Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

téagar

302 toradh in 225 doiciméad

 1. #1724837

  B'amhrán éadrom é nach raibh mórán téagair ag baint leis, a cheap sí féin!

 2. #1031270

  téagar an léinn le sonrú sa chnuasach seo.

  Aifric Mac Aodha ag dul thar thairseach na filíochta – Liam Mac Amhlaigh

 3. #1744614

  Aleksei Fedorchenko a cheap Silent Souls a chíorann ‘téagar nach feas dúinn i gcuimhne an chine ...

 4. #1687081

  Fiú más gá fanacht go tús an tsamhraidh lena fhoilsiú, is ceart gur ar théagair na mbeartas seachas ar fhreastal ar spriocdháta foilsithe a mheasfar an iarracht.

 5. #297440

  Ina cheann ar théagar ábhair, tá beadaíocht ann chomh maith don té ar spéis leis sioscadh, seanchas agus sciolladh.

 6. #1857740

  Beidh blianta orainn sula mbeifear in ann a cheart a thabhairt do Joe Steve Ó Neachtain, suaimhneas síoraí dó, mar ealaíontóir agus mar scríbhneoir i ngeall ar théagar is scóipiúlacht a shaothair.

 7. #283315

  Ní shamhlaím go mbeadh an oiread céanna téagair ná teilgean i nglórtha roinnt ealaíontóirí mór le rá murach go mbíodh an braon sa gcírín dá ngríosadh.

 8. #286530

  Ba dheas an rud é chomh maith go bhfuair Aido agus Elmo an deis greann agus téagair a gcarachtar a léiriú.

 9. #1022971

  Bhí dóthain fuinnimh ag baint le gnéithe den léiriú agus dóthain téagair i gcuid den aisteoireacht chun dóchas a thabhairt agus sinn ag fanacht le fógra ceart ar an “ré nua”.

  Míreanna – Gan údar

 10. #1280071

  Bhí nós ann sna 1950idí go dtugtaí roinnt stailteacha isteach le tuilleadh téagair agus nirt a chur i mianach Chonamara.

 11. #1280128

  Bhí nós ann sna 1950idí go dtugtaí roinnt stailteacha isteach le tuilleadh téagair agus nirt a chur i mianach Chonamara.

 12. #1664819

  ***Míbhuntáistí:*** Tá easpa téagair agus státaireachta ag baint leis agus thiocfadh leis sin deacrachtaí a chothú i gcomhchainteanna san Aontas Eorpach.

 13. #1724576

  Agus na hearnálacha geilleagracha a bhí láidir go maith faoin tuaith le linn aimsir an téagair, tá siad scriosta ar fad anois nó beidh srian orthu ar feadh i bhfad.

 14. #1730007

  Bhí fás an gheilleagair le linn an téagair as alt, mar nach raibh na gnéithe eile ag teacht chun cinn mar a chéile, ag an am céanna.

 15. #266301

  Bhí sé ráite ag ceannasaí an EuroGhrúpa Jeroen Dijsselbloem nach mbeadh aon chainteanna idir Airí Airgeadais muna mbeadh téagar sna moltaí a thiocfadh ón nGréig.

 16. #285144

  Tá an chuma ar chúrsaí go bhfuil cuid den toirt agus den téagar a bhíodh i gCúige Laighean agus i gCúige Mumhan ídithe go pointe.

 17. #285216

  Thaitin “téagar agus substaint” an tsuímh le Ceannaire an Aonaid Cumarsáide in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Uinsionn Mac Dubhghaill, a bhí i mbun léirmheasa ar Adhmhaidin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 18. #286584

  Ach dúirt an tUas O’Higgins nach bhféadfaí a rá go raibh an t-iarratas chun tástálacha nua a dhéanamh ar an ábhar gan téagar ná bunús.

 19. #288074

  Sin é an iomaire ina bhfuil sé mar sin, sáinnithe áit éigin idir réalachas/foréigean Ryan agus téagar/léargas an táirge Iosraelaigh.

 20. #877421

  Ní dheachaigh sé riamh ar chúl sceiche agus a fhíoch á dhíriú ar pholaiteoirí an stáit: ‘Measa iad ná Gaill is Péindlí/ Daorstátpholaiteoirí Éireann’ a deir sé sa dán ‘Fir gan Téagar’.

 21. #1000402

  Is cultúr é cultúr na ngiotán cainte ar beag téagar atá ann agus a chailleann a bhláth go rí-thapa.

  Neart fuaime; beagán céille – Mícheál Ó Haodha

 22. #1004005

  Ach níor thug siad dom ach bileog thanaí gan téagar agus treoracha casta le rith anonn agus anall.

  Bípeáil agus béicíl – Caoimhe Ní Laighin

 23. #1017472

  Dá mbeadh dlús pobail agus téagar sóisialta níos láidre ag an nGaeilge b’amhlaidh ab fhearr acmhainn an phobail dúshlán a thabhairt don éagothroime stádais seo.

  Ár leas – Conchúr Ó Giollagáin

 24. #1022732

  Tá “téagar” sa teanga go fóill agus níl amhras air ach go mairfidh sí, ar dhóigh amháin nó eile, go ceann tamaill fhada.

  40 bliain i mbun pinn - an scríbhneoir nár chaill a mhisneach riamh – Pól Ó Muirí

 25. #1031271

  Tairseach atá ann don fhilíocht sa Nua-Ghaeilge sa mhéid agus gur féidir léann agus téagar na filíochta a aithint athuair.

  Aifric Mac Aodha ag dul thar thairseach na filíochta – Liam Mac Amhlaigh

 26. #1078172

  Agus in áiteanna eile sa saothar, agus práinn agus téagar sóisialta níos géire lena a bhfuil á chur ar a shúile don léitheoir, tá an comhlánú céanna inste /ealaíne le feiceáil.

 27. #1109884

  Is scéal lán spraoi, grinn agus diabhlaíochta é, ach ag an am céanna tá doimhneacht agus téagar sna carachtair nach bhfeictear go minic i leabhair Ghaeilge do dhaoine óga.

 28. #1109914

  Cé go mb’fhéidir nach bhfuil scafántacht fhilíocht Sheáin Uí Thuama, Aindréis Mhic Craith ná Sheáin Chláraigh Uí Dhónaill i chuile dhán acu seo tá téagar iontu, spraoi, agus binb áirid.

 29. #1220718

  Téagar agus leithne sna hailt, go háirithe an ceann ag an Fheirsteach féin (Daltún) faoin teideal Imperialism and Independence 1914-1922.

 30. #1280075

  Bhí rásaí móra Shasana buaite aige lena linn agus ní raibh cur síos ar an téagar a roinn sé lena shliocht.

 31. #1280132

  Bhí rásaí móra Shasana buaite aige lena linn agus ní raibh cur síos ar an téagar a roinn sé lena shliocht.

 32. #1701493

  Anois nach mbeidh an costas sin ann, beidh níos mó airgid ag an eagarthóir le caitheamh ar scríbhneoirí agus ar iriseoirí físe, rud a chuirfidh téagar breise sa táirge.

 33. #1741762

  Cuireadh an cheist sin an chéad seo caite, sular tháinig an téagar sna Ceiltigh ar na mallaibh, ach b’fhéidir nach raibh a leithéid tráthúil roimhe seo.

 34. #1744624

  Is stiúrthóir é a chreideann go bhfuil téagar nach feas dúinn i gcuimhne an chine – go bhfuil cumhacht nach samhlaímid i dtiomantas an traidisiúin.

 35. #1744986

  Maidir le laigí polaitiúla - cuirtear téagar le focla Thaddeus Stevens (nár ghearráin iad ag an seanrógaire aclaí céanna) gur éascaigh Lincoln camastaíl pholaitiúil.

 36. #1754765

  Téagar sa bhfealsúnacht a dhírigh ar an gcur le chéile leis an albam a chríochnú - próiséas deacair, fada, cam, casta.

 37. #1757067

  Easpa ceannródaíochta le dul i ngleic le géarchéim an gheilleagair agus gan an téagar polaitiúil léirithe le go mbeadh meas coitianta tuillte aici (à la Dan Quayle).

 38. #1766420

  Sin an áit gur féidir le Robinson a bheith ag caint ar “sinne” agus téagar ag baint leis.

 39. #211106

  Mac feirmeora as oirthear na Gaillimhe ab ea Paud, den ghlúin Gardaí úd a bhí ag brath ar a dtéagar agus ar a neart coirp, ach níos mó ná sin, ar chorrghliceas lucht na talún nach scaoilfeadh le horlach dá gcuid.

 40. #619782

  Ach, go dtí seo, cé gur chuala mé go leor daoine á moladh go hard, ní léar dom an t-aitheantas is dual á thúirt dóibh ag daltaí na ‘scoile’: moltar an cheardaíocht iontu, ach déantar dísbheagadh ar a dtéagar – meastar go bhfuilid ró-éadrom, ró-éadoimhin le go n-áireofaí ina saothar ardfhilíochta iad.

 41. #619794

  Ach, go dtí seo, cé gur chuala mé go leor daoine á moladh go hard, ní léar dom an t-aitheantas is dual á thúirt dóibh ag daltaí na ‘scoile’: moltar an cheardaíocht iontu, ach déantar dísbheagadh ar a dtéagar – meastar go bhfuilid ró-éadrom, ró-éadoimhin le go n-áireofaí ina saothar ardfhilíochta iad.

 42. #778208

  Ach go dtí seo cé gur chuala mé go leor daoine á mholadh go hard, ní léir dom an t-aitheantas is dual a thabhairt dóibh ag daltaí na ‘scoile’; moltar an cheardaíocht iontu, ach déantar díspeagadh ar a dtéagar; meastar go bhfuil siad ró-éadrom, ró-éadomhain le go n-áireofaí ina saothar ardfhilíochta iad.

 43. #737798

  Bhí ‘Lá Mór na Gaeilge’ ar easpa téagair intleachtúil agus is chun leas fheachtasóirí na Gaeilge a bheadh sé scrúdú a dhéanamh ar scríbhinní Mháirtín Uí Chadhain, dar le John Mac Conchoille I léirmheas sa tsraith iomráiteach ‘Léachtaí Uí Chadhain’, scríobh an Dr Ciarán Ó Coigligh an méid seo: Tá sé intuigthe gur beag is fiú ó thaobh na smaointeoireachta polaitiúla cuid paimfléad Uí Chadhain agus nach bhfuil iontu ach roiseanna cumasacha cainte ócáideach a cumadh as láimh agus a bhfuil an gaisce, an tsimplíocht, agus an ceal téagair intleachtúil go barra bachall iontu.

 44. #387329

  Tá sé róluath buille faoi thuairim a thabhairt faoi théagar an tsocraithe atá á phlé agus b’fhéidir gur mímhuinín, mí-éifeacht, achrann, teannas agus teip faoi cheann leathbhliana atá i ndán dó.

 45. #774243

  Is teist nach beag ar théagar agus ar fheabhas fhilíocht Ní Dhomhnaill líon na leabhar agus na n-aistí critice a théann i ngleic lena saothar agus go mbraitear go fóill nach bhfuil deireadh ráite, go bhfuil gnéithe dá cuid filíochta atá fós le scagadh nó gnéithe a thuilleann tuilleadh scrúdaithe.

 46. #788190

  Is fíor sin, ar ndóigh, agus tugann leithéidí Kim McCone sa leabhar Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature nó J. E. Caerwyn Williams agus Máirín Ní Mhuiríosa ina leabhar Traidisiún Liteartha na nGael léargas breá dúinn ar fhairsinge agus ar théagar shaíocht na Gaeilge.

 47. #811733

  Is é a chumas saothraithe an bua is mó atá aige agus tá a sheasamh i measc na n–imirceoirí bunaithe ar a neart is a théagar fisiciúil, tréithe a léiríonn sé ar an láthair oibre, sa teach tábhairne agus ar na láithreacha éagsúla troda ina gcaithfidh sé é féin a chruthú mar ghaiscíoch i measc na bhfear.123 Cé go bhfuil saol sách teoranta á chaitheamh aige, is leor aige an Jeaicín Christy Power a threascairt i mbabhta dornálaíochta lena fhéinmheas a chothú an oiread agus is gá chun é a choinneáil ag saothrú leis i ról nach bhfuil chomh tarraingteach sin.

 48. #900718

  N’fheadar faoi théagar na sidelocks ag Dáithí ach is deas mar a oireann na haidiachtaí thuas le cur síos ar thaispeántas Mhic Uí Shé sa chruinneachán thar dhá oíche (The Rose of Tralee, RTÉ, aréir agus arú aréir).

 49. #1281988

  D’fhéach sé idir an dá shúil orthu ar fad, agus ní foláir nó thug gach duine acu sin suntas do théagar an fhir mhóir a bhí os a gcomhair agus na lámha móra sin a shealbhaigh an sliotar amhail is gur mirlín a bhí ann.

 50. #1676201

  Agus é trí bliana is fiche – aimsir an dara Cogadh Domhanda – siar leis go Conamara ar thóir fonn agus amhrán lena rothar, a pheann, beart mór smaointe, a théagar fireann agus a nádúr caoin.

 51. #291592

  Ina dhiaidh sin féin, tá súil agam nach bhfágfar an greann in áit na leathphingne, bhí na táirge is duaircí agus cumasaí, Breaking Bad, The Sopranos (cuimhnigh ar Pine Barrens), in ann i gcónaí an greann a shníomh isteach go breá gan barrthuisle a bhaint as téagair na gcarachtar agus na dteachtaireachtaí.

 52. #330115

  Níl mórán téagair ag baint leis na carachtair, ní nach ionadh, ach thaitin sé liom go raibh míreanna grinn chumasaigh fite fuaite tríd an scannán agus gan iad a bheith sa bhéal againn.

 53. #578409

  Rugadh Máirtín Ó Cadhain ag am den tsaol a raibh anmheas ar fhear maith láí nó sleán nó speile agus cé go raibh dalladh téagair agus dalladh spreactha ann le bualadh faoina leithéid d’obair, níorbh fhiú cac an deabhail ar phortach ná i ngarraí é. Ba iad Pádraic agus Máire a rinne an obair agus bhí mórchuid oibre le déanamh le greim a choinneáil i mbéal muirín chomh mór sin.

 54. #801742

  Dúirt an Breitheamh Barry gur fasach contúirteach a bheadh ann triail a chur ar athlá ar chúinsí a bhí chomh doiléir nó a raibh a laghad téagair ag baint leo agus a bhí san iarratas ó fhoireann cosanta an phríosúnaigh.

 55. #896224

  Ar an drochuair ar na saolta seo táthar ag cásamh athuair an easpa dul chun cinn atá déanta ag mná sa tionscal; an easpa carachtar le téagair; an easpa cothromaíochta ó thaobh pá; agus an róbhéim ar áilleacht agus gnéas.

 56. #1011949

  Dá dtosnódh clann na bpócaí tirime ar a theacht isteach i scoileanna na dtáillí, d'imeodh clann an airgid amach astu; dá dtosnódh an lucht oibre ar chuid cluichí an ghustail a imirt, tharraingeodh na téagair cluichí eile chucu féin; dá dtosnódh siad ag caint leis an mblas tachtaithe céanna, bhainfí casadh eile fós as blas cainte na meánaicme.

  Cothrom, mar dhea – Le Alan Titley

 57. #1028624

  Ag an am céanna tuigeann an t-eagras go bhfuil gá le cúrsa a mbeadh níos mó téagair ann do dhaltaí a bhfuil ardleibhéal Gaeilge acu agus tacaíonn an eagraíocht le héileamh Mheitheal ábhar nua, Saíocht agus Litríocht na Gaeilge, a chur ar fáil.

  Feachtas le hábhar nua Gaeilge a chur ar fáil don Ardteist – Máiréad Ní Chinnéide

 58. #1030185

  Ag an am céanna tuigeann an t-eagras go bhfuil gá le cúrsa a mbeadh níos mó téagair ann do dhaltaí a bhfuil ardleibhéal Gaeilge acu agus tacaíonn an eagraíocht le héileamh Mheitheal ábhar nua, Saíocht agus Litríocht na Gaeilge, a chur ar fáil.

  Feachtas le hábhar nua Gaeilge a chur ar fáil don Ardteist – Máiréad Ní Chinnéide

 59. #1153733

  Bhí a fhios agam as an easpa téagair a bhí ann nárbh ar Van Morrison a bhí mé ag déanamh agus bhí mé gar go maith dó nuair a thug mé faoi deara na bindealáin casta timpeall na láimhe a bhí i ngreim sa mic agus ar an lámh eile a bhí crochta san aer.

 60. #1327034

  Thug sé faoi deara leis go rabhthas ag baint níos mó leasa as na pearsana is cumasaí ó thaobh na haisteoireachta agus na Gaeilge de agus ag tabhairt ról níos imeallaí do na haisteoirí eile, rud a bhí inmholta nó go gcuirfeadh an chuid eile den chliar ‘sméar mullaigh ar a gcuid oiliúna agus snas ar a gcuid Gaeilge.’ Bhí rithim an scéil ‘rud beag róghasta’ i gcónaí ach bhí béim á leagan go stuama anois ar radhairc le beirt nó triúr seachas ar na ‘vignettes gairide lán d’aicsean ach gan mórán téagair’ a bhí ann roimhe sin.

 61. #1328918

  Dá chúinge an díospóireacht a bhí ag pobal na Gaeilge faoin tseirbhís, ba bhoichte ná sin arís an díospóireacht ‘náisiúnta’ a bhí go mór ar easpa téagair a bhuíochas don mhionlach glórach a raibh fonn orthu leanúint den chogadh idé-eolaíochta faoin teanga ó lár na 1960idí.

 62. #1585790

  An róshimplíocht agus an easpa téagair a chuir díomá orm faoin leabhar seo, a d’fhéadfadh a bheith i bhfad Éireann níos fearr dá ndéanfaí iniúchadh níos géire ar na téamaí móra atá ann — ról na mban sa tsochaí, an choimhlint in Éirinn ag tús an chéid seo caite, an cleamhnas agus an caidreamh idir fir agus mná ina measc.

 63. #1662723

  Tá Seachtain bunaithe a bheag nó a mhór ar mhúnla Foinse cé go bhfuil níos mó téagair iriseoireachta le sonrú sa chéad cúpla eagrán den nuachtán úr ná mar a bhí ar a réamhtheachta.

 64. #1729994

  Ní hamháin gur botún bunúsach é, ach sa sampla is fearr a bhí againn den am a raibh sé sin ag tarlú, is é sin, fás an-ard, ré an téagair Cheiltigh, níor bhain sé sin amach riamh é.

 65. #279618

  Tuigtear do Nuacht RTÉ gur theip ar an Rialaitheor Airgeadais na rioscaí a bhí ag dul i méid san earnáil bainceireachta a mheas.  Tá téagar leis na cinní a ghlacann an Fhiosrúchán Baincéireachta in aghaidh an Rialaitheora agus an Banc Ceannais.

 66. #284600

  Os a choinne sin, tá fianaise sa phobalbhreith seo go gcreideann an pobal gur gá go mbeadh téagar éigin i mbeartas an stáit ar son na Gaeilge, fiú mura bhfuil an Ghaeilge acu féin.

 67. #297433

  Tá toirt is téagar sa méid seo, tá áilleacht phróis ann, tá doimhne machnaimh ann, tá an dúchas go smior ann; tá fearann na fisiciúlachta go láidir ann, tá scéal agus cás na bhfear ann, tá plé ar bhail na tíre ann agus tuilleadh ach an léitheoireacht a dhéanamh.

 68. #305509

  Táthar ag iarraidh an dá thrá a fhreastal go dtí seo agus iarracht á dhéanamh téagar a chur sa charachtar agus míreanna teannasacha a sholáthar ach ag an am céanna táthar ag iarraidh an dríodar cainte a choimeád i lár an aonaigh.

 69. #333496

  Tá a áit dlite ar an liosta mar gheall ar an ngaisce a deineadh le cóiriú magnum opus Tolkien, téagar na gcarachtar, na maisiúcháin iontacha,  snáithe scéil a bhfuil cniotáil iontu agus míreanna aicsin den scoth.

 70. #333520

  Bhí téagar ag baint leis an scéal is leis na carachtair chomh maith agus cumhacht thar na bearta ag baint le hóráid Quint (Robert Shaw) faoi shlad na siorcanna ar chriú an USS Indianapolis.

 71. #582390

  Bhí tuairim mhaith agam faoi seo go raibh fáiteall nó téagar i ngar dhúinn nuair a rinne sé slat boird dá dhearnacha agus thug luí an scabhaitéara anuas ar an bhfiontarnach eascaí a bhí thart ar bhogach an riascaigh a bhí mórthimpeall an mhúta agus é, mar a déarfá, ag snámh ar a imleacán.

 72. #582496

  Tugadh faoi deara an strúiméad de rud seo ar fuaidreamh i mbarr toinne amach os cionn an Mhatail agus ós rud é go mbíodh go leor raice nó bruth faoi thír ag teacht isteach le toinn ag an am, cé a chuimhneodh nach téagar agus éadáil mhaith a bhí sa strúiméad seo?

 73. #583502

  Más fíor don seanchas, agus m’anam ’on deabhal nach raibh mórán thart an uair sin air, gur frítheadh seanchúpla eicínt greamaithe dá chéile sa leaba maidin amháin, más fíor é, agus go raibh fear eile ag scaoileadh cnaipe faoi sceach nuair a ghreamaigh a bhróga den talamh agus a threabhsar den sceach agus, mar bharr ar gach mí-ádh, de bharr na moille agus an strachailt mara ndearna téagar na cruóige cnap reoite i mbéal na canáile agus go mb’éigean é a fhágáil sínte ar leac an teallaigh ar feadh dhá oíche agus dhá lá agus a thóin leis an tine le go mbogfaí an meall.

 74. #670056

  Chuala mé léachtóir in Ollscoil Harvard, Bealtaine seo caite, ag rá gur mar ábhar scripte teilifíse do S4C a scríobhadh an leathdhosaen úrscéal Breatnaise is déanaí a raibh téagar iontu, agus go mb’fhéidir go mbeadh an scéal céanna againn i gConamara a luaithe a bheadh an t-airgead ar fáil to TG4 chun a gcuid scannán féin a dhéanamh.

 75. #737300

  Is mó arís a thuilleann an saothar aird chúramach den chineál seo mar go bhfuil de mhisneach ag an fhile foilsiú sa Ghaeilge amháin, gan maide croise feiceálach an Bhéarla faoina ascaill aige ach é ag tabhairt le fios go bhfuil sé cumasach sásta plé le healaín na Gaeilge, a bhfuil neart inti fós agus téagar.

 76. #740912

  Slat tomhais eile a bhí agam ná go raibh scata nach bhféadfaí a chur sa mheá, ar chúis amháin nó ar chúis eile: gan iontu ach promhadh pinn, scribleáil gan dealramh gan téagar, leis an sceimhle a choimeád ó dhoras; gan a bheith i gcuid eile acu ach cacamas, dar leis féin, agus iad caite i dtraipisí le mífhoighne agus náire; cuid eile fós acu a bhí clúmhillteach.

 77. #743969

  Tá sé le mothú go láidir nuair a bhreathnaímid ar na sleachta thuas fiú go bhfuil téagar teanga agus aontas álainn idir rogha na bhfocal nó cumas an fhriotail agus cur in iúl na cumarsáide atá ar maos tríd síos le beocht agus mothúcháin spreacúla an údair.

 78. #758756

  Bhí téagar i bhfallaí an tí, an tigh tirim ar ard ar imeall fheirm Chousins, radharc ar an seanchaisleán i mbun an tsráidbhaile ón gceann thoir, agus laethanta, nuair a ghlan an bháisteach, ar an loch.

 79. #776380

  Soiléiríonn Diarmaid Ó Doibhlin an nasc seo i gcomhthéacs fhilíocht an Ríordánaigh ach i bhfianaise téagar na colúnaíochta sa leabhar seo is ríléir gurb ionann an cur chuige a ghlac Liam Ó Muirthile agus é ina cholúnaí ‘cruthaitheach’ i dtréimhse dheireanach an fichiú haois.

 80. #778312

  Dá ndéarfá le duine tar éis filíocht an dreama úd a léamh dó, go dtiocfadh Seán Ó Ríordáin agus Máire Mhac an tSaoi ar an bhfód i gcás na filíochta agus Máirtín Ó Cadhain i gcás an phróis, déarfadh sé gur dheargamadán tú nó go raibh tú ag magadh faoi mar nach raibh a leithéid de neart sa Ghaeilge, gur theanga shilte gan téagar í a bhí imithe i léig is in ísle brí.

 81. #788195

  Seo sliocht ó aistriúchán ar an téacs Mesca Ulad atá le fáil in Leabhar Laighean: Ní féidir cumas scolártha an aistritheora a shéanadh, tá an t-aistriúchán cruinn go leor, ach is ar éigean a bhlaisimid téagar liteartha an téacs, ach an prós á thachtadh le frásaí ar nós, ‘So savage was their onset’, ‘it fell therefrom’ nó ‘Whence came the weapon-clangour’.

 82. #826849

  Tá an-chuntas sa réamhrá ag file cáiliúil ceardúil, Máire Mhac a’ tSaoi, ar an teanga trédhearcach san, agus sa chás seo níl aon amhras ná go n-aithníonn ciaróg ciar­óg eile: tá Máire Mhac a’tSaoi ag saothrú na filíochta le fada an lá, ach is annamh a fhoilsíonn sí cnuasach; is mó aici gontacht cainte ná téagar leabhair.

 83. #910588

  Cuirtear airde agus déanamh colainne sa gcomhaireamh sa miosúr seo.  Ach, beag beann ar an eolaíocht sin, bheadh mórán chuile bhall d’fhoireann rugbaí na hÉireann i bhfad ró-throm de réir na dtorthaí a bheadh air seo – sin ceann de na lochtanna a bhaineann leis an gcóras BMI.  Ní fhaigheann sé léamh réadúil ar dhaoine a bhfuil téagar an-láidir cnámha agus matán iontu.

 84. #910608

  Cuirtear airde agus déanamh colainne sa gcomhaireamh sa miosúr seo.  Ach, beag beann ar an eolaíocht sin, bheadh mórán chuile bhall d’fhoireann rugbaí na hÉireann i bhfad ró-throm de réir na dtorthaí a bheadh air seo – sin ceann de na lochtanna a bhaineann leis an gcóras BMI.  Ní fhaigheann sé léamh réadúil ar dhaoine a bhfuil téagar an-láidir cnámha agus matán iontu.

 85. #1015875

  De réir taighde atá déanta sa tír seo agus thar lear, teastaíonn leabhair a bhfuil téagar iontu ó na daoine óga san aoisghrúpa sin, scéalta a chuireann síos ar an saol a bhfuil eolas acu air agus a chuidíonn leo tuiscint níos fearr a fháil ar na fadhbanna atá acu féin.

  Mol na leitheoiri agus tiocfaidh siad – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 86. #1270647

  Anois, mura bhfuil dul amú orainn uilig, nó mura bhfuil an dallamullóg curtha orainn, is pobail fhíorthábhachtach iad pobail na fíorGhaeltachta.  ’Siad a choinnigh an chéad teanga náisiúnta beo agus bríomhar.  Ceart go leor, tá téagar na Gaeilge gafa chun deiridh roinnt sna ceantracha sin agus an té a déarfadh a mhalairt bheadh sé ag cur leis an gcur i gcéill a bhíonn ar bun scaití.

 87. #1274570

  Bíonn téagar agus substaint i gcuid acu faoi dheireadh – mar shampla, an bille príobháideach a dhréachtaigh an Teachta Dála de chuid Fhine Gael as Sligeach Tony McLoughlin chun fraiceáil a chosc, bille a shínigh an tUachtarán coicís ó shin.

 88. #1303922

  Ní call a rá go bhfuilim ar an airdeall faoin ngá a chinntiú, oiread agus is féidir, go bhfuil fiúntas leis an gclár beart a mbeifear ag súil leis a chur i dtoll a chéile mar chuid den phlean críochnúil agus tá gá dá réir a chinntiú go bhfuil téagar agus tairbhe le pé bearta a bheidh sa phlean i ndeireadh thiar thall.

 89. #1328094

  De réir an phlean, d’fhágfadh toirt agus téagar an sceidil nua go dtiocfadh méadú ar sciar náisiúnta TG4 den lucht féachana ó 2 faoin gcéad go 2.5–3 faoin gcéad thar thréimhse chúig bliana.

 90. #1341899

  Ní call a rá go bhfuilim ar an airdeall chomh maith faoin ngá a chinntiú, oiread agus is féidir, go bhfuil fiúntas leis an gclár bearta a mbeifear ag súil leis a chur i dtoll a chéile mar chuid den phlean críochnúil agus is gá, dá réir, a chinntiú go bhfuil téagar agus tairbhe le pé bearta a bheidh sa phlean i ndeireadh thiar thall,” a dúirt Joe McHugh.

 91. #1348341

  Bíonn an léitheoir ag súil leis an téagar céanna i ngach eagrán, leis an stíl nó leis an tsúil ar leith a mheallann ar ais é – ach ní fhéadfá an ceapaire, gabh mo leithscéal, an colún céanna a chur os a chomhair arís is arís eile.

 92. #1589410

  agus tá doimhneacht agus téagar sna leaganacha uaidh a thugann léargas dúinn, ní amháin ar an gcur amach a bhí aige ar an teanga, ach ar fhorbairt a intinne agus a chumais mar scríbhneoir cruthaitheach chomh maith.

 93. #1623528

  Dá fheabhas é an cíoradh a dhéantar ar réimsí eile sa leabhar, tá idir úire agus téagar ar leith ag roinnt leis an éachtaint a thugtar ar ról na Gaeilge san eaglais Chaitliceach i gcaibidil a sé, ‘Language and Catholic Devotional Reform,’ agus i gcaibidil a seacht, ‘Priests, Pastoral Care, and Catholic Policy’.

 94. #1697321

  Ach, tá a fhios ag an saol go bhfuil cuid den téagar caillte ag an nGaeilge i gcuid mhór pobal Gaeltachta, agus ní éalóidh Carna ó shruth an tsaoil, fiú agus go bhfuil sé 50 míle siar ó chathair na Gaillimhe.

  Carna

 95. #1710474

  Le tréimhse mhaith blianta anuas is daoine gorma iad cuid shuntasach de shárimreoirí spóirt Mheiriceá i spóirt ar nós na dornálaíochta, na lúthchleasa raoin agus faiche, na cispheile, na leadóige (i measc na mban ar aon nós) agus na peile Meiriceánaí agus ar ndóigh is fear gorm é an galfaire is fearr ar domhan, Téagar na Coille é féin.

 96. #1754490

  Mothaíonn sí nach bhfuil aon "mhacallaí ag roinnt leis, ná aon téagar, sé sin, níl aon rud a bhraithfeá le bláth." Luann sí daoine mar Mháirtín Ó Direáin, Nuala Ní Dhomhnaill agus Cathal Ó Searcaigh mar fhilí a thaitníonn léi, toisc go bhfuil an fhilíocht a scríobhann siad orgánach.

 97. #1768822

  Bheinnse sásta dá bhféadfainn an sórt teangan, an téagar teangan a bhí ann sna caogaidí i gCiarraí, a choimeád beo." Measann sí go bhfuil an teanga "fachta ana-thana" sa Ghaeltacht, gur sórt *creole* atá daoine ag labhairt anois.

 98. #1798808

  Ar an stáitse agus seo ar siúl, bhraitheas go raibh linn (bhí muinín agus téagar ag baint linn nach mbíodh againn roimhe seo) agus nuair a tháinig nóiméad Liam bhíos cinnte go gcuirfeadh a sheinnt iontas ar na moltóirí agus go mbéarfaimis an chraobh linn.

 99. #1854149

  Mhair muid ar feadh cúig bliana ar bhlaisteanna flaithiúla poiblíochta ar mhór an sásamh croí iad go pearsanta ach ar bheag a dtairbhe nuair nach raibh an téagar ná an gníomh ag cur leo go minic.

 100. #1436696

  Seo m’fhocal deireanach ar an ábhar sin ó lch 390 den leabhar uasal seo ó pheann Thaidhg Uí Dhúshlaáine: ‘..Más seachadadh atá i gceist le traidisiún (agus is é de réir shanasaíocht an fhocail traditio), leanann de sin go mbeifear de shíor ag déanamh athnuachana ar an oidhreacht chun go mbeidh sí ina traidisiún beo agus ina fórsa chun téagair agus chun féiniúlachta ag an bpobal.

 101. #286555

  Nach furas don lobhar seo labhairt ar mhná Is gan fuinneamh ‘na chom ná cabhair ‘na chnámha.” Agus seo bean atá ag casaoid faoi gan fad ná téagar a bheith san uirlis atá ag a fear siúd.

 102. #910026

  An ‘Granite State’ a tugtar ar New Hampshire; tá righneas sa talamh agus tá téagar sna clocha.  Tá a chosa i dtaca go láidir ag Donald Trump anseo i gcónaí.  Bhí na spallaí á gcaitheamh i New Hampshire Dé Sathairn; bhí Trump féin ansin agus é den bharúil gur cheart scrúdú drugaí a chur ar Hillary.  B’fhacthas dósan go raibh ábhar éigin ag cur fuadair lena hiompar sa díospóireacht teilifíse is deireanaí a bhí acu, a deir sé.  Agus, ar ndóigh, níor lig sé thairis an deis leis an bhfuadar sin a chur i gcomórtas leis an lagar a tháinig uirthi i Nua-Eabhrac le gairid.

 103. #1357487

  Deir saineolaithe nach bhfuil aon rud i leasuithe atá molta ag an Aire Dlí agus Cirt ar an mbille nua faoi cheapacháin bhreithiúna a chinnteodh go mbeadh Gaeilge mhaith ag breithiúna Tá dhá leasú reachtaíochta maidir le ceapacháin bhreithiúna a bhfuil Gaeilge acu molta ag an Aire Dlí agus Cirt, ach deir saineolaithe ar an dlí agus an Ghaeilge gur “deis amú” atá iontu toisc gan “aon téagar a bheith iontu”.

 104. #1368779

  téagar staire na Dámh Scoile níos faide ná sin féin go deimhin agus clú ar cheard, ar chaighdeán agus ar chumas na cumadóireachta filíochta agus na n-amhrán i Múscraí.  Caitríona Ní Chonaill i mbun aithrise Tá gnéithe éagsúla le reachtaíocht na Dámh Scoile - idir foirmeálta agus neamhfhoirmeálta.  Go foirmeálta, gach bliain cumann Uachtarán na Dáimhe 'Cuireadh' agus seolann chuig rannpháirtithe na scoile é.

 105. #1701490

  Téagar sa Táirge ======= Bhíodh thart ar €10,000 á chaitheamh ag Gaelscéal ar an gcostas clódóireachta gach seachtain.

 106. #1758015

  Bíonn Téagar i gCultúr ============ Ar ndóigh, tá clú ar Higgins, ní hamháin mar pholaiteoir ach mar fhear léinn agus mar fhear ar luachmhar leis cúrsaí cultúir, dearcadh a fuair sé ó thaobh na dtaobhann.

 107. #284892

  Súil ó Bherlin ar a bhfuil le rá thall faoin gcluiche aréir i nGelsenkirchen Pictiúr: ©INPHO/Donall Farmer Cé go raibh slacht agus téagair in imirt na hÉireann aréir, níorbh in an scéal sna nuachtáin sa Ghearmáin ar maidin.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.