Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (8110)
Samplaí is ea ‘aill’ (seachas ‘faill’), ‘balla’ (seachas ‘falla’), ‘captaen’ (seachas ‘caiftín’, ‘caiptín’, ‘captaoin’), ‘fill’ (seachas ‘pill’, ‘till’), madra (seachas ‘mada’, ‘madadh’, ‘madar’), ‘strapa’ (seachas ‘stropa’), ‘tiontaigh’ (seachas ‘ionntaigh’).
Fidelma Ní Ghallchobhair. Ár dtéarmaí féin. Cois Life 2014.
Leathanach: 160
pointí 75 (228, 233, 281), 74 (269 (268))) g. cúrsa do comharsa (seachas córsa; SIDii-iv 493) h. baslógaí (seachas bachlógaí, péaca, péacáin; SIDi 186) i. tí (seachas tithe, toighthe; SIDi 147) j. geitirí, geatairí (seachas luachair, feadha; SIDi 289) k. leacha (seachas leá, leaghadh; SIDi 195) l. taraíocha (seachas taraí, tairbh; SIDi 3) m. tabhach (seachas tóch, tochailt, tachailt; SIDi 33) n. raithín (seachas raithe, reithe; SIDi 27) o. coinnlín (seachas coinnleach; SIDi 300; coinnlín coitianta, e.g.
Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain: An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Cois Life 2012.
Leathanach: 090
Is fearr linn cáineadh a dhéanamh seachas moladh, conspóid a tharraingt seachas síocháin a scaipeadh.
An Saol ar Phláinéad an Táblóideachais: Cailleadh an t-iriseoir aitheanta Paul Drury an mhí seo. Mar chomhartha ómóis dó, foilsítear anseo aiste leis faoina shaothar agus faoina thuiscint ar dhualgaisí a cheirde. Comhar 75 (3), 14-18. Paul Drury.
Leathanach: 14-18
Dáta: 2015-03-01
Samhlaíocht seachas fianaise, scáileanna seachas substaint.
Anna Heussaff. Bás Tobann. Cois Life 2004.
Leathanach: 124
Eaglais na haigne sóisialta seachas an dlí chanónda, na scéalaíochta seachas na diagachta.
Grúptinc – Alan Titley
Dáta: 2012-05-10
Seachas go ndéarfadh muide ‘néaróiseach’ seachas ‘gealtach’, sa lá atá inniu ann.
Faoi Scáth Na Sceoine. Feasta 63 (5), 12-22. Tomás Mac Síomóin.
Leathanach: 12-22
Dáta: 2010-05-01
Tugadh tús áite do “opinion polls” seachas “telecom poles” agus do “optics” seachas “fibre optics”.
Gan teideal: Dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil sa Dáil tráthnóna go bhfuil sé tar éis a chur in iúl don Taoiseach go bhfuil sé ag éirí as – Gan údar
Dáta: 2018-10-11
a. aisling(eacht) (seachas brionglóidí, taidhreamh; SIDi 79) b. ultach (seachas ualach; SIDi 173) c. seal mara (seachas taoide, lán mara; SIDi 261) d. bodógaí (seachas feamnaigh, slata mara; SIDi 269) e. ailt (seachas faillte, alltracha, beanna; SIDi 267) f. a a bheith fada, e.g.
Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain: An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Cois Life 2012.
Leathanach: 090
Chreid siad sa tsíocháin seachas san ár; sa chéachta seachas sa chogadh; sa phlaisteach seachas sa phléascán.
Paidi plaisteach – Alan Titley
Dáta: 2005-03-16
Bhí coimpléasc ísleachta agam a bhain le bheith i mBelfield seachas sa Terrace, le Gaeilge bheith agam ó thús seachas í a fhoghlaim mar a rinne formhór na léachtóirí, le tabhairt faoin saol sna 1980í seachas sna 1960í, le bheith óg seachas sean, nó meánaosta ar a laghad, agus le héirí as an Léann Ceilteach.
Cead go leith bliain an cholaiste – Eilis Ni Anluain
Dáta: 2004-11-24
Tá méadú as cuimse ar ár n-acmhainní, idir shaineolas agus oilteacht, agus faoi scáth na fealsúnachta a spreagann leithéidí BÓTHAR agus GOAL, d’fhéadfaí dul i gcomhar leo siúd atá ag maireachtáil san ainnise, le go mbeadh grá seachas peataireacht, roinnt seachas saint, oibleagáid seachas cuma liomachas, cur i gcrích seachas staitisticí mar chomharthaí sóirt dár ról i gcothú na córa comharsanúla ar fud na cruinne.
Ag Dúil le Tús Úr. Feasta 60 (2), 13. Colm Ó Tórna.
Leathanach: 13
Dáta: 2007-02-01
Is gá a bheith ag éisteacht seachas a bheith ag smaoineamh.
Ag cur aithne ar Eithne
Dáta: 2007-03-01
An gciallaíonn sé sin go mbreathnaíonn tú ort féin mar amhránaí go príomha seachas mar fhidléir?
Ag cur aithne ar Eithne
Dáta: 2007-03-01
Íocann an t-úsáideoir táille seasmhach, seachas táille in aghaidh an nóiméid.
Ag feitheamh ar an leathanbhanda
Dáta: 2004-11-01
Ach seachas sin, ní dhéanann tú ach ligean daofa an féar a ithe.
Ag ligean scíthe i nGaillimh
Dáta: 2002-05-01
Ach ag leibhéal níos ísle is fiú a lán taithí seachas lúth.
Agallamh le hAodán Mac Suibhne, Réiteoir
Dáta: 2011-03-01
Ar ndóigh, is féidir formhór na bhfadhbanna seo a sheachaint trí fhearann seachas ".com" a roghnú.
Ainmneacha fada na suíomh nua gréasáin
Dáta: 2003-08-01
Bhí na daoine ag amharc fá choinne rud éigin eile seachas polaiticeoir den scoth.
Aire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich
Dáta: 2011-11-01
An gcloiseann tú difríochtaí anois ann seachas mar a bhí sa seanam?
Albam nua fhear Bhaile an Lochaigh seolta
Dáta: 2005-09-01
"Tá próiseas roghnaithe ann atá beagán ar nós cheann na gCluichí Oilimpeacha (seachas an rógaireacht!).
Am Mòd ar na bacáin
Dáta: 2004-09-01
AÓF: An seinneann tú aon uirlis cheoil eile seachas an fhidil?
Ambasadóir álainn ar son na nGael
Dáta: 2005-06-01
Seachas pictiúr de Aoibhinn Álainn Ní Shúilleabháin ar leathanach a haon, níl mórán ann.
Amharcann Balor ar an Nollaig
Dáta: 2009-12-01
Muna ndéantar sin, is dochar seachas maitheas a dhéanfaidh an t-athrú cuaraclaim atá beartaithe aici.
An baol a bhaineann le béim a chur ar an teanga labhartha sna scoileanna
Dáta: 2006-01-01
Muna ndéantar sin, is dochar seachas maitheas a dhéanfaidh an t-athrú cuaraclaim atá beartaithe aici.
An baol a bhaineann le béim a chur ar an teanga labhartha sna scoileanna
Dáta: 2005-12-01
Ordú, seachas moladh, atá ann.
An bhfuil bunús le seasamh an Aire Oideachais i leith an tumoideachais?
Dáta: 2007-11-01
Deirtear gur de réir riachtanais a phóca seachas mianta a chroí a chaitheann an tAlbanach vóta.
An bhfuil neamhspleáchas i ndán do na hAlbanaigh?
Dáta: 2007-12-01
Seachas mac léinn Afra-Mheiriceánach amháin darbh ainm Tempest ba dhaoine geala iad ar fad.
Alex Hijmans: Aiséirí. Cois Life 2011.
Leathanach: 127
Tá dhá bhealach síos, agus roghnaím an bóthar seachas an cosán níos rite tríd an gcoill.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 020
Gan mórán ann seachas cúpla caifé, siopaí agus la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 092
Seachas na Sualannaigh, Gearmánaigh ar fad atá mar chomhaíonna agam san albergue.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 149
Seachas albergue agus beár-chaifé níl mórán eile sa sráidbhaile.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 235
Ní raibh aon rud ar na ballaí seachas póstaer amháin, póstaer de sheomra i seanchaisleán.
Rhiannon Watson: An Dragan Feasa. Cois Life 2011.
Leathanach: 001
Cosúil leis an mbothán, bhí sé lom, seachas cúpla uirlis mheirgeach.
Rhiannon Watson: An Dragan Feasa. Cois Life 2011.
Leathanach: 012
Gramadach ghiniúnach atá de dhíth air seachas gramadach thuairisciúil.
Maolmhaodhóg Ó Ruairc: Ar Thóir Gramadach Nua. Cois Life 2006.
Leathanach: 046
Dá mba fhear óg dathúil féin a thiocfadh, seachas an dobhrán dochraideach a bhí ann roimhe.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 001
Cad a bheadh i gceist, seachas na heochracha?
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 024
Níl Fraincis ar bith agamsa seachas ‘bière s’il vous plait’ ó laethanta m’óige.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 098
Seachas sin bíodh bhur rogha féin córais oibre agaibh.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 100
Seachas sin, is baolach nach bhfuil aon chur amach agam air.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 135
B’in a chostas don oíche, seachas an punt caoga ar na Rennies.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 157
Tóg mo charrsa seachas do cheann féin.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 178
Bhí a haghaidh bán báiteach seachas scata breicní gréine ar a leicne agus ar a srón.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 006
Bhí cuma dhiongbháilte orthu seachas mar a bhí nuair a tháinig siad i dtosach.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 058
Thug siad Caitríona uirthi, seachas Tríona, mar a thugamarna uirthi i gcónaí.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 095
Chuir Ruth srian léi agus seachas osna fhada mhífhoighneach, d’fhan sí ina tost.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 123
– I bhfad i bhfad ó shin nuair a bhí fir seachas buachaillí ar an Spidéal.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Leathanach: 038
– Cá bhfuil an deartháir sin agatsa, istigh lena mháthair seachas a bheith amuigh sa gharraí linne.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Céard é English?. Cois Life 2002.
Leathanach: 079
Seachas isn’t it, wasn’t it, nó was it not, is it not.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 002
B’fhearr le m’athair an dorn a thabhairt dó seachas an cúpla pingin.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 003
‘Cúramach leis an mbairille sin, a amadáin, trua nár bháigh mé tú seachas tú a bheathú.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 036
Ní raibh freagra ar bith ar an gceann sin seachas filleadh ar an obair go pras.
Lorcán S. Ó Treasaigh: Cnoc na Lobhar. Cois Life 2007.
Leathanach: 136
An meangadh ó chroí a rinne Neasán léi siúd, seachas le haon duine eile sa seomra.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 002
Geansaí mór a chaitheadh sé go minic seachas léine nó seaicéad néata.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 013
Ach b’fhéidir go raibh sé smaointeach seachas cúthaileach.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 017
Bhí páirtí ag gach duine eile seachas Maidhc.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 028
Bhí léine de chadás bog air seachas geansaí mór.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 073
Na focail sin a rá, le Caoimhe seachas le hAisling.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 102
Níor tháinig fuaim ar bith as cúinne an nuachtáin seachas casadh leathanaigh eile.
Áine Ní Ghlinn: Daideo. Cois Life 2014.
Leathanach: 034
Bia lofa a d’oirfeadh do bháibín seachas do dhuine fásta.
Áine Ní Ghlinn: Daideo. Cois Life 2014.
Leathanach: 051
Seachas sin, tá mo mham cinnte go rachainn ar an vodka, is dócha.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 029
Seachas a bheith ag iarraidh a cúrsaí grá a eagrú fosta.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 077
Réiteach seachas an leanbh a thabhairt do dhuine éigin anaithnid.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 083
Seachas mata a bheith i gceist agam.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 095
Cara eile, seachas mé féin atá i gceist agam.
Siobhán Parkinson: Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir. Cois Life 2008.
Leathanach: 165
Seachas an triúr sin ní raibh éinne sa leabharlann ach na leabharlannaithe féin.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 002
Seachas sin, bhí an seomra chomh glan le tobar fíoruisce.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 040
Seachas sin ní raibh aon téama neamhghnách le cloisint, dar le Máirtín nó Saoirse.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 096
Seachas an fear sin, Marc Ó Muirí, nach raibh fiosraithe go fóill aige.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 137
Bhí gaol éigin eile eatarthu, seachas cairdeas.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 137
Craiceann fós uirthi, ach seachas sin gan inti ach na cnámha.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 213
Áine, nó Laoise, a mheasfá, in Ogham, seachas A R.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 233
Seachas Íde, bhí cónaí ar na híobartaigh go léir anseo in eastát na Sabhaircíní.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 246
Bhí na tithe ar fad, na hárasáin ar fad, seachas ceann nó dhó, dorcha.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 246
Seachas litreacha ar bhróistí.
Éilís Ní Dhuibhne: Dún an Airgid. Cois Life 2008.
Leathanach: 250
Seachas na daoine atá ag glanadh.'
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Leathanach: 066
Seachas an leaba chrua, níl aon troscán sa seomra againn.
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Leathanach: 076
Seachas mé féin, caithfidh gurb é an fear seo an duine is gile in Tancredo Neves.
Alex Hijmans: Favela. Cois Life 2009.
Leathanach: 141
Seachas an chumadóireacht, bhí samplaí aige san fhoclóir ó na gluaiseanna eile a bhí ar fáil.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 004
Bhraith sé gur moltaí a bhí iontu seachas rud ar bith eile.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 081
Níor chruthaigh sé focal nua in aon áit seachas sna hábhair riachtanacha, dar leis.
Liam Mac Amhlaigh: Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge. Cois Life 2008.
Leathanach: 123
'Scéin agus scanradh, seachas suaimhneas agus síocháin – ar fheabhas!
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 100
Seachas sin, níl rud ar bith ann.
Alex Hijmans: Gonta. Cois Life 2012.
Leathanach: 102
Ach chuir siad isteach ar Ruán seachas ar aon duine eile.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 022
Ba chuma leo bollóg seachas a chéile.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 043
Agus go tobann is stay at home housewives iad, seachas career girls.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 075
Nach trua nach ar saoire a bhí sé seachas ag teitheadh ón dlí?
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 105
Bhí traenacha ag dul go dtí áiteanna eile seachas Londain.
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 108
Seachas an mhamó sin?’
Éilís Ní Dhuibhne: Hurlamaboc. Cois Life 2006.
Leathanach: 117
Siar an bóthar mór a chuaigh siad seachas a ghabháil le cladach.
Labhrás Ó Finneadha: Íbíotsa. Cois Life 2015.
Leathanach: 007
Seachas clóca Marius.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Leathanach: 032
Ar nós saoire atá sé, seachas obair cheart.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Leathanach: 051
Dath platanaim a bhí ar a moing, seachas stríoca amháin sa lár.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Leathanach: 052
Seachas Marius.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Leathanach: 094
Seachas, b’fhéidir, gur vaimpír tú,’ a luaigh sé go drogallach ansin.
Orna Ní Choileáin: I Measc Vaimpírí. Cois Life 2015.
Leathanach: 132
Tada seachas cearthaí.
Siobhán Parkinson: Maitríóisce. Cois Life 2011.
Leathanach: 054
‘Nílimid le fear ar bith seachas fear eile.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 101
“Fear seachas fear” atá ann,’ arsa an Sgeilbheag.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 101
Teach geal: Teaichín le díon sclátaí seachas díon tuí.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 147
Í ag triall ar Disneyland, Paris, Oíche Shamhna, seachas Cruachan.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 005
Ceamaireacht seachas geamaireacht.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 006
Lógó gaois.ie
gaois.ie