinnir imithe den chúlstop conspóideach – Gan údar
Dáta: 2019-03-27
Rinne údaráis na Gearmáine iarracht an botún a cheilt ar dtús báire.  Rinneadh iarracht fiú an mheallán a chur ar Winston Churchill, a bhí ceaptha - an lá sin - an 3ú Meán Fómhair 1939 ina Chéad Tiarna na hAimiléarachta.  Winston Churchill, Céad-Thiarna na hAimiléarachta na linne sin Dúirt na Gearmánaigh gur ordaigh Churchill d'fhomhuireán na Breataine an Athenia a chur faoi ionas go gcuirfí brú ar Mheiriceá a ndílseacht a léiriú.
Long paisinéara an Athenia aimsithe ar ghrinneall Rocal
Dáta: 2017-10-05
Níor ghnách feasta imreasán agus ardmholadh i measc na bhfilí, ná marbhna agus milisbhriathra i measc na mbard, ná cuisle ceoil i measc na gcruitirí, ná bonnán binn na bpíobairí, ná cornlíonadh a gcuid cornairí, ná cleas a gcuid cleasaithe, ná oirfide agus amhrán, ná agallamh óinmhidí, ná airneán ná aoibhneas ar theallach.’ Sibhse a mbíonn scéin oraibh agus sibh ag pacáil an mhála 10kg le ghabháil ar eitilt shaor thar sáile, cuimhnígí ar Bhreas is a Mhama ag pacáil le ghabháil go críocha a athar: ‘Cóiríodh long dóibh, agus cuireadh lón is leann ar bord ann, agus thug siad leo trí each agus carbad, cheithre chú, sleá agus sciath, coire fulachta, bréidín fraochdhearg, seachtar giollaí, gléas ceoil, gléas báire, folach fearthainne, corn meala, sé unsa duilisc, agus slat eolais le meabhair a bhaint as réalta is reanna na firmiminte.’ Agus nach breá an léirmheas é seo ar phíosa ceoil?
Gan teideal: Scéal lán eachtraí, friotal fearúil feidhmiúil, dinnseanchas, draíocht –ní leagfaidh tú uait Tuatha Dé Danann le Diarmuid Johnson go dtaga Aimhirgin i dtír. Léigí é agus léirítear ar TG4 é! – Máire Ní Fhinneadha
Dáta: 2018-10-09
Bhain na cúiseanna ina leith le faillí a dhéanamh ar a páistí, cruálacht ina n-aghaidh agus drochíde a thabhairt dóibh.  Fuair an giúiré 9 fear agus 3 bhean an mháthair, nach féidir a ainmniú mar go gcaithfear aitheantas na bpáistí a chosaint, ciontach i 29 as 42 chúis a cuireadh ina leith ar dtús báire.  Fuaireadh í neamh-chiontach i 13 chúis ina haghaidh.  Phléadáil sí neamhchiontach sa 42 cúis maidir le faillí a dhéanamh sna páistí idir na blianta 2006 agus 2011.
Máthair ciontach i ndrochíde a thabhairt dá páistí
Dáta: 2016-01-22
Ní raibh Peter Mandelson díreach sa tslí ar chuir sé an Tionól agus an Feidhmeannas ar fionraí, agus fios mhaith aige go raibh na hÓglaigh sásta dul i mbun díchur airm i ndeireadh báire.
Smaointe Polaitíochta: Murach gur dóigh go ndéarfaí go bhfuilim ró-amhrasach, chuirfinn an cheist: an comhalta Másúnach é Peter Mandelson?. Feasta 53 (3), 4-5. Proinsias Mac Aonghusa.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2000-03-01
Bhí feachtasaíocht inmheánach an Pháirtí Dhaonlathaigh chomh fíochmhar sin go raibh faitíos ar dhaoine go scoiltfí é, ach i ndeireadh báire, agus an troid thart, chuir Hillary a cumhacht ar fáil do Barack Obama agus bhain sé an Teach Bán amach.
As Scáth a Fir Chéile go dtí an Teach Bán?: I 1969 bhí comhscoláirí Hillary Clinton ag tuar go mbeadh sise ina céaduachtarán mná ar na Stáit Aontaithe. An raibh an ceart acu? a fhiafraíonn Brian Ó Broin. Comhar 75 (4), 15-16. Brian Ó Broin.
Leathanach: 15-16
Dáta: 2015-04-01
Cuirfear tús le sraith faisnéise nua Bóthar Buck anocht ar TG4, a leanann an Gael agus ceoltóir aitheanta Rossa Ó Snodaigh, ó Bhaile Átha Cliath go hIarúsailéim, ar an turas céanna a ghlac an buachaill báire ba chlúití is stair na hÉireann, Thomas ‘Buck’ Whaley.
Bóthar Buck go hIarúsailéim: á threabhadh ag Rossa Ó Snodaigh ar TG4 anocht! – Foireann NÓS
Dáta: 2016-10-06
Seachas sa chéad chluiche in aghaidh Thiobraid Árann, níor buaileadh greadadh ar fhir na príomhchathrach agus fiú i gcluiche an lae inné, bhí an lámh in uachtar acu ar Chill Chainnigh sa chéad leath go dtí gur cuireadh an cúl báire Gary Maguire den pháirc.
A raibh le foghlaim ó chluichí sraithe an deireadh seachtaine: Cuid de na scéalta is suimiúla ó bhabhta a cúig den tSraith Náisiúnta Iomána agus ó bhabhta a sé den tSraith Náisiúnta Peile – Pádraic Ó Ciardha
Dáta: 2017-03-28
Níor thuig siad cad é bhí ag dul ar aghaidh formhór an ama.” Ba cheist cearta teanga a tharraing aird Sheáin ar an scéal i dtús báire, ach de réir mar a chuir sé suim ann, rinne sé taighde.
Agallamh: Níor thuig an córas iad. An tUltach 93 (5), 10-11. Anton Mac Cába.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2016-05-01
“De thoradh maoiniú breise a bheith curtha ar fáil do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta agus an cúnamh caipitil breise a bheidh mo Roinn in ann a chur ar fáil don earnáil luathoideachais Ghaeilge sa Ghaeltacht, beimid in ann cuidiú tuilleadh leis an earnáil sin, agus i ndeireadh báire, le teaghlaigh óga na Gaeltachta chun an Ghaeilge a chur chun cinn.
€810,000 ceadaithe don earnáil luathoideachais sa Ghaeltacht: Tá maoiniú breise ceadaithe don earnáil luathoideachais Ghaeilge sa Ghaeltacht agus úsáidfear cuid den mhaoiniú sin chun cabhrú leis an 20 seirbhís luathoideachais a fheidhmíonn trí Bhéarla sa Ghaeltacht faoi láthair an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcuid oibre – Gan údar
Dáta: 2018-06-08
iarracht cé ar bith cén mháistreacht nó cleachtadh atá agam ar chúrsaí teanga a cheangal le saol agus le croi duine': An é sin an ní a chuir tú romhat i dtosach báire?
Ní hansa. Comhar 71 (2), 16-17. Aifric Mac Aodha, Micheal Ó'Siadhail.
Leathanach: 16-17
Dáta: 2011-02-01
Tá faobhar curtha ar na sceana cheana féin do choimhlint na cáinaisnéise idir an Iodáil agus an tAontas, ach is cosúil go bhfuil an tAontas ag lorg báire na fola freisin i gcás na hEilvéise agus iad ag iarraidh athchóiriú a dhéanamh ar an socrú leis an tír sin – socrú a cheapann an Coimisiún a bheith rófhabhrach do thír na nAlpa.
Gan teideal: Níl mórán airde á tabhairt abhus ar scéala na hIodáile, agus is lú fós an aird atá á tabhairt ar chás na hEilvéise… – Gan údar
Dáta: 2018-11-12
‘Conas a chuir tú aithne uirthi ar dtús báire.’ ‘Chuaigh mé go dtí an teach chun cófra a chur isteach di.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 203
Is í an Teachta Parlaiminte, Annabelle Ewing, ó Pháirtí Naisiúnta na hAlban, a tharraing aird ar an easpa aitheantais seo i dtosach báire agus tá fáilte curtha aici roimh fhógra an SSE.
Eagóir ar ‘Tíogair na dtollán’ le cur ina ceart
Dáta: 2014-10-09
Chuir RTÉ in iúl i dtosach báire go gcuirfí deireadh leis an tseirbhís ar 27, Deireadh Fómhair 2014.
Imní ar Aire an Diaspora faoi dhúnadh stáisiún raidió
Dáta: 2014-12-09
Cuireadh an cúl báire, Sander Westerveld den pháirc agus ceathrú huaire fágtha agus ansin, in am cúitimh, taispeánadh cárta dearg do Gerrard tar éis dó droch-chailís a dhéanamh ar Campbell.
Ag dul sa bhearna bhaoil den uair dheireanach (le físeáin)
Dáta: 2015-02-06
Mhaígh rialtas na hIaráice gur léirigh a bhás go raibh an báire curtha ar an iardheachtóir agus a chuid comrádaithe mallaithe.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 361
Féachaimis i dtosach báire, áfach, ar shaothair a chuireann i gcoinne na gclaochluithe sóisialta agus a fhéachann, ina áit sin, le fealsúnacht fhéinchosanta agus fhéinathnuachana a thairiscint don phobal idir dhá chultúr.
Máirín Nic Eoin. Trén bhFearann Breac – An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge. Cois Life 2005.
Leathanach: 204
I dtosach báire, cuirtear dhá cheist: Cad chuige a bhfuil sé tábhachtach eolas a fháil ar a bhfuil i gcoiteann againn leis na hainmhithe nach bhfuil urlabhra acu.
Dependent Rational Animals: Why Human Beings need the Virtues.: le Alistair MacIntyre London.. Feasta 55 (10), 13. Julia Nic Eidhin.
Leathanach: 13
Dáta: 2002-10-01
Agus faigheann an dúthaigh greim ar an léitheoir i ndeireadh báire sa tslí go gcuirtear faoin a draíocht é.
Tearmainn Mheabhail: Caint a thug Pól Ruiséal agus é ag seoladh an chnuasach gearrscéalta - Tearmainn Mheabhail le Mícheál Ó Laoghaire, Tigh Filí, Sráid Mhic Curtáin, Corcaigh, 15 Feabhra 2003. Feasta 56 (5), 39-42. Mícheál Ó Laoghaire.
Leathanach: 39-42
Dáta: 2003-05-01
An córas oideachais, agus na Bráithre Críostaí ach go háirithe, a chuir deiseanna ar fáil dóibh seo chun páirt íseal go leor i dtus báire a ghlacadh i gcóras státseirbhise na hImpireachta.
Ceiliúradh James Joyce: Cúlra agus Comhthéacs.. Feasta 57 (6), 12-14. Nollaig Ó Gadhra.
Leathanach: 12-14
Dáta: 2004-06-01
Ní raibh muid dhá bhomaite ar obair nuair a chuir Peadar Óg báire, agus cúig bhomaite ina dhiaidh sin chuir Antoin Rua ceann eile.
The Evening Press & The Evening Telegraph: aistí le Seosamh Mac Grianna. Feasta 58 (6), 25-28. Nollaig Mac Congáil.
Leathanach: 25-28
Dáta: 2005-06-01
Bhí a mhac Paddy ar na hiománaithe b’oilte agus b’uaisle a chuir báire riamh agus is iomaí sárchluiche a d’imir sé dá chontae dúchais.
An tIománaí ón tSeicslóvaic. Feasta 58 (9), 23. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 23
Dáta: 2005-09-01
Tá na bróisiúir ullmhaithe agus curtha amach chuig scoileanna le tamall anuas; tá éarlaisí glactha ó scoláirí agus ní thig le coláistí dul siar ar na praghsanna a foilsíodh i dtosach báire.
Eagarfhocal: Sparán sprionlaithe an rialtais. An tUltach 84 (11), 2. Neil Comer.
Leathanach: 2
Dáta: 2008-11-01
Cuireadh na saighdiúirí i dtús báire go dtí an taobh tíre siar ó dheas ón Bhaile Nua, díreach ar an teorainn.
Scéin a chur sa phobal. An tUltach 90 (4), 14-15. Gan údar.
Leathanach: 14-15
Dáta: 2013-04-01
Is dócha gur cuireadh iadsan i gcló i dtús báire san Ulster Herald ar an Ómaigh go luath san fhichiú haois.
Sgéalta Mhuintir Luinigh. 92 (11), 10-11. Anton Mac Cába.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2015-11-01
Nuair a tháinig Cré na Cille ar an bhfód i dtosach báire, ba ina phíosaí gearra nuachtáin a cuireadh faoi bhráid an phobail é.
I mbeagán focal, ní léann pobal na Gaeilge mórán…: Tá sé thar am againn litríocht na Gaeilge a chur ar an scáileán, idir fhuaim is íomhá – Kevin Hickey
Dáta: 2017-08-09
Chuir an dá fhoireann deiseanna ar chúil amú, agus bhuail Mannion agus Jason Doherty a gcuid iarrachtaí róghar don chúl báire.
TUAIRISC Ó PHÁIRC AN CHRÓCAIGH: An tríú craobh as a chéile do Bhaile Átha Cliath agus Maigh Eo croíbhriste arís: Is iad Baile Átha Cliath curaidh na hÉireann agus Corn Mhig Uidhir tugtha leo acu don tríú bliain as a chéile, ach bhí deis iontach eile ag Maigh Eo an aisling a fhíorú – Pádraic Ó Ciardha
Dáta: 2017-09-17
Nuair a chonaic Van Gogh na créachta a bhí ar bhaithis an fhir i dtosach báire, chuir siad lorg dheilgní na coróine spíne i gcuimhne dó.
Vincent Van Gogh agus buataisí an aiséirí: Gnáthphictiúr atá i bpictiúr bróg Van Gogh, ach tá scéal suimiúil ag baint leis an bpictiúr céanna, a deir ár gcolúnaí – Kevin Hickey
Dáta: 2018-03-31
I dtosach báire, ó ba rud é nach mbeadh daoine nua ag teacht isteach sa teach go ceann tamaill fhada, chuirfí isteach ar obair na misinéirí dá mbeadh duine acu in easnamh.
Pádraig Ó Murchú, sagart tírghrách. Irisleabhar Mhá Nuad 2016, 42-76. Séamas S. de Vál.
Leathanach: 42-76
Dáta: 2016-01-01
Thuigfeá ón bhfuadar chun a gcáinte a bhí faoi thráchtairí áirithe go mba róchuma leo faoin dtaobh eile den scéal seo a fháil Suaitheantas Choláiste Eoin I dtús báire, ar eagla na míthuisceana, ba chóir dom a rá go bhfuilim i gcoinne na bulaíochta homafóbaí agus ar son aon bheartais a chuirfeadh ina coinne.
Éagóir déanta ar Choláiste Eoin faoi cheardlann bulaíochta
Dáta: 2015-01-28
B’in deireadh leis an teacht aniar ag An Fhairche, faraor, agus nuair a d’aimsigh Oileán Ciarraí cúl agus pointe in am cúitimh, chuir sé cuma aontaobhach ar chlár na scór i ndeireadh báire.
Súil siar ar na cluichí Gaeltachta
Dáta: 2014-12-01
Dhá bhliain ó shin a chuir na habhcóidí an smaoineamh i láthair an Phríomh-Bhreithimh Susan Denham i dtús báire agus is ar an Mháirt seo chugainn a chuirfear in úsáid é den chéad uair riamh i gcás cúirte.
Cáipéisí leictreonacha le húsáid den chéad uair sa Chúirt Uachtarach a bhuíochas do chás Gaeltachta – Gan ainm
Dáta: 2016-06-10
Tá an seacht scéal suimúil go leor iontu féin ach ní léir cén fáth ar cuireadh le chéile iad i dtús báire, seachas b’fhéidir chun turasóirí a mhealladh chun na cathrach le féilte, uisce gorm glan agus féidearthachtaí gnéis.
7 Days In Havana – Angus Lambkin
Dáta: 2013-02-16
Ba mhinic leis an bpleanálaí sinsearach a theacht amach i mo theannta agus mé a chur ar an eolas i dtaobh cén fáth go dtabharfaí cead tógála nó go ndiúltófaí é. Shábháil sin mórchuid deacrachtaí ní ba dhéanaí mar gurbh é díol an deabhail margadh a bheith déanta agus cáipéisí dlí a bheith curtha in ord agus gan i ndán dhuit ach diúltú i ndeireadh báire.
Joe Steve Ó Neachtain: Ag Caint Linn Fhéin. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 083
Chuir Siúnac fios ar Phlásán le corriompú a bhaint as mo dhuine bocht sna ciomacha agus m’anam go raibh lucht na cabaíola ag rá go mbeadh sé ag baint corriompú as Siúnac chomh maith cé go raibh sé curtha ina leith ag cuid de na buachaillí báire go mba cigire tónach a bhí ann.
Cóil Learaí Ó Finneadha: An Ghlanfhírinne. Cló Iar-Chonnacht 2014.
Leathanach: 134
Ach ba iad na plandálacha a cuireadh i bhfeidhm sa séú agus sa seachtú haois déag a chniog cine Gael ar fad: i dtús báire i gCúige Laighean, ansin sa Mhumhain agus in Ulaidh ina dhiaidh sin, agus Plandáil Chromail, an phlandáil ba éifeachtaí plean, a raibh mar aidhhm oscailte aige cinedhíothú agus creideamhdhíothú iomlán a chur i bhfeidhm.
Ar Thóir ár Sinsear. Feasta 66 (11), 19-21. Niall Ó Murchadha.
Leathanach: 19-21
Dáta: 2013-11-01
Sa dúiche sin a shuíonn an t-údar ildánach seo a scéal, agus isteach sa taobh tíre sin tagann fear chucu ón iasacht, fear de phór na háite sin, ach fear a chaith seal i gcéin agus a thug leis anois blas an fichiú haois isteach sa dúiche iargúlta sin, nó cuirtear inár láthair i dtosach báire é, in airde ar a tharracóir, beithíoch nach bhfacthas a leithéid riamh cheana sa taobh sin tíre.
Léirmheas. Feasta 59 (11), 29. Antain Mac Lochlainn.
Leathanach: 29
Dáta: 2006-11-01
Is gá go soiléireofaí dúinn as an nua ár bpríomhdhualgais dhaonna dá chéile inniu, go gclaochlófaí sa spiorad muid uile agus go gcuirfí ar ár gcumas síolta an daonnachais shaibhrithe a chur inár measc féin in Éirinn i dtús báire.
Ag Dúil le Tús Úr. Feasta 60 (2), 13. Colm Ó Tórna.
Leathanach: 13
Dáta: 2007-02-01
Úrscéal bleachtaireachta ó dhuine de scríbhneoirí móra na Gaeilge a chuireann le héagsúlacht a shaothair go dtí seo, ar a n-airítear a chuid filíochta, a bhain cáil amach dó i dtosach báire, drámaí agus saothar próis de sheánraí éagsúla, idir iriseoireacht, úrscéalaíocht agus ‘scéalaíocht ghonta’ (Sister Elizabeth ag Eitilt agus Portráidí eile).
Comhluadar na Leabhar. 64 (2), 24-27. Cathal Póirtéir.
Leathanach: 24-27
Dáta: 2011-02-01
I dtus báire bhí sé ina bhall d’​eite chlé Pháirtí an Lucht Oibre ach i 1955 chláraigh sé mar bhall den Pháirtí Cumannach agus b’​in a chuir tús lena chaidreamh ar George Thomson.
ENRIGHT, Tim (1926-1993)
Dáta: 2017-05-24
Deir Ó Cuív nár ghlac agus nár dhiúltaigh sé don chuireadh i dtosach báire toisc gur shíl sé gurbh fhearr go ndéanfadh sé teagmháil le coiste Chomhairle Dháilcheantar Fianna Fáil i nGaillimh Thiar agus Mhaigh Eo Theas go bhfeicfí cén dearcadh a bhí acusan ar ionadaí dá gcuid a bheith ag labhairt ag ócáid de chuid Shinn Féin.
Cuireadh d’Éamon Ó Cuív labhairt ag ócáid de chuid Shinn Féin i nGaillimh ag cothú cainte: Deir Éamon Ó Cuív go bhfuair sé cuireadh labhairt ag díospóireacht atá ceaptha a bheith ag Sinn Féin in Ollscoil na hÉireann i nGaillimh, ach go bhfuil míthuiscint ar dhaoine faoin scéal – Máirtín Ó Catháin
Dáta: 2017-05-09
Chuir cic ard, lúbach a bhuail Leydon ceann eile leis sin, ach, agus Brady ag iarradh í a shroichint, rug an cúl báire greim ar an trasnán agus nuair a shíl sé é fhéin a luascadh, rinne dhá leith de.
Bíodh siúinéir ag Cluiche Ceannais Peile Chonnacht inniu, ar fhaitíos na bhfaitíos…: Is faisean le peileadóirí Ros Comáin anois agus arís tástáil bheag a dhéanamh ar an mianach a bhíonn san adhmad sa gcúl – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2017-07-09
Mar chúl báire a chaith sé na blianta deireanacha agus is cuimhin liom buille saor 100 méadar a chuir sé thar an trasnán i gcluiche leathcheannais Chonnacht in aghaidh Bhaile Átha an Rí i 1998 agus cúpla sábháil den scoth a rinne sé ar iarrachtaí de chuid Eugene Cloonan ag an tráth céanna den chomórtas an bhliain dár gcionn.
Is deacair a shamhlú go sárófar gaiscí Joe Henry, Heffo, Paul Hearty nó Mick Mackey: Bíonn tús áite an t-am seo bliana ag clubanna Chumann Lúthchleas Gael. Tugann ár gcolúnaí chun cuimhne ghaiscígh na ré atá thart… – Mártan Ó Ciardha
Dáta: 2017-10-08
Ar ndóigh ní fhéadfadh Billy Kelleher agus a leithéidí gearán a dhéanamh faoi sheasamh Martin maidir le ginmhilleadh de, mar ba é Kelleher féin a chuir an polasaí sin chun tosaigh i dtús báire, ach tá olc á chur ag Martin orthu siúd a bhfuil an seandearcadh acu agus orthu siúd a bhí ag moladh anuraidh go dtabharfaí faoi Fhine Gael.
Tá Leo Varadkar nach mór ina Bertie Ahern mar Thaoiseach, cad a dhéanfaidh FF agus SF?: Bhí seans ag Fianna Fáil bliain ó shin dúshlán Fhine Gael a thabhairt nuair a bhí siad chun tosaigh sna pobalbhreitheanna, ach ní hamhlaidh an scéal le beagnach bliain anois – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2018-01-29
Tá tú ag déanamh tagairtí do bhuachaillí báire agus do chailíní óga le roinnt míonna anuas, ach chuaigh tú thar fóir inniu nuair a chuir tú an cheist sin ar Shara.”
Alan Desmond. An Gaeilgeoir Grámhar. LeabhairCOMHAR 2011.
Leathanach: 052
Cúl Báire: Petr Cech (Arsenal) Cé gur chuir Cech drochthús lena chéad chluiche do Arsenal nuair a rinne botún sa chluiche a chaill siad i gcoinne West Ham, is ó neart go neart atá sé imithe ó shin agus ról lárnach aige i bhfeachtas Arsenal go dtí seo agus iad ar bharr na sraithe.
Na cúil, na cluichí agus na himreoirí is fearr atá feicthe againn i bPríomhroinn Shasana go dtí seo…
Dáta: 2016-01-06
Ba i nGaeilge a chuir Martin tús lena céad óráid sa Dáil: “Toisc gurb í seo an chéad uair dom labhairt sa Dáil, ba mhaith liom i dtús báire mo bhuíochas a ghabháil le muintir Bhaile Átha Cliath – Ráth an Dúin as an onóir seo a thabhairt dom agus as a gcuid muiníne ionam a léiriú chun ionadaíocht a dhéanamh ar a son sa Dara Dáil is Tríocha,” a dúirt Catherine Martin.
FÍSEÁN: An chuid Ghaeilge d’óráid Catherine Martin fágtha ar lár ag an Irish Times – Gan ainm
Dáta: 2016-04-15
Lógó gaois.ie
gaois.ie