Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

ara

533 toradh in 299 doiciméad

 1. #1778972

  Ara sin é, is casadh eile den roth é.

 2. #265799

  I dtriail Graham Dwyer maidir le dúnmharú Elaine O'Hara, dúradh sa chúirt gur chuir Dwyer gnáthlá oibre 8 n-uair an chloig isteach an 22 Lúnasa 2012, an lá a ndeachaigh Elaine O'Hara ar iarraidh.Maíonn an t-ionchúiseamh gur sháigh agus gur mharaigh Graham Dwyer Elaine O'Hara i Ráth Fearnáin an 22 Lúnasa 2012.Dúirt Siobhan McEvitt, an bainisteoir oifige in A&D Wejchert, an áit a raibh Graham Dwyer ag obair, go léiríonn taifid gur oibrigh Dwyer gnáthlá oibre ocht n-uair an chloig an 22 Lúnasa 2012 agus an lá dár gcionn an 23 Lúnasa 2012Dúirt sí go dtugann na taifid le fios gur thosaigh sé ag obair ag 0830am ach nach raibh aon bhealach ann a dheimhniú gur thosaigh sé ag an am sin nó ar tháinig sé isteach níos túisce nó níos deireanaí.Dúirt sí chomh maith nach raibh aon taifead ann a thabharfadh le fios gur imigh sé as an oifig luath an 22 ná ar an 23 Lúnasa 2012.D'aontaigh Siobhan McEvitt go léiríonn taifid an chomhlachta go raibh an chosúlacht air gur oibrigh Graham Dwyer gnáthchoicís oibre sna seachtainí dar críoch 19 agus 26 Lúnasa 2012.Tá Graham Dwyer ag séanadh gur dhúnmharaigh sé Elaine O'Hara.

 3. #266090

  Tugadh fianaise ag triail Graham Dwyer atá cúisithe i ndúnmharú Elaine O'Hara i Lúnasa 2012 faoi shonraí a tógadh ó fhón cliste agus ríomhleabhar Apple le Elaine O'Hara.

 4. #266832

  I bhfianaise téacsanna gutháin póca, dúirt an t-ionchúiseamh inniu gur bhagair fear go raibh pionós i ndán d'Elaine O'Hara ar an lá roimh sular ndeacaigh sí in easnamh agus go sáfaí sa ghoile í.  Dúirt an t-ionchúiseamh go raibh spota an-iargúlta roghnaithe ag an 'máistir', Dwyer dar leis an t-ionchúiseamh, dá 'sclábhaí', O'Hara chun í a cheangal agus a shádh.  Chuala an chúirt gur impigh Elaine O'Hara ar an bhfear ligean di mar gur theastaigh uaithi teacht chuici féin.

 5. #267382

  Sa Phríomh Chúirt Choiriúil inniu fuarthas Graham Dwyer ciontach i ndúnmharú Elaine O'Hara.

 6. #967294

  Lean Fianna Fáil ar aghaidh lena bpolasaí hara-kiri teanga an tseachtain seo caite.

  Leanann Fianna Fail lena bpolasai hara-kiri teanga – Gan údar

 7. #975393

  Agus mar fhocal scoir: "The issues raised by this case transcend the question of Tara v.

  Cosaint an chnoic – Gan údar

 8. #999450

  Is mac é Danny Diamond leis na ceoltóirí aitheanta, Dermy Diamond agus Tara Bingham.

  Deireadh leis an tsraith reatha de SIAMSAÍOCHT @ 6! – Pól Ó Muirí

 9. #1006242

  Bronnadh Aisteoir na Bliana ar Tara Breathnach as a cuid aisteoireachta i Máthair i Maidhm.

  Iriseoir na Bliana bronnta ar Alan Titley ag na gradaim chumarsáide – Gan údar

 10. #1714515

  Cúpla soicind ina dhiaidh sin, tháinig Daniel O'Hara ag siúl i mo threo.

 11. #284243

  ‘Eilbhín d’ois allta iadsan a bhíonn ar Shliabh Fuaid.’ ‘Inis dom,’ ar Cú Chulainn leis an ara, ‘cé acu a mbeo nó a mairbh is áil le hUltaigh a thabhairt chucu.’ ‘Is iontaí dóibh a mbeo,’ ar an t-ara.

 12. #265118

  Tá triail Graham Dwyer maidir le dúmharú Elaine O'Hara i Mí Lúnasa 2012 curtha ar athló go dtí maidin Déardaoin. Tá sé curtha i leith Graham Dwyer atá 42 bliain d'aois as Clós Chill Tí Céire, Carraig an tSionnaigh i mBaile Átha Cliath 18 gur dhúnmharaigh sé Elaine O'Hara i Mí Lúnasa 2012. Tá giuiré seachtar fear agus cúigear ban roghnaithe le héisteacht le triail an ailtire.

 13. #265444

  I measc na naoi n-eochair bhain trí cinn leis an mbloc árasán sa Chéim ina raibh cónaí ar Elaine O'Hara.  Bhí na Gardaí ag tabhairt fianaise i dtriail Graham Dwyer atá cúisithe in Elaine O'Hara a dhúnmharú ar 22 Lúnasa 2012.

 14. #265762

  Thug an Garda Chris Boylan fianaise inniu gur tháinig sé ar shluasaid i limistéar faoi chrainn cóngarach don áit ina bhfuarthas taisí Elaine O'Hara i Meán Fómhair 2013.  Tá Joe Mason, ionadaí ón gcomhlacht bainistíochta atá freagrach as Belarmine Plaza, an bloc arasáin sa Chéim, i mBaile Átha Cliath, ina raibh Elaine O' Hara ina conaí ag tabhairt fianaise chomh maith inniu.  Dúirt sé gur léirigh taifid an chomhlachta nach raibh aon fhadhb ann leis an gcóras CCTV ag na harasáin idir Eanáir 2012 agus Lúnasa 2012.

 15. #265882

  Ag triail Graham Dwyer sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, dúradh go ndúirt Elaine O'Hara le haltra in ospidéal meabhairshláinte an oíche sular imigh sí gan tuairisc go raibh fear ag teacht ag a hárasán síoraí seasta. Bhí Rosetta Callan  ag obair in ospidéal St Edmundsbury i Leamhcán i mBaile Átha Cliath. Dúirt Elaine O'Hara léi nár theastaigh uaithi labhairt leis na na Gardaí faoin bhfear mar go raibh leanaí óga aige.

 16. #265913

  Dúirt an Dr Murphy freisin gur chreid dochtúirí go raibh neamhord pearsantachta mothúchánach ar Elaine O'Hara. Labhair Elaine O'Hara ar lámh a chur ina bás féin agus ar fhéinghortú, a dúirt sé, ach ní raibh sí chomh sona riamh is a bhí nuair a d'fhág sí an t-ospidéal i Lúnasa 2012.

 17. #266834

  Dúirt an t-ionchúiseamh go ndúirt Elaine O'Hara leis an bhfear go raibh faitíos uirthi go raibh sé chun í a mharú.  Tá an chúirt ag éisteacht le fianaise faoi théacsanna idir ghuthán póca Elaine O'Hara agus guthán 083 a líomhnaítear gurb le Dwyer é.  Níos luaithe inniu dúirt an breitheamh Tony Hunt leis an ngiúiré i gcás Graham Dwyer inniu go bhféadfaí go gcuirfí tús le breithniúchán ar Luan an 23 Márta.

 18. #267134

  Dúirt sé go raibh marú Elaine O'Hara mar chuid de phlean a bhí forbartha agus curtha i gcríche ag Graham Dwyer thar achar fhada ama.  Bhí cás an ionchúisimh ag brath ar dhá chód a fuaireadh ar ríomhaire Graham Dwyer chomh maith le téacsanna seolta ó ghutháin a líomhnaítear arbh le Dwyer iad.  Dúirt Guerin leis an Chúirt go raibh roghanna báis tugtha ag Dwyer do Elaine O'Hara chomh fada siar le Iúil 2011.

 19. #1126703

  Cuimhnítear freisin ar an bhfáilte a chuir sé roimh Sheosamh Mac Grianna [q.v.] bocht go dtí Ara Coeli in Ard Mhacha chun a 80ú breithlá a chomóradh.

 20. #1709304

  Agus ní bheadh éinne cinnte go barainneach cé leis í, ara ba dheacair duine a aithint as a leathchois dá sainiúla í, mura mbeadh marc nó *tatoo *faoi leith uirthi.

 21. #1760044

  Cúpla bomaite i ndiaidh na tuairisce seo, rinneadh tagairt do bheirt *“alleged”* smuigleálaithe i ndeisceart Ard Mhacha atá an ARA (Assets Recovery Agency) a fhiosrú.

 22. #1859087

  Tá gach ara ceoltóir is amhránaí ag coimeád ceoil linn le físeáin idirlín ar na saolta seo, agus deis againn éisteacht lena gceolchoirmeacha gan an tolg a fhágaint in aon chor.

 23. #260854

  Beidh Sligeach d'uireasa Eamon O'Hara agus David Kelly don cluiche sin de bharr gortaithe, beidh an bheirt ar an mbínse.

 24. #265278

  Chuir Frank O'Hara na Gardaí ar an eolas gur dhúirt a iníon leis gur iarr sí ar an bhfear í a mharú ach nach raibh sé sásta é sin a dhéanamh..

 25. #265279

  Tá Graham Dwyer, 42 bliain as Clós Chill Tí Céire, Carraig an tSionnaigh ag pléadáil neamhchiontach i ndúnmharú Elaine O'Hara i mí Lúnasa 2012.

 26. #265281

  Dúirt Frank O'Hara sa gcúirt go labhraíodh sé lena iníon ba shine chuile lá agus scaití faoi dhó sa lá agus go bhfeiceadh sé trí nó ceithre huaire sa tseachtain í.

 27. #266430

  Niorbh é an phéint chéanna a bhí tigh mhuintir Dwyer agus an phéint a bhfuarthas spotaí de ar an spád a bhí gar don láthair ar aimsíodh taisí Elaine O’Hara ann..

 28. #266435

  Nios luaithe sa lá, chuala sa  chúirt go bhfuarthas trí phróifíl iomlán de DNA a bhí comhoiriúnach le próifíl Graham Dwyer ar thocht i dteach Elaine O’Hara.

 29. #266556

  Dúirt Darci Day go ndúirt Graham Dwyer léi go maródh sé Elaine O'Hara, agus go dtiocfaidh sé ina diaidh sise ar an dóigh chéanna dá mbeadh sin uaithi.

 30. #266558

  Dúradh go mba le Elaine O'Hara agus Graham Dwyer na gutháin agus gur usáideadh iad chun teagmháil a dhéanamh lena chéile amháin.

 31. #266627

  Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, dúradh gur cuireadh téacs ó theileafón póca le Graham Dwyer chuig fón le Elaine O'Hara an tráthnóna ar imigh sí gan tuairisc i 2012.

 32. #266737

  Chualathas freisin sa chúirt i dtaobh bhreis is 420 teachtaireachtaí téacs a seoladh idir fón Elaine O'Hara agus uimhir eile a deirtear a bhí in úsáid ag Graham Dwyer.

 33. #267385

  D'aontaigh siad ar fad gur sháigh agus gur dhúnmharaigh Graham Dwyer Elaine O'Hara i gceantar Ráth Fearnáin i gContae Bhaile Átha Cliath i Lúnasa 2012.

 34. #268097

  Bhí muintir Elaine O'Hara sa chúirt, chomh maith le cairde a bhí ag obair sa siopa ar an gCarraig Dhubh i mBaile Átha Cliath.

 35. #268100

  Dúirt athair Elaine O’Hara ina ráiteas tionchair íospartaigh sa Phríomhchúirt Choiriúil inniu, gur thuig an teaghlach ar fad anois nach iadsan amháin a d’fhulaing de bharr na coire seo.

 36. #275216

  Willie Lynch lena pháirtí Tara Gilbert agus a n-iníon Jodie Bhí cónaí ar theaghlach Connors ar an suíomh i gCarraig Mhaighin fad agus a raibh cónaí ar chlann Willie Lynch agus Tara Gilbert sa bhFásach Rua i mBré Chualainn.

 37. #275623

  Ó fógraíodh bás an aisteora chliúitigh Maureen O'Hara Dé Sathairn, tá daoine ag leagan bláthanna ar an leacht chuimhneacháin i gConga i gCondae Mhaigh Eo.

 38. #275625

  Tháinig Maureen O'Hara ar ais go Conga i 2011 le comóradh 60 bliain an scannáin a chéiliúradh.

 39. #275627

  Anocht mar chuid den fhéile, taispeánfar 'The Quiet Man' in ollphobal na féile chomh maith le físeán speisialta atá curtha le chéíle i gcuimhne Mhaureen O'Hara.

 40. #275629

  I bhfianaise na gcuimhní caoine atá ag daoine anseo ar Mhaureen O' Hara, beidh an leabhar comhbhróin oscailte in Óstán Ryan's ar an bhaile ó seo go deireadh na bliana.

 41. #315404

  Ceann de na rudaí ba thruamhéalaí faoin gclár ná an éachtaint a thugtar ar leochaileacht intinne Elaine O’ Hara agus an tslí gur éirigh le Dwyer sochar a bhaint aisti Ó fógraíodh Dé hAoine seo caite go raibh Graham Dwyer ciontach as dúnmhárú Elaine O’Hara níl faic le cloisint, le léamh ná le feiscint ar na meáin ach sonraí agus tuairimí faoin gcás dúnmharaithe, faoi BDSM agus faoi mheabhairghalar.

 42. #315411

  Ceann de na rudaí ba thruamhéalaí faoin gclár ná an éachtaint a thugtar ar leochaileacht agus drochstaid intinne Elaine O’ Hara agus an tslí gur éirigh le Dwyer sochar a bhaint aisti.

 43. #398402

  Tá sé curtha i leith Winston Rea gur mharaigh sé John Devine in Iarthar Bhéal Feiriste i 1989, agus John O'Hara i ndeisceart na cathrach, i 1991.

 44. #753166

  Cuireadh McKay agus oibrí eile i Sinn Féin, Thomas O'Hara ar fionraí ón bpáirtí ó foilsíodh teachtaireachtaí príobháideacha a seoladh uathu chuig an dílseoir Jamie Bryson.

 45. #900590

  Bhí tagairt do Mháirtín Ó Muilleoir i gceann de na teachtaireachtaí Twitter ó bhall eile de Shinn Féin, Thomas O’Hara, chuig Jamie Bryson.

 46. #975390

  Scríobhann siad: "We believe the Hill of Tara to be a necropolis, a "city of the dead".

  Cosaint an chnoic – Gan údar

 47. #984707

  Lena chois sin, Bhain stiúrthóir an scannáin, Daniel O'Hara, Gradam Frank Copplestone, duais don stiúrthóir is fearr ag an Fhéile Cheilteach Scannán agus Teilifíse i nDún Dé, Albain.

  Duais Yu Ming – Gan údar

 48. #991671

  Because this is the part where he meets and falls in love with Mary O’Hara and where they work together in east Africa.

  An Irishman in Africa – Alan Titley

 49. #1013086

  Is é Daniel O'Hara a scríobh agus a stiúraigh an scannán agus thug Ocras, scéal faoin Ghorta Mór, an chraobh leis don Stiúrthóireacht is Fearr ar Ghearrscannán Éireannach.

  Yu Ming TG4 – Gan údar

 50. #1120405

  Deir Ó Háinle: ‘But their most regular associates were undoubtedly the three scribes, Seán Mac Solaidh, of Stackallen, Tara, Co.

 51. #1144013

  Tá aghaidh tugtha ag Tara ar shaol an aonaráin (go pearsanta agus go proifisiúnta) mar sin agus tá comparáidí le The Good Wife ag ráthaíocht im intinn i rith an ama.

 52. #1144018

  Ag an bpointe seo tá Tara curtha fúithi taobh leis an gcaife is hiopstaraí dá bhfaca mé riamh agus is léir go bhfuil splanc de shaghas éigin idir í agus an bainisteoir.

 53. #1264232

  Ar an lámh eile, níl aithne mhór ar Martin McAuley iarrthóir an SDLP, ar Sam Nelson Alliance ná ar Malachi O’Hara ón gComhaontas Glas.

 54. #1283218

  I measc na scannán sin, tá An tÁdh le Colm Bairéad agus Yu Ming is ainm don le Daniel O’Hara.

 55. #1300937

  Ar an ardán beidh Linda Bhreathnach, Máire Ní Mháille, Tara Breathnach, Yvonne Ní Laife, Catherine Denning agus Caitríona Ní Dhomhnaill.

 56. #1359669

  Ba é sin breithiúnas an bhreithimh Ardchúirte, Sir John O’Hara a d’eisigh tuairisc a bhí géarcháinteach ar an 31 Eanáir faoi iompar dochtúirí agus bainisteoirí.

 57. #1359685

  I bhfianaise na tuarascála agus an diancháineadh a rinne an Breitheamh O’Hara orthu d’admhaigh Boird Sláinte Bhéal Feirste, an Iarthair agus an Deiscirt go ndearnadh botúin.

 58. #1359688

  Thar aon ní eile, mhol O’Hara go mbeadh iachall ar lucht leighis – idir chliniceoirí agus bhainistíocht – insint do theaghlaigh nuair a dhéantar botún nó teip agus a bheith oscailte, macánta leo.

 59. #1362254

  Tá idir aisteoirí, stiúrthóirí, léiritheoirí agus rinceoirí páirteach san fhiontar, ina measc Linda Bhreathnach, James Riordan, Tara Breathnach, Colm Hefferon, Róisín Sheehy, Marianne Kennedy, Beartla Ó Flatharta agus Siobhán Ní Dhuinnín.

 60. #1584605

  Bhí ollcheolchoirm ar siúl leis na ceoltóirí aitheanta Pádraig Rynne, Tara Breen, Conor Crimmins agus Elaine Hogan chun críoch a chur leis an deireadh seachtaine iontach i nDaoniarsmalann Uladh.

 61. #1654471

  Inár gceantar féin, i mbruachbhailte Nua-Eabhrac, eagraíonn grúpaí mar Dhaltaí na Gaeilge, *Tara Circle*, agus *The Irish American Association of Northwest New Jersey* deirí seachtaine agus laethanta Gaeilge.

 62. #1707418

  I measc na saothar atá le fáil ar an diosca tá na sárscannáin “Yu Ming is Ainm Dom” le Daniel O’Hara agus “Lip Service” le Paul Mercier.

 63. #1707533

  I measc na saothar atá le fáil ar an diosca tá na sárscannáin “Yu Ming is Ainm Dom” le Daniel O’Hara agus “Lip Service” le Paul Mercier.

 64. #1714503

  Bhíos ar Shráid Chill Dara i mBaile Átha Cliath ag fanacht le Daniel O'Hara, an stiúrthóir óg scannáin agus teilifíse, agus ag baint sásaimh as an ngrian ag an am céanna.

 65. #1714523

  Gaeilge Bhaile Átha Cliath atá ag O'Hara; tá sé líofa ach sleamhnaíonn cúpla focal Gearmáinise nó Fraincise isteach ina chuid cainte ó am go chéile.

 66. #1714550

  "Bíonn sé deacair postanna fadtéarmacha a fháil sa tionscal seo, go háirithe nuair atá tú ag tosú," a adhmaíonn O'Hara.

 67. #1714589

  An bhliain seo chugainn, tá O'Hara ag iarraidh dul ar ais go Colorado mar go bhfuil sé i gceist acu DVD a chur le chéile ansin.

 68. #1714625

  "Bhí an fhoireann ar ais le chéile agus d'oibríomar go han-mhaith lena chéile," arsa O'Hara, agus meangadh gáire ar a aghaidh.

 69. #1720038

  Tá na ceantair seo ag brath le fada ar Ghael-Mheiriceánaigh agus ar lucht leanúa Maureen O'Hara, John Huston agus Barry Fitzgerald (*The Quiet Man*, agus araile).

 70. #1749768

  In considering the archaeological landscape of Tara we have reached that point of convergence between moral and cultural imperatives that require us to preserve and understand Tara in recognition of the central role it has played, and continues to play, in forging this nation's cultural identity." Costas ard ======= Chosain sé €680 an RTC a fháil agus níl sé d'acmhainn ag gnáthdhaoine a leithéid a íoc; b'fhéidir go bhfuil an ceart ag an Dochtúir Newman nuair a deir sé go bhfuil na tuairiscí seo á gceilt ar an bpobal.

 71. #1756526

  “Nuair a amharcann tú ar leithéidí Tara, tá sise mar Chomhordaitheoir na nEalaíon Réigiúnach le hOifig Ealaíon Chomhairle Chontae an Chláir.

 72. #1761162

  Cuireadh coiste le chéile láithreach - an Save Tara/Skryne Valley Campaign (STSVC) - le cur i gcoinne na bpleananna seo agus ainmníodh Muireann mar urlabhraí an choiste.

 73. #1762768

  Tara Connaghan, fidléir arb as Na Gleannta i dTír Chonaill í, díreach tagtha ar ais go hÉirinn tar éis di a bheith ar camchuairt san Fhionlainn.

 74. #1817093

  Is í Tara Breathnach atá i bpáirt Bet agus is iad Lochlann Ó Mearáin, Orlaith Ní Chearra, Eoin Ó Dubhghaill, Eoin Geoghegan agus Eoin Mac Diarmada na haisteoirí eile atá sa chliar.

 75. #1871558

  Labhraíonn an Comhlachas thar ceann 4,000 siopadóir agus dúirt an t-urlabhraí Tara Buckley nár cheart gurb iadsan a bheadh freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an riail nua.

 76. #268820

  Tuigtear gur thóg baill an Chumainn Náisiúnta Cearta Ainmhithe (NARA) 9 ngliomach amach as tainc uisce i mbialann ar Shráid Chill Mantáin tráthnóna Dé hAoine seo caite agus chuir in uisce iad i gCluain Tarbh.

 77. #268822

  Tá na Gardaí ag fiosrú an eachtra gadaíochta ón mbialann ach níl aon duine gafa faoin eachtra fós.  Dúirt urlabhraí NARA, Laura Broxson go bhfuil na gliomaigh á gcócaráil beo in uisce bruite agus dá mba cait nó gadhair a bheadh sa tainc, go mbeadh daoine an mhí-shasta faoi.  'Gníomh trua' a bhí ann a dúirt sí agus lean le rá go bhfuil siad sásta glacadh le pé cúinsí dlí a thiocfadh a bealach de bharr a ngníomhú.

 78. #314639

  Ara, an dóigh leatsa go bhfuil Gaeilge agat?” “M’anam nach bhfuil agatsa ach Gaeilge bhriste.” “‘I nDomhnach, ní bheidh Gaeilge agatsa go deo.” “Muise, níl an Ghaeilge cheart agatsa in aon chor.” “Tá canúint ar do chuidse Gaeilge.” Agus mar sin de.

 79. #583458

  Ara, cá bhfios dúinne sa deabhal céard atá ort ach m’anam go gcuirfidh mé pingin go bhfuil folacha thairis sin ar an ngráta agus ciomacha na huaire móire faoi na hascaillí agat – sin é anois agat, ós tú fhéin a thosaigh í bíodh do chuid agat dhe.’ Bhíog an tine agus ba ghearr go raibh lasair chroíúil ag teacht uirthi, agus mara raibh sé ag teastáil ó sheandromáin castar leo é. Bhí an oíche á caitheamh le deoch, scéal agus amhrán nó go raibh sé in am dúnadh agus dallóg a tharraingt.

 80. #603968

  Ara, bíodh na seacht ndiabhail agat, tá mé dubh dóite díot féin, de do chuid dhea-chainte, do chuid ramhailtí is do chuid lúbaireachta,” is léim an t-ápa leis i dtreo an chrainn ag ligean scread scáfar suas ar a dheartháir is a chomhluadar.

 81. #604999

  Ara, bíodh an diabhal aige, a dúirt sé ina mhearbhall, nuair nach féidir liom é a thabhairt chun cuimhne go cruinn mar a tháinig sé anuas chugainn ón scéalaí nó ón soiscéalaí nó ón teagascóir nó ón gcruthaitheoir nó ó cibé cé eile .

 82. #642324

  Bhíodh m’aintín ina suí cois tine, agus chuile dhuine a thagadh isteach deireadh sí os ard, ‘Ara, suigh anuas, cén deifir atá ort?’ Is minic nach mbíodh áit le suí ach mar sin féin bhíodh sí ag iarraidh orthu suí.

 83. #750656

  Turas go Damaisc atá i gceist leis an dá chuntas seo agus tír na hÉireann lárnach sa dá chás (‘Ara na Naomh’ a thugtar uirthi in Duine den Dá Mhíle agus ‘Oileán na Naomh’ in Dhá Choinneal do Mhuire).

 84. #978370

  Agus, ó, ar eagla go ndéanfainn dearmad air, a chuid ban agus páistí." "Ara, a fhir bhig úd thall," ar seisean, "níl sa mhéid sin ach mionsonraí.

  Cead mile failte – Alan Titley

 85. #1055630

  Nár mhaith an mhaise duit post ceart a fháil duit féin?’ Ara, post… Ba mhaith an cuimhneamh é, agus an cíos le díol.

 86. #1212077

  Tá a taobh amuigh ag teacht go maith leis na foirgnimh eaglasta thart timpeall uirthi, mar atá, Ardeaglais Naomh Pádraig agus Áras an Chairdinéil, Ara Coeli, ach foirgneamh nuathógtha atá ann le dearadh ilfheidhmeach nua-aimseartha ar dhul isteach duit.

 87. #1276629

  “Ó is aoibhinn linn an Éigipt, seo’d í an tríú bliain anonn againn.” ‘Ó,’ a dúirt mé, ‘is dócha go bhfuil na pirimidí feicthe agaibh cheana féin mar sin.’ ‘Ara níl,’ a dúirt sé, ‘ní bheadh mórán spéise agam sna pirimidí dháiríre.’ ‘Fanann muid in ionad saoire is faigheann muid pacáiste agus gach rud san áireamh ann, bia, deoch, lóistín, chuile shórt is luíonn muid faoin ngrian ar feadh coicíse.’ Anois, níl aon locht agamsa ar an leisce.

 88. #1276663

  “Ó is aoibhinn linn an Éigipt, seo’d í an tríú bliain anonn againn.” ‘Ó,’ a dúirt mé, ‘is dócha go bhfuil na pirimidí feicthe agaibh cheana féin mar sin.’ ‘Ara níl,’ a dúirt sé, ‘ní bheadh mórán spéise agam sna pirimidí dháiríre.’ ‘Fanann muid in ionad saoire is faigheann muid pacáiste agus gach rud san áireamh ann, bia, deoch, lóistín, chuile shórt is luíonn muid faoin ngrian ar feadh coicíse.’ Anois, níl aon locht agamsa ar an leisce.

 89. #1277717

  Ba mhaith liom cur isteach ar an bpinsean más é do thoil é.’ ‘Ach cá bhfuil do chuid íocaíochtaí ÁSPC?’ ‘Bhuel, trí mo shaol sa teaghlach, bhí mé ag tabhairt cúnaimh don Stát nach bhféadfaí leas an phobail a ghnóthú dá éagmais.’ ‘Tá sé sin go breá, ach an raibh aon obair cheart ar bun agat?’ ‘Ach nach bhfuil sé ráite sa mbunreacht go bhfuil seirbhís déanta agam don stát?’ ‘Ara tá is níl.

 90. #1279356

  Ach dar ndóigh ní raibh pátrún riamh gan slua mór daoine go mórmhór sa saol úd agus bhíodh braonacha dí ag imeacht i measc an tslua — ara cad é sin agam á rá ní braonacha in aon chor a bhíodh ann ach soithí, maidir le fuiscí.

 91. #1357762

  ‘Deamhan mórán a bhí le déanamh agat agus a leithéid seo d’fhear a chur chugam agus an seic a thabhairt dhó.’ ‘Ara,’ arsa Séamus ‘níor dhúirt mise leis é a fháil.’ Arsa an bhean, ‘thug mise an seic dó agus tá sé imithe leis.’ ‘Dona go leo,’ arsa Séamus.

 92. #1421606

  Samhlaím í ar maidin agus í ag fiafraí, ’Cá bhfuilir ag dul inniu, ‘Éamoinn, a stór…?’ Agus déarfadh sé: ‘Ara, buailfead siar ansan go dtí an Grafaí Bána, agus isteach trí Pháirc na Raithní agus suas go dtí Buailtín an Choirce agus thart fé Ghort an Dá Leaba agus ráineodh go ligfinn mo scíth i nGort na bPrátaí nó i Leathghleann Sheáin Daly, agus cá bhfios, b’fhéidir, go gcasfadh duine éigin orm ag Binn an Choma…’ Déarfá gur cuma nó naomh aon duine a chuirfeadh suas leis sin.

 93. #1680436

  Cluinim daoine ag gearán agus ag casaoid agus ag soifniú faoi Aire na Gaeltachta agus ag rá nach fada eile a bheidh sé ann, ach mar a déarfadh sé féin: “Ara, is breá liom a bheith im’ aire, a fheara.” Is mór is fiú aire ar bith a labhraíonn chomh hoscailte macánta ionraic leis sin.

 94. #1836516

  Ara, bíodh na seacht ndiabhal acu siúd is bíodh na hocht ndiabhal ag an domhan sin anois’ a dúirt sé, ag síneadh siar aríst is ag déanamh bolg le gréin is le spéir dó féin.

 95. #1845010

  Ara, bíodh an béalsúbub leis,’ arsa mise liom féin, mar ní raibh aon duine eile im thimpeall, ‘ach tá sé in am scoir, agus is mithid bailicsceáil liom.’ D’fhéach mé ar na comhaid gan réiteach – bhuel, ní fíor ar fad gur fhéach mé orthu – ach b’fhíre a rá gur sciorr mo shúile tharstu – agus shocraigh im aigne go bhfágfainn ann iad.

 96. #1857863

  Ara maise, a dhiabhail, an bhfuil aithne agat ar an mbádóir Jack Casey?’ ar seisean, ‘nach iomaí lucht móna a thug an créatúr isteach chugainn.’ ‘Shílfeá go bhfuil an boc atá in éineacht libh ag éirí cantalach,’ arsa mise agus misneach ag teacht chugam arís.

 97. #155372

  Suíonn tú isteach léi agus an chéad rud eile seo romhat Darby O’ friggin’ Gill nó ‘The quiet Dia idir sinn is an t-olc Man.’ Mar bharr ar an olc díreach agus tú réidh le pléascadh amach ag gáire nó ar a laghad ar bith an áit a thréigean le teann náire faoinar tharla do do mhuintir ó thóg siad an bád bán, féachann tú timpeall ort féin agus seo an slua ar fad ag caoineadh le Maureen O’Hara nó ag caitheamh dorn le John Wayne.

 98. #265082

  Phléadáil an t-ailtire Graham Dwyer atá 42 bliain d’aois as Clós Chill Tí Céire i gCarraig an tSionnaigh, i mBaile Átha Cliath 18 neamhchiontach in Elaine O’Hara as Baile Átha Cliath a dhúnmharú an 22 Lúnasa 2012.

 99. #265228

  Cuireadh tús inniu le triail Graham Dwyer atá cúisithe i ndúnmharú mná ar fritheadh a corp i sléibhte Bhaile Átha Cliath bliain go leith ó shin. Maíonn an t-ionchúiseamh gur lena chuid mianta drúise a shásamh a sháigh sé agus a mharaigh sé Elaine O'Hara.

 100. #265229

  Maíodh sa chúirt gur iarr Graham Dwyer ar Elaine O'Hara ligean dó pian a imirt uirthi le go gcomhlíonfaí a chuid fantaisíochtaí drúise.  Maíodh gur chuir sé neart teachtaireachtaí téacs chuici agus go ndúirt sé i gceann acu gur mhian leis duine a éigniú, a shá agus a mharú.

 101. #265230

  Maíodh gur iarr sé uirthi cabhrú leis an mhian sin a smachtú nó a shásamh.  Dúradh go raibh deacrachtaí síciatracha ag Elaine O'Hara ó bhí sí ina déagóir agus go raibh seal caite san ospidéal aici roinnt seachtainí sular imigh sí gan tuairisc.

 102. #265233

  Fuarthas eochracha Elaine O'Hara agus dhá theileafón póca i dtaiscumar Fheartraí i gCo Chill Mhantáin roinnt laethanta ina dhiaidh sin.  Ailtire agus fear pósta a bhfuil bheirt chlainne air is ea Graham Dwyer atá 42 bliain d'aois.

 103. #265277

  Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil dúirt athair Elaine O'Hara gur dhúirt a iníon leis i 2008 go raibh sí mór le fear pósta as Carraig an tSionnaigh ar ailtire a bhí ann. Dúirt sí leis go gceanglaíodh sé í.

 104. #265460

  Mar thoradh ar sin, cuireadh tús le fiosrúchán cuimsitheach agus oifigiúil de chuid na nGardaí ar an 16ú Meán Fómhair.  Séanann Graham Dwyer gur dhúnmharaigh sé Elaine O'Hara i mí Lúnasa 2012.

 105. #265573

  Tá Graham Dwyer, 42 bliain, ag pléadáil neamhchiontach i ndúnmharú Elaine O'Hara, 36 bliain, ar 22 Lúnasa 2012.  Dúirt an Sáirsint Kevin Duggan sa chúirt go léiríonn na físeáin - a taispeáineadh don ghiúiré - go raibh Graham Dwyer i mbloc árasán Belarmine Plaza sa Chéim i ndeisceart Bhaile Átha Cliath ar naoi n-ócáid idir Eanáir agus Lúnasa 2012.  Ar ócáid amháin - 13 Lúnasa 2013 - dúradh go ndeachaigh Graham Dwyer chuig na hárasáin agus mála droma á iompar aige.

 106. #265645

  Dúirt an Bleachtaire Garda Paul Corcoran sa gcúirt inniu gur thaispeáin sé grianghraif do Sennan McShea an 18ú Deireadh Fómhair 2013, grianghraif ó fhíseáin CCTV a tógadh taobh amuigh de Belarmine Plaza, an bloc arasán ina raibh Elaine O’Hara ina cónaí.

 107. #265650

  Dúradh sa gcúirt níos luaithe go bhfuil na céadta, fiú na mílte duine le feiceáil ar fhíseáin CCTV den bhloc arasán ina raibh cónaí ar Elaine O’Hara agus go bhfuil a bhformhór gan ainm.

 108. #265651

  D’admhaigh an Bleachtaire Sáirsint Kevin Duggan a bhí i gceannas na bhfíseán CCTV gurb iad Elaine O’Hara agus Graham Dwyer an t-aon dá ainm atá luaite in ocht logleabhar de chuid na nGardaí a bhaineann leis an tréimhse idir Eanáir agus Lúnasa 2012.

 109. #265909

  Tá sé ag pléadáil neamhchiontach.  Dúirt an síciatraí comhairleach an Dr Matt Murphy sa chúirt inniu gur léirigh nótaí leighis Elaine O'Hara go ndúirt sí gur éirigh an fear as á gortú i mí Feabhra 2009.

 110. #266553

  Ag triail Graham Dwyer sa Phríomhchúirt Choiriúil inniu d'admhaigh finné go ndúirt Graham Dwyer léi go raibh fonn air Elaine O'Hara a mharú dá mba rud é gurbh é sin a bhí uaithi.

 111. #266628

  Dúirt duine de lucht anailíse na nGardaí Sarah Skedd sa chúirt gurb éard a bhí  sa téacs 'téigh síos chomh fada leis an gcladach agus fan.'  Chonacthas Elaine O'Hara go deireanach i Seanchill i ndeisceart Bhaile Átha Cliath ar 22 Lúnasa 2012. Tá Graham Dwyer ag pléadáil neamhchiontach ina dúnmharú.   Níos túisce, thug an breitheamh sa chás foláireamh don phobal gan tvuíteanna a fhoilsiú i dtaca le hábhair a phléitear sa chúirt gan an giúiré a bheith i láthair.

 112. #266735

  D'ordaigh an Breitheamh don phobal arís inniu imeacht as an gcúirt i dtriail Graham Dwyer.  Taispeáineadh físeáin don ghiúiré a bhí ar ríomhaire Graham Dywer ina raibh sé is cosúil ag sá Elaine O'Hara.

 113. #266833

  Bhí sí san ospidéal síciatrach i Leamhcán ag an am.  Níos luaithe sa ló, chuala an chúirt faoi théacsanna a sheol Elaine O'Hara chuig fear a líomhnaítear gurb Graham Dwyer é, ag impí air gan í a mharú i mí Iúil 2011.

 114. #266883

  Nuair a thug an Sáirsint Woods rabhadh dó, dúirt Dwyer nach raibh 'fhios aige cad faoi a bhí se ag caint.  Nuair a cuireadh ceist ar Dwyer an raibh aithne aige ar Elaine O'Hara, d'fhreagair sé nár mharaigh sé duine ar bith.

 115. #267037

  Deir an finné Mary Cosbie go bhfaca sí bean agus a ceann fuithi aici agus í ag gol le hais uaighe i reilig Sheangánaí i mBaile Átha Cliath tráthnóna an 22 Lúnasa  2012, an lá a chuaigh Elaine O'hara ar iarraidh.

 116. #267113

  Ag triail Graham Dwyer atá cúisithe i ndúnmharú Elaine O'Hara, tá críoch don lá inniu le hóráid clabhsúir abhcóide an ionchúisimh Sean Guerin. Leanfaidh sé leis an óráid arís amárach.

 117. #267114

  Mhaígh Seán Guerin gurbh amhlaidh gur sháigh agus gur dhúnmharaigh Graham Dwyer an bhean ar mhaithe lena shásamh collaí fhéin.  Tá Graham Dwyer, 42 bliain, ag pléadáil neamhchiontach i ndúnmharú Elaine O'Hara i mí Lúnasa 2012.

 118. #267177

  Dúirt sé nach bhfuil ach cúis amháin curtha i leith Dwyer le breithiúnas a thabhairt ar - an raibh Graham Dwyer ciontach nó neamhchiontach i ndúnmharú Elaine O'Hara.  Dúirt an Breitheamh nach raibh aon dualgas ar an ngiúiré breith a thabhairt ar aon chúis eile i leith Dwyer.

 119. #267275

  Matt Murphy, síciatraí Elaine O'Hara.  Dúirt sé go raibh tábhacht ar leith leis an bhfianaise seo mar go raibh féin-mharú lárnach sa chás.  Dúirt sé go raibh cóipeanna acu de na téacsanna ar fad a bhí luaite sa chás - cuid acu ar dhein an t-ionchúiseamh Seán Guerin tagairt dóibh agus cuid eile fós ar dhein an comhair chosanta Remy Farrell tagairt dóibh.  Dúirt sé go meabhródh sé na hóráidí clabhsúir ón dá thaobh dóibh dá mba mhaith leo mar go raibh siad tábhachtach i gcás gur fianaise imthoisceach don fhormhór a bhí idir chaibideal.

 120. #268062

  Thóg sé beagán le cois 7 n-uaire ar an ngiúiré a mbreith a shocrú  gur mheall sé Elaine O’Hara chuig sléibhte Bhaile Átha Cliath an 22 Lúnasa 2012 agus gur sháigh sé chun báis í.

 121. #268066

  Beidh deis ag muintir Elaine O’Hara fianaise tionchair íospartaigh a chur faoi bhráid na cúirte, ach ní mór don bhreitheamh Tony Hunt an pianbhreith éigeantach de phríosún saoil a ghearradh ar Dwyer.

 122. #274428

  Dúirt an Chomhairle freisin go bhfuil siad i mbun cainteanna le dreamanna éagsúla in iarracht seirbhís bhreise a chur ar fáil fad is atá an póna i nGaillimh dúnta.  Dúirt Tara Nic Dhiarmada ó chumann Madra, áfach, gur iarr siadsan maoiniú ar an gComhairle cúig mhí ó shin chun an brú ar an tseirbhís a mhaolú, ach gur diúltaíodh dóibh.

 123. #275571

  Bhronn Ceardchumainn na Máistrí poist 500 míle síniúchán ar an Roinn Cumarsáide féachaint le h-achainí a dhéanamh ar an Aire Cumarsaide Alex White Oifigí Poist ar fud na tíre a choinneáil oscailte.  Dúirt Ned O'Hara, Ard-Rúnaí an Cheardchumainn gur léiriú é seo ar an imní mhór atá ar dhaoine faoi oifigí poist agus nach mór tacú leo.  I Mí na Nollag seo caite d'fhógair an tAire Cumarsaide Alex White go raibh sé i gceist aige an fear gnó Bobby Kerr a cheapadh ina chathaoirleach ar ghrúpa oibre bunaithe chun iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna gnó do An Post.

 124. #281173

  Seo an dara tionóisc aeir sa tír le roinnt blianta anuas.   Bhí an t-eitleán de chuid Tara Air, ar a slí ó Pokhara, 125 ciliméadar siar ó phríomhchathair na tíre sin, Kathmandu, go dtí Jomsom nuair a chaill sí teagmháil leis an túr rialúcháin.

 125. #290906

  Ba é Cornwallis a ghéill sa deireadh do George Washington, nó a ionadaí ba chirte a rá, mar gur lig sé air féin an lá sin go raibh sé tinn agus gur chuir sé mac Éireannaigh, an Coirnéal Charles O’Hara, amach leis an ngéilleadh a dhéanamh.

 126. #295391

  Tá páirt na Banríona ag Tara Breathnach (Ros na Rún, A Nightingale Falling, Na Cloigne, Corp agus Anam). Is ag Úna Ní Fhlatharta (Corp agus Anam) atá páirt ‘Áille’ agus is é Eoin Ó Dubhghaill (Aifric, Ros na Rún) a bheas mar an Mac Allta sa léiriú freisin.

 127. #492438

  Aisteoir scáileáin agus stáitse í Tara Breathnach a bhí le feiceáil i gcláracha iomráiteacha ar nós ‘Ros na Rún’, ‘Na Cloigne’, ‘Corp agus Anam’ agus ‘The Last Days of Ann Boleyn’ go dtí seo, agus i mbliana d’éirigh léi áit ar ghearrliosta IFTA a bhaint amach sa rannóg ‘Ban-aisteoir i bPríomhról Scannáin’ le haghaidh a páirte in ‘A Nightingale Falling’.

 128. #492439

  Tara díreach i ndiaidh an dráma ardáin ‘Walking to the Ark’ a chríochnú leis an Playhouse i nDoire agus ní fada anois go mbeidh sí le feiceáil sa ghearrscannán ‘Maidhm’ ag Film Fleadh na Gaillimhe.

 129. #495548

  Ar na chéad aíonna a bheas i dteannta Bhláthnaid tá Róisín O’Hara, láithreoir an chláir ‘Róisín’ ar TG4 agus bí ag súil go mbuailfidh Chris Greene isteach sa stiúideo le comhrá a bheith aige le Bláthnaid ar maidin.

 130. #516813

  Ar an drochuair bhí Dermy san Astráil leis an ollscoil nuair a bhí muid ar cuairt ach labhair Seán Ó Baoill le Tara, Danny agus Helen faoina gcuid ceoil, an tionchar air agus cad a raibh sé cosúil leis ag fás aníos i dteach chomh ceolmhar.

 131. #518671

  Is í an t-iriseoir agus láithreoir teilifíse Róisín O’Hara atá i mbun comhrá linn an tseachtain seo ar an tsraith ‘Inis seo dom!’ Rugadh agus tógadh Róisín i nGaeltacht Chonamara agus cónaí anois uirthi i mBaile Átha Cliath lena fear chéile agus a gcuid páistí.

 132. #521163

  Tá go leor plé ar an ábhar seo – sábháilteacht na mban – na laethanta seo agus cásanna dúnmharuithe Elaine O’Hara, Mary Callanan agus Sylvia Shiels os comhair na gcúirteanna le déanaí chomh maith.

 133. #521185

  Bhí eagla orm mar thuig mé nach bhfuil difear ar bith idir mé féin agus Karen Buckley nó Elaine O’Hara nó Jill Meaghar, agus is féidir liom dul ar aghaidh leis an liosta ainmneacha.

 134. #636757

  Leathuair an chloig a lean na dreasanna cainte agus ceoil in ómós do Shaoirse: labhair Cormac agus cairde léi faoina tréithe agus a saol eachtrúil; thug stiúrthóir an phríosúin píosa cainte faoi thábhacht an taispeántais; agus chas cara Shaoirse Tara amhrán caointe ag deireadh an tsearmanais.

 135. #640534

  Is ar lipéad Ghael-Linn a eisíodh Mary Black agus Dolores Keane, Barry Ronan, Philip King, Peter Browne, Frankie Gavin, Matt Cranitch, Jimmy Crowley, agus rinneadh fadcheirníní de bheirt amhránaithe mná a raibh iomrá orthu sna 1960idí, Gráinne Yeats agus Mary O’Hara.

 136. #832057

  Is de bharr a ndílseacht dá muintir a fuair daoine ar nós Joe McCann, Máire Drumm, Mairéad Farrell, Bobby Sands, Patsy O’Hara, Diarmuid Ó Néill, Frank Stagg agus na céadta eile bás.

 137. #836623

  Tara,’ ‘Bás nó Beatha,’ ‘An Aisling’, ‘Irish Above Politics’, ‘Cosnaítear an Creideamh,’ agus ‘Gluaiseacht na Gaeilge, Gluaiseacht ar Strae.’ B’ann don lámhscríbhinn is bun leis an leabhar seo sul má scríobhadh na paimfléid thuas.

 138. #847399

  Busanna ag iompar Meiriceánach go Conamara ar thóir leipreachán, prócaí óir, tithe ceann tuí, báiníní, báid mhóra, báid bheaga, fir as Árainn, cleitheanna ailpín, an ceantar inar deineadh The Quiet Man, mar a raibh an gaige fathachúil Wayne ag tóraíocht Mhaureen O’Hara, trí chluainte, trí shrutháin, trí ghleannta dubha ceoch.

 139. #867574

  Sular bhuail Tara liom, shíl sé gur rud náireach, rúnda é a chlaonadh gnéis, ach anois tar éis dom é a mholadh — nó gan é a cháineadh ar aon nós — shíl sé go raibh mé tar éis imprimatur éigin a thabhairt dó.

 140. #867581

  Tháinig príomh-mhisinéir an ospidéil áitiúil Críostaí chugam go himníoch ag fiosrú na ráflaí a bhí cloiste aige faoi Tara, agus ní fada ina dhiaidh gur tháinig mátrún stáisiún na lobhar leis an ngearán céanna.

 141. #867582

  Lig an bheirt acu orthu gur imní faoi Tara agus an t-athrú a bhí ag teacht air a bhí ag déanamh tinnis dóibh, ach thuig mé go soiléir go raibh siad ar mire go raibh sé de dhánaíocht agamsa tacaíocht a thabhairt do smaointe peacúla, déistineacha dá leithéid.

 142. #896716

  Ar chlár na bliana seo beidh Tara Mooney, ceoltóir as Contae an Chláir; Tebi Rex, ceoltóirí pop agus rap as Maigh Nuad; Tura Arutura, an Siombábach Gaelach; agus Niamh de Barra, ceoltóir clasaiceach a úsáideann an cello agus an guth lúbtha le ceol nua a chruthú.

 143. #901523

  Beidh cláir freisin ann faoi fhear eile a bhuaigh Craobh na hÉireann sa pheil faoi thrí, imreoir Thír Eoghain Owen Mulligan; iarchúl báire ar fhoireann pheil na mBan Bhaile Átha Cliath, Cliodhna O’Connor a d’imir i gcluiche ceannais na hÉireann cúig huaire, iar-imreoir Shligigh Éamon O’Hara agus muintir Lowry, Michael, Brendan agus Seán a bhí ar fhoireann Uíbh Fhailí a bhuaigh ar Chiarraí i gcluiche ceannais na hÉireann 1982.

 144. #915605

  Feicim neart tagairtí don chóras nua seo ar na meáin shóisialta agus ina measc siúd a bhfuil sé curtha in úsáid acu tá Lorraine Keane as TV3, an blagálaí aitheanta Tara O’Farell agus Majella O’Donnell, bean chéile an cheoltóra Daniel O’Donnell a fuair a cuid malaí féin déanta leis an gcóras nua seo ar an gclár teilifíse Nationwide.

 145. #991654

  Beyond this, there was silence; apart from the fact that he had married Mary O’ Hara, singer, harpist and gentle artistic interpreter of an Ireland that had been more raucously expressed by the Dubliners and all who followed.

  An Irishman in Africa – Alan Titley

 146. #992466

  Tugadh aitheantas do Róisín O’Hara ó TG4 mar Chraoltóir Teilifíse na Bliana agus Doireann Ní Fhoighil mar Aisteoir na Bliana as a ról sa chlár, Rúbaí Rúbaí, a craoladh ar an chainéal céanna.

  Gradaim do na Gaeil i nGaillimh as a gcumas i gcúrsaí cumarsáide – Gan údar

 147. #1008155

  Thug Tara Bhreathnach léargas ar script a scríobh an t-aisteoir Siobhán Nic Cionnaith, San Siobhán, agus chuir ceist ar a raibh i láthair: an mbeadh an dráma céanna fóirsteanach don lá atá inniu ann?

  Ní barr an tsléibhe a bhain muid amach – Pól Ó Muirí

 148. #1119908

  Is le hómós don taoiseach seo a scríobhadh 23 de na 38 dán sa duanaire cáiliúil ‘Leabhar Uí Eadhra’​ (Book of the O’​Hara : Leabhar Í Eadhra, 1951 in eagar ag Láimhbheartach Mac Cionnaith[B2]) agus is faoina chomhair a tionscnaíodh an duanaire sin i 1597.

 149. #1120140

  Deir Knott: ‘According to a tradition which has been built upon rather too heavily, he was murdered by some members of the O’​Hara clan, incensed by his satire describing them as six thieving vagrants, ragged and poverty-stricken, who in return for his hospitality, had robbed him of his milk.

 150. #1154751

  Ó thaobh na peile de, déanfar cur síos ar na gaiscí a rinne Dara Ó Cinnéide, an naoscaire cruinn peile agus craoltóir cumasach as Ciarraí agus déanfar ceiliúradh leis ar na deartháireacha cáiliúla Lowry, Seán, Michael agus Brendan, as Uíbh Fhailí, ar Éamonn O’Hara, fathach lár páirce pheileadóirí Shligigh, ar Owen Mulligan, tosach lúfar le peileadóirí Thír Eoghain agus ar Chlíodhna O’Connor, bean a sheas an fód ar feadh i bhfad sa gcúl le peileadóirí Bhaile Átha Cliath.

 151. #1172433

  Deir an Coiste Áitiúil go gcaillfí cuid thábhachtach do stair scannánaíochta na hÉireann, dá dtiteadh an áit go talamh.  66 bliain ó shin, I Mí an Mheithimh 1951, tháinig na haisteoirí mór le rá Maureen O' Hara agus John Wayne chomh fada leis an stáisiún traenach beag tuaithe i dtuaiseart Chontae na Gaillimhe chun taifead a dhéanamh ar chuid den scannán The Quiet Man.

 152. #1243815

  ‘An cuimhin libh an póstaer,’ arsa Muiris ansin agus é ag magadh faoi féin, ‘ina raibh sise i bpáirt Scarlett O’Hara agus Reagan i bpáirt Rhett Butler, is dócha gur i bpáirt Ashleigh bhoicht a bheadh Gorbachev.’

 153. #1279839

  Nuair a bhuail mé féin an doras isteach i mbliana, bhí slua i mbun ceoil ann, an fidléir Bríd Harper ina measc, Tony O’Connell ar an gconsairtín, agus go leor de bhunadh dheisceart an chontae, Tara Connaghan ina measc.

 154. #1294867

  Tá fáilte curtha ag grúdlanna beaga roimh reachtaíocht nua a thabharfaidh cead dóibh a gcuid táirgí a dhíol ar an láthair.  Dúirt Kevin O'Hara, Stiúrthóir an chomhlachta Beoir Chonamara, grúdlann bheag atá lonnaithe ar an gCeathrú Rua i gConamara go bhfáiltíonn sé roimh an reachtaíocht nua a thabharfaidh cead dá leithéid a gcuid táirgí a dhíol ar an láthair.

 155. #1302993

  “Phléigh an Coiste an achainí den chéad uair mí Aibreáin na bliana seo agus d’iarr muid ar oifigigh ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus ón Roinn Oideachais agus Scileanna teacht os ár gcomhair leis an scéal a phlé.” Inniu beidh deis ag Tara agus ag na daltaí eile a chabhraigh léi an achainí a dhréachtú a gcás a dhéanamh faoi am breise a thabhairt don scrúdú.

 156. #1409526

  Chualathas an argóint go raibh baol ann go dtiocfaí i dtír ar na scéimeanna scannánaíochta le scannáin á léiriú nach mbeadh an Ghaeilge ach mar choinníoll chomhlíontach iontu; feictear, áfach go bhfuil cnuasach gearrscannáin Ghaeilge ar ardchaighdeán ar fáil, cuid mhaith a bhfuil gradaim náisiúnta agus idirnáisiúnta buaite acu, saothair Paul Mercier, Robert Quinn, Daniel O’Hara, agus Louise Ní Fhiannachta ina measc.

 157. #1411763

  Tugann Cullen léargas dúinn ina halt ar chomhartha na cruite i Meiriceá agus san Astráil sa naoú haois déag, agus san fhichiú haois, baineann Lawlor úsáid as litreacha a cuireadh chuig Mary O’Hara óna lucht leanúna chun léiriú a dhéanamh ar an dearcadh Gael- Mheirceánach agus ar an ngaol gairid a bhí idir é agus an creideamh.

 158. #1439462

  Mar sin, is iontach gur mhair cuid des na saighdiúirí Connachtacha sin sa tseirbhís fada go leor; féach, faoi éide ar feadh tréimhse fada mar shampla: Fourisck (Ó Tuairisc?) agus O Gara: 45 bliana; Mullegan: 44; Macteag: 40; Waldron: 39; O Dubhda: 38; Karny: 36; Gibbons: 33; Bernard Brunon, Kelly, Ó Maicín agus John Welsche: 32; Edmond Dolan: 31; Daniel Brennan, James Brennan, Theodore Cavanagh: Charles Hughes, Keyral (Ó Cearbhaill), O Hara, Ó Seoinín, Tool (Ó Tuathail), agus Richard Walsh: 30.

 159. #1439565

  Arthur O Hara (Ó hÉaghra); 76 bliana d’aois; ó Barnaloch (Barr na Locha) contae Mhaigh Eo; sáirsint i gcomplacht Peppard, leftenantchoirnéal i reisimint Éireannach Berwick, ina raibh sé ar feadh 30 bliana agus 15 bliana den tréimhse sin mar sháirsint agus roimhe sin bhí sé i reisimint Fitzgerald ar feadh 8 bliana de réir an teastais a bhí aige; bhí sé caite amach (usé).

 160. #1529568

  D’fhéadfadh go mbeidh tionchar ag cinneadh an Bhreithimh Tony O’Connor san Ard-Chúirt inniu ar achomharc Dwyer i gcoinne a chiontaithe trí bliana ó shin i ndúnmharú Elaine O’Hara in 2012 agus ar cásanna go leor eile.

 161. #1555910

  Tá go leor scannán maith ann i mbliana, agus ní fios cén chaoi a bhfuil muintir an Academy dul vótáil.  Ó dhearcadh Éireannach, bhí baint mhór ag léirítheoirí Éireannacha sa scannán The Favourite, agus tá an t-aisteoir iontach Gaelach Tara Breathnach sa ngearrscannán Detainment, atá ainmnithe le haghaidh an ghearrscannáin is fearr.  Go n-éirí leo!

 162. #1563631

  D'éirigh le Graham Dwyer, a ciontaíodh i ndúnmharú Elaine O'Hara, sa chás dlí a thug sé an mhí seo caite in aghaidh an Stáit agus Choimisinéir an Gharda a bhain leis an eolas a bhí ar an bhfón póca a bhí aige.

 163. #1563667

  B'in iad Thomas Connors (28 bliain), a bhean chéile Sylvia Connors (30) agus a dtriúr leanaí Jim (5), Christy (3) agus Mary a bhí cúig mhí d'aois; Willie Lynch (25) ar deartháir le Sylvia Connors é, a pháirtí Tara Gilbert (27) a bhí ceithre mhí ar leanbh, agus a n-iníonacha Jodie (9) agus Kelsey (4); agus Jimmy Lynch (39) deartháir eile le Sylvia Connors.

 164. #1564044

  B'in iad Thomas Connors (28 bliain), a bhean chéile Sylvia Connors (30) agus a dtriúr leanaí Jim (5), Christy (3) agus Mary a bhí cúig mhí d'aois; Willie Lynch (25) ar deartháir le Sylvia Connors é, a pháirtí Tara Gilbert (27) a bhí ceithre mhí ar leanbh, agus a n-iníonacha Jodie (9) agus Kelsey (4); agus Jimmy Lynch (39) deartháir eile le Sylvia Connors.

 165. #1602627

  Atiyah an chéad stoirm eile a bhuailfidh an taobh seo den domhan agus ina diaidh aniar, nó pé treo eile a dtiocfaidh siad, beidh Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Róisín, Samir, Tara, Vince and Willow.

 166. #1604137

  Píosa ceoil ón bhanna Niteworks, as Eilean Sgitheanach, agus seit tiúineanna agus amhrán breátha le Nell Ní Chróinín, Tara Breen agus Josephine Marsh, a bhí i mbun ceoil i stiúideo RTÉ i Luimneach, a chuir tús le himeachtaí.

 167. #1656497

  They have the lowest life expectancy and the highest child mortality rates in the UK." Le déileáil leis seo, bhunaigh ICCM "The Irish Traveller Project" in 2001, agus ceapadh Win Lawlor mar chomhordaitheoir agus Geraldine Judge mar chúntóir i Tara Park.

 168. #1714495

  Tá sé dhuais déag, ina measc ceann ag Gradaim Scannán agus Teilifíse na hÉireann ag deireadh na míosa seo caite, buaite ag Yu Ming Is Ainm Dom, gearrscannán Gaeilge leis an stiúrthóir Daniel O'Hara as Baile Átha Cliath.

 169. #1714535

  Chuir mé iarratas isteach chomh maith leis an Dioplóma Iarchéime i Léiriúchán Scannán a dhéanamh in DIT [Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath] agus ghnóthaigh mé áit." Thosaigh O'Hara ansin i 1997 ar chúrsa a mhair ar feadh bliana acadúla, agus a dhírigh ar ghnéithe éagsúla den scannánaíocht.

 170. #1714556

  Dála go leor den dream nua atá ag déanamh scannán, scríobhann O'Hara scripteanna i mBéarla agus i nGaeilge, ionas go mbeidh seans níos fearr aige coimisiúin a fháil ó TG4 agus RTÉ.

 171. #1714559

  Ar ndóigh bhí foclóir agam an t-am ar fad, agus bhí ar dhuine eile na hiarratais a léamh sular seoladh isteach iad." Taitníonn an drámaíocht agus cláracha faisnéise le O'Hara ach deir sé gur fearr leis an drámaíocht.

 172. #1714565

  Ar ndóigh, tá sásamh le baint as sraith teilifíse, ach is é an fadscannán an bhrionglóid." Cé gurbh fhearr leis bheith ag stiúradh ná bheith ag scríobh, is é tuairim O'Hara gur cheart go mbeadh script chruinn ann.

 173. #1714568

  Ní oibríonn sé." Le *Yu Ming is Ainm Dom*, a bhfuil go leor duaiseanna buaite aige ar fud an domhain, bhí spriocanna faoi leith ag O'Hara.

 174. #1714607

  "Is ea, taitníonn cláracha grinn liom, ar nós *Only Fools and Horses, Blackadder, Fawlty Towers *- bíonn siad i gcónaí ar siúl ar an mbosca inár dteach." Faoi láthair tá O'Hara i mbun scripteanna a fhorbairt do TG4 le Paddy C.

 175. #1714623

  "Ná habair cén áit - is rún é, as a mbainfidh an lucht féachana sult." Thaitin an taifeadadh le O'Hara, cé go raibh brú ama ar gach éinne.

 176. #1714624

  "Aisteoirí den scoth a bhí ann; measaim gur cheart súil ghéar a choinneáil ar Jayne Stynes; níl sí ach cúig bliana déag d'aois agus tá sí fíormhaith." Bhí cúpla duine sa chriú a raibh seanaithne ag O'Hara orthu, mar shampla na deartháireacha Fergal agus Fiachra O'Hanlon ar an gceamara agus ar an bhfuaim faoi seach, beirt a bhíodh ag obair ar *Podge and Rodge*, agus lucht *Yu Ming *chomh maith.

 177. #1723959

  Mar thoradh ar bhás Sands, Francis Hughes, Patsy O’Hara, Raymond McCreesh, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee agus Michael Devine, d’éirigh pobal náisiúnach ní ba radacaí agus, mar a dúirt duine amháin, bean ghlúine Shinn Féin a bhí i stailc ocrais 1981 ainneoin gur leis an INLA a bhain triúr de na stailceoirí ocrais!

 178. #1749749

  The frustrations expressed by the group whom I met over the Tara site echoes the degree to which expert and heritage opinion was set aside and ignored on Carrickmines." Dar leis an Teachta Eamon Gilmore, arís níl aon agóid á déanamh ag an aire i gcoinne na bhforbairtí seo agus cén fáth a mbeadh?

 179. #1749751

  Deir Frank McDonald, arís san alt thuasluaite, agus é ag caint ar chinneadh an Bhoird Phleanála ar an M3: "Though the M3 corridor contains 141 archaeological sites and is located just 1km from the Hill of Tara, the board specified no conditions relating to the treatment of these sites.

 180. #1749761

  Conor Newman, the expert on Tara, testified in the An Bord Pleanála enquiry that, 'this is just the tip of the iceberg'." Nuair a chuir An Bord Pleanála an fiosrú ar bun, ainmníodh an saineolaí ar sheandálaíocht na Teamhrach, An Dochtúir Conor Newman a bhí i gceannas ar an Discovery Programme, le haighneacht a dhéanamh ar a son.

 181. #1756525

  “Bhí Oisín McAuley ó Danú anseo (tá albam iontach aonair amuigh ag Oisín faoi láthair) ach Méabh O'Hare nó Tara Connaghan ó na Gleanntaí, daoine a chuaigh go Corcaigh nó go Luimneach, ba mhaith linn iad sin a choinneáil ó thuaidh,” arsa Martin.

 182. #1807906

  Thug an seachtar breitheamh a rialú ag suí den Chúirt Uachtarach i bPort Láirge ar maidin.  Bhí sé á mhaíomh ag an Stát go mbeadh impleachtaí móra ag pé rialú a thabharfaí ar maidin d'achomharc Graham Dwyer in aghaidh a chiontaithe i ndúnmharú Elaine O'Hara agus d'fhiosrúcháin choiriúla eile.  Ní éistfear achomharc Graham Dwyer go dtí go mbeidh an cás faoi na sonraí teileafóin thart.

 183. #1807914

  Cúisíodh fear sa dúnmharú freisin.  Bhí Helen Jones, as Baile na mBocht i gcathair Chorcaí, cúisithe cheana féin i dtrombhuirgléireacht ag teach a dearthár Paul Jones ar an dáta céanna.  Cúisíodh Keith O'Hara, 41 bliain d'aois, i ndúnmharú Paul Jones, 55 bliain, sa chúirt inniu freisin.

 184. #1817237

  Tá Jamie Bryson cúisithe i gcomhcheilg chun mí-iompar in oifig phoiblí a dhéanamh, é féin agus beirt eile, an t-iarChomhalta den Tionól Reachtach de chuid Shinn Féin, Daithí McKay, agus ball den pháirtí sin, Thomas O’Hara.

 185. #1838234

  Foilsíodh Rachlas an 3ú cnuasach filíochta óna pheann sa bhliain 2015, a fhágann nach raibh ar léitheoirí dílse Mhichíl fanacht ach dhá bhliain go bhfeicfidís an chéad saothar eile uaidh – úrscéal an turas so, an tara húrscéal óna pheann – sé sin An File, atá le seoladh againn láithreach.

 186. #1871619

  Rinne na Gardaí ruathar ar an dteach mar chuid de fheachtas Tara atá dírithe ar an líon daoine a cailltear mar gheall ar dhrugaí a laghdú.  Tá fear amháin sna fichidí gafa ag Gardaí tráthnóna maidir leis na drugaí a aimsíodh agus tá an fiosrúchán ag leanúint ar aghaidh.

 187. #1058122

  Is é an chaoi ar fhiafraigh sé dhó, ‘well, cogar mé seo leat,’ a deir sé, ‘an bhfuil an lao i bhfad siar i do bhó?’ ‘Ara, go mba sheacht míle milliún measa a bheas tú bliain ó anocht,’ a deir fear Chonamara, ‘agus bliain ó amárach, cá bhfios domsa, a dhiabhail,’ a deir sé, ‘an siar nó aniar inti é.’” (ibid, 277) Pé ar bith é, mar atá ráite agam, tá na scórtha scéilíní, de mhórán saghasanna, sa gcnuasach seo ag Michael Phatch.

 188. #1178369

  Thug sin dóchas dom, go maireann an sprid, nach bhaigheann sé bás.” Dar le Mairéad go bhfuil cosúlachtaí idir an spioradáltacht sin agus an dúchas sa bhaile: “Gurb é an grá an rud is tábhachtaí, má tá an grá i do shaol go luífidh achan rud eile isteach ann.” Le tamall anuas tá sí ara is ar a fód dúchais, teach tógtha aici ar an Charraig Fhinn.

 189. #275326

  Adhlacadh inniu cúigear den deichniúr a bhásaigh sa dóiteán i gCarraig Mhaighin i ndeisceart Bhaile Átha Cliath deich lá ó shin.  B'in iad Willie Lynch, 25 bliain d'aois, Tara Gilbert, 27 bliain, á gclann iníon, Jodie a bhí 9 mbliana agus Kelsey a bhí 4 bliana, chomh maith le deartháir Willie Lynch, Jimmy, a bhí 39 bliain d'aois.  Jodie agus Kelsey Lynch Ba é an tAthair Derek Farrell, Sagart Paróiste Lucht Siúil, príomhcheiliúraí an Aifrinn éagnairce i Séipéal an tSlánaitheora Naofa i mBré, Co Chill Mhantáin.

 190. #275626

  Réalta 'The Quiet Man' - Maureen O'Hara agus John Wayne Tarlaíonn sé go bhfuil Féile Chonga á ceiliúradh an tseachtain chéanna ar imigh duine de na daoine is cáiliúla dár leag cos san áit ariamh den tsaol seo.

 191. #297012

  8pm    Eagrán eile den chlár beo cainte, tuairiscí agus dea-chomhairle á chur i láthair ag Róisín O’Hara.  Beidh neart comhairle agus cuimhní ar shéasúr na Nollag ar fáil ón bpainéal.

 192. #398403

  John Denine agus John O'Hara a maraíodh i 1989 agus 1991 fá seach Gabhadh é théis do na póilíní ábhar taifeadta a fháil ó Boston College i Meiriceá.

 193. #1617976

  Cúisíodh a dheirfiúr Helen Jones sa chúirt tráthnóna faoi bhriseadh isteach sa teach Roimhe sin, cúisíodh Keith O'Hara, 41 bliain as Ascaill na Cathrach Gile, sa Bhaile Bocht i gCorcaigh faoi bhriseadh isteach i dteach ar 4 Meán Fómhair agus rún aige duine a ionsaí.

 194. #1714529

  Thaitin gach rud go mór liom ansin agus ní raibh an oiread sin brú orainn." Neart taistil ======= Ó Dheireadh Fómhair 1995 go Meán Fómhair 1996 a bhí O'Hara lonnaithe i Regensburg, agus rinne sé neart taistil agus é ansin.

 195. #1714606

  Cheap mé go raibh cúrsaí aibí chun scéal a scríobh." Féith an ghrinn ======= Tá féith ghrinn O'Hara le feiceáil sna tionscadail atá déanta aige go dtí seo.

 196. #1714619

  Ní fheicimidne ach na cinn 'mhaithe', is dócha." Scannán nua ======= Taispeánadh scannán nua O'Hara, *Fluent Dysphasia*, ag Féile Scannán Chorcaí an mhí seo caite agus bhuaigh sé gradam an lucht féachana don ghearrscannán is fearr Éireannach.

 197. #1749770

  I litir chuig an *Irish Times *ar an Aoine 27 Feabhra dúirt Brian Cullinane: "Meath County Council and the National Roads Authority are very aware of the potential for new archaeological sites to be uncovered … in a county as historically and archaeologically rich as Meath … the report of the An Bord Pleanála inspector appointed to inquire into the scheme concluded that he was satisfied the proposed route would not have a significant impact on the archaeological landscape associated with the Hill of Tara nor on the archaeological landscape associated with the Hill of Skreen." Arís, níl siad ag tabhairt aird ar bith ar an saineolaí.

 198. #1749811

  Laigí an Aire ======= In alt san *Irish Times *ar an 27 Nollaig 2003, chuir Frank McDonald na laigí a leanas i leith an Aire: "From Lissadell to Slane Castle, from Carrickmines to the Hill of Tara, major elements of our heritage are under threat of destruction or, at least, of having their context seriously compromised." Is Láithreán Oidhreachta Domhanda é Brú na Bóinne agus an ceantar máguaird.

 199. #1762770

  *Antaine Ó Faracháin: Tá aithne ort mar fhidléir, ach céard iad* *na huirlisí eile a sheinneann tú* *seachas an fhidil?* Tara Connaghan: Bhuel, is í an fhidil mo phríomhuirlis, ach thosaigh mé ag seinm an ghiotáir ar dtús agus mé naoi mbliana d’aois.

 200. #991201

  Feachtas síochánta atá ann,” a dúirt eagarthóir an nuachtáin ARA , Salvador Garcia Ruíz, liom nuair a thug mé cuairt ar a n-oifigí i mBarcelona.

  Cinniúint na Catalóine – Caoimhe Ní Laighin

 201. #991202

  Is nuachtán é ARA atá i bhfábhar neamhspleáchais.

  Cinniúint na Catalóine – Caoimhe Ní Laighin

 202. #265760

  Aimsíodh sceana in ionad oibre Graham Dwyer, a dúradh ag triail an ailtire sa Phríomhchúirt Choiriúil inniu.  Séanann Graham Dwyer gur dhúnmharaigh sé Elaine O'Hara i Mí Lúnasa 2012.  Dúradh inniu gur tháinig na Gardaí ar dhá scian in íoslach ionad oibre Graham Dwyer i ndiaidh do dhlíodóir Dwyer agus Graham Dwyer é fhéin iad a threorú ann.  Thug an Bleachtaire Sáirsint Peter Woods fianaise inniu go bhfuair sé glaoch gutháin agus teachtaireacht facs ón ndlíodóir, Jonathan Dunphy ar an 17 Feabhra 2014.  Dúirt sé, mar chuid den teachtaireacht seo, go raibh léarscáil lámhlínithe d'íoslach ghnólacht Graham Dwyer, A&D Wejchert, áit a raibh Graham Dwyer ag obair.

 203. #265761

  Dúirt sé gur thug Graham Dwyer agus a dhlíodóir an t-eolas seo do na Gardaí go saorálach.  Thaispeáin an léarscáil áit ar leith in íoslach an ghnólachta, áit a raibh sean-chomhaid á storáil agus bhí treoracha ann do na Gardaí dul chomh fada le bosca comhdaithe ar leith a bhí storáilte ann.  Dúirt an Sáirsint Woods go bhfuair siad dhá scian, ceann mór seilge agus scian níos lú.  Taispeánadh na sceana don giúiré inniu.  Dúirt an Sáirsint Woods go raibh an scian mór istigh i dtruaill leathair agus cé go raibh roinnt marcanna ar an scian , ar an iomlán bhí dea- riocht air a dúradh.  Níos luaithe chualathas gur aimsíodh sluasaid gar do chorp Elaine O'Hara.

 204. #385315

  Bhí ár gcomhfhreagraí i dTeach Laighean inné chun blaiseadh a fháil d’atmaisféar agus de dhathanna uile na Dála nua Hildegarde Naughton agus í faoi agallamh ag Róisín O’Hara Pictiúr: Seán Ó Mainnín/Tuairisc.ie An difríocht idir glas agus corcra?

 205. #1590924

  Toghcheantar: Conamara Theas Líon na suíochán: 5 An 11 iarrthóir: Criostóir Breathnach, Ros Muc (Nspl); Daithí Ó Cualáin, Indreabhán (FF); An Comhairleoir Tomás Ó Curraoin (RSF), Bearna; Patrick Feeney (Nspl), Riverside, Gaillimh; Ann Flaherty (FG), Ceantar na nOileán; MacDara Hosty (FF), Bearna; Máirtín Lee (FF), Ceantar na nOileán; Pádraig Joe Joe Mac An Iomaire(FF), Na Doireadha; Alastair Mc Kinstry (Comhaontas Glas), Maigh Cuilinn; Kevin O Hara (SF), An Spidéal agus An Comhairleoir Noel Thomas (FF) ó Mhaigh Cuilinn.

 206. #1684403

  Nuair a bhíothas ag sainiú leasainm agus ag rianadh ghinealach Choirpri Liphechair, is é an cuntas a rinneadh ar an 'Liphechair': a Liphu dia m*áthair* (= don/ón Life dá m*háthair?*) ara mbét rochar Liphe, nó **il**-Liphe a m(h)áthair (= ar an méid a ghráigh sé an Life, nó a mháthair, 'il-Liphe') Amhail sin, gona fhleiscín, a breacadh arís é sa dán 'A Brigit **il**-Life Luirc'.

 207. #1857806

  Ceistíonn sí dearcadh na hEaglaise i leith na mban agus i leith chúrsaí collaíochta agus faigheann sí an lámh in uachtar air sa tsáraíocht: Bean: Ara, shílfeá go mbeadh cop-on a’d a Athair, Breathnaigh … doirt anall, Nach ndearnadh naomh de Mháire Magdalen, Is bhí sí fhéin ar an gcéapar tráth.

 208. #285638

  Súil chun cinn ar a bhfuil ar chuid de na cláracha ar TG4 Róisín O’Hara, a clár seachtainiúil comhrá agus eolais ar siúl anocht ag 8pm Dé Luain Extreme, 5.55pm Rachaidh 12 de na surfálaithe óga is fearr as an mBrasaíl san iomaíocht ar chuid de na tonnta is iontaí i Meiriceá Theas.

 209. #287982

  Thiobraid Árann An Chéad Duais: Trófaí Cuimhneacháin Bhreandáin Breathnach, bonn airgid & €350 John Joseph Abarta, Copley Street, Stáit Aontaithe Mheiriceá An Dara Duais: Bonn cré-umha & €150 Tara Ní hAmlaigh, Baile Uí Sheanaigh, Cill Fhionnúrach, Co.

 210. #1035267

  Dúirt sé gur "desecration" a bhí sa chinneadh agus gur chosúil gur mhó cosaint a fuair an suíomh faoi rialtas na Breataine ag tús an 20ú haois ná mar atá sé ag fáil ó rialtas dúchasach ag tús an 21ú haois: "Tara had been (under) protection under British rule." Chuir sé an mhír chlúiteach sin as The Life of Brianle Monty Python i gcuimhne dom.

  Ag dul thar sáile ar lorg lucht labhartha na – Pól Ó Múirí, Eagarthóir

 211. #368030

  Stéibh d’amhrán caointe ó Mháire agus véarsa de chuid Johnny Chóil Mhaidhc ó Pheadar: Ná tara san áit, nach bhfaigheadh tú cuireadh, mura bhfuil an tart rómhór, ná hól a thuilleadh, ná tabhair cluais róghéar, ach an comhrá is glaine, an béal a bhíonns balbh, ‘sé is binne.

 212. #487422

  Ná caill na grianghrafanna ón chomórtas agus tá na torthaí iomlána ar fáil thíos: Sóisear Sceitse: Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Dún na nGall Rince Cruthaitheach (Aonair): Sinéad Ní Fhearraigh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair Rince Cruthaitheach (Grúpaí): Alannah, Claire agus Aoife, Pobalscoil Ghaoth Dobhair Ilchineálach: Clodagh Ní Ghallchóir, Pobalscoil Ghaoth Dobhair Ceol Comhaimseartha (Aonair): Andi Snyder, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh Ceol Comhaimseartha (Grúpaí): 1ú hÁit – Emma de Róiste agus Ann Marie Benéid, Coláiste Íosagáin, BÁC 2ú hÁit – Na Fómharaigh, Coláiste Pobail Ráth Chairn Sinsear Sceitse: Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Oileáin Árainn Ilchineálach: Cathal Ó Curráin, Pobalscoil Ghaoth Dobhair Rince Cruthaitheach (Aonair): Tara Ní Dhuinnín, Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí Rince Cruthaitheach (Grúpaí): Laoise agus Holly, Coláiste Cois Life, Leamhcán Ceol Comhaimseartha (Aonair): 1ú Áit – Eve Belle, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fál Carrach, Dún na nGall 2ú hÁit – Sorcha Ní Bhriain, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean Ceol Comhaimseartha (Grúpaí): 1ú Áit – Dysania, Coláiste Oiriall, Muineachán 2ú hÁit – Có Crú, Coláiste Oiriall, Muineachán Gradam Scléip Gael Linn 2015 Cathal Ó Curráin, Pobalscoil Ghaoth Dobhair Pingback: Grianghraif: Scléip 2015 | NÓS()

 213. #517549

  Tá liosta na mbuaiteoirí uilig le feiceáil thíos: 1.TEILIFÍS: SRAITH TEILIFÍSE NA BLIANA Garraí Glas (Abú Media) 2.TEILIFÍS: SCANNÁN / CLÁR TEILIFÍSE NA BLIANA Páidí Ó Sé – Rí an Pharóiste (Magamedia Productions) 3.TEILIFÍS: CRAOLTÓIR TEILIFÍSE NA BLIANA Róisín O’Hara (Róisín) 4.AISTEOIR NA BLIANA Doireann Ní Fhoighil – Rúbaí, (Rúbaí) 5.

 214. #1154760

  Dónal Óg Cusack 15/3/17 10pm (athchraoladh 19/3/17 5.55pm) Dara Ó Cinnéide 22/3/17 9.30pm (athchraoladh 26/3/17 6.15pm) Pete Finnerty 29/3/17 9.30pm (athchraoladh 2/4/17 5.55pm) Éamonn O’Hara 5/4/17 10pm (athchraoladh 9/4/17 5.55pm) Tommy Walsh 12/4/17 9.30pm (athchraoladh 16/4/17 5.55pm) Clíodhna O’Connor 19/4/17 9.30pm (athchraoladh 23/4/17 5.55pm) Pat Fox 26/4/17 9.30pm (athchraoladh 30/4/17 5.55pm) Na Lowrys 3/5/17 9.30pm (athchraoladh 7/5/17 5.55pm) Seánie McMahon 10/5/17 9.30pm (athchraoladh 14/5/17 5.55pm) Owen Mulligan 17/5/17 9.30pm (athchraoladh 21/5/17 5.55pm)

 215. #1820183

  Gearrliosta iomlán KPMG CHILDREN’S BOOKS IRELAND AWARDS 2020 All The Bad Apples, le Moïra Fowley-Doyle Madame Badobedah, scríofa ag Sophie Dahl agus maisithe ag Lauren O’Hara Mór agus Muilc, bunaithe ar scéal béaloidis le John Óg Hiúdaí Neidí Ó Colla agus illustrated by Kim Sharkey Nóinín, le Máire Zepf The Deepest Breath, le Meg Grehan The Hug, le Eoin McLaughlin agus maisithe ag Polly Dunbar The Tide, scríofa ag Clare Helen Welsh agus maisithe ag Ashling Lindsay The Star-Spun Web, le Sinéad O’Hart Toffee, le Sarah Crossan Scúnc agus Smúirín, le Muireann Ní Chíobháin agus maisithe ag Paddy Donnelly

 216. #385299

  PIctiúir: Seán Ó Mainnín Sean Kyne, Fine Gael, Gaillimh Thiar Catherine Connolly, Neamhspleách Teachtaí Dála Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire, Sinn Féin, Corcaigh Lár Theas Danny Healy-Rae, Teachta Dála neamhspleách ó Chiarraí, agus an craoltóir Síle Seoige ag baint sult as an gcéad lá den 32ú Dáil Na meáin ag Dáil Éireann Michael agus Danny Healy-Rae ‘up in Dublin’ Joe McHugh, Fine Gael Róisín O’Hara, TG4, agus Hildegarde Naughton, Fine Gael, faoí agallamh aici Jack agus Lisa Chambers, Fianna Fáil, ar a gcéad lá sa Dáil Pat ‘An Cóp’ Ó Gallchóír, Fianna Fáil

 217. #409120

  Seo a leanas na buaiteoirí eile i rannóga éagsúla an chomórtais: Sraith teilifíse na bliana: EIPIC (Magamedia) Scannán/clár teilifíse na bliana: Deoch an Dorais (Magamedia) Craoltóir teilifíse na bliana: Síle Nic Chonaonaigh (Dúiche – TG4) Aisteoir na bliana: Tara Breathnach (Máthair: Maidhm) Sraith raidió na bliana: Bláthnaid Libh (RTÉ Raidió na Gaeltachta) Craoltóir raidió na bliana: Rónán Mac Aodha Bhuí (RTÉ Raidió na Gaeltachta) Colúnaí/iriseoir na bliana: Alan Titley (Crobhingne, Irish Times) Láithreán greásáin na bliana: tg4.ie Réalta óg na bliana: Stiofán Ó Fearail (Seo Linn / Cleas Act TG4) Gradam na nGearrscannán 2016: Snámh In Aghaidh Easa (Fíbín) Agus é a tréaslú le buaiteoirí na ngradam dúirt an tUachtarán Ó hUiginn go raibh sé tábhachtach “éachtaí, sár-iarrachtaí agus ardchaighdeán saothair a aithint i ngach gné dár saol”.

 218. #409302

  Bhí Sean Ó Mainnín ann do Tuairisc.ie Magamedia: Sraith Teilifíse na Bliana, EIPIC Síle Nic Chonaonaigh: Craoltóir Teilifíse na Bliana le ‘Dúiche’ ar TG4 Aisteoir na Bliana: Tara Breathnach a thug an gradam aisteoireachta léi dá páirt i ‘Máthair i Maidhm’ Stiúrthóir an Oireachtais Liam Ó Maolaodha ag glacadh leis an ngradam ‘Colúnaí na Bliana’ thar ceann Alan Titley, ón Irish Times Magamedia a fuair an an gradam ‘Scannán/Clár Teilifíse na Bliana’ do ‘Deoch an Dorais’ Bláthnaid Ní Chofaigh a bhuaigh an gradam Sraith Raidió na Bliana dá clár, ‘Bláthnaid Libh’ lena foireann Rónán Mac Aodha Bhuí ó RnaG: Craoltóir Raidió na Bliana TG4: Gradam Suíomh Idirlín na bliana ag TG4.ie Stiofán Ó Fearaíl, Réalt Óg na Bliana Meangadh Fíbín a bhuaigh an gradam ‘Gearrscannán na Bliana’ do  ‘Snámh in aghaidh Easa’ Pól Ó Gallchóir ó TG4.

 219. #491266

  Seo thíos liosta iomlán na n-ainmniúchán: Scannán is Fearr Frank Glassland I Used to live here Noble Patrick’s Day Song of the Sea Script Scannáin Gerard Barrett – Glassland Frank Berry – I Used to Live Here Will Collins – Song of the Sea Terry McMahon – Patrick’s Day Aisteoir i bPríomhról Scannáin Moe Dunford – Patrick’s Day Colin Farrell – Miss Julie Michael Fassbender – Frank Jack Reynor – Glassland Aisteoir i Ról Taca Scannáin Domhnall Gleeson – Frank Allen Leech – The Imitation Game James Nesbitt – Gold Andrew Scott – Pride Ban-aisteoir i bPríomhról Scannáin Tara Breathnach – A Nightingale Falling Jordanne Jones – I Used to Live Here Simone Kirby – Jimmy’s Hall Deirdre O’Kane – Noble Ban-aisteoir i Ról Taca Scannáin Kerry Condon – Gold Sinéad Cusack – Queen and Country Sarah Greene – Noble Catherine Walker – Patrick’s Day Scannán Idirnáisiúnta ′71 Boyhood The Imitation Game The Theory of Everything Aisteoir Idirnáisiúnta Steve Carell – Foxcatcher Benedict Cumberbatch – The Imitation Game Jake Gyllenhaal – Nightcrawler Eddie Redmayne – The Theory of Everything Ban-aisteoir Idirnáisiúnta Patricia Arquette – Boyhood Toni Collette – Glassland Jessica Chastain – Miss Julie Julianne Moore – Still Alice Dráma Charlie The Fall Season 2 Game Of Thrones Love/Hate 5 Vikings Script Dráma Stuart Carolan – Love/Hate 5 Tom Collins/Eoin McNamee/Paul Walker – An Bronntanas Colin Murphy – The Guarantee Colin Teevan – Charlie Ban-aisteoir i bPríomhról Dráma Caitriona Balfe – Outlander Michelle Beamish – An Bronntanas Maria Doyle Kennedy – Corp + Anam Charlie Murphy – Love/Hate Ban-aisteoir i Ról Taca Dráma Charlotte Bradley – An Bronntanas Aisling Franciosi – The Fall Series 2 Charlie Murphy – The Village (Series 2) Mary Murray – Love/Hate 5 Aisteoir i bPríomhról Dráma Jamie Dornan – The Fall Series 2 Aidan Gillen – Charlie Cillian Murphy – Peaky Blinders Series 2 Tom Vaughan Lawlor – Love/Hate 5 Aisteoir i Ról Taca Dráma John Connors – Love/Hate Liam Cunningham – Game of Thrones Stephen Rea – The Honourable Woman Andrew Scott – Sherlock: His Last Vow Cineamatagrafaíocht PJ Dillon – Vikings Michael Lavelle – Patrick’s Day James Mather – Frank Piers McGrail – Glassland Smideadh agus Gruaig All is by My Side Frank Ripper Street Vikings Dearadh Léiriúcháin Tom Conroy – Vikings Mark Geraghty – Vikings John Paul Kelly – The Theory of Everything Donal Woods – Downton Abbey Stiúrthóir Scannáin Lenny Abrahamson – Frank Gerard Barrett – Glassland John Carney – Begin Again Terry McMahon – Patrick’s Day Gnéchlár Faisnéise Blood Fruit – Ferndale Films In A House That Ceased To Be – Atlantic Film Alliance One Million Dubliners – Underground Films Road – DoubleBand Films Unbreakable – Ross Whitaker Beochan An Ode to Love – Matthew Darragh Fresh Cut Grass – Boulder Media Somewhere Down the Line – Julien Regnard The Ledge End of Phil – Paul Morris Gearrscannán Boogaloo and Graham – Michael Lennox / Ronan Blaney / Brian Falconer I Am Here – David Holmes Rockmount – David Tynan Skunky Dog – James Fitzgerald Stiúrthóir Dráma David Caffrey – Love/Hate 5 Ciaran Donnelly – Vikings Colm McCarthy – Peaky Blinders Series 2 Dearbhla Walsh – Penny Dreadful Eagarthóireacht Úna Ní Dhonghaile – The Missing Nathan Nugent – Frank Emer Reynolds – One Million Dubliners Emer Reynolds – Patrick’s Day Dearadh Feistis Joan Bergin – Vikings Consolata Boyle – Miss Julie Lorna Marie Mugan – Peaky Blinders Eimear Ní Mhaoldomhnaigh – Jimmy’s Hall Bunscór Ray Harman – Patrick’s Day David Holmes – ’71 Stephen McKeon – Queen and Country Stephen Rennicks – Frank Fuaim The Canal Frank Game of Thrones Patrick’s Day

 220. #504493

  An Gearrliosta Iomlán (ní féidir le buaiteoir rannóige na bliana seo caite an rannóg chéanna a bhuachan arís an bhliain dar gcionn): RÉALTA ÓG NA BLIANA Stiofán Ó Fearail –  Seo Linn/Cleas Act TG4 Sinéad Ní Uallacháin – RTÉ Raidió na Gaeltachta Fiona Ní Fhlaithearta – TG4 Lisa Madden – Iriseoir/láithreoir neamhspleách Micheál Ó Ciaraidh – Cúla 4 Edel Ní Churraoin – Raidió Fáilte SRAITH TEILIFÍSE NA BLIANA Cuimhní ón mBlascaod – Praxis Pictures EIPIC – Magamedia Imeall – Redshoe Productions 1916: Seachtar Dearmadta – Abú Media Folk Aduaidh – Sonas Productions SCANNÁN / CLÁR NA BLIANA Vóta 2016 – Comhléiriú de chuid TG4 agus Nuacht TG4 I mBéal na Stoirme – An Idée Originale/Lugh Films/South Wind Blows An Klondike – Abú Media Sheehy Skeffington: An Síochánaí – Dearcán Media Deoch an Dorais –  Magamedia Productions CRAOLTÓIR NA BLIANA Páidí Ó Lionáird 7Lá / Vóta 2016 – TG4 Róisín O’Hara Róisín – TG4 Tristan Rosenstock Imeall – TG4 Dara Ó Cinnéide GAA USA / Seó Spóirt – TG4 Síle Nic Chonaonaigh Dúiche – TG4 AISTEOIR NA BLIANA Róisín Ní Chéileachair Móna: EIPIC Joe Steve Ó Neachtain Peadar: Ros na Rún Seán T.

 221. #504494

  Ó Meallaigh Pádraig Connolly: An Klondike Tara Breathnach Máthair: Maidhm SRAITH RAIDIÓ NA BLIANA Liza mo Stór agus Scéalta Eile – RTÉ Raidió na Gaeltachta Bláthnaid Libh – RTÉ Raidió na Gaeltachta Splanc – Newstalk Blas – BBC Raidió Uladh CRAOLTÓIR RAIDIÓ NA BLIANA Bláthnaid Ní Chofaigh – RTÉ Raidió na Gaeltachta Rónán Mac Aodha Bhuí – RTÉ Raidió na Gaeltachta Miriam Ní Mheachair – FM 104 Eoghan Ó Néill – Raidió Fáilte Cormac Ó hEadhra – RTÉ Raidió na Gaeltachta COLÚNAÍ / IRISEOIR NA BLIANA Cathal Mac Coille – Tuairisc.ie Méabh Ní Thuathaláin – NÓS.ie Alan Titley ‘Crobhingne’ – Irish Times Alex Hijmans – Tuairisc.ie Maitiú Ó Coimín – Tuairisc.ie LÁITHREÁN GRÉASÁIN NA BLIANA www.tuairisc.ie www.tg4.ie TG4 www.meoneile.ie – Below the Radar www.raidiofailte.com – Raidió Fáilte

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.