Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

10,000+ toradh in 5,753 doiciméad

 1. #810483

  Is éard atá á thairiscint ná critic a fhéachfaidh as an nua ar an gcomhthéacs ina bhfuil scríbhneoireacht na Gaeilge á saothrú agus a fhéachfaidh go háirithe ar na múnlaí cruthaitheacha agus na straitéisí léirithe atá ar fáil do dhaoine a aithníonn go bhfuil siad, i bhfocail an fhile Colm Breathnach, ‘Idir dhá dhath/ idir dhá fhocal/ idir dhá ainm/ idir dhá aigne/ idir dhá áit/ idir dhá theanga/ [...]/ idir dhá shaol.’

 2. #810489

  Is éard atá á thairiscint ná critic a fhéachfaidh as an nua ar an gcomhthéacs ina bhfuil scríbhneoireacht na Gaeilge á saothrú agus a fhéachfaidh go háirithe ar na múnlaí cruthaitheacha agus na straitéisí léirithe atá ar fáil do dhaoine a aithníonn go bhfuil siad, i bhfocail an fhile Colm Breathnach, ‘Idir dhá dhath/ idir dhá fhocal/ idir dhá ainm/ idir dhá aigne/ idir dhá áit/ idir dhá theanga/ [...]/ idir dhá shaol.’

 3. #966966

  Ní idir na línte a thit an clár ach idir dhá Standún, idir dhá stól.

  Idir dha Standun – Gan údar

 4. #969664

  Dhá bhliain agus dhá scór an aois atá uirthi; tá Gollnisch 60 bliain d’aois.

  Céard a dhéanfadh iníon an chait? – P.J. Mac Gabhann

 5. #970317

  Breis bheag agus deich mbliana ó shin bhí dhá impireacht ann, dhá bhloc mhóra dhobhogtha.

  'Oir is fearr a bheith fairsing na a bheith cung' – Le Alan Titley

 6. #970342

  Dhá bhaile atá againn, dar liom, dhá ionad chónaithe.

  'Oir is fearr a bheith fairsing na a bheith cung' – Le Alan Titley

 7. #971118

  Scríobh sé dhá cholún agus fuair dhá litir mar fhreagra orthu.

  I mbun seanmor – Gan údar

 8. #989760

  Dhá chlár teilifíse a mhair dhá uair an chloig ar fad.

  Tiomna nimhe – Póilín Ní Chiaráin

 9. #1027174

  Cogadh idir dhá chultúr ba ea cluiche ceannais Chorn an Domhain, cogadh idir dhá shamhlaíocht.

  Bua hú! – Alan Titley

 10. #1039344

  dhá shéipéal agus dhá scoil ann, ionad pobail agus teach tábhairne amháin.

  An deighilt uirbeach agus tuaithe – Áine Ni Chiaráin

 11. #1118281

  Dhá bhliain ina dhiaidh sin chaith sé dhá mhí ‘i ngéibheann’​ ag Froinsiasaigh in Maidrid.

 12. #1210805

  Léirítear úsáid na n-aidiachtaí sealbhacha sna pearsana uile réir agus léirítear a n-úsáid in éineacht le dhá: a dhá charr, a dhá carr, a dhá gcarr, agus araile.

 13. #1749053

  dhá thréimhse éagsúla tugtha aici ag obair go deonach san Afraic le dhá bhliain anuas.

 14. #1013690

  Dearbhú a bhí san toghchán seo ar ball, má bhí dearbhú ag teastáil uainn - rud nach raibh - gur dhá thoghchán le dhá thoghlach le dhá liosta iarrthóirí i gcomhair dhá thaobh púca pairliminte a bhfuil dhá rialtas ag iarraidh a choimeád ar bun a bhí sa treis.

  Puca pairliminte – Alan Titley

 15. #1015604

  Rud nach mór a bhreith leat ar laethanta saoire, rud nach raibh i gceachtar de mo dhá mhála, ina raibh dhá sciorta, dhá leabhar, dhá pheann srl, rud nach bhféadfainn dul ar an eitleán dhá uireasa.

  Ag ealu liom chun na hOllainne – Eilis Ni Anluain

 16. #1015703

  Rud nach mór a bhreith leat ar laethanta saoire, rud nach raibh i gceachtar de mo dhá mhála, ina raibh dhá sciorta, dhá leabhar, dhá pheann srl, rud nach bhféadfainn dul ar an eitleán dhá uireasa.

  Ag ealu liom chun na hOllainne – Eilis Ni Anluain

 17. #1151704

  Dhá shuíochán a bhí ag an DUP anseo, dhá cheann ag an UUP agus dhá cheann ag Sinn Féin.

 18. #1362273

  Beidh ar dhaltaí i scoileanna a shocraíonn an cúrsa Gaeilge T1 tabhairt faoi dhá úrscéal, aon dráma amháin, deich ndán/amhrán agus ar a laghad dhá ghearrscéal agus dhá ghearrscannán.

 19. #1673393

  Ní bheifeá ag caint ar dhá dhlinse, ar dhá aonad airgeadais, ní bheifeá ag caint, mar shampla, ar dhá roinn sláinte.

 20. #1678593

  Idir dhá cheann na meá atá sé, idir dhá stól; agus cé gur mí Mheán an Fhómhair atá ann, tá sé idir dhá thine Bhealtaine.

 21. #1688038

  Idir dhá cheann na meá atá sé, idir dhá stól, agus cé gur mí Lúnasa atá ann, tá sé idir dhá thine Bhealtaine.

 22. #1756503

  “An rud a dhéanfaidh mé, roinnfidh mé an cúrsa ina dhá leath, dhá mhodúl dhá sheachtain déag.

 23. #1831856

  Dhá cheann déag d’aistí ar fad maille le dhá réamhrá shubstaintiúla ar páipéir leasaithe iad a tugadh ag Comhdháil in Ollscoil Dhún Éideann dhá bhliain roimhe sin.

 24. #829715

  Bhí na húlla dhá bualadh agus bhíodar ag pléascadh ina bpraiseach agus a bpíosaí dhá scaradh ar fuid na háite agus cé nach rabhadar dhá gortú go dona bhíodar ag cur cantail is múisiam uirthi, mar a deir mé, sa gcaoi’s gur thug sí faoina clocha a chaitheamh le breis fuinnimh agus le breis feirge ach go raibh an iomarca teannaidh ina hurchair sa gcaoi’s go raibh a clocha ag dul rófhada, amach ó dheas thar réimse na caillí a raibh sí ag tnúth a bhualadh is a chriogadh, ach nach rabhadar dhá bualadh chor ar bith.

 25. #1058216

  An chéad rud faoi, ní raibh an oiread peacaí dhá ndéanamh, ní raibh an oiread murder dhá dhéanamh agus ní raibh an oiread óil agus druncaeireachta dhá ndéanamh nó airgead dhá chaitheamh go seafóideach.’ Ba mhinic é ag críochnú scéil leis an deilín seo agus críochnódsa freisin anseo leis:– ‘Seo é mo scéalsa, Dia le mo bhéalsa.

 26. #1195209

  Agus ní hamháin go raibh sé idir dhá chomhairle – más ceadmhach dom an caiticeasma cliché a tharraingt chugam [tarraingt mhór anála] – bhí sé idir dhá thine Bhealtaine, idir dhá cheann na meá, ina ghaoth idir dhá sháile, idir an shúil, idir an linn, beannaithe idir na mná, idir eatarthu, agus na laetha seo bíonn sé ar an idirlíon.

 27. #903173

  Laethanta na Seachtaine M – Dhá lá gaoithe, dhá shaoire agus dhá lá fearthainne – an tseachtain; nó M – Dhá lá shoininne shaoire, dhá lá gaoithe agus fearthainne, dhá lá eile chun críche, sin mar a ghuífinnse an tseachtain duit M – Ní théann doineann thar Dhomhnach, ná rabharta thar Chéadaoin.

 28. #127528

  Bhraitheadh sé an fáisceadh ann féin, é mór leo araon, ach iad á dtarraingt in dhá threo mar a bheadh camfheothan as dhá aird ag sracadh seoil.

 29. #151342

  On either side the river lie long fields of barley and of rye ceapach bláth ar leac na fuinneoige, ranna linn agus an bhean bhocht ina suí sa ghrianán ag deireadh an bhóthair that skirts the way to many- towered camelot an ann a rachfá fós faoi do chloigeann sneachta, ag fanacht san fhuacht ar an laoch a tháinig ag sodar thar na machairí i gcarbad fá do choinne, tú bheith ag dul isteach iontu thiar, do dhá shúil ina dhá loch, do dhá chos ina dhá chrann darach faoi chnoc do chliabhrach in éadan gaoth sléibhe, ach iad ag scuabadh anuas sa ghrianán ort, laethanta a bhí romhat, fís nár fíoradh, nár airigh tú uait mé, a sheanbhastaird, sa choill, a dúirt tú, because a fire was in my head, i do shuí ar an sconsa, a dúirt, where skilled to rule the village schoolmaster taught his little school.

 30. #184587

  Ach ní raibh ach dhá choiscéim curtha di aici nuair a chuala sí urchair á scaoileadh: dhá cheann go sciobtha i ndiaidh a chéile agus ansin ceann eile, fuaim níos tomhaiste.

 31. #189937

  Dhá choinnleoir altóra práis ar gach aon taobh agus dhá choinnleoir Cásca dhubha cúpla slat óna chéile ina seasamh astu féin lena stoic stáidiúla ar garda chun tosaigh orthu.

 32. #259763

  Baineann dhá thrian de na ciorruithe de €1.4 billiún leis na Ranna Coimirce Sóisialaí agus Sláinte.

 33. #259905

  Fritheadh dhá chorp eile inniu sa long amach ó Chósta Oilean Geelio.

 34. #260038

  Fear dhá bhliain 's leathchéad, gafa ag Gardaí maidir le dúnmharú bhuachaill dhá bhliain déag d'aois i dTamhlacht i mBaile Átha Cliath, aon bhliain déag ó shin.

 35. #260063

  Tá sé dhá bhuile chun cinn ar Martin Kaymer.

 36. #260515

  dhá chraobh Uladh gruaite ag Hyland le foireann F21 an chontae sin le dhá shéasúr anuas.

 37. #260634

  Scaoilfear dhá chéad déag príosúnach amach ar chláracha seirbhísí pobail as seo go ceann trí bliana.

 38. #260756

  Beagnach dhá chéad post nua fógraithe do Chathair na Gaillimhe.

 39. #261047

  dhá mhíle post le cruthú ar dhá scór feirm ghaoithe sa tír as seo go 2018.

 40. #261261

  Scrúdaithe iar-bháis á ndéanamh ar dhá chorp, a fritheadh i dhá ionad éagsúla i bPort Láirge...corp fir agus corp mná.

 41. #261303

  Dhá ionad sciúrtha díosail aimsithe thar oíche ag oifigigh custaim i gContae Lú.

 42. #264257

  Bhí Man Haron Monis armáilte agus bhagair go raibh dhá bhuama aige agus gur leag sé dhá bhuama eile i gceantar airgeadais na cathrach.

 43. #267109

  Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil i mBaile Átha Cliath, ciontaíodh fear fiche bliain d'aois i ndúnmharú fir dhá bhliain is fiche i gcathair Phort Láirge dhá bhliain ó shin.

 44. #281545

  Mhair an comhaireamh i nDún na nGall ar feadh 28 uair a chloig thar dhá lá.

 45. #284727

  Áiríonn an PSNI go dtarlaíonn dhá eachtra nó ionsaí ciníoch gach lá i mBéal Feirste anois.

 46. #287888

  Is féidir dhá phort nó dhá ríl as a chéile a sheinm, de réir rogha an iomaitheora, ach iarrtar gan dul thar 3 nóiméad le haon phíosa.

 47. #287890

  Is féidir dhá phort nó dhá ríl as a chéile a sheinm, de réir rogha an iomaitheora, ach iarrtar gan dul thar 3 nóiméad le haon phíosa.

 48. #288858

  Ní raibh ach beagán Teachtaí Dála i láthair agus níor mhair an díospóireacht ach dhá nóiméad.

 49. #289870

  Tigh Ghaynor a bheidís dhá ndéanamh agus bhí an ‘rehearsal’ déanta againne cheana san áras sin!

 50. #290693

  Fiú más peil shóisearach í seo, bíonn dhá sheisiún traenála in aghaidh na seachtaine againn.

 51. #290704

  “Táimid ag traenáil gan stad gan staonadh le dhá bhliain anuas,” a dúirt sé liom.

 52. #290792

  In imeacht dhá lá, bhí dhá shampla againn ar mhíéifeacht na Dála, ar dholúbthacht a rialacha, agus ar neamhthoil an mhóraimh an córas – ár gcóras – a athrú chun ár leasa.

 53. #294663

  Tar éis dhá scór bliain ar bhildeálacha Londan, is beag atá bharr acu ach cuimhní.

 54. #294856

  Níl ach dhá phointe eatarthu féin agus Leicester anois tá Toulon pointe breise chun tosaigh.

 55. #301045

  Léirigh dhá bhabhta ceistiúcháin an tseachtain seo fiúntas agus easpa fiúntais na Dála.

 56. #318036

  Ar an gcaoi sin, ní rogha idir beirt uachtarán a bheadh roimh mhuintir Mheiriceá, ach rogha idir dhá theaghlach a bhfuil greim láidir acu ar pholaitíocht na Stát Aontaithe le nach mór dhá scór bliain anuas; i bhfocail eile, idir dhá theaghlach ríoga.

 57. #328720

  D’fhoilsigh sé dhá eagrán fhoclóir Béarla Gaeilge sna blianta 1904 agus 1915.

 58. #330305

  Sa cluiche i gcoinne Luimnigh, scóráil sé dhá chúl nuair a tháinig sé isteach mar ionadaí.

 59. #332976

  Tríd is tríd, ní mórán imreoir a d’imir dhá bhliain mionúir sna blianta sin.

 60. #345239

  Chíoraigh mé a gruaig agus chuir dhá chlib ann.

 61. #383010

  Ní hamháin go bhfuil clinic acu i mbaile an Daingin, ach tá dhá cheann acu in Iarthar Dhuibhneach, tuairim is dhá uair an chloig óna mbunáit i gCiarraí Theas.

 62. #397303

  Go dtí seo i mbliana, níor tuairiscíodh ach dhá chás den bhruitíneach in Éirinn.

 63. #397333

  Laghdú dhá phointe go dtí 3% ar Chpmhghuaillíocht na Neamhspleách a chuaigh isteach sa rialtas seo.

 64. #397620

  Tháinig dúbailt ar theacht isteach an chomhlachta anuraidh, agus tá dhá chonradh shuntasacha nua sínithe acu le dhá mhí.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.