Gaois

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

vótáil

3,689 toradh in 1,959 doiciméad

 1. #1027417

  Sinne a dhein an vótáil, agus is sinne a dhéanfaidh an vótáil arís.

  Cén rogha? – Alan Titley

 2. #1030008

  Tugtar vótáil straitéiseach air sin sa bhéarlagair is déanaí, nó vótáil bheartach i dteanga eile.

  Oíche fhada – Alan Titley

 3. #1288233

  Idir óg agus aosta, sheasadar go foighneach ar feadh uaireanta an chloig chun a gceart a fháil, ag ligint gártha dála votarem, votarem (‘vótálfaimid, vótálfaimid’) uathu ó am go chéile.

 4. #986987

  Cén seans atá ann go vótálfar ar son neamhspleáchais?

  Albain – a nation once again? – Pomuiri

 5. #1743640

  Ach ó dhuine éigin eile a tháinig an moladh agus vótáladh ar a shon.

 6. #1309659

  Más mar seo a tharlaíonn, ina measc siúd a vótálfaidh don iarrthóir Daonlathach don uachtaránacht, beidh mórán acu a vótálfaidh do na Poblachtaigh i dtoghchán an oireachtais.

  Cúrsaí Oireachtais – i gcéin is i gcóngar, anallód agus amárach – Cathal De Paor

 7. #1506480

  Vótálann oileánaigh Chorcaí ar an lá céanna leis an bpobal ar an mórthír ach vótálann oileánaigh eile an lá roimhe sin.

 8. #1662878

  Níl seans na ngrást go vótálfaidh móramh i dTuaisceart Éireann ar son athaontú na tíre.

 9. #1794706

  Chomh maith leis sin, vótálfadh roinnt frith-Fhianna Fáilithe don Lucht Oibre nach vótálfadh dóibh dá gceapfaidís go raibh seans ann go rachadh siad i bpáirt le Fianna Fáil.

 10. #1506478

  Sa vótáil ar an ochtú leasú ar an mBunreacht i mbliana, vótáil oileánaigh i nDún na nGall, i Maigh Eo agus i nGaillimh lá roimh gach duine eile sa tír ach vótáil oileánaigh Chorcaí an lá céanna le gach duine eile.  Idir na hoileáin go léir, beagán le cois 2600 duine a bhí cláraithe le vótáil sa reifreann sin ar na naoi n-oileán déag a bhfuil daoine ina gcónaí orthu.

 11. #259892

  Léiríonn pobalbhreith nua go ndeir 15% de lucht vótála nach ndíolfaidh siad an Muirear Teaghlaigh.

 12. #261930

  Vótáil 45% de phobal vótála na hAlban ar son neamhspleáchais.

 13. #285958

  Cúpla soicind i ndiaidh na vótála, teilgeadh an toradh ar an scáileán.

 14. #967715

  Beidh an chéad bhabhta vótála ar 21ú Aibreán.

  Impunite zero – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 15. #977258

  vótáil leictreonach le chur ar fáil amach anseo sna hionaid vótála.

  Tá, níl, is cuma liom! – Torlach Mac Con Midhe

 16. #978331

  Bhí Putin san Úcráin cúpla lá roimh an gcéad bhabhta vótála.

  Idir Oirthear agus Iarthar – Alan Desmond

 17. #978342

  D'ainneoin sin, ba go maith a d'éirigh le Yushchenko sa chéad bhabhta vótála.

  Idir Oirthear agus Iarthar – Alan Desmond

 18. #978352

  Is cinnte gur fada ó chonaic siad an ráta sin vótála ina dtíortha féin.

  Idir Oirthear agus Iarthar – Alan Desmond

 19. #987436

  Aithníonn an pobal agus polaiteoirí an easpa daonlathais sa chóras vótála.

  Amhras ar an phobal faoin Rialtas – Pomuiri

 20. #999604

  Beifear ag triall chun na mbothanna vótála arís arú amárach.

  Reifrinn agus scadáin dhearga – Alan Titley

 21. #999836

  Níorbh é an reifreann faoi aois vótála a mheall iad ach ceist liobrálach shóisialta.

  Guth na ndaoine – Áine Ní Chiaráin

 22. #1013670

  Ná bac gearáin Trimble nár tháinig a lucht tacaíochta amach chun vótála!

  Rogha an phobail – Sean O Healai

 23. #1014425

  B'athchuairt ar bhabhta vótála 21ú na Samhna é an toghchán seo.

  Clar oibre; dushlan nua – Alan Desmond

 24. #1027640

  Níl a n-intinn déanta suas fós ag 10 faoin gcéad eile den lucht vótála.

  Dilma, José nó Marina tar éis Lula? – Alex Hijmans

 25. #1031091

  Suimeanna ollmhóra airgid caite ar earraí gan mhaith ar nós na meáisíní leictreonacha vótála.

  Fianna Fáil ag troid in Éirí Amach na Cáise – Seán Ó Héalaí

 26. #1259424

  I gcuid mhaith stát ní bheidh cead vótála agat má tá taifead coiriúil agat.

 27. #1259427

  Tá ceist na vótála, mar sin, thar a bheith tábhachtach don dul chun cinn sóisialta.

 28. #1657366

  Uair sa bhliain, ceapann an coiste bainisteoirí na bhfoirne éagsúla trí chóras vótála.

 29. #1673592

  Dúradh linn, aimsir an reifrinn, gan a bheith buartha faoi na hathruithe sa gcóras vótála.

 30. #1680068

  Beidh liosta acu den lucht vótála atá cláraithe, agus díobh siúd nach bhfuil cláraithe fós...

 31. #1683216

  Bhí sin soiléir san breith gheata na vótála a thóg RTÉ lá an toghcháin.

 32. #1708235

  Bheadh cumhacht vótála 50% *níos lú* ná mar a bhíodh ag tíortha beaga cosúil le hÉirinn agus bheadh cumhacht vótála beagnach 50% *níos mó* ag na ballstáit mhóra.

 33. #1777270

  Tá Coimisiún Toghcháin na hAstráile freagrach as riar na dtoghchán agus as na nósanna imeachta vótála.

 34. #1783835

  Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an phobal vótála ar chúpla cúis.

 35. #1335337

  Is leor cuimhneamh ar athrú intinne na vótóirí maidir le dhá chonradh Eorpacha – Conradh Nice, ar vótáladh ina choinne in 2001 agus ina fhabhar an bhliain dár gcionn, agus Conradh Liospóin, ar vótáladh ina choinne in 2008 agus ina fhabhar an bhliain dár gcionn.

 36. #1016276

  Ceistimid an uile ní agus vótálaimid lenár gcosa nuair nach bhfaighimid na freagraí atá de dhíth orainn.

  Tá cealú toilteanach an díchreidimh faoi bhagairt mhór – Mícheál Ó Ruairc

 37. #1349109

  Tá an caiteachas céanna ag an Stát i mbliana ó thaobh caiteachas vótáilte agus a bhí ann sa mbliain 2008.

 38. #260932

  Scairshealbhóirí Bhanc na hÉireann le vótáil ar nótaí gealltanais Bhanc Anglo.

 39. #261893

  55.4% a vótáil Níl agus 44.6% a vótáil Tá, rud a fhágann beagnach 10% de dhifríocht idir an dá thaobh, níos mó ná mar a bhí tuartha.

 40. #261903

  2,001,926 (55.30%) duine a vótáil Níl agus 1,617,989 (44.70%) a vótáíl Tá.

 41. #277122

  Vótáil 92% de bhaill an cheardchumainn sna meánscoileanna agus sna hinstitiúidí tríú leibhéil in éadan Chomhaontú Bhóthar Lansdúin agus tá siad ag vótáil faoi láthair faoi dhul i mbun stailce.

 42. #285957

  Bhí an vótáil discréideach go maith, le cnaipí nach bhfeicfeadh do chomharsana.

 43. #312193

  Níor vótáil an Comhairleoir Tom Healy ar chor ar bith.

 44. #381288

  Is minic ráite ag Kathleen Lynch gur mhaith léi vótáil do bhean leathmhaith go leor féin sula bhfaighidh sí bás mar go bhfuil sí sách fada ag vótáil d’fhir mheasartha.

 45. #395952

  Tuigtear gur vótáil an Teachta Dála Neamhspleách Katherine Zappone ar son Enda Kenny, cé gur thug sí le fios roimhe sin go raibh sí le staonadh ón vótáilVótáil an Teachta Neamhspleách Michael Lowry ar son Enda Kenny freisin.

 46. #399451

  Go ginearálta vótáil an dream óg meánaicmeach ar son fanacht san AE, vótáil an lucht oibre, go háirithe na daoine níos sine ar son na Breatimeachta.

 47. #525948

  Vótáil tromlach na Sé Chontae agus mór-thromlach na hAlban ar son fanachta (b’fhiú a lua gur vótáil na ceantair is mó Breatnaise ar son fanachta chomh maith).

 48. #969027

  38 faoin gcéad a staon ó vótáil.

  Cead a chinn ag Chirac – Gan údar

 49. #972065

  Vótáil cuid mhór scoileanna gan dul isteach sa scéim saoroideachais.

  Oideachas ar iarraidh – Gan údar

 50. #977252

  Cuirtear ceisteanna orainn faoi chúrsaí reatha, faoi pholaitíocht agus vótáil, faoi na hearraí a cheannaímid.

  Tá, níl, is cuma liom! – Torlach Mac Con Midhe

 51. #977259

  Cén fáth nach mbeadh vótáil leictreonach ar an Líon freisin?

  Tá, níl, is cuma liom! – Torlach Mac Con Midhe

 52. #977290

  Óir más féidir le duine léamh agus scríobh, is féidir leis vótáil.

  Tá, níl, is cuma liom! – Torlach Mac Con Midhe

 53. #982696

  Cad chuige go gcaithfear vótáil ar reifrinn faoi dhó?

  Crobhinge – Alan Titley

 54. #984658

  Is Deus in Machina atá san vótáil leictreoideach.

  Guth sa ghosta – Alan Titley

 55. #985035

  Vótáil os cionn 40 faoin gcéad den phobal d’Fhianna Fáil i dtoghcháin 2002 agus 2007.

  Filleann Fianna Fáil gan feall – Seán Tadhg Ó Gairbhi

 56. #985114

  Ach idir an phaidreoiracht is an vótáil, cad a tharlaíonn?

  Cén bhaint atá ag an Spiorad Naomh leis? – Alan Titley

 57. #986961

  Sin an lá nuair a bheas muintir na hAlban ag vótáil ar cheist an neamhspleáchais.

  Albain – a nation once again? – Pomuiri

 58. #986985

  D’fhéadfadh ballstát ar bith vótáil in aghaidh na hAlban a ligean isteach.

  Albain – a nation once again? – Pomuiri

 59. #992617

  Prumpa de chuid na meánaicme ba ea iad riamh anall ar vótáil daoine dóibh a bhí róbhéasach vótáil ar son pháirtithe Chogadh na gCarad.

  An fearann á mheas – Alan Titley

 60. #992847

  Is fíor gur vótáil céatadán áirithe mar sin.

  Lá eile ag an Lucht Oibre? – Seán Ó Héalaí

 61. #995470

  Trí seachtaine atá imithe ó vótáil muintir na hAlban “níl” sa reifreann ar neamhspleáchas.

  Ceisteanna flaithis agus féiniúlachta sna hoileáin seo – Aonghus Dwane

 62. #1007245

  Seans go bhfuil Little Englander nó dhó i measc na ndaoine a vótáil ar son Brexit.

  Éirí Amach 2016 – Pól Ó Muirí

 63. #1012745

  Vótáil na daoine dom.

  'Ba vaith liom na kuntais a fheiskint' - Arnie – Eagarthoir Gaeilge: Pol O Muiri

 64. #1020820

  In Namia caitear vótáil faoi dhó ar rud ar bith Eorpach a ndiúltaíonn an pobal dó.

  Namia – Alan Titley

 65. #1024580

  Vótáil tromlach ollmhór (4:1) in aghaidh tionól náisiúnta a chur ar bun i 1979.

  Rugbaí ar son na saoirse – Kevin Burns

 66. #1029451

  I 1979 vótáil tromlach sa Bhreatain Bheag in aghaidh tionól náisiúnta a chur ar bun.

  Tréimhse chorrach roimh S4C – Kevin Burns

 67. #1035376

  Vótáil Bishop '08.

  Seo chugainn Des Bishop, aka, Barra Ó Báma na – Seán Tadhg Ó Gairbhí

 68. #1035557

  Vótáil Bishop '08.

  Seo chugainn Des Bishop, aka, Barra Ó Báma na – Seán Tadhg Ó Gairbhí

 69. #1150902

  Beidh suim thar na bearta san éifeacht a bheidh ag a imeacht ar an vótáil Déardaoin.

 70. #1150916

  Cuirfear suntas san vótáil féachaint an mbeidh tionchar ag an mBreatimeacht uirthi.

 71. #1151110

  Beidh suim thar na bearta san éifeacht a bheidh ag a imeacht ar an vótáil Déardaoin.

 72. #1151124

  Cuirfear suntas san vótáil féachaint an mbeidh tionchar ag an mBreatimeacht uirthi.

 73. #1151292

  Beidh suim thar na bearta san éifeacht a bheidh ag a imeacht ar an vótáil Déardaoin.

 74. #1151306

  Cuirfear suntas san vótáil féachaint an mbeidh tionchar ag an mBreatimeacht uirthi.

 75. #1151441

  Beidh suim thar na bearta san éifeacht a bheidh ag a imeacht ar an vótáil Déardaoin.

 76. #1151455

  Cuirfear suntas san vótáil féachaint an mbeidh tionchar ag an mBreatimeacht uirthi.

 77. #1264217

  Vótáil 51.4% in oirthear Bhéal Feirste i bhfabhar imeacht as an Aontas Eorpach.

 78. #1312068

  Vótáil pobal an Stáit seo in éadan chonarthaí de chuid an Aontais Eorpaigh sular éirigh siad eaglach roimh dhímheas na Bruiséile agus vótáil ar a son an dara huair.

  Dúichí leathdhearmadta na hEorpa – Pól Ó Muirí

 79. #1517814

  Vótáil an 11 Poblachtánach ar an gcoiste ar son an ainmniúcháin, agus vótáil an deichniúr Daonlathach ina choinne.

 80. #1557769

  Bhuel vótáil Sasana agus an Bhreatain Bheag le himeacht, vótáil Albain agus Oirthuaisceart chúige Uladh, agus mé féin, chun fanacht.

 81. #1566107

  Vótáil 391 feisire in aghaidh an chomhaontú aistarraingthe, ainneoin na leasuithe a rinneadh air aréir, agus 242 feisire a vótáil ina fhabhar.  Bhí súil leis an toradh ó d'fhógair an DUP agus grúpa cumhachtach feisirí sa Páirtí Caomhach - an ERG - níos túisce nach raibh siad sásta leis an méid a bhain Theresa May amach san idirbheartaíocht is deireanaí agus a fógraíodh i Strasbourg aréir.  Bhí sé ráite ag Theresa May inniu go raibh an baol ann nach mbeadh aon chomhaontú eile ann nó nach bhfágfadh an Bhreatain an tAontas Eorpach ar chor ar bith, murar vótáil feisirí i bhfabhar an chomhaontaithe.

 82. #1607840

  329 feisire a vótáil ar son bhille Breatimeachta Boris Johnson agus 299 duine a vótáil ina choinne, ach go gairid ina dhiaidh sin tráthnóna, vótáil móramh i gcoinne chlár ama an Phríomh-Aire.

 83. #1619641

  Vótáil 329 feisire ar a shon agus 299 ina aghaidh, ach vótáil móramh in aghaidh an mholaidh go nglacfaí le gach céim den bhille sa pharlaimint faoi thráthnóna amárach.

 84. #1674747

  Mar nach bhfuilimid dulta leis an vótáil leictreonach, caithfear vótaí a chomhaireamh de láimh.

 85. #1677602

  Willie dum daighdeal dum diddle O Dea;Bhí plean Willie don Dáil riamh ana-shimplí:Vótáil is vótáil de lá agus d’oích’Do Willie dum daighdeal dum diddle O Dea.

 86. #1683187

  Vótáil níos mó daoine do Fhianna Fáil ná do aon pháirtí eile sna toghcháin Eorpacha.

 87. #1690584

  Má leantar leis an sceideal vótaíochta, beidh an Seanad ag vótáil Oíche Nollag.

 88. #1698842

  Sa toghchán ag deireadh na míosa seo beidh roinnt mhaith den 17% a vótáil do Fhianna Fáil san olltoghchán, ag vótáil d’iarrthóir Shinn Féin.

 89. #1708008

  “Ba é an freagra a bhí sa leabhar, gur vótáil daoine ar bhonn cultúir.

 90. #1708015

  Sin an fáth gur vótáil daoine ar son Obama.

 91. #1708232

  Dá nglacfaí le Conradh Liospóin, dhéanfaí a lán cinntí nua ar bhonn Vótáil Tromlaigh Cháilithe (i.e.

 92. #1708271

  Vótáil mé in aghaidh dul isteach san Eoraip sa Reifreann sa bhliain 1972.

 93. #1742302

  Vótáil 80% ar a shon.

 94. #1758008

  Sna 1980í, vótáil sé in éadan comhrialtais le Fine Gael.

 95. #1767260

  Bhí 'turnout' íseal ann - níor vótáil ach 1,651,825 duine (31.7%).

 96. #1787358

  Caitear an t-uafás ama amú le vótáil, mar shampla.

 97. #1792608

  Theip ar an rún seo, áfach, nuair a vótáil an Seanad ina choinne i mí Iúil.

 98. #1801356

  Cad é do mheas ar an vótáil leictreonach?

 99. #1801629

  Tugann Donncha Ó hÉallaithe cur síos ar thoghcháin agus míníonn sé gur féidir vótáil in aghaidh duine, nach dtaitníonn leat chomh maith le vótáil i bhfábhar an iarrthóra is ansa leat.

 100. #1807300

  Is cosúil anois go rachfar chun cinn leis an vótáil i ndáilcheantar Thiobraid Árann ar an Satharn tar éis d'Oifig an Ard-Aigne an cheist a phlé go mion le cúpla lá.  Fógraíodh arú inné go raibh an vótáil i dTiobraid Árann curtha ar athló tar éis do dhuine de na hiarrthóirí, Marese Skehan, bás a fháil.  Tuairiscítear go ndúradh leis an bhfoireann san ionad comhairimh ar maidin go rachfar chun cinn leis an vótáil ar an Satharn mar a bhí beartaithe.  Bhí ceist ann faoin gcinneadh an vótáil i dTiobraid Árann a chur siar mar go ndeirtear i mBunreacht na hÉireann go gcaithfidh an toghchán a reáchtáil taobh istigh de thríocha lá ó scoirtear an Dáil.

 101. #382968

  Vótálamar Dé hAoine in aghaidh na bpáirtithe a bhí i mbun rialtais le cúig bliana anuas, agus níl mianach rialtais sna roghanna a rinneamar.

 102. #977552

  Táim idir dhá aigne labhairt lem chara arís ar eagla go gcuirfí im leith go vótálaim d'Fhianna Fáil, mar níl aon amhras ná go bhfuil ceangal le fionnadh áit éigin.

  Naisc – Alan Titley

 103. #984662

  Nuair a vótálaim ar son Mucarlach Mac Maolbhlagaide is maith liom a fhios a bheith agam nach ar son !fx&*u2psáf^$£ atá triall mo vóta.

  Guth sa ghosta – Alan Titley

 104. #299251

  Vótálfar sa bhfothoghchán faoi dheireadh mhí Aibreáin ar a dhéanaí, mar gheall ar an reachtaíocht nua a deir, má bhíonn folúntas i ndáilcheantar, go gcaithfear fothoghchán a reáchtáil faoi cheann sé mhí.

 105. #1335334

  Ainneoin gach pobalbhreith a léiríonn meon níos liobrálaí maidir le srianta ar ghinmhilleadh, níl cinnteacht ar bith ann gur de réir an mheoin sin a vótálfar.

 106. #1338375

  Ach brostófar an obair agus vótálfar roimh theacht an tsamhraidh ar chúis mhór amháin, nach gá a mhíniú anseo: cuairt an Phápa ar Éirinn i mí Lúnasa.

 107. #1353006

  Ach dúirt sé freisin nach raibh sé i bhfabhar an uasteorainn 12 seachtain ar ghinmhilleadh atá beartaithe ag an rialtas a chur sa reachtaíocht a thabharfar isteach má vótáiltear i bhfabhar aisghairme.

 108. #1561487

  Ag an tráth céanna, tá baill de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann ag plé moladh go vótálfaidís ar fheachtas stailce mar gheall ar mhíshásamh le cúrsaí pá agus ganntanas foirne.

 109. #1689353

  Roimh siúl amach na nGlasach, fiú, bhí ceannaircigh i bhFianna Fáil ag cur in iúl dúinn nach vótálfaidís ar son an bhille sa chruth ina raibh sé.

 110. #1783449

  Diúltaigh an Páirtí Náisiúnta scun scan tacú leis an bpróiseas idirbheartaíochta agus gheall siad nach vótálfaidís ar son an bhille, ba chuma cén leasú a dhéanfaí air.

 111. #1561032

  Chuaigh Gavin Duffy ag an ionad vótála i mBaile Iúiliáin i gCo na Mí lena vóta a chaitheamh agus chaith an t-iarrthóir neamhspleách Joan Freeman vóta i Leamhcán i gCo Bhaile Átha Cliath ar maidin.  Iarrtar ar daoine cárta aitheantais, pas nó ceadúnas tiomána a thabhairt leo ag na hionaid vótála.  Tá na hiarrthóirí ag impí ar chuile dhuine atá i dteideál vóta a chaitheamh, a leithéid a dhéanamh.  Cuirfear tús leis an gcomhaireamh ag a 9 a chloig maidin amarach.   Tabharfar dhá bhileog vótála - ceann bán do thoghchán an Uachtaráin, ar a mbeidh 6 ainm na n-iarrthóirí agus bosca lenar féidir rogha 1 - 6 a chur sa bhosca.  Tabharfar cáipéis uaine do cheist an reifrinn - ann a mbeidh dhá bhosca le rogha 'Tá' nó 'Níl' maidir leis an cheist.

 112. #1568924

  Táthar le vóta a chaitheamh chomh maith maidir le moladh atá ann chun an Bunreacht a athrú maidir le colscaradh.  Tá pobalbhreith ann chomh maith maidir le Méaraí tofa i Luimneach, i bPort Láirge agus i gCathair Chorcaí.  D'oscail na hionaid vótála ag a 7 a chlog ar maidin agus fanfaidh siad oscailte go dtí a 10 a chlog anocht.  Geobhaidh an chuid is mó do lucht vótála na tíre trí pháipéar ballóide ar a laghad, san áireamh, páipéar ballóide do thoghchán pharlaimint na hEorpa agus ceann eile do thoghcháin na gcomhairlí áitiúla.  Sna toghcháin Eorpacha, toghfar 13 iarrathóir, ach de bharr an Bhreatimeachta, is 11 iarrthóir a thógfaidh a suíochán láithreach.  Tugann an Reifreann ar cholscaradh deis don lucht vótála vóta a chaitheamh ar mholadh chun an Bunreacht a leasú chun na srianta maidir le colscaradh in Éirinn a athrú.  Táthar ag moladh go n-athrófaí an tréimhse feithimh reatha do 5 bliana atá i bhfeidhm sa tír seo faoi láthair.  Má mhaireann tú i Luimneach, Port Láirge nó cathair Chorcaí, tá vóta eile le caitheamh agat maidir le Méaraí tofa.

 113. #327697

  Ar an dara dul síos, toisc nach raibh mé chomh mórtasach riamh as ár dtír, an chéad tír ar domhan inar vótáladh i bhfabhar chomhchearta pósta.

 114. #923762

  “Cé gur vótáladh ar son Brexit an bhliain seo caite, táimid san Aontas Eorpach fós agus tá feidhm le dlíthe an Aontais sin sa dlínse seo fós,” a dúirt sé.

 115. #993218

  vótálfaí de réir na pobalbhreithe is déanaí, bheadh sé dodhéanta ag Fine Gael rialtas eile a roinnt leis an Lucht Oibre.

  Casadh chun feabhais? – Seán Ó Héalaí

 116. #1110490

  Seans go mbeidh olltoghchán eile ann go luath nó, má éiríonn idir na páirtithe rialtais, b’fhéidir go vótálfaí foireann dhifriúil isteach gan olltoghchán.

 117. #1335328

  Dá mbeadh muinín ag an bpobal as polaiteoirí, bheadh cúis réasúnta dóchais ag Leo Varadkar go vótálfaí i bhfabhar leasú an rialtais sa reifreann ar ghinmhilleadh.

 118. #1697762

  Mhaígh siad go mbeadh an iomarca cumhachta ag na polaiteoirí dá nglacfaí leis an gcur chuige seo, agus dá bhrí sin, vótáladh ina éadan.

 119. #261840

  Tugann trí phobalbhreith éagsúla le fios go vótálfaidh muintir na hAlban in aghaidh an neamhspleáchais le móramh 4% sa reifreann a bheas ar siúl ansin amárach.

 120. #267804

  Léiríonn an phobalbhreith is deireanaí go bhfuil ardú tagtha ar an líon daoine a vótálfaidh do Pháirtí Náisiúnta na hAlban in olltoghchán na Breataine an mhí seo chugainn.

 121. #516440

  Tá scair mhaith den phobal ó thuaidh nach vótálfadh do Shinn Féin choíche mar gheall ar fheachtas an IRA, mar gheall ar pholasaithe agus mar gheall ar chúrsaí aicme.

 122. #517743

  Ar a laghad má vótálann Albain ar son neamhspleáchais, bheidh leithscéal níos fearr ag lucht siopaí ó dheas den teorainn diúltiú don phunt Albanach.

 123. #525951

  vótálfaidh Albain chun an RA a fhágáil bheadh tionchar éigin aige sin ar an Tuaisceart ach ní hé sin le rá go mbeadh Éire Aontaithe ann.

 124. #749925

  Tá gach aon dealramh air go seasfaidh muintir na hEorpa lena gceannairí agus a bpolasaithe tubaisteacha agus go vótálfaidh siad ar son páirtithe a chuirfidh leas an náisiúin chun cinn.

 125. #900955

  Tabharfaidh Rousseff féin fianaise Dé Luain agus glactar leis go vótálfaidh an Seanad faoina cás go gairid ina dhiaidh sin.

 126. #997325

  Faoi chúrsaí sóisialta, níor dhúirt Creighton mórán ach amháin go bhfágfaí faoi choinsias gach baill conas a vótálfadh siad ar a leithéidí.

  Margadh na nGeallúintí – Seán Ó Héalaí

 127. #997328

  D’fhéadfadh sé rogha eile a chur ar fáil do dhaoine coimeádacha a vótálfadh de ghnáth d’Fhine Gael.

  Margadh na nGeallúintí – Seán Ó Héalaí

 128. #997330

  D’fhéadfadh sé a bheith ina thearmann do na céadta a d’fhág Fianna Fáil agus nach vótálfadh arís dó.

  Margadh na nGeallúintí – Seán Ó Héalaí

 129. #999965

  An cheist mhór, ar ndóigh, nuair a vótálann breis agus 700,000 in aghaidh comhrialtais i reifreann conspóideach ná an ndéanfar dochar do na páirtithe ina dhiaidh?

  Boladh an bhua – Seán Ó Héalaí

 130. #1003836

  Tá seans ann, ar ndóigh, go dtiocfaidh na daoine nach bhfuil cinnte fós cé dóibh a vótálfaidh siad i gcabhair agus go dtabharfaidh siad tromlach iomlán d’Fhine Gael.

  Athbhliain agus atoghadh? – Seán Ó Héalaí

 131. #1003837

  Ní gá go dtaitneodh polasaithe Fhine Gael leo de ghnáth ach go vótálfadh siad dóibh chun éiginnteacht a sheachaint.

  Athbhliain agus atoghadh? – Seán Ó Héalaí

 132. #1228390

  Agus is ceist pholaitiúil é reachtaíocht a thabhairt isteach – is polaiteoirí a scríobhann an reachtaíocht agus a vótálann uirthi.

 133. #1264977

  Tá Harold McKee, iarrthóir an UUP a chaill a shuíochán Tionóil i mbliana ag tathant ar a lucht tacaíochta a chinntiú an t-am seo nach vótálfaidh siad ‘in aghaidh an Aontais’.

 134. #1306885

  Vótáil an coiste chomh maith go gceadófaí ginmhilleadh ar chúinsí sláinte sa chás go mbeadh sláinte nó beatha na máthar i mbaol agus vótáil siad freisin Ba iad baill an Choiste a vótáil in aghaidh aisghairm an Ochtú Leasú ná James Brown (FF), Anne Rabbitte (FF), Peter Fitzpatrick (FG), Mattie McGrath (NS) Hildegarde Naughton (FG), agus Ronan Mullen (NS).

 135. #1308925

  Deir Ryanair go ndéanfaidh an comhlacht ciorruithe ar phá agus ar choinníollacha na bpíolótaí ag a mbunáit i mBaile Átha Cliath, má vótálann siad i bhfabhar dul i mbun ghníomhaíocht thionsclaíoch.

 136. #1353014

  Ní bheidh aon dul as ag gach duine a vótálann sa reifreann ach rogha a dhéanamh idir an dá thuairim thuas.

 137. #1502443

  Maítear i bpobalbhreith nua go vótálfadh 59% de phobal na Breataine i bhfabhar fanacht san Aontas Eorpach agus 41% i bhfabhar scaradh uaidh dá mbeadh an dara reifreann ann.

 138. #1566104

  Tá Theresa May ag brath ar chomhairle Geoffrey Cox le go vótálfaidh feisirí parlaiminte i bhfabhar an mhargaidh faoi imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach.

 139. #1582963

  Sa chéad dul síos, de réir pobalbhreithe a rinneadh ar na mallaibh, chuirfeadh Boris as do 23% de lucht vótálaithe a pháirtí féin agus nach vótálfadh siad ar a shon.

 140. #1657377

  Caithfear a chinntiú go vótálfaidh na clubanna ar son dhearcadh na n-imreoirí, rud nach dtaitneoidh le daoine áirithe.

 141. #1678691

  “Is binn béal ina thost,” a dúirt Dinny an tAire úr i Roinn na Galltachta, nuair a cuireadh ceist air cad é mar a vótálfadh sé sa toghchán don Uachtaránacht.

 142. #1702387

  vótálann Nua-Gheirsí go daonlathach de ghnáth, ní hionann sin is a rá gur liobrálaigh iad.

 143. #1794397

  Ainneoin go bhfuil Caitlicigh breá sásta a gcreideamh a lua le duine ar bith, ní hionann sin is a rá go vótálfadh siad ar son Éireann Aontaithe.

 144. #281204

  Tá deis ag 201 duine  vótáil ar na hoileáin i Maigh Eo ón 9 a chlog ar maidin.  Fanfaidh na h-ionaid vótála ar Inis Bigil agus ar Chliara oscailte go dtí an 8.00 anocht.  Dúnfaidh ionad vótála Inis Tuirc ag 7.30 tráthnóna.

 145. #910039

  “Ní bhfaighidh tú an bealach leat chomh héasca sna Stáit ó dheas,” a deir an Gearmánach.  “Mar shampla, lá an toghcháin féin, caithfidh tú fanacht 100 méadar, nó mar sin, siar ó bhoth na vótála agus níl aon mhaith duit a rá go bhfuil tú ag monatóireacht.  Níl aon cheangal mar sin ort sna Stáit ó thuaidh.”   Ach, céard faoin gcóras vótála féin agus an comhaireamh?  Is fiú cuimhneamh nach bhfuil sé ach 16 bliain ó shin ó tharla conspóid ollmhór faoi thoradh an toghcháin nuair a bhí George W.

 146. #913495

  Thug formhór na bpobalbhreitheanna sna laethanta beaga roimh lá na vótála le fios gur dóichí ná a mhalairt gur ag Clinton a bheadh an lá agus daingníodh ar an tuairim sin i bhfianaise na bpobalbhreitheanna díreach tar éis vótála.

 147. #969012

  Léiríonn torthaí an chéad bhabhta vótála Dé Domhnaigh, go bhfuil tromlach lucht vótála na Fraince den tuairim chéanna, is é sin, nach maith an rud an cohabitation, mar a thugtar air, don tír agus go mbeidh móramh iomlán ag an UMP, an comhaontú a thacaíonn le Jacques Chirac, tar éis an dara babhta an Domhnach seo chugainn.

  Cead a chinn ag Chirac – Gan údar

 148. #975799

  Cúis amháin eile a luaitear leis an ráta íseal vótála a mhíniú ná go raibh an toghchán ar siúl ar an lá deiridh de cheithre cinn de laethanta saoire, rud a chiallaigh go raibh lear mór daoine ag teacht ar ais ó áiteanna éagsúla agus gan aon áiméar acu bualadh isteach ar na hionaid vótála.

  Pobal na Polainne ar nós cuma leo – Alan Desmond

 149. #1364181

  Ba léir ó 2013, fiú dá reáchtálfaí reifreann agus fiú dá vótálfaí i bhfabhar leathnú ar chearta vótála, gur ar éigean a bheadh córas nua vótála i bhfeidhm i gcomhair thoghchán na huachtaránachta i mbliana – má bhíonn gá leis.

 150. #1373561

  Roimhe seo, is iad na cinn chomhairimh a chuireadh an marc cuí ar na páipéir vótála ar a son.  Dúirt Robbie Sinnott ón gComhghuallaíocht Cearta do na Daill go bhfuil gléas teagmhála ar fáil i ngach ionad vótála sa Stát.  Gléas beag plaisteach atá ann a bhfuil na focail "Tá" agus "Níl" scríofa air.

 151. #1506472

  Thabharfadh an leasú seo cead don Cheann Comhairimh córas iompair a fhostú lena chinntiú go mbeadh na boscaí vótála ag an ionad comhairimh ag a naoi a chlog an mhaidin i ndiaidh lá na vótála.

 152. #1541798

  Thabharfadh an leasú seo cead don Cheann Comhairimh córas iompair a fhostú lena chinntiú go mbeadh na boscaí vótála ag an ionad comhairimh ag a naoi a chlog an mhaidin i ndiaidh lá na vótála.

 153. #1549219

  Thabharfadh an leasú seo cead don Cheann Comhairimh córas iompair a fhostú lena chinntiú go mbeadh na boscaí vótála ag an ionad comhairimh ag a naoi a chlog an mhaidin i ndiaidh lá na vótála.

 154. #1561025

  Bhí ionaid vótála ar Ghabhla agus ar Thoraigh oscailte go dtí 3.30 tráthnóna.  Is ar mhaithe le deacrachtaí ag aistriú na mboscaí vótála ar ais go dtí an mhórthír a sheachaint a bhíonn ar phobal na n-oileán vótáil lá níos luaithe.

 155. #1568954

  Má thagann an tuar ar an tairngreacht, is é Ciarán Cuffe ón bpáirtí sin a gheobhas an líon is mó vótaí i mBaile Átha Cliath.  Red C a rinne an phobalbhreith díreach tar éis na vótála thar ceann RTÉ agus TG4. Rinneadh os cionn 3,000 agallamh ag breis is 150 ionad vótála ar fud na tíre, agus bunaithe ar vótaí céadrogha atá na réamh-mheastacháin ar fad.  Sa phobalbhreith seo, tá lamháil earráide 3% i gceist go náisiúnta agus 4% sna toghcheantair.

 156. #1591945

  Thug sé le fios chomh maith go raibh gearáin faighte ag oifig Mheitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt faoi dheacracht a bheith ag daoine le vóta a chaitheamh Dé hAoine seo caite toisc nach raibh oifigeach i mbothán vótála ábalta a n-ainmneacha, arb ainmneacha Gaeilge iad, a aimsiú ar an gclár vótála.

 157. #1627473

  Gheall sé, ach a mbeadh Éire saor, go mbeadh ceart vótála agus ‘gach cead agus gach céim [acu] dá raibh ag bantracht Éireann’ sa seanam (An Barr Buadh, 12 Aibreán 1912); bhí iontas air ‘nár éisteadh leis na teachtairí a chuir na mná chun na Comhdhála’ faoin Rialtas Dúchais (An Barr Buadh, 4 Bealtaine 1912); agus, i gceann de na hailt ‘From a Hermitage’ i mí Iúil 1913, cháin sé na fir a cheap gur éileamh áiféiseach ab ea éileamh na mban ar cheart vótála.

 158. #1671421

  Chomh maith le muintir na feirge agus na staince, nach mbacfadh le siúl a fhad le bothán vótála lena gcuid vótaí a scriosadh fiú amháin, tá dreamanna Poblachtacha nach ndallfaidh doras an ionad vótála go brách, bíodh go ndearna cuid acu é sin go díreach i nDoire.

 159. #1708087

  Ba iad na rudaí ba mhó a bhí ina n-údar imní ag lucht vótála na hÉireann ná nach mbeadh coimisinéir Eorpach ag na hÉireannaigh ar feadh tréimhsí áirithe agus go dtiocfadh athrú ar ár neart vótála san Aontas; go mbeadh grúpaí mar fheirmeoirí thíos le cuid de na forálacha sa Chonradh; go gcuirfí comhchuibhiú fiosach i bhfeidhm; go ndéanfaí maolú ar chearta oibrithe na tíre agus go mbeadh easpa freagrachta daonlathaí i gceist dá ndaingneofaí an Conradh.

 160. #1766276

  I Nevada agus in Oregon, tharraing na póilíní na céadta foirm chláraithe vótála a bhain le Daonlathaigh as boscaí bruscair agus táthar ag cur i leith fostaithe de chuid Voter Outreach of America, comhlacht comhairleoireachta de chuid na bPoblachtánach a ligeann air féin gur eagraíocht cearta vótála neamhpháirtíneach é, gur iadsan a chaith sa bhruscar iad.

 161. #1784235

  Bhí neart ball sásta a bheith ag obair in aisce don pháirtí lá toghcháin: seasamh taobh amuigh de na hionaid vótála, daoine a thiomáint ag na hionaid vótála, cuntas a choinneáil ar cé bhí ag vótáil agus ar cérbh iad an dream nár bac le vóta a chaitheamh.

 162. #1805990

  In áiteanna áirithe sa Pholainn, bhí fonn vótála ar an oiread sin daoine go raibh easpa páipéar ballóide ar fáil agus ba ghá na hionaid vótála a choimeád ar oscailt níos déanaí ná an t-am a bhí socraithe.

 163. #262196

  Tráthnóna vótáil 32 ball den Coiste Talmhaíochta i bhfabhar Phil Hogan a bheith ina bhall den Choimisiún Eorpach agus deichniúr ina aghaidh.   31 acu a vótáil i bhfabhar a cheapacháin mar Choimisinéir Talmhaíochta agus 11 ina aghaidh.

 164. #264828

  Vótáil baill acadúla den cheardchumann SIPTU in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i bhfabhar iniúchadh a dhéanamh lena chinntiú go gcaithfidh údaráis na hOllscoile go cothrom ó thaobh inscne de leis an bhfoireann ansin.  Tarraingíodh aird ar an Ollscoil le gairid nuair a rialaigh an Binse Fiosraithe Comhionannais go ndearnadh leatrom ar an Dr Micheline Sheehy-Skeffington de bharr gur bean í nuair nár tugadh ardú céime di.  Vótáil na baill anocht i bhfabhar an iniúchta.

 165. #264894

  Vótáil altraí in Ospidéal Ollscoile na Gaillimhe d'aonghuth dul ag obair de réir rialach ar an gcéad Mháirt de mhí Feabhra.Tá siad ag iarraidh aird a tharraingt ar an gcaoi a mbíonn an t-ionad timpistí agus éigeandála á chur thar maoil le daoine.Dúirt Cumann na nAltraí agus na mBanchabhrach gur vótáil 100% de na haltraí ar a shon seo.Ciallaíonn sé seo nach mbeidh na haltraí ag plé le haon obair riarcháin ná cléireachais ná le haon bhlas eile, ach obair chliniciúil amháin ar na laethanta a mbeidh siad i mbun agóidíochta.

 166. #265881

  Thosaigh 5,000 ball de Mandate ag vótáil ar ghníomhaíocht thionsclaíoch i mbreis agus 100 siopa Dunnes ar fud na tíre. Beidh an vótáil ar siúl go dtí 6 Márta.

 167. #268912

  D'iarr Príomháidh Caitliceach na hÉireann an tArdeaspag Éamonn Martin ar dhaoine vótáil in aghaidh an leasaithe atá molta sa reifreann an tseachtain seo chugainn.  Ag labhairt dó i Lourdes, dúirt an Dr Martin go bhfuil daoine ag vótáil i reifreann a d'athrodh an bhrí atá leis an bpósadh agus leis an teaghlach sa Bhunreacht.

 168. #269522

  74 Teachta Dála a vótáil ina fhabhar agus 51 ina aghaidh.  Ba é cúlbhinseoir Pháirtí an Lucht Oibre Michael McNamara an t-aon duine ó pháirtithe an Rialtais a vótáil in aghaidh an chinnidh. Tá Aerfort na Sionainne ina dháilcheantar, agus dúirt sé nach bhfuil aon mhuinín aige sna geallúintí a tugadh maidir lena bhfuil i ndán d'Aer Lingus.  Dúirt an tAire Airgeadais Michael Noonan go gcinnteodh an tairiscint atá déanta ag IAG go mbeadh seirbhís aeir ar fáil isteach agus amach as Éirinn san am ata le theacht.

 169. #270866

  Léiríonn pobalbhreith sa nGréig go bhfuil an líon daoine a bhfuil sé i gceist acu vótáil ar shon an phacáiste  tarrthála airgeadais don tír sa reifreann beagán chun cinn ar an dream atá chun vótáil ina aghaidh.

 170. #272553

  Ach tuairiscítear go bhfuil sé sonrach an líon feisire ón bpáirtí Caomhach atá faoi cheannas an tSeansailéara Angela Merkel a vótáil in aghaidh an phacáiste, an 3ú ceann atá le tabhairt don Ghréig.  Sa deiridh vótáil 454 feisire ar son an phacáiste, 113 ina choinne agus bhí 18 feisire a staon.

 171. #275099

  Vótáil siad freisin gan comhoibriú leis na cúrsaí oiliúna.   Tráthnóna, vótáil baill de Chumann na Meánmhúinteoirí in aghaidh Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí, a dtugtar Comhaontú Bhóthar Lansdún air.

 172. #278197

  Tá fáilte curtha ag muintir Ibrahim Halawa roimh thacaíocht fheisirí Pharlaimint na hEorpa. 560 ball a vótáil i bhfabhar an rúin agus aon duine dhéag a vótáil ina aghaidh.

 173. #363815

  Siar i 1972, vótáil 83% i bhfabhar dul isteach sa gComhphobal Eacnamaíoch Eorpach, ach thit na móramh i bhfabhar athruithe sna conarthaí i ndiaidh a chéile go dtí gur vótáil móramh i gcoinne Chonradh Nice agus Chonradh Liosbóin an chéad uair a reáchtáladh reifrinn fúthu (i 2001 is 2008).

 174. #395951

  52 Teachta Dála a vótáil ar son Enda Kenny agus 77 ina aghaidh. 43 vóta a fuair Micheál Martin agus vótáil 91 Teachta ina aghaidh.

 175. #397677

  Vótáil baill de Chumann na Meánmhúinteoirí i bhfabhar éirí as an obair bhreise a dhéanann siad, a dtugtar uaireanta Pháirc an Chrócaigh orthu, a socraíodh faoi Chomhaontú Bhóthar Haddington.  33 uair a chloig breise sa bhliain atá i gceist agus deir na múinteoirí go bhfuil siad chun éirí as an obair sin i mí Mheán Fómhair. 68.5% a vótáil i bhfabhar éirí as agus 31.5% a bhí ina aghaidh.  Tá sé ráite ag an Rialtas go mbainfí íocaíochtaí áirithe agus incrimintí de na múinteoirí dá rachaidís siar ar an gcomhaontú maidir leis na huaireanta breise.

 176. #408368

  Bhí sé le feiceáil go ndeachaigh an tAire Simon Coveney chomh fada le Noel Grealish ar bhinsí na Neamhspleach nuair a bhí an vótáil ar bun.  Ach ní chorródh Grealish.  Is cosúil gur thriail Coveney an Teachta Grealish a mhealladh i dtreo gheata na vótála le tacaíocht a thabhairt d’Enda Kenny;  dúirt Coveney go mbeadh luach saothair ar fáil ach ní ghéillfeadh Grealish do ghealltanas cosáin.  Staon sé ón vótáil uilig.

 177. #517324

  “Bunaigh do dhearcadh ar bhealach eolasach, ní gá duit vótáil sa bhealach a vótáil do thuismitheoirí, tháinig athrú ar an tsaol agus má shíleann go bhfuil muid níos fearr as sa Ríocht Aontaithe ba chóir go mothófá compordach sin a rá.

 178. #518760

  Chloisfeá scéalta anseo is ansiúd a chuir leis an atmaisfeár – daoine ag caint ar an mbus ag rá nach raibh aithne acu ar mórán a bhí ag vótáil ‘Níor chóir’, fear tacsaí ag rá go raibh gach duine ina shráidbhaile ag vótáil ‘Ba chóir’.

 179. #641843

  That college is mine, and I’ll do what I want with it.’ Bhí na daoine a vótáil i gcoinne an cheapacháin ar dtús soiléir nach ag fáil lochta ar an Uasal Ó Domhnalláin a bhíodar ach i mbun agóide in aghaidh lámh láidir an Ardeaspaig mar ab fhacthas dóibhsean é. Léirigh siad a misneach nuair a vótáil seachtar in aghaidh triúir i gcoinne an té a bhí molta ag an Ardeaspag, cé gurbh é a fuair an post ar deireadh.

 180. #755608

  78% a vótáil i bhfabhar gníomhaíocht thionsclaíoch - éirí as dualgais ionadaíochta agus mhaoirseoireachta san áireamh - de bharr a míshásaimh le coinníollacha oibre.    Bhí súil leis an toradh ó mhol an ceardchumann féin do na baill vótáil i bhfabhar gníomhaíocht thionsclaíoch.

 181. #893923

  Fógraíodh inniu gur vótáil 75% de na baill i bhfabhar mholadh na Cúirte.  Measann an Rialtas go gcosnóidh an socrú €50 milliún. Faoi théarmaí an tsocraithe, tabharfar ar ais an liúntas cíosa bhíodh á íoc le Gardaí agus méadófar é freisin.  Vótáil Cumann Sháirsintí agus Chigirí an Gharda Síochána ar mholadh réitigh na Cúirte Oibreachais chomh maith agus tá súil le toradh na ballóide sin amárach.

 182. #894086

  Bhí frithrún molta ag an Rialtas ach diúltaíodh dó nuair a vótáil Fianna Fáil i bhfabhar na reachtaíochta.  Vótáil Teachtaí ina dhiaidh sin ar leasú ar an mbille a mhol Fianna Fáil.

 183. #895587

  Ar an taobh eile den scéal, tá 42% díobh siúd a bheidh ag vótáil do Hillary Clinton á dhéanamh sin ar fhaitíos go ngabhfadh Donald Trump isteach.  Ní le cion ná le meas ar cheachtar de na hiarrthóirí atá cuimse daoine ag cuimhneamh ar vótáil dóibh.

 184. #1016741

  Cuir i gcás go raibh tú ag vótáil d'Fhianna Fáil ar son na seanaigne agus na bhfeirmeoirí beaga agus athbheochan na Gaeilge agus athaontú na hÉireann agus neodracht an Stáit agus gurbh í an fhírinne gur ag vótáil ar son Pháirtí an Díomais agus na Díbeartha a bhí tú, nach ort féin a bheadh an locht?

  Luchoga mora – Alan Titley

 185. #1018203

  Ina ndiaidh sin arís na breabanna: vótáil ar a shon agus beidh post ag cách, mil ina slaoda, Dia neamhsheicteach ar neamh, amuigh ansin sásta linn, slándáil shláintiúil shaineolais i saotharlanna, agus muca ag eitilt; vótáil ina choinne, job ag cách, gruth agus meadhg ina slaoda, Dia neamhsheicteach ar talamh, amuigh ansin de shaghas eile sásta linn, sláinte shláintiúil shaoránach, agus bagún ag siúl.

  Bréaga, bagairt, breab – Alan Titley

 186. #1092696

  An de bharr an pobal a bheith ar a leithéid sin d’aigne nár vótáil ach thart ar thrian díobh sin a raibh vóta acu, agus fiú, b’fhéidir, gur vótáil níos mó ná mar a bhíothas ag súil leis in aghaidh an leasaithe.

 187. #1171241

  Vótáil feisirí parlaiminte i Westminster tráthnóna i bhfabhar olltoghchán a reáchtáil sa Bhreatain ar 8 Meitheamh. Bhí 522 feisire i bhfabhar olltoghchán a ghairm agus níor vótáil ach 13 feisire ina aghaidh.

 188. #1259596

  Is duine mé atá in éadan na Breatimeachta, go háirithe de bhrí gur vótáil mé i measc an mhóraimh sa reifeann, is é sin gur votáil mé ar son go bhfanfadh an RA san Aontas, an tslí chéanna ar vótáil an móramh ó thuaidh.

 189. #1305565

  As if the EU didn’t just a few years ago send financial experts to run the Irish economy above the heads of the apparently dim Irish demos?’ Cuireann O’Neill i gcuimhne dá chuid léitheoirí gur vótáil pobal na Poblachta in éadan chonarthaí Nice (2001) agus Liospóin (2008) – agus gur thug saoistí móra na Bruiséile orthu vótáil arís go dtí go raibh an freagra ceart ann.

 190. #1339952

  Nuair a bhí na Tóraithe ag iarraidh Arm na Breataine a chur chuig láthair chomhraic thar lear, vótáil Bradley ar a shon i ngach cás, cé gur vótáil in éadan rúin go ndéanfaí fiosrúcháin ar iompar Tony Blair agus a rialtais sular cuireadh Arm na Breataine chun na hIaráice i 1993.

 191. #1352575

  112 duine a vótáil ar son glacadh leis na moltaí sa tuarascáil a réitigh Pól Ó Gallchóir faoin aighneas maidir le seirbhís farantóireachta an oileáin agus 103 duine a vótáil in aghaidh na moltaí.

 192. #1353048

  112 duine a vótáil ar son glacadh leis na moltaí sa tuarascáil a réitigh Pól Ó Gallchóir faoin aighneas maidir le seirbhís farantóireachta an oileáin agus 103 duine a vótáil in aghaidh na moltaí.

 193. #1362848

  Idir an dá linn, dúirt Easpag Aill Finn Kevin Doran gur “peaca” a bhí ann vótáil ar son na haisghairme agus mhol sé d’aon Chaitliceach a vótáil ‘Tá’ smaoineamh ar dhul chun faoistine.

 194. #1370056

  Tá an Dáil tar éis vótáil i bhfabhar rúin ag moladh go ndéanfaí athbhreithniú ar an bpróiseas tairisceana don chóras leathanbhanda faoin tuath. Chuir an Rialtas in aghaidh an rúin a bhí molta ag Fianna Fáil.  77 Teachta a thacaigh leis an rún agus 48 a vótáil ina aghaidh.

 195. #1371647

  Tá cruinniú poiblí ar an oileán ar siúl óna 7 a chlog anocht le moltaí Phóil Uí Ghallchóir a phlé agus amárach beidh deis vótála ag daoine os cionn ocht mbliana déag d'aois.  Beidh an vótáil ar siúl idir 1 agus 3 a chlog agus beidh an sagart an tAthair Ciarán Creagh agus altra an oileáin Éamonn Lughda ag déanamh maoirsiú ar an vótáil.

 196. #1524653

  Tá níos mó airgid ná riamh cheana caite i dtoghcháin lár téarma na bliana seo agus meastar go bhféadfadh líon níos mó daoine vótáil ná a vótáil in aon toghcháin lár téarma eile ó bhí cogadh Vítneam in airde láin leathchéad bliain ó shin.

 197. #1547112

  Aithním an dualgas atá orm seasamh ar son na ndaoine a vótáil don Lucht Oibre agus na daoine nár vótáil don Lucht Oibre sa toghchán deiridh ach a dteastaíonn uathu cinnteacht agus cosaint a fháil maidir lena bhfuil i ndán dóibh, agus is ar an mbonn sin a bhuailfimid léi agus a bheidh na cainteanna eadrainn,” arsa Jeremy Corbyn.

 198. #1559782

  Níl a fhios go fóill cén chaoi a ndéanfaidh siadsan vótáil, ach ag deireadh thiar an gceannóidh na feisirí a vótáil i gcoinne May an uair dheiridh an cur i gcéill nua seo a chiallaíonn rud amhain do Londain is rud eile don Bhruiséil?

 199. #1561087

  Glacadh le móramh 2 in aghaidh 1 sa reifreann maidir leis an diamhasla.  I dtoradh an reifrinn a fógraíodh aréir, vótáil 64.85% Tá agus vótáil 35.125% Níl.

 200. #1662547

  Ar an ócáid sin vótáil tromlach na nAlbanach ar son Déabhlóide ach theip ar an iarracht mar go raibh coinníoll leagtha síos ag Rialtas na Breataine go mbeadh ar 40% den toghlach vótáil ar a son le hí a bhaint amach.

 201. #1786646

  Is Californiach mé mar -- mar a tharla sa toghchán deiridh, nuair a vótáil muintir na Stát Aontaithe ar threo amháin agus vótáil muintir Chalifornia treo eile, le Obama, agus seasaim féin le Obama.

 202. #1816542

  ‘B’fhéidir nach bhfuil Mamó rómhaith ag dathú,’ a dúirt sí, ‘d’fhéadfadh mise an póstaer a dhathú di agus é a chrochadh suas agus bheadh daoine in ann vótáil di.’ ‘Tá tú an-lách,’ a deir mé, ‘ach ní shílim go bhfuil Mamó ag iarraidh seasamh sa toghchán.’ ‘Agus,’ arsa Beainín na Naíonáin Bheaga, ‘ní fhéadfaidh tú vótáil ar aon nós, tá tú ró-óg!’ ‘Céard?’ a d’fhiafraigh an Cailín Mór Beag agus geit bainte aisti.

 203. #317711

  Freagra i dtosach ar an gceist a chuirfidh go leor daoine réasunta, sílim, ar fheiceáil dóibh an cur síos ar an leasú eile ar an mBunreacht ar a vótálfaimid an mhí seo chugainn.

 204. #300427

  Ní tearc ábhair dóchais an rialtais, agus níl an freasúra slán ó imní agus aghaidh á thabhairt acu ar bhliain gan olltoghchán (mar atá geallta ag  Enda Kenny), ach ina vótálfar i bhfothoghchán agus dhá reifreann ar a laghad.

 205. #740208

  Óir is léir gurb í an aidhm atá ag an chomhghuaillíocht atá in éadan an neamhspleáchais (Páirtí Caomhach na Breataine, Páirtí an Lucht Oibre, an grúpa feachtais Better Together, meán chumarsáide áirithe agus go leor den lucht gnó) ná scanradh a anama a chur i bpobal na hAlban faoin tubaiste atá in ann don tír má vótáiltear ar son neamhspleáchais.

 206. #746403

  Ach is deacair a rá cén campa lenar bhain an lucht vótála – na daoine sin a chreid Alexis Tsipras nuair a gheall sé dóibh go bhfaigheadh an Ghréig margadh níos fearr ó na creidiúnaithe dá vótálfaidís ina choinne; nó iad siúd a bhfuil deireadh na foighne caite acu leis an Eoraip trí chéile agus a chreideann gur chóir don Ghréig seasamh ar a conlán féin.

 207. #894056

  Léiríonn pobalbhreith nua a rinne Ipsos/MRBI thar ceann an Irish Times go bhfuil níos mó tacaíochta ag Fianna Fáil ná mar atá ag aon pháirtí eile.  Dúirt 30% díobh siúd a d'fhreagair an ceistneoir go vótálfaidís d'Fhianna Fáil dá mbeadh olltogchán ann.

 208. #894057

  Dúirt 27% gur d'Fhine Gael a vótálfaidís.  Léiríonn torthaí an tsuirbhé go bhfuil ardú tagtha ar thacaíocht Pháirtí an Lucht Oibre agus go bhfuil laghdú tagtha ar thacaíocht Shinn Féin agus na neamhspleách.

 209. #1335349

  Glactar leis ar gach aon taobh i nDáil Éireann nach mbeidh aon dul as ag an rialtas ach an reachtaíocht a thabharfar isteach, má vótáiltear i bhfabhar leasú an Bhunreachta, a fhoilsiú roimh ré.

 210. #1350576

  Fógraíodh athbhreithniú ar an athbhreithniú, agus athmhachnamh ar an amchlár.  Is faoin ardchomhairle a bheas sé a shocrú Dé Luain an dtabharfar deis don pháirtí polasaí nua a phlé agus a fhógairt sara vótálfar sa reifreann.

