Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

dícheall

2,249 toradh in 1,739 doiciméad

 1. #975346

  - Tá mé ag déanamh mo dhíchill.

  Gordon Gaeilgeoir i mbun na cistine – Eagarthóir Gaeilge: Pól Ó Muirí

 2. #1000618

  Tá lánchead dul ag futseáil agus ag nasdacáil leis ar do chroí díchill.

  Caitear airgead leis – Alan Titley

 3. #1714955

  Táimse ag déanamh mo dhíchill feabhas éigint a chur ar sin i gcónaí.

 4. #1776177

  "Thosaigh mé ag déanamh mo dhíchill chun leigheas a fháil.

 5. #968068

  Ach leanann muid linn ag déanamh ár ndíchill.

  Imphleascadh teanga no deis tarrthala sa Ghaeltacht? – Gan údar

 6. #1310901

  The reality is go bhfuilimid ag déanamh ár ndíchill.

  De reality iz... – Alan Titley

 7. #898851

  Bíonn Coiste Idirnáisiúnta na gCluichí Oilimpeacha ar a míle dícheall an spórt a scaradh ón bpolaitíocht.

 8. #971941

  Is é mo dhícheall é coimeád bonn ar bhonn leis.

  Log na Coille – Gan údar

 9. #975347

  - ***** ar do dhícheall.

  Gordon Gaeilgeoir i mbun na cistine – Eagarthóir Gaeilge: Pól Ó Muirí

 10. #978807

  Dhein an chearc fhraoigh a dícheall, chun a ceart a thabhairt di, ach an turcaí bocht ...

  An turcai a thainig ar ais on mbas – Gabriel Rosenstock

 11. #993589

  Bhí sin riamh anall ag Ruairí, an dícheall chun rud éigin a chur i gcrích.

  An baidhreó dearg agus an tuairisc – Alan Titley

 12. #1000209

  Déanfar gach dícheall teacht timpeall ar an gcóras agus an ceann is fearr a fháil air.

  Caimléireacht scrúdaithe – Alan Titley

 13. #1007893

  Meabhraíonn sé gur fiú dícheall breise a chaitheamh ag an tús, chun an obair a laghdú.

  Ag iarraidh ciall a bhaint as na seanfhocail – Cathal De Paor

 14. #1015303

  Daoine eile á dtachtadh féin agus dícheall á dhéanamh acu focal a rá i gceart.

  Ceacht Gaeilge sa Pholainn – Gan údar

 15. #1016117

  Is dícheall dúinn cuimhneamh anois ar thráth nuair nárbh ann dó.

  An bosca – Alan Titley

 16. #1037059

  As sin amach thug sé a dhícheall don phríomhchathair, do chúrsaí leabharlainne, ceoil agus ealaíon.

  An tAlderman as an ardchathair – Art Ó Maolfabhail

 17. #1037240

  As sin amach thug sé a dhícheall don phríomhchathair, do chúrsaí leabharlainne, ceoil agus ealaíon.

  An tAlderman as an ardchathair – Art Ó Maolfabhail

 18. #1037387

  As sin amach thug sé a dhícheall don phríomhchathair, do chúrsaí leabharlainne, ceoil agus ealaíon.

  An tAlderman as an ardchathair – Art Ó Maolfabhail

 19. #1698135

  "Déanfaidh mé mo dhícheall i mbliana," a gheallaim dom féin gach uile bhliain.

 20. #1716436

  Tá an tÚdarás ar a mhíle dhícheall ag iarraidh é a dhíol anois.

 21. #1717221

  Ní fhéadfaí a rá gur duine é a dhéanann dhá leath dá dhícheall.

 22. #1727152

  Nuair a théim isteach san fharraige, déanaim mo dhícheall an fheamainn a sheachaint.

 23. #1731282

  Bhí an lá le muintir Chill Chainnigh in ainneoin dícheall fhir Thiobraid Árann.

 24. #1747561

  Rinne mé mo dhícheall agus is cuma liom.

 25. #1754318

  Go ndearna mé mo dhícheall.

 26. #1775061

  “Glacfaidh mé leis an phost agus déanfaidh mé mo dhícheall má fhaighim an post,” ar sé.

 27. #1779465

  Dhéanfainn mo dhícheall le cinntiú go bhfaigheadh sé an deis chéanna.

 28. #1784952

  Bhí sé ag rúscadh faoina dhícheall i gcarn bruscair nuair a bheannaigh mé dó.

 29. #1786370

  Rinne mé mo dhícheall léi agus tháinig sí amach go tobann.

 30. #1798161

  Bíonn sé doiligh réiteach a fháil den ghruaig atá geal-liath ach dhéanfaidh mé mo dhícheall.

 31. #1803341

  Rinne an dochtúir a dhícheall le mé a chur ar mo shuaimhneas.

 32. #293969

  Déan do sheacht ndícheall a bheith ann más féidir leat é in aon chor.

 33. #966950

  Rinne an tuairisceoir a sheacht ndícheall crua a chur ar Standún.

  Idir dha Standun – Gan údar

 34. #966953

  Rinne lucht Idir na Línte a seacht ndícheall focail a mhealladh as Standún fosta.

  Idir dha Standun – Gan údar

 35. #968069

  IS léir go bhfuil fonn ar theaghlaigh eile a ndícheall a dhéanamh.

  Imphleascadh teanga no deis tarrthala sa Ghaeltacht? – Gan údar

 36. #968915

  Tá siad ar theann a ndícheall ag iarraidh gradam Gaeltachta a bhaint amach.

  Dynamo Charna v Buachailli Feirste sa Chorn Gaeltachta – Gan údar

 37. #971439

  Bhí siad ar a ndícheall ag léiriú thábhacht Bhéal Feirste don Fhoras.

  Ceapachain nua Forais deanta ach deacrachtai fos ann – Gan údar

 38. #971687

  Tá Aontachtaithe Uladh ar a ndícheall ag iarraidh iad féin a chosaint ar an DUP.

  Ceist eile Forais – Gan údar

 39. #1007509

  Is é ár ndícheall an tuairim seo a ruaigeadh as an intinn.

  Deireadh na staire – Alan Titley

 40. #1008994

  - Tá do sheacht ndícheall déanta agat.

  Odaise spais – Gan údar

 41. #1016321

  Rinne na stíobhaird a ndícheall cúrsaí a choinneáil faoi smacht ach bhí sé fuar acu.

  Tá cealú toilteanach an díchreidimh faoi bhagairt mhór – Mícheál Ó Ruairc

 42. #1017012

  Uaimh bhréagadóirí is ea gach bunaíocht agus í ar a seacht ndícheall í féin a chosaint.

  Sléacht sráide – Alan Titley

 43. #1017938

  "Déanfaidh mé mo sheacht ndícheall darshan an Mháistir a shocrú daoibh.

  Mistéir mhór san India – Gabriel Rosenstock

 44. #1159428

  Táimid ag déanamh ár ndícheall don Ghaeilge, a deir sé.

 45. #1312314

  Agus ar ár ndícheall gan aon am a chur amú.

  Grianstad an tsamhraidh agus treo nua – Cathal De Paor

 46. #1313251

  Tuigeann muid uilig don bheach agus déanann muid ár ndícheall gan dochar a dhéanamh dóibh.

  Fáilte ná fáilte ní bhíonn roimh an fhoiche – Pól Ó Muirí

 47. #1717607

  Deir Enda Kenny go ndéanfaidh sé a sheacht ndícheall feabhas a chur ar a stíl cheannaireachta.

 48. #1718001

  Ar a laghad, bíonn a fhios againn go ndearnamar ár ndícheall.

 49. #1730792

  Tugadh cead oifigiúil scríte dóibh a ndícheall a dhéanamh agus iad ag plé le Lloyd George.

 50. #1742248

  Déanfaimid ár ndícheall ach ná caillimis oineach nó gnaoi daoine.

 51. #1753865

  “Déanaimid ár ndícheall bheith ag obair as lámh a chéile.

 52. #1772318

  Déanann muid ár ndícheall: ceapaire cáise nó turcaí, úll nó piorra, sú oráiste nádúrtha.

 53. #886388

  Ach ag tagairt do dhóchas, b’fhéidir nár mhiste leis tagairt dá raibh le rá le déanaí ag smaointeoir / fealsamh san oileán taobh linn, agus é ag déanamh idirdhealú géarchúiseach idir suáilce sin an dóchais a raibh, dar leis, gníomh agus dícheall pearsanta iontuigthe léi, agus soirbhíochas nach raibh dua ná dícheall ag gabháil leis ag an té a chleacht í.

 54. #1004922

  In ainneoin a gcuid barbarachta agus a gcuid bolscaireachta, áfach, is dícheall dóibh greim a choimeád ar an smut den ghaineamhlach atá acu cheana; agus is dícheall dóibh ruaig na gCurdach ar an bhfearann lom atá acu a stop – agus ní móide gurb iad na Curdaigh an tArm is láidre ar domhan.

  Céad míle sceimhle – Alan Titley

 55. #278930

  Deir Liam Woods, an Stiúrthóir ar Sheirbhísí Géarchúraim sa HSE go bhfuil an eagraíocht ag déanamh a dhíchill leis an mbrú ar na haonaid timpistí agus éigeandála a laghdú.

 56. #294380

  Gan dabht, beidh dream áirithe ann a árdóidh a seolta ainneoin gach díchill iad a choimeád ag imirt sa bhaile.

 57. #664540

  Bíonn teangmháil ar leith ag go leor carachtar sna gearrscéalta leis an aimsir chaite, a fhágann gur deacair scaradh scun scan lenar tharla fadó, in ainneoin do dhíchill.

 58. #715868

  Ní raibh muid ach iompaithe síos an bóthar sin, agus muid ag iarraidh éaló as Julien amach, a bhí ina chlagar, agus é ag stealladh sceana gréasaí ar lom a dhíchill.

 59. #752070

  Dúirt sé i ráiteas a foilsiodh inniu nach raibh na hacmainní airgid cinntithe go fóill i comhair 2017, in ainneoin gach díchill bheith déanta ag an eagraíocht.

 60. #869978

  Thosnaíos ag raideadh mo chosa agus ag bagairt le mo ghéaga ar mo chroí díchill ach tháinig cúpla duine eile i gcabhair ar dhochtúir an bhuidéil agus cuireadh cosc lem’ scrios.

 61. #991141

  Rinne mé iarracht an mothú céanna a ghabháil chugam féin, ach in ainneoin mo dhíchill theip glan orm.

  Is cuma liom faoi chuid mhór rudaí – Alan Titley

 62. #1000599

  Is é sin, in ainneoin mo dhíchill, bheadh orm caidreamh éigin a bheith agam leis an airgead lofa.

  Caitear airgead leis – Alan Titley

 63. #1086319

  Sna dánta seo, ligtear dúinn í a leanúint agus í ag déanamh a díchill deacrachtaí cultúir agus teanga eile a shárú, rud a threisíonn éifeacht an ‘aistir’.

 64. #1267515

  I ngála na hoíche anocht tá sé i gceist ag an mbithiúnach Anto ionsaí a dhéanamh ar Cholm agus é ar a chroí díchill a chuid airgid a chrochadh leis.

 65. #1311099

  Dá dtuigfí nach iad siúd is cás liom níos mó seachas an dream úd nár éirigh liom a dhíbirt, in ainneoin mo dhíchill féin.

  Ego Patricius – Alan Titley

 66. #1516919

  Ainneoin a dhíchill i gcaitheamh na bliana 2009, b’éigean dó an stáitse a fhágaint ag Tadhg Kennelly sa líne leaththosach don gcluiche ceannais.

 67. #1693039

  In ainneoin a dhíchill ní raibh ar a chumas é sin a dhéanamh áfach de dheasca a aoise agus a choirp leonta is dóigh.

 68. #1730650

  OMD: Tá mé breá sásta a bheith ag déanamh mo dhíchill an fhidil a fhoghlaim i gceart!

 69. #1734618

  Níl mórán scríbhneoirí óga ag teacht chun tosaigh, dar leis, ach tá seisean ag déanamh a dhíchill, ag iarraidh daoine óga a spreagadh le ceardlanna agus ranganna.

 70. #1797535

  Tá sí ag déanamh a díchill.” Líon Aindí na gloiní arís, ag dúil go mbeadh an t-ól ina leigheas ar achan achrann.

 71. #288297

  Beidh chuid mhaith imreoirí ag imirt dhá chluiche thábhachtacha taobh istigh de sheachtain agus bord an chontae ag déanamh a ndíchill na comórtais go léir a chríochnú roimh dheireadh na bliana.

 72. #288313

  Beidh chuid mhaith imreoirí ag imirt dhá chluiche thábhachtacha taobh istigh de sheachtain agus bord an chontae ag déanamh a ndíchill na comórtais go léir a chríochnú roimh dheireadh na bliana.

 73. #963755

  Luaim an tír úd, mar is anoir chugainn in ainneoin ár ndíchill a thagann gaotha an fhaisin arb iad is mó a stiúraíonn an meon bocht abhus.

  Dom fháisceadh idir dhá bhró mhuileann – Gan údar

 74. #965812

  Seans gur fíor é sin ach is fíor fosta go bhfuil státseirbhísigh ann ar cás leo an Ghaeilge agus atá ag déanamh a ndíchill í a chur chun cinn.

  Raitis ag ceadu airgid agus usaid teanga – Pol O Muiri

 75. #975371

  Ní raibh an Ghaeilge ina measc san, ba chosúil, mar in ainneoin ár ndíchill chuaigh dínn é a chasadh ar ais ar an gceist sin.

  Cá bhfuil an teaspach? – Éadhmonn Mac Suibhne

 76. #1029131

  In íochtar na fána bhí an sruthán agus in ainneoin ár ndíchill ní raibh teacht againn air in aon bhall.

  Beatha chait a thoil i nGleann na mBó – Mícheál W. Ó Murchú

 77. #1110422

  Gan dabht, tá na páirtithe ar fad ag déanamh a ndíchill cur ina luí orainn gurb iad is fearr a dhéanfadh cosaint ar an mbiseach sa gheilleagar.

 78. #1165849

  Mar sin féin, ní féidir an fhoghraíocht cheart do gach mír Ghaeilge a chur ar fáil, ach tá muid ag déanamh ár seacht ndíchill,” a dúirt an t-urlabhraí.

 79. #1313295

  (“Cad is fiú Gaeilge?”) Tá siad ag déanamh a ndíchill.

  Abair paidir don mhúinteoir Ghaeilge – Pól Ó Muirí

 80. #1711715

  Má tá 300,000 cainteoirí maithe Gaeilge sa tír inniu, ba é teann a ndíchill a bheith gar ina gcumas cainte do na seanchainteoirí a chuaigh rompu céad agus fiche bliain ó shin.

 81. #1714954

  Gaelainn thruaillithe atá agamsa agus formhór na ndaoine ar comhaois liom ach níl aon leigheas againn air ach táimíd ag déanamh ár ndíchill.

 82. #1800058

  Mar chuid de Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas is an Ríocht atá i bhfeidhm ó 2000 tá an dá pháirtí ag déanamh a ndíchill chun troid in aghaidh na hinimirce neamhdhleathaí.

 83. #1805668

  Na sluaite síoraí, idir óg agus aosta ar theann a ndíchill clú agus cáil a bhaint amach fríd an cheol.

 84. #1809830

  Glacann sí leis, a dúirt sí, go bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag déanamh a ndíchill leis an ábhar a fháil agus go bhfuil súil aici gur gearr go mbeidh sé acu.

 85. #173560

  Sna seachtainí roimh Nollaig tá na hionaid siopadóireachta ollmhóra sa chathair ar fad ar a míle dícheall an ceann is fearr a fháil ar a chéile.

 86. #267868

  Tá geallúint tugtha ag Uachtarán na Nigéire go ndéanfaidh sé a dhícheall le go saorfar na cailiní ach d'admhaigh nach raibh sé cinnte an bhfaighfí cuid díobh go brách.

 87. #273523

  Dúirt ceannaire an pháirtí, an Taoiseach Enda Kenny go ndéanfaidh Fine Gael a dhícheall chun a chinntiú go mbainfidh gach teaghlach tairbhe as an bhfeabhas atá ag teacht ar an ngéilleagar.

 88. #275175

  Dúirt an tAire Paschal Donohoe go ndearna an rialtas a dhícheall an Comhdháil Gréasáin Mullaigh (Web Summit) a choinneáil in Éireann.

 89. #282819

  Tá lasair á hiompar agat agus caithfidh tú do dhícheall a dhéanamh an lasair sin a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile.

 90. #285304

  Tuigeann sé imreoirí agus déanann se a dhícheall iad a thabhairt leis, rud a rinne sé bliain i ndiaidh bliana le foireann mhic léinn na chéad bhliana i gColáiste na hOllscoile Corcaigh .

 91. #290814

  Déanann sé a dhícheall seifteanna a cheapadh chun na himreoiri a choinneáil leis agus a ndíliseacht don chlub a chothú le go mbeidh siad ullamh don bhfómhar.

 92. #293055

  D’fhéadfadh Donaghy a bheith imithe go Bostún an tseachtain seo i dteannta na ‘All-Stars’ agus beidh sé ar a dhícheall ag iarraidh a chinntiú gurbh fhiú an íobairt sin.

 93. #294006

  Sa mbaile freisin a bheas Cúige Uladh i gcoinne Scarlets Llanelli an Satharn seo agus iad ar a míle dícheall an chailliúint i gcoinne na Mumhan a ghlanadh as a gcuimhne.

 94. #295515

  An tseachtain seo deineadh iarracht chiotach plé a dhéanamh ar dhrochúsáid ghnéasach leanaí agus cé go ndein Seán McGinley a dhícheall bhí blas neamhoiriúnach ar an rud ar fad.

 95. #299134

  Agus an té nach dtaitníonn ‘oráiste’ leis, a chead aige bheith ag flannbhuíocht leis ar a dhícheall nó, de ghrá an réitigh, ‘geansaí ar dhath an oráiste’ a rá.

 96. #303057

  Déanann Issac, a charachtar, a ionramháil ar a dhícheall ach ar an drochuair is carachtar patuar é ar uairibh.

 97. #313908

  Tá an DUP ar a míle dícheall le  cúig  bliana anuas ag obair leis an suíochán parlaiminte a chaill an ceannaire Peter Robinson a bhaint ar ais ó Naomi Long ón Alliance.

 98. #669979

  Dhein Mac Giolla Iasachta gach dícheall tionchar frithnáisiúnach Campbell a chealú ach bhí sé fánach aige toisc an aigne ghéar dhlíodora a chuir ina thost é le beagán focal.

 99. #752881

  Dúirt Katie Taylor go raibh droch bhliain amach is amach aici ach go ndearna sí a dícheall agus go raibh sí sásta leis an obair ullmhúcháin a bhí déanta aici.

 100. #762413

  Níorbh aon mhaith é dá mhéid a dhícheall Leath scamall dobróin ar an Sénégal, Náisiún ar aon bhuille trí lá is trí oíche Is ár ngaolta cloíte i ndomhan na bhfear geal.

 101. #789146

  Rinne sé a dhícheall neamhaird a dhéanamh den chlampar a bhí ar bun ag triúr gasúr díreach in aice leis a raibh ríomhchluiche cogaíochta á imirt acu.

 102. #791078

  Bhí ré roithleagán ina chloigeann tar éis an ghreadadh a tugadh dó ina dhiaidh sin, ach rinne sé a dhícheall guaim a choinneáil air féin.

 103. #791088

  Bhí Eoin ar a mhíle dícheall greim a choinneáil ar a chuid smaointe agus iad curtha ag réabadh soir siar agus sall trína cheann ag cic Wellington.

 104. #797136

  ‘Ní hea, séard atá á rá agam...’ Stop Sinéad arís ar feadh nóiméid, agus rinne Aoife a dícheall gan briseadh trasna uirthi an athuair.

 105. #797277

  Bhí buidéal fíona agus dhá ghloine rompu ar bhord íseal, ach bhí Aoife ar a dícheall ag staonadh de, ar eagla na n-uaireanta an chloig fada a bhí roimpi ag feitheamh.

 106. #798842

  Measaim go bhfuil tairiscintí ar an ngort déanta ag Pius, agus go bhfuil sé ar a dhícheall ag iarraidh casadh léi, más amhlaidh go bhfuil sí in Éirinn.

 107. #801064

  Os a choinne sin, dhéanfadh Parnell a dhícheall a chinntiú gur trí mhodhanna síochánta a chuirfí a gcuid argóintí chun cinn feasta agus chothódh sé comhoibriú níos fearr leis na húdaráis.

 108. #832062

  Ná déantar dearmad ar an Uactharán Bill Clinton; is eiseann an t-aon Uachtarán Meiriceánach a thuig cúis na hÉireann agus a bhí toilteanach a dhícheall a dhéanamh ar son na córa.

 109. #847266

  Is cóir a rá go bhfuil an Conradh, Gluaiseacht na Gaeilge, agus go deimhin an náisiún faoi chomaoin ag Tomás as an dúthracht agus an dícheall a chaith sé lena théarma oifige.

 110. #883862

  Ar an Domhnach, 14 Meitheamh, agus mé ar mo dhícheall ag iarraidh bheith in am don bhád farrantóireachta ó Eilean Bheàrnaraigh go dtí Na Hearadh ­(Harris), thóg mé cóngar thar na dumhcha.

 111. #895322

  Dúirt príomhcheiliúraí an Aifrinn an tAthair Lomán Mac Aodha gur theastaigh ó TK Whitaker go gcuimhneofaí air mar státseirbhíseach a rinne a dhícheall.

 112. #967394

  Níl an misneach ná an mhaoin ag RTÉ chun cúrsaí reatha a phlé i gceart ar an teilifís ach go háirithe, cé go ndéanann Morning Ireland a dhícheall ar raidió.

  Dialann na ndeor – Gan údar

 113. #969550

  B’é dícheall aon duine díobh iad a aimsiú ar léarscáil ach an oiread le daoine a théann ar laethanta saoire go Sancho Panza nó Cosydeasaí nó Terribilinos.

  Thart anois – Alan Titley

 114. #971946

  An tseanmhuintir." "Thóg tú do chlann féin le Gaeilge." "Rinne mé mo dhícheall.

  Log na Coille – Gan údar

 115. #972859

  Chuimhnigh sé siar ar an oíche a tháinig sé ar Rudolf agus é ar a dhícheall ag snortáil cócaon.

  Daidi na Nollag agus luaith do lucht na Gaeilge – Gan údar

 116. #984494

  Agus de thoradh an chatha agus ar tharla ina dhiaidh sin ba le bunú an Stáit nua, lena bhuanú agus lena neartú, a bhí dícheall na muintire le caitheamh as sin amach.

  An Stat agus an Naisiun – Eadhmonn Mac Suibhne

 117. #986757

  In ainneoin dícheall na meán leictreonach is cosúil go bhfuil feidhm le seanleabhair fós, agus go deimhin, go fiú le scolaíocht.

  Fearann cogaidh na staire – Pomuiri

 118. #988759

  ‘An fhírinne’“You can’t dodge the truth about those years,” a deir an bainisteoir agus é ar a dhícheall amhlaidh a dhéanamh.

  Ní bhíonn Keano ag caoineadh – Seán Tadgh Ó Gairbhí

 119. #989790

  DíoltasRinne sé a dhícheall sa chlár chun a dhíoltas a bhaint amach, chun iad a lagú más féidir é.

  Tiomna nimhe – Póilín Ní Chiaráin

 120. #992147

  Tá a creach ar a míle dícheall ag iarraidh í a sheachaint cé go dtuigtear don chreach bhocht gur obair in aisce atá ann, go fadtéarmach ar aon chaoi.

  Traein na teanga ag sciorradh de na ráillí – Mícheál Ó Ruairc

 121. #996197

  Rinne mé mo dhícheall a bheith dílis d’fhear mo chúige ach bhí deacrachtaí le sárú gan dul a dhath níos faide ná an teideal.

  Ag ceansú an Leoin – Antain Mac Lochlainn

 122. #999101

  Cibé acu, léiríonn sé go bhfuil pointe an-íseal misnigh sroiste ag an bpáirtí in ainneoin dhícheall Uí Mháirtín.

  Beidh raic i measc na marbh ag ardfheis Fhianna Fáil – Seán Ó Héalaí

 123. #1000193

  Bhí in aon rang liom ach duine é a dhein a dhícheall nach dtabharfaí é faoi ndeara.

  Caimléireacht scrúdaithe – Alan Titley

 124. #1001127

  Déanann a aintín a dícheall bheith ina máthair mhaith ag an ógánach ach is duine fuar é a uncail.

  Úrscéal nach raibh riamh as cló – Brian Maye

 125. #1001670

  D’éist sé féin le gach sórt ceoil – Bob Dylan agus Leonard Cohen – agus bhí sé i gcónaí ag moladh dom mo dhícheall a dhéanamh leis an amhránaíocht.

  Bua an cheoil ag bean Bhéal Feirste – Louise Mccreesh

 126. #1002902

  Rinne doirseoir cairdiúil a dhícheall cabhrú leis ach bhí gach rud faoi ghlas; ní raibh éinne toilteanach na rialacha a bhriseadh.

  Bhain John Steinbeck duais Nobel na Litríochta ach bhí baint aige le hÉirinn fosta – Brian Maye

 127. #1004764

  De na barbaraigh a bharbaraigh Sasana féin b’é do dhícheall é Harry a Hocht a bharraíocht, gan trácht ar ar dhein sé de scrios ar Éirinn.

  Nach aoibhinn álainn ar fad iad smidiríní!? – Alan Titley

 128. #1007383

  Is é sin, go bhféadfadh go dtarlódh go ráineodh go mb’fhéidir go dtiocfadh go ndéanfadh Saddam a dhícheall a bheith chomh lánbharbartha le cách uair éigin amach anseo.

  Chilcot agus ceist an chogaidh – Alan Titley

 129. #1009940

  Rinne mé mo dhícheall agus is cuma liom." Murar scríobh féin, thug leabhair Mhic Grianna spreagadh do dhaoine ar cás leo nualitríocht.

  Mein ruin Mhic Grianna faoi scrudu as an ur – 1

 130. #1010376

  Bíonn an iomarca den saothrú comhfhiosach ag baint lena leithéid, ar nós duine a bheadh ag comhaireamh na bhfód ar an bportach seachas a bheith ag obair leis ar a chroí dícheall.

  Fogra clabhsuir – Le Liam O Muirthile

 131. #1014557

  Cé go bhfuil Donald Rumsfeld sa rialtas, is dícheall dó abairt a chríochnú leis an drochbheart deiridh a chur i bhfeidhm.

  Dha thaobh na sraide – Alan Titley

 132. #1014680

  Ní eile ar fad is ea dícheall aosa áirithe ar an stair seo a chur as a riocht, stair a bhaineann le hÉirinn, leis an Eoraip, agus leis an domhan mór.

  An mhichuimhne – Alan Titley

 133. #1015412

  Glacann an pobal anois le siopaí Summers mar shiopa galánta ardchaighdeáin agus tá an comhlacht ar a míle dícheall ag iarraidh gan suarachas chúl sráide bheith luaite leis an ainm.

  Ag cur aithne ar Ann – Deirdre Ni Chearra

 134. #1016143

  Chuamar i dtaithí na teilifíse go mear ionas gurb é dícheall na ndaoine a bhí ann ag an tús cuimhneamh anois ar an uain nach raibh ann roimpi.

  An bosca – Alan Titley

 135. #1018075

  Ach in aineoinn dhícheall an IRA, d'fhan fórsaí na Breataine agus tuigeadh nach dtréigfí an pobal aontachtúil.

  Dumpáil na n-arm – Seán Ó Héalaí

 136. #1020706

  Ach faoi bhun obráidí plaisteacha agus uain eile aimsire b'é a dhícheall gan an bóthar a leagadh amach dó a shiúl gan diúltú don tíolaic a tugadh dó.

  An ghairm – Alan Titley

 137. #1021217

  Dá mba fúmsa é, bheinn ar mo dhícheall ag iarraidh an dá chaighdeán a thabhairt in araicis a chéile ach tá barúil agam nach dtarlóidh sin.

  Fifty Shades of Gaeilge - lucht teanga céasta idir dhá chaighdeán – Antain Mac Lochlainn

 138. #1021256

  Dá mba fúmsa é, bheinn ar mo dhícheall ag iarraidh an dá chaighdeán a thabhairt in araicis a chéile ach tá barúil agam nach dtarlóidh sin.

  Conspóidí úsáide – Antain Mac Lochlainn

 139. #1021277

  Dá mba fúmsa é, bheinn ar mo dhícheall ag iarraidh an dá chaighdeán a thabhairt in araicis a chéile ach tá barúil agam nach dtarlóidh sin.

  Athbhreithniú – Antain Mac Lochlainn

 140. #1027045

  Táim ar mo dhícheall ag iarraidh cuimhneamh ar pholaiteoir ar bith eile lenár linn ar féidir an méid sin a rá ina thaobh.

  Mandela – Alan Titley

 141. #1039418

  Ba dhícheall dúinn smaoineamh ar ócáid ar bith ina gcaithfí clocha ar son an trídhathaigh againn féin.

  Ceirteacha mar mhalairt ar chultúr – Alan Titley

 142. #1058411

  Ba dheacair a shéanadh nach go maith a luíonn iocaíocht d’imreoirí leis an bhfealsúnacht a spreag bunaitheoirí an chumainn, nó an dream sin a chaith dícheall leis ó shin.

 143. #1112360

  Bhí na lasracha ag léimneach san aer anois agus fir ar a míle dícheall ag tarraingt adhmad as an gcarnán agus á chaitheamh ar an tine le nach n-imeodh sí as.

 144. #1120785

  Rinne sé a dhícheall chun nach mbrisfeadh Cogadh na gCarad amach agus choinnigh a raibh de throdairí faoina cheannas neodrach ar feadh tamaill.

 145. #1121498

  Deir seisean: ‘Dá n-iarrtaí orm mana a chur ar shuaitheantas do Shéamas Daltún roghnóinn “Dícheall, fíre, ionraiceas”.

 146. #1122698

  Bhí sé ina chisteoir ag an Frescati and Blackrock Protection Society agus rinne gach dícheall ar feadh 1971-83 chun nach scriosfaí ‘Frescati’​, teach an Tiarna Edward Fitzgerald.

 147. #1123157

  Rinne sé a dhícheall aird an domhain a tharraingt ar dhúnmharú Conor Clune 22 Samhain 1920 agus chuaigh go Londain le labhairt ina thaobh le ceannairí polaitiúla.

 148. #1123276

  Rinne mé mo dhícheall agus is cuma liom.’​ Bhí sé in aontíos le bean darbh ainm Peigí le tamall.

 149. #1124888

  Ba chuimhin le cuid dá chomharsana go ndéanadh sé a dhícheall páipéar na maidne a léamh agus é ag tiomáint go dtí an chathair!

 150. #1127055

  Rinne sé a dhícheall áiseanna pobail a chur ar fáil d’​imircigh aosta a d’​fhill ar Acaill.

 151. #1127595

  Nuair a toghadh é ina uachtarán ar an gColáiste rinne sé gach dícheall chun go mbeadh lucht tionsclaíochta agus an ollscoil ag comhoibriú le chéile.

 152. #1128406

  Chaith sé deich mbliana ina mhúinteoir i gColáiste Choill Cluana Gabhann agus rinne gach dícheall ann chun spéis na ndaltaí a mhúscailt sa teanga.

 153. #1132017

  Rinne sé a dhícheall i rith a shaoil an Ghaeilge a chur chun cinn mar ghnáth-theanga ag daoine i ngnáthchúrsaí a saoil.

 154. #1135281

  Ceapadh é ina léachtóir i Roinn na Nua-Ghaeilge, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhí ar a dhícheall i mbun a thráchtais dochtúireachta.

 155. #1135474

  Rinne sé gach dícheall chun cur le tábhacht na teanga i gcúrsaí craoltóireachta, oideachais agus creidimh agus chun aird an rialtais a tharraingt ar an teanga.

 156. #1136120

  Ach is tar éis dó dul ar pinsean a d’​éirigh leis gach dícheall a chaitheamh le gnéithe de stair dheireadh an 17ú haois agus cuid mhaith den 18ú haois.

 157. #1158591

  Ba iad Lios Póil a bhuaigh an comórtas áitiúil anuraidh agus beidh siad ar a míle dícheall ag iarraidh Sciath Chuimhneacháin John O’Shea a thabhairt leo arís.

 158. #1192166

  Is cuma faoi do mheas ar cheol Daniel O’Donnell, ní thig a shéanadh nach ndéanann sé a dhícheall ó am go chéile an teanga a chur chun cinn.

 159. #1264871

  Tar éis ráiteas an uachtaráin Déardaoin, d’fhógair méaraí as 68 cathair (ina measc Nua-Eabhrac, Bostún agus Washington DC) go ndéanfaidís gach dícheall chun aidhmeanna an Chomhaontaithe a chur i gcrích.

 160. #1269334

  Níor fhógair sé spriocam nua, cé gur gheall sé go ndéanfaí gach dícheall ionas nach mbeadh teaghlaigh ag cur fúthu in óstáin nach n-oireann do pháistí, go háirithe.

 161. #1293058

  Dúirt sí gur toradh maith a bhí ann g’Aontas an Tuaiscirt leis an mBreatain agus go ndéanfadh sise a dícheall chun an margadh is fearr a bhaint amach don Tuaisceart.

 162. #1293237

  Dúirt an tAire Stáit Joe Mc Hugh go ndéanfaidh sé a dhícheall scéim chúitimh a thabhairt isteach do dhaoine agus do theaghlaigh atá buailte.

 163. #1309735

  Is dócha go bhféadfaí teacht ar chonradh nár briseadh idir iad agus na creachadóirí geala a sciob a n-áitreabh díobh, ach b’é do dhícheall é.

  Iarmhar an áir sna Stáit Neamhaontaithe – Alan Titley

 164. #1310734

  Agus bíonn an scoil ar a dícheall timpeallacht slán sábháilte a chur ar fáil inar féidir leis an bpáiste torthaí foghlama a bhaint amach.

  Gníomhartha grá agus cineáltais – Cathal De Paor

 165. #1311691

  An é gur shíl tú nach ndéanfadh an Eaglais Chaitliceach gach dícheall a srón a chur i ngnóthaí stáit ach an oiread le haon dream eile?

  An Eaglais Stáit – Alan Titley

 166. #1312166

  Ní dóigh liom go dtuigtear inniu chomh mór is a bhí an tír faoi dhraíocht ag JFK, cé go bhfuil Ryan Tubridy ar a dhícheall é sin a mheabhrú dúinn.

  Oidhreacht JFK – Alan Titley

 167. #1313759

  Tá dlíthe na hEorpa breac le samplaí de dhlíthe gránna a thugann stádas níos ísle do mhná seachas d’fhir, dlíthe ar dícheall dúinn iad a thuiscint inniu.

  Léamh eile ar an scéal – Alan Titley

 168. #1345286

  Dúirt McHugh go raibh “a dhícheall” á dhéanamh aige teacht ar réiteach na faidhbe ach nach bhféadfadh aon aire ná rialtas “cur isteach” ar phróiseas tairisceana poiblí.

 169. #1349381

  Dúirt McHugh go raibh “a dhícheall” á dhéanamh aige teacht ar réiteach na faidhbe ach nach bhféadfadh aon aire ná rialtas “cur isteach” ar phróiseas tairisceana poiblí.

 170. #1355153

  Ní dearcadh é a thaitneoidh le daoine a raibh a seacht míle dícheall déanta acu ach fós féin, nach raibh in acmhainn teach a cheannach ar eastát príobháideach.

 171. #1356296

  Tá an Tánaiste, Simon Coveney, comhchathaoirleach Bradley ar ghnóthaí an Chomhaontaithe, ar a mhíle dícheall ag iarraidh cinneadh ón Státrúnaí go ngairfear an chomhdháil idir-rialtasach.

 172. #1366318

  Ba léir nach raibh na hoifigigh a bhí i láthair róchinnte faoi cén bhrí a bhí le ‘Intreo’, ach rinne duine acu, Deirdre Shanley, a dícheall fiosracht Uí Chuív a shásamh.

 173. #1372155

  Dúirt sé go mbeidh sé ag déanamh a dhícheall a chinntiú go mbeidh méadú ar vóta an pháirtí sa dáilcheantar san chéad olltoghchán eile, bíodh sin le beirt nó le triúr iarrthóirí.

 174. #1408528

  Déanaim mo dhícheall béim a leagan ar shúile an duine, mar tugann na súile léiriú dúinn ar phearsantacht an duine.

 175. #1631605

  Úsáidtear neart téarmaíochta sa leabhar, ar ndóigh, agus déanann an t-údar a dhícheall téarmaí agus coincheapa a mhíniú don neamhspeisialtóir síos tríd.

 176. #1633868

  Ach mar sin féin, bíonn nithe áirithe a fhágann oiread na fríde ar fud na háite thú agus tú ar do dhícheall sárú orthu!

 177. #1635120

  Rinne mé mo dhícheall cuntas a choinneáil ar uafás na háite seo le scéal a fhoilsiú ar son na n-othar eile atá anseo, iad ag fulaingt lá i ndiaidh lae.

 178. #1653663

  Ach déanaim mo dhícheall saol sóisialta a bheith agam; is breá liom a bheith ag canadh agus tá grúpa beag fonnadóireachta bunaithe agam féin agus ag cuid de mo chairde.

 179. #1691744

  Níl aon locht ar na himreoirí a chuaigh chun páirce agus a rinne a míle dícheall ar pháirc na traenála agus ar pháirc na himeartha.

 180. #1693898

  Ba é mo dhícheall gan labhairt léi, ní raibh aici ann ach obair láimhe lae, cad chuige a mbacfadh sí le focla seanchaite eile?

 181. #1694242

  Is gairid go raibh sé sáite in eachtraí scáfara agus é ar a mhíle dícheall na Clocha agus an Chailís a aimsiú sula mbeidh sé ródhéanach .

 182. #1698238

  Is beag machnamh atá á dhéanamh agam ar chúrsaí teicneolaíochta, caithfidh mé admháil, ach mar chomhfhreagraí teicneolaíochta daoibh, déanfaidh mé mo dhícheall ar bhur son.

 183. #1706841

  Is gairid go raibh sé sáite in eachtraí scáfara agus é ar a mhíle dícheall na Clocha agus an Chailís a aimsiú sula mbeidh sé ródhéanach .

 184. #1709679

  I mo thír dhúchais, bím ag súil go mbeadh meas ag cuairteoirí ar mo chultúr féin, agus déanaim mo dhícheall an meas sin a léiriú ar chultúir eile.

 185. #1710273

  Ach bhí fear amháin meáite ar a sheacht míle dícheall a dhéanamh chun an bua a bhí á shantú ag muintir Átha Cliath le fada an lá a bhaint amach.

 186. #1721111

  Rinne seisean a dhícheall, agus tá sé á dhéanamh go fóill, chun an Ghaeilge a chur chun cinn i gcúrsaí diagachta agus d’éirigh go maith leis.

 187. #1744715

  ‘Ní féidir leat é seo a choiméad suas’, arsa Eva le Georges, nuair is léir faoi dheireadh nach leor a dhícheall.

 188. #1758137

  Ach bhí an Roinn Oideachais san ollscoil ar a dícheall ag an am ag iarraidh fáil réidh leis na teangacha dúchasacha agus ag iarraidh an daonra dúchasach a ghalldú.

 189. #1759287

  Bhí gach imreoir ar a mhíle dícheall ag iarraidh an bua a bhaint amach mar is ceart agus mar is cóir agus mar a raibh gach duine ag súil leis.

 190. #1759288

  Bhí an réiteoir ar a mhíle dícheall freisin ag iarraidh an cluiche a stiúradh agus na rialacha a chur i bhfeidhm.

 191. #1765980

  Tá moill ar a tháirge nua, an A380, tá cúpla duine dá bhainisteoirí sinsearacha éirithe as a bpost, agus tá sé ar a dhícheall ag iarraidh teacht chuige féin.

 192. #1766525

  Bhí an Seanadóir Joe Mc Hugh ar a mhíle dícheall ag iarraidh an Bille a fheabhsú, tré leasuithe ciallmhaire a mholadh.

 193. #1771665

  Is minic a labhair muid le chéile le cúpla mí anuas, mise ar mo dhícheall ag iarraidh coinne a dhéanamh le príomhfheidhmeannach an chomhlachta.

 194. #1771896

  Bhraithfeá gur fear é atá sásta, a dhéanann a dhícheall daoine eile a dhéanamh sásta agus a chur ar a gcompord chomh maith.

 195. #1776330

  Ar a shon, afach, tá sé ráite gur eiseamláir den pheileadóir maith, gairmiúil ab ea é, a dhéanfadh a sheacht míle dícheall i gcónaí san imirt agus i mbun traenála.

 196. #1780074

  Chuaigh Liz Curtis chun cainte le Ruth Hume, Protastúnach a bhfuil a dícheall déanta aici le tríocha bliain anuas tuiscint níos fearr a fháil ar phobal Caitliceach Thuaisceart Éireann.

 197. #1783588

  Más fíor sin, tá tionscal fíona na hAstráile ar a mhíle dícheall ag tacú leis an bhfírinne.

 198. #1785370

  Rinne mise mo dhícheall iad a spreagadh, ach thit an caighdeán go “Postman Pat”, mar ní raibh mórán liricí ná cordaí giotáir ar eolas ag an ngrúpa.

 199. #1799010

  Rinne mé mo dhícheall oibriú amach cé aige a mbeadh an tairbhe dá n-éireodh le rún Burnside, ach theip orm.

 200. #1809450

  Tá Rialtas na tíre seo ar a dhícheall anois deirtear le 1,000 saoránach eile, atá sáinnithe thar lear de bharr an choróinvíreas seo, a thabhairt abhaile.

 201. #1856781

  Idir an dá linn, bhí gach uile pholaiteoir ar domhan ar a mhíle dícheall ag iarraidh a leas féin a bhaint as an tubaiste timpeallachta i gceantar na hAmasóine.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.