Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

riail

72 toradh in 61 doiciméad

 1. #1665216

  Cíorann Colm Mac Séalaigh roinnt de na deacrachtaí a bhaineann le feidhmiú na rialach.

 2. #289236

  Go dtí seo bhíodh teallaireacht an bhainisteora seo ag teacht faoi bhrat na rialach ar dhíspeagadh an Chumainn agus bhíodh tréimhse fionraíochta ocht seachtaine ag dul leis sin.

 3. #891976

  Tá cumann Sáirsintí agus Chigirí an Gharda Síochána (AGSI) tar éis tús a chur lena fheachtas obair de réir rialach.

 4. #1015085

  Táid feargach, lorgaíonn siad córas trádála atá cothrom, eagraíonn siad feachtais chun fiacha a chealú, éilíonn siad go láidir go mbeadh na mórchomhlachtaí idirnáisiúnta ordaithe de réir rialach atá cóir.

  Amhrain ar son na hAfraice – Sean O Riain

 5. #1020520

  De réir na rialach seo ní mór do lucht tionscnaimh i mballstát amháin páirtnéirí bheith acu i ndhá bhallstát eile chun maoiniú a fháil.

  'Dioma' Eorpach – Gan údar

 6. #1622440

  Chomh maith leis an stailc inniu, tá sé i gceist ag na rúnaithe tús a chur le hobair de réir rialach.

 7. #1749434

  Tá bunphrionsabal na rialach atá faoi chaibidil anseo mar atá sí gan mórán lochtanna agus níl ag teastáil ach athrú beag.

 8. #1780443

  In alt eile ar an bpáipéar céanna, tugann Gerry McDermott cur síos ar stair na rialach a bhaineann leis an bpas láimhe.

 9. #264714

  Tosóidh na haltraí ag obair de réir rialach ó 27 Eanáir.  Vótáil gach ball de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann san ospidéal i bhfabhar ghníomhaíocht thionsclaíoch aréir.

 10. #264894

  Vótáil altraí in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe d'aonghuth dul ag obair de réir rialach ar an gcéad Mháirt de mhí Feabhra.Tá siad ag iarraidh aird a tharraingt ar an gcaoi a mbíonn an t-ionad timpistí agus éigeandála á chur thar maoil le daoine.Dúirt Cumann na nAltraí agus na mBanchabhrach gur vótáil 100% de na haltraí ar a shon seo.Ciallaíonn sé seo nach mbeidh na haltraí ag plé le haon obair riarcháin ná cléireachais ná le haon bhlas eile, ach obair chliniciúil amháin ar na laethanta a mbeidh siad i mbun agóidíochta.

 11. #274839

  Tá Ospidéal Naomh Uinseann ar cheann de na hospidéil ghéarchúraim is mó sa tír.  Tá sé beartaithe ag na haltraí léirsiú ag an ospidéál ag am lóin Dé Luain seo chugainn agus tosú ag obair de réir rialach ar an Máirt.  Dúirt urlabhraí ón ospidéal go bhfuil díomá air faoi chinneadh na n-altraí.

 12. #274957

  Léirsigh tuairim is 100 ball de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann taobh amuigh d'Ospidéal Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath ag am lóin inniu le haird a tharraingt ar phlódú othar ansin.  Vótáil altraí san aonad timpistí agus éigeandála i bhfabhar ghníomhaíocht thionsclaíoch an tseachtain seo caite agus tosóidh siad ag obair de réir rialach amárach.

 13. #275354

  Creideann an tAire Humphreys nach dtabharfaí léargas iomlán ar an gcaidreamh idir an tír seo agus an Bhreatain mura laghdófaí téarma ama na rialach.   Má ghlactar leis an moladh, meastar go gcuirfear feidhm leis ag deireadh 2016

 14. #299733

  Seachas a bheith agu útamáil le cártaí den iliomad dath, creidim go daingean gur mó de phionós ar imreoir agus ar fhoireann in aon spórt go gcathfeadh an té atá ciontach as sárú rialach tréimhse 10 nóiméad dímhaoin ar an líne, fad is atá a chomrádaithe ag iompar an ualaigh.

 15. #390885

  De réir na rialach nua a bheidh á chur i bhfeidhm ó thús na bliana 2018 ní mór ciceanna amach a sheoladh chomh fada leis an líne 45 mhéadar ar a laghad agus beidh cic saor le ceadú do aon imreoir a dheineann gabháil ar an bpeil más é is mian leis.