 211. #1361380

  Is ionann sin agus a rá go bhfuil rogha déanta cheana féin ag triúr as gach ceathrar i measc daoine fásta sa stát (dúirt 15% nach vótálfaidís agus dhiúltaigh 2% ceisteanna a fhreagairt).

 212. #1561837

  Mar sin féin, dúirt urlabhraí Fhianna Fáil Lisa Chambers go gcuirfeadh an páirtí fáilte roimh an téacs más fíor don mhéid atá á thuairisciú.  Thug Sammy Wilson ón DUP le fios go vótálfar in aghaidh an tsocraithe i bParlaimint Westminster.

 213. #1619600

  Dúirt sé nach raibh sé sásta ligean don phróiseas leanacht ar aghaidh go ceann roinnt míonna eile.  An margadh a tharraingt siar agus olltoghchán a ghairm an t-aon réiteach air seo, a dúirt sé.  Dúirt ceannaire Pháirtí Lucht Oibre na Breataine Jeremy Corbyn go vótálfaidís in aghaidh an mhargaidh agus an chláir ama.  Caithfear vóta sa pharlaimint anocht ar an gclár ama.

 214. #1792246

  Tá eagla ar lucht eadrána sa Pháirtí Poblachtánach go gcaithfear, nó go vótálfar, as a bpostanna iad sular féidir leo seasamh sa chéad toghchán eile, agus mar sin tá siad ar a ndícheall ag vótáil go tréan in aghaidh rud ar bith nach dtaitníonn leis na hantoiscigh nua ar an eite dheis.

 215. #260671

  Tá muintir na Fraince i mbun vótála inniu sa tarna bhabtha do thoghchán na hUachtárachta sa tír sin.

 216. #261335

  Tá na milliún Meiriceánach i mbun vótála i dtoghchán na hUachtaránachta inniu agus cinneadh le deánamh acu cé a chaithfidh an chéad ceithre mbliana eile sa Tigh Bán.

 217. #261495

  Bhí seisear san iomaíocht don toghchán, triúr díobh sin ina bhFeisirí Eorpacha, ach tar éis an tríú babhta vótála, bhí an lá ag iarrthóir na hÉireann.

 218. #261860

  D'oscail na hionaid vótála ag a 7 a chlog agus dúnfaidh siad ag a 10 a chlog anocht.

 219. #261861

  Tá súil le toradh faoi bhreacadh an lae amárach.  Tá cead vótála ag 4,285,323 duine.

 220. #261929

  Tagann a chinneadh sna sála ar thoradh an reifrinn ansin inné inar dhiúltaigh 55% den phobal vótála an nasc leis an Ríocht Aontaithe a bhriseadh.

 221. #268773

  Rachaidh an pobal sa dáilcheantar sin ag na bothanna vótála ar an Aoine, an 22ú Bealtaine, an lá céanna a bhfuil vótáil ar bun sa tír ar an 2 reifreann.

 222. #269279

  Tá na bothanna vótála don reifreann ar an bpósadh comhghnéis agus ar aois na n-iarrthóirí i dtoghchán uachtaránachta oscailte óna 7 a'chlog ar maidin.

 223. #273762

  Dé Domhnaigh tábharfaidh muintir na Gréige aghaidh ar na botháin vótála arís le Rialtas nua a thogh.

 224. #277487

  Beidh saorchead vótála ag baill an pháirtí má bhíonn vótáíl i gceist, ach ní bheidh an páirtí ag stocaireacht ar son an 8ú leasú a athghairm.

 225. #281281

  Sa bpríomhchathair, tá an líon is airde vótaí caite go dtí seo i mBaile Bhailcín i mBaile Átha Theas-Lár, áit a bhfuil vóta caite ag 24% den lucht vótála.

 226. #281289

  Nuair a tháinig sé amach ó mbothán vótála, dúirt sé “tá an vóta seo á chaitheamh ar son an chéad ghlúin eile” sular chaith sé an vóta isteach sa mbosca.

 227. #289605

  Úsáidfear an toradh chun brú morálta agus polaitiúil a chur ar rialtas Rajoy cead vótála a thabhairt don Chatalóin i reifreann oifigiúil amach anseo.

 228. #289689

  Taispeánadh an-chuid grianghraf a phostáil gnáthdhaoine díobh féin ag vótáil ar Twitter agus cuma bhródúil orthu lasmuigh de na bothanna vótála.

 229. #295152

  Ach 92 duine a bhí i dteideal vótála agus ghlac an Chomhairle nár vótáil an 39 duine eile an ceistiúchán cionn is go raibh siad in éadan an athraithe.

 230. #296343

  ‘Ní leor a bheith ag iarraidh ar an diaspóra tacú le tionscnaimh ar nós ‘The Gathering’ agus comórthaí 2016’ – a deir Seanadóir Shinn Féin An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ó Shinn FéinTá an Rilatas tar éis loic ar an Diaspóra trí chinneadh faoi chearta vótála d’Éireannaigh thar lear a chur ‘ar an méar fhada’, dar le hurlabhraí Shinn Féin ar ghnóthaí an Diaspóra, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.Tá an Rilatas tar éis loic ar an Diaspóra trí chinneadh faoi chearta vótála d’Éireannaigh thar lear a chur ‘ar an méar fhada’, dar le hurlabhraí Shinn Féin ar ghnóthaí an Diaspóra, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

 231. #305084

  Idir dhá thine na Bealtaine a bhí roinnt againn, áfach, ó thaobh na vótála de, nó i ‘ladhar an chasúir’ mar a dúirt Seán Mag Leannáin ar Facebook.

 232. #305647

  Ó dheas, áfach, bhíothas ag tarraingt na gcos agus dris chosáin institiúideach ag séanadh cearta vótála, mar a léirítear go paiteanta ag tús an scannáin le carachtar Winfrey.

 233. #309842

  Féachfar le cearta vótála a bhronnadh ar Éireannaigh lasmuigh den Stát agus i dtíortha thar lear má bhíonn a leithéid de bheartas inmharthana Ag labhairt dó inniu ag seoladh Pholasaí Diaspora na hÉireann, dúirt Aire Ghnóthaí an Diaspora, Jimmy Deenihan, go bhfuil fíorthábhacht ag baint le cearta vótála d’Éireannaigh thar lear.

 234. #349378

  Ach má bhíonn míshásamh in uachtar i dtír ar bith ina bhfuil córas cothrom vótála i bhfeidhm, ní cinnteacht ach a mhalairt a dheimhníonn toradh olltoghcháin.

 235. #377108

  Tá vótálaithe ar Oileán Chléire buartha nach mbeidh siad in ann a vóta a chaitheamh san olltoghchán mar gheall ar a luaithe is a dhúnfar an t-ionad vótála san oileán Tá fearg ar vótálaithe Oileán Chléire a bhíonn ag obair ar an míntír toisc go bhfuil a gceart vótála “bainte díobh”, a dúirt duine de mhuintir an oileáin le Tuairisc.ie inniu.

 236. #383016

  Ní hionann gaiscí ar pháirc na himeartha agus gaisce leanúnach sa bhosca vótála, fiafraigh do John O’Mahony é.

 237. #399278

  Tá an dá thaobh i bhfeachtas an reifrinn sa Bhreatain i mbun thréaniarrachtaí inniu féachaint le dul i gcion ar an bpobal vótála ansin sula dtéann daoine ag na bothanna amárach.

 238. #399422

  Ba é David Cameron féin ar ndóigh a thug an deis do phobal na Ríochta Aontaithe i 2013 a dtuairim a thabhairt faoin AE ag na bothanna vótála.

 239. #399445

  70% den phobal vótála i Londain agus an ceantar mórthimpeall air a vótáil ar son fanacht san AE.

 240. #399983

  Dúirt Institiúid Taighde Eacnamaíochta Nevin nach mbeidh aon tionchar ag toradh na vótála sa Bhreatain ar na hacmhainni a bheas ar fáil don Rialtas anseo i gcomhair Bhuiséad 2017.

 241. #399984

  Ina ainneoin sin, dúirt an t-eacnamaí sinsearach san Institiúid an Dr Tom McDonnell go gcuirfidh toradh na vótála sa Bhreatain as do gheilleagar na hÉireann agus na hEorpa.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.