Gaois

Search mode

Filter results

Collections

3,555 results in 2,341 documents

 1. #1679624

  Cé go raibh croí Bhaloir tógtha, bhí an croí céanna ina bhéal fosta in amanna.

 2. #811581

  Tarraingíonn Gearóid Mac Lochlainn ar shaothar Linton Kwesi Johnson ‘Inglan is a Bitch’ le scéal tragóideach ‘Phadaí óig’ eile a ríomh ina dhán ‘Paddy’, agus lonnaítear féinbhás an imirceora óig i gcomhthéacs chreimeadh na héagsúlachta i gcathair ilchultúir mar Londain: ‘Cathair chruálach ag creimeadh croí Éireannach,/ croí Iamácach, croí Indiach,/ croí Giúdach, croí Albanach.’ Is téama leanúnach i litríocht Ghaeilge an fichiú haois téama na ‘gnáthimirce’ sin.

 3. #1016811

  Tá téarmaíocht ar leith ag gabháil leis a luann an croí go háirithe: bítear ag caint ar “análú ón gcroí” nó “an croí a dhéanamh bog” nó, fiú, “an croí a oscailt”.

  Ag cur régime nua i bhfeidhm – Ailbhe Ní Ghearbhuigh

 4. #1023577

  Nuair a léimse Stray Birds/Éanlaith Straetá níos mó ná déantús Tagore á léamh agam, braithim; tá tnúthán an duine gach áit ar domhan á léamh agam, tá anam na hIndia agam á léamh agus croí Tagore, croí a ndeachaigh saol agus teagasc an Bhúda agus Mahavira i bhfeidhm go smior air, croí ar chuir filíocht Kalidas agus Kabir sceitimíní air, croí a d’éist go hurramach is go háthasach le filí móra an traidisiúin dheabhóidigh (bhakti), croí a lig dó féin a bheith faoi anáil fhilíocht na ndaoine ina theanga féin, Beangáilis, croí a bhí corraithe ag na filí fáin, na Bauls, dream atá fós linn agus meisce Dé orthu i gcónaí.

  Ag ceiliúradh an fhile a tháinig ar an saol 150 bliain ó shin – Gabriel Rosenstock

 5. #212760

  Tógadh uaidh é. Bhí an croí féin siosctha aige in imeacht leathneomait, agus thóg sé amach ina lámha é. Chroch sé an croí in airde i dtreo an tsolais, é ag glinniúint air, agus ansin leag sé ar an gclár ar an mbord taobh leis é. Mheáigh an cúntóir an croí agus deineadh nóta de.

 6. #269385

  Bhí ailse roinnt blianta ó shin air, agus fadhbanna croí anuraidh.

 7. #272794

  Sheol Foras Croí na hÉireann a fheachtas inniu ag diriú ach go háirithe ar an gcontúirt a bhaineann le galar croí i measc na mban.  Deirtear go bhfuil 6 n-uaire níos mó do sheans ann go gcaillfí bean ó ghalar croí ná ó ailse brollaigh ná stróc.

 8. #278439

  Bhí an tsíochánaíocht ag croí pholasaí Gnóthaí Eachtracha na hÉireann, a dúirt sé.

 9. #289443

  Pébrí bealach a iompóidh Henry, ní bheidh aon chrá croí ag baint leis.

 10. #367549

  Bhí croí mór ag m’uncail Eoin gan dabht ar bith.

 11. #753874

  Tá sé ráite aige freisin go gcaithfeadh sé éirí as an Rialtas mura gcuirfí seirbhísí cúraim croí ar fáil a bheadh sásúil do na dochtúirí atá ag obair san ospidéal.  Sula ndeachaigh sé isteach sa Rialtas níos túisce i mbliana, gealladh do John Halligan go bhfeabhsófaí cúrsaí cúraim croí san ospidéal.  Dúirt an Dr Rob Landers, Príomhstiúrthóir Cliniciúil Ghrúpa Ospidéal an Iardheiscirt, go bhfuil sé féin agus comhairleoirí eile ospidéil fós ag seasamh leis an éileamh go gcuirfí tuilleadh seirbhísí cúraim croí ar fáil i bPort Láirge.

 12. #965961

  B'shin í croí na tíre seo, gur as cur fola a thángamar.

  Poblacht na fola agus an bhróid – Sarah Ní Dhubháin

 13. #966883

  Nach Éireannaigh muid, pobal fial flaithiúil, croí na féile agus féith an ghrinn go smior ionainn.

  An scribhneoir on taobh amuigh ar lorg freamhacha – Gan údar

 14. #968721

  Is í an Roinn croí na tuarascála seo.

  'Nil polasai no plean ag an Roinn don Ghaeltacht' – Gan údar

 15. #969134

  Ach croí na cairdiúlachta í Lily Carthy.

  Sraid stairiuil – Gan údar

 16. #969717

  Minic gurb í an chloch seo croí an ghairdín.

  Ag taisteal soir ar an bhealach fada chun na Sine – By Sean O Duill

 17. #969794

  Agus féach, nach é sin croí na turasóireachta?

  Ag taisteal soir ar an bhealach fada chun na Sine – By Sean O Duill

 18. #970497

  Nach é sin croí a ngníomhchreidimh!

  Airgead in aisce? – Gan údar

 19. #970598

  Ach ní hé Caitliceachas an Fhorais nó a mhalairt croí an scéil seo.

  Ni chun tairbhe dream ar bith diospoireacht histeireach – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 20. #970877

  Is í stair na clainne sin croí an scéil.

  Ag amharc orainn fein sa scathan Ceanadach – Gan údar

 21. #971377

  Ach is fuil Iodáileach atá ina croí.

  Lacht na muisriun – Gan údar

 22. #976771

  An mó pictiúr de phirimidí phríosúnach lán-nochtaithe tóin-in-airde a bhogfadh croí?

  Dachau – Alan Titley

 23. #976954

  "Á," arsa an fear agus lig sé osna a bhris croí na fáinleoige.

  Fadó fadó casadh fear agus fáinleog ar a chéile – Eagarthóir Gaeilge: Pól Ó Muirí

 24. #979290

  Stad an croí ann.

  Cobra ar cholbha na leapa – Alan Desmond

 25. #985792

  Oscail croí do chluaise ar a bhfuil á dhéanamh ar lá breithe seo na gréine.

  Salm don Samhradh Lá Bealtaine – Pomuiri

 26. #985831

  Faoinár dtroithe tá croí na cruinne ar crith lena chumas féin.

  Salm don Samhradh Lá Bealtaine – Pomuiri

 27. #993559

  An roinntear briseadh croí araon le móimintí áthais?

  Aghaidh fidil Facebook agus bréagriocht ár saol – Gráinne Ní Aodha

 28. #1000243

  “Ach is crá croí é freisin,” a admhaíonn sé.

  Úrscéalaí umhal – Cathal Póirtéir

 29. #1002294

  An t-ardú croí agus meanman a thug sé sin don tír.

  Saol agus spórt – Máire Treasa Ní Cheallaigh

 30. #1004531

  An diúlach le croí mór maith, Aodh.

  Éirí amach na teilifíse – Pól Ó Muirí

 31. #1005739

  Agus sin é croí na ceiste, agus cnó na cúise.

  Casta, deacair, aimpléiseach – Alan Titley

 32. #1007151

  Ach sin agat an croí bog cathrach atá i mo chliabh.

  An sionnach nár tháinig slán ó thrácht na tuaithe – Pól Ó Muirí

 33. #1007997

  Dán é a chorródh an croí ionat siar go bun.

  Bothán an aoire – Alan Titley

 34. #1013286

  Poll dubh ar nós croí an phoipín istigh.

  Blath fola – Alan Titley

 35. #1015553

  Nach iad croí na teanga iad?

  Focail dheasa – Alan Titley

 36. #1016616

  Dúirt sé gur tháinig an fhilíocht as ceann, croí, putóga agus baill ghiniúna.

  An nota foirfe cruthaitheach ag Maude – Pol O Muiri

 37. #1016757

  Maítear gurb í an Fhrainc croí na hEorpa.

  Luchoga mora – Alan Titley

 38. #1019475

  Is mór an tógáil croí é gan amhras.

  Ná bíodh uaigneas ort - tá Gaeilge ag gach aon duine sa Stát – Pól Ó Muirí, Eagarthóir Gaeilge

 39. #1021369

  Cuireann a bhfoghlaimím uatha agus mar gheall orthu gliondar is éirí croí orm.

  Ag déanamh m'anama in Inse Gall – Seosaimhín Ní Bheaglaoich

 40. #1021383

  Briseadh croí a leithéid.

  Ag déanamh m'anama in Inse Gall – Seosaimhín Ní Bheaglaoich

 41. #1024319

  Níl aon neart air sin cé gur crá croí é.

  Glúin a d'imigh le gaoth – Seán Ó Héalaí

 42. #1025103

  Tarraingím siar é, le croí maith dúr, agus ar eagla bhinse fiosrúcháin eile.

  Mí na meala nár mhair mí – Alan Titley

 43. #1026436

  Scéal scáfar atá ann agus scéal a chorraíonn an croí go fóill féin.

  Bás, beatha, brathadóir agus Tomás Bairéad – Pól Ó Muirí, Eagarthóir Gaeilge

 44. #1028321

  Chuaigh le Saux go croí an scéil.

  Beinidicteach Briotánach ar bheannaigh an India é – Gabriel Rosenstock

 45. #1033798

  Níl croí sna ceantair nua seo.

  Fiche bliain gan Mhúr Bheirlín – Torlach Mac Con Midhe

 46. #1033803

  Ach an bhfuil croí ann, anam ann, mar atá ag Páras agus ag an Róimh?

  Fiche bliain gan Mhúr Bheirlín – Torlach Mac Con Midhe

 47. #1038795

  Tógáil croí do dhaoine i gceantair atá bánaithe ag an imirce, glúin i ndiaidh glúine.

  Fáilte is fiche roimh an deoraí – Póilín Ní Chiaráin

 48. #1157564

  Ní ghabhfainn chomh fada lena rá nach raibh a croí istigh san obair – má chuireann duine an trioblóid uirthi féin albam a scríobh agus a thaifeadadh, is féidir talamh slán a dhéanamh de go raibh a croí istigh sa togra – ach d’aithneofá nach é an Béarla teanga a croí, pé feabhas a bhaineann leis an teanga sin mar uirlis chumarsáide idirnáisiúnta.

 49. #1256964

  Fuair Oifigeach príosún bás de bharr taom croí le linn an éalaithe agus gortaíodh scór eile.

 50. #1310434

  Is é seo croí na cúise.

  Éirimeacht ón Aontas – Alan Titley

 51. #1311341

  Tá rud amháin eile san iarsmalann a chorraíonn an croí.

  Ealaín an Earraigh in Ard Mhacha ársa – Pól Ó Muirí

 52. #1313050

  Leabhar lán croí atá ann, saothar lán daoine.

  Dún Chaoin – an scoil nár dúnadh – Pól Ó Muirí

 53. #1366009

  Sa chlár atá mar chuid den tsraith Tocht na Máthar labhraíonn máthair Shiobháin go geanúil faoina hiníon agus tugann sí cuntas óna croí faoina dúnmharú agus an briseadh croí a lean é.

 54. #1608747

  Mothaím mar Spock in áit mar sin nach bhfuil croí ar bith aige.

 55. #1635368

  Seachas na comórtais is é an comhluadar, an chraic agus an cairdeas croí na féile.

 56. #1653527

  Tá siad thar barr, na hamhráin ag plé le cúrsaí grá agus briseadh croí.

 57. #1655754

  Is é croí an taispeántais na blúirí dealbhóireachta déanta as gaineamhchloch agus snoite go hachrannach álainn.

 58. #1659752

  Go minic téim chuig mo chuid oibre fríd cheantar na Seanchille, croí dílseach Uladh.

 59. #1664035

  Níor smaoinigh sí ar aon rud eile ach éalú ón díomá, ón mbriseadh croí.

 60. #1664090

  Bhí a croí gortaithe go dona ag Sergio.

 61. #1664099

  Bhí an ghealach ag soilsiú agus cheap Saidí go mbrisfeadh a croí.

 62. #1677575

  Tá sé deacair a chreidbheáil, ach tá an Crá Croí Croiméalach ar shiúl ón Rialtas.

 63. #1678098

  Nollaig shona oraibh ar fad, a chairde, agus croí isteach ó Bhalor (ouch!!)

 64. #1687376

  Tá áilleacht, croí, mothú, nádúr agus clisteacht ina chuid dánta.

 65. #1688828

  Thug sí coiscéim isteach sa chistin arís agus buillí a croí á bodhradh.

 66. #1717240

  Tuigim an briseadh croí.

 67. #1729647

  Dar leis go bhfuil a croí tirim agus crua le drúis; ‘aigne baoth na banamhail’.

 68. #1731343

  Cuireann an borradh seo sa dúlra croí Bhalor, agus níos mó ná a chroí, ar crith.

 69. #1731396

  Ní thugann an chluas faoi deara go mion minic, óir bíonn croí an duine, nó croí an cheoil, fíor agus dílis don amhrán nó don amhránaí.

 70. #1744330

  Nuair a dhúnmharaíonn póilíní claonta mac léi, is gaire dá croí an díoltas ná an deor.

 71. #1747860

  N’fheadar, áfach, an dtabharfadh a leithéid de bhean a croí don mhúinteoir Neasán, áfach.

 72. #1750239

  Lean sé an abhainn Itapecuru isteach go croí na tíre tirime contúirtí seo.

 73. #1754382

  croí CSTTÉ go mór istigh sa rud.

 74. #1775048

  Is minic ráite é gurb í an phóilíneacht croí na faidhbe i dTuaisceart Éireann.

 75. #1778441

  Agus ansin an crá croí atá i ndán dóibh toisc go bhfuil an dóchas sin acu.

 76. #1791585

  - an duine a fheiceann siad a mharcáil le croí nó le crois.

 77. #1791586

  Croí: tá spéis agam sa phróifíl seo.

 78. #1796765

  Thit croí Aindí.

 79. #1797641

  Thit croí Ghráinne nuair a chonaic sí *Cult*.

 80. #1797944

  Is crá croí atá ann,” arsa Ellen.

 81. #1798026

  Thit an croí aige nuair a chonaic sé an scaifte a bhí cruinnithe.

 82. #1798111

  Thug sí croí isteach dó agus póg ar gach leiceann.

 83. #1798354

  Léim an croí ina ucht.

 84. #1798424

  "B'fhéidir gur sin croí na faidhbe," arsa Sinéad.

 85. #1799396

  Croí dubh.

 86. #1804579

  Síleadh gur taom croí a bhí ann agus tugadh chuig an otharlann é.

 87. #1293393

  Cailleadh Thomas Power, 38 bliain d'aois, as Dún Mór, Co Phort Láirge, agus an t-otharcharr á thabhairt ó Ospidéal Ollscoile Phort Láirge go Corcaigh tráthnóna inné.  Bhí an t-otharcharr i nDún Garbhán - leath bealaigh idir Port Láirge agus Corcaigh - nuair a bhain an taom croí dó.  Chuaigh sé go dtí an t-ospidéal i bPort Láirge é féin níos luaithe sa lá mar nach raibh sé ar fónamh.  Deir a mhuintir go ndearnadh measúnú air san ospidéal agus go ndearnadh an cinneadh é a chur go Corcaigh mar nach bhfuil dóthain áiseanna cúraim croí ar fáil i bPort Láirge ar an deireadh seachtaine.  Creideann a mhuintir go mbeadh sé fós ina bheatha dá mbeadh seirbhísí cúraim croí ar fáil go seasta i bPort Láirge.

 88. #582903

  ‘Sorry,’ a deir Máire agus chuimil a bosóg dá leiceann den chéad uair agus an chéad láichín ariamh a thug sí le grá croí d’fhear ar bith, agus nuair a d’airigh sí an tuíodóirín ag útamáil agus é buailte suas go maith leis an leathmhás aici, is beag nár stad a croí nuair a dúirt sé, ‘Maith an cailín.’

 89. #738013

  Ó am go chéile féachann ranna Gaeilge le teagasc éigin a chur ar fáil chun cur ar acmhainn na bhfochéimíthe scríobh a dhéanamh, ach is gá oiread genre a thriail agus margadh a thástáil (aistriúchán, iriseoireacht, drámaíocht, teilifís etc.), agus líofacht agus cruinneas Gaeilge a fhoirfiú gur beag is féidir a bhaint amach mura mbíonn croí lán agus croí leoin ag an mhac léinn.

 90. #753830

  Dúirt an tAire Stáit John Halligan go bhféadfaí an Rialtas a scor mura bhfeabhsófar seirbhísí cúraim croí in Opsidéal Ollscoile Phort Láirge agus mura gcuirfear an dara saotharlann cúraim croí ar fáil ansin faoi mar a gealladh.

 91. #753873

  Tá an tuarascáil neamhspleách maidir le seirbhísí cúraim croí in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge foilsithe ag an Aire Sláinte Simon Harris.  Deirtear sa tuarascáil, a chuir an Dr Niall Herity i dtoll a chéile, nach bhfuil aon ghá leis an dara saotharlann cúraim croí san ospidéal.  Tá sé ráite ag an Aire Stáit John Halligan - Teachta Dála do Phort Láirge - nach bhfuil sé sásta le téarmaí tagartha na tuarascála agus gur chóir iniúchadh eile a dhéanamh.

 92. #753927

  Tá sé ráite ag an gcomhairleoir leighis a rinne an t-athbhreithniú cliniciúil ar sheirbhísí cúraim croí in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge go seasann sé lena thuairim nach dteastaíonn an dara saortharlann croí san ospidéal.

 93. #842616

  Bhí a croí á shníomh ag an saol seo a bhí ar siúl os a comhair amach, agus tháinig fonn uirthi preabadh ar a boinn; ach bhí sí san amhras ina croí istigh go mb’fhéidir go raibh bun leis na geáitsí seo, agus nach raibh ina ndearna sí riamh ach scéal gan fuaimint.

 94. #891926

  Tá foláireamh tugtha ag dochtúirí comhairleacha croí in Ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath nach bhfuil dóthain acmhainní acu le freastal ar dhaoine a bhfuil galar croí orthu ón mbroinn agus go bhfuil daoine i mbaol báis de bharr na heasnaimh in acmhainní.

 95. #1022291

  Tá an-bhaint tar éis a bheith aici le Cumann Merriman le beagnach 20 bliain, agus i dteannta a comhbhádóra, Liam Ó Dochartaigh, is iad siúd croí an chumainn san am i láthair, agus go háirithe croí na scoile gheimhridh, scoil a cuireadh ar bun den chéad uair sa bhliain 1969 in Aonach Urmhumhan nuair a thug Máirtín Ó Cadhain an léacht chumhachtach “Páipéir bhána agus páipéir bhreaca”.

  Tobar nádúrtha an Chadhnaigh – Liam Mac Amhlaigh

 96. #1072773

  Fág an seandream ag ruaigeadh an mhadra ón luaithe agus ag síorscuabadh an urláir ar fhaitíos go dtiocfadh cuairteoir nach dtagann riamh.’ Uaireanta thagadh cathú uirthi glacadh lena fhocal agus théidís amach corruair le chéile, ach ansan thagadh litir ó bhaile óna deirfiúr ag insint mionscéalta na comharsanachta di, faoi mar a bhí an Búrcach ar cuairt acu, a chairdiúla is a bhí sé, chomh hiontach is bheadh sé nuair bheadh siad pósta, iad i ngar dá chéile, ag cabhrú lena chéile: ‘Ó, a chroí istigh, nára fada uainn an lá’… thagadh maothú ar a croí, agus daingníodh ar an rún ina croí bheith ar ais arís ar an seanfhód.

 97. #1183361

  Fuair sé bás agus, an bhfuil a fhios agat, a bhean chóir, ní thiocfaidh aon cheann eile chun tí go deo nó bhris a bhás croí na bpáistí – agus mo chroí féin agus croí mo mhná, féadaim a rá.

 98. #1371301

  Tá leithscéal gan chuntar gafa ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le muintir cailín dhá bhliain d'aois as Luimneach a fuair bás mar nár thug lucht leighis fabht ina croí faoi deara.  Bhásaigh Aimee Keogh ag Ospidéal Ollscoile Luimnigh ar 10 Iúil 2014 agus í le tabhairt go hOspidéal Mhuire na Leanaí i gCromghlinn mar a raibh obráid croí le cur uirthi.  Dúradh i gCúirt Chuarda Luimnigh inniu gur bhásaigh Aimee mar gheall ar fhaillí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

 99. #1404928

  Bhí ardú croí, mar sin, mar aon le titim croí taobh istigh de shoicind nuair a chuala Guaire an aimsir ar Sky News, a mhaíonn go gcuireann siad seirbhís ar fáil don deisceart, ar na mallaibh.

 100. #1443868

  Éistímis lena bhriathra arís: ‘ Maireann an Éaglais beatha níos údarásaí nuair a admhaíonn sí agus nuair a fhógraíonn sí an trócaire — an cháilíocht is iontaí de chuid an Chruthaitheora agus an Fhuascailteora—agus nuair a thugann sí daoine níos cóngaraí d’fhoinsí thrócaire an tSlánaitheora arb í is iontaobhaí agus is dáilteoir.’ Tá de choimisiún ag an Eaglais trócaire Dé, croí an tSoiscéil ag bualadh, a fhógairt, agus caithfidh sé tolladh ar a shlí féin go croí agus intinn gach duine.

 101. #1621028

  Cuirfear measúnú cairdiach saor in aisce ar fáil don aos óg san ionad, agus cuirfear tacaíocht ar fáil do theaghlaigh ar cailleadh duine muinteartha leo le taom croí tobann agus do dhaoine a bhfuil an croí ag cur as dóibh.

 102. #1621041

  Bhí agóid ar bun ag grúpa feachtais ó Phort Láirge taobh amuigh den Dáil inniu i dtaca leis an tseirbhís chúraim croí san ospidéal ansin.   Tá an tsaotharlann speisialta croí in Ospidéal Ollscoile Phort Láirge ag freastal ar bhreis agus 500,000 duine agus tá sé ar oscailt idir 9 agus 5 a chlog ó Luan go hAoine.

 103. #1676255

  An mhaidhm thiar ag múchadh croí na cruithneachta agus an mhaidhm anoir ag spreagadh is ag corraí croí tuismitheoirí óga le ceapairí teanga a dhéanamh dá ngasúir ar an mbealach chuig naíonra nó chuig gaelscoil.

 104. #1677824

  “A Enda Aoibhinn Aoibhiúil,” a dúirt gach duine acu d’aon ghuth, “Ná scrios muid agus beidh muid dílis duit agus molfaidh muid do cháil agus do chuid gníomhartha ghlórmhara ar RTÉ, ar TV3 agus fiú ar TG4 – agus tá muid sásta cúpla focal Gaeilge a fhoghlaim fána choinne sin!” Agus leáigh croí Enda – an croí sin a bhí reoite le fada ina chliabhrach – agus shín sé amach a dhá lámh agus chruinnigh slua na bhfealltóirí thar air agus phóg siad a lámha, agus mhair Enda Aoibhinn Aoibhiúil go sona sásta ón lá sin amach.

 105. #1748082

  croí aige a scanraíonn roimh uafás an fhoréigin, croí a scanraíonn chomh mór sin nach dtig leis a dhualgas a chomhlíonadh agus gasúr óg, a measadh a bheith ina bhrathadóir, a chur chun báis.

 106. #1756841

  Is cúis an-mhór imní é gur féidir drugaí mar seo a n-éiríonn daoine tugtha dóibh a dháileadh thar an idirlíon, go háirithe nuair a chuirtear san áireamh go bhfuil líon chomh mór sin Meiriceánach á dtógáil agus go bhfuil sé cruthaithe go bhfuil seachthorthaí dainséaracha ag baint leo, mar shamplaí taomanna inchinne, an galar dubhach, preabadh croí, ardú i mbrú fola, agus laige croí forlíonta.

 107. #1838050

  Ach nuair a ‘briseadh cumhacht na nGall’ níor mhair an Piarsach féin chun a mhachnamh a sheadú agus, faraor, go mb’fhada idir cloigeann agus croí an Phiarsaigh agus cloigeann agus croí de Valéra.

 108. #102497

  Thit ualach dá croí nuair a chonaic sí gur cuireadh bainise a bhí ann, ach thuirling néal dubh úrnua uirthi nuair a léigh sí an litir a bhí leis.

 109. #175031

  Thug an bhanaltra tús áite do Nilton toisc go raibh an chuma air dáiríre go bhféadfadh sé taom croí a bheith aige nóiméad ar bith nuair a thángamar isteach.

 110. #261427

  Chuir Cumann Croí na hEireann fáilte roimha an fheachtas úr ach d'iarr siad ar an rialtas aithris a dhéanamh ar An Astráil agus paicéid gan dathanna , gan dearadh a thabhairt isteach.

 111. #263875

  Is comh-fhiontar idir Ollscoil na hÉireann Gaillimh (OÉG) agus an carthannas Croí í an Institiúid Náisiúnta um Chairdeolaíocht Choisctheach (NIPC).

 112. #264117

  Dúirt Ombudsman an Gharda Síochána gur sháraigh beirt Ghardaí rialacha oibre nuair a d'fhág siad fear ar bhain taom croí dó ar thaobh an bhóthair níos túisce i mbliana.

 113. #269372

  Tugadh Céad Aire Thuaisceart Éireann Peter Robinson go dtí an t-ospidéal ar maidin agus imní ann go raibh taom croí faighte aige.

 114. #270619

  Bhailigh na céadta daoine ar Fhaiche Mór na Gaillimhe aréir lena nomós, a dtacaíocht agus a gcrá croí a léiriú do theaghlaigh na mairbh agus siúd a gortaíodh i Berkeley California.

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.