Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

221 toradh in 175 doiciméad

 1. #1031270

  téagar an léinn le sonrú sa chnuasach seo.

  Aifric Mac Aodha ag dul thar thairseach na filíochta – Liam Mac Amhlaigh

 2. #1744614

  Aleksei Fedorchenko a cheap Silent Souls a chíorann ‘téagar nach feas dúinn i gcuimhne an chine ...

 3. #266301

  Bhí sé ráite ag ceannasaí an EuroGhrúpa Jeroen Dijsselbloem nach mbeadh aon chainteanna idir Airí Airgeadais muna mbeadh téagar sna moltaí a thiocfadh ón nGréig.

 4. #285144

  Tá an chuma ar chúrsaí go bhfuil cuid den toirt agus den téagar a bhíodh i gCúige Laighean agus i gCúige Mumhan ídithe go pointe.

 5. #285216

  Thaitin “téagar agus substaint” an tsuímh le Ceannaire an Aonaid Cumarsáide in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Uinsionn Mac Dubhghaill, a bhí i mbun léirmheasa ar Adhmhaidin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 6. #286584

  Ach dúirt an tUas O’Higgins nach bhféadfaí a rá go raibh an t-iarratas chun tástálacha nua a dhéanamh ar an ábhar gan téagar ná bunús.

 7. #288074

  Sin é an iomaire ina bhfuil sé mar sin, sáinnithe áit éigin idir réalachas/foréigean Ryan agus téagar/léargas an táirge Iosraelaigh.

 8. #877421

  Ní dheachaigh sé riamh ar chúl sceiche agus a fhíoch á dhíriú ar pholaiteoirí an stáit: ‘Measa iad ná Gaill is Péindlí/ Daorstátpholaiteoirí Éireann’ a deir sé sa dán ‘Fir gan Téagar’.

 9. #1000402

  Is cultúr é cultúr na ngiotán cainte ar beag téagar atá ann agus a chailleann a bhláth go rí-thapa.

  Neart fuaime; beagán céille – Mícheál Ó Haodha

 10. #1004005

  Ach níor thug siad dom ach bileog thanaí gan téagar agus treoracha casta le rith anonn agus anall.

  Bípeáil agus béicíl – Caoimhe Ní Laighin

 11. #1017472

  Dá mbeadh dlús pobail agus téagar sóisialta níos láidre ag an nGaeilge b’amhlaidh ab fhearr acmhainn an phobail dúshlán a thabhairt don éagothroime stádais seo.

  Ár leas – Conchúr Ó Giollagáin

 12. #1022732

  Tá “téagar” sa teanga go fóill agus níl amhras air ach go mairfidh sí, ar dhóigh amháin nó eile, go ceann tamaill fhada.

  40 bliain i mbun pinn - an scríbhneoir nár chaill a mhisneach riamh – Pól Ó Muirí

 13. #1031271

  Tairseach atá ann don fhilíocht sa Nua-Ghaeilge sa mhéid agus gur féidir léann agus téagar na filíochta a aithint athuair.

  Aifric Mac Aodha ag dul thar thairseach na filíochta – Liam Mac Amhlaigh

 14. #1078172

  Agus in áiteanna eile sa saothar, agus práinn agus téagar sóisialta níos géire lena a bhfuil á chur ar a shúile don léitheoir, tá an comhlánú céanna inste /ealaíne le feiceáil.

 15. #1109884

  Is scéal lán spraoi, grinn agus diabhlaíochta é, ach ag an am céanna tá doimhneacht agus téagar sna carachtair nach bhfeictear go minic i leabhair Ghaeilge do dhaoine óga.

 16. #1109914

  Cé go mb’fhéidir nach bhfuil scafántacht fhilíocht Sheáin Uí Thuama, Aindréis Mhic Craith ná Sheáin Chláraigh Uí Dhónaill i chuile dhán acu seo tá téagar iontu, spraoi, agus binb áirid.

 17. #1220718

  Téagar agus leithne sna hailt, go háirithe an ceann ag an Fheirsteach féin (Daltún) faoin teideal Imperialism and Independence 1914-1922.

 18. #1280075

  Bhí rásaí móra Shasana buaite aige lena linn agus ní raibh cur síos ar an téagar a roinn sé lena shliocht.

 19. #1280132

  Bhí rásaí móra Shasana buaite aige lena linn agus ní raibh cur síos ar an téagar a roinn sé lena shliocht.

 20. #1701493

  Anois nach mbeidh an costas sin ann, beidh níos mó airgid ag an eagarthóir le caitheamh ar scríbhneoirí agus ar iriseoirí físe, rud a chuirfidh téagar breise sa táirge.

 21. #1741762

  Cuireadh an cheist sin an chéad seo caite, sular tháinig an téagar sna Ceiltigh ar na mallaibh, ach b’fhéidir nach raibh a leithéid tráthúil roimhe seo.

 22. #1744624

  Is stiúrthóir é a chreideann go bhfuil téagar nach feas dúinn i gcuimhne an chine – go bhfuil cumhacht nach samhlaímid i dtiomantas an traidisiúin.

 23. #1744986

  Maidir le laigí polaitiúla - cuirtear téagar le focla Thaddeus Stevens (nár ghearráin iad ag an seanrógaire aclaí céanna) gur éascaigh Lincoln camastaíl pholaitiúil.

 24. #1754765

  Téagar sa bhfealsúnacht a dhírigh ar an gcur le chéile leis an albam a chríochnú - próiséas deacair, fada, cam, casta.

 25. #1757067

  Easpa ceannródaíochta le dul i ngleic le géarchéim an gheilleagair agus gan an téagar polaitiúil léirithe le go mbeadh meas coitianta tuillte aici (à la Dan Quayle).

 26. #1766420

  Sin an áit gur féidir le Robinson a bheith ag caint ar “sinne” agus téagar ag baint leis.

 27. #279618

  Tuigtear do Nuacht RTÉ gur theip ar an Rialaitheor Airgeadais na rioscaí a bhí ag dul i méid san earnáil bainceireachta a mheas.  Tá téagar leis na cinní a ghlacann an Fhiosrúchán Baincéireachta in aghaidh an Rialaitheora agus an Banc Ceannais.

 28. #284600

  Os a choinne sin, tá fianaise sa phobalbhreith seo go gcreideann an pobal gur gá go mbeadh téagar éigin i mbeartas an stáit ar son na Gaeilge, fiú mura bhfuil an Ghaeilge acu féin.

 29. #297433

  Tá toirt is téagar sa méid seo, tá áilleacht phróis ann, tá doimhne machnaimh ann, tá an dúchas go smior ann; tá fearann na fisiciúlachta go láidir ann, tá scéal agus cás na bhfear ann, tá plé ar bhail na tíre ann agus tuilleadh ach an léitheoireacht a dhéanamh.

 30. #305509

  Táthar ag iarraidh an dá thrá a fhreastal go dtí seo agus iarracht á dhéanamh téagar a chur sa charachtar agus míreanna teannasacha a sholáthar ach ag an am céanna táthar ag iarraidh an dríodar cainte a choimeád i lár an aonaigh.

 31. #333496

  Tá a áit dlite ar an liosta mar gheall ar an ngaisce a deineadh le cóiriú magnum opus Tolkien, téagar na gcarachtar, na maisiúcháin iontacha,  snáithe scéil a bhfuil cniotáil iontu agus míreanna aicsin den scoth.

 32. #333520

  Bhí téagar ag baint leis an scéal is leis na carachtair chomh maith agus cumhacht thar na bearta ag baint le hóráid Quint (Robert Shaw) faoi shlad na siorcanna ar chriú an USS Indianapolis.

 33. #582390

  Bhí tuairim mhaith agam faoi seo go raibh fáiteall nó téagar i ngar dhúinn nuair a rinne sé slat boird dá dhearnacha agus thug luí an scabhaitéara anuas ar an bhfiontarnach eascaí a bhí thart ar bhogach an riascaigh a bhí mórthimpeall an mhúta agus é, mar a déarfá, ag snámh ar a imleacán.

 34. #582496

  Tugadh faoi deara an strúiméad de rud seo ar fuaidreamh i mbarr toinne amach os cionn an Mhatail agus ós rud é go mbíodh go leor raice nó bruth faoi thír ag teacht isteach le toinn ag an am, cé a chuimhneodh nach téagar agus éadáil mhaith a bhí sa strúiméad seo?

 35. #583502

  Más fíor don seanchas, agus m’anam ’on deabhal nach raibh mórán thart an uair sin air, gur frítheadh seanchúpla eicínt greamaithe dá chéile sa leaba maidin amháin, más fíor é, agus go raibh fear eile ag scaoileadh cnaipe faoi sceach nuair a ghreamaigh a bhróga den talamh agus a threabhsar den sceach agus, mar bharr ar gach mí-ádh, de bharr na moille agus an strachailt mara ndearna téagar na cruóige cnap reoite i mbéal na canáile agus go mb’éigean é a fhágáil sínte ar leac an teallaigh ar feadh dhá oíche agus dhá lá agus a thóin leis an tine le go mbogfaí an meall.

 36. #670056

  Chuala mé léachtóir in Ollscoil Harvard, Bealtaine seo caite, ag rá gur mar ábhar scripte teilifíse do S4C a scríobhadh an leathdhosaen úrscéal Breatnaise is déanaí a raibh téagar iontu, agus go mb’fhéidir go mbeadh an scéal céanna againn i gConamara a luaithe a bheadh an t-airgead ar fáil to TG4 chun a gcuid scannán féin a dhéanamh.

 37. #737300

  Is mó arís a thuilleann an saothar aird chúramach den chineál seo mar go bhfuil de mhisneach ag an fhile foilsiú sa Ghaeilge amháin, gan maide croise feiceálach an Bhéarla faoina ascaill aige ach é ag tabhairt le fios go bhfuil sé cumasach sásta plé le healaín na Gaeilge, a bhfuil neart inti fós agus téagar.

 38. #740912

  Slat tomhais eile a bhí agam ná go raibh scata nach bhféadfaí a chur sa mheá, ar chúis amháin nó ar chúis eile: gan iontu ach promhadh pinn, scribleáil gan dealramh gan téagar, leis an sceimhle a choimeád ó dhoras; gan a bheith i gcuid eile acu ach cacamas, dar leis féin, agus iad caite i dtraipisí le mífhoighne agus náire; cuid eile fós acu a bhí clúmhillteach.

 39. #743969

  Tá sé le mothú go láidir nuair a bhreathnaímid ar na sleachta thuas fiú go bhfuil téagar teanga agus aontas álainn idir rogha na bhfocal nó cumas an fhriotail agus cur in iúl na cumarsáide atá ar maos tríd síos le beocht agus mothúcháin spreacúla an údair.

 40. #758756

  Bhí téagar i bhfallaí an tí, an tigh tirim ar ard ar imeall fheirm Chousins, radharc ar an seanchaisleán i mbun an tsráidbhaile ón gceann thoir, agus laethanta, nuair a ghlan an bháisteach, ar an loch.

 41. #776380

  Soiléiríonn Diarmaid Ó Doibhlin an nasc seo i gcomhthéacs fhilíocht an Ríordánaigh ach i bhfianaise téagar na colúnaíochta sa leabhar seo is ríléir gurb ionann an cur chuige a ghlac Liam Ó Muirthile agus é ina cholúnaí ‘cruthaitheach’ i dtréimhse dheireanach an fichiú haois.

 42. #778312

  Dá ndéarfá le duine tar éis filíocht an dreama úd a léamh dó, go dtiocfadh Seán Ó Ríordáin agus Máire Mhac an tSaoi ar an bhfód i gcás na filíochta agus Máirtín Ó Cadhain i gcás an phróis, déarfadh sé gur dheargamadán tú nó go raibh tú ag magadh faoi mar nach raibh a leithéid de neart sa Ghaeilge, gur theanga shilte gan téagar í a bhí imithe i léig is in ísle brí.

 43. #788195

  Seo sliocht ó aistriúchán ar an téacs Mesca Ulad atá le fáil in Leabhar Laighean: Ní féidir cumas scolártha an aistritheora a shéanadh, tá an t-aistriúchán cruinn go leor, ach is ar éigean a bhlaisimid téagar liteartha an téacs, ach an prós á thachtadh le frásaí ar nós, ‘So savage was their onset’, ‘it fell therefrom’ nó ‘Whence came the weapon-clangour’.

 44. #826849

  Tá an-chuntas sa réamhrá ag file cáiliúil ceardúil, Máire Mhac a’ tSaoi, ar an teanga trédhearcach san, agus sa chás seo níl aon amhras ná go n-aithníonn ciaróg ciar­óg eile: tá Máire Mhac a’tSaoi ag saothrú na filíochta le fada an lá, ach is annamh a fhoilsíonn sí cnuasach; is mó aici gontacht cainte ná téagar leabhair.

 45. #910588

  Cuirtear airde agus déanamh colainne sa gcomhaireamh sa miosúr seo.  Ach, beag beann ar an eolaíocht sin, bheadh mórán chuile bhall d’fhoireann rugbaí na hÉireann i bhfad ró-throm de réir na dtorthaí a bheadh air seo – sin ceann de na lochtanna a bhaineann leis an gcóras BMI.  Ní fhaigheann sé léamh réadúil ar dhaoine a bhfuil téagar an-láidir cnámha agus matán iontu.

 46. #910608

  Cuirtear airde agus déanamh colainne sa gcomhaireamh sa miosúr seo.  Ach, beag beann ar an eolaíocht sin, bheadh mórán chuile bhall d’fhoireann rugbaí na hÉireann i bhfad ró-throm de réir na dtorthaí a bheadh air seo – sin ceann de na lochtanna a bhaineann leis an gcóras BMI.  Ní fhaigheann sé léamh réadúil ar dhaoine a bhfuil téagar an-láidir cnámha agus matán iontu.

 47. #1015875

  De réir taighde atá déanta sa tír seo agus thar lear, teastaíonn leabhair a bhfuil téagar iontu ó na daoine óga san aoisghrúpa sin, scéalta a chuireann síos ar an saol a bhfuil eolas acu air agus a chuidíonn leo tuiscint níos fearr a fháil ar na fadhbanna atá acu féin.

  Mol na leitheoiri agus tiocfaidh siad – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 48. #1270647

  Anois, mura bhfuil dul amú orainn uilig, nó mura bhfuil an dallamullóg curtha orainn, is pobail fhíorthábhachtach iad pobail na fíorGhaeltachta.  ’Siad a choinnigh an chéad teanga náisiúnta beo agus bríomhar.  Ceart go leor, tá téagar na Gaeilge gafa chun deiridh roinnt sna ceantracha sin agus an té a déarfadh a mhalairt bheadh sé ag cur leis an gcur i gcéill a bhíonn ar bun scaití.

 49. #1274570

  Bíonn téagar agus substaint i gcuid acu faoi dheireadh – mar shampla, an bille príobháideach a dhréachtaigh an Teachta Dála de chuid Fhine Gael as Sligeach Tony McLoughlin chun fraiceáil a chosc, bille a shínigh an tUachtarán coicís ó shin.

 50. #1303922

  Ní call a rá go bhfuilim ar an airdeall faoin ngá a chinntiú, oiread agus is féidir, go bhfuil fiúntas leis an gclár beart a mbeifear ag súil leis a chur i dtoll a chéile mar chuid den phlean críochnúil agus tá gá dá réir a chinntiú go bhfuil téagar agus tairbhe le pé bearta a bheidh sa phlean i ndeireadh thiar thall.

 51. #1328094

  De réir an phlean, d’fhágfadh toirt agus téagar an sceidil nua go dtiocfadh méadú ar sciar náisiúnta TG4 den lucht féachana ó 2 faoin gcéad go 2.5–3 faoin gcéad thar thréimhse chúig bliana.

 52. #1341899

  Ní call a rá go bhfuilim ar an airdeall chomh maith faoin ngá a chinntiú, oiread agus is féidir, go bhfuil fiúntas leis an gclár bearta a mbeifear ag súil leis a chur i dtoll a chéile mar chuid den phlean críochnúil agus is gá, dá réir, a chinntiú go bhfuil téagar agus tairbhe le pé bearta a bheidh sa phlean i ndeireadh thiar thall,” a dúirt Joe McHugh.

 53. #1348341

  Bíonn an léitheoir ag súil leis an téagar céanna i ngach eagrán, leis an stíl nó leis an tsúil ar leith a mheallann ar ais é – ach ní fhéadfá an ceapaire, gabh mo leithscéal, an colún céanna a chur os a chomhair arís is arís eile.

 54. #1589410

  agus tá doimhneacht agus téagar sna leaganacha uaidh a thugann léargas dúinn, ní amháin ar an gcur amach a bhí aige ar an teanga, ach ar fhorbairt a intinne agus a chumais mar scríbhneoir cruthaitheach chomh maith.

 55. #1623528

  Dá fheabhas é an cíoradh a dhéantar ar réimsí eile sa leabhar, tá idir úire agus téagar ar leith ag roinnt leis an éachtaint a thugtar ar ról na Gaeilge san eaglais Chaitliceach i gcaibidil a sé, ‘Language and Catholic Devotional Reform,’ agus i gcaibidil a seacht, ‘Priests, Pastoral Care, and Catholic Policy’.

 56. #1697321

  Ach, tá a fhios ag an saol go bhfuil cuid den téagar caillte ag an nGaeilge i gcuid mhór pobal Gaeltachta, agus ní éalóidh Carna ó shruth an tsaoil, fiú agus go bhfuil sé 50 míle siar ó chathair na Gaillimhe.

  Carna

 57. #1710474

  Le tréimhse mhaith blianta anuas is daoine gorma iad cuid shuntasach de shárimreoirí spóirt Mheiriceá i spóirt ar nós na dornálaíochta, na lúthchleasa raoin agus faiche, na cispheile, na leadóige (i measc na mban ar aon nós) agus na peile Meiriceánaí agus ar ndóigh is fear gorm é an galfaire is fearr ar domhan, Téagar na Coille é féin.

 58. #1754490

  Mothaíonn sí nach bhfuil aon "mhacallaí ag roinnt leis, ná aon téagar, sé sin, níl aon rud a bhraithfeá le bláth." Luann sí daoine mar Mháirtín Ó Direáin, Nuala Ní Dhomhnaill agus Cathal Ó Searcaigh mar fhilí a thaitníonn léi, toisc go bhfuil an fhilíocht a scríobhann siad orgánach.

 59. #1768822

  Bheinnse sásta dá bhféadfainn an sórt teangan, an téagar teangan a bhí ann sna caogaidí i gCiarraí, a choimeád beo." Measann sí go bhfuil an teanga "fachta ana-thana" sa Ghaeltacht, gur sórt *creole* atá daoine ag labhairt anois.

 60. #1798808

  Ar an stáitse agus seo ar siúl, bhraitheas go raibh linn (bhí muinín agus téagar ag baint linn nach mbíodh againn roimhe seo) agus nuair a tháinig nóiméad Liam bhíos cinnte go gcuirfeadh a sheinnt iontas ar na moltóirí agus go mbéarfaimis an chraobh linn.

 61. #1854149

  Mhair muid ar feadh cúig bliana ar bhlaisteanna flaithiúla poiblíochta ar mhór an sásamh croí iad go pearsanta ach ar bheag a dtairbhe nuair nach raibh an téagar ná an gníomh ag cur leo go minic.

 62. #286555

  Nach furas don lobhar seo labhairt ar mhná Is gan fuinneamh ‘na chom ná cabhair ‘na chnámha.” Agus seo bean atá ag casaoid faoi gan fad ná téagar a bheith san uirlis atá ag a fear siúd.

 63. #910026

  An ‘Granite State’ a tugtar ar New Hampshire; tá righneas sa talamh agus tá téagar sna clocha.  Tá a chosa i dtaca go láidir ag Donald Trump anseo i gcónaí.  Bhí na spallaí á gcaitheamh i New Hampshire Dé Sathairn; bhí Trump féin ansin agus é den bharúil gur cheart scrúdú drugaí a chur ar Hillary.  B’fhacthas dósan go raibh ábhar éigin ag cur fuadair lena hiompar sa díospóireacht teilifíse is deireanaí a bhí acu, a deir sé.  Agus, ar ndóigh, níor lig sé thairis an deis leis an bhfuadar sin a chur i gcomórtas leis an lagar a tháinig uirthi i Nua-Eabhrac le gairid.

 64. #1357487

  Deir saineolaithe nach bhfuil aon rud i leasuithe atá molta ag an Aire Dlí agus Cirt ar an mbille nua faoi cheapacháin bhreithiúna a chinnteodh go mbeadh Gaeilge mhaith ag breithiúna Tá dhá leasú reachtaíochta maidir le ceapacháin bhreithiúna a bhfuil Gaeilge acu molta ag an Aire Dlí agus Cirt, ach deir saineolaithe ar an dlí agus an Ghaeilge gur “deis amú” atá iontu toisc gan “aon téagar a bheith iontu”.

 65. #1368779

  téagar staire na Dámh Scoile níos faide ná sin féin go deimhin agus clú ar cheard, ar chaighdeán agus ar chumas na cumadóireachta filíochta agus na n-amhrán i Múscraí.  Caitríona Ní Chonaill i mbun aithrise Tá gnéithe éagsúla le reachtaíocht na Dámh Scoile - idir foirmeálta agus neamhfhoirmeálta.  Go foirmeálta, gach bliain cumann Uachtarán na Dáimhe 'Cuireadh' agus seolann chuig rannpháirtithe na scoile é.

 66. #1701490

  Téagar sa Táirge ======= Bhíodh thart ar €10,000 á chaitheamh ag Gaelscéal ar an gcostas clódóireachta gach seachtain.

 67. #1758015

  Bíonn Téagar i gCultúr ============ Ar ndóigh, tá clú ar Higgins, ní hamháin mar pholaiteoir ach mar fhear léinn agus mar fhear ar luachmhar leis cúrsaí cultúir, dearcadh a fuair sé ó thaobh na dtaobhann.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.