Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (4412)
Gearmáinis ab fhearr sa gcuid sin den Eoraip.
66 nóiméad i mBúdaipeist
Dáta: 2011-10-01
B’fhearr “saoirse agus rialtas daonlathach sa domhan Ioslamach” a chur chun cinn.
A Uachtaráin, a Chara
Dáta: 2012-03-01
Is maith liom rud beag JayZ anois is arís, ach is fhearr liom mo rogha ceoil!
Acraí mar Bhronntanas Nollag
Dáta: 2012-12-01
B'fhearr liom amhráin a fhoghlaim a chum bean, mar go mothaím níos nádúrtha á rá.
Áine Ní Dhroighneáin: dílis don dúchas
Dáta: 2005-02-01
B'fhearr liom iad sin a chur ar shuíomh gréasáin agus iad a athrú go rialta.
Áis úsáideach eile do lucht scríofa na Gaeilge
Dáta: 2002-09-01
B’fhearr i bhfad Craobh 1995 mar fheic.
An bhfuil ré órga na hiomána thart?
Dáta: 2007-04-01
Ach ar na hoibrithe ar fad, ba le Rory ab fhearr a réitigh sí.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Leathanach: 028
‘Is dóigh liom gurbh fhearr duit an phlocóid a bhaint amach,’ a
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Leathanach: 064
B’fhearr sin ná tada.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Leathanach: 065
Shocraigh Rebekka gurbh fhearr di gan rud ar bith eile a rá.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Leathanach: 089
Ach ba í Machteld an cara ab fhearr aici; ní fhéadfadh sí diúltú di.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Leathanach: 103
B’fhearr a bheith ag an obair ná a bheith ar shiúl.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Leathanach: 122
Mar gheall ar sin, b’fhearr gan doiciméid thábhachtacha a choimeád iontu.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 303
Má tá amhras faoi fhoinse ar bith b’fhearr ceist a chur ar mhuintir na háite.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 305
Dul siar abhaile ab fhearr.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 023
Dá moilleodh sé an luas, b’fhearr fós é b’fhéidir.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 033
Neó, b’fhearr í a choimeád leis an luas a bhí aici.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 033
B’fhearr do dhuine a bheith i mbun na stiúrach i gcás go dtarlódh aon rud.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 049
Fós féin, b’fhearr leis siúd nach mbeadh inneall ar bith i mbád.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 061
Na hoícheanta ina aonar léi féin ab fhearr ar fad.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 069
Na hoícheanta ina aonar léi féin ab fhearr ar fad.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 069
Thíos ina chromán ab fhearr, bhí sé níos daingne.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 084
Thíos ina chromán ab fhearr, bhí sé níos daingne.
Liam Ó Muirthile: Aois Fir. Cois Life 2015.
Leathanach: 084
B'fhearr liom tuirlingt ar imleacán banríona ná ar stráice tarra, geallaimse duit…
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 002
An bhliain ab fhearr a chaith mé riamh.'
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 056
D'airigh Brian go raibh an giotán fuaime ab fhearr ag Lise arís.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 063
B'fhearr an griogadh ná an ghangaid.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 074
B'fhearr liom go n-éistfeá.'
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 082
Nárbh fhearr é a fhágáil?'
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 088
B'fhearr le Brian i gcónaí gníomhú gan chead.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 100
B'fhearr a thaitin an tseanchulaith uisce leis ná an feisteas tirim mar b'fhearr leis bheith i dteagmháil leis an uisce.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 107
B'fhearr le Brian an bás ná tarrtháil phoiblí.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 117
Seabhdar ab fhearr a chur ar fáil.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 007
B’fhearr dom roinnt eolais eile a thabhairt duit.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 037
B’fhearr di más ea a dícheall a dhéanamh leis an obair sa Ristorante.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 043
‘B’fhearr duit rud éigin a rá leo.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 045
Anois, b’fhearr domsa dul abhaile.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 049
B’fhéidir gurbh fhearr nach n-éireodh liom san iarracht.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 050
B’fhearr duit suí síos, a thaisce.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 056
‘B’fhearr é sin go mór, Monsieur Bouygues.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 060
Ba iad na Sínigh ab fhearr ar domhan i mbun bialann dar le Malcolm.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 079
Ach b’fhearr dó srian a choimeád air féin.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 080
Agus b’fhearr dó brostú abhaile.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 082
Nárbh fhearr go rachaimis i dteannta a chéile go dtí an Cigire?
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 090
B’fhéidir gurbh fhearr an scéal a fhágáil amhlaidh.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 120
B’fhearr an pór iad seo ná an dá Tosa Seapánacha a bhíodh aige.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 121
B’fhearr rith maith ná drochsheasamh.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 143
B’fhearr leis go bhfanfadh muintir Learphoill i Learpholl, agus go bhfágfaidís Manchain faoi féin.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 166
B’fhearr margadh a dhéanamh leo dá mb’fhéidir é.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 166
B’fhearr duit teacht isteach.’
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 168
B’fhearr dá labhrófása leo.’
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 170
B’fhearr nach mbeadh na póilíní páirteach sa ghnó seo in aon chor.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 174
B’fhearr le Thanielle nach mbeadh na cúraimí airgeadais seo go léir uirthi.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 196
B’fhearr liom go mbeadh sé bailithe leis as an mbialann.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 199
B’fhearr dó fanacht amach ón áit sin go fóill ar aon nós.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 202
B’fhéidir gurbh fhearr labhairt leis an gcomhlacht árachais faoin bhfadhb.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 203
B’fhéidir gurbh fhearr labhairt leis an gcomhlacht árachais faoin bhfadhb.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 203
B’fhearr nach mbeadh nasc ar bith eadrainn go ceann tamaill.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 207
Nárbh é an mana seasta aige gurbh fhearr rith maith ná drochsheasamh?
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 224
B’fhearr dó fanacht i bhfad amach uathu siúd.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 253
Ach b’fhearr le Ultan babhla Coco-pops nó cupán caife ar maidin.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 031
Ba é an cur chuige ab fhearr leis ná a bheith deamhúinte i gcónaí.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 035
Ceann de na gluaisteáin ab fhearr a bhí acu sa chlós, dar le Séamas.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 060
‘B’fhearr duit post seasmhach mar sin a fháil thíos sa bhaile.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 061
Dá laghad cumarsáid a bhí aici le Leanóra, b’amhlaidh ab fhearr.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 079
B’fhearr glacadh leis go raibh Tríona caillte.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 092
B’fhearr leo an áit a cheannach in áit airgead a chur amú ar chíos.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 107
Rith sé leis anois gurbh í Fióna a dúirt gurbh fhearr dóibh oibriú i gcomhlachtaí éagsúla.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 107
B’fhearr a bheith i do funny onion ná i do feckin’ nuisance.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Leathanach: 049
B’fhearr le m’athair an dorn a thabhairt dó seachas an cúpla pingin.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 003
Mar sin ab fhearr leis é.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 085
Stop sí chun na focail ab fhearr a roghnú.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 006
B’fhearr di gan bacadh leo in aon chor.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 060
Chuimhnigh Siobhán ar an áit ar chaith sí an tsaoire ab fhearr léi riamh.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 080
Bhí pictiúr ag Caoimhe den sórt saoire ab fhearr léi féin.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 080
Ní raibh a fhios aici cén sórt saoire ab fhearr le Neasán.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 081
Ní raibh Aisling cinnte cad ab fhearr di a rá leo.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 117
Ach b’fhearr liom féin na focail i nGaeilge.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 133
Measaim gurbh fhearr liomsa fir atá níos óige.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 053
B’fhearr liom nach dtabharfadh sé ‘a thaisce’ orm.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 091
Arbh fhearr leat é sin?’
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 109
Níorbh fhearr cinnte.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 109
B’fhearr liom nach mbeinn tar éis féachaint isteach sa mhála úd riamh.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 109
B’fhearr liom gan é a bheith agam riamh mar smaoineamh.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 119
B’fhearr liom nach mbeadh tagairt ar bith déanta ag m’athair do chulaith snámha.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 129
Agus b’fhearr dom gan tosú ar an gcaoineadh.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 157
‘Tá a fhios agam gurbh fhearr leatsa a bheith sa Daingean,’ arsa Saoirse.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 014
B’fhearr leis thar aon ní eile péire deas tirim a bheith anois aige).
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 210
B’fhearr an nóta a fhágáil, mar sin féin.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 211
B’fhearr leis leann dubh.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 263
B'fhearr daoibh deifir a dhéanamh, a bhuachaillí!'
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Leathanach: 076
'Nó arbh fhearr libh Coca Cola?'
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Leathanach: 090
B'fhearr liom gan dul ar aghaidh leis.'
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Leathanach: 142
Shocraigh sé gurbh é an chaoi ab fhearr chun déileáil le Gaeil an iarthair ná:
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 052
Measadh gur codanna de shaothar neamhfhoilsithe Henry McAteer a bhí sa chuid ab fhearr den fhoclóir.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 064
Mheáigh sí ar bhos a láimhe iad agus phioc amach an ceann ab fhearr.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 024
B'fhearr liom bás a fháil.'
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 050
Ach anois b'fhearr dom coinneáil orm.'
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 062
'B'fhearr dom a bheith ag imeacht liom, Dona Eugênia.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 065
'Is dócha gurbh fhearr dom glao ar thacsaí.'
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 112
Lógó gaois.ie
gaois.ie