Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (15)
Rinne Ardeaspag Thuama peaca forchoimeádta de na táinte ach níor stop sé sin iad.
Cormac Ó Comhraí: Sa Bhearna Bhaoil Gaillimh 1913-1923. Cló Iar-Chonnacht 2016.
Leathanach: 026
Ábhar forchoimeádta in Westminister é cúrsaí craolacháin ach arís seo athrú atá inbhainte amach.
6 mholadh don Dream Dearg: An féidir éilimh a bhaint amach in 2018? – Ailean Breac Stíobhard
Dáta: 2018-01-17
Tá an bhreith sa chás forchoimeádta go dtí mí an Mhárta.
Cás in aghaidh comhlacht cógaisíochta as Conamara sa Chúirt Tráchtála: Chuir Teva Pharmaceutical Industries Limited an dlí ar Mylan Teoranta, atá lonnaithe in Indreabhán, agus é á chur ina leith go raibh paitinn á sárú acu – Gan údar
Dáta: 2018-01-24
forchoimeád ar chinneadh ón Ard-Chúirt sa gcás atá tugtha ag Lorcan Roche Kelly in aghaidh an Gharda Síochána.
Gan breithiúnas fós i gcás damáistí faoi mharú
Dáta: 2014-11-27
Dúirt an Breitheamh Paul McDermott go ndéanfadh sé a bhreithiúnas a fhorchoimeád nó, i bhfocail eile, go ndéanfadh sé a bhreith a eisiúint ar dháta fógartha, lá níos faide anonn.
Dearg le Fearg ag Deargmhaslaí: Bliain chinniúnach eile i saol na Gaeilge agus na Gaeltachta ba ea 2014, inar ceapadh Coimisinéir Teanga nua, inar seoladh seirbhís nua nuachta ar líne agus inar fágadh slán le roinnt eagraíochtaí agus irisí.. Comhar 74 (12), 11-17. Breandán Delap.
Leathanach: 11-17
Dáta: 2014-12-01
Bhí traidisiún míleata láidir i nGàidhealtachd na hAlban agus, anuas air sin, nuair a cuireadh coinscríobh i bhfeidhm, ba bheag de Ghàidheil Alban a bhí sna gairmeacha forchoimeádta.
Comóradh filiúnta na nGael sa Chogadh Mór – Natalie Nic Shím
Dáta: 2014-05-14
Mar sin féin, tá siad chomh crua le cnámh seanbhó, chomh domhaite le peaca forchoimeádta, chomh solúbtha le smugairle róin.
Fine Geal an Lae – Alan Titley
Dáta: 2011-03-03
Deirtear sa tuarascáil nár cuireadh Bord NAMA ar an eolas faoin gcaillteanas a bheadh i gceist leis an leabhar iasachtaí a dhíol ar an bpraghas forchoimeádta a socraíodh, £1.3 billiún.
‘Laigí móra’ i gcur chuige NAMA i gcás Project Eagle – tuarascáil ón gCoiste um Chuntais Phoiblí: De réir na tuarascála, níor éirigh le NAMA a chruthú go bhfuair sé luach ar airgead don Stát i gcás Project Eagle – Gan údar
Dáta: 2017-03-14
Tá an bhreith forchoimeádta sa chás a thug comhlacht cógaisíochta amháin in aghaidh comhlacht eile atá in iomaíocht leis agus atá lonnaithe i gConamara.
Cás in aghaidh comhlacht cógaisíochta as Conamara sa Chúirt Tráchtála: Chuir Teva Pharmaceutical Industries Limited an dlí ar Mylan Teoranta, atá lonnaithe in Indreabhán, agus é á chur ina leith go raibh paitinn á sárú acu – Gan údar
Dáta: 2018-01-24
Tá éagsúlacht mhór ag baint leis na praghsanna forchoimeádta atá leagtha ar na luchtóga agus na céadta euro i gceist i gcásanna áirithe.
An ceant leabhar Gaeilge is mó le fada ar siúl inniu agus leabharlann mórscoláire ar díol: Tá leabharlann Thomáis Uí Chon Cheanainn, an scoláire as Baile an tSagairt ar an Spidéal i gConamara, á cur ar ceant in Uíbh Fhailí inniu – Gan údar
Dáta: 2018-12-12
Chuir an dá thaobh den chás bailchríoch lena gcuid argóintí inné agus d’fhógair an Breitheamh Paul McDermott go ndéanfadh sé a bhreithiúnas a fhorchoimeád, i bhfocail eile go ndéanfadh sé a bhreith a eisiúint ar dháta fógraithe, lá níos faide anonn.
Athscrúdú fianaise á lorg ag John McDonagh
Dáta: 2014-10-24
Dúirt an tAire, agus ceist Dála scríofa a chuir an Teachta Dála Éamon Ó Cuív á freagairt aige, go ndéanfadh an Roinn “gach iarracht a chinntiú go mbeidh gach duine a earcaítear amach anseo in oifigí i gceantair Ghaeltachta inniúil sa Ghaeilge”.  Dúirt sé áfach nár mhór don Roinn “an ceart atá aici post sa Ghaeltacht a thabhairt do dhuine nach bhfuil aon Ghaeilge aige a fhorchoimeád mura dtiocfaidh duine a bhfuil Gaeilge aige agus atá cuícháilithe chun cinn”.
Gan teideal: Bhain conspóid mhór anuraidh le dhá phost a d’fhógair an Roinn Talmhaíochta sa Ghaeltacht toisc gan aon riachtanas Gaeilge a bheith ag dul leo – Gan údar
Dáta: 2018-10-29
Dar leis, faoi shocrú na déabhlóide, aistríodh an fhreagracht maidir le polasaí i leith na Gaeilge go dtí Feidhmeannas agus Tionól Thuaisceart Éireann, agus nár coinníodh faoi Rialtas na Breataine ach ábhar forchoimeádta amháin i dtaca le Gaeilge de – ábhar a bhain le craoltóireacht.
Réiteach ar chonspóid an achta Ghaeilge? Acht neamhspleách, neamhchasta ó Westminster mar thús…: Cad is féidir a dhéanamh anois chun ceangal na gcúig gcaol ar pholaitíocht an Tuaiscirt a scaoileadh? Acht le líon teoranta forálacha a thabhairt isteach i Westminster ... – Pádraig B Ó Laighin
Dáta: 2018-02-23
Tá scagadh déanta ag Breandán Delap ar cháipéisí rialtais a léiríonn an fhimíneacht a bhain leis an gcinneadh deireadh a chur le Gaeilge éigeantach sa státseirbhís ionann is dhá scór bliain ó shin Is geall le heascaine é an téarma ‘forchoimeád intinne’ nó ‘mental reservation’ anois mar gur bhain baill den chléir úsáid as mar theicníc chun an fhírinne a cheilt.
Ceacht Éigeantach na Staire. Comhar 73 (10), 10-12. Breandán Delap.
Leathanach: 10-12
Dáta: 2013-10-01
Ní féidir scéal a chur as lámha roinne gan é a chur idir lámha duine nó comhlacht eicínt eile.’ Agus nuair a bhrúnn J tuilleadh é lena cheisteanna scaoileann sé uaidh a thuile shí cainte, stealladh focal a macasamhail nach ndúradh riamh ach a léiríonn inniúlacht an Chadhnaigh ar an réim fhoirmeálta teanga sin, an teanga dhlíthiúil: ‘De bharr an chinneadh chuí atáthar tar éis a dhéanamh agus chun críche an cháis seo is de chúram Bhord na nOibreacha Poiblí go sealadach an seomra sin, is é sin go teoranta chun críche an dorais sin a oscailt, agus is féidir féachaint air mar sheomra ar chuid den fhoirgneamh seo de réir léargais é, ach chun críocha Státseirbhíse de thuras na huaire ar cuid de Bhord na nOibreacha Poiblí é, gan dochar do dhlínse na Roinne i dtaobh cead isteach ón taobh amuigh go dtí é agus cearta dlínse eile, cearta atá arna bhforchoimeád ag an roinn seo agus atá do-aistrithe gan aisghairm a dhéanamh ar a lán achtannaí agus ordaithe.
An Cadhnach sa Chathair: Réimeanna teanga a níos dráma de ghearrscéal. Feasta 60 (4), 19-22. Fidelma Ní Ghallchobhair.
Leathanach: 19-22
Dáta: 2007-04-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie