Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (272)
Sciorr sé síos chun talaimh is ghlac a sheasamh arís.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 045
É ag saoreitilt, le bua breise – nach bhféadfadh sé titim chun talaimh.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 105
B’oilte é ag baint an talaimh de dhaoine, ná ag cur an tsíl ar fónamh.
Alan Titley: Scríbhneoirí faoi Chaibidil. Cois Life 2010.
Leathanach: 125
Tháinig sí chomh fada leis an taoiseach seo agus d’iarr sí roinnt talaimh air.
5 nós ársa ar Lá Fhéile Bríde: Ceiliúradh an earraigh & an naoimh – Foireann NÓS
Dáta: 2016-02-01
Bhí na Caitlicigh go mór faoi chois ag an am agus faoi smacht na dTiarnaí Talaimh.
Roddy McCorley & Laochra Dhroichead Thuama 1798. Feasta 53 (9), 13-16. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 13-16
Dáta: 2000-09-01
Fadhb eile a bhí le sonrú go raibh deacrachtaí ann ó thaobh talaimh agus foirgneamh de.
An Ghaelscolaíocht: Cuid I: Cad is Gaelscolaíocht ann agus cad é mar a tosaíodh í? An tUltach 82 (5), 9-12. Cairméal Ní Néill.
Leathanach: 9-12
Dáta: 2006-05-01
Is ar dhromchla an talaimh a mhaireann an duine agus tá go leor eile thíos faoi.
Léirmheas. Comhar 74 (1), 28-29. Gréagóir Ó Dúill.
Leathanach: 28-29
Dáta: 2014-01-01
Bhí tiarnaí talaimh ag díshealbhú daoine ón phíosa beag talaimh a bhí acu – agus bhí roinnt de na daoine sin ag troid go fíochmhar ina éadan sin.
Léirmheas. 76 (7), 27-28. Pól Ó Muirí.
Leathanach: 27-28
Dáta: 2016-07-01
‘ach, tá sin ar a gcuid talaimh féin!’
Síle Uí Ghallchóir, Brighid Ní Mhonacháin, Máirín Uí Fhearraigh, Máire Dinny Wren. Go dtí an Lá Bán. Éabhlóid 2012.
Leathanach: 032
Timpeall is ochtó acra talaimh a bhí sa bhfeirm.
Stiophán Bairéad: 22 Lúnasa 1867 — 25 Márta 1921 (Is mar chuimhneachán ar leathchéad bliain a bháis a ullmhaíodh an chaint seo i 1971). Feasta 54 (4), 19-22. Síghle Bairéad.
Leathanach: 19-22
Dáta: 2001-04-01
Níorbh fhada gur thug sé faoi deara go raibh an-chuid talaimh neamhéilithe sa tír.
Éireannaigh & Breatnaigh san Airgintín. Feasta 55 (8), 10-11. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2002-08-01
Chuireadar fúthu san Airgintín agus ghlacadar seilbh ar réimsí talaimh.
Éireannaigh & Breatnaigh san Airgintín. Feasta 55 (8), 10-11. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2002-08-01
Ba é seo Eastáit an Tiarna Talaimh agus cheannaigh Naomi páirt de i 1939.
Naomi Mitchison 1897-1999: Scríbhneoir Ildánach Albanach Sliocht as leabhar taistil Cinntire/Earra Ghaidheal — An Ghaeltacht is Gaire atá a scríobh ag Pádraig Ó Baoighill fá láthair agus atá le foilsiú ag Coiscéim le linn na bliana.. Feasta 55 (8), 13-14. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 13-14
Dáta: 2002-08-01
Níl oiread is orlach díom ós cionn an talaimh.
Ag Samhlú na Staire. Feasta 57 (5), 41-43. Aodh Ó Canainn.
Leathanach: 41-43
Dáta: 2004-05-01
Bhí suas le 23,000 acra talaimh ag a mhuintir.
Gaeilgeoirí Uasaicmeacha ó Chontae Laoise. Feasta 57 (9), 25-26. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 25-26
Dáta: 2004-09-01
Sciobadh a sparán uaithi agus leagadh chun talaimh í.
Cé a Mharaigh Máire Ní Airt? Feasta 58 (5), 17-19. Seán O’Connor.
Leathanach: 17-19
Dáta: 2005-05-01
Ar ár gcuid talaimh féin a himríodh an cluiche.
The Evening Press & The Evening Telegraph: aistí le Seosamh Mac Grianna. Feasta 58 (6), 25-28. Nollaig Mac Congáil.
Leathanach: 25-28
Dáta: 2005-06-01
Cén fáth a bhfuil eagla uirthi roimh fhilleadh chun an talaimh arís?
An Scríob. Feasta 66 (4), 7-10. Sylvia Bledow.
Leathanach: 7-10
Dáta: 2013-04-01
Thosaigh na sluaite daoine ón oirthear ag gabháil siar ar thóir réimsí talaimh.
Quebéc, Louis Riel agus an ceangal Éireannach. Feasta 66 (9), 12. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 12
Dáta: 2013-09-01
Thóg do chuid cloch mo chuidse éanlaithe chun talaimh.
Filiocht an charad – Alan Titley
Dáta: 2004-08-04
Ag briseadh talaimh úir a bhí an ceathrar i gceol an albaim seo.
Ceol frithchultúrtha na mBeatles – Declan Collinge
Dáta: 2016-08-15
Is é atá sa saol réalaíoch ná an saol fantaisíochta tabhartha chun talaimh.
An saol – Alan Titley
Dáta: 2010-04-22
an dara lá fichead den Mhárta] níl aon obair talaimh ar na buachaillí.
Cuntas Ó Mhúinteoir Gaeilge ar an Bhlascaod. 61 (2), 19-22. Nollaig Mac Congáil.
Leathanach: 19-22
Dáta: 2008-02-01
Shligigh, a bhí cónaí ar Mhathghamhain agus ba é Tadhg a tháinig in oidhreacht an talaimh.
Ó hUIGINN, Tadhg Dall (1550–1591)
Dáta: 2017-05-24
Ach bhí sé curtha as seilbh cibé beagán talaimh a bhí aige, é anois beo bocht.
Ó RODAIGHE, Tadhg (c.1645–1706)
Dáta: 2017-05-24
Ach faoin scéim leasaithe a chaithfidh a bheith i bhfeidhm roimh an bhliain seo chugainn beidh na critéir bunaithe ar ghnéithe fisiciúla den talamh, an teocht, tirimeacht, draenáil an talaimh, taise an talaimh, an méid clocha atá ann agus fána nó malaidh an talaimh.
Feachtas ar bun ag feirmeoirí caorach
Dáta: 2017-02-03
Déanfar an plean a fhorbairt leis an phobal áitiúil agus le húinéirí talaimh.
An traonach le caomhnú i nGaeltacht Dhún na nGall
Dáta: 2017-02-07
Scriosadh cuid d'urlár an talaimh sa teach sraithe.
Triúr Éireannach maraithe i dtine tí sa Bhreatain
Dáta: 2017-02-08
Chorcaí, mar aon le trí mhíle acra talaimh.
Ar an lá seo: Eanáir. An tUltach 86 (1), 26-27. Aodhán Ó Raghailligh.
Leathanach: 26-27
Dáta: 2009-01-01
Thit léine a raibh straidhpeanna uirthi chun talaimh agus thóg Ruairí í.
Grá na Gaillimhe. An tUltach 86 (12), 22-23. Liam Ó Tonnaigh.
Leathanach: 22-23
Dáta: 2009-12-01
Bhí radharc agam ar thuairim agus heicteár talaimh.
Meascra ar an fhia rua. An tUltach 86 (7), 7-8. Maitiú Ó Murchú.
Leathanach: 7-8
Dáta: 2009-07-01
Bhain Imbolc le torthúlacht an talaimh agus le breith agus fás na hathbhliana fadó.
Anois teacht an Earraigh. An tUltach 87 (2), 5. Ciarán Mac Murchaidh.
Leathanach: 5
Dáta: 2010-02-01
Thíos ar leibhéal an talaimh, tá an siopa mar a bhfuil oifig poist an cheantair.
Ag freastal ar gach Gaeilgeoir. An tUltach 90 (10), 12-13. Anton Mac Cába.
Leathanach: 12-13
Dáta: 2013-10-01
Ní raibh neach le feiceáil os cionn talaimh.
Comhrac na nGaoth. An tUltach 91 (8), 22. Seán Ó Muireagáin.
Leathanach: 22
Dáta: 2014-08-01
Ní raibh neach le feiceáil os cionn talaimh.
Comhrac na nGaoth. An tUltach 91 (8), 22. Seán Ó Muireagáin.
Leathanach: 22
Dáta: 2014-08-01
Bhíodar cromtha os cionn an talaimh, amhail is go raibh lorg á chuardach acu.
Peadar Ó Cualáin. Bithiúnaigh. Leabhar Breac 2012.
Leathanach: 090
De bhrí go raibh mé ag obair os cionn talaimh sna taispeántais sin, ní céim rómhór a bhí ann dul faoi dhromchla an talaimh i gcré shamhlaíoch na cille.
Ag tarraingt Cré na Cille as an nua: Nuair a thug an t-ealaíontóir Árannach Seán Ó Flaithearta faoin ealaín d’eagrán nua de Cré na Cille chuaigh sé ar thuras samhlaíochta agus é ar thóir an chosáin a lean Máirtín Ó Cadhain. Comhar 76 (11), 16-18. Seán Ó Flaithearta.
Leathanach: 16-18
Dáta: 2016-11-01
Ach beidh an Scoil Samhraidh ag briseadh talaimh úir chomh maith.
Fáilte roimh chách ag an gcéad Scoil Samhraidh Cheoil Thraidisiúnta Bhéal Feirste: Tá sé mar aidhm ag lucht an cheoil i mBéal Feirste a bheith ina príomhchathair ar Éirinn don cheol traidisiúnta as seo amach – Robert Mc Millen
Dáta: 2017-07-10
Tá easaontas ann faoi phíosa talaimh atá ar léas ag an chumann.
Cumann Gailf an Fhearthainn/Phort Nua le dúnadh Déardaoin
Dáta: 2018-02-05
Tá trí ghléas geoifisiceach ar an eitleán a thomhaiseann maighnéadas, radaighníomhaíocht agus seoltacht an talaimh.
Ór agus mianraí luachmhara eile aimsithe ag Tellus
Dáta: 2018-03-12
Is measa iad tiarnaí talaimh Bhaile Átha Cliath, áit arbh éigean dúinn cónaí a dhéanamh, ná seantiarnaí talaimh na tíre.
Léirmheas: ‘Stoite’(Máirtín Ó Direáin), Nótaí léirmheasa don Ardleibhéal le Gréagóir Ó Dúill. An tUltach 94 (10), 22. Gréagóir Ó Dúill.
Leathanach: 22
Dáta: 2017-10-01
Baineann an litir le hachrann an talaimh a bhí ar siúl san áit san am.
An tiomantas mothálach dearfach...: Is ceist eacnamaíochta agus ceist éiceolaíochta araon í scéal na Gaeilge, a deir Lillis Ó Laoire sa dara cuid dá aiste ar chás na teanga. Comhar 77 (7), 24-28. Lillis Ó Laoire.
Leathanach: 24-28
Dáta: 2017-07-01
Tabharfaidh muid píosa talaimh duit le teach a thógáil ann.
Proinsias Mac a’ Bhaird. Oileán na nDraoithe. Éabhlóid 2017.
Leathanach: 055
Thug easpa airgid agus talaimh orthu dul ar imirce.
Pól Ó Muirí. An Bealach Cóir. LeabhairCOMHAR 2012.
Leathanach: 034
Lean sí ar aghaidh, ag siúl go réidh fadálach, ag scrúdú an talaimh.
Pól Ó Muirí. An Bealach Cóir. LeabhairCOMHAR 2012.
Leathanach: 070
Anois agus arís, stad sí agus rinne mionscrúdú ar phaiste talaimh.
Pól Ó Muirí. An Bealach Cóir. LeabhairCOMHAR 2012.
Leathanach: 070
Go tobann, bhuail Malaí cré an talaimh agus dhúisigh sí de bharr fhórsa na titime.
Marie Whelton. Giolcaireacht sa Ghairdín. LeabhairCOMHAR 2018.
Leathanach: 029
Tá an méid sin talaimh ann.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Leathanach: 061
Chonaic sé go raibh sé ceithre urlár os cionn an talaimh.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Leathanach: 163
Chonaic sé go raibh sé thart ar dhaichead méadar os cionn an talaimh.
Pól Ó Cainín. Smaointe Beaga Cumhachtacha. LeabhairCOMHAR 2016.
Leathanach: 165
Bhí cuid mhór airgid agus talaimh aici.
Ó DHÚCHAS: Ní bhíonn bean shiosmaideach gan seift…: Uair sa tseachtain, i gcomhar le Dúchas.ie, foilsítear mír ó Bhailiúchán na Scol. Is léir an tseachtain seo nach mbíonn bean shiosmaideach gan seift… – Máire Ní Fhinneadha
Dáta: 2019-03-29
Ar an drochuair, tá an píosa áirithe talaimh sin ag titim isteach sa chlábar agus lucht féachana scanraithe ag breathú air le fonn caointe.
Am an-chontúirteach romhainn
Dáta: 2001-07-01
‘Tá sé ag rá linn dul chuig doras cúil an tí agus siúl fiche méadar go dtiocfaimid go paiste talaimh ar a bhfuil crann darach ag fás.
Rhiannon Watson: An Dragan Feasa. Cois Life 2011.
Leathanach: 016
B'in a bhí á lorg, sruth teirmeach in airde… ach shleamhnaigh sé ón ngreim trí bhotún is chlaon chun talaimh arís.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 006
Ar scor ar bith, cibé cad é ba ábhar dó, is é rud gur chaill Ruairidh suim sna beithígh is i saothrú an talaimh.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 031
Tá mé i ndiaidh an rothar a chur romham agus tá mé i mo sheasamh anois ag ceann an chlaí, ag deireadh chuid talaimh Eòghainn.
Antain Mac Lochlainn: Malairt Scéil - Nuascéalaíocht as Albain. Cois Life 2006.
Leathanach: 063
Bréagnú é sin ar na tuiscintí nach raibh iontu ach filíocht, filíocht aislingeach, nuair arbh ionann aisling agus eachtra nach bhféadfaí é a thabhairt chun talaimh.
Alan Titley: Scríbhneoirí faoi Chaibidil. Cois Life 2010.
Leathanach: 039
Tá luach €45,000 curtha ar an Teach atá ar acra talaimh agus luach €135,000 curtha ar na hárasáin.
Arasáin ar ceant i nDún na nGall - €15,000
Dáta: 2016-03-03
Choinnigh sé greim ar an phíosa beag talaimh a bhí thíos faoi agus dúirt paidir agus paidir agus paidir agus paidir.
Cath – scéal grá in aimsir cogaidh – Pól Ó Muirí
Dáta: 2014-10-09
Agus is ríchuma faoin méid uaireanta a iompraíodh an liathróid agus an t-achar talaimh a clúdaíodh.
Níl sos ná scíth i ndán do na Muimhnigh
Dáta: 2014-10-23
Goidfidh an chomharsa béal dorais do chuid talaimh má thig leis é; rachaidh do chéile fir le bean eile más féidir leis é.
Soilse an bhaile: an t-údar ag déanamh a anama ar aistear chun a bhaile
Dáta: 2015-12-09
Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag lorg talaimh faoi láthair ó Úinéirí a bheadh sásta talamh a dhíol do Thithíocht Shóisialta.
Talamh do thithíocht sóisialta á lorg ag Co Co Dhún na nGall
Dáta: 2016-05-04
Tá an Chomhairle ag lorg  talaimh  ar an Fhálcarrach, Gort a Choirce , Gleanntai, Baile Dhún na nGall, Bealach Féith, Srath an Urláir  chomh maith le Rath Mealtain, Bun Cránacha agus Cluain Máine.
Talamh do thithíocht sóisialta á lorg ag Co Co Dhún na nGall
Dáta: 2016-05-04
Ní bheidh cead ag eitleáin bheaga no gléasanna eitleoireachta drone bheith  ag eitilt sa limistéar spéire go 5000 troigh os cionn an talaimh as seo go 5 trathnona.
Cuairt Ríoga ar Dhún na nGall inniu
Dáta: 2016-05-25
Ní bhíonn sé ach ag bodaireacht thart agus á chaitheamh féin chun talaimh.” Gabor Király.
DIALANN EURO 2016: Eagrán 2 – Pádraic Ó Ciardha
Dáta: 2016-06-16
Tá cúiseanna seachas ionsuithe míleata leis an ruaigeadh, mar atá sclábhaíocht éigeantach, coigistiú talaimh agus eile, rudaí a tharlaíonn sna bailte móra féin agus de dheasca tionscadail stáit go minic.
Buarthaí Bhurma: Anailís ag Colin Ryan ar chás reatha na tíre – Colin Ryan
Dáta: 2009-04-28
Ar cheann de na scéalta ba mhó, bhí an scéal faoi Naomh Bríd a bheith ag cuardach talaimh agus í ag iarraidh mainistir a thógáil thíos i gCill Dara.
5 nós ársa ar Lá Fhéile Bríde: Ceiliúradh an earraigh & an naoimh – Foireann NÓS
Dáta: 2016-02-01
De réir mar a thugann imreoirí faoi na gluaiseachtaí, buaileann baill choirp nó trealamh in aghaidh an talaimh, agus tá na mballaí sa seomra sofhreagrach.
An athróidh seo an aclaíocht go deo? – Foireann NÓS
Dáta: 2016-08-01
Feidhmíonn an Hyperloop os cionn an talaimh agus faoi, agus ó tharla nach bhfuil rianáin i gceist, maítear nach gcuirfidh sé isteach ar an infreastruchtúr timpeall air.
Ar Nós na Gaoithe: turas 11 uair an chloig in uair go leith! – Foireann NÓS
Dáta: 2016-08-13
Thosaigh an pobal seo amach sa Bheilg go dtí gur cheannaigh siad 200 acra talaimh sa Spáinn.
Bíonn siúlach scéalach – Gan ainm
Dáta: 2013-04-17
Ceann de na spriocanna atá ag an chomhrialtas ná go mbeidh na ballaí síochána uilig leagtha chun talaimh faoi cheann deich mbliana.
Ar chóir na ballaí síochana i mBéal Feirste a leagan? – Gan ainm
Dáta: 2013-07-10
‘Bhfuil do chrios ort?’ a d’fhiafraigh sí agus iad ag teacht aníos chuig solas na sráide os cionn an talaimh.
Réaltán Ní Leannáin: Dílis. Cló Iar-Chonnacht 2015.
Leathanach: 049
I 1963 d’iarr an comharchumann ar Ghael- Linn píosa talaimh a bhí ag an eagras ar an Chlochar a dhíol leis.
Mairad Ní Chinnéide: Scéal Ghael-Linn. Cló Iar-Chonnacht 2013.
Leathanach: 086
Taobh amuigh de réimse beag talaimh thart faoin Vatacáin bhí na Stáit Phápacha anois mar chuid ionraic den tír nua.
Pio Nono: Namhaid na Saoirse. Feasta 53 (11), 9-10. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 9-10
Dáta: 2000-11-01
Rinneadh spíodóir­eacht ar a athair roimhe sin, agus dhíbir an Tiarna Talaimh an teaghlach as a ngabháltas ar bhóthar na Clochóige in nDún Dá Éan.
Roddy McCorley & Laochra Dhroichead Thuama 1798. Feasta 53 (9), 13-16. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 13-16
Dáta: 2000-09-01
Ag deireadh an 19ú céad bhí fíor-ghanntanas talaimh ann do lucht an Iarthair agus bhí an tír faoi smacht na Breataine.
Athsmaoineamh ar cheantair Ghaeilge: Athspléachadh ar an chéad athchoilíneacht Ghaeilge i Ráth Cairn. An tUltach 82 (1), 11-14. Lara Nic Tiarnáin.
Leathanach: 11-14
Dáta: 2006-01-01
Bheadh siad go fóill i gcóngar Chonamara - agus ní bheadh mórán i ndiadh athrú dóibh, cé go mbeadh na daoine céanna agus an cineál céanna talaimh fheirmeoireachta acu go fóill.
Athsmaoineamh ar cheantair Ghaeilge: Athspléachadh ar an chéad athchoilíneacht Ghaeilge i Ráth Cairn. An tUltach 82 (1), 11-14. Lara Nic Tiarnáin.
Leathanach: 11-14
Dáta: 2006-01-01
Nuair a thit sé chun talaimh ní raibh reilig ná cónair ná dadaidh eile le feiceáil aige.
Braighní Ó Braonacháin as Barr an Ghaoith: Mícheál Ó Tiománaí (Mícheál James Mhíchil) scéalaí mór as an Ghaeltacht Láir, Mín na Sróna, Baile na Finne. Pádraig Ó Baoighill a chuir in eagar. An tUltach 82 (12), 18-19. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 18-19
Dáta: 2006-12-01
Níor bunaíodh coilíneachtaí ar bith eile de bharr na heaspa talaimh a bhí fóirsteanach lena leithéid de rud a dhéanamh arís.
Athsmaoineamh ar cheantair Ghaeilge II. An tUltach 82 (2), 14. Lara Nic Tiarnáin.
Leathanach: 14
Dáta: 2006-02-01
Dúirt Sikku go ndearna Parlaimint na Sámach achan iarracht staid mhuintir Shámacha a fheabhsú lena gcearta talaimh, uisce, cultúir, teanga agus oideachais a bhaint amach.
Muintir Shámacha - dream dúchasach de chuid na Sualainne: Ta an t-alt seo bunaithe ar thaighde a rinne mac do Phádraig – Peadar Ó Baoighill, sa tSualainn do chlár faisnéise teilifíse atá sé á réiteach. Bhuaigh Peadar duaiseanna Oireachtais ar Chomórtas Scripteanna Teilifíse cheana.. An tUltach 82 (2), 16-17. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 16-17
Dáta: 2006-02-01
Is é an Stát atá i seilbh talaimh agus uiscí na tíre agus tá Roinn Tionscail Fiach ann a bhfuil cearta seilge acu.
Muintir Shámacha - dream dúchasach de chuid na Sualainne: Ta an t-alt seo bunaithe ar thaighde a rinne mac do Phádraig – Peadar Ó Baoighill, sa tSualainn do chlár faisnéise teilifíse atá sé á réiteach. Bhuaigh Peadar duaiseanna Oireachtais ar Chomórtas Scripteanna Teilifíse cheana.. An tUltach 82 (2), 16-17. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 16-17
Dáta: 2006-02-01
Bhí dún ciorclach ag na Fianna ansin, é ardaithe os cionn chothroime an talaimh agus fá thuairim deich dtroithe ar aoirde.
Conán Maol agus Fianna Éireann in Ard an Rátha. An tUltach 82 (5), 21. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 21
Dáta: 2006-05-01
“Amharc thuas ansin, sin an Droim Garbh, cuid talaimh Sheáin Neddy, athair m’athar mhóir, ar taobh amháin de ‘cut’ Dhomhnaill, agus an taobh eile de ‘cut’ Mhéabha.
Aniar Aduaidh: Slán leis an seansaol. An tUltach 82 (6), 6. Gan údar.
Leathanach: 6
Dáta: 2006-06-01
Nuair a tháinig mé ar ais as Meiriceá i 1981 cheannaigh mé cúpla acra talaimh i Machaire Rabhartaigh agus thóg mé teach beag ann.
Liam Ó Ceallaigh agus Fianna Uladh na gCaogaidí. Comhar 70 (8), 22-25. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 22-25
Dáta: 2010-08-01
Bhain daoine úsáid as an lámh láidir sin agus chuir siad tiarnaí talaimh agus a gcuid oibrithe chun báis.
Léirmheas. 76 (7), 27-28. Pól Ó Muirí.
Leathanach: 27-28
Dáta: 2016-07-01
Scaoileadh tiarnaí talaimh chun báis agus iad ag taisteal na mbealaí agus tógadh báillí dá gcuid as an saol seo gan tásc gan tuairisc.
Léirmheas. 76 (7), 27-28. Pól Ó Muirí.
Leathanach: 27-28
Dáta: 2016-07-01
Coinníonn sí uirthi agus dóchas aici go bhfuil sí ag déanamh talaimh agus go mbeidh sí i ngar don oileán gan mhoill.
Máire Dinny Wren. Go mbeinnse choíche saor. Éabhlóid 2016.
Leathanach: 102
Glacaim leis go bhfuil tús curtha le cogadh talaimh?’
Michelle Nic Pháidín. An tIriseoir. Cois Life 2016.
Leathanach: 006
D’ordaigh an cigire dhá chupán caife agus shuigh siar ar nós fear a bhí ina shuí istigh i gcaisleán agus gur leis an mhéid talaimh a bhí thart air.
Michelle Nic Pháidín. An tIriseoir. Cois Life 2016.
Leathanach: 050
Chuaigh sé chuig Johnny Shéimisín, an scéalaí agus thug Johnny píosa talaimh dó thuas ar Ard Loch na bhFaoileog.
An tAthair Lorcán Ó Muirí Sagart, Laoch, Scoláire. Feasta 54 (6), 13. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 13
Dáta: 2001-06-01
Mhair sé ag breathnú ar na cruinneoga beaga sin gan baint leo ach ar éigean ar eagla iad a mharú, ach ceann acu a rolladh go barr talaimh lena hiniúchadh.
Sliocht as ‘Na hUibheacha Reoite’: Scéal as an gcnuasach Máistir na hOíche (Il Padrone della Notte) le Stanislao Nievo. Arna aistriú ón Iodáilis ag Máire Nic Mhaoláin. Feasta 55 (6), 10-11. Máire Nic Mhaoláin.
Leathanach: 10-11
Dáta: 2002-06-01
Bhí an brothall ag scóladh an talaimh is na colúir ag síor-phiocadh blúiríní aráin is eile sa chearnóg.
Gearrscéal: Un Tirage Toutes Les 5 minutes. Feasta 56 (2), 7-8. Pádraig G. O’Laighin.
Leathanach: 7-8
Dáta: 2003-02-01
Bhí seo i gcónaí ag oibriú ar a intinn agus dúirt sé leis féin go ndéanfadh sé a dhícheall réimeas na dTiarnaí Talaimh a bhriseadh i dTuaisceart Aontroma.
Dónal Mac Darach: Tírghráthóir as Tuaisceart Aontroma, 1836-1870. Feasta 57 (1), 21-24. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-01-01
Bhí spiorad na saoirse an-láidir i measc fir óga Bhaile an Chaisleáin an ama sin, mórán acu a raibh dí-shealbhú déanta ar a muintir ag na Tiarnaí Talaimh.
Dónal Mac Darach: Tírghráthóir as Tuaisceart Aontroma, 1836-1870. Feasta 57 (1), 21-24. Pádraig Ó Baoighill.
Leathanach: 21-24
Dáta: 2004-01-01
Is amhlaidh a bhíonn suirbhéireacht an talaimh riachtanach do lucht airm chun gur fearr a fhéadtar gunnaí móra a scaoileadh thar chnocáin le spriocanna nach mbíonn le feiscint.
Mise agus Arthur. Feasta 58 (5), 13-15. Art Ó Maolfabhail.
Leathanach: 13-15
Dáta: 2005-05-01
Ach nuair is dóigh le duine é bheith i gceannas ar a réimse talaimh féin, sea is mó a bhíonn sé ina chleas magaidh ag an dúlra.
Dialann Dúlra. Feasta 68 (12), 11. Séamus Ó Máille.
Leathanach: 11
Dáta: 2015-12-01
Tá sé beartaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte píosa talaimh 14 acra i bPáirc Mheirlinne a dhíol leis an Oispís.
Suíomh úr faighte ag Oispís na Gaillimhe ach grúpaí comhshaoil ina choinne – Seán Ó Baoill, Sinéad Ingoldsby, Sarah de Búrca
Dáta: 2016-11-16
Beidh meas speisialta ar an bhfrog mar is den dá chineál é, agus is é an droichead é idir ríocht an uisce agus fearann tirim an talaimh.
Fíorfeas – Alan Titley
Dáta: 2006-04-19
Tá Dalton ina 'liobrálaí' mar go bhfostaíonn sé daoine gorma ach is súmaire de thiarna talaimh é fosta, é beo ar chíos na bplódcheantar gorm.
Macallai staire ar theilifis Eireannach an lae inniu – Gan údar
Dáta: 2002-09-25
Agus dúirt siad san go humhal lena dteangacha ag síneadh chun talaimh gur i mBaile a shaolófaí an píosa seo den daonnacht.
Píosa den daonnacht – Alan Titley
Dáta: 2004-06-09
Lógó gaois.ie
gaois.ie