 16. #395817

  Chomh maith leis sin, tá comhdháil speisialta le gairm i mí an Mheithimh le stailc a phlé.  Maítear i suirbhé atá déanta ag an gcumann go bhfuil os cionn 90% dá gcuid ball i bhfabhar dul ag obair de réir rialach mar gheall ar phá agus choinníollacha oibre.

 17. #397502

  Bhí foláireamh tugtha ag an gcomhlacht do na hoibrithe roimhe seo dá leanfadh siad orthu leis na stailceanna agus ag obair de réir rialach, go bhféadfaí iad a chur ar fionraí gan pá, a gcuid uaireanta oibre a chiorrú agus a bpá a laghdú.

 18. #718989

  Níor tháinig an Ollscoil Náisiúnta ar an saol go dtí 1908, tar éis an tsaoil, agus cé gur éirigh le Conradh na Gaeilge pas sa teanga náisiúnta a bheith chomh riachtanach leis an Bhearla agus an Laidin sa scrúdú iontrála sna coláistí nua cois Life, cois Laoi agus cois Coiribe, níor tháinig tionchar na rialach sin i bhfeidhm i ndáiríre go dtí 1913 .i.

 19. #805775

  Feictear leanúnachas ar ábhar oideachais ACS ó thréimhse an Phiarsaigh mar chloígh príomhailt ACS, a phléigh bunoideachas na hÉireann, le cur chun cinn an dátheangachais, conspóid na dtáillí do mhúineadh na Gaeilge taobh istigh de ghnáth am scoile agus le cur i bhfeidhm na rialach ar Ghaeilge éigeantach d’ábhar múinteoirí na gColáistí Traenála.

 20. #883360

  Faoi dheireadh an 11ú haois b’fhacthas do roinnt manach de chuid mhainistir Molesme na Fraince go raibh lucht leanúna Bheinidict i gcoitinne imithe i bhfad ó bharrshamhail bhunaitheoir na Rialach agus d’fhág siad sa bhliain 1098 le leagan docht den Riail a chur i bhfeidhm i mainistir nua in áit darb ainm Cîteaux.

 21. #1169398

  Tá na cainteanna idir Cumann na nAltraí is na mBan Cabhrach agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte fós ag leanacht ar aghaidh sa Choimisiún Caidrimh sa Láthair Oibre in iarracht an réimeas 'obair de réir rialach' a sheachaint Dé Máirt.

 22. #1256963

  Anuas air sin, bhí srianta curtha anois ar dheiseanna foghlamtha (ceachtanna Gaeilge ina measc) de bharr go raibh baill de cheardchumann na nOifigeach Príosúin ag obair de réir rialach tar éis do 38 príosúnach éalú ón Cheis Fhada i Meán Fómhair na bliana 1983.

 23. #1549887

  Faoi athrú rialach a tugadh isteach dhá mhí roimhe sin, ba bhuille saor 45m a bheadh le fáil ag an bhfreasúra as a leithéid (mar a bheadh ceann 65m inniu), ach ba faoi na seanrialacha a cuireadh tús leis an gCraobh agus ba iad a bhí i réim sa gCluiche Ceannais.

 24. #1627083

  Luann sé dhá fhoinse gramadaí roimh 1922 a mhol caitheamh le leaganacha mar seo mar ainmfhocail fhrásacha (271): ‘A noun followed by a genitive (not having the force of an adjective) is in most cases treated as a compound or phrase-noun, and is hence invariable’ (Congregation of Christian Brothers 1921: 198), agus ‘The Genitive form is not used in phrase nouns’ (Ó Nolan 1919: 144), agus deir sé go gcuideodh feidhmiú na rialach seo ar na téarmaí in TD le húsáideoirí teacht roimh an mbaol éiginnteachta agus débhrí.

 25. #1665231

  Rud amháin is gá don CLG a bheith an-ghéar faoi dar liom, agus an deis acu le teacht i bhfeidhm na rialach nua, agus is é sin, mí-iompar aon imreora a chuirfeadh isteach ar chlogad imreora eile d’fhonn cur as dó agus é ag iarraidh breith ar an sliotar san aer, cuir i gcás.

 26. #1666056

  Níl sé i gceist agam stair na rialach a ríomh ach is leor a rá gur riail í a tugadh isteach in áit riail chonspóideach eile a chuireadh cosc ar bhaill CLG cluichí gallda a imirt a cuireadh ar ceal i 1971.

 27. #1666345

  Deir an DUP go mbeadh siad sásta le tréimhse fhada de riail dhíreach ó Westminster ach bhainfeadh poblachtánaigh úsáid as comhthéacs na rialach dírí le brú a chur ar rialtas na Breataine maidir le ceisteanna ceart daonna, dímhíleatú, agus a leithéidí sin.

 28. #1725423

  Pé ní faoi pholasaithe oifigiúla, is cosúil go mb’fhéidir go bhfuil deighilt idir fhoclaíocht agus cur i bhfeidhm na rialach agus go bhfuil a leagan féin ag na réiteoirí air mar scéal.

 29. #1749419

  Toisc go mbíodh cead ag na tosaithe a bheith istigh sa ‘chearnóg’ agus ionsaí (de réir rialach) a dhéanamh ar an gcúl báire, b’éigean do na lánchúlaithe an cúl báire a chosaint trí na tosaithe a choinneáil amach as an ‘gcearnóg’ ar ais nó ar éigean.

 30. #1749424

  De réir na rialach nua a tugadh isteach an uair úd (thart ar 1970 measaim), agus a leasaíodh i mbliana, ní bheadh cead ag tosaithe a bheith sa ‘chearnóg’ bheag sula dtiocfadh an liathróid cé go bhfeadfaidís í a leanúint isteach.

 31. #1749433

  B’fhéidir gur cur-i-bhfeidhm na rialach is gá a leasú nó soiléiriú agus neartú a dhéanamh ar an riail féin chun go n-oibreodh sí níos fearr ar son na n-imreoirí.

 32. #1780447

  Níl sé ar shon deireadh a chur leis an bpas láimhe áfach, ná aon athrú a dhéanamh ar an riail a bhaineann leis, ach tá sé ar son chur i bhfeidhm na rialach agus réiteoidh sin an fhadhb dar leis.

 33. #1780448

  De réir na rialach, is gá go mbeadh an gníomh soiléir, is é sin an lámh ag bualadh na liathróide, ionas go mbeadh pas láimhe dleathach, agus mura mbíonn is cóir cic saor a bhronnadh ar an bhfoireann eile.

 34. #1798558

  Tháinig 705 duine slán as an tubaiste, ina measc Bruce Ismay, mar chuaigh seisean isteach sa bhád tarrthála deiridh, d’ainneoin na rialach úd faoi ‘mná agus páiste chun tosaigh.’ I gConamara a chaith sé cuid mhaith dá shaol ina dhiaidh sin.

 35. #277156

  "Ní bhainfidh gníomhaíocht tionsclaíochta oiread is othar amháin de thralaí agus ba cheart dúinn bheith ag díriú ar Phlean an Tascfhórsa a chur i bhfeidhm."  Dúirt an tAire Sláinte gur faoi choimirce an Choimisiúin um Chaidrimh sa Láthair Oibre a thabharfar faoin idirbheartaíocht idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Cumann na nAltraí agus na mBan Cabhrach.  Chuir an Ceardchumann an cheist ar vóta i measc a gcuid ball i bhfianaise a míshástachta maidir le heaspa acmhainní agus plódú leanúnach in aonaid éigeandála sna hospidéil.  Dúirt Ard Rúnaí an Chumainn, Liam Doran, go mbeidh i bhfad níos mó i gceist sa ghníomhaíocht ná agóidí ag am lóin, obair de réir rialach, nó diúltú dualgais riaracháin nó freagairt fóin a chomhlíonadh.

 36. #1424340

  San alt ‘Zum Artikelgebrauch beim Bezugswort eines Relativsatzes im frühen Irischen’, pléann Jürgen Uhlich úsáid an ailt le hainmfhocal a bhfuil briathar coibhneasta ag tagairt dó, de réir na rialach a mhíníonn Thurneysen mar seo: San alt ‘Weavers’ beams, weaving rods and the prophetess Fedelm’, deir Máire West, Tugann sí aistriúchán eile (‘fringe sword/ fringe rod’) agus pléann sí ceisteanna eile a bhaineann le claideb corthaire agus an frása claideb garmne ‘beam sword’.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.