Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

fiú

10,000+ toradh in 5,964 doiciméad

 1. #990042

  Leoga ba dhaor an gníomh orthu é.B’fhiú an braonAch b’fhiú an braon.

  Coinsias roimh chlú – Seán Ó Héalaí

 2. #1014051

  Ní fúmsa atá sé a rá arbh fhiú é nó nárbh fhiú.

  Seachnaionn na Gaeil an saol intleachtuil – Gan údar

 3. #1016068

  B’fhiú é a léamh, b’fhiú é a aistriú go Gaeilge.

  Tarkovsky agus feidhm na healaíne – Mícheál Ó Haodha

 4. #872373

  Leis an gceist a fhreagairt ‘Arbh Fhiú an Braon Allais?’ chaithfinn a rá go mb’fhiú go mór an braon allais a caitheadh le Raidió na Gaeltachta a bhunú; go mb’fhiú an braon allais a caitheadh leis an bhfeachtas chun TG4 a chur ar an aer; b’fhiú an braon allais a chaitheamh le comharchumainn Ghaeltachta a bhunú sna seascadaí is sna seachtóidí; b’fhiú an braon allais a caitheadh le Acht na dTeangacha Oifigiúla a fháil, faoinar bunaíodh Oifig an Choimisinéara Teanga.

 5. #1721533

  Níorbh fhiú dul ag máirseáil; níorbh fhiú scríobh chun na nuachtán; níorbh fhiú an tairbhe an trioblóid.

 6. #294004

  Ach fiú lena bhfilleadh siúd, tá dushlán ollmhór roimh na Muimhnigh fiú agus iad sa mbaile.

 7. #1018891

  fiú $250 milliún pictiúr ar bith, go fiú má dhein Cézanne féin fós é.

  Luach agus praghas – Alan Titley

 8. #288344

  B’fhiú an cheist a chur go háithrid ar cheannaire Fhianna Fáil, Micheál Martin.

 9. #964299

  Is féidir ceisteanna a chur arbh fhiú an braon fola é.

  Mac Piarais agus Carson - sceimhlitheoiri? – Pol O Muiri - Eagarthoir Gaeilge

 10. #971012

  Níorbh fhiú le Lennon dul sa tseans.

  Sacar seicteach – Gan údar

 11. #971504

  Ach b'fhiú an fonóta é.

  Clar fabulasach – Gan údar

 12. #971842

  Bhí an díospóireacht teasaí go maith ar ócáidí ach b'fhiú í a chluinstin.

  Ceist staire – Gan údar

 13. #972377

  An té ar spéis leis cúrsaí oideachais, b'fhiú dó an t-irisleabhar a aimsiú.

  'An bhfuil an coras oideachais ag loiceadh ar an teanga?' – Gan údar

 14. #972851

  Cinnte, b'fhiú sin i gcónaí.

  Daidi na Nollag agus luaith do lucht na Gaeilge – Gan údar

 15. #973628

  Tuairiscíodh ar na nuachtáin áitiúla gurbh iad a briathra déanacha gurbh fhiú a braon fola.

  Mana o neamh – Alan Titley

 16. #975964

  In ionad dul chun na Grianlainne, b'fhiú smaoineamh ar dhul trasna an bhóthair i dtosach.

  An pub thar saile – Alan Titley

 17. #976205

  B'fhiú ceist a chur orthu.

  Ar gcaidreamh leis an teanga eile sin – Gan údar

 18. #976938

  B'fhiú na cluichí a reáchtáil ar son é a thaispeáint don saol mór.

  Isliu chun bua – Alan Titley

 19. #981969

  B’fhiú €400,000 in aghaidh na bliana an conradh sin.

  Míreanna – Gan údar

 20. #989505

  Braitheann tú go mbraitheann siad go mbraitheann cách nárbh fhiú an t-aigéan fola.

  Bliantaí na gcuimhní agus na gconspóidí – Alan Titley

 21. #991228

  B’fhiú léamh fúthu, go háirithe i gcomhthéacs na samplaí Eorpacha eile, an Chrimé agus Albain.

  Cinniúint na Catalóine – Caoimhe Ní Laighin

 22. #991766

  Arbh fhiú an braon?

  Poblacht lochtach – Seán Ó Héalaí

 23. #997341

  B’fhiú dóibh dul ag suirí.

  Margadh na nGeallúintí – Seán Ó Héalaí

 24. #997548

  – agus caithfidh an léitheoir seo a rá gurbh fhiú é.

  Saol corrach foilsitheora – Pól Ó Muirí

 25. #997551

  Arbh fhiú é?

  Saol corrach foilsitheora – Pól Ó Muirí

 26. #998064

  Arbh fhiú d’eagras éigin leabhrán de logainmneacha traenacha sa Tuaisceart a ullmhú?

  Idir Seachtain na Gaeilge agus seachain an Ghaeilge – Pól Ó Muirí

 27. #1001400

  B’fhiú don gceannaireacht, b’fhéidir, smaoineamh ar chumhacht an chúlseomra freisin.

  Straitéis Thamhlachta 2 – Seán Ó Héalaí

 28. #1003032

  B’fhiú smaoineamh siar ar ar dhein na Stáit Aontaithe tar éis 9/11.

  Amach romhainn – Alan Titley

 29. #1004866

  B’fhiú duit cluas le héisteacht a chur ort féin.

  Seachtain Mhic Grianna – Pól Ó Muirí

 30. #1006181

  Níorbh fhiú an braon fola.

  Ár na sár – Pól Ó Muirí

 31. #1006223

  B’fhiú a rá arís, ach ná bac...

  Toradh na hoibre – Alan Titley

 32. #1008682

  Tá rud amháin eile arbh fhiú cuimhneamh air.

  Sceal saighdiura agus seanuncail as stair na Gaeltachta – Gan údar

 33. #1009653

  - Agus tá daoine eile ann nárbh fhiú an bráillín féin dóibh.

  An leagan Iaracach de chre na cille a scriobh – Gan údar

 34. #1010646

  B'fhiú cúpla vóta é bheith le feiceáil ar ócáid den chineál.

  Iomaint fhiata – Gan údar

 35. #1010985

  B'fhiú dóibh Coimisiún na Cathrach a bhunú agus iarraidh orthu plean gníomhaíochta teanga a ullmhú.

  Tost milliun go leith Gaeilgeoir sa Stat – Pol O Muiri Eagarthoir Gaeilge

 36. #1011210

  Arbh fhiú a dturas?

  Aos og idealach na hEireann ag leirsiu – Mairead Ni Chinneide

 37. #1011211

  Ní raibh aon amhras air ná gurbh fhiú.

  Aos og idealach na hEireann ag leirsiu – Mairead Ni Chinneide

 38. #1014045

  Arbh fhiú Schertenleib a aistriú?

  Seachnaionn na Gaeil an saol intleachtuil – Gan údar

 39. #1014049

  Arbh fhiú é a aistriú?

  Seachnaionn na Gaeil an saol intleachtuil – Gan údar

 40. #1015468

  B'fhiú féachaint cé chomh minic is a luaitear borgairí iontu.

  Mo ghreidhin iad giorriacha an Mharta – Gan údar

 41. #1016050

  Nuair a labhair sé b’fhiú éisteacht leis, áfach.

  Tarkovsky agus feidhm na healaíne – Mícheál Ó Haodha

 42. #1016069

  Go deimhin, b’fhiú cuid dá mhórscannáin a bheith againn i nGaeilge.

  Tarkovsky agus feidhm na healaíne – Mícheál Ó Haodha

 43. #1020493

  Déarfainn gurbh fhiú.

  Scéal ón Bhreatain Bheag a aithneoidh lucht na Gaeilge – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 44. #1023093

  Ach ní dúirt na baincéirí giob, mar cad ab fhiú a rá?

  Divide et impera – Alan Titley

 45. #1023992

  Tá sí agam ach arbh fhiú an tairbhe an trioblóid?

  Danke, Deutschland - tá mé buíoch as an oiliúint – Pól Ó Muirí Eagarthóir Gaeilge

 46. #1024776

  Mo thuairim as gurbh fhiú gach coiscéim bhacach ag damhsa an chrosbhóthair an méid sin féin.

  Dá mba rud é . . . – Alan Titley

 47. #1025235

  Níorbh fhiú airgead a chaitheamh ar thoghchán agus na “deacrachtaí uafásacha airgid” a bhí ann.

  Pleananna teanga an Rialtais 'seafóideach' - Ó Cuív – Pól Ó Muirí, Eagarthóir Gaeilge

 48. #1027050

  Cad ab fhiú an ciapadh agus an spairn ar fad?

  Mandela – Alan Titley

 49. #1029914

  Níorbh fhiú giob é saoirse na hÉireann dá gcuirfeadh sé le daoirse dhaoine eile.

  An fear is fearr – Alan Titley

 50. #1287141

  B’fhiú dóibh ar fad teacht le chéile arís, plé a dhéanamh agus seasamh a thógáil.

 51. #1312402

  Níorbh fhiú an iarracht, ámh.

  An t-éan beag agus eachtra an uafáis – Pól Ó Muirí

 52. #1312626

  Níor dhein sibh go leor lenarbh fhiú sibh mé.

  Labhrann an t-airgead – Alan Titley

 53. #1313842

  Níorbh fhiú an colún seo a bhreacadh mura mbeadh réiteach agam ar na mílte cruacheisteanna.

  Ag carnadh airgid – Alan Titley

 54. #1313915

  B’fhiú iad a chur de ghlanmheabhair.

  Cúig fhocal le comhairle mhór a chur ort – Cathal De Paor

 55. #1506631

  Dúirt sé gurbh fhiú go mór an infheistíocht bhreise atá á héileamh a dhéanamh i TG4.

 56. #1543099

  Níorbh fhiú leo scéal a chur chugainn,” arsa Máirtín Ó Gallchóir.

 57. #1653468

  Maidir le cúrsaí ceoil, b’fhiú go mór cúpla mí de Spotify Premium mar bhronntanas freisin.

 58. #1663452

  Níorbh fhiú deich dtriuf é le breathnú air.

 59. #1690995

  Sa chomhthéacs sin, b’fhéidir nárbh fhiú an trioblóid le bheith ag scríobh blag i nGaeilge.

 60. #1693236

  Fuaradar amach gurbh fhiú 17 milliún punt caiteachas na Gaeltachta do chontae na Gaillimhe agus gurbh fhiú 13 milliún punt do chathair na Gaillimhe é.

 61. #1693795

  Ní bheadh sé éasca, bhí fhios againn é sin, ach b’fhiú tabhairt faoi.

 62. #1694933

  Nárbh fhiú dúinn seasamh siar ón mhíleatacas agus an cúram síochána seo a ghlacadh orainn féin?

 63. #1725030

  * B’fhiú do dhuine súil a chaitheamh ar Chomórtas na Míosa.

 64. #1735249

  B’fhiú an dream Gaeilge nár fhreastail riamh roimhe ar aon Oireachtas amháin a mhealladh ann.

 65. #1762720

  Na laethanta seo, níorbh fhiú é cibé, ó bhí na sráideanna uilig folamh.

 66. #1764100

  B’fhiú £16m don gheilleagar an turasóireacht seo.

 67. #1764130

  An bhliain chéanna sin, b’fhiú 414 billiún dollar na seoltáin a cuireadh timpeall an domhain.

 68. #1767411

  Chuir seisean comhairle uirthi ar an ríomhphost maidir leis na hamhránaithe arbh fhiú éisteacht leo agus na hamhráin ab fhiú a fhoghlaim, agus chuidigh sé léi ó thaobh na teanga chomh maith.

 69. #1790548

  Bheadh lá eile oibre curtha amú, ach b’fhiú é.

 70. #1790655

  Bheadh lá eile oibre curtha amú, ach b’fhiú é.

 71. #1792711

  Níorbh fhiú a bheith ag súil le deisbhéalaí ón gcarachtar seo.

 72. #299581

  I gcás cúirte i Meiriceá dhá bhliain ó shin, d’éiligh infheisteoir saibhir go bhfaigheadh sé seilbh ar an tríú cuid de bhailiúchán bróg a bhean chéile ar bhfiú $1m.

 73. #299585

  Agus dá mba é mian do chroí bróga de chuid an dearthóra Jimmy Choo a fháil, níorbh bhfiú breathnú mura mbeadh ar a laghad €400 le caitheamh agat.

 74. #283146

  Gan iad, ní fiú tabhairt faoi.

 75. #284783

  D’fhógair Michael Noonan faoiseamh cánach uisce ar fiú €100 é ar a mhéid.

 76. #288294

  Mar a meabhraíodh dúinn an mhí seo, ní leor sin fiú chun fothoghchán a bhuachaint, fiú i dtoghcheantar ar nós Roscomáin Liatroim Theas a d’fhan dílis d’Fhianna Fáil i gcónaí.

 77. #290693

  Fiú más peil shóisearach í seo, bíonn dhá sheisiún traenála in aghaidh na seachtaine againn.

 78. #290778

  Ní raibh tagairt díreach ná fiú indíreach ina freagra ar ghné ar bith den cheist.

 79. #293995

  Go deimhin, ní móran de sheans a bheas ag foirne a chailleann cluiche amháin fiú.

 80. #295046

  Beidh gá le míorúilt más le Cúige Mumhan an t-aon phointe amháin fiú a aimsiú.

 81. #297068

  Ar bord freisin tá lastas drugaí ar fiú os cionn €1 milliún é.

 82. #304251

  Tá creidmhigh ann fiú amháin nach dtugann bronntanas do Iemanjá ar chor ar bith.

 83. #314737

  @Cormacag5 @victoriawhite7 @MaitiudeHal Is fiú go mór téarmaíocht nua a chruthú.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.