Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (2655)
Má bhí figiúirí ag an namhaid bhí figiúirí ar dalladh ag Goan féin (Delap 1998c).
Seán Tadhg Ó Gairbhí. Súil Eile. Cois Life 2017.
Leathanach: 195
Cloisimid figiúirí agus a thuilleadh figiúirí.
Ní hé dualgas an stáit é a bheith ina gharda morálta ag an bpobal – tá sé thar am éirí as an gcur i gcéill: Díol suntais iad na póstaeir atá crochta ar an taobh ó thuaidh den teorainn agus súil ghéar á coinneáil ag tuaisceartaigh ar an reifreann ó dheas – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2018-05-21
Tá soiléiriú á lorg ag Fianna Fáil maidir leis an bhfigiúir seo.
Ardú ar ranníocaíocht don AE
Dáta: 2016-07-20
Seo ardú de €1.8m ar an bhfigiúir céanna ón mbliain roimhe sin.
Éisteacht Ard Chúirte idir Maoiniú Mara agus Bradán Beo Tta
Dáta: 2017-07-18
Níl aon fhigiúir luaite i dtaca le cúiteamh.
Cás dhífhostú éagórach socraithe
Dáta: 2014-12-22
Tá 1,881 páiste i measc an fhigiúir seo.
Ardú tagtha ar an líon teaghlach i lóistín éigeandála
Dáta: 2016-04-13
Agus níl san fhigiúr sin ach na Coirdínigh amháin.
Páras – sléacht 2015 agus sléacht 1961
Dáta: 2015-01-25
Seo an tríú titim san fhigiúr sin.
Laghdú sa líon morgáistí i riaráistí
Dáta: 2016-06-10
Báilíodh €27,000 agus tá an fhigiúr sin ag dul i mhéid i rith ama.
Tríd an Dorchadas - Pádraig Schäler – Seán Ó Baoill
Dáta: 2014-04-23
Agus dar ndóigh, tagann méadú ar an bhfigiúr sin nuair atá daoine ar laethanta saoire.
An bhfuil detox digiteach uait? – Gan ainm
Dáta: 2016-06-08
Is i réimse seo na bhfigiúr atá fíor-uafás an scéil le feiceáil.
An Ghaeilge — Ceann de Theangacha an Domhain (II): An dara cuid den chaint a tugadh ag Scoil Gheimhridh Merriman, 29 Eanáir. Feasta 53 (6), 13-17. Liam Mac Cóil.
Leathanach: 13-17
Dáta: 2000-06-01
Níl an figiúr daonra seo ag teacht leis an bhfigiúr atá tugtha thuas i dTábla 1.
1913: Ceantar na nOileán Conamara. Feasta 66 (6), 10-12. Donncha Ó hÉallaithe.
Leathanach: 10-12
Dáta: 2013-06-01
Soiléiriú lorgtha aige ar an “bhfigiúr beag” – €4 milliún.
Tuairisc Bheo: Coiste Oireachtais na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán: Fáilte romhaibh go beothuairisciú Tuairisc.ie ar chruinniú an Chomhchoiste Oireachtais um an Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin. Tosóidh imeachtaí an Chomhchoiste ag 2.15pm agus is féidir an scéal a leanúint anseo i dteannta Mhaitiú Uí Choimín – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-09-22
Seans go mbeidh cuid den phobal ó thuaidh díomúch leis an fhigiúr.
Cainteoiri chun cinn – Gan údar
Dáta: 2003-01-08
Bhainfeadh sé sin cuid den ghoimh as an fhigiúr scáfar mór seo.
Foras flaithiuil – Gan údar
Dáta: 2003-10-29
Bhí rud eile suntasach faoin fhigiúr.
Foras flaithiuil – Gan údar
Dáta: 2003-10-29
6% den olltáirgeacht intíre [OTI] an meán-fhigiúr.
Físeanna ar Fán. Feasta 60 (4), 25-28. Dónall Ó Riagáin.
Leathanach: 25-28
Dáta: 2007-04-01
Tá éachtaint sa bhfigiúr deiridh go speisialta ar argóint chliathánach.
Eachtraí san Oideachas. Feasta 63 (9), 8-13. Neil Buttimer.
Leathanach: 8-13
Dáta: 2010-09-01
Níl sé soiléir cén céatadán den fhigiúr sin ar chalaois aitheanta ba chionsiocair leis.
‘Just stay cool, a mhaicín’ – Orféas in oifig na Roinne Coimirce Sóisialaí: Colún nua le Bridget Bhreathnach faoi shuáilcí agus duáilcí an tsaoil, agus pé rud eile a ritheann léi… – Bridget Bhreathnach
Dáta: 2017-02-23
Ghlac mé leis an fhigiúr sin.
Nótaí ar fhilíocht an Ardleibhéil - Cuid II. An tUltach 90 (4), 10. Gréagóir Ó Dúill.
Leathanach: 10
Dáta: 2013-04-01
Go minic, bíonn masc ar an fhigiúr nocht déanta as barra doras príosúin.
Ealaín: Siombalachas na mBallaí agus Íomháineachas 1916: Ealaín le Dara Vallely. An tUltach 93 (3), 30-31. Réamonn Ó Ciaráin.
Leathanach: 30-31
Dáta: 2016-03-01
Sin laghdú 11% ar an bhfigiúr sin ó Dhaonáireamh 2011.
10 mbliana i ndiaidh an staidéir nár thug ach 15–20 bliain don Ghaeltacht, tá an ghéarchéim ag éirí níos measa: Mí na Samhna 2007 a foilsíodh an Staidéar Cuimsitheach ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. Deir duine d’údair an staidéir go bhfuil tobar an mhachnaimh ionann is tráite sna forais Stáit a bhfuil cúram na Gaeltachta agus na Gaeilge orthu – Conchúr Ó Giollagáin
Dáta: 2017-11-29
As an bhfigiúr sin bhí titim de 48,000 ar líon na náisiúnaithe a chaith guth.
Tuaisceart Éireann nua? Comhar 71 (6), 3-6. Póilín Ní Chiaráin.
Leathanach: 3-6
Dáta: 2011-06-01
Tá sampla de seo le feiceáil i bhFigiúr 3.
Ag saothrú cartlann RTÉ Raidió na Gaeltachta mar acmhainn taighde. Léann Teanga: An Reiviú 5, 113-126. Seathrún Ó Tuairisg, Cormac Ó Comhraí, Bríd Nic Dhonncha.
Leathanach: 113-126
Dáta: 2017-05-01
Tuilleann sé sé fhigiúr in aghaidh na bliana, a deir sé.
Bhí mé réidh do mo ‘radharc gnéis’ leis an struipeálaí: An Cailín sa Chathair 'on tour'! – An Cailín sa Chathair
Dáta: 2019-01-31
Cruthaíonn Michelangelo na figiúir sna picitiúir seo mar a bheadh sé ag múnlú cloiche.
Aisling Michelanglo
Dáta: 2010-03-01
Dúirt an Taoiseach Enda Kenny gurb figiúir mór i stair an oileáin seo a bhí ann.
'Cara caillte agam' - McGuinness
Dáta: 2014-09-12
€840m an figiúir a bhí acu.
Ceachtannaí foghlamtha ag Banc na hÉireann
Dáta: 2015-02-27
Dúirt sé go bhféadfadh an figiúir sin méadú go 25,000 as seo go ceann 2 bhliain.
Líon na dtithe atá á n-athshealbhú ag méadú
Dáta: 2015-03-09
Deirtear áfach go n-ardóidh an figiúir seo go suntasach.
Tá an figiúir seo i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh.
12% d'ardú ar líon na dturasóirí
Dáta: 2015-08-06
Dúirt comhordaitheoir réigiúnach an UNHCR gur seans go méadóidh an figiúir.
