Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

saol

10,000+ toradh in 5,317 doiciméad

 1. #978444

  Dá n-éireodh leis scannán a shaoil a dhéanamh, bheadh fortún a shaoil in oidhreacht air.

  Laighleismheas – Gan údar

 2. #1698358

  Dealaíonn sí an saol ina dhá leath, saol an taistil agus saol an bhaile.

 3. #1021692

  Tar éis an tsaoil, táimid i lár an tsaoil.

  Saint ar ais – Alan Titley

 4. #284157

  Whitaker idir a shaol pearsanta agus a shaol mar sheirbhíseach poiblí.

 5. #664421

  Thug sise tacaíocht dó ina shaol poiblí agus sonas agus síoth ina shaol baile.

 6. #981466

  SAOL AMÚ saol gan scrúdú.” – Sócraitéas.

  Wolfi Landstreicher, bacach bóthair, agus a chairde – Gabriel Rosenstock

 7. #982483

  SAOL AMÚ saol gan scrúdú.” – Sócraitéas.

  Wolfi Landstreicher, bacach bóthair, agus a chairde – Gabriel Rosenstock

 8. #984085

  Go hámharach, tá scáil shaolta Hollywood le feiceáil in íomhá ghnáthdhaoine na hÉireann.

  Ag ceilt na haoisein Éirinn álainn – Deirdre Ní Chearra

 9. #998731

  Cluas don saol seo, agus cluas don saol eile.

  Fear na leathchluaise – Alan Titley

 10. #999066

  Ba thábhachtaí an saol poiblí dó, mar níorbh ann don saol príobháideach á cheal.

  Beirt scríbhneoirí – Alan Titley

 11. #1009785

  Cuireann siad an saol amuigh, ó dhoras, agus an saol ón ndoras isteach i rann ceolmhar.

  Seo Leo, a Thoil – Le Liam O Muirthile

 12. #1016297

  Tá coimhlint láidir ar bun idir an saol réadúil agus saol na samhlaíochta.

  Tá cealú toilteanach an díchreidimh faoi bhagairt mhór – Mícheál Ó Ruairc

 13. #1028980

  Níl saol eile agam, seachas saol na samhlaíochta ar ndóigh agus sin é mo shaol féin.

  Ar mhaith leat saol eile ar fad a bheith agat? – Gabriel Rosenstock

 14. #1029574

  Is é atá sa saol réalaíoch ná an saol fantaisíochta tabhartha chun talaimh.

  An saol – Alan Titley

 15. #1032415

  Saol parailéalach don saol s’againne is ea an dúlra.

  Ag caint faoi chrainn – Torlach Mac Con Midhe

 16. #1658043

  Is ait an mac an saol, saol an spóirt san áireamh, gan amhras ar bith.

 17. #1681520

  An tuiscint nach raibh idir an saol sócúlach agus an saol eile ach sciorradh coise.

 18. #1691292

  Tá biseach ar a sláinte agus is breá léi an saol, a saol oibre san áireamh.

 19. #1701865

  Isteach chuig saol na hollscoile agus saol an spóirt a d’imigh mise.

 20. #1707782

  Cad atá i ndán do Smuf – saol anróiteach nó saol an mhadra bháin?

 21. #1735057

  Is féile chríostaí agus shaolta anois í an Nollaig.

 22. #1784959

  Níl de sheilbh shaolta ag Ganesh ach cér bith atá sa bhurla lena thaobh .

 23. #1806203

  B’in an difríocht idir saol an bhaile agus saol na scoile.

 24. #848208

  San am gcéanna tá an-éagsúlacht san insint, san ábhar, sna comhthéacsaí sóisialta, sna heachtraí: saol an óispidéil, saol na hoifige gnó, saol an teaghlaigh, saol an bhithiúnaigh sráide, saol na striapaí, castacht agus saibhreas an nádúir i gcomórtas le craos agus le cruas lucht an airgid, lucht gnó m.sh.

 25. #1845681

  Ní ordlathas, innealtóireacht, agus díograis den chineál sin a bhí i gcultúr na Gearmáine roimh 1850 áfach, ná saol na cathrach – Berlin, Köln, Hamburg, München, Frankfurt – ach saol eile, saol traidisiúnta, saol a bhí ann ón meánaois i leith, saol na coille, fiach agus foghlaeireacht, duan agus amhrán, an grá agus an ghruaim, an sliabh agus an gleann, an dúchas agus an creideamh.

 26. #298868

  Fear ba ea Raiftearaí a chaith formhór a shaoil ag siúl bhóithríní oirthear Chontae na Gaillimhe.

 27. #664417

  Scríobh sé sé leabhar fiúntacha i rith a shaoil, gan trácht ar altanna agus óraidí.

 28. #964448

  Ní róthógtha atáimid anseo i mbotháin saolta na breacghramadaí ach an oiread le teachtaireacht fhuascailteach Mhaolmhaodhóige.

  Dia idir sin... – Gan údar

 29. #968857

  Scaradh a dhíbríonn Dia ónár gcúraimí saolta.

  Ni mor duinn dushlan an abharachais a thabhairt – Gan údar

 30. #972312

  Beocheist: Táimid an-tugtha do chaomhnú na timpeallachta ar na saolta seo, is cosúil.

  Slanu na timpeallachta – Gan údar

 31. #978143

  Tháinig sruthanna a shaoil le chéile in aon eas mothálach amháin, idir Ghaeilge agus Bhéarla.

  Dun do shuile – Gan údar

 32. #981613

  coimeádfaidh mé cuntas anso ar imeachtaí mo shaoil agus ar imeachtaí an tsaoil .

  Ceird na dialainne, ceird an diabhail? – Mícheál Ó Ruairc

 33. #982764

  coimeádfaidh mé cuntas anso ar imeachtaí mo shaoil agus ar imeachtaí an tsaoil .

  Ceird na dialainne, ceird an diabhail? – Mícheál Ó Ruairc

 34. #983552

  (An bhfuiltear ag scriobh litreacha gra ar na saolta seo?

  Litir o Shan Nioclas chuig Susy – Gabriel Rosenstock

 35. #992711

  D’fhill sé ar Albain, ach lean na deacrachtaí meabhracha go deireadh a shaoil.

  Cogadh na nGael – Natalie Nic Shím

 36. #1005903

  Bhí baint aige i dtreo dheireadh a shaoil le Coimisiún na Logainmneacha.

  Aisling an Athar de Bhál le feiceáil i lámhscríbhinní Luimnigh – Gan údar

 37. #1007237

  Cuireann muid grá don tír roimh airgead agus nithe saolta eile.

  Éirí Amach 2016 – Pól Ó Muirí

 38. #1007277

  Faraor, is iomaí sin giorria a chuireann an tIdirlíon ina shuí ar na saolta seo.

  Éirí Amach 2016 – Pól Ó Muirí

 39. #1009504

  Chuir sé eachtraí fuilteacha a shaoil féin sa timpeall ar scannáin eachtraíochta.

  Beiteail – Gan údar

 40. #1010009

  Ag deireadh a shaoil bhí bailiúchán mór saothar ealaíne ag Breton.

  Guth on bhruach thoir – Gan údar

 41. #1023373

  Cnuasaitheoir scéalta, béaloidis is dánta ab ea Dúghlas de hÍde i gcaitheamh a shaoil.

  Beirt fhilí agus rinceoir – Mícheál W. Ó Murchú

 42. #1028301

  Bhí an tAifreann á rá aige go dtí deireadh a shaoil.

  Beinidicteach Briotánach ar bheannaigh an India é – Gabriel Rosenstock

 43. #1028318

  Osclaíodh aibhéis mhór ann nach líonfadh aon ní saolta í.

  Beinidicteach Briotánach ar bheannaigh an India é – Gabriel Rosenstock

 44. #1033070

  IS CEADMHACH gáire a dhéanamh ar na saolta seo, glacaim leis?

  Is ceadmhach gáire a dhéanamh ar na saolta seo – Gabriel Rosenstock

 45. #1121817

  Deir Mac Gearailt gur chaith sé formhór mór a shaoil i gCloichear, Baile an Fheirtéaraigh.

 46. #1128127

  agus d’​fhan an tseandálaíocht aige mar chaitheamh aimsire ar feadh a shaoil.

 47. #1133071

  Tá cuntas ar imeachtaí a shaoil ar leathanach na marbh san Irish Times 18 Feabhra 2006.

 48. #1171421

  Tá cáineadh déanta ag roinnt teaghlaigh ar an iarracht a rinneadh dár leo, eolas a cheilt.  I ráiteas atá éisithe ag an ngrúpa ospidéil Saolta inniu, gabhadh leithscéal leis na teaghlaigh go léir ar teipeadh sa chúram a tugadh dóibh.  Tá leithscéal gafa chomh maith ag Saolta le Lorraine agus Warren Reilly faoin dteipeadh sa chúram a túgadh dóibh, nuair a bhásaigh beirt leanaí dá gcuid.  Deir Saolta go ndéantar inúchadh reatha agus leanúnach ag an aonad máithreachais in Ospidéal Portinuncula i mBéal Átha na Sluaighe agus deir nach bhfuil aon imní ann faoi shábháilteacht othar i bhfianaise na bhfadhbanna a aithníodh san Ospidéal.

 49. #1309863

  Cad is féidir a dhéanamh leis na fírinní saolta a bhfuil figiúir á dtacú?

  Fíorais agus a leanann – Alan Titley

 50. #1667222

  Le linn a shaoil, bhain sé úsáid as íomhánna coitianta nó faiseanta ina chuid oibre.

 51. #1668530

  sin iad bun agus barr do shaoil anois.

 52. #1680228

  Cluinim nach bhfuil sé ag dul rómhaith ar na cúrsaí gailf ar na saolta deireanacha seo.

 53. #1680559

  Níl mo Shúil Nimhne sách nimhiúil ar na saolta deireanacha seo, dar leis!

 54. #1685602

  Léirigh an troid ar ais chomh tuata, saolta is atá an tsochaí ó thuaidh.

 55. #1689369

  Bíonn bagairtí báis le feiceáil níos minice sa chomhrá ar líne ar an saolta seo.

 56. #1705769

  Ba chosúil go raibh mé ag fanacht ar an uirlis seo ar feadh mo shaoil.

 57. #1707608

  Tugtar spléachadh anseo ar na ceangail dhiamhra idir saol an cheoil agus saolta eile.

 58. #1708051

  Bíonn scileanna oibrithe iasachta ag teastáil ó stáit shaibhre is dhaibhre ar na saolta seo.

 59. #1767523

  Is ceadúnas atá agat ó Apple, de réir mo thuisceana, a mhaireann ar feadh do shaoil.

 60. #1776908

  Beo!: An gcaitheann tú formhór do shaoil trí mheán na Gaeilge?

 61. #1781444

  Chaith an t-iriseoir Christopher Hitchens formhór a shaoil os comhair na gceamairí teilifíse.

 62. #1785317

  Nuair a ghlactar leis an bhfreagracht seo, déantar maitheas don nasc atá idir chuile neach saolta.

 63. #1801771

  Tá dearcadh saolta ag an pháirtí agus tá siad go mór ar son na hiolrachta.

 64. #1020886

  Saol na teilifíse, saol an Idirlín, saol na gceiliúrán: tá ár gcéadfaí de shíor faoi ionsaí ag íomhánna difriúla fiú más íomhánna neamhbhuana gan tábhacht go minic iad.

  Domhan drithleach is gan aon mhíniú ar an drithle aige – Mícheál Ó Haodha

 65. #1029571

  Is é an saol réalaíoch an saol sin a n-éalaíonn tú ann toisc go bhfuil an saol in aice láimhe rólom, ró-aoibhinn, ró-iomlán.

  An saol – Alan Titley

 66. #1029584

  Tá an saol réalaíoch gafa ar ais ag an saol fothalamh balbh go díreach mar atá an saol lasnairde gafa ar ais ag bolg an domhain.

  An saol – Alan Titley

 67. #1066160

  Dála go leor eile dínn, sa saol poiblí, i saol na hoibre, agus i gcuid mhaith den saol sóisialta, ní hann don Ghaeilge — ba é an Béarla an t-aon teanga.

 68. #1726023

  Tugann Bearnaí Ó Doibhlin cuntas ar cheist an chearrbhachais san Astráil, cearrbhachas a dhéanann dochar mór i saol an chearrbhaigh, saol an teaglaigh agus i saol mórán eile nach iad.

 69. #260389

  Pianbhreith saoil gearrtha ar fhear scór bliain d'aois faoi fhear as an bPolainn a dhúnmharú.

 70. #524408

  Tá taithí den scoth faighte agam, idir thaithí múinteoireachta agus taithí saoil nach sárófar go deo.

 71. #853477

  Tá duine acu socairte síos ar an bhfeirm – rogha saoil coimeádach go maith.

 72. #971375

  Cónaí ar an Sasanach ar feadh a saoil i Milan, agus í anois lonnaithe i Nice.

  Lacht na muisriun – Gan údar

 73. #972090

  Fad saoil an ghadhair a bhíonn ag foclóirí dátheangacha.

  Na focail a bhi – Gan údar

 74. #972493

  Cúram sóisialta sa bhaile, sa scoil, cúram coinneála ar feadh a saoil.

  Ce ta freagrach? – Le Liam O Muirthile

 75. #973751

  Bush) nó téarma príosúin saoil a ghearradh air.

  Cen breithiunas a thabharfa ar Saddam? – Pol O Muiri, Eagarthoir Gaeilge

 76. #975760

  Baineann an Ghaeilge le mórán réimsí saoil.

  Ní mór R+D na teanga a fhorbairt láithreach – Caoilfhionn Nic Pháidín

 77. #976825

  Ach cén saghas saoil a bheadh ansin againn?

  Screach ghaifeach na gceannteideal nuachta – Gan údar

 78. #981859

  Gearradh príosún saoil air as 16 duine a mharú; rinne sé téarma 15 bliain.

  An leithscéal gan aiféala ar bith – Gan údar

 79. #986858

  Airgead, sláinte, fad saoil, costas maireachtana.

  An dea-scéala nach gcluintear minic go leor – Pomuiri

 80. #988391

  Gearradh naoi dtéarma príosúin saoil air i ngeall ar an ionsaí.

  Sléacht sa tSeanchill – Póilín Ní Chiaráin

 81. #991676

  Treise leis agus fad saoil.

  An Irishman in Africa – Alan Titley

 82. #993075

  Tromluí a bhí ann do na daoine a bhí ina lár ar gearradh príosúntacht saoil orthu.

  Cuimhne chráite Conlon – Seán Ó Héalaí

 83. #996819

  An féidir tuiscint a fháil ar mheon agus dearcadh saoil na ndaoine atá imithe go deo?

  Úrscéal éachtach i bhfoirm véarsaíochta scríofa ag Alan Titley – Mícheál Ó Haodha

 84. #998103

  Cuntas scanrúil é ar an saghas saoil a bhí ag daoine mar é.

  Cad as don chiníochas? – Alan Titley

 85. #1018308

  Comhtharlúint mhistéireach í, gan amhras, ach b'shin a raibh de chomhtharlúintí saoil eatarthu.

  An Don – Alan Titley

 86. #1022511

  Seimineár idirnáisiúnta ar oideachas i gcaitheamh saoil ar siúl ar feadh trí seachtaine.

  Ag gabháil fhoinn – Mícheál W. Ó Murchú

 87. #1022949

  Is leor do thaithí saoil féin agus nod na haithne.

  An fhealsúnacht mar fheallsúnacht – Alan Titley

 88. #1027654

  Cuireadh tréas ina leith agus gearradh príosún saoil air.

  Ko Un - bolcán fuinnimh na filíochta ón gCóiré – Gabriel Rosenstock

 89. #1033871

  Is fíor gur féidir greann a bhaint as na baincéirí agus as an athrú saoil.

  Fiche bliain – Alan Titley

 90. #1633933

  Chomh maith leis an doiléire a bhaineann leis an eoleolaíocht, níl imeachtaí saoil an bhunaitheora L.

 91. #1635202

  Pléitear rudaí a thaitníonn leo, cúrsaí saoil agus gach gné den saol nua-aimseartha.

 92. #1665500

  Ghlacamair leis an sort saoil a bhí againn á chleachtadh; ní rabhamar ag súil lena mhalairt’).

 93. #1678730

  Fad saoil do Michael Dee Ó Daighdeal Dum!

 94. #1683331

  Bhíodar ag iarraidh na seanchleachtais a chaitheamh uathu agus bealach nua foirfe saoil a aimsiú.

 95. #1691056

  “Nár thug teaghlach uasal, lách, fial isteach i gcroí a dtí agus a saoil mé.

 96. #1702115

  Fuair sí léargas ann ní hamháin ar an gceiliúradh, ach ar an gcruatan saoil.

 97. #1715082

  D’fhág Ali Mac Aindreasa an compántas mar thoradh ar an gcineál saoil atá i gceist.

 98. #1725722

  Léadh sinn fá achan ghné de leadrán saoil a chéile?!

 99. #1736921

  Íocfaidh muide go daor as, agus íocfaidh ár gcuid páistí as ar feadh a saoil.

 100. #1741408

  Bíonn máithreacha Turcacha ag tnúth leis an deis seo ar feadh a saoil.

 101. #1753788

  Lena chois sin, chuir sí fáilte roimh an athrú saoil.

 102. #1754929

  Ghlac sí le dara "hata" a saoil phroifisiúnta: hata an fhoilsitheora.

 103. #1756518

  Dar liom féin, ní smaoiníonn ceoltóirí i dtús a saoil ar an cheol mar ghairm.

 104. #1765818

  Agus tharla cuid dá bhuaicphointí saoil i mbliana.

 105. #1789948

  Ghuigh mé fad saoil ar lucht a riartha, bláth agus biseach ar a saothar.

 106. #1800641

  (Mar a dhéanfadh le do sheomra féin, a pháistí!) Bíonn na ceachtanna saoil sin i gceist.

 107. #1802311

  Tá éagsúlacht chine, chreidimh agus saoil mar dhlúthchuid de shaol na ndaoine abhus.

 108. #923904

  Dá mbeinn ina bróga bheadh fonn orm piléar a chur i gcúl cinn na bhfear go léir ina saol atá tar éis í a chéasadh agus a sciúrsáil ina saol poiblí is ina saol príobháideach  ó chéadchuir sí í féin chun cinn sa saol.

 109. #1007579

  Ina ainneoin seo, áfach, tá léirithe ag Alex Hijmans ina leabhar álainn Favela go ngabhann an saol ar aghaidh don ghnáthdhuine, saol grá, saol grinn, saol gealadhraim sna háiteanna is measa as, mar go bhfuil meanmna an duine ar go leor slite do-chloíte – go háirithe sa Bhrasaíl.

  Fós féin, in ainneoin... – Alan Titley

 110. #1052876

  Tá siúl faoin scríbhneoireacht, agus tá blas den ghreann inti ár mealladh, ach conas a dhéanfar an léim seo ón saol réalaíoch go dtí saol na samhlaíochta, ón saol laethúil go dtí saol na haislingíochta, go dtí an tAm Úd, In Illo Tempore, an tréimhse úd, más tréimhse é in aon chor, ar mhaith le gach pobal agus gach sibhialtacht a bheith ag machnamh agus ag meannrán ina thaobh ó am go chéile.

 111. #1282736

  An maireann camán i gcluiche ceannais iomána uile-Éireann idir dhá shaolsaol na fisice agus saol na sí – saol amháin a thugann le fios duit gurb ann don domhantarraingt agus gur fíor do E=mc2 agus saol eile a thugann le fios nach ann do na rialacha sin ar chor ar bith agus go bhfuil cead do chinn agus do chamáin agat an sliotar a lúbadh tríd an réaltra, beag beann ar mhata?

 112. #1292204

  An saol laethúil atá anseo, an saol mar a chaitheann daoine fásta é, an saol a thugann ort géilleadh, a cheart a thabhairt do do chéile, an saol a bhronnann slí bheatha gan ghlóir ort, an t-arán tur laethúil agus iad ag géilleadh ‘Don smacht, don reacht, don teampall daoineach/Don bhfocal bocht coitianta/Don am faoi leith…’ Ach tá grá ann fosta, grá gonta buan, grá idir daoine fásta, an solas i ndúlaíocht an gheimhridh.

 113. #1483511

  Agus ba mhaith le d’éirim aignese ciall éigin a bhaint as domhan na samhlaíochta; ba mhaith leat go ndéarfadh d’aigne leat nach bréag í an tsamhlaíocht, go bhfuil saol na samhlaíochta chomh tábhachtach – agus chomh lárnach – leis an saol eile, an saol praiticiúil, an saol loighciúil.

 114. #1848949

  An mháthair atá i gceist anseo ná Péarla Caomhánach a choinnigh dialann ina raibh cuntas ar a saol le Sylvester Goldsmid – an saol a chaith sí leis sular phós siad, an saol pósta a chaith siad lena chéile agus an saol a bhí ag Péarla tar éis do Sylvester imeacht le bean eile.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.