Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (36)
Bainigí géim as an dinnéar!
MO ROGHA BIA…le Anna Heussaf
Dáta: 2014-10-28
géim fuitbál ('cluiche peile').
Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain: An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Cois Life 2012.
Leathanach: 106
Go deimhin, más é beidh géim againn ar ball.
Máirín Nic Eoin. Trén bhFearann Breac – An Díláithriú Cultúir agus Nualitríocht na Gaeilge. Cois Life 2005.
Leathanach: 162
Bhí sé worstáilte insan ghéim.
Guido – Alan Titley
Dáta: 2004-11-03
Dheamhan a bhfuil géim níos uaigní sa domhan seo!
An bhean sí linn i gcónaí – Pádraic Breathnach
Dáta: 2011-10-04
géim bó/meilt bró/béic linbh.
Éagsúlacht an domhain – Gabriel Rosenstock
Dáta: 2008-10-08
N’fheadaraís ná gur póitseálaithe is máistrí géim a leithéidí san am céanna.
Shanghaighte?: Éire, an Iasacht agus an tArd-Oideachas. Feasta 64 (5), 19-23. Neil Buttimer.
Leathanach: 19-23
Dáta: 2011-05-01
Is ionann “géim bó” agus “low of a cow”.
Féar, bó agus na síogaí sa tseanchas – Pól Ó Muirí
Dáta: 2017-07-31
Lena chois sin, tá “géim bó seisce” aige ar “much cry and little wool”.
Féar, bó agus na síogaí sa tseanchas – Pól Ó Muirí
Dáta: 2017-07-31
Ná bac tafann madaidh; is ar ghéim na bó a bhí a n-aird!
Féar, bó agus na síogaí sa tseanchas – Pól Ó Muirí
Dáta: 2017-07-31
Mhuineacháin gurbh é stiúrthóir na heagraíochta náisiúnta um sheilg géime ba chúis leis an eagraíocht bheith fághta gan phingin.
Damáistí €75,000 as postáil ar Facebook
Dáta: 2016-06-17
Pléann Diarmaid Ó Doibhlin an ghlúin nua fealsamh seo ina alt ‘Twentieth Century Irish Poetry: Dath Géime na mBó’:
Regina Uí Chollatáin: Iriseoirí pinn na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 061
Bhí trí nó ceathair d’aistir déanta cheana ag gach aon duine acu agus iad tagtha anuas arís nuair a ghéim an gunna.
Labhrás Ó Finneadha: Íbíotsa. Cois Life 2015.
Leathanach: 097
Bhí coscairt tagtha ar an sneachta, is mórthimpeall orm bhí sileadh, is na crainn ag ticeáil mar chloig – géim na habhann in imigéin.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Leathanach: 034
Áirítear mar ghéim é, mar a dhéantar le feoil colúir, piasúin agus fianna – feolta eile a mholaim a thriail.
MO ROGHA BIA…le Anna Heussaf
Dáta: 2014-10-28
‘Sáite i stair agus sánas na bhfocal’ atá sé sa chnuasach seo, mar a léirítear ‘tuiscint do chás an duine’, idir ghéim agus dólás, ghrá agus dóchas.
NUAFHOILSITHE – súil ar na leabhair Ghaeilge is déanaí a foilsíodh
Dáta: 2015-01-23
Dá scaoilfí an gad tairr oiread na fríde bheadh a bport seinnte, agus chaillfí iad sa ghéim.
Eire, Alabama – Alan Titley
Dáta: 2004-07-14
Chuir an gníomhaire Trench sa Neidín an ruaig ar dhaoine mar go raibh gadhar acu a lean coiníní, géim Lord Lansdowne, dar leis.
Cé leis an Tír seo? Feasta 62 (1), 24-25. Seoirse de Rís.
Leathanach: 24-25
Dáta: 2009-01-01
Bhí géim chráite á baint agam as an leac-oighir a bhí ag pléascadh faoi mo mheáchan.
Broc na Leathshúile. Feasta 65 (11), 4. Mícheál Ó Coisdealbha.
Leathanach: 4
Dáta: 2012-11-01
In Albain agus Sasana dhéantaí na caora a bhrú agus an sú, a raibh blas spíosrach searbh air, a úsáid mar anlann le géim.
Aiteal. 92 (11), 14. Anna Ní Fhearraigh & Maitiú Ó Murchú.
Leathanach: 14
Dáta: 2015-11-01
Bhí taithí ag an slataire ó tháinig ann dó ar ghéim a choscairt; ach an fhuil a bheith téite ionat, bhí déanta amach aige, níor thaise dhuit sléacht an duine.
Máire Mhac an tSaoi. Scéal Ghearóid Iarla. Leabhar Breac 2011.
Leathanach: 036
Scríobhann sé fosta: “Is mó a ghéim ná é féin” – “his bark is worse than his bite”.
Féar, bó agus na síogaí sa tseanchas – Pól Ó Muirí
Dáta: 2017-07-31
Ní raibh deoraí ag dul an bóthar ach mé ansin sa dorchadas agus gan le cloisteáil ach corr ghéim bó i bhfad uaim san uaigneas.
An bóthar abhaile (Oíche Nollaig). Feasta 71 (1), 8-9. Mike P Ó Conaola.
Leathanach: 8-9
Dáta: 2018-01-01
Bhí na Fulaní leis ag treorú a dtréada abhaile go socair ciúin gan géim bó ná sceamh gadhair le clos, ná focal ó éinne.
Mo chuimhní cinn XI. Irisleabhar Mhá Nuad 2014, 23-134. Pádraig Ó Fiannachta.
Leathanach: 23-134
Dáta: 2014-01-01
Is mó a géim ná í féin!” arsa Mamó le gaois.
Marie Whelton. Leathbhádóirí. LeabhairCOMHAR 2017.
Leathanach: 047
Pian i mo chroí nuair a bhain buille crua léim agus géim fhaiteach as an ngamhain dubh s’againne.
Gan teideal: Ní bhíonn aon ómós ag an mbás don Nollaig mar a léiríonn an sliocht cumhachtach seo as leabhar nua Joe Steve Uí Neachtain, Mar a Bhí ar dTús: Cuimhní Seanghasúir – Gan údar
Dáta: 2018-12-24
Bhí spreagadh intinne sna beanna sléibhe a bhí le feiceáil thuas uainn, bhí múscailt mothúchán sna scáileanna a chaith na scamaill thearca ar thaobhanna na gcnoc, bhí dúiseacht an choirp sa tsracaireacht in aghaidh an tsneachta is bhí dúiseacht na gcéadfaí i ngéim bhinn an easa thuairteálaigh a ndeachamar thairis ar an tslí.
Alan Desmond. Seal sa Pholainn. LeabhairCOMHAR 2007.
Leathanach: 096
Arís eile agus mé ag tuirsiú den saothar, tagaim ar ghliomach (go fánach) an drúth i scéal Chath Almhaine, cuir i gcás, ar teascadh an cloigeann de tar éis dó géim a ligean agus ar fhan ‘macalla a dhara géime súd san aer go ceann trí lá agus trí n-oíche i ndiaidh a dhícheannta’.
An tÚdar ar Bís: Dréachta Chrích Fódla le Pádraig Ó Cíobháin á mheas ag Darach Ó Scolaí.. Comhar 73 (4), 19-21. Darach Ó Scolaí.
Leathanach: 19-21
Dáta: 2013-04-01
an seanchaí agus a bhaile dúchais, (3) machnamh, (4) an máistir scoile, (5) cúrsaí an tsaoil, (6) seanduine a bhí ann nuair a bhí an seanchaí óg, (7) radharcanna, (8) báille an ghéim.
Stiofán Ó Cadhla: An tSlat Feithleoige. Cló Iar-Chonnacht 2011.
Leathanach: 128
Bhí cúram an ghéim ar phortaigh an tiarna talún air agus ó tharla go raibh cead foghlaerachta ag an Urramach Artúr de hÍde ar na riasca úd ba mhinic a chasadh Dúbhglas óg agus an scéalaí ar a chéile.
Bronntanas Nollag a chuir cor i gcinniúint na Gaeilge. Feasta 54 (12), 9-10. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 9-10
Dáta: 2001-12-01
Agus is ansin a ghlan Baltasar a scornach arís, agus is ea a ráidh: ‘Bíodh nach gcraobhscaoilfear na hagrafa seo de réir dóchúlacht na praitinniúlachta, is féidir a aibhsiú go bhfuil an tráth seo insilte le heisileadh an ionchais nach féidir a thabhairt i ngrinneas ná a shuaithniú gan chointeampláid ar an gceireagma a athchóireofar as seicheamh smaointe gan artabháil ag rinnfheitheamh a bheadh éaguibhreannach le hortapracsacht.’ ‘N’fheadar,’ arsa buachaill an chnoic, ‘ach ní cuimhin liom rud ar bith mar sin á rá ag an aingeal.’ Lig an bhó géim aisti.
Tuí agus ór – Alan Titley
Dáta: 2014-12-24
Ar an gcuma chéanna bhain Uí bhFailí craobh Éireann ealaíonta na hIomána, agus Gaillimh craobh na caideolaíochta crúbaí ó d'oscail An Cumann Lúthchleas Gael a gcuid geataí dóibh siúd ar briseadh orthu sa ghéim cheana.
An culdoras – Alan Titley
Dáta: 2003-09-10
Ach, ar deireadh, carachtar lag go maith ba ea Mellors, an coimeádaí géim, agus ba dheacair aon bhá mhór a bheith agat leis an mbantiarna, fiú dá mbeadh bá agat le bantiarnaí roimhe sin.
Cinsireacht agus Lady Chatterley – Alan Titley
Dáta: 2010-11-04
Tá greann sa dán ‘Teifeach’ le Simon Ó Faoláin: ‘lig do ghéim is osclófar’ an chomhairle a chuireann an reacaire ar bhó atá tar éis éalú ó fheirm pheataí, macalla á bhaint ansan as líne iomráiteach an Ríordánaigh.
Léirmheas: Irish Pages/ Duillí Éireann, Imleabhar 8, Uimhir 2: Heaney i ndiaidh a bhás.. Feasta 69 (10), 14-15. Síle Ní Mhurchú.
Leathanach: 14-15
Dáta: 2016-10-01
Ach tá géim sa gcailleach i Sráid Mhaoilbhríde fós agus ó dhúisigh McHugh í, tá sé ina imní anois ar a lán nach mbeidh aon rogha ag Gaeilgeoirí líofa ach an siollabas T1(teanga dhúchais) agus an scrúdú a rachaidh leis a dhéanamh agus gan aon chreidiúint ná bónas a fháil as a ndúthracht ná a gcumas.
Gan teideal: Tá sé in am siollabas Gaeilge d’fhoghlaimeoirí a bheith ann chomh maith le hábhar eile a dhíreodh ar an teanga do chainteoirí líofa agus lánchead ag daltaí ar mhian leo an péire a dhéanamh don Ardteist agus do scála draíochta mursanta an CAO – Gan údar
Dáta: 2019-05-07
Agus níl siad líonmhar ach oiread, go háirithe ón uair a cuireadh tús le leagadh na gcoillte sa 17ú aois mar a chuireann an file anaithnid úd in iúl san amhrán Sean Ó Duibhir an Ghleanna: Anois tá an choill dá gearradh; Triallfaimid thar chaladh, Is a Sheáin Uí Dhuibhir an Ghleanna / Tá tú gan géim.
Creabhair na nGoba bhFada. An tUltach 86 (2), 10-11. Gerry Oates.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2009-02-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie