Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

9 results in 3 documents

 1. #1461393

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH SA BHRUISÉIL, AN 18ú LÁ DE NOLLAIG, 1971;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT BRUSSELS ON THE 18th DAY OF DECEMBER, 1971;

  Number 11 of 1988: OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988

 2. #1461394

  AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁIS-IÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGH-AIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN, AN 19ú LÁ DE SHAMHAIN, 1976;

  AND TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 19th DAY OF NOVEMBER, 1976;

  Number 11 of 1988: OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988

 3. #1461438

  ciallaíonn “an Coinbhinsiún ar an gCiste” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn an Coinbhinsiún sin;

  "the Fund Convention" means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends that Convention;

  Number 11 of 1988: OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988

 4. #1540650

  ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988 .

  AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988 .

  Number 13 of 1998: OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) (AMENDMENT) ACT, 1998

 5. #1540666

  (4) Beidh feidhm ag alt 3 , a mhéid a thugtar éifeacht leis do Phrótacal 1992 ag leasú an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, maidir le tarluithe a tharlaíonn ar thosach feidhme na bhforálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo nó dá éis.

  (4) Section 3, in so far as it gives effect to the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, shall apply in respect of incidents occurring on or after the commencement of the provisions referred to in subsection (2) of this section.

  Number 13 of 1998: OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) (AMENDMENT) ACT, 1998

 6. #1540678

  “ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar an gCiste’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, a ghlac an Stát, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,

  "'the Fund Convention' means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",

  Number 13 of 1998: OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) (AMENDMENT) ACT, 1998

 7. #1616694

  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar BHunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola THruailliú

  International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,1971

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 8. #1645154

  Sraith Conarthaí, 1/1995. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh sa Bhruiséil an 18 Nollaig, 1971. Arna shíniú ag Éirinn an 21 Nollaig, 1972. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 16 Deireadh Fómhair, 1978. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 17 Feabhra, 1993.

  Treaty Series, 1/1995. International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, with Declarations, Reservations and Statements. Done at Brusselles on 18 December, 1971. Signed by Ireland on 21 December, 1972. Entered into force internationally on 16 October, 1978. Instrument of ratification deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 17 February, 1993.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 9. #1645174

  Sraith Conarthaí, 2/1995. Prótacal leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh i Londain an 19 Samhain, 1976. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 22 Samhain, 1994. Thaisc Éire an Ionstraim Aontachais an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 22 Samhain, 1994.

  Treaty Series, 2/1995. Protocal to the International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, with Declarations, Reservations and Statements. Done at London on 19 November, 1976. Entered into force internationally on 22 November, 1994. Instrument of Acccession deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 22 November, 1994.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.