Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (51)
Cuireadh i leith na ndaoine a gabhadh go raibh siad i mbun smuigleála ar imircigh.
Beirt gafa sa tSicil mar gheall ar bhás 800 imirceach
Dáta: 2015-04-21
Bhí Carraig Álainn an-oiriúnach mar ionad smuigleála drugaí.
Anna Heussaff: Buille Marfach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 210
Fuarthas amach i ndiaidh a bháis go raibh sé ag smuigleáil rothar.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 075
Tá  Michaella McCollum sa phríosún i bPeiriú faoi smuigleáil drugaí.
'Michaella McCollum le haistriú go príosún sa Tuaisceart'
Dáta: 2015-01-07
Abair liom, cad go díreach a bhí á smuigleáil ag an fhear seo?
An Fórsa Dorcha Abú!: An fáth a bhfuil an ceart ag an Impireacht i Star Wars – Micheál Mac an Bheatha
Dáta: 2015-12-14
Bhí sé doiligh iad a smuigleáil amach!
'Idir Mise Agus Tusa' - agallamh beirte Uladh – Gan ainm
Dáta: 2015-10-15
Smuigleáil a bhí ar bun agamsa idir cósta thuaidh na hAfraice agus Giobráltar’, ar seisean.
Liam Ó Muirthile. Sister Elizabeth ag Eitilt. Cois Life 2005.
Leathanach: 045
Na Winston Boys a thugaidís orainn, mar gheall ar an mbranda tobac a bhí á smuigleáil.
Liam Ó Muirthile. Sister Elizabeth ag Eitilt. Cois Life 2005.
Leathanach: 045
Go teoiriciúil b’fhurasta buama nó airm a smuigleáil isteach.
TUAIRISC ÓN mBRASAÍL: Ní piocairí póca ach sceimhlitheoirí idirnáisiúnta an baol is mó in Rio: Ní raibh cáil na sábháilteachta ar chathair Rio de Janeiro riamh, ach tá dúshlán de chineál eile ar fad roimh údaráis na Brasaíle anois agus baol na sceimhlitheoireachta idirnáisiúnta ag bagairt sa tír den chéad uair – Alex Hijmans
Dáta: 2016-07-23
Cuid de shaol na teorann, ar an dá thaobh ab ea an smuigleáil.
Níl teorainn leis na ceisteanna faoin mBreatimeacht, agus is maith a thuigfidh lucht smuigleála sin…: Nach soineantacht dho-mhaite é a bheith ag súil go gcloífí le rialacha gan aon iniúchadh ar an teorainn? – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-08-20
Bhí smuigleáil le linn na dTrioblóidí níos urchóidí.
Níl teorainn leis na ceisteanna faoin mBreatimeacht, agus is maith a thuigfidh lucht smuigleála sin…: Nach soineantacht dho-mhaite é a bheith ag súil go gcloífí le rialacha gan aon iniúchadh ar an teorainn? – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-08-20
Is minic daoine á gcúiseamh as smuigleáil toitíní, drugaí agus, le tamall anuas, gáinneáil ar dhaoine.
Níl teorainn leis na ceisteanna faoin mBreatimeacht, agus is maith a thuigfidh lucht smuigleála sin…: Nach soineantacht dho-mhaite é a bheith ag súil go gcloífí le rialacha gan aon iniúchadh ar an teorainn? – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-08-20
smuigleáil é sin, ach ceist mhór maidir leis an teorainn í.
Níl teorainn leis na ceisteanna faoin mBreatimeacht, agus is maith a thuigfidh lucht smuigleála sin…: Nach soineantacht dho-mhaite é a bheith ag súil go gcloífí le rialacha gan aon iniúchadh ar an teorainn? – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-08-20
Dráma é ina bhfuil dhá scéal faoi dhá bhuíon daoine óga san áit chéanna i gCorca Dhuibhne, buíon acu ag plé le smuigleáil branda in 1810 agus an bhuíon eile le smuigleáil drugaí in 2010 agus, is dócha, gaol gairid eatarthu thar thréimhse dhá chéad bliain.
Aodh Ó Domhnaill agus a oidhreacht drámaíochta: Rinne Aodh Ó Domhnaill cion fir i réimse na drámaíochta Gaeilge, a deir Fidelma Ní Ghallchóir. Comhar 78 (5), 22-26. Fidelma Ní Ghallchóir.
Leathanach: 22-26
Dáta: 2018-05-01
Ag gabháil ó dheas, bainimid bealach an tsléibhe amach trí sheanchonair smuigleála aimsir an Prohibition, Smuggler’s Notch.
Liam Ó Muirthile: Rogha Alt. Cois Life 2014.
Leathanach: 022
Bhí an t-ádh dearg oraibh ach ar bhealach eile rinne sibh éacht agus tá buíon smuigleála drugaí briste agaibh.
Mícheál Ó Ruairc: Tóraíocht Taisce. Cois Life 2012.
Leathanach: 089
Tá an cás á fhiosrú ag Gardaí Leitir Ceanainn i gcomhar le hAonad Smuigleála Daoine an Gharda Síochána, údaráis na Rómáine, an Roinn Dlí agus Cirt agus ranna Stáit eile.
Mórfhiosrúchán faoi smuigleáil daoine i Leitir Ceanainn
Dáta: 2015-09-30
Ón méid a fheicimse, is cuid den tionscal oidhreachta é anois, go ndéantar ceiliúradh sna hionaid chuairteoirí ar thraidisiún ársa an smuigleála.
Anna Heussaff. Bás Tobann. Cois Life 2004.
Leathanach: 081
Tá cur síos ann freisin ar tholláin smuigleála Gaza, cásanna Chúirt Breithiúnais Idirnáisiúnta sa Háig, dídeanaithe Afracacha atá i sáinn i Málta agus bochtáin na hIndia.
Insint ealaíonta ar bhealach eile iriseoireachta – Éanna Ó Caollaí
Dáta: 2013-11-20
Taobh amuigh den ríméad a chuirfeadh sé sin ar lucht smuigleála, bheadh éiginnteacht pholaitiúil agus eacnamaíochta  i lár an chaidrimh trasteorann arís.
Ní féidir an teorainn chrua a sheachaint gan a léiriú go bhfuil cnámh droma ionainn: Beidh teorainn chrua ann mar sin, mar ní féidir leis na Sasanaigh géilleadh d’éilimh an Aontais agus níl an chnámh droma againne gach ar gá a dhéanamh leis an teorainn chrua sin a sheachaint a insint don Aontas. – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2017-10-16
Chuimhnigh Brian nach raibh aon amhras ná go raibh sí ag smuigleáil roinnt buidéal alcóil anseo is ansiúd.
Orna Ní Choileáin: Canary Wharf. Cois Life 2009.
Leathanach: 107
San ochtú haois déag bhain smuigléirí úsáid as an tollán chun tobac agus branda agus rum a smuigleáil isteach agus a dhíol ar an margadh sa Daingean agus i dTrá Lí.
Mícheál Ó Ruairc: Tóraíocht Taisce. Cois Life 2012.
Leathanach: 047
‘Murach an bheirt agaibhse bheidís ag ullmhú le haghaidh na ndrugaí a smuigleáil tríd an tollán go dtí a gcairde faoin am seo.
Mícheál Ó Ruairc: Tóraíocht Taisce. Cois Life 2012.
Leathanach: 087
Tá bean as an tír seo a ghabh na póílíní na Spáinne faoi smuigleáil tobac agus alcóil scaoilte saor anois acu.
Éireannaigh gafa faoi smuigleáil tobac
Dáta: 2015-01-05
D'admhaigh Michaella McCollum go ndearna sí iarracht drugaí a smuigleáil as Peiriú go dtí an Spáinn i 2013.
'Michaella McCollum le haistriú go príosún sa Tuaisceart'
Dáta: 2015-01-07
B’fhurasta a shamhlú gur daoine, sclábhaithe, a bhí á smuigleáil ag Solo nó drugaí b’fhéidir, go háirithe leis an spáslong bheag sin a bhí aige.
An Fórsa Dorcha Abú!: An fáth a bhfuil an ceart ag an Impireacht i Star Wars – Micheál Mac an Bheatha
Dáta: 2015-12-14
Nó fiú má cruthaíodh go raibh sé ag smuigleáil cannabais, cén bhaint a bheadh aige sin le bás Lelia, ar aon nós?’
Anna Heussaff. Bás Tobann. Cois Life 2004.
Leathanach: 083
Díothú goraillí móra agus smuigleáil ainmhithe ón gceantar teorann idir an tSáír agus Ruanda an fráma scéalaíochta atá ann.
Mo chroi san Afraic – Gan údar
Dáta: 2002-12-11
Rinne Ferris iarracht gunnaí agus armlón a smuigleáil go hÉirinn i 1984 ach gabhadh é nuair a stop longa ón gcabhlach an trálaer, an Marita Ann, amach ó chósta Chiarraí.
CATHAL MAC COILLE: Géarghá fós leis na tréithe a léirigh Martin McGuinness ar feadh a shaoil: Teastaíonn cumas, meas, stuaim, ionracas, séimhe agus cruas chun teacht ar chomhthuiscint le naimhde. Mar a léirigh Martin McGuinness – Cathal Mac Coille
Dáta: 2017-03-23
Chomh maith leis na gnáthghníomhaíochtaí Mhaifia, tá an 'Ndrangheta i mbun gáinneáil airm agus smuigleáil drugaí ar bhonn domhanda.
Camorra agus coireanna. Comhar 70 (3), 8-9. Ciarán Dunbar.
Leathanach: 8-9
Dáta: 2010-03-01
Smuigleáil, agus b’fhéidir foréigean ag ionaid chustam, an toradh a d’fhéadfadh a bheith ar theorainn chrua.
Táimid ar imeall fhaill an Bhreatimeachta chrua agus gan aon phlean againn ach siúl linn…: Níl bunaíocht an stáit seo sásta aon phlé ceart a dhéanamh faoin mBreatimeacht crua atá ag bagairt orainn agus is cosúil nach bhfuil plean ar bith againn dá leithéid – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2018-08-13
Cuid mhaith de na gunnaí a bhí i lámha na náisiúnaithe le linn Sheachtain na Cásca 1916 ba ón nGearmáin a fuarthas iad nuair a smuigleáladh isteach go Binn Éadair i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath agus go Cill Chomhghaill i gContae Chill Mhantáin iad i samhradh na bliana 1914.
An Ghearmáin agus Éirí Amach na Cásca: Ná déanaimis dearmad ar ár ‘gcomhghuaillithe calma san Eoraip’ – Brian Murphy
Dáta: 2016-04-07
Duine é a chuir Del Boy ón tsraith Only Fools and Horses i gcuimhne dom: ní raibh rud ar bith a bhí uait nach bhféadfadh sé a eagrú ar an bpraghas ceart - teach ar cíos, gineadóir leictreachais, déantúis seanda smuigleáilte ón Chongo, tacsaí, cóta in aghaidh fhuacht an gheimhridh nó tú a chur in aithne do na daoine a d'fhéadfadh doiciméid is cáipéisí a sholáthar níos tapúla ná na bealaí oifigiúla.
Agashingura Cumu. Comhar 70 (1), 5-6. Ruairí Ó hEithir.
Leathanach: 5-6
Dáta: 2010-01-01
D’eascair an mheitheal seo as an margadh polaitiúil a rinneadh idir an DUP, Sinn Féin agus na rialtais agus as an tuiscint choitianta go raibh leas á bhaint as an teorainn ag coirpigh, idir pharaimíleataigh, mhangairí drugaí, lucht smuigleála breosla agus dreamanna eile.
Gunnaí móra, roicéid agus semtex – mheabhródh sé drochlaethanta na dtrioblóidí duit
Dáta: 2016-01-10
Is maith, áfach, atá an t-údar in ann gnó na smuigleála a mhíniú dúinn trí shúile an linbh, nár thuig ach a leath – go mbíodh lucht custaim agus discoverers ag feidhmiú timpeall faoi dhlí Shasana.
Guth na mná láidre. An tUltach 93 (4), 20. Úna Nic Éinrí.
Leathanach: 20
Dáta: 2016-04-01
Beidh sé deacair sa bhfadtéarma cloí leis an seasamh sin, mar is léir nach n-oibreoidh sé.  Tá sé admhaithe ag leithéidí Vince Cable ó na Daonlathaigh Liobrálacha agus iarghobharnóir Bhanc Shasana, Mervyn King, go mbeadh aon teorainn in Éirinn ró-éadaingean agus gur bronntanas do lucht smuigleála a bheadh ann.
Tá sé thar am glacadh leis go mbeidh Breatimeacht ann agus éirí as an bhfrithShasanachas: Má leanann muid orainn ag caitheamh anuas ar na Sasanaigh agus gach moladh a dhéanann siad, muid féin a bheidh thíos leis – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2017-08-21
Níor chaith sé aon am sa phríosún mar go ndearnadh an t-ionsaí sular cuireadh Comhaontú Aoine an Chéasta i bhfeidhm i 1998.  Chomh maith le smuigleáil tobac agus alcóil, tá na hÉireannaigh á gceistiú ag na póilíní sa Spáinn faoi sciúradh airgid.
Éireannaigh gafa faoi smuigleáil tobac
Dáta: 2015-01-05
Bhí O'Donovan ag caint le linn díospóireachta Comhthionóil Páirliminte na hÉireann agus na Breataine faoi thuairisc ar smuigleáil agus ar sciúradh breosla.  Thug TD Luimnigh le fios go raibh Sinn Féin ag baint leasa as na gníomhaíochtaí seo.
'Neamhaird' ar ghníomhaíochtaí mídhleathacha trasteorann
Dáta: 2015-02-23
Dúirt sé freisin le rá go bhfuil buíonn amháin coireachta a meastar €71m bheith tuillte acu ó smuigleáil ó thíortha na hAifrice chuig an Eoraip i mbliana amháin.  -- Ar lean le scéal na dteifeach, thug údaráis na hUngáire cead taistil do na mílte teifeach ar maidin óna príomhchathair Búdaipeist.
30,000 smuigléir daoine dar le Europol
Dáta: 2015-09-03
Ghabh póilíní na Tuirce ceathrar as an tSiria agus iad faoi amhras gur smuigleáil siad teifigh ón Tuirc go hoileán Dogan na Gréige ar bhád a chuaigh go grinneall agus as ar báthadh 12, leanbh óg ina measc.
4 gafa ag póilíní faoi bháthadh teifeach sa Tuirc
Dáta: 2015-09-03
Scaoileadh saor inniu fear sna daichidí as oirthear na hEorpa a ghabh na Gardaí i Leitir Ceanainn inné ar chúiseanna a bhaineann le smuigleáil daoine.  Gabhadh an fear nuair a chuardaigh Gardaí armtha árasáin ar an mbaile. Thóg na Gardaí roinnt teileafón póca agus ríomhairí ó na hárasáin freisin.
Mórfhiosrúchán faoi smuigleáil daoine i Leitir Ceanainn
Dáta: 2015-09-30
Seans nach raibh rath i ndán don iarracht focail Albanacha a smuigleáil thar Shruth na Maoile isteach ach, dá mbeadh caidreamh níos dlúithe ann idir an dá phobal teanga níor mhiste a bheith ag súil le cros-síolrú éigin a shaibhreodh an dá chineál Gaeilge.
Tá nádúrthacht agus solúbthacht i nGaeilge na hAlban nár cheart dúinn a bheith dall air
Dáta: 2015-09-09
Ach ní bheadh a fhios agat cén chaoi a bhfuair sé é. Nach bhféadfadh sé gur ag smuigleáil drugaí a bhíonn sé?’
Máire Uí Dhufaigh. Raic. Leabhar Breac 2015.
Leathanach: 137
Bhí baint aigesean, agus ag a dheartháir, leis an smuigleáil tamall ach anois bhí dualgas air stop a chur leis agus siúl a choimeád chomh maith ar an liostáil a bhí ar siúl don Fhrainc agus don Spáinn.
Ó SÚILLEABHÁIN, Muircheartach Óg (c.1710–1754)
Dáta: 2017-05-24
Dhá mhí ó shin tháinig póilíní agus oifigigh chustam ar lastas mór drugaí, cócaon agus cannabas chomh maith le seodra an-luachmhar nuair a rinne siad cuardaigh i dtaca le smuigleáil i mbailte fan na teorann i dTuaisceart Éireann.
Níl teorainn leis na ceisteanna faoin mBreatimeacht, agus is maith a thuigfidh lucht smuigleála sin…: Nach soineantacht dho-mhaite é a bheith ag súil go gcloífí le rialacha gan aon iniúchadh ar an teorainn? – Póilín Ní Chiaráin
Dáta: 2017-08-20
Baineann seo le fiosrúchán atá ar bun faoi bhuíon coirpeach i gceantar na teorann a bhíonn ag smuigleáil toitíní agus earraí bréige.  Tuigtear go bhfuil baill de ghrúpaí easaontóirí poblachtánacha sa ghrúpa seo.
Tithe cónaithe agus ionaid ghnó i Muineachán cuardaithe
Dáta: 2019-01-09
Paraty – An Bhrasaíl Is baile ársa é seo, áit ar tugadh foghlaithe mara a gcuid earraí goidte fadó le haghaidh smuigleála.
5 bhuaicphointe Mheiriceá Theas: Ó na príomhtharraingtí go leathimeall na mór-roinne – Órfhlaith Ní Chearnaigh
Dáta: 2015-05-14
Dúirt sé freisin go bhféadfadh Fianna Fáil agus Fine Gael cuntas a thabhairt ar cad as a bhí a gcuid airgid ag teacht, go raibh comhartha ceiste faoi mhaoiniú páirtithe polaitíochta eile.  Dúirt cúlbhinseoir eile de chuid Fine Gael, Martin Heyden go raibh paramíleataigh i ndiaidh a gcuid airm a dhíchoimisiúnú ach nár deineadh díchoimisiúnú ar a bpearsanra.  Dúirt an Seanadóir Paul Coghlan, Cathaoirleach an Choiste gurbh fhiú na céadta milliúin na gníomhaíochtaí seo gach bliain.  Mar fhreagra, dúirt an Comhalta Comhthionóil do Shinn Féin, Barry McElduff gur thug Coimisinéir na nGardaí le fios do Shinn Féin, i scríbhinn, nach raibh aon fhaisnéis i seilbh na nGardaí a thabharfadh le fios go raibh struchtúr an IRA fós sa tsiúl nó go raibh aon bhaint acu le smuigleáil nó sciúradh breosla.  Dúirt sé freisin go gcáineann Sinn Féin a leithéid de ghníomhaíochtaí go cinnte dearfa.  Scrúdaigh baill Chomhthionóil Páirliminte na hÉireann agus na Breataine, atá ag céilliúradh 50 bliain inniu, ceantracha na teorann fad a bhí an tuairisc á réiteach acu.
'Neamhaird' ar ghníomhaíochtaí mídhleathacha trasteorann
Dáta: 2015-02-23
Tadhg Ó Maoláin Dúirt sé go bhfuil 254 bóthar ag trasnú na teorann agus go mbeadh an baol ann go mbeadh borradh faoin smuigleáil arís dá gcuirfí na táillí i bhfeidhm.
Imní ar lucht gnó ar an teorainn faoi tharaifí
Dáta: 2019-03-13
Sin tóin chomh maith ach sa chás seo ciallaíonn sé drugaí á smuigleáil isteach i bpríosún agat.
Domhan ait aisteach an Bhéarla – Gabriel Rosenstock
Dáta: 2007-06-06
Sin tóin chomh maith ach sa chás seo ciallaíonn sé drugaí á smuigleáil isteach i bpríosún agat.
Domhan ait aisteach an Bhéarla – Gabriel Rosenstock
Dáta: 2007-06-13
Lógó gaois.ie
gaois.ie