Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (507)
Tá roinnt scéalta nár aistrigh mé níos trialaí.
Litríocht na hAlban a Sholáthar do Mhuintir na hÉireann. An tUltach 83 (7), 14-15. Anton Mac Cába.
Leathanach: 14-15
Dáta: 2007-07-01
Filíocht atá idir thrialach is thriallach; triallann sé an Ghaeilge; agus cuireann sé faoi thriall í.
Rióna Ní Fhrighil: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Cois Life 2010.
Leathanach: 111
Ba chóir an scéim thrialach seo a chur i bhfeidhm gan mhoill.
Blúiríní. Feasta 67 (11), 22. Pádraig Mac Fhearghusa.
Leathanach: 22
Dáta: 2014-11-01
Tá treoirlínte na C-thrialach agus sliocht samplach amháin ar fáil in Aguisín A.
Oideolaíochtaí um theagasc an léireolais do bhunmhúinteoirí faoi oiliúint. Léann Teanga: An Reiviú 6, 63-80. Aisling Ní Dhiorbháin.
Leathanach: 63-80
Dáta: 2018-05-01
D’fhágamar slán cairdiúil lena chéile agus lean mé orm ar thóir mo chéad thrialach eile.
Bhí sé thar am go bhfreastalóinn ar an oíche chinceáilte ‘Nimhneach’ – An Cailín sa Chathair
Dáta: 2019-09-14
Mhaígh abhcóide Billings, Martin Giblin SC, gur “scriosadh” cearta teanga a chliaint le linn a thrialach.
Gan teideal: I mbreithiúnas a cuireadh ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge inniu, dúirt Uachtarán na Cúirte Achomhairc nár dhóigh leis an gCúirt gur léiríodh an oiread dímheasa ar chearta teanga Dónal Billings gur chóir a chiontú a chur ar neamhní – Gan údar
Dáta: 2019-05-28
Le linn a thrialach i Mí na Samhna thug Anthony Spellman fianaise ar a shon féin.
4 bliana príosúin do fhear a rinne ionsaithe gnéis ar bhuachaill
Dáta: 2020-01-17
Roghnaíodh painéal traenála ag tús na bliana tar éis gur eagraíodh roinnt cluichí trialacha.
An bhfuil gá le síceolaithe spóirt?
Dáta: 2008-06-01
An chéad mhaidin dóibh, na trialacha ag tosú i gCill Mhantáin breis is seachtain roimhe sin.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 016
Bhí sé ina ráfla go rabhthas chun réamhchlár a dhéanamh de na trialacha.
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 022
'B'in an fáth go raibh na trialacha bog ort!
Dermot Somers: Ar Muir is ar Sliabh. Cois Life 2009.
Leathanach: 072
Bhainfeadh sé trialacha eile as na huimhreacha níos déanaí.
Brian Ó Dochartaí: Bean i mBiarritz. Cois Life 2007.
Leathanach: 223
Is féidir trialacha DNA a dhéanamh.
Anna Heussaff: Cúpla Focal. Cois Life 2007.
Leathanach: 132
Ach léiríonn na trialacha is déanaí go bhfuil an baol ann nach mairfidh sé sin rófhada.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Leathanach: 044
Trialacha rud éigin.
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Leathanach: 118
Ar cheart dóibh éirí as na trialacha ag an bpointe seo?
Áine Ní Ghlinn: Tromluí. Cois Life 2009.
Leathanach: 128
An dúshlán sa Veinéis ná trialacha ama, nó time trials mar a thug Rio orthu.
Anna Heussaff: Vortex. Cois Life 2006.
Leathanach: 052
Ba ann freisin a a bhí trialacha Mhám Trasna.
Fianaise i leabhar nua faoi iarracht ar shladmhargadh a fháil chun ochtar fear as Conamara a chrochadh – Seán Tadhg Ó Gairbhí
Dáta: 2016-05-19
Ba ann freisin a a bhí trialacha Mhám Trasna.
Fianaise i leabhar nua faoi iarracht ar shladmhargadh a fháil chun ochtar fear as Conamara a chrochadh – Seán Tadhg Ó Gairbhí
Dáta: 2016-05-19
Ba ann freisin a a bhí trialacha Mhám Trasna.
Fianaise i leabhar nua faoi iarracht ar shladmhargadh a fháil chun ochtar fear as Conamara a chrochadh – Seán Tadhg Ó Gairbhí
Dáta: 2016-05-19
Bhí sé i gceist ag an Roinn Oideachais trialacha Béarla a thabhairt isteach ag an dara leibhéal bliain sula dtabharfaí isteach trialacha Gaeilge – fiú i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge Bhí an Roinn Oideachais ar tí trialacha caighdeánacha Béarla a thabhairt isteach do dhaltaí dara leibhéal, bliain sula gcuirfí na trialacha caighdeánacha céanna ar fáil i nGaeilge.
Plean ag an Roinn Oideachais trialacha Béarla a thabhairt isteach bliain sula gcuirfí ar fáil i nGaeilge iad – Gan ainm
Dáta: 2016-06-27
“Gan dabht tá na trialacha seo déanta ag saineolaithe na ngardaí cheana.
Anna Heussaff: Buille Marfach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 129
“Tá trialacha ar siúl fós,” arsa Aoife.
Anna Heussaff: Buille Marfach. Cló Iar-Chonnacht 2010.
Leathanach: 140
trialacha eile bainteach leis an eachtra seo socraithe do Dheireadh Fómhair 2017 agus Aibreán 2018.
Dáta socraithe do thriail Paul Murphy
Dáta: 2016-10-03
Nach dtéadh seisean mar Bhreathnaitheoir chuig trialacha polaitíochta sa Tuirc agus áiteacha eile?
Smaointe Polaitíochta: An dteastaíonn ó mhuintir na hÉireann baint a bheith acu le marú agus loscadh phobal na hIaráice? Feasta 56 (1), 4-5. Proinsias Mac Aonghusa.
Leathanach: 4-5
Dáta: 2003-01-01
Is cóir a aibhsiú nach scrúdaíonn na trialacha iontrála seo cumas aistrithe.
Anois an t-am chun deireadh mhaolú na Gaeilge san AE a lorg. Feasta 66 (12), 9-10. Pádraig B. Ó Laighin.
Leathanach: 9-10
Dáta: 2013-12-01
Meastar go ndéanfar trialacha cliniciúla daonna ar an druga ó seo go ceann cúig bliana.
Cúram do ghalar scámhóg a fhorbairt ag eolaithe in Éirinn
Dáta: 2016-11-11
Is cosúil go bhfuil rath áirithe ar na hathruithe trialacha cheana féin.
Am craolta na gclár Gaeilge ar RTÉ á bhreithniú: D'fhéach 258,100 duine ar eagrán athchraolta den tsraith Scannal Dé Máirt – Gan údar
Dáta: 2016-08-26
D’éirigh go maith le trialacha a rinne Marconi ar Mhachaire Shalisbury agus i gCainéal Bhriostó.
Ó Maxwell go Marconi Buntús an Raidió: Mír de Dhuaisaiste Oireachtais (Cuid 2). Feasta 60 (6), 23-25. Mícheál Ó Bréartúin.
Leathanach: 23-25
Dáta: 2007-06-01
trialacha ar siúl sa Ghearmáin agus i gCalifornia le leigheas a aimsiú.
Coirceoga cniogtha i gCorca Dhuibhne ag galar na mbeach: As céad is fiche coirceog beach níl ag Seán Ó hIarlaithe, beachadóir ó Pharóiste an Fheirtéaraigh, anois ach cúig cinn – Breandán Mac Gearailt
Dáta: 2017-08-10
Theip ar líon beag daoine a raibh Gaeilge mhaith acu sna trialacha seo.
Níl aon ghéarchéim ann maidir le haistritheoirí Gaeilge sna hinstitiúidí Eorpacha: Tá 65 aistritheoir le Gaeilge ag obair do na hinstitiúidí faoi láthair, agus méadóidh sé sin go dtí 180 faoi 2022, a deir saineolaí ar chás na Gaeilge san AE – Pádraig B Ó Laighin
Dáta: 2017-11-29
Beidh cásanna cúirte, tréimhsí fionraíochta áiféiseacha agus trialacha le teilifís ar an Sunday Game.
Machairí Catha na Craoibhe. Comhar 70 (6), 14-15. Mícheál Ó Maolrúnaigh.
Leathanach: 14-15
Dáta: 2010-06-01
trialacha meititheangeolaíochta dearbhaithe mar mhodh atá bailí le léireolas a thástáil (Alderson & Hudson, 2013).
Oideolaíochtaí um theagasc an léireolais do bhunmhúinteoirí faoi oiliúint. Léann Teanga: An Reiviú 6, 63-80. Aisling Ní Dhiorbháin.
Leathanach: 63-80
Dáta: 2018-05-01
trialacha cliniciúla ar siúl san Afraic.
NOD DON EOLAÍ: Vacsaín úr in aghaidh HIV forbartha ag foireann idirnáisiúnta: Fuair níos mó 1.6 milliún duine ar fud an domhain HIV in 2016, ach, níl vacsaín ar fáil chun daoine a chosaint ón víreas seo – Liam Ó Dubhláin
Dáta: 2018-07-10
Chuir na comhlachtaí móra suim sna torthaí agus thosaigh trialacha sa chlinic.
Gan teideal: Tá taighdeoirí tagtha ar phróitéiní a fheidhmíonn sa chóras imdhíonachta in aghaidh ailse. Baintear úsáid as na próitéiní sin chun teacht ar dhrugaí a chuireann an ruaig ar ailsí éagsúla – Liam Ó Dubhláin
Dáta: 2018-11-06
Rinneadh trialacha farraige ar an teicneolaíocht le coicís anuas.
Íomhánna de bháid atá báite sa bhfarraige tógtha den chéad uair
Dáta: 2019-02-08
Ní ligtear aon duine isteach ann gan trialacha.
Jo O'Donoghue: Taithí Oibre. Cois Life 2018.
Leathanach: 015
Níor éirigh le haon iarrthóir sna trialacha creidiúnúcháin in 2016, 2017 ná 2019.
Gan teideal: Meastar go dtiocfaidh méadú 40% ar an méid oibre aistriúcháin go Gaeilge a bheidh le déanamh san AE in 2022 – Gan údar
Dáta: 2019-07-31
Tá siad ag baint trialach arís as dóib mar ábhar tógála sna tithe ina cheantar féin.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 161
Tá siad ag baint trialach arís as dóib mar ábhar tógála sna tithe ina cheantar féin.
Mícheál de Barra: An Bóthar go Santiago. Cois Life 2007.
Leathanach: 161
Níor mhínigh Mara dó nach raibh sí ach ag baint trialach as an gcnaipe bómánta.
Siobhán Parkinson: Maitríóisce. Cois Life 2011.
Leathanach: 051
An dtuigeann tú, tá mo chuid oibre trialach.
Seán Mac Mathúna: Úlla (eagrán 2011). Cois Life 2011.
Leathanach: 148
Dúirt breitheamh na trialach gur aontaigh sé go huile agus go hiomlán le breith an ghiúiré.
Ach tar éis na trialach seo a mhair 17 lá chiontaigh an giúiré Bernard Quigley.
7 mbliana go leith gearrtha ar fhear faoi mheaisín bainc a ghoid
Dáta: 2016-02-04
Deir sé nach raibh na tástálacha seo ar fáil le linn na trialach.
Athscrúdú fianaise á lorg ag John McDonagh
Dáta: 2014-10-24
Cuireadh moill ar éisteacht na trialach seo de bharr gur éiligh an tUas.
Tús le triail faoi ionsaí ar Noel Hill
Dáta: 2014-11-04
Éisteofar le fianaise ó os cionn tríocha finné le linn na trialach.
Triail Kevin McGeever curtha siar de bharr tinnis
Dáta: 2014-11-05
Ar bhonn trialach mar sin, molaim go mbunódh roinnt Gaeilgeoirí eagraíocht dár teideal ‘Éire Saor’.
Tír gan tírghrá, tír gan anam – gá le bunúdar nua do ‘chúis na Gaeilge’
Dáta: 2015-02-17
“Foghlaim ar bhonn trialach is earráide a bhí i gceist i bhfírinne.
An Gael a spreag McGregor: Tom Egan, an trodaí ceannródaíoch – Méabh Ní Thuathaláin
Dáta: 2015-07-11
Go teoiriciúil, bhí an t-amhrastach le tabhairt chun trialach.
Cormac Ó Comhraí: Sa Bhearna Bhaoil Gaillimh 1913-1923. Cló Iar-Chonnacht 2016.
Leathanach: 218
Tugadh Patrick Joyce chun trialach, mar shampla.
Cormac Ó Comhraí: Sa Bhearna Bhaoil Gaillimh 1913-1923. Cló Iar-Chonnacht 2016.
Leathanach: 218
Tugadh chun trialach é agus spiaireacht curtha ina leith.
Cormac Ó Comhraí: Sa Bhearna Bhaoil Gaillimh 1913-1923. Cló Iar-Chonnacht 2016.
Leathanach: 218
Féachtar le leagan amach trialach uair amháin, agus ní leantar den triail.
Colún Léirmheasa. Comhar 73 (4), 24-25. Gréagóir Ó Dúill.
Leathanach: 24-25
Dáta: 2013-04-01
Faoi dheireadh, rinneadh cinneadh gur cheart ceadúnas craolta trialach a lorg.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 019
Bheadh díspeagadh cúirte ann dá ndéanfaí a leithéid le linn trialach.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 245
B’eolas é seo nár úsáid an t-ionchúiseamh le linn na trialach.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 253
Níl cead ach chomh beag toradh na trialach a thuar.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 254
Chuirfí díspeagadh cúirte i leith iriseora fosta a chuirfeadh agallamh ar fhinnéithe le linn trialach.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 254
Ordaíodh don dá nuachtán costas na trialach a chúiteamh.
Breandán Delap: Ar an Taifead - fís, fuaim, focal (eagrán 2012). Cois Life 2012.
Leathanach: 257
Crá don chluas é léamh trialach Bérangére Maximin ar ‘Fuir Les Aborigines’.
16 Aisling Bheilgeacha: athnuachan Véronique Vincent & Aksak Maboul – Ben Ó Faoláin
Dáta: 2016-10-14
Séasúr trialach a bheadh ann, agus na praghsanna an-réasúnta dá réir.
Anna Heussaff. Bás Tobann. Cois Life 2004.
Leathanach: 074
Cuirfear tús an tseachtain seo chugainn le craoladh trialach.
Stiúideo tógtha ag Raidió na dTreabh agus seoladh oifigiúil an stáisiúin ar na bioráin: Táthar ag súil go dtosófar ar an gcraoladh beo ar líne ó stiúideo nua Raidió na dTreabh ag deireadh na míosa seo – Gan údar
Dáta: 2016-11-16
Gearradh 10 mbliana príosúin air agus dódh a theach i bPort Láirge le linn na trialach.
CÁIPÉISÍ 1986: Líomhaintí faoi Josef Mengele a bheith ag cur faoi in Éirinn: Líomhaintí maidir le hiar-Naitsithe a bheith ag cur fúthu in Éirinn faoi chaibidil ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha 30 bliain ó shin – Breandán Delap
Dáta: 2016-12-31
Gearradh 10 mbliana príosúin air agus dódh a theach i bPort Láirge le linn na trialach.
CÁIPÉISÍ 1986: Líomhaintí faoi Josef Mengele a bheith ag cur faoi in Éirinn: Líomhaintí maidir le hiar-Naitsithe a bheith ag cur fúthu in Éirinn faoi chaibidil ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha 30 bliain ó shin – Breandán Delap
Dáta: 2016-12-31
Gabhadh é, cuireadh chun trialach agus gearradh seacht mbliana air i gcampa oibre sa tSibéir.
An bhfuil mórán athraithe sa Rúis? – Elliot Milton
Dáta: 2010-04-06
Ach céard a bhí le rá ag Blackadder i ndiaidh na trialach?
An Ginearál Blackadder agus Beirt Laoch Cásca. Feasta 62 (4), 13. Seán Ua Cearnaigh.
Leathanach: 13
Dáta: 2009-04-01
Ní raibh sé róthógtha le nuadhéantús trialach filí Innti.
Faoi Scáth Na Sceoine. Feasta 63 (5), 12-22. Tomás Mac Síomóin.
Leathanach: 12-22
Dáta: 2010-05-01
Deir Williams gur phíosa trialach é.
BEDELL, William (1571–1642)
Dáta: 2017-05-24
Deirtear go ndeachaigh Elizabeth Squibb go Meiriceá i ndiaidh na trialach.
MAC COITIR, Séamus Óg (1689–1720)
Dáta: 2017-05-24
Mar a tharla, rinneadh balbhán di le linn na trialach.
Islandmagee witchcraft case - Márta 1711: Trí chéad bliain ó shin tharla rudaí neamhshaolta amuigh ar Oileán Mhic Aodha, Co. Aontroma. Ar dtús fuair seanbhean cuairteanna ó thaibhse torainn (poltergeist). Ansin, sa teach céanna, cuireadh draíocht ar bhean óg. Ach sa chás s’aici bhí sí abálta na bandraoithe a aithint, rud a chuir seachtar ban os comhair cúirte ar chúiseanna draíochta – an triail dheireanach dá léithéid in Éirinn. Insíonn Aodhán Ó Raghailligh an scéal.. An tUltach 88 (3), 18. Aodhán Ó Raghailligh.
Leathanach: 18
Dáta: 2011-03-01
Ach tá rudaí ag bisiú, más go mall trialach é.
Máguaird. An tUltach 88 (6), 6-7. Guaire.
Leathanach: 6-7
Dáta: 2011-06-01
Is úrscéal trialach seo, sa chiall dhearfach den fhocal.
Léirmheas 1. An tUltach 90 (6), 19. Anton Mac Cába.
Leathanach: 19
Dáta: 2013-06-01
Más úrscéal trialach féin é, tá sé breá inléite.
Léirmheas 1. An tUltach 90 (6), 19. Anton Mac Cába.
Leathanach: 19
Dáta: 2013-06-01
Tá saothar trialach ó Thomás Mac Síomóin ann.
Léirmheas. An tUltach 91 (10), 22. Anton Mac Cába.
Leathanach: 22
Dáta: 2014-10-01
Bhí cúpla babhta trialach acu.
Liam Mac Cóil. An Litir. Leabhar Breac 2011.
Leathanach: 152
Mhaígh an bheirt fhear le linn na trialach gur gníomhartha gnéis comhthoiliúla a bhí i gceist.
Jackson, Olding agus beirt fhear eile neamhchiontach i gcás cúirte Bhéal Feirste: Fuarthas neamhchiontach i gCúirt Chorónach Bhéal Feirste inniu na himreoirí rugbaí Paddy Jackson agus Stuart Olding a raibh sé curtha ina leith go ndearna siad éigniú ar bhean – Gan údar
Dáta: 2018-03-28
Is ar bhonn píolótach nó trialach atá na seirbhísí bus nua á reáchtáil.
Is furasta an plean do sheirbhísí iompair faoin tuath a lochtú, ach tógaimis go bog é…: Ní féidir an fhorbairt ar sheirbhísí iompair faoin tuath a d’fhógair Shane Ross an tseachtain seo a scaradh ó chúrsaí eile – Cathal Mac Coille
Dáta: 2018-05-12
Paddy Jackson ag caint leis na meáin i ndiaidh trialach a thosaigh 59 lá ó shin.
Imreoirí rugbaí agus a gcairde neamhchiontach i dtriail éignithe
Dáta: 2018-03-28
Tharraing teachtaireachtaí WhatsApp idir na fir a léamh amach le linn na trialach cáineadh ón phobal.
Iarratas ar chostais dlí déanta ag paddy Jackson
Dáta: 2018-05-18
Níl na breithiúna i láthair ar feadh na trialach go léir.
An dlí in úrscéalta Uí Nualláin: Scigaithris, Osréalachas agus Gníomhú Daonna. Comhar 71 (12), 9-13. Órla Ní Chuilleanáin.
Leathanach: 9-13
Dáta: 2011-12-01
Go tobann, lig sé tafann as, tafann amháin, trialach agus fiosrach.
Targaid chun tosaigh le Luaí O Murchú (Redmond O'Hanlon). 71 (5), 5-7. Diarmaid Ó Tuama.
Leathanach: 5-7
Dáta: 2018-05-01
“Maidin na trialach, bhí mé spíonta i ndiaidh an deireadh seachtaine.
Gan teideal: Chaill Ciarán Mac Fhearghusa an seans imirt leis na Underdogs nuair a cuireadh tús leis an tsraith cúig bliana déag ó shin, ach nuair a tháinig an deis arís i mbliana, thapaigh sé le fonn í – Pádraic Ó Ciardha
Dáta: 2018-10-19
I rith na trialach, thug an smaoineamh go gcaithfinn dul tríd an chroscheistiú tinn mé.
Ocht mbliana go leith príosúnachta ar fhear faoi ionsaí gnéis
Dáta: 2019-01-25
Meastar go dtabharfaidh beagnach 150 duine fianaise le linn na trialach a mhairfeas sé seachtaine.
Ráitis oscailte i dtriail dhúnmharaithe Ana Kriégel
Dáta: 2019-04-30
Meastar go dtabharfaidh beagnach 150 duine fianaise le linn na trialach a mhairfeas sé seachtaine.
Ana Kriégel básaithe 45 nóiméad tar éis di a teach a fhágáil
Dáta: 2019-04-30
Tá beirt daltaí ag déanamh Fisice i nGaeilge sa chúigiú bliain ar bhonn trialach.
Pobalscoil na Rosann - ag cur na Gaeilge chun cinn i measc daltaí agus lucht foirne na scoile – Seán Ó Baoill
Dáta: 2019-12-05
Ceisteanna tútacha faoina saol gnéis á gcaitheamh chucu i rith na trialach.
Gan teideal: Chuir ár léirmheastóir suim an tseachtain seo i scéal chás cúirte cáiliúil May agus Séamus McGee ar ‘Scannal’ agus i scéal drámatúil Chomórtas Peile na Gaeltachta 2019 – Breandán M Mac Gearailt
Dáta: 2019-06-07
Tá beirt dhaltaí ag déanamh Fisice i nGaeilge sa chúigiú bliain ar bhonn trialach.
Tús le sruth Gaeilge i meánscoil sna Rosa
Dáta: 2019-11-04
Glactar go trialach le cuid de hipitéis 3.
'Tionchar an Teagaisc Fhollasaigh ar Ghnóthachtáil Mac Léinn ar Struchtúir Éagsúla sa Ghaeilge'. Teanga 25, 99-120. Aisling Ní Dhiorbháin.
Leathanach: 99-120
Dáta: 2018-01-01
Más buan mo chuimhne ag an am, bhí caint faoi sheirbhís thrialach nuair a bhí Cathal Ó hEochaidh ina Thaoiseach, an smaoineamh faoi sheirbhís thrialach a chur ar bun, a mheas mé féin a bhí ait agus gan mórán céille.
Seán Tadhg Ó Gairbhí. Súil Eile. Cois Life 2017.
Leathanach: 018
Cuidíonn sé ar ndóigh go bhfuil cáil ar obair an tatúalaí thrialaigh seo, agus é tar éis Penelope Cruz, Orlando Bloom, Marc Jacobs agus réalta eile a dathú le dúch.
Dall ar an Dathú: lámha ar fud an domhain a thrustáil le tatúalaí! – Foireann NÓS
Dáta: 2016-09-30
Is béaloideachasóir m’fhear céile Billy, agus bíonn sé ag obair ar thograí seandálaíochta trialaí (experimental archaeology) go minic.
Amhrán na hAoine:: 'Bealtaine’ le Aeons – Foireann NÓS
Dáta: 2016-05-20
Bhí Paul Carney ina bhreitheamh ar go leor trialacha coiriúla go raibh trácht mór orthu le roinnt blianta anuas - trialacha Wayne O' Donoghue agus na deirféaracha Mulhall ina measc.Bhí sé ina Uachtarán ar an bPríomh-Chúirt Choiriúil.  Tharraing sé conspóid nuair a chuir sé ar fionraí - an chuid is mó den dtéarma a ghearr sé ar an gciontóir gnéis Patrick O'Brien i 2013.
Is iad na trialacha iontrála ar ríomhaire an chéad chliath a bheidh le léim agat; agus má éiríonn leat iontu siúd, is iad na trialacha aistriúcháin an dara cliath a bheidh le léim agat.
DIALANN AE: An té a bhfuil rud fiúntach uaidh, caithfidh sé é a thuilleamh go fiúntach… – Rónán Mac Murchaidh
Dáta: 2016-06-21
Sa chéad áit, bhí stíl an leabhair réabhlóideach: in ionad argóintí fada fealsúnachta, thug an leabhar cuntas ar na gléasanna a úsáideadh sna trialacha agus ar na trialacha féin agus ar na tátail a bhain an t-údar astu.
Robert Boyle, Eolaí: ‘PV = k’, nuair is ionann P agus ‘brú’, agus V agus ‘toirt’. Feasta 55 (11), 23-24. Mícheál Ó Bréartúin.
Leathanach: 23-24
Dáta: 2002-11-01
Tá eolas faoi thástáil chruinn chun fáil amach an bhfuil an galar Alzheimer ar dhuine foilsithe san eagrán is déanaí den iris eolaíochta Nature.  Le linn trialacha, bhí an fhoireann ábalta an galar a dhiagnóisiú i 98% de na hothair a raibh an galar orthu.  Táthar ag súil go mbeidh an tástáil ar fáil amach anseo nuair a bheidh níos mó forbartha agus tuilleadh trialacha déanta air.
Céim mhór chun cinn agus tástáil nua don ghalar Alzheimer forbartha: NOD DON EOLAÍ: Toisc nach bhfuil tástáil éasca agus áisiúil ar fáil faoi láthair, is minic nach mbíonn a fhios an galar Alzheimer a bheith ar othar go dtí go ndéantar scrúdú iarbháis – Liam Ó Dubhláin
Dáta: 2018-02-06
Taispeánadh, fiú, gur éirigh ní b’fhearr le foghlaimeoirí CLIL sna trialacha sa mháthairtheanga, ná mar a d’éirigh lena bpiaraí, nuair a rinne na foghlaimeoirí CLIL na trialacha sa mháthairtheanga (Day agus Shapson 1996, de Craen et al.
An tairbhe agus an dúshlán a bhaineann le CLIL a chur i bhfeidhm i mbunscoileanna lán-Bhéarla. Léann Teanga: An Reiviú 2, 63-75. Fergus Seoighe.
Leathanach: 63-75
Dáta: 2014-05-01
Thóg siad orthu féin é baghcat a dhéanamh ar an stáisiún ar feadh na seachtaine, a fhad is a bhí na fotheidil thrialacha á gcur ar na cláracha.
Baghcat ar S4C mar gheall ar fhotheidil dhóghreanta Bhéarla
Dáta: 2016-03-07
Mura nglacfaí leis an moladh sin roimh mhaidin an Luain dár gcionn leanfaí de thrialacha na bhfear.
Seán Ó Cuirreáin. Éagóir. Cois Life 2016.
Leathanach: 129
In 1899, cheangail Marconi nasc raidió idir Sasana agus an Fhrainc agus thosaigh ar thrialacha do chabhlach na Fraince i dtaca le craolta idir an mórthír agus longa cogaidh i mbun gluaiseachta.
Ó Maxwell go Marconi Buntús an Raidió: Mír de Dhuaisaiste Oireachtais (Cuid 2). Feasta 60 (6), 23-25. Mícheál Ó Bréartúin.
Leathanach: 23-25
Dáta: 2007-06-01
Lógó gaois.ie
gaois.ie