Ní mhaolóidh líon na dteifeach-Náisiúin Aontaithe
Dáta: 2015-09-25
Faoi cheann 7 mbliana ardóidh an figiúir sin go 40%.
Dúshlán faoina cuótaí inscne diúltaithe san Ard Chúirt
Dáta: 2016-02-02
Tá siad fós ar 5.6%, figiúir an-íseal go stairiúil.
Is botún a rá gur feallaire é Tsipras – is siabhránaí é
Dáta: 2015-09-25
Siúlann 25% páistí chun na scoile achan lá; figiúir ata laghdaithe ó 50% thiar i 1981.
Barúil ón Bhosca - ceist an chorpoideachais – Gan ainm
Dáta: 2015-06-19
Ach sula ndéanfaimid sin beidh roinnt Ailpeanna le cur dínn againn i bhfoirm figiúir agus stataisticí.
An Ghaeilge — Ceann de Theangacha an Domhain (I): Léacht a tugadh ag Scoil Gheimhridh Merriman, 29 Eanáir 2000. Feasta 53 (5), 17-22. Liam Mac Cóil.
Leathanach: 17-22
Dáta: 2000-05-01
Mar is léir ó na figiúir atá tugtha agam, níl an staidéar seo ach ina thús.
An Ghaeilge — Ceann de Theangacha an Domhain (II): An dara cuid den chaint a tugadh ag Scoil Gheimhridh Merriman, 29 Eanáir. Feasta 53 (6), 13-17. Liam Mac Cóil.
Leathanach: 13-17
Dáta: 2000-06-01
Is figiúir iad siúd a ghealfadh croí mórán foilsitheoirí.
Idir Teangacha: Tugann an chonspóid a bhaineann le haistriú ficsin i mBéarla go Gaeilge léargas spéisiúil dúinn ar chúrsaí leabhar agus léitheoireachta na Gaeilge i gcomhthéacs idirnáisiúnta, a deir Anna Heussaff. Comhar 74 (9), 16-18. Anna Heussaff.
Leathanach: 16-18
Dáta: 2014-09-01
Ba i Samhain na bliana 2008 a bhí an figiúir seo chomh híseal cheana.
Líon dífhostaithe tite go leibhéal na Samhna 2008
Dáta: 2016-10-04
Chuideodh sé go mór le figiúir an Aire Airgeadais i dtaca le líon na ndífhostaithe fosta.
Am in ait airgid – Sean Mac Labhrai
Dáta: 2004-02-25
Bhí figiúir ag na staraithe a chruthaigh sin thar amhras anonn.
1014 agus mar sin de – Alan Titley
Dáta: 2014-04-16
Tá de bhuntáiste, leis, acu go bhfuil siad ag plé le figiúir, agus tá draíocht ag baint le figiúir do dhuine ar bith a láimhsigh abacus ina naíondacht.
An aimsir fháistineach – Alan Titley
Dáta: 2014-10-15
Is cumhachtaí fós an taingreacht má cheanglaíonn tú an reiligiún leis na figiúir chéanna sin.
An aimsir fháistineach – Alan Titley
Dáta: 2014-10-15
Bhraith sin, gan amhras, ar conas a léifeá na figiúir.
Suirbhé agus suirbhé eile – Alan Titley
Dáta: 2015-11-11
Tugtar urlabhhraithe na mbréageolaíochtaí chun cláir agus scaiptear figiúir chomh flúirseach le snaois ó shraoth.
Cothrom, mar dhea – Le Alan Titley
Dáta: 2003-08-27
Argóintí le figiúir is mó atá sa treis, mar is argóintí le figiúir is mó a bhreab an paca rógairí a vótáil ar son na haontachta an chéad mheánoíche riamh.
Ar scaradh Gall – Alan Titley
Dáta: 2012-01-19
CROBHINGNE:LE DEICH lá anuas tá ár gcloigne ramhar le figiúir.
Figiúir – Alan Titley
Dáta: 2010-04-08
Go deimhin, tá figiúir agus staitisticí agus digití fada gan áireamh ag gabháil steallaidh orainn.
Figiúir – Alan Titley
Dáta: 2010-04-08
Músclaíonn figiúir na haimsire caite seordán i measc mhuintir an lae inniu.
Figiúir – Alan Titley
Dáta: 2010-04-08
I ndeireadh na scríbe ní bheidh a fhios acu cad chuige na figiúir mura bhfuil tuiscint níos leithne ná na figiúir acu, agus ní hiad na figiúir amháin a thabharfaidh an tuiscint sin dóibh.
Sumanna, pointí agus scrúdú – Alan Titley
Dáta: 2010-10-28
Sheolamar ar an matalong ach níor oir na figiúir dúinn.
Bliain na hainnise – Alan Titley
Dáta: 2010-12-30
Léiríonn na figiúir go bhfuil Éire gar do bhun an liosta.
Físeanna ar Fán. Feasta 60 (4), 25-28. Dónall Ó Riagáin.
Leathanach: 25-28
Dáta: 2007-04-01
Rinne Lúcás suimiú sciobtha ar na figiúir.
Liam Mac Cóil. I dTír Strainséartha. Leabhar Breac 2014.
Leathanach: 345
Cad is féidir a dhéanamh leis na fírinní saolta a bhfuil figiúir á dtacú?
Fíorais agus a leanann – Alan Titley
Dáta: 2016-11-28
Is ea, is maith le daoine figiúir.
Fíorais agus a leanann – Alan Titley
Dáta: 2016-11-28
Tá siad chugainn arís, na figiúir!
Fios gach feasa sna figiúir – Alan Titley
Dáta: 2016-12-12
In Ospidéal na hOllscoile Gaillimh is airde an figiúir, 51 othar.
Líon na nOthar ar thralaí ag laghdú de Bheagán
Dáta: 2018-03-08
Sin an figiúir iomlán do 2016.
Méadú ar an mhí-iompar ar sheirbhísí Iarnród Éireann
Dáta: 2018-07-25
Tar éis idirbheartaíochta, socraíodh figiúr £200.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 100
Tá an figiúr ag an dara leibhéal níos airde ná an meán freisin.
Comhréir de dhaoine óga dífhostaithe an-ard in Éirinn
Dáta: 2014-09-09
Tá 17% de thionónaí cláraithe do na táillí uisce, de réir na bhfigiúirí is deireanaí.
Tiarnaí talún ag lorg cruinniu faoi cheist na dtáillí uisce
Dáta: 2015-02-25
Tá amhras caite ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar fhigiúirí na hInstitiúide, áfach.
Borradh faoin ngeilleagar i 2015 agus 2016 tuartha
Dáta: 2015-03-19
Ní raibh an figiúr chomh ard le seo riamh a deir siad.
Géarchéim ann maidir le easpa dídine do theaghlaigh
Dáta: 2015-05-26
Tá an tuarascáil a choimisiúnaigh Údarás na Gaeltachta bunaithe ar fhigiúirí Dhaonáirimh 2006 agus 2011.
Tá an tuarascáil a choimisiúnaigh Údarás na Gaeltachta bunaithe ar fhigiúirí Dhaonáirimh 2006 agus 2011.
Imní léirithe ag an gCoimisinéir Teanga
Dáta: 2015-05-29
Sin de réir na bhfigiúirí atá eisithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh.
Coireanna gnéis agus ionsaithe ardaithe
Dáta: 2015-12-18
De réir na bhfigiúirí bhí ardú bliaintiúil 3.3% ar phraghas tithe i mBaile Átha Cliath.
De réir na bhfigiúirí  bhí 125 teaghlach eile gan áit chónaithe.
125 teaghlach breise gan dídean i mBaile Átha Cliath
Dáta: 2016-02-22
Dreas figiúr eile, 8,500 leantóir ar Twitter agus 6 mhilliún ‘buille’ ar YouTube.
‘Béile fíorúil’ i measc na n-iontas ag seoladh ‘Digital Biscuit’
Dáta: 2015-01-10
Is ionann an figiúr seo agus 40% dá bhfórsa oibre iomlán.
8,451 leanbh ag fanacht ar oibrí sóisialta – práinn mhór ag baint le 33% de chásanna
Dáta: 2015-01-22
Treisíonn an figiúr seo dearcadh frith-Eorpach an-chuid de chúlbhinseóirí na gCaomhach.
An chun leas na tíre seo cás Cameron agus an Aontais Eorpaigh?
Dáta: 2015-05-13
Tá an figiúr beagáinín níos isle (31%) i dTuaisceart Éireann.
Drogall ar chainteoirí Gaeilge comhrá a thosú i nGaeilge nó í a labhairt i láthair daoine nach bhfuil an teanga acu
Dáta: 2015-08-10
Sin figiúr atá geall le bheith doshamhlaithe.
Nádur agus inneach na rásaíochta capall nochta i ‘Being AP’
Dáta: 2015-11-28
I 2006 bhí an figiúr laghdaithe go tuairim is deich mbuille.
An lá ar tugadh buille báis don iomáint talún…
Dáta: 2015-12-12
Tá sé soiléir nach bhfuil go leor gníomhaíochta ann de réir na bhfigiúirí sin.
An oiread céanna airgid infheistithe ag ÚnaG i nGaeltacht na Gaillimhe is a infheistíodh sna sé cheantar Ghaeltachta eile le chéile
Dáta: 2016-01-07
Cuir as do chuimhne gach figiúr dár chuala tú ó bhéal pholaiteora le mí anuas.
An bhfuil ‘polaitíocht an cheant’ sa treis an athuair?
Dáta: 2016-02-04
Scríobhadh i bpéint dhubh aréir an figiúr ’35,000’ ar éadan Redmond san íomhá.
Grúpa Gaeilge a phéinteáil ’35,000’ ar ‘aghaidh’ John Redmond ag Banc na hÉireann
Dáta: 2016-03-25
De réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Phríomh Oifig Staidrimh d'ardaigh préimheanna 33% le bliain.
450 duine (figiúr lom), dar le RTL.
Tá na meáin in iomaíocht lena chéile sa Bheilg, an scúp de dhíth orthu thar aon ní eile… – Máirtín Mac Aodha
Dáta: 2016-03-31
B’fhéidir gur figiúr coimeádach é sin faoin tráth seo.
An bhfuil Daingean Uí Chúis á thachtadh ag trácht turasóireachta? – Mícheál de Mórdha
Dáta: 2016-05-11
Bhí an Teachta Dála ag tagairt d’fhigiúirí a fuair sé ón Roinn Oideachais le deireanas.
‘Ní shásaíonn córas na Roinne Oideachais ach 5% den éileamh ar Ghaelscoileanna’ – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2016-07-07
Níl aon fhigiúirí agam le tacú leis na smaointe seo.
Cruthaímis Aigne Shláintiúil: agus breathnaímis siar! – Ainle Ó Cairealláin
Dáta: 2016-05-16
I measc na bhfigiúirí a tháinig amach bhí an ceann faoi ‘phríomhtheanga’.
Cad é an scór is déanaí? – Gan ainm
Dáta: 2012-12-17
Tá na bhfigiúirí ón dhá Roinn Oideachais le fáil ina iomláine ag bun an ailt seo.
Oideachas trasteorann ag méadú ó thuaidh agus ag titim ó dheas – Shane Ó Curraighín
Dáta: 2013-10-31
Is figiúr é seo atá i bhfad chun tosaigh ar rátaí cíosa ar fud na tíre.
Deacrachtaí cíosa san Ardchathair – Gan ainm
Dáta: 2015-10-02
leath i ndiaidh a haon, de réir fhigiúirí loinnireacha glasa an chloig.
Réaltán Ní Leannáin: Dílis. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Leathanach: 039
Deich mbliana ina dhiaidh sin, bhí an figiúr ardaithe go seacht míle.
Rónán Mac Con Iomaire: Rocky Ros Muc. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 090
Tá an figiúr sin nach mór dúbailte ó shin i leith.
Cois Fharraige: Bearna & na Forbacha (I). Feasta 53 (6), 21-23. Nollaig Ó Gadhra.
Leathanach: 21-23
Dáta: 2000-06-01
De réir na bhfigiúirí is déanaí gur féidir teacht orthu, tá 88 Ogoni fostaithe ag Shell.
An Bhfuil Cogadh Shell sa Bhaile an Iarraidh Seo? An tUltach 82 (2), 6. Anton Mac Cába.
Leathanach: 6
Dáta: 2006-02-01
Agus is scéal cinnte go dtéann an figiúr tosach i bhfeidhm ar dhaoine.
Réabhlóid Ratzinger: Agus an chéad bhliain bainte amach ag an Phápa Beinidict XVI tugann ceannaire nuachtáisíneacht na Bulgáire, Christo Petrov, a bhreith ar Joseph Ratzinger. An tUltach 82 (4), 8-9. Gan údar.
Leathanach: 8-9
Dáta: 2006-04-01
I scoil chathrach, bíonn an figiúr seo níos airde ag cúigear déag.
An Ghaelscolaíocht: Cuid I: Cad is Gaelscolaíocht ann agus cad é mar a tosaíodh í? An tUltach 82 (5), 9-12. Cairméal Ní Néill.
Leathanach: 9-12
Dáta: 2006-05-01
De réir na bhfigiúirí thíos, níl cáil ar oideachas lán-Ghaeilge mar mhodh teagaisc.
An Ghaelscolaíocht: Cuid II: Forbairt níos déanaí san earnáil agus an tionchar a bhí ag forbairtí polaitiúla ar an fhorbairt sin. An tUltach 82 (6), 15-18. Cairméal Ní Néill.
Leathanach: 15-18
Dáta: 2006-06-01
Díoladh 1,000 cóip an ceann ar an meán; 660 an figiúr don leabhar ba lú díolacháin; 1,150 an figiúr do scéal le Deirdre Purcell; agus 1,780 i gcás Roddy Doyle.
Béarla na Leabhar. Comhar 70 (10), 8-11. Anna Heussaff.
Leathanach: 8-11
Dáta: 2010-10-01
Beidh an Foras ag scrúdú na bhfigiúirí úd.
Ardáin agus Ísleáin: Tá tús nua (eile) in ann don fhocal scríofa agus don iriseoireacht Ghaeilge agus ní beag iad na dúshláin atá roimh tuairisc.ie a bhuaigh an comórtas chun nuachtán ar líne a sholáthar, a scríobhann Aodh Ó Coileáin. Comhar 74 (5), 15. Aodh Ó Coileáin.
Leathanach: 15
Dáta: 2014-05-01
Sin de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá eisithe ag an bPríomh Oifig Stadrimh (CSO).
Líon dífhostaithe tite go leibhéal na Samhna 2008
Dáta: 2016-10-04
Bheadh sé baolach mar sin neamhaird a dhéanamh d’fhigiúirí féachana, éisteachta nó díolacháin.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 071
Chuir mé róbhéim sna ceisteanna ar fhigiúirí áirithe a bhain le costais truaillithe.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 097
Dúirt seisean nach raibh an figiúr ceart.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 097
Tá ceisteanna á gcur fosta faoi fhigiúirí féachana agus éisteachta TG4 agus RTÉ RnaG.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 404
Bhí an figiúr bunaithe ar na cóipeanna a bhí á ndíol sna siopaí – figiúr a bhí easnamhach agus a chuir an léamh ba mheasa ar an scéal.
Deireadh curtha le Nuachtán Gaeilge eile. Feasta 66 (3), 11. Íte Ní Chionnaith.
Leathanach: 11
Dáta: 2013-03-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie