Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (24)
Ar aoibhinn leis anchaoi an duine,
Labhrás Ó Finneadha: Asarlaíocht, Gorta agus Teamplóirí (imleabhar 2). Cois Life 2013.
Leathanach: 046
Anchaoi.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 305
Anchaoi.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 305
Bhí Bríd bhocht in anchaoi ar an leaba.
Jackie Mac Donncha: Aileach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 016
Tá na Coirdínigh fós ar an anchaoi beagnach deich mbliana fichead dár gcionn.
‘An raibh tú ag breathnú ar an gCogadh aréir?’ – súil ar oidhreacht George Bush: Agus sochraid George Bush ar siúl inniu, breathnaíonn ár gcolúnaí ar a oidhreacht mar uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá – Gan údar
Dáta: 2018-12-05
B’fhurasta an fhadhb a réiteach dá mbeinn ar an mórthír ach d’fhág an ghannchuid cré atá ar na hoileáin ar anchaoi muid.
Joe Steve Ó Neachtain: Ag Caint Linn Fhéin. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 086
Gasúir atá scanraithe, gortaithe agus ar an anchaoi an t-ainm eile atá ar fhaillí, mí-úsáid agus easpa cúraim.
An mbeidh gasúir na tíre ar an gcéad tosaíocht agus ceannaire nua á roghnú ag Fine Gael?: Maidir le cás Tusla, tá an tsiléig, an mhístuaim, an neamhshuim, an chluas bhodhar agus an cur ar an méar fhada i bhfad níos contúirtí ná an mhailís mar gur deacra iad a aithint ná a leigheas – Máire Ní Fhinneadha
Dáta: 2017-02-28
Dar le lucht eagraithe an ghrúpa, is cuma leis an bpáirtí náisiúnta faoi anchaoi mhuintir na sráidbhailte.
Muintir bhogha báistí Dé: Cúrsaí polaitíochta san Afraic Theas. Comhar 70 (7), 9-10. Caitríona Ní Dhubhda.
Leathanach: 9-10
Dáta: 2010-07-01
Ag ceathrú tar éis a hocht, gabhaim trí Fuentesnuevas, sráidbhaile ina bhfuil tithe atá in anchaoi, a gcuid balcóiní ag titim as a chéile chomh maith le tithe breátha cloiche le balcóiní tarraingteacha.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 206
Tá a shliocht orainn: is minic mórchuid airgid caite ar phoiblíocht agus ar spás oifige atá róghalánta agus na coistí deonacha atá ag déanamh na hoibre ag iarraidh déirce agus ag oibriú ar anchaoi.
Joe Steve Ó Neachtain: Ag Caint Linn Fhéin. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 016
Is é an t-anró Gaelach, mar a ghairmMyles na gCopaleen de, “an cruatan, an gátar, an t-anás, an anchaoi, an anacair, an t-anchor, an ainnise, an gorta agus an mí-ádh”, taise an bhéaloidis chanónta agus na hantraipeolaíochta nua-aoisí sa tír (Myles na gCopaleen 1986, 114).
Stiofán Ó Cadhla: An tSlat Feithleoige. Cló Iar-Chonnacht 2011.
Leathanach: 225
‘No,’ a deirimse, ‘I don’t want this at all.’ Bhí mé ar anchaoi ansin, leisce a bheith ag sáraíocht ná ag tarraingt aird orm fhéin.Fios maith agam go raibh cluasa ar na ballaí chaon taobh díom.
Joe Steve Ó Neachtain: Idir Neamh is Talamh. Cló Iar-Chonnacht 2014.
Leathanach: 057
‘No,’ a deirimse, ‘I don’t want this at all.’ Bhí mé ar anchaoi ansin, leisce a bheith ag sáraíocht ná ag tarraingt aird orm fhéin.Fios maith agam go raibh cluasa ar na ballaí chaon taobh díom.
Joe Steve Ó Neachtain: Idir Neamh is Talamh. Cló Iar-Chonnacht 2014.
Leathanach: 057
Chomh luath is a d’éiligh siad go seasfadh Foster i leataobh mar Chéad-Aire fad is a bheadh an scannal á fhiosrú, bhí siad féin agus an DUP in adharca a chéile agus an próiseas polaitíochta ar anchaoi arís.
An Tús Nua ó thuaidh? An seanscéal céanna agus meirg air: Bhris Arlene Foster an tsíleáil ghloine i dtús na bliana, bhí sí caithréimeach i dtoghchán an Tionóil ach ag druidim leis an Nollaig bhí sí faoi dhianbhrú agus Stormont ina chíor thuathail – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2016-12-29
In Nua-Dhuanaire I, 1971 deirtear i dtaobh an amhráin ‘Ar m’​éirí dhom ar maidin’​: ‘De réir an tseanchais is éard atá san amhrán seo trácht ar anchaoi duine de mhuintir Uí Dhuibhir a cuireadh as seilbh (i mbarúntacht Choill na Manach i gContae Thiobraid Árann, b’​fhéidir) thart ar lár an 17ú haois.
Ó DUIBHIR, Seán [‘Seán Ó Duibhir a’​ Ghleanna’​] (fl.1641)
Dáta: 2017-05-24
‘Caithfimid rud éigin a dhéanamh ar son na tíre, a Lúcáis,’ arsa Murchadh Shéamais agus iad ag siúl síos le taobh an bhalla aird.‘Táimid in anchaoi má ligimid do na Sasanaigh siúl orainn agus a rogha rud a dhéanamh linn.
Liam Mac Cóil. An Litir. Leabhar Breac 2011.
Leathanach: 034
Phléasc mianach cogaidh a thug fir an bhaile i dtír ag súil go mbeadh éadáil éigin acu air agus maraíodh naonúr as an áit sa tubaiste sin a chroith an pobal agus a d’fhág muiríní óga ar an anchaoi.  Tugann an leabhar slachtmhar tábhachtach seo an-léargas dúinne nach raibh saolaithe ar an saol a bhí ag ár muintir i gConamara na linne.
LÉIRMHEAS LEABHAIR: Leacht lán ómóis í an leabhar seo…: Ár déanta ag an gCogadh Mór ar an Trá Shalach i gConamara céad bliain ó shin – Máire Ní Fhinneadha
Dáta: 2017-07-14
Maítear go forleathan gur cleas é chun polaiteoirí a náiriú ach tá an bhunaíocht ag cur brú ar lucht riartha an chórais sláinte chun ciorrú £70 milliún a dhéanamh ar sheirbhís atá ar anchaoi cheana féin.
Ciorruithe sláinte – géarchéim dháiríre nó cleas chun brú a chur ar pholaiteoirí?: Ní cheileann an milleánú ar fad na ceisteanna atá le freagairt faoin mbail atá ar an tseirbhís sláinte – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-08-27
Bhí an trucail agus an leantóir a thiomáin fear Chonradh na Gaeilge lán páipéar leithris, cuilnimh, clúidíní linbh, agus ábhar eile a chabhródh leis na teaghlaigh a fágadh gan dídean nó ar anchaoi i ndiaidh na stoirme.
Turas fóirithinte 5,000km ó Nua-Eabhrac go Texas déanta ag fear Chonradh na Gaeilge: Thiomáin Ed Shevlin, cainteoir Gaeilge agus ball de Chonradh na Gaeilge i Nua-Eabhrac ar feadh 96 uair an chloig chun trucail lán earraí a thabhairt ó dheas go muintir Texas i ndiaidh spéirling Harvey an mhí seo caite – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2017-10-02
Bhí an trucail agus an leantóir a thiomáin fear Chonradh na Gaeilge lán páipéar leithris, cuilnimh, clúidíní linbh, agus ábhar eile a chabhródh leis na teaghlaigh a fágadh gan dídean nó ar anchaoi i ndiaidh na stoirme.
Turas fóirithinte 5,000km ó Nua-Eabhrac go Texas déanta ag fear Chonradh na Gaeilge: Thiomáin Ed Shevlin, cainteoir Gaeilge agus ball de Chonradh na Gaeilge i Nua-Eabhrac ar feadh 96 uair an chloig chun trucail lán earraí a thabhairt ó dheas go muintir Texas i ndiaidh spéirling Harvey an mhí seo caite – Maitiú Ó Coimín
Dáta: 2017-10-02
D’ainneoin go leor cainte ar an tsráid faoin ngá atá le Stormont chun beart a dhéanamh faoin tseirbhís sláinte atá in anchaoi agus faoi scoileanna atá i bhfiacha, níl brú ar Shinn Féin óna lucht leanúna féin.
Is gearr uainn comóradh fiche bliain Chomhaontú Aoine an Chéasta…: Tá bliain chinniúnach romhainn i saol na polaitíochta ó thuaidh ar mhórán cúiseanna – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-12-31
Diomaite de cháipéisí oifigiúla luachála nó eile i Laidin nó i mBéarla, is beag má luadh séipéal Ráth Cholpa arís go dtí anonn san 18ú haois nuair a tháinig bogadh éigin ar na péindlíthe a d’fhág séipéil in anchaoi agus an pobal ag éisteacht Aifrinn i mbothóga nó i scáthláin, nó amuigh faoin aer.
Ceard Phádraig. An tUltach 95 (4), 14-15. Máire Nic Mhaoláin.
Leathanach: 14-15
Dáta: 2018-04-01
De réir mar a labhair cuid de na máithreacha amach ag míniú a sáinn agus an anchaoi ina raibh siad, ní hamháin ina gcás féin ach i gcás leanaí agus fir chéile, sea mar a dheachaigh méid na tubaiste seo i bhfeidhm ar an bpobal.
Smaointe polaitíochta: Comhaontú Aoine an Chéasta anois: Smaointe polaitíochta. 71 (6), 3-4. Seán Ó Loinsigh.
Leathanach: 3-4
Dáta: 2018-06-01
Caithfear gníomhú ar mholtaí an Dochtúra Scally.” Le troid, gleo agus feachtais a bhain mná gach ceart amach le céad bliain agus is mithid seasamh fós le haon bhean atá ar anchaoi.
Gan teideal: Nár dheas dá bhféadfaí an lá speisialta seo a cheiliúradh agus páistí beaga agus a muintir a bheith in ann dhá choinneal déag a lasadh ina bhfuinneog féin seachas a bheith á ruaigeadh as seomra go seomra óstáin? – Máire Ní Fhinneadha
Dáta: 2019-01-06
Lógó gaois.ie
gaois.ie