Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (94)
Míníonn Hartigan: "Mórchliseadh sa chlann an chúis is coitianta le heaspa dídine.
Síomón ag dul faoin tuath – Seán Ó Riain
Dáta: 2006-08-23
Baol ann leis nach mbeifear ábalta straitéisí maidir le heaspa dídine a chur i bhfeidhm.
Síomón sna laethanta a bhí – Seán Ó Riain
Dáta: 2010-08-24
"Easpa lóistín ar phraghas inacmhainne an príomhchúis le heaspa dídine," a dúirt Wayne Stanley.
Méadú 26% ar líon daoine ag úsáid seirbhísí Phobal Shíomóin
Dáta: 2019-12-05
Dúirt sé nach raibh fadhb chomh mór sin ann ariamh ó thaobh easpa dídine de.
Údaráis Áitiúla cáinte faoin ghéarchéim tithíochta
Dáta: 2015-08-24
Is mór idir an rachmas agus an chumhacht sa cheantar sin agus easpa dídine.
Bás tubaisteach eile ar an tsráid – tá sé thar am gnímh
Dáta: 2016-02-09
Is mór idir an rachmas agus an chumhacht sa cheantar sin agus easpa dídine.
Léamhthuiscint 10 – Bás tubaisteach eile ar an tsráid – tá sé thar am gníomh
Dáta: 2016-02-23
Is í Comhairle Chathair Átha Cliath atá i gceannas ar an Fheidhmeannas um Easpa Dídine.
Líon clanna gan dídean i mBÁC fós ag méadú ach an ráta ag moilliú
Dáta: 2016-09-30
Mór idir é sin agus dul i ngleic le bochtaineacht nó easpa dídine.
An cabhair nó a mhalairt é airgead a thabhairt do dhaoine ar an tsráid?: Feachtas fiúntach nó carthanachtaí ag tochras ar a gceirtlín féin? ‘Begging for Change’ an teideal atá ar fheachtas conspóideach i mBéal Feirste a iarann ar dhaoine gan airgead a thabhairt do lucht déirce – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2016-08-07
Mór idir é sin agus dul i ngleic le bochtaineacht nó easpa dídine.
An cabhair nó a mhalairt é airgead a thabhairt do dhaoine ar an tsráid?: Feachtas fiúntach nó carthanachtaí ag tochras ar a gceirtlín féin? ‘Begging for Change’ an teideal atá ar fheachtas conspóideach i mBéal Feirste a iarann ar dhaoine gan airgead a thabhairt do lucht déirce – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2016-08-07
Mór idir é sin agus dul i ngleic le bochtaineacht nó easpa dídine.
An cabhair nó a mhalairt é airgead a thabhairt do dhaoine ar an tsráid?: Feachtas fiúntach nó carthanachtaí ag tochras ar a gceirtlín féin? ‘Begging for Change’ an teideal atá ar fheachtas conspóideach i mBéal Feirste a iarann ar dhaoine gan airgead a thabhairt do lucht déirce – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2016-08-07
In 2016 tháinig 4,000 duine nua isteach sa gcóras mar gheall ar easpa dídine.
Ní cuimhin liom aon ráiteas eile a chuir an oiread déistin orm: Caithfear an polasaí tithíochta atá ann a athrú ó bhonn, agus caithfear fáil réidh leis an meon atá ag leithéidí Conor Skehan – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2018-01-08
Bhí díospóireacht ar RTÉ an lá faoi dheireadh faoi easpa dídine agus faoi fhadhb na tithíochta.
‘The intractable housing problem’, mar dhea – ní de thimpiste atá géarchéim tithíochta sa tír seo: D’oibrigh brú an phobail leis na táillí uisce a chur in aer. Níl cúis ar bith nach mbeadh an toradh céanna ar fheachtas láidir tithíochta – Seosamh Ó Cuaig
Dáta: 2018-04-16
Ní chuireann easpa dídine as don mhóramh ar a mbeidh toradh an olltoghcháin ag brath.
Ráflaí toghcháin agus bagairt an Bhreatimeachta i ndiaidh Buiséad a bhí cuibheasach gan a bheith maíteach: Thug go leor tráchtairí ‘buiséad toghcháin’ ar shaothar an Aire Airgeadais, ach ní foláir éirim na tuairime sin a mheá go cúramach – Cathal Mac Coille
Dáta: 2018-10-10
Chuireadar, na heaspaig, litir thréadach amach anuraidh fén ngéarchéim tithíochta agus an easpa dídine.
Gan teideal: Moltar sa Bhíobla ‘dídean a thabhairt do bhochtáin gan teach gan treabh’. Déanadh easpaig na hÉireann amhlaidh… – Gan údar
Dáta: 2019-03-25
Fadhb í an t-easpa dídine atá ag dul in olcas a deir sé.
Pobal Shíomóin na Gaillimhe ag codladh amuigh
Dáta: 2018-10-05
Dúirt an tAire Kelly go bhfuil sé dóchasach go gcuirfidh An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (NAMA) roinnt foirgneamh ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim na heaspa dídine.
Easpa dídine faoi chaibidil ag an Rialtas
Dáta: 2014-12-09
Táthar ag impí ar an Rialtas an liúntas cíosa a ardú i bhfianaise na géarchéime éigeandála maidir le heaspa dídine sa tír.
Easpa dídine ina ghéarchéim náisiúnta
Dáta: 2015-09-18
Féadfaidh siad an plean seo a bhrú orainn, a deir siad, nuair a bheidh a ndualgas déanta ag Rialtas na Breataine chun deireadh a chur le heaspa dídine agus le déine.
An cabhair nó a mhalairt é airgead a thabhairt do dhaoine ar an tsráid?: Feachtas fiúntach nó carthanachtaí ag tochras ar a gceirtlín féin? ‘Begging for Change’ an teideal atá ar fheachtas conspóideach i mBéal Feirste a iarann ar dhaoine gan airgead a thabhairt do lucht déirce – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2016-08-07
Féadfaidh siad an plean seo a bhrú orainn, a deir siad, nuair a bheidh a ndualgas déanta ag Rialtas na Breataine chun deireadh a chur le heaspa dídine agus le déine.
An cabhair nó a mhalairt é airgead a thabhairt do dhaoine ar an tsráid?: Feachtas fiúntach nó carthanachtaí ag tochras ar a gceirtlín féin? ‘Begging for Change’ an teideal atá ar fheachtas conspóideach i mBéal Feirste a iarann ar dhaoine gan airgead a thabhairt do lucht déirce – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2016-08-07
Féadfaidh siad an plean seo a bhrú orainn, a deir siad, nuair a bheidh a ndualgas déanta ag Rialtas na Breataine chun deireadh a chur le heaspa dídine agus le déine.
An cabhair nó a mhalairt é airgead a thabhairt do dhaoine ar an tsráid?: Feachtas fiúntach nó carthanachtaí ag tochras ar a gceirtlín féin? ‘Begging for Change’ an teideal atá ar fheachtas conspóideach i mBéal Feirste a iarann ar dhaoine gan airgead a thabhairt do lucht déirce – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2016-08-07
Tá fadhb ollmhór na heaspa dídine ag dul in olcas i mbailte agus i gcathracha ar fud na tíre bliain i ndiaidh bliana agus ní haon eisceacht cathair na Gaillimhe.
Ná dearmad an dream gan dídean an Nollaig seo…: Tá fadhb ollmhór na heaspa dídine ag dul in olcas i mbailte agus i gcathracha ar fud na tíre bliain i ndiaidh bliana – Aodhán Ó Maoileoin
Dáta: 2016-12-05
Dá mba rud é gurb é an t-alcólachas an phríomhchúis le heaspa dídine, bhuel ansin, bheadh i bhfad níos mó daoine ar na sráideanna.
Síomón ag dul faoin tuath – Seán Ó Riain
Dáta: 2006-08-23
Le fáil réidh le scannal na heaspa dídine, tá plean tógála ag teastáil faoi phráinn, in ionad daoine gan dídean a bhrú isteach sna ‘moil’.
Gan teideal: Níl airgead ann le dóthain foirne a earcú sna hospidéil, le scoileanna a chur ar fáil ná tithe sóisialta a thógáil, ach tá Fianna Fáil ag iarraidh €50,000 a chur i bpócaí an tógálaí – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2018-09-15
Tá an cheist seo a bhaineann le heaspa tithíochta, easpa dídine agus fadhb le lóistín a fháil ar cíos dá plé lá i ndiaidh lae.
Gan teideal: Ná bíodh muid ag maíomh go bhfuil an tír ag feabhsú. Ná go bhfuil borradh eacnamaíochta faoin ngeilleagar arís. Ná go bhfuil ainm in airde orainn ar an stáitse Eorpach agus idirnáisiúnta… – Gan údar
Dáta: 2018-12-21
Impím ar an Rialtas iarracht i bhfad níos fearr a dhéanamh lena chinntiú nach mbrúfar tráma na heaspa dídine ar a thuilleadh teaghlach,” arsa Príomhfheidhmeannach Barnardos Suzanne Connolly.
Gan teideal: I mí Iúil bhí 3,778, páiste ina gcónaí i lóistín do dhaoine gan dídean, méadú 103 páiste ó mhí an Mheithimh – Gan údar
Dáta: 2019-09-02
Dúirt na leanaí gur bhraith siad go raibh siad mar chuid do phobal agus iad ina gconaí sa tír seo.  Ach léirigh na leanaí imní faoi chiníochas, bulaíocht agus caitheamh tobac agus d'iarr siad ar an Rialtas dul i ngleic le heaspa dídine agus le bochtanas.
Leanaí óga ag comóradh 1916 in Áras an Uachtaráin
Dáta: 2016-06-15
Tuigtear go léireoidh an dá thuarascáil easpa cumarsáide taobh istigh den pháirtí.  Críochnóidh an cruinniú amárach i ndiaidh cainteanna ar mheabhairshláinte agus ar easpa dídine.
Leid tugtha ag an Taoiseach faoi atheagar rialtais
Dáta: 2016-09-12
Tá ábhar an dráma seo tráthúil mar gheall ar an ngéarchéim a bhaineann le heaspa dídine na laethanta seo agus ba mhaith linn cabhrú chun aird a tharraingt ar an bhfulaingt a bhaineann leis”.
Daoine ar an imeall; dráma ar an imeall – Pól Ó Muirí
Dáta: 2014-08-22
Bhí sí ag múineadh i gClochar San Dominic i mBaile Formaid i dtosach agus tháinig sí ar thuiscint, óna cuid daltaí, ar na fadhbanna ollmhóra a bhí ag daoine óga sa cheantar, na buachaillí go háirithe.  Bhain na fadhbanna seo le cúrsaí sóisialta, le hólachán nó drugaí, le heaspa dídine, le dífhostaíocht nó le cúrsaí pearsanta.
FíorChríostaí ar lár agus an tSiúr Caoimhín Ní Uallacháin ar shlí na fírinne: Teagascóir, cosantóir an chirt agus oibrí díograiseach pobail agus carthanachta a bhí dílis don Ghaeilge ab ea an an tSiúr Caoimhín Ní Uallacháin, a bhásaigh an tseachtain seo – Íte Ní Chionnaith
Dáta: 2018-03-09
Fógraíonn Simon mar aon le heagraíochtaí carthanacha eile ar nós Focus Ireland, Threshold agus Naomh Uinseann de Pól gur ceart deireadh a chur le heaspa dídine agus is beag duine a rachadh ag díospóireacht leo faoi.
Ar an tsráid. Comhar 70 (1), 9-10. PJ Mac Gabhann.
Leathanach: 9-10
Dáta: 2010-01-01
Ní focal ‘éigeandáil’ is cóir a úsáid go neafaiseach, ach conas eile is féidir tagairt don easpa tithíochta, nó go deimhin an easpa dídine; ach is é an dara héigeandáil a chaithfear a lua ná cúrsaí sláinte, go háirithe an easpa spáis in ospidéil, agus ina theannta sin nach mbíonn teacht ar chomhairle dochtúra, comhairle speisialtóra go háirithe, ag daoine a bhíonn ina ghátar, laistigh de thréimhse fiú leathréasúnta ama.
Éigeandáil chugainn & éigeandáil linn: Smaointe polaitíochta. Feasta 70 (9), 3-4. Seán Ó Loinsigh.
Leathanach: 3-4
Dáta: 2017-09-01
Is cinnte nach dtagann sé aon phioc leis an dtráchtaireacht choitianta ar éigeandáil tithíochta agus daoine ag fáil bháis ar na sráideanna de bharr easpa dídine, nó an easpa leapacha sna hospidéil agus tralaithe i bpasáistí na n-ospidéal céanna.
Smaointe polaitíochta. Feasta 71 (1), 3-4. Seán Ó Loingsigh.
Leathanach: 3-4
Dáta: 2018-01-01
Deir Easpaig Chaitliceacha na hÉireann gur cheart tús áite a thabhairt do dheireadh a chur leis an easpa dídine.
Tús áite don easpa dídine - Easpaig
Dáta: 2014-12-04
Díríodh áird ar an fócas ar an easpa dídine tar éis bhás Jonathan Corrie ar thairseach tí gar do Theach Laighean níos luaithe sa tseachtain.
Tús áite don easpa dídine - Easpaig
Dáta: 2014-12-04
Tá foláireamh tugtha ag an gcarthanas Focus Ireland go bhfuil géarchéim ann arís maidir leis an bhfadhb a bhaineann le easpa dídine do theaghlaigh i mBaile Átha Cliath.
Géarchéim ann maidir le easpa dídine do theaghlaigh
Dáta: 2015-05-26
Deirtear freisin go bhfuil ceangal láidir ag an easpa dídine le húsáid na ndrugaí mídhleathacha dar le Príomhfheidhmeannach Merchants Quay Ireland, Tony Geoghegan.
Uachtarán ag lorg leithscéal óna húdaráis áitiúla
Dáta: 2015-09-11
Ag cruinniu mullaigh de chuid na Náisiúin Aontaithe i Nua-Eabhrac aréir dúirt an tUachtarán Michael D.Higgins nach bhféadfaí glacadh le easpa dídine  sa tír seo.
Ní féidir glacadh le heaspa dídine a deir an tUachtarán
Dáta: 2015-09-28
Bhailigh 400 duine le dul ag agóid tráthnóna in aghaidh an easpa dídine sa chathair agus sa stát.
Easpa dídine - 400 ar agóid tráthnóna
Dáta: 2015-12-01
Cúrsaí tithíochta agus easpa dídine a bhí faoi chaibidil ag Sinn Féin , agus bhí sé á sheoladh sin ag ceannceathrú an pháirtí i mBaile Átha Cliath.
An feachtas ag géarú agus 9 lá fágtha
Dáta: 2016-02-17
Níl duine ar bith ag maíomh gur lán-réiteach a dtógáil ar easpa dídine, ach tá an polasaí fógartha nó molta ag airí rialtais, Joan Burton ina measc.
Ceist thábhachtach faoin scéal a thug ar Pat Carey ráiteas a eisiúint: Cui bono?
Dáta: 2015-11-14
Is mór an dúshlán iad do na húdaráis, ach ní leithscéal é sin le faillí a dhéanamh san easpa dídine.
Bás tubaisteach eile ar an tsráid – tá sé thar am gnímh
Dáta: 2016-02-09
Is mór an dúshlán iad do na húdaráis, ach ní leithscéal é sin le faillí a dhéanamh san easpa dídine.
Léamhthuiscint 10 – Bás tubaisteach eile ar an tsráid – tá sé thar am gníomh
Dáta: 2016-02-23
Deir an chomhairle nach bhfuil na figiúirí cruinn atá in  úsáid ag  beirt rapporteur ón UN faoi easpa dídine agus áiseanna sláintíochta sa gCathair.
Coiste Oireachtais le cearta tithíochta a scrúdú
Dáta: 2016-06-07
Bhí súil le dréacht-straitéis ar an easpa dídine roimh dheireadh na míosa, ábhar atá ina phríoracht freisin, a deir sé.
Saol níos fearr do theaghlaigh é aidhm an Rialtais -Taoiseach
Dáta: 2016-06-10
Mhol an Coiste um Thithíocht agus Easpa Dídine freisin go gcuirfí cosc iomlán ar athshealbhú tithe go dtí go mbeidh an eagraíocht stáit nua bunaithe.
Cosc iomlán ar athshealbhú tithe molta ag Coiste Dála – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-06-17
Tá géarchéim eile ann anois san earnáil tithíochta – an t-ardú ollmhór atá tagtha ar chíosanna agus ar easpa dídine.
Faic foghlamtha ón Tíogar Ceilteach agus bolgán tithíochta ar na bacáin arís – Gan ainm
Dáta: 2014-07-29
Bhíodar sáite sna feachtais faoi easpa dídine, faoi dhaoine a bheith ag fáil bháis ar an tsráid, faoi sheirbhísí sláinte agus faoi fhadhbanna drugaí.
Cad atá i nDán do Stormont tar éis thoghchán 2016? Comhar 76 (5), 9-10. Póilín Ní Chiaráin.
Leathanach: 9-10
Dáta: 2016-05-01
Feiceann Ó Súilleabháin gaol idir an t-imeallú sóisialta, an bochtanas agus easpa dídine, agus an córas baincéireachta domhanda, an margadh airgid a fheidhmíonn beag beann ar shaoltaithí an ghnáthphobail.
Cosa Gréine. Feasta 66 (8), 17-19. Máirín Nic Eoin.
Leathanach: 17-19
Dáta: 2013-08-01
Conas, mar shampla, nuair atá stop curtha go huile le tógáil tithe ag údaráis áitiúla, agus easpa tithíochta agus dídine chomh práinneach, nár dhein polaiteoirí ná na meáin chumarsáide puinn tagairt dó.
Smaointe Polaitíochta. Feasta 69 (3), 3. Seán Ó'Loinsigh.
Leathanach: 3
Dáta: 2016-03-01
Ceapann Hartigan gur sárú tromchúiseach é an easpa dídine ar chearta daonna an duine in eacnamaíocht an iarthair ach go háirithe.
Síomón ag dul faoin tuath – Seán Ó Riain
Dáta: 2006-08-23
Bhain dhá athghiolc dá chuid le páistí gan dídean agus teachtaireacht chuig an Taoiseach ag gearán faoi easpa dídine a bhí i gceann acu.
In ómós d’Fheargal Ó Cuilinn – Gael agus cara lách dílis a rinne a chion: Déanann Ciarán Ó Feinneadha cur síos ar a chara Feargal Ó Cuilinn a bhásaigh an tseachtain seo caite – Ciarán Ó Feinneadha
Dáta: 2017-10-19
Níl easpa dídine chomh holc i mBéal Feirste ná in aon chuid de Thuaisceart Éireann is atá sé sa deisceart.
’Sí Nollaig í, ’sí Nollaig í, mór a mhilleann sí agus beag a leigheasann sí…: Tá Comhairle Bhéal Feirste náirithe agus iad ag iarraidh daoine gan dídean a ruaigeadh as amharc – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-12-17
Mhol sé don Fheidhmeannacht cur chuige níos nuálaí a ghlacadh chuige le heolas faoi easpa dídine a bhailiú, a scagadh agus a mhiondealú.
’Sí Nollaig í, ’sí Nollaig í, mór a mhilleann sí agus beag a leigheasann sí…: Tá Comhairle Bhéal Feirste náirithe agus iad ag iarraidh daoine gan dídean a ruaigeadh as amharc – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-12-17
“Tugann a shaothar aghaidh ar cheisteanna polaitiúla agus sóisialta an lae inniu, an easpa dídine, an bhochtaineacht agus cearta oibrithe.
Ná casadh do laochra ort, a deirtear, ach droch-chomhairle í sin i gcás Ken Loach: Labhair ár gcomhfhreagraí leis an scannánóir cáiliúil Ken Loach faoina shaothar, faoi chúrsaí polaitíochta agus faoina dhúil in Éirinn – Robert McMillen
Dáta: 2018-04-22
Faraor, níor neartaigh an comhoibriú ná an cur chuige nua cumas an Rialtais tabhairt faoi easpa dídine agus tithíochta.
Leo agus Micheál – an chaint agus an cur i gcéill: Tá gach cosúlacht ar an scéal faoi láthair gur túisce a bheidh toghchán uachtaránachta againn ná olltoghchán – Cathal Mac Coille
Dáta: 2018-07-05
Fágann sé seo easpa cuspóra ar chuid d’eachtraí an scéil – an seanfhear atá ina mhaor ar teach dídine príobháideach Dean Swift cuirim i gcás.
Éilis Ní Anluain (Eag.) Eoghan Ó hAnluain: Creidim Fós agus aistí eile. LeabhairCOMHAR 2013.
Leathanach: 266
Ghlac breis agus 10,000 duine páirt i léirsiú i mBaile Átha Cliath inné, ag éileamh go rachfaidh an rialtas i ngleic leis an easpa dídine agus tithíochta sa tír.
An ghéarchéim thithíochta: 10,000 duine taobh amuigh de Theach Laighean inné – Seán Ó Baoill
Dáta: 2018-10-04
In Éirinn anois, tá fadhb mhór againn le easpa dídine agus tá [Ranna Tíreolaíochta] ag iarraidh cúrsaí a fheabhsú.
Imní faoina bhfuil i ndán don tíreolaíocht mar ábhar scoile
Dáta: 2019-02-25
'Dúshlán mór í gcónaí' é an easpa dídine a thug an tAire Tithíochta Eogha Murphy ar na figiúirí deireanacha.
103 páiste breise gan dídean ó mhí Iúil
Dáta: 2019-09-02
De bharr tithíocht bheith aimsithe acu, nó socrú chun daoine a choinneáil i gcóiríocht phríobháideach, bhí 2,825 duine ann nach raibh easpa dídine orthu sna chéad 6 mhí den bhliain.
103 páiste breise gan dídean ó mhí Iúil
Dáta: 2019-09-02
Costas €20 milliún Euro atá luaite leis an bpacáiste.  Deir an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Brendan Howlin go bhféadfadh ról a bheith ag NAMA chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil do dhaoine gan dídean.  Dúirt sé go bhfuil soláthar dóthanach talún agus acmhainní ar fáil don ghníomhaireacht chun cuidiú leo aghaidh a thabhairt ar easpa dídine.
Easpa dídine faoi chaibidil ag an Rialtas
Dáta: 2014-12-09
Sin beagnach dhá oiread an mhéid a bhí i gceist ag an tráth céanna anuraidh.  Dúirt urlabhraí na heagraíochta Niamh Randall gur tugadh neart geallúintí i mbliana faoi thíthíocht agus easpa dídine, ach nach ndearnadh beart de réir briathair.
5,000 duine i lóistín éigeandála
Dáta: 2015-12-17
Deir Mike Allen ó Focus Ireland gur údar uafáis iad na figiúirí seo agus go léiríonn siad gur mó a fhulaingíonn teaghlaigh le páístí óga ón easpa dídine ná teaghlaigh le páistí níos sine.
Laistigh de 24 uair an chloig, bhí fóram práinneach chun easpa dídine a phlé á mholadh ag an Ard-Easpag Diarmuid Martin ar Morning Ireland, tacaíocht tugtha dá smaoineamh ag an Ard-Mhéara, agus ráiteas eisithe ag an Aire Comhshaoil Alan Kelly go reáchtálfaí a leithéid Déardaoin.
Meas madra an phobail ar pháirtithe tradisiúnta
Dáta: 2014-12-03
Is cinnte go bhfuil go leor fadhbanna a chaithfear a réiteach i leith an ngéarchéim dídine ón taobh eacnamaíoch de – an easpa tithíochta, an t-ardú mór ar chíosanna dá bharr, agus an líon mór daoine atá fós dífhostaithe in ainneoin an “fheabhais” atá tagtha ar gheilleagar na hÉireann le scaitheamh.
Géarchéim na dídine
Dáta: 2014-12-09
Ach is cúis náire dúinne san Aontas céanna an easpa cúraim atá á dhéanamh againn do Yana agus na céadta míle teifeach eile atá gafa isteach thar lic an dorais ag lorg dídine.
TUAIRISC Ó OILEÁN KOS: ‘Bhuaileas le hAnnie Moore a linne, cailín beag gleoite 5 bliana d’aois ón tSiria’
Dáta: 2015-09-11
Ach oiread leis na húdaráis ó dheas ní mór do Halla na Cathrach i mBéal Feirste, na comhairlí ar fud an tuaiscirt agus an feidhmeannas i Stormont a dhul i ngleic le easpa dídine.
Bás tubaisteach eile ar an tsráid – tá sé thar am gnímh
Dáta: 2016-02-09
Mhol McVerry Alan Kelly go haer, an t-aon duine sa rialtas a thuig an easpa dídine agus a raibh fonn gnímh air ach croimeasc curtha air ag Joan, ag Michael Noonan agus ag na comhairlí contae.
Iarrthóirí ag seasamh ar an leithreas le glaoch ar RnaG agus scéalta aniar eile…
Dáta: 2016-02-11
Ach oiread leis na húdaráis ó dheas ní mór do Halla na Cathrach i mBéal Feirste, na comhairlí ar fud an tuaiscirt agus an feidhmeannas i Stormont a dhul i ngleic le easpa dídine.
Léamhthuiscint 10 – Bás tubaisteach eile ar an tsráid – tá sé thar am gníomh
Dáta: 2016-02-23
Seo í an tríú comhdháil ar chúrsaí tithíochta agus easpa dídine atá reáchtáilte ag an Aire Comhshaoil Alan Kelly féachaint le theacht ar bhealaí le dul i ngleic leis an ngéarchéim tithíochta sa tír.
Molann Alan Kelly TD leasuithe dlí mhaoine
Dáta: 2016-03-31
D'fhoilsigh Coiste Oireachtais a chuid moltaí i leith na géarchéime tithíochta ar maidin, a bhfuil moratóir ar athsbhealbhú tithe ina measc.  Bunaíodh an coiste éigeandála mí Aibreáin féachaint le réiteach a fháil ar an nganntanas tithíochta agus ar an méadú mór san easpa dídine.
Moratóir ar athshealbhú tithe molta ag Coiste Oireachtais
Dáta: 2016-06-17
Dúirt Cathaoirleach an Choiste, John Curran go gcaithfidh an Rialtas glacadh láithreach le moltaí áirithe i leith riaráistí morgáiste agus an ardú sa liúntas cíosa, má tá méadú eile san easpa dídine le seachaint.
Moratóir ar athshealbhú tithe molta ag Coiste Oireachtais
Dáta: 2016-06-17
Cháin an ISPCC an tuarascáil as gan bunchaighdeáin do chóiriocht pháistí a leagan síos, agus cháin an eagraíocht  Alone an tuarascáil as gan aon phlé bheith déanta ann ar an easpa dídine i measc na n-aostach.
Moratóir ar athshealbhú tithe molta ag Coiste Oireachtais
Dáta: 2016-06-17
Ní chluintear oiread cainte faoi bhochtanas agus easpa dídine anseo is a chluintear ó dheas cé gur tarraingíodh aird le tamall anuas ar na fadhbanna nuair a fuair daoine bás ar na sráideanna, scannal ar dhírigh Tuairisc.ie air cúpla babhta cheana.
Scannal na mbanc bia – gá ag 26,000 teaghlach le soláthar bia ar bhonn éigeandála – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2016-04-24
I mí Iúil d'fhógair an tAire Tithíochta plean gnímh 6 bliana le dhul i ngleic leis an easpa dídine agus gheall sé deireadh a chur le hóstáin agus tithe leaba agus bricfeasta mar lóistín éigeandála faoi lár na bliana seo chugainn.  Léiríonn na figiúirí is déanaí go bhfuil níos mó ná 2,000 páiste ina gcónaí anois i lóistín éigeandála.
Breis leapacha & tithe buana geallta do dhaoine gan dídean
Dáta: 2016-09-22
De réir na bhfigiúirí ó Fheidhmeannas um Dhaoine ar Easpa Dídine i Réigiún Bhaile Átha Cliath, rinne cúig theaghlach iarratas ar lóistín éigeandála i mí Lúnasa i gcomparáid le 54 teaghlach i mí Iúil.
Líon clanna gan dídean i mBÁC fós ag méadú ach an ráta ag moilliú
Dáta: 2016-09-30
Faid is atá boic na dtodóg mór á mbeathú féin, áfach, tá geamairecht shearbh na Nollag ag titim amach ar shráideanna na cathrach mar a bhfuil oidhrí comhaimseartha Mhuire agus Iósaf ar easpa dídine.
Ekphrasis?: An Gearrscannán ‘Oíche Nollag’. Feasta 66 (12), 23-24. Muiris Ó Meara.
Leathanach: 23-24
Dáta: 2013-12-01
Deir lucht eagraithe fheachtas Theach Apalló i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath go bhfuil sé i gceist acu leanacht dá bhfeachtas in aghaidh easpa dídine agus é a laethnú ar fud na tíre.
Lucht agóide Theach Apalló lena bhfeachtas a náisiúnú
Dáta: 2016-12-27
Beocheist: "Táimid ag iarraidh deireadh a chur leis an easpa dídine, deireadh le homelessness." Noeleen Hartigan, urlabhraí thar ceann an Federation of Simon Communities of Ireland, ag caint.
Síomón ag dul faoin tuath – Seán Ó Riain
Dáta: 2006-08-23
I rith na bliana, bhí trí fhadhb mhóra sna sála ag an gcomhrialtas agus ní léir go bhfuil siad ag fáil an cheann is fearr orthu – na seirbhísí sláinte, easpa tithíochta nó dídine agus cúrsaí uisce.
Scaradh na gcompánach – Seán Ó Héalaí
Dáta: 2015-12-23
Níl ann ach bréag.” Tá tús curtha ag an Fondation Abbé Pierre le feachtas “cárta dearg” chun an pobal sa Fhrainc a chur ar an eolas faoin ghéarchéim tithíochta agus easpa dídine atá sa tír.
Cárta dearg Cantona don easpa dídine – P.J. Mac Gabhann
Dáta: 2010-12-07
Easpa tithíochta agus dídine: tá dlús á chur le tógáil tithe sóisialta, dar leis, ach tá sé dian ar an rialtas an lámh in uachtar a fháil ar an bhfadhb toisc go bhfuil dídean á cailliúint ag daoine gach seachtain.
CATHAL MAC COILLE: An fiú breathnú ar fhíseán seachtainiúil an Taoisigh?: Cuireann ár gcolúnaí go leor ama amú ag breathnú ar fhíseáin ar líne, ach an fiú am a chaitheamh ag féachaint ar fhíseáin sheachtainiúla Leo Varadkar? – Cathal Mac Coille
Dáta: 2017-09-07
Is cosúil gur tháinig ‘diabhal’ éigin ar Leo Varadkar nuair a dúirt sé le linn chomhdháil Fhine Gael i gcontae an Chabháin nach raibh easpa dídine chomh dona in Éirinn agus atá sé i dtíortha eile.
Cén diabhal atá ort, a Thaoisigh?: CATHAL MAC COILLE: Ní bhainfidh an rialtas tairbhe ar bith as an gconspóid faoi easpa dídine a spreag an Taoiseach – Cathal Mac Coille
Dáta: 2017-11-16
Ní raibh Feidhmeannacht Tithíochta Thuaisceart Éireann in ann a léiriú an raibh tionchar aige sin chun easpa dídine a laghdú ná an raibh polasaí aici chun é a chosc a dúirt an tuairisc.
’Sí Nollaig í, ’sí Nollaig í, mór a mhilleann sí agus beag a leigheasann sí…: Tá Comhairle Bhéal Feirste náirithe agus iad ag iarraidh daoine gan dídean a ruaigeadh as amharc – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-12-17
Seo fear a fuair tuarastal breá le comhairle a thabhairt don rialtas faoi cén chaoi deireadh a chur leis an bhfadhb easpa dídine is deir sé go bhfuil daoine gan dídean ag bualadh bob orainn.  Is cuma faoi na mílte a bheith curtha amach as tithe nó árasáin ar cíos, is cuma faoi na daoine a chaill a gcuid tithe toisc nach raibh siad in ann morgáiste a íoc nuair a chaill siad jab, agus is cuma faoi na daoine atá faoi strus ag an oiread sin deacrachtaí – deacrachtaí pearsanta is airgeadais.
Ní cuimhin liom aon ráiteas eile a chuir an oiread déistin orm: Caithfear an polasaí tithíochta atá ann a athrú ó bhonn, agus caithfear fáil réidh leis an meon atá ag leithéidí Conor Skehan – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2018-01-08
An ghuais sin, a deir an Direánach, ná nach bhfuil aon réiteach aici ar an easpa dídine atá uirthi, ní féidir léi tearmann ná foscadh ar bith a chinntiú don Leanbh Naofa a shaolófar anois gan mhoill.
Léirmheas. An tUltach 95 (1), 22. Gréagóir Ó Dúill.
Leathanach: 22
Dáta: 2018-01-01
Ní hé go bhfuil aon ní as ord le duine ar bith fanacht in áit ar bith, ach go gcuireann sé ina luí orainn arís chomh dona agus chomh diachrach is atá an fhadhb tithíochta agus easpa dídine.
Smaointe polaitíochta: Cé atá oiriúnach?: Smaointe polaitíochta. Feasta 71 (2), 3-4. Seán Ó Loinsigh.
Leathanach: 3-4
Dáta: 2018-02-01
Dúirt an Fheidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine i Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRHE) go raibh líon na ndaoine a bhí ag cuardach cóiríocht éigeandála aréir níos airde ná mar a bhí riamh agus gur phléigh siad aréir le deich dteaghlach nach raibh in ann teacht ar lóistín.
‘This is what this country has succumbed to’ – an oíche caite ag leanaí gan dídean ar chathaoireacha i stáisiún Gardaí: Tuairiscítear go raibh an oíche aréir ar cheann de na hoícheanta ba mheasa riamh maidir le líon na dteaghlach gan dídean a bhí ag cuardach lóistín i mBaile Átha Cliath – Gan údar
Dáta: 2018-08-09
De réir mar atá na figiúirí i dtaobh easpa dídine, líon na ndaoine a chailleann a dtithe cónaithe is eile, ag dul in airde is ea is soiléire go bhfuil polasaí an Rialtais ag teip.
Gan teideal: Níl airgead ann le dóthain foirne a earcú sna hospidéil, le scoileanna a chur ar fáil ná tithe sóisialta a thógáil, ach tá Fianna Fáil ag iarraidh €50,000 a chur i bpócaí an tógálaí – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2018-09-15
Nuair a deir éinne de thriúr acu go bhfuil an ghéarchéim tithíochta agus easpa dídine níos measa fé láthair ná mar a bhí aon uair ó thosnaíodar ag tabhairt déirce do dhaoine gan dídean, éistear leo, mar is ón gcroí amach atá sé ag teacht.
Gan teideal: Moltar sa Bhíobla ‘dídean a thabhairt do bhochtáin gan teach gan treabh’. Déanadh easpaig na hÉireann amhlaidh… – Gan údar
Dáta: 2019-03-25
Léiríonn tuarascáil nua faoi easpa dídine atá foilsithe ag Focus Ireland inniu gur mar gheall gur cuireadh amach as a gcuid áras cónaithe atá an chuid is mó de na daoine seo i lóistín éigeandála.
"Straitéis shonrach do dhaoine gan dídean de dhíth"
Dáta: 2019-06-13
Ag trácht dó ar thuarascáil nua Focus Ireland faoi easpa dídine, deir Finbar O'Donnell ón gcomhlacht bainistíochta réadmhaoine, RF Property Managment, go bhfuil 2,000 tiarna talún imithe as an earnáil cíosa in Éirinn le trí bliana.
2,000 tiarna talún imithe as an earnáil cíosa le 3 bliana
Dáta: 2019-06-13
I ndiaidh fhóram faoi easpa dídine a thionóil an tAire Comhshaoil Alan Kelly tráthnóna inné, beartaíodh go gcinnteofaí go mbeadh leaba ar fáil do gach éinne atá gan dídean faoi láthair Gheall an tAire Kelly go mbeadh sé seo amhlaidh fá Nollaig.
'Má tá leaba uathu,beidh leaba acu faoi Nollaig' - an tAire Kelly
Dáta: 2014-12-05
Dúirt urlabhraí airgeadais Fhianna Fáil Michael McGrath gur a pháirtí féin atá freagrach as an €300 milliún a ceadaíodh sa Bhuiséad le tithe ar phraghas réasúnach a chur ar fáil as seo go ceann trí bliana.  Ach níor bhain an Rialtas amach na spriocanna a bhí acu le dul i ngleic leis an easpa dídine, a dúirt Michael McGrath.  Tá an Rialtas agus Fianna Fáil cáinte ag urlabhraí airgeadais Shinn Féin Pearse Doherty faoi go raibh siad ag maíomh gur buiséad tithíochta a bheadh ann.  Ag labhairt dó sa Dáil, dúirt Pearse Doherty go raibh an €80 milliún a d'fhógair an tAire Donohoe don Roinn Tithíochta suarach.
FF agus SF ag easaontú faoi thithíocht sa Bhuiséad
Dáta: 2018-10-09
Lógó gaois.ie
gaois.ie