Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

poll

clerk

66 toradh in 20 doiciméad

 1. #428268

  (c) Is é nó is í an ceann comhairimh a dhéanfaidh oifigigh cheannais ag an vótaíocht agus cléirigh vótaíochta a cheapadh.

  (c) Presiding officers at the poll and polling clerks shall be appointed by the returning officer.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 2. #1404713

  (4) Is é an ceann comhairimh a cheapfaidh oifigigh cheannais ag an vótaíocht mar aon le cléirigh vótaíochta.

  (4) Presiding officers at the poll and polling clerks shall be appointed by the returning officer.

  Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983

 3. #1404798

  (3) Is é an ceann comhairimh a cheapfaidh oifigigh cheannais sa vótaíocht mar aon le cléirigh vótaíochta.

  (3) Presiding officers at the poll and polling clerks shall be appointed by the returning officer.

  Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983

 4. #1449372

  (3) Is é an ceann comhairimh a dhéanfaidh oifigigh ceannais ag vótaíocht agus cléirigh vótaíochta a cheapadh.

  (3) Presiding officers at a poll and polling clerks shall he appointed by the returning officer.

  Uimhir 15 de 1987: AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987

 5. #1171391

  Oifigigh cheannais agus cléirigh vótaíochta.

  Presiding officers and poll clerks.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 6. #1171794

  Oifigigh cheannais agus cléirigh vótaíochta.

  Presiding officers and poll clerks.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 7. #1172097

  Oifigigh cheannais agus cléirigh vótaíochta.

  Presiding officers and poll clerks.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 8. #1331463

  Oifigigh cheannais agus cléirigh vótaíochta.

  Presiding officers and poll clerks. [GA]

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 9. #157853

  (2) Cléireach vótaíochta do gach oifigeach ceannais

  One poll clerk for each presiding officer

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 10. #173521

  (2) Le cléireach vótaíochta amháin do gach oifigeach ceannais

  (2) One poll clerk for each presiding officer ...

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 11. #772346

  I ndáilcheanntar contae roinnt cléireach agus teachtairí, ná raghaidh a n-uimhir thar aon chléireach amháin agus aon teachtaire amháin in aghaidh gach ceanntair vótaíochta sa dáilcheanntar, no, i gcás breis is cúig céad toghthóir do bheith sa cheanntar vótaíochta, aon chléireach amháin agus aon teachtaire amháin in aghaidh gach cúig céad glan de thoghthóirí sa cheanntar vótaíochta, agus má bhíonn aon uimhir de thoghthóiri ann sa bhreis ar aon chúig céad glan no aon chúig céadtha glan de thoghthóirí annsan féadfar aon chléireach amháin agus aon teachtaire amháin d'fhostú in aghaidh na huimhreach san bíodh nách cúig céad glan í:

  In a county constituency a number of clerks and messengers not exceeding in number one clerk and one messenger for each polling district in the constituency, or where the number of electors in a polling district exceeds five hundred, one clerk and one messenger for every complete five hundred electors in the polling district, and if there is a number of electors over and above any complete five hundred or complete five hundreds of electors, then one clerk and one messenger may be employed for such number although not amounting to a complete five hundred:

  Uimhir 38 de 1923: ACHT CHUN DROCH-BHEARTA TOGHACHÁIN DO CHOSC, 1923

 12. #1331513

  (b) an t-oifigeach ceannais agus an cléireach vótaíochta don stáisiún,

  ( b ) the presiding officer and poll clerk for the station,

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 13. #922510

  (1) Féadfaidh an ceann comhrimh áitiúil pé cléirigh agus pé méid díobh is dóich leis is ceart do cheapadh do gach stáisiún vótaíochta fé leith chun cabhruithe leis an oifigeach ceannais sa stáisiún vótaíochta san.

  (1) The local returning officer may appoint, for each polling station, such and so many clerks as he shall think proper to assist the presiding officer at such polling station.

  Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

 14. #964476

  12.—(1) Féadfaidh an ceann cóimhrimh áitiúil pé cléirigh agus pé méid díobh is dóich leis is ceart do cheapadh do gach stáisiún vótaíochta fé leith chun cabhruithe leis an oifigeach ceannais sa stáisiún vótaíochta san.

  12.—(1) The local returning officer may appoint, for each polling station, such and so many clerks as he shall think proper to assist the presiding officer at such polling station.

  Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942

 15. #157899

  (f) costais taistil oifigeach ceannais agus cléireach vótaíochta, ach gan áireamh a dhéanamh ar na costais faoina rachfar ag tabhairt na mboscaí ballóide ón stáisiún vótaíochta go dtí an áit ina gcomhairfear na vótaí.

  (f) travelling expenses of presiding officers and poll clerks, excluding any expenses incurred in conveying the ballot boxes from the polling station to the place where the votes are counted.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 16. #173545

  (e) costais taistil oifigeach ceannais agus cléireach vótaíochta, ach gan áireamh a dhéanamh ar na costais faoina rachfar ag tabhairt na mboscaí ballóide ón stáisiún vótaíochta go dtí an áit ina gcomh-airfear na vótaí.

  ( e ) travelling expenses of presiding officers and poll clerks, excluding any expenses incurred in conveying the ballot boxes from the polling station to the place where the votes are counted.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 17. #772347

  Ach an méid cléireach agus teachtairí a lomhálfar mar sin in aon dáilcheanntar féadfar iad d'fhostú in aon cheanntar vótaíochta ina mbeidh gá le n-a seirbhís.

  Provided always that the number of clerks and messengers so allowed in and constituency may be employed