Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

tuarascáil

ar

margadh

27 toradh in 25 doiciméad

 1. #754084

  Tá aird tarraingthe ag tuarascáil an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste ar an dóigh ar cuireadh luach ar an mhaoin agus ar an mhargaíocht a rinneadh roimh ré.  Thug bainc Éireannacha £4.6 billiún ar iasacht d'fhorbróirí sa Tuaisceart, cheannaigh NAMA na hiasachtaí ar £1.9 billiún sular dhíol siad iad ar £1.3 billiún le comhlacht as Meiriceá, Cerberus, i 2014.  Deir an tuarascáil nach bhfuil aon fhianaise ann go raibh sé i gceist ag NAMA a gcuid maoine uilig i dTuaisceart Éireann a dhíol i bpunann amháin go dtí gur scríobh comhlacht dlíodóirí as Meiriceá, Brown Rudnick, chucu thar ceann an chomhlachta infheistíochta Pimco i Meitheamh 2013 agus iad ag tairiscint margadh eiseach.  Léirítear sa tuarascáil gur tharraing Pimco amach as an phróiseas i Márta 2014 i ndiaidh dóibh NAMA a chur ar an eolas faoi híocaíocht a bhain le Brown Rudnick, comhlacht dlíodóirí d'arbh ainm Tughans agus iar bhall de Choiste Comhairleach NAMA i dTuaisceart Éireann.  Thángthas ar £7 milliún ansin i gcuntas ar Oileán Mhanann a raibh smacht ag comhpháirtí bainistíochta i Tughans, Ian Coulter, air.  D'éirigh seisean as a phost nuair a thángthas ar an airgead.  Deir NAMA nach nglacann siad leis an mhéid atá sa tuarascáil.

 2. #319697

  Moltar nach ndéanfaí tuilleadh ciorruithe ar sheirbhísí RTÉ nach mbeadh spéis ‘ag an margadh’ iad a sholáthar Moltar i dtuarascáil nuafhoilsithe a dhéanann scrúdú ar chaiteachas RTÉ nach ndéanfaí tuilleadh ciorruithe ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 3. #1564127

  Tá foláireamh tugtha ag an mBanc Ceannais go gcuirfear as go mór do gheilleagar na hÉireann má imíonn an Bhreatain as an Aontas Eorpach gan margadh a dhéanamh, agus go dtiocfaidh laghdú 4% ar an ráta fáis anseo i mbliana dá bharr freisin.  Ina gcéad tuarascáil den bhliain seo, deir an Banc Ceannais go mbeidh dúshláin mhóra eacnamaíochta le sárú sa ghearrthréimhse ag an tír seo mura mbeidh margadh ann.  Dar leis an mBanc go mbeidh an tionchar a bheas aige seo ar an ngeilleagar le feiceáil beagnach láithreach agus go dtógfaidh sé tamall eile go bhfeicfear an tionchar a bheas aige ar chúrsaí fostaíochta.

 4. #277078

  Sa tuarascáil eatramhach ón gCoimisiún a foilsíodh inné dúradh nach féidir leanúint ar aghaidh leis an obair atá ar bun go gcuirfear athraithe reachtaíochta i bhfeidhm.  Baineann sé seo le h-ábhar idir dlíodóiri agus cliantanna, ón stoc mhargadh agus ón mBanc Ceannais.

 5. #333924

  Dúirt sé nach bhfuil se fíor go raibh sé “faoi bhois” an mhargaidh réadmhaoine agus nach rabhthas ar aon fhocal faoin méid a bhí i ndán don tír, i bhfianaise na dtuarascálacha a chuir Banc Ceannais na hÉireann ar fáil don Rialtas a thug le tuiscint gur ‘tuirlingt bhog’ a dhéanfadh an tír tar éis an Tíogair Cheiltigh.

 6. #1569895

  Moltar sa tuarascáil gurb iad an cháin charbóin agus cháin mhaoine a d'ardófaí.  Molann údair na tuarascála don Rialtas ardú cánach a sheachaint, áfach, má imíonn an Bhreatain as an Aontas Eorpach gan mhargadh mar go gcuirfeadh sé sin as don gheilleagar agus go dtiocfadh laghdú thart ar dhá thrian ar an mborradh eacnamaíochta.

 7. #1602358

  “Tráth a bhfuil comhlachtaí ollmhóra idirnáisiúnta ag cruthú a gcuid ábhair féin agus ag coinneáil smacht ar chúrsaí dáiliúcháin ina leith, fágann ísliú ar na cistí d’ábhar de chuid na hÉireann gur mó an baol atá ann go mbrúfaí ábhar dúchasach na hÉireann den mhargadh,” a deir Alan Esslemont i dtuarascáil bhliantúil nuafhoilsithe TG4.

 8. #1766924

  Mhol an tuarascáil seo freisin go rithfeadh an rialtas reachtaíocht a chiallódh go bhféadfaí pionós a chur ar dhaoine a bhfuil talamh athchriosaithe ina seilbh acu ach nach bhfuil siad sásta á chur ar an mhargadh.

 9. #1148741

  Aithnítear sa tuarascáil go raibh an scéal amhlaidh i gcás na mórchainéal eile ar fad in Éirinn, mar go bhfuil an iomaíocht i margadh na teilifíse ag dul i ndéine i gcónaí.

 10. #1290259

  An Gúm ag súil le fás ar dhíolachán ‘Bran’ agus aisteoir ‘Star Wars’ ag trácht ar an madra Gaelach TG4, RnaG agus lá an bhuiséid – is trua nach mbíonn a thuilleadh laethanta mar seo againn ‘Who wouldn’t want to go to a place called Dingle to see a dolphin called Fungie?’ arsa Johnny Depp Gá le ‘idirghníomhú láithreach’ ón Rialtas agus Oileáin Árann faoi ‘mhórbhagairt’ – tuarascáil Oireachtais Margaí maithe do chótaí deasa geimhridh – sé cinn de chótaí deasa faoi bhun €100 Cé hiad na cuntais Ghaeilge is tábhachtaí ar Twitter?

 11. #260451

  Sa tuarascáil is déanaí ón Chiste dúradh, nuair a thit an margadh tithíochta as a chéile, gur mhair an cúlú eacnamaíochta níos faide i dtíortha ar nós na hÉireann, ina ndeachaigh praghsanna tithe agus iasachta thar fóir.

 12. #262845

  Deirtear, áfach, gur léir nach bhfuil sé d'acmhainn ag go leor daoine teach a fháil ar cíos, go háirithe i mBaile Átha Cliath.  Moltar sa tuarascáil - atá foilsithe ag an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha - go dtabharfaí roinnt beartas isteach go práinneach le seasmhacht a chur faoin margadh cíosa.

 13. #754050

  Project Eagle atá tugtha ar dhíol iasachtaí NAMA i dTuaisceart Éireann leis an chomhlacht infheistíochta as Meiriceá, Cerberus Capital Management.  Creidtear go léirítear laigeachtaí agus mírialtachtaí i dtuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoin mhargadh agus go mb'fhéidir gur cailleadh na céadta milliún euro dá bharr.  Tuigtear nach n-aontóidh NAMA leis an mhéid atá sa tuarascáil.  Is é seo an dara gearán atá déanta ag NAMA leis an Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí i dtaca le Frank Cushnahan.

 14. #755594

  D'fhoilsigh an Ghníomhaireacht Tithíochta tuarascáil inniu a thug le fios go bhfuil athrú mór le teacht ar mhargadh tithíochta sheandaoine sna blianta amach anseo.  Faoin bhliain 2050, meastar go mbeidh ceathrú cuid den daonra in aois an phinsin agus go mbeidh beagnach leath mhilliún duine os cionn an cheithre scór.

 15. #1014254

  Chuir an t-iarchathaoirleach, Vivian Uíbh Eachach, síos ar an ghá a bhí ag foilsitheoirí "an margadh a bhfuiltear ag díriú air a aithint roimh ré" i dtuarascáil an bhoird don bhliain 2004.

  Bord ur ar ball – Gan údar

 16. #1169810

  An mhí seo caite, scríobh an tAire Airgeadais Michael Noonan chuig an gCoiste ag cur ar a shon féin ó cáineadh é sa tuarascáil faoi chruinniú a bhí aige le Cerberus go gairid sula ndearnadh an margadh.

 17. #1618629

  Thug Fergus O'Dowd agallamh ar an gclár raidió de chuid RTÉ, Morning Ireland inar léirigh sé a thuairim gurbh fhearr don FAI fanacht go mbeadh an tuarascáil foilsithe, sula ndéanfaí aon mhargadh le John Delaney.

 18. #1856148

  Dúirt Leo Varadkar le gairid go bhfuil sé réasúnta a bheith faiteach faoin méid a chiallódh Breatimeacht gan mhargadh, agus tá tuarascálacha, meamraim agus cáipéisí go leor á bhfoilsiú lá i ndiaidh lae ag cur síos ar an dochar a dhéanfadh a leithéid anseo agus sa Bhreatain.

 19. #419770

  Tá an Iaráic i mbéal an phobail arís mar gheall ar fhoilsiú Thuarascáil Chilcot ach tá an tír ina cíor thuathail ó cuireadh tús leis an gcogadh in 2003 Lá fuilteach brónach eile ab ea an Domhnach i mBaghdad na hIaráice nuair a maraíodh os cionn 250 duine agus iad i mbun siopadóireachta ag margadh poiblí.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.