Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (15103)
Bhí focail tábhachtach ina shaol – focail, focail, focail.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Leathanach: 121
focail ar focail ghaolmhara iad le focail i dteangacha eile Ind-Eorpacha;
Fidelma Ní Ghallchobhair. Ár dtéarmaí féin. Cois Life 2014.
Leathanach: 023
Níl focal amú sa dán; níl focal lag nó focal tuirseach ann.
Rian na gCos: An Bráthair S.E. Ó Cearbhaill ag trácht ar. Feasta 57 (5), 49-50. Seán Ó Ríordáin.
Leathanach: 49-50
Dáta: 2004-05-01
Is focal lag, mílítheach é ‘tree’ ach is focal téagrach, láidir é an focal ‘crann’.
Léirmheas: File ag athshealbhú na teanga, Rún na mBradán le Diarmuid Johnson. An tUltach 94 (10), 16-18. Maolmhaodhóg Ó Ruairc.
Leathanach: 16-18
Dáta: 2017-10-01
Tá gaol ag an bhfocal sin dram leis an bhfocal drachma, dála an scéil.
Nach deas é? Cúpla crúiscín a thógfas mo chroí…
Dáta: 2016-03-15
Ionnanaím an focal ‘guth’ leis an bhfocal ‘anam’ agus leis an bhfocalfocal’.
Allagar an Chaifé Liteartha: Scríbhneoir Cónaitheach Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Feasta 56 (9), 19-23. Pádraig Ó Cíobháin.
Leathanach: 19-23
Dáta: 2003-09-01
Is é ciall an fhocail dearfach ná positive, affirmative, malairt an fhocail diúltach’ (2015: 65).
Léirmheas: Cruinneas le hAntain Mac Lochlainn. Léann Teanga: An Reiviú 4, 107-110. Aoife Ní Churraoin, Joyce Nic Giolla Shiomáin agus Nóirín Uí Mhaoilchiaráin.
Leathanach: 107-110
Dáta: 2016-05-01
Mar shampla, glacadh leis an bhfocal dorrga ‘dorú’ ón bhfocal Lochlannach dorg.
Léirmheas: Téarmaíocht Ghaeilge na hathbheochana le Conchur Mag Eacháin. Léann Teanga: An Reiviú 4, 111-114. Róisín Ní Cheallaigh, Áine Nic Gabhann agus Máire Nic Oireachtaigh.
Leathanach: 111-114
Dáta: 2016-05-01
Bhí meáchan san fhocal féin, cé nach san fhocal ach an t-earra ba dhíomuaine amach.
A Shaol!. Feasta 59 (10), 7-8. Colin Ryan.
Leathanach: 7-8
Dáta: 2006-10-01
Creidimgach uile fhocal dár dhúirt sé, bhí gach uile fhocal aige san áit cheart.
Liam Mac Cóil. An Litir. Leabhar Breac 2011.
Leathanach: 207
fhocal is tríocha, trí fhocal is fiche agus ocht bhfocal is fiche.
Éigse Sheáin Bháin 2017. An tUltach 95 (1), 16-18. Dubhán Ó Longáin.
Leathanach: 16-18
Dáta: 2018-01-01
An ról a bhí acu ná téarmaí a raibh tuiscint faoi leith acu orthu a léamh agus focail nua, focail neamhghnácha, focail le brí neamhghnácha agus focail neamhghnácha canúna a aimsiú.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 121
Bhain na focail nár labhair sé na focail as a bhéal féin.
Liam Ó Muirthile: Sceon na Mara. Cois Life 2010.
Leathanach: 017
Is focail thábhachtacha iad, focail a sheasann amach nó a tharraingíonn aird orthu féin.
Stiofán Ó Cadhla: An tSlat Feithleoige. Cló Iar-Chonnacht 2011.
Leathanach: 140
Focail chomhshuite a dhéanamh trí réimíreanna nó iar-mhíreanna a chur le focail atá ann cheana;
Fidelma Ní Ghallchobhair. Ár dtéarmaí féin. Cois Life 2014.
Leathanach: 091
Chum sí a focail féin ag ceiliúradh a háthas, focail nár chualathas in aon teanga bheo.
Ceol an Fhocail. Feasta 68 (9), 6-8. Eithne Ní Dhomhnaill.
Leathanach: 6-8
Dáta: 2015-09-01
Focail, focail agus tuilleadh focal!
Béal bocht na scríbhneoirí Béarla – Pól Ó Muirí
Dáta: 2015-02-04
Daoine ag iomrascáil le focail is na focail ag cailliúint.
Lá an chomhairimh – Alan Titley
Dáta: 2016-02-29
Tá na focail ‘Aoibhinn Álainn’ ag rith tríd an scéal, agus focail mar sona, sásta, suairc.
In aice le Cois na Coille. Feasta 62 (11), 12-13. Máirín Ní Laoithe.
Leathanach: 12-13
Dáta: 2009-11-01
Leis na focail scoir, “cumas fulaingthe”, macallaíonn an dán focail iomráiteacha Terence McSwiney.
Léirmheas: Dán Nollag faoin Samhradh le Gréagóir Ó Dúill. An tUltach 88 (2), 18-20. Simon Ó Faoláin.
Leathanach: 18-20
Dáta: 2011-02-01
Breathnaigh ar na focail a úsáideann sé, focail ar nós, Stothaire, Caróg, scrathachán, forbhás, seanstangaire.
Léirmheas: Dea-theachtaireacht. 92 (11), 22. Peadar Bairéad.
Leathanach: 22
Dáta: 2015-11-01
Breathnaigh ar na focail a úsáideann sé, focail ar nós: Stothaire, Caróg, scrathachán, forbhás, seanstangaire.
Léirmheas: Dea-theachtaireacht. An tUltach 93 (2), 22. Peadar Bairéad.
Leathanach: 22
Dáta: 2016-02-01
Ní bhíonn focail neamhchoitianta, focail neamhchaighdeánacha ná téarmaí as réimsí speisialaithe le fáil ann.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 060
Ní hé gnó an aistritheora focail Ghaeilge a chur in áit focail Bhéarla.
A aistritheoir Gaeilge, bí dána, bí soiléir, bí eolach agus seachain ‘na tairbhí féideartha ollmhóra’!: D’iarramar ar Antain Mac Lochlainn éirim a leabhair nua Ó Bhéarla go Gaeilge a chur inár láthair go hachomair…. – Antain Mac Lochlainn
Dáta: 2018-05-29
Mar a stóráiltear focail i bhfoclóir, stóráiltear focail tuairime i léacsacan tuairime (sentiment lexicon).
Diúltach nó dearfach? Mianadóireacht tuairime ar ghiolcacha Gaeilge. Léann Teanga: An Reiviú 6, 17-27. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 17-27
Dáta: 2018-05-01
Mar a stóráiltear focail i bhfoclóir, stóráiltear focail tuairime i léacsacan tuairime3 (sentiment lexicon).
Diúltach nó dearfach? Mianadóireacht tuairime ar ghiolcacha Gaeilge. Léann Teanga: An Reiviú 6, 17-27. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 17-27
Dáta: 2018-05-01
I measc na bhfocal seo bhí na focail a thosaíonn le sár, rí nó ard, (focail dhearfacha) agus focail a thosaíonn le frith, droch, neamh nó mí (focail dhiúltacha).
Diúltach nó dearfach? Mianadóireacht tuairime ar ghiolcacha Gaeilge. Léann Teanga: An Reiviú 6, 17-27. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 17-27
Dáta: 2018-05-01
Bhí na focail cosúil le dolanna; cheap na focail thú mar a cheapfadh dol tíogar.
Pól Ó Muirí. Hormóin. LeabhairCOMHAR 2006.
Leathanach: 029
Bhí focail fhada ann agus focail ghairide.
Pól Ó Muirí. Hormóin. LeabhairCOMHAR 2006.
Leathanach: 033
Léigh sí focal i ndiaidh focail i ndiaidh focail.
Pól Ó Muirí. Hormóin. LeabhairCOMHAR 2006.
Leathanach: 033
Thuigfeadh seisean go maith an gaol atá idir an focal ‘éigse’ agus an focal ‘feiscint’.
Aistear Drithleach
Dáta: 2010-07-01
Agus an bhfuil a fhios agat, fiú an focal cailín féin, is focal firinscneach é?
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 111
Déshúiligh an focal ceart, nach breá an focal é?
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 081
Déshúiligh an focal ceart, nach breá an focal é?
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 081
Ritheann an focal ‘aigeanta’ liom – spirited – agus an focal aigeantacht ina dhiaidh sin.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 071
focal Sean-Ghréigise é ευρώ ó cheart, ar ndóigh, ach focal Nua-Ghréigise.
Nách béarlachas é an focal “tiüin” agus nach bhfuil “port” an focal ceart a üsád anseo?
Is Fada an Lá: Focal le fidléir iomráiteach – Méabh Ní Thuathaláin
Dáta: 2014-01-06
Is focal coitianta é “seanchaí” sa Ghaeilge ach rinne an léann focal neamhchoitianta de.
Stiofán Ó Cadhla: An tSlat Feithleoige. Cló Iar-Chonnacht 2011.
Leathanach: 029
Is focal coitianta é “seanchaí” sa Ghaeilge ach rinne an léann focal neamhchoitianta de.
Stiofán Ó Cadhla: An tSlat Feithleoige. Cló Iar-Chonnacht 2011.
Leathanach: 029
Bhí faitíos air focal eile a rá, ar eagla go dtarraingeodh sé focal uaithi.
Beairtle Ó Conaire: Iad seo nach bhfaca. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 167
Nuair a aistríodh an focal Agape go Laidin ba é Caritas an focal a roghnaíodh.
www.eispéieas.com. Comhar 70 (9), 3-7. Muiris Ó Meara.
Leathanach: 3-7
Dáta: 2010-09-01
Ach, faraor, ba ghearr gur thuig tú nach nóta focalfocal nóta.
Ceardlann scríbhneoireachta. Comhar 75 (12), 33-35. Daithí Ó Muirí.
Leathanach: 33-35
Dáta: 2015-12-01
Leithscéal d’fhocal agus focal nach fíor is ea an focal ‘béarla’ féin.
Regina Uí Chollatáin: Iriseoirí pinn na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 105
Ar an lámh eile, tá riar focal nua ann agus an focal ‘recent’ in aice leo.
Conchúr Mag Eacháin: Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana. Cois Life 2014.
Leathanach: 079
Do ghlacadar chuca na céadta focal ó’n Laidin’ (‘Foras Focal’, Misneach, 29.4.1922).
Conchúr Mag Eacháin: Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana. Cois Life 2014.
Leathanach: 147
Níor leasc leis neart focal nuacheaptha agus focal Béarla a chuimsiú san fhoclóir.
Fidelma Ní Ghallchobhair. Ár dtéarmaí féin. Cois Life 2014.
Leathanach: 088
Ba ghearr gur chualathas an focal ‘deochí agus an focal ‘pósadhí á bhabhtáil leis go láidir.
Turas Cráite Mhaimín Rúisigh chun na bainise i nGaoth Dobhair. Feasta 54 (5), 55-59. Liam Prút.
Leathanach: 55-59
Dáta: 2001-05-01
Focal gan mórán siosmaid an focal céanna.
Fífeanna & Feadóga le Tomás O Canainn Cló Iar-Chonnachta.. Feasta 55 (8), 10. Maitiú Ó Murchú.
Leathanach: 10
Dáta: 2002-08-01
As logos na Gréigise a chiallaíonn ‘focal’ a phréamhaíonn an focal ‘loighic’.
Allagar an Chaifé Liteartha: Scríbhneoir Cónaitheach Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Feasta 56 (9), 19-23. Pádraig Ó Cíobháin.
Leathanach: 19-23
Dáta: 2003-09-01
Focal úr sa chomhthéacs é, focal litearga.
Rian na gCos: An Bráthair S.E. Ó Cearbhaill ag trácht ar. Feasta 57 (5), 49-50. Seán Ó Ríordáin.
Leathanach: 49-50
Dáta: 2004-05-01
Deirim go bhfuil an Focal bunúsach, gurb é an Focal a dhealaíonn an duine amach ón iasc agus ón ainmhí, gurb é an Focal a mhúnlaíonn an t-anam mar a mhúnlaíonn an t-anam an corp, gurb é an Focal amháin a cheanglaíonn nasc an religio idir an dá shaol, go bhfuil an Focal sacrálta – an Focal is lú dá gcaitheann sibh as bhur mbéal amach.
Turgnamhacht na Tríonóide. Feasta 66 (7), 17-21. Lydia Groszewski.
Leathanach: 17-21
Dáta: 2013-07-01
“Is aisteach an focal é an focal i mBéarla,” ar sí.
Mná Loch Laoi: ag cruinniú le chéile anocht! – Méabh Ní Thuathaláin
Dáta: 2017-01-10
‘Ailse’ focal beag ait, focal a bhí cloiste go minic cheana.
Scríbhneoireacht Chruthaitheach 01 – Is fearr an tsláinte ná na táinte: Scríbhneoireacht Chruthaitheach 01 - Léigh an t-aiste agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis – Gan údar
Dáta: 2016-10-05
Bheadh an focal "rachmasóir" oiriúnach dó, ach is focal ó na seascaidí é.
Poblacht an Oil – Gan údar
Dáta: 2002-09-25
An focal 'Gael' féin is focal Breatnaise é a chiallaíonn 'duine fiáin'.
Cuairt ar ar gcomharsana in Cymru – Gan údar
Dáta: 2005-06-01
Is ea: focal beag a bhfuil meirg air is ea an focal ‘saoirse’.
Mandela – Alan Titley
Dáta: 2010-02-11
Abraimis an focal “cruatan”, focal atá i mbéal daoine arís, faraor, agus ní gan chúis.
Níor sáraíodh riamh an seanfhocal ach le seanfhocal eile – Gabriel Rosenstock
Dáta: 2010-11-24
focal gan bonn é an focal ‘pobal’.
Léirmheas. Feasta 62 (11), 25-26. Íte Ní Chionnaith.
Leathanach: 25-26
Dáta: 2009-11-01
Tarraingíonn focal focal eile mar a tharraingíonn scéal scéal eile, agus sin a bhfuil faoi.
A scríbhneoir, seachain na deasghnátha!: LÉAMH AGUS SCRÍOBH: Colún faoin litríocht agus faoin scríbhneoireacht chruthaitheach. An tseachtain seo: ná déan nós agus ná bris nós, go háirithe más scríbhneoir thú – Alex Hijmans
Dáta: 2017-05-06
Focal ríthábhachtach is ea an focal ‘aithne’ san úrscéal seo.
Léirmheas: ‘Iad seo nach bhfaca’. An tUltach 88 (5), 20-21. Muiris Ó Meara.
Leathanach: 20-21
Dáta: 2011-05-01
Tríocha míle focal in achar tríocha lá, sin míle focal in aghaidh an lae.
Mórshaothar Gaeilge laistigh de mhí? Is féidir leat!: LÉAMH AGUS SCRÍOBH: An tseachtain seo: is iontach an deis í NaNoWriMo don té a bheadh ag iarraidh blaiseadh a fháil d’obair chrua na húrscéalaíochta. – Alex Hijmans
Dáta: 2017-10-28
Bhuel, is focal úr é a chum muid – cosúil le gach focal.
Seo chugainn ‘Liúnatics’!: Ach cad é? – Foireann NÓS
Dáta: 2017-11-22
Má tá an focal ar an liosta, glactar leis go bhfuil an focal litrithe i gceart.
Michal Boleslav Měchura. An Ríomhaire Ilteangach. Cois Life 2017.
Leathanach: 054
Ní raibh riamh aige ach an focal moltach, an focal misnigh.
Ó CON CHEANAINN, Tomás (1921–2015)
Dáta: 2017-05-24
Úsáidim an focal ‘spiorad’ nó tá an focal lárnach san argóint acu.
Éalaímis ónár ré dhearóil. An tUltach 94 (10), 20. Ciarán Ó Pronntaigh.
Leathanach: 20
Dáta: 2017-10-01
Focal atá go mór in úsáid sa saol polaitíochta faoi láthair ná an focal Béarla ‘spin’.
Comhairleoirí agus claonbholscaireacht: Smaointe polaitíochta. Feasta 70 (12), 3-4. Seán Ó Loingsigh.
Leathanach: 3-4
Dáta: 2017-12-01
laghdaíodh focal trí shiolla go focal dhá shiolla; tharla na claochlóite consan.
An Pota Teangacha Ceilteacha. Irisleabhar Mhá Nuad 2009, 91-96. Pádraig Ó Fiannachta.
Leathanach: 91-96
Dáta: 2009-01-01
Tá 315 focal i nGaeilge sa téacs, agus 159 focal i Laidean.
Aguisín I: Homaile Cambrai. Irisleabhar Mhá Nuad 2010, 39-43. Eoghan Ó hAnnracháin.
Leathanach: 39-43
Dáta: 2010-01-01
Focal aisteach a bhí ann; focal nár thuig sé.
Pól Ó Muirí. Hormóin. LeabhairCOMHAR 2006.
Leathanach: 005
Tuigim an focal seo; tuigim an focal seo gan deacracht.
Pól Ó Muirí. Hormóin. LeabhairCOMHAR 2006.
Leathanach: 034
Tá an focal seo agam; tá an focal beag bídeach seo ar eolas agam.
Pól Ó Muirí. Hormóin. LeabhairCOMHAR 2006.
Leathanach: 034
An focal úd angst an focal a ritheann liom.
Mícheál Ó Ruairc. Pónairí ar Thósta: dialann mic léinn ollscoile. LeabhairCOMHAR 2007.
Leathanach: 090
Imeartas focal beag é an focal ‘sála’ ansan agam.
‘Fáilte go hIosrael’ ar seisean ‘ná gabh chuig an bPailistín’ – Seaghan Mac An tSionnaigh
Dáta: 2019-03-01
Nílim ag dul thar fóir ach rud beag bídeach má deirim go mbaineann Wolkers úsáid as an bhfocal ‘pit’ chomh minic céanna leis an bhfocal ‘agus’ san úrscéal seo, agus as an bhfocal ‘bod’ chomh minic céanna leis an bhfocal ‘ach’.
An mbíonn blas ar an mbeagán nuair a bhíonn cúrsaí gnéis faoi chaibidil?: LÉAMH AGUS SCRÍOBH: Colún faoin litríocht agus faoin scríbhneoireacht chruthaitheach. An tseachtain seo: is minic a deirtear le scríbhneoirí go mbíonn blas ar an mbeagán nuair a bhíonn cúrsaí gnéis faoi chaibidil. Uaireanta, bíonn a mhalairt fíor – Alex Hijmans
Dáta: 2017-08-26
Cheap sé scéim a raibh trí chuid ann, an Eabhrais sa tsionagóg, an Eabhrais ar scoil, agus focail, focail, focail.
Athbheochan na hEabhraise: Léacht a tugadh ag Féile na Mí, 2003 - Scríobh Yehi’el Mikhal Pinesmeamram ar an 15 Eanáir 1879 thar cheann an Anglo Jewish Association i Iarúsailéim go raibh sé ar intinn aige scoil a bhunú ina mbeadh an Torah agus an Araibis agus an Eabhrais á múineadh inti. Ní hamháin sin ach mhúinfí na hábhair sin trí mheán na hEabhraise. Bhí sé mar aidhm aige an teanga a bheith i réim san sráidbhaile sin sar i bhfad. Mar sin nuair a tháinig Ben Yehuda go dtí an Phailistín bhí gort torthúil ann le síolta na hathbheochana a chur.. Feasta 57 (3), 10-12. Leo Mac Oireachtaigh.
Leathanach: 10-12
Dáta: 2004-03-01
Cé na focail ar ghá a rá leo gur le leibhéal áirithe teanga a bhain siad, gur focail liteartha seachas gnáthchaint iad nó gur focail neamhfhoirmiúla nó dhrochmheasúla iad.
Seal ag Foclóireacht. Feasta 64 (11), 19-24. Máire Nic Mhaoláin.
Leathanach: 19-24
Dáta: 2011-11-01
Aithnítear go bhfuil focail áirithe ann (sentiment words nó focail tuairime) a léiríonn tuairim nó mothúchán ar bhealach níos láidre ná focail eile.
Diúltach nó dearfach? Mianadóireacht tuairime ar ghiolcacha Gaeilge. Léann Teanga: An Reiviú 6, 17-27. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 17-27
Dáta: 2018-05-01
Fuarthas scór tuairime do gach giolc, bunaithe ar na focail dhearfacha lúide na focail dhiúltacha mar chéatadán de na focail uilig sa ghiolc.
Diúltach nó dearfach? Mianadóireacht tuairime ar ghiolcacha Gaeilge. Léann Teanga: An Reiviú 6, 17-27. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 17-27
Dáta: 2018-05-01
Fuarthas scór tuairime na seachtaine, bunaithe ar na focail dhearfacha lúide na focail dhiúltacha, mar chéatadán de na focail uilig sa tseachtain (féach Léaráid 1).
Diúltach nó dearfach? Mianadóireacht tuairime ar ghiolcacha Gaeilge. Léann Teanga: An Reiviú 6, 17-27. Caoilfhionn Lane.
Leathanach: 17-27
Dáta: 2018-05-01
Agus í sa seomra ranga, chuala sí na focail agus í amuigh ag siopadóireacht chuala sí na focail agus í ag dul faoi chónaí, chuala sí na focail.
Pól Ó Muirí. Hormóin. LeabhairCOMHAR 2006.
Leathanach: 045
Is í an chéad slí acusan: breis brí nó brí nua a chur i bhfarradh na mbríonna eile atá le focal áirithe; an dara slí, focal nua a cheapadh as focal eile; an tríú slí focal a thabhairt ar iasacht ó theanga eachtrannach; agus an ceathrú slí focal ársa a chur ina bheatha arís.
Regina Uí Chollatáin: Iriseoirí pinn na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 103
Cruthaíonn na habairtí gairide sa sampla seo teannas agus eagla: Naoi n-abairt atá againn anseo le trí fhocal déag, focal déag, sé fhocal déag, deich bhfocal, dhá fhocal is fiche, deich bhfocal, focal déag, ceithre fhocal déag agus cúig fhocal is fiche.
Éigse Sheáin Bháin 2017. An tUltach 95 (1), 16-18. Dubhán Ó Longáin.
Leathanach: 16-18
Dáta: 2018-01-01
I bhfocail eile, is gá go gcloífí iad faoi dhó le linn an tsamhraidh.
An bhfuil ré órga na hiomána thart?
Dáta: 2007-04-01
An t-uamhan i bhfocail.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 117
I bhfocail eile, bhí teach iomlán agam ar chíos seomra amháin.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 132
‘Tá seo as miosúr,’ a smaoinigh Rose i bhfocail a chuala an bheirt eile.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 019
Bhí bua éigin aici ba dhoiligh dó a chur i bhfocail.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 051
Bhí teannas i bhfocail Bhean Sheumais Eòghainn nach mbíodh ina cuid cainte de ghnáth.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 063
Spéis i bhfocail aige.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 153
Is é sin ag an seanchas béil, i bhfocail eile.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 316
Na gathanna gréine a fuair sé thiar fuair sé a leithéid chéanna i bhfocail.
Alan Titley: Scríbhneoirí faoi Chaibidil. Cois Life 2010.
Leathanach: 118
I bhfocail eile, ní féidir brath ar an ngaoth mar fhoinse cumhachta.
Téann focal le gaoth
Dáta: 2014-11-15
Nó, i bhfocail eile, tá sé deacair a ghabháil chuige.
Beannachtaí na Féile Bríde, naomhphátrún na gclódóirí
Dáta: 2015-01-29
I bhfocail eile, fear cráite.
An Ceann Comhairle cráite
Dáta: 2015-02-01
Nó i bhfocail eile, imreoir cosúil le Roy Keane.
Ní bheidh a leithéid arís ann (uaireanta is fíor don seanrá!)
Dáta: 2015-02-05
Nó i bhfocail eile mar Aontas na hEorpa Teoranta seachas mar Aontas mhuintir na hEorpa?
Fíoraontas, nó Aontas na hEorpa Teoranta?
Dáta: 2015-07-02
Nó, i bhfocail eile, cíonn sé an rud go dteastaíonn uaidh a fheiscint.
‘Dearbhú claonta’ Joe Brolly agus culaith snúcair Thomáis Uí Shé
Dáta: 2015-07-06
Thagair Brian Cowen i bhfocail eile do cheist na vótaí agus é os comhair an fhiorúcháin.
Fiosrú, foghlaim agus droch-chuimhne
Dáta: 2015-09-10
I bhfocail eile, ciallaíonn an bhrat go mbeidh rialtas na Fraince freagrach don bpobal i gcónaí.
Dall ar an íoróin atá lucht ionsaithe bhrat na Fraince
Dáta: 2015-11-24
I bhfocail shimplí, tá sé in am aisíoca nó tá ‘payback time’ buailte leo, dar leo.
Because I’m worth it! – braistint teidlíochta i dtírín seo na naomh is na n-ollamh
Dáta: 2015-12-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie