Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS NA GAEILGE COMHAIMSEARTHA
Torthaí (11)
Moltar i dtuarascáil nua gan srianta a chur ar an méid cíosa a ghearrtar ar thithe agus árásáin sa mhargadh príobháideach.
'Ná cuirtear srian ar chíos sa mhargadh tithíochta príobháideach'
Dáta: 2014-10-23
Cuireann an tuarascáil cuid den locht chomh maith ar na rialtais a bhí i gcumhacht ó 2001 toisc nár cheapadar polasaithe cánacha a mhaolódh ar an gcontúirt a bhain leis an ró-spleáchas ar mhargadh na tithíochta.
‘Miotas’ é scéal ‘oíche an bharántais’ agus níor cuireadh aon tástáil riamh ar theoiric ‘na tuirlingthe boige’
Dáta: 2016-01-27
Sa tuarascáil eatramhach ón gCoimisiún a foilsíodh inné dúradh nach féidir leanúint ar aghaidh leis an obair atá ar bun go gcuirfear athraithe reachtaíochta i bhfeidhm.  Baineann sé seo le h-ábhar idir dlíodóiri agus cliantanna, ón stoc mhargadh agus ón mBanc Ceannais.
An Taoiseach ag scríobh chuig an fhreasúra maidir le fiosrú IBRC
Dáta: 2015-11-20
Moltar sa tuarascáil gurb iad an cháin charbóin agus cháin mhaoine a d'ardófaí.  Molann údair na tuarascála don Rialtas ardú cánach a sheachaint, áfach, má imíonn an Bhreatain as an Aontas Eorpach gan mhargadh mar go gcuirfeadh sé sin as don gheilleagar agus go dtiocfadh laghdú thart ar dhá thrian ar an mborradh eacnamaíochta.
Ardú cánach á mholadh mar gheall ar bhorradh eacnamaíochta
Dáta: 2019-06-20
“Tráth a bhfuil comhlachtaí ollmhóra idirnáisiúnta ag cruthú a gcuid ábhair féin agus ag coinneáil smacht ar chúrsaí dáiliúcháin ina leith, fágann ísliú ar na cistí d’ábhar de chuid na hÉireann gur mó an baol atá ann go mbrúfaí ábhar dúchasach na hÉireann den mhargadh,” a deir Alan Esslemont i dtuarascáil bhliantúil nuafhoilsithe TG4.
Gan teideal: Tá rabhadh tugtha ag TG4 nach mbeidh an stáisiún ábalta a spriocanna a bhaint amach maidir le cláir Ghaeilge agus eile mura gcuirtear maoiniú breise ar fáil dó – Gan údar
Dáta: 2019-09-04
Mhol an tuarascáil seo freisin go rithfeadh an rialtas reachtaíocht a chiallódh go bhféadfaí pionós a chur ar dhaoine a bhfuil talamh athchriosaithe ina seilbh acu ach nach bhfuil siad sásta á chur ar an mhargadh.
Ní thiocfaidh aon mhaolú ar an mhéadú i bpraghas na dtithe
Dáta: 2004-05-01
Is léir anois, ó na tuarascálacha seo, nach bhfuil aon réiteach ar fhadhb seo an easpa tithíochta le fáil sa mhargadh príobháideach.
‘Teach na mBocht’ chugainn arís ach ní spéis leis an Rialtas ach leas an mhargaidh: An bhfuil an stát ann le féachaint i ndiaidh leas an pobail nó leas an mhargaidh? – Eoin Ó Murchú
Dáta: 2017-07-19
De réir na tuarascála gurb í ba chúis leis an ngéarchéim bhaincéireachta ná an cinneadh a thóg lucht bainistíochta, boird agus comhairleoirí na mbanc féin dul i mbun straitéisí gnó contúirteacha ar mhaithe lena sciar den mhargadh agus a mbrabús a chosaint.
‘Miotas’ é scéal ‘oíche an bharántais’ agus níor cuireadh aon tástáil riamh ar theoiric ‘na tuirlingthe boige’
Dáta: 2016-01-27
Project Eagle atá tugtha ar dhíol iasachtaí NAMA i dTuaisceart Éireann leis an chomhlacht infheistíochta as Meiriceá, Cerberus Capital Management.  Creidtear go léirítear laigeachtaí agus mírialtachtaí i dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoin mhargadh agus go mb'fhéidir gur cailleadh na céadta milliún euro dá bharr.  Tuigtear nach n-aontóidh NAMA leis an mhéid atá sa tuarascáil.  Is é seo an dara gearán atá déanta ag NAMA leis an Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí i dtaca le Frank Cushnahan.
D'fhoilsigh an Ghníomhaireacht Tithíochta tuarascáil inniu a thug le fios go bhfuil athrú mór le teacht ar mhargadh tithíochta sheandaoine sna blianta amach anseo.  Faoin bhliain 2050, meastar go mbeidh ceathrú cuid den daonra in aois an phinsin agus go mbeidh beagnach leath mhilliún duine os cionn an cheithre scór.
Caithfear dul i ngleic le géarchéim tithíochta aosach
Dáta: 2016-10-12
Thug Fergus O'Dowd agallamh ar an gclár raidió de chuid RTÉ, Morning Ireland inar léirigh sé a thuairim gurbh fhearr don FAI fanacht go mbeadh an tuarascáil foilsithe, sula ndéanfaí aon mhargadh le John Delaney.
Imní léirithe faoi mhargadh idir Delaney agus an FAI
Dáta: 2019-09-30
Lógó gaois.ie
gaois.ie