Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

cos

5,863 toradh in 3,076 doiciméad

 1. #1709349

  Is luí a shúile go stadach ar chosa den uile chineál - cosa ramhra, cosa tanaí, cosa crupacha féitheacha, cosa cama, cosa ataithe, cosa stálaithe maide, cosa míne agus gruagacha, cosa cosúil le cosa boird, cosa le coilm is lorg greamannaí, spotaí dubha is marcanna.

 2. #1709332

  Thabharfadh ar m'anam." "Arbh fhearr leat cos deiridh nó cos tosaigh nó an nglacfá le cos deas eile, cos muice nó cos asail, a chrochadóir, sa gcás go gcasfaí cos bhreise inár mbealach as seo go ceann cúpla lá." Tharraing Réamonn Rua Ribeach anáil fhada dhomhain agus é ina shuí aniar ar an sínteán .

 3. #1738610

  Dealraíonn an cholainn an-ramhar le cosa deiridh atá níos giorra ná cosa deiridh an Loscainn.

 4. #789095

  Siopa a bhí ann den chineál nach gcuirfeadh sé cos thar thairseach ann go brách sa bhaile; gnó teaghlaigh a raibh cos amháin san aois seo aige agus cos eile san uaigh.

 5. #918141

  Táim Gaelach ó mo bhaithis go bonn mo choise – Gaelach thoir, thiar, thuas agus thíos.

 6. #978974

  "Ceanglaíonn páiste píosa téide d'ordóg a choise.

  Bionn tarbhchomhrac acu i Lima ar La Nollag – Gabriel Rosenstock

 7. #1017651

  Bhí méar a choise tinn - tuigim dó - mar thit sé den rothar.

  Ag meilt ama agus ag léirsiú – Seán Ó Riain

 8. #1188796

  Briseadh sáil a choise agus cnámh ina lámh, gortaíodh na veirteabraí ina dhroim.

 9. #968723

  Is iad na saighdiúirí coise iad, ar bhealach.

  'Nil polasai no plean ag an Roinn don Ghaeltacht' – Gan údar

 10. #979559

  Samhlú an olagóin ealaíonta agus na coise san uaigh nó ar a bruach.

  Goradh na cruinne – Alan Titley

 11. #988820

  Súil siar 50 bliain sa stair; 50 bliain ó leag The Beatles a gcosa in Éirinn.

  Comóradh ceolmhar na gCiaróg – Gráinne Ní Aodha

 12. #999243

  A gcosa nite.

  Cad d’imigh ar Fhianna Fáil? – Alan Titley

 13. #1020697

  Na mílte díobh siúd le glóire ina súile ach luaidhe ina gcosa thíos.

  An ghairm – Alan Titley

 14. #1022400

  Ní rútaí atá inár gcosa.

  Is giofóga sinn go léir - agus is maith sin – Alan Titley

 15. #1033238

  Ach rug siad a gcosa leo – mar a déarfá!

  Gabh, girl! – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 16. #1313263

  A luaithe agus a rinne siad teagmháil leis an uisce, bhí a gcosa nite!

  Fáilte ná fáilte ní bhíonn roimh an fhoiche – Pól Ó Muirí

 17. #1663617

  D’imigh siad leo ansin agus a ndrioball idir a gcosa deiridh acu.

 18. #1681520

  An tuiscint nach raibh idir an saol sócúlach agus an saol eile ach sciorradh coise.

 19. #1709330

  Is cheap tú nach bhfeicfeá féin lá na coise tine choíche.

 20. #1796144

  Shín sí síos a lámh agus mhothaigh sí thart fá mheall a coise deise.

 21. #974979

  B'aoibhinn an chóisir ar na sráideanna i measc na gcos.

  Ag ramhru soir – Alan Titley

 22. #978847

  Caite amach le huisce na gcos.

  An turcai a thainig ar ais on mbas – Gabriel Rosenstock

 23. #1008934

  Cuma na scléipe ceansaithe ar an dream isteach, ach siúl na gcos acu.

  Odaise spais – Gan údar

 24. #1012256

  Daoine gona mbuanna síodúla iomaí in aghaidh clann na gcos amscaí agus na n-ordóg tiubh.

  An culdoras – Alan Titley

 25. #1016878

  Caitear isteach cúpla aidiacht ar fud na gcos, agus tá sé ceapaithe agat, gan bhréig.

  Pearse – Alan Titley

 26. #1017640

  Réamhtheachtaire na seanaoise - bhí orm dul chuig dochtúir na gcos!

  Ag meilt ama agus ag léirsiú – Seán Ó Riain

 27. #1018195

  Is chuige sin a chaitheann gach taobh oiread doircheachta agus is féidir ar fuaid na gcos.

  Bréaga, bagairt, breab – Alan Titley

 28. #1019454

  Stól trí gcos a bhí fúthu in Éirinn ón tús.

  Stol tri gcos – Alan Titley

 29. #1027325

  Dá mhéid an bolg is ea is mó nach bhfeictear ladhracha na gcos.

  Nuafhocail – Alan Titley

 30. #1040410

  Ach ní thógfá uirthi é sin - ní raibh cos curtha thar an gcos eile aige.

  Conas fear aerach a aithint – Alan Desmond

 31. #1188811

  As sin chuaigh sé trasna na teorann de shiúl na gcos.

 32. #1313114

  “Rógaire gan sárú é Anansi na n-ocht gcos.

  An damhán alla agus Cinnín Óir – Pól Ó Muirí

 33. #1663513

  Seanchúplaí nach raibh lúth na gcos go maith acu mar a bhíodar.

 34. #1663673

  Ag baint na gcos uathu taobh amuigh den Óstán.

 35. #1669918

  Bhí cailíní ins na déaga ansin agus iad clúdaithe go bonn na gcos le gúnaí bána.

 36. #1700792

  Fad is atá polaiteoirí na tíre ag tarraingt na gcos ar an cheist ná bímis ag súil go dtarraingeoimid lucht na gcos ar an tír!

 37. #1709256

  Chruinnigh triúr acu timpeall ar an gcos leonta.

 38. #1730601

  Anuas ón sliabh a tháinig Bogdan Ileanescu go Petroşani de shiúl na gcos sa mBealtaine.

 39. #1795767

  Leoga nach ag briseadh na gcos ina dhiaidh a bhí siad.

 40. #1796675

  "Seo, ná bí ag tarraingt na gcos.

 41. #1798263

  Tá tú ag tarraingt na gcos ó tháinig an tseachtain.

 42. #207007

  Ach bhraitheas féin, chomh maith leis, míshocair tar éis na heachtra, faoi mar a bheadh stól tríchosach ag fás amach as mo leath deiridh, cos amháin strainséartha, cos eile canúnach agus cos eile guagach ag lorg áite chun an dá chos eile a leagadh fúthu.

 43. #295796

  Ach is fear é freisin nach smaoiníonn air féin a dhóthain sula labhraíonn sé – fear a chuireann a chos agus uaireanta a dhá chos ann go minic.

 44. #970586

  Thairg stócach amháin na crúite a bhaint dá chosa sula gcuirfí faoin chré é.

  Beocheist Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri Ag leamh liom – Gan údar

 45. #971800

  Cuid den seandream sa chomharsanacht, bíonn eagla orthu cos a chur lasmuigh de dhoras.

  Poblacht an Oil – Gan údar

 46. #972670

  Is folláine go mór i gcónaí uisce cos na sean-tuiscintí ná sícea-teiripe.

  Na beala beo – Le Liam O Muirthile

 47. #978258

  Gortaíodh a chos sa Dara Cogadh Domhanda.

  Ta muid ar an droichead uair amhain eile – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 48. #978787

  Ar eagla do chos a chur ann.

  An turcai a thainig ar ais on mbas – Gabriel Rosenstock

 49. #978788

  (Nó an dá chos).

  An turcai a thainig ar ais on mbas – Gabriel Rosenstock

 50. #981197

  Bhí Bertie mar a bheadh cos coinín acu ina bpócaí acu.

  Theip ar an Phoblacht a pobal a chosaint – Seán Ó Héalaí

 51. #981693

  Ionann a bheith stoite agus cead siúil, cead do chos a bheith agat.

  Giota páir – Alan Titley

 52. #982202

  Bhí Bertie mar a bheadh cos coinín acu ina bpócaí acu.

  Theip ar an Phoblacht a pobal a chosaint – Seán Ó Héalaí

 53. #982844

  Ionann a bheith stoite agus cead siúil, cead do chos a bheith agat.

  Giota páir – Alan Titley

 54. #983622

  Sular reodh mo chosa i dteannta iochtar mo bhriste thug me an bothar abhaile orm fein.

  Saraithe ag an sneachta i Lublin – Alan Desmond

 55. #983701

  Sular reodh mo chosa i dteannta iochtar mo bhriste thug me an bothar abhaile orm fein.

  Saraithe ag an sneachta i Lublin – Alan Desmond

 56. #989289

  Thugas mo chosa liom ar éigean agus seo liom go Kent arís ag piocadh leannlusanna.

  Ag foghlaim le John Henry Newman ar ollscoil an tsaoil – Mícheál Ó Ruairc

 57. #995062

  Más amhlaidh é, beimid greamaithe inár gcathaoireacha súgáin mar atá an chos sa tuairgnín.

  Lá an chuntais ag vótóirí na hAlban – Alan Titley

 58. #995089

  Ní féidir leat seasamh ar do chosa féin.

  Lá an chuntais ag vótóirí na hAlban – Alan Titley

 59. #995972

  Agus ta foinn fhuinniúla anseo chomh maith a spreagfadh gliogram cos.

  Marr gur fiú éisteacht leis – Mícheál Ó Haodha

 60. #998355

  Sula gcuirim cos thar tairseach, gan amhras, caithfear na teipeanna móra againn féin a admháil.

  Níl na haontachtóirí ó dheas imithe – Alan Titley

 61. #1006796

  Ba léir cad chuige nach gcorródh sé; bhí a chosa deiridh gan mhaith.

  Fear cathrach faiteach roimh an bhás – Pól Ó Muirí

 62. #1006879

  Tagann crith chos agus mhéireanta orm ag dul ag tumadh i suímh éagsúla san idirlíon céanna.

  Leabhar agus líne – Alan Titley

 63. #1009059

  Scrúdaigh an doctúir mo chos dhearg ata.

  Othar agus otharlann – Gan údar

 64. #1010634

  Níl dóigh ar bith ann faoin spéir gur Cos Roimh Gheaitín a bhí ansin.

  Iomaint fhiata – Gan údar

 65. #1011303

  Tá sciatháin ar a chosa ach is den chruach é a chuid margaíochta.

  Se?or Beckham ag imirt peile sa Spainn Tuarascail Aodh O Canainn – Le Aodh O Canainn

 66. #1017964

  Phóg sí a chosa.

  Mistéir mhór san India – Gabriel Rosenstock

 67. #1019457

  Is íogaire go mór an tríú cos mar tá an reiligiún ina lúib.

  Stol tri gcos – Alan Titley

 68. #1021319

  Gemini: Tá intinn bheo agat is fíor ach níl tú go maith ar do chosa.

  Na réaltaí – Alan Titley

 69. #1021343

  Bainfidh tú an barr amach agus satalóidh tú ar mhórán daoine faoi bhonn do chosa.

  Na réaltaí – Alan Titley

 70. #1026593

  Dá ainneoin seo, is é a dhein lacha bhacach as an oiread sin de chosa órga.

  An cúl báire – Alan Titley

 71. #1028405

  Bhíodar ag ithe go raibh a gcuid cos ag greamú ins an mhil.

  Leabhair thiar – Gan údar

 72. #1028591

  Bhíodar ag ithe go raibh a gcuid cos ag greamú ins an mhil.

  Leabhair thiar – Gan údar

 73. #1115172

  Bhí ag teip ar a shláinte agus bhí cos amháin leis gan mhaith de dheasca slabhraí.

 74. #1238058

  Ar éigean a chreid Fear na Glibe a raibh tarlaithe, é sínte siar ar fhleasc a dhroma, an chathaoir leagtha ar an urlár faoi agus a chosa lúbtha thar chosa na cathaoireach.

 75. #1311520

  Agus muid ag fás aníos choinnigh mé féin agus mo chairde cos le saol Dylan.

  Dylan – amhránaí a thugann do dhúshlán – Declan Collinge

 76. #1313236

  Ní heol dom go dtógtar dealbh dóibh siúd ar buaileadh cos orthu go rómhinic.

  Dealbha ag bogadh – Alan Titley

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.