Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (15)
B'iad ba thúisce a léirigh lofacht na ríogachta agus na huaisleachta dúinn.
Luchoga mora – Alan Titley
Dáta: 2005-06-01
B'ionann iad agus glugair, blaosca lán de lofacht bhréan gan briseadh, ach iad ina luí fúthu gan bheocht ná áilleacht go mbrisfí iad!
Sionnach an Tuaiscirt: Mír I den scéal le Liam Prút. Feasta 53 (4), 7-10. Liam Prút.
Leathanach: 7-10
Dáta: 2000-04-01
Próiseas fada is ea an próiseas toghchánaíochta i Meiriceá, agus é breac le hairgead agus le lofacht, faraor.
Mífhortún Mitt: Toghchán Uachtaránachta na Stát Aontaithe 2012. Comhar 72 (9), 7-9. Brian Ó Broin.
Leathanach: 7-9
Dáta: 2012-09-01
Le fada an lá bhí an Cliarlathas sásta le leasaithe éagsúla a déanadh ar an RUC, cé go raibh an lofacht sa Bhrainse Speisialta soiléir don duine ba dhúire.
Smaointe Polaitíochta: Níl sé soiléir an mbeidh cead ag comhaltaí Sheirbhis Phóilíneachta Thuaisceart Éireann a bheith sna Másúin, i Ridirí Naomh Columbáin, in Opus Dei, nó san Ord Oráisteach.. Feasta 54 (10), 4-5. Proinsias Mac Aonghusa.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2001-10-01
Ní fada a bhíonn banana aibí, áfach, ná go dtosnaíonn ar a dhul i mboige agus i lofacht agus ina lodar.
Maitiúirití – Alan Titley
Dáta: 2011-06-02
Fabhalscéal, ar bhealach, atá ann faoi chumhacht, mí-úsáid na cumhachta agus an lofacht sa saol poiblí a leanann sin.
Deighilte óna chéile ag teanga chomónta. An tUltach 91 (10), 18-19. D Ó Maol Blagaide.
Leathanach: 18-19
Dáta: 2014-10-01
Tugadh gach ainm faoin spéir agus os a cionn air, agus b’éigean cuid den lofacht a bhaint anuas bhí chomh bréan sin.
An frithsheimíteachas is déanaí ba chúis le go leor den ghránnacht a caitheadh le Ibrahim Halawa ar na meáin ghránna shóisialta: Tagann crith cos agus eile ar dhaoine nuair a luaitear an aidiacht ‘Moslamach’ le rud ar bith. Is é an frithsheimíteachas is déanaí é… – Alan Titley
Dáta: 2017-10-04
Tugadh gach ainm faoin spéir agus os a cionn air, agus b’éigean cuid den lofacht a bhaint anuas bhí chomh bréan sin.
An frithsheimíteachas is déanaí ba chúis le go leor den ghránnacht a caitheadh le Ibrahim Halawa ar na meáin ghránna shóisialta: Tagann crith cos agus eile ar dhaoine nuair a luaitear an aidiacht ‘Moslamach’ le rud ar bith. Is é an frithsheimíteachas is déanaí é… – Alan Titley
Dáta: 2017-10-04
I bhfad na haimsire, ráineodh an ceart a bheith ag sóisialaithe maithe a fheiceann an lofacht aicmeach laistíos den éagothroime pholaitiúil.
An domhan bunoscionn. Comhar 77 (12), 4-5. Alan Titley.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2017-12-01
…tagraíonn an chéad leabhar, An Dealg Droighin, don lofacht sin istigh sa duine a chaithfear a chuisliú tríd an ngníomh cruthaitheach le go dtosaí próiseas an chneasaithe spioradálta nó an tslánaithe […] tagraíonn Féar Suaithinseach don teálta naofa soineanta istigh ionainn uilig […] Baineann an leabhar [Feis] macalla as scéal Mhór Mumhan, a d’fhulaing ‘oíche dhorcha an anama’ san altar buile amuigh, nó go dtáinig sí ar a céill in athuair trí luí leis an rí ceart i gceiliúradh buacach na feise is teideal don chnuasach.
Rióna Ní Fhrighil: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Cois Life 2010.
Leathanach: 144
Is ar cheannairí na heaglaise agus ar pholaiteoirí saolta na cathrach a dhírigh Savonarola faobhar a éirime is a theanga go háirithe in éadan Lorenzo de Medici, fear, dar leis, a bhí sáite i lofacht agus i gcraos na beatha agus nach mbeadh slánú i ndán dó muna nglacfadh sé chuige féin athrú saoil agus meoin, rud nach raibh ar intinn aige a dhéanamh.
Girolamo Savonarola 1452 – ’98: Údar ‘Buaidh na Naomhchroiche’. Feasta 57 (9), 9-10. Seán Ó Ceallaigh.
Leathanach: 9-10
Dáta: 2004-09-01
Bhí pobal Flórans scoilte go dona tar éis bháis Lorenzo de Medici, fear a rinne gaisce i gcur chun cinn na healaíne sa chathair lena ré, agus tháinig an manach Savonarola i gcumhacht ar feadh seal agus é ag iarraidh go mbeadh pobal Flórans saor ó smacht na nuasal, ó lofacht na Vatacáine agus ó shaibhreas na Medici.
Michelangelo 1475-1564. Feasta 58 (1), 21-22. Seán Ó Ceallaigh.
Leathanach: 21-22
Dáta: 2005-01-01
Nárbh fhearr na scannaill ghránna atá dlúite linn faoi láthair a réiteach anois seachas leithscéalta a ghabháil leathchéad bliain anonn – airgead poiblí ag íoc as peacaí príobháideacha, uisce modartha lofa sna píobáin, comhairleoirí na mbilliún euro, búirgéisiú an oideachais, príosúnú na dteifeach isteach, lofacht láithreán an lucht siúil, airgeadú iomlán an dioscúrsa phoiblí...?
Leithscéalta agus leathscéalta – Alan Titley
Dáta: 2014-03-19
Daonlathas: is ea, is féidir an lá go léir a chaitheamh ag bitsíocht agus ag banrán agus ag cnáimhseáil agus ag cáinseoireacht mar gheall ar an gcóras agus lofacht na ndaoine a thoghaimid féin, ina choinne sin, táimidne ó dheas ar cheann de na stáit is faide daonlathas neamhbhearnaithe ar domhan, agus vóta ag cách ó 1922, murab ionann agus áiteanna eile i bhfogas dúinn agus trasna na dtonnta ag dul siar.
Tá ábhar mórtais againn mar phobal – Alan Titley
Dáta: 2012-11-28
Tar éis roinnt íomhánna bunaithe ar ghile an chaisleáin – starrfhiacla toirc, cnaipe mór cnáimhe – fágann an file réim na samhlaíochta agus filleann ar chur síos lom ar shlí a léiríonn an lofacht anama a luíonn taobh thiar de thiarnúlacht agus gur whited sepulchre i gciall an Bhéarla atá sa chaisleán uaibhreach seo: Seans go bhfuil na macallaí Gaeilge de nathanna cainte Béarla mar whited sepulchre nó gallows humour ag eascairt as Ó Dúill a bheith ag scríobh filíochta Béarla le déanaí.
Léirmheas: Dán Nollag faoin Samhradh le Gréagóir Ó Dúill. An tUltach 88 (2), 18-20. Simon Ó Faoláin.
Leathanach: 18-20
Dáta: 2011-02-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie