Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

imigh

10,000+ toradh in 4,955 doiciméad

 1. #305461

  Feictear dúinn, áfach, go n-imítear ó chiall sa leagan ‘Ospidéal agus tailte gan cead caite’.

 2. #983827

  Crobhingne: Tá Slobodan imithe uainn, pé áit a bhfuil sé imithe.

  Slobbó – Alan Titley

 3. #1677574

  Tá sé imithe; tá Willie bocht imithe.

 4. #966681

  Imígí libh anois!

  'Bhi seanbhean ann fado...' – Gabriel Rosenstock

 5. #969677

  D'imíomar trasna na Danmhairge, os cionn na Fionlainne agus thar an Rúis agus an tSibéir.

  Ag taisteal soir ar an bhealach fada chun na Sine – By Sean O Duill

 6. #1005479

  Imígí!

  Lá an Luain – Alan Titley

 7. #1031222

  Go n-imí tú ar aistir gan léarscáil id ghaobhar.

  Paidir – Alan Titley

 8. #1687571

  Go n-imeoinn mar a bheadh taibhse ann go Baile na mBlaincéad.

 9. #1687675

  Dhruidfinn mo dhá shúil agus d'imeoinn liom isteach go Baile na mBlaincéad.

 10. #967852

  Beirimid barróg ar a chéile agus imím liom.

  Cairde cleibh – Gan údar

 11. #982998

  Ní bheidh seans ag an bpláinéad seo go dtí go n-imeoimid.

  A bhfuil i ndán dúinn san am atá romhainn... – Gabriel Rosenstock

 12. #1634160

  Imím.

 13. #991360

  Saol na hainise a bhíodh ann ag an dream a d’imíodh.

  Oileán agus oileán eile – Seán Ó Héalaí

 14. #1028439

  Bheadh sé spéisiúil a fháil amach cén fáth gur imíodar.

  Síomón sna laethanta a bhí – Seán Ó Riain

 15. #1802092

  Agus an jab déanta acu, d’imíodh siad.

 16. #992034

  Níor imigh an amharclann as le teacht an scannáin; níor imigh an scannán le teacht na teilifíse; níor imigh an teilifís le teacht gach ipod agus gléasthaibléid.

  Féile gach duine ar stáitse na hÉireann – Alan Titley

 17. #976351

  Seans maith go n-imeoidh an scamall.

  Tuairimi, tuairimi agus tuilleadh tuairimi – Gan údar

 18. #976352

  Seans maith go n-imeoidh an tuairim.

  Tuairimi, tuairimi agus tuilleadh tuairimi – Gan údar

 19. #988014

  Imeoidh cuid den ghreann as an saol, agus sin rud a bhraithfimid uainn.

  An Seanad agus na pearóidí – Alan Titley

 20. #1691052

  Bhuel, a dúirt mé liom féin, imeoidh mé agus fillfidh mé i gceann míosa.

 21. #1704468

  imíonn na daoine, imeoidh an teanga.

 22. #1754020

  Tá an seoid againn ach má imíonn sí as na Gaeltachtaí, imeoidh an saibhreas.

 23. #382173

  Ba iad na hiarrthóirí is mó ar mhéadaigh a seans ar shuíochán, de réir an gheallghlacadóra, ná Niall Ó Tuathail (DS) i nGaillimh Thiar a d’imigh ó 33/1 go dtí 10/3 le linn an fheachtais, Noeleen Moran (FF) i ndáilcheantar an Chláir a d’imigh ó 10/1 go dtí 4/9, Jackie Cahill (FF) i dTiobraid Árann a d’imigh ó 14/1 go dtí 1/3 agus Danny Healy Rae a d’imigh ó 8/1 go dtí 1/8.

 24. #986974

  Bheadh impleachtaí móra do pholaitíocht Shasana dá n-imeodh Albain ón aontas.

  Albain – a nation once again? – Pomuiri

 25. #1005201

  Cad ina thaobh nach n-imeodh?

  Breatimeacht an oileáin eile – Alan Titley

 26. #1019292

  Dúirt sé leis féin go bhfanfadh sé, féachaint cad d’imeodh ar an mbia.

  Tá dualgas orainn go léir a bheith míorúilteach – Gabriel Rosenstock

 27. #1311782

  An bhfuil siad i bhfolach sna fálta, ag fanacht go n-imeodh an snag breac?

  An snag breac – fáilte ná fáilte níl roimhe – Pól Ó Muirí

 28. #1351264

  Cairt a d’imeodh ar luas na gaoithe.

 29. #1722137

  Níor chuir siad san áireamh an pobal aontachtach mar phobal a raibh saol acu féin, agus nach n-imeodh mar a shlogfadh an talamh iad nuair a d'imeodh na Sasanaigh.

 30. #606497

  Imígí libh, imígí libh, mar sin,” a scread an t-athair, “caithfidh muid dul thar na réigiúin seo amach agus é a thabhairt timpeall an domhain agus má theipeann an méid sin orainn é a thabhairt go dtí an domhan thoir.” Agus chruinnigh na fir le chéile mar a bheadh arm ann agus d’ardaigh siad suas é ar a gcuid guaillí arda, ochtar fear acu faoi ag gach aon am agus iad á iompar go hómósach grástúil mar a bheadh cónra marbháin ann ag dul chun na cille is iad ag déanamh sealaíochta ar a chéile go tráthrialta.

 31. #297053

  Cuireann sí an-suim ann agus imíonn léi chun an luch chéanna a aimsiú.

 32. #965274

  Téann an chathair ábhairín craiceáilte agus imíonn daoine ábhairín fiáin anois agus arís.

  Fiantas na cathrach ildaite – Sarah Ni Dhubhain

 33. #970893

  De réir mar a imíonn an t-am, is amhlaidh go scaoiltear an t-ancaire.

  Ag amharc orainn fein sa scathan Ceanadach – Gan údar

 34. #970894

  Diaidh ar ndiaidh, imíonn an duine gan chultúr le sruth.

  Ag amharc orainn fein sa scathan Ceanadach – Gan údar

 35. #976511

  Ach, nuair a imíonn na státseirbhísigh abhaile tráthnóna, cén sórt áite í féin?

  Na Forbacha - duiche teanga ar an teorainn – Gan údar

 36. #982406

  Is tapa mar a imíonn an t-am agus tú i do thuismitheoir.

  Aon bhliain déag ag fás - 'ceart go leor' – Pól Ó Muirí

 37. #982613

  Is tapa mar a imíonn an t-am agus tú i do thuismitheoir.

  Aon bhliain déag ag fás - 'ceart go leor' – Pól Ó Muirí

 38. #986030

  Tagann daoine isteach agus imíonn siad, de réir mar a mheasann siad féin.

  Tá dlúthbhaint idir an creideamh sa Ghréig agus féiniúlacht náisiúnta – Pomuiri

 39. #987019

  imíonn na daoine féin, cad atá fágtha?

  An Eoraip ag dul i bhfiáin; an pobal ag dul i ndearmad – Pomuiri

 40. #997538

  Is rud luachmhar é a bheith beo ach imíonn an t-am.

  Saol corrach foilsitheora – Pól Ó Muirí

 41. #998043

  Imíonn an eagraíocht ach maireann an obair, is léir.

  Idir Seachtain na Gaeilge agus seachain an Ghaeilge – Pól Ó Muirí

 42. #999293

  Imíonn siad le fiántas ar fad.

  Banríon na Breataine – Seán Ó Héalaí

 43. #1010348

  Ach ní imíonn Corcaíoch amháin nach dtagann Corcaíoch eile.

  Slan le Peann – Gan údar

 44. #1021451

  Imíonn na gnáthrialacha amach an fhuinneog.

  'Cad a tharla do na mamait, a Dhaid? An bhfuil siad reoite?' – Mícheál Ó Haodha

 45. #1024417

  Ach imíonn sin agus tagann seo.

  An fhéile dhomhanda ghlas sin – Alan Titley

 46. #1027960

  imíonn na beacha, arsa Einstein, níl ach ceithre bliana fágtha ag an duine.

  Comhcheilg in aghaidh an chiúnais é an t-ollchultúr – Gabriel Rosenstock

 47. #1031901

  Ach téann sé dian orthu nuair a imíonn na cuairteoirí ar ais.

  Na sluaite ag dul abhaile don Nollaig – Torlach Mac Con Midhe

 48. #1037429

  Tagann is imíonn an snag breac ar scáileán mo shúl, más mian leat, faoi mar a thagann is a imíonn Obama agus é ina cheannlíne nuachtáin.

  Cúrsaí a bhfuil tábhacht leo, seans . . . – Gabriel Rosenstock

 49. #1311549

  Ní luaithe go bhfeicim é go n-imíonn sé.

  Cuireann iriseoir giorria ina shuí – Pól Ó Muirí

 50. #1312279

  B’fhéidir gurb í sin an chúis go n-imíonn na clamháin chun na bhflaitheas.

  Samhradh na gclamhán sa spéir mhór iontach – Pól Ó Muirí

 51. #1313657

  Cé acu a imíonn ar dtús: an fháinleog nó an duilleog?

  Cé acu a imíonn ar dtús: an fháinleog nó an duilleog? – Pól Ó Muirí

 52. #1634159

  Nuair atá tú críochnaithe, imíonn tú.

 53. #1687438

  AÓF: Tabhair dúinn véarsa amháin d'amhrán a thaitníonn leat sula n-imíonn tú.

 54. #1697117

  imíonn uan ná uascán riamh ar strae faoi shúile airdeallacha na nAoirí Maithe.

 55. #1697940

  Níl aon dabht ach go dtugann airgead muinín de shaghas do dhuine, ach imíonn an mhuinín chéanna chomh luath is a imíonn an t-airgead.

 56. #1699555

  FX: Imíonn Mánas as an seomra.

 57. #1701763

  Imíonn an t-aos ceoil uainn chomh maith le daoine eile.

 58. #1715498

  Cuidíonn duine thall is abhus le gné éigin de chultúr daoine, cromann agus imíonn ar lár.

 59. #1718898

  Imíonn an chuid is mó de suas go Baile Átha Cliath nó go dtí na monarchain.

 60. #1718983

  Imíonn an chuid is mó de suas go Baile Átha Cliath nó go dtí na monarchain.

 61. #1743517

  (*Imíonn *Peaitín.) Ó, bhí tú sa mbaile mór, a Mhamó?

  Jude

 62. #1744890

  Tar éis gach glaoch, imíonn na haosaigh amach sa tóir orthu, ar nós na Keystone Cops.

 63. #1748149

  Imíonn duine acu gan tásc gan tuairisc.

 64. #1774617

  Imíonn na fichidí chomh gasta sin,” a deir sé.

 65. #1794762

  Tá cnuasach nua amhrán, Imíonn an tAm, díreach eisithe ag Tadhg Mac Dhonnagáin.

 66. #1794864

  Is le cúnamh ó Fhoras na Gaeilge a rinne sé *Imíonn an tAm*.

 67. #1796731

  "Ní thig a dhéanamh go n-imíonn an t-angadh.

 68. #1802108

  “Tagann smaointe áirithe agus imíonn smaointe eile, ach tagann an script le chéile ag an deireadh.

 69. #1045122

  imíodh anois, áfach, aon ruathar tráchta ar an Rue du Dordogne mar a d’imíodh an uair go raibh an comharsanacht i mbarr a mhaitheasa, agus ba léir nach raibh ann anois ach siopaí beaga go raibh a bport seinnte agus an cor bhloc árasán mí-chinniúnach.

 70. #259739

  "Tá seaimpín den scoth imithe uainn" a dúirt Muhammad Ali.

 71. #259909

  Maraíodh fear a bhí 69 bliain d'aois nuair a d'imigh an gluaisteán a bhí á tiomáint aige as smacht agus d'imigh isteach thar chloí.

 72. #282197

  Is iad tuismitheoirí a mhná céile atá imithe i mbannaí ar David Drumm.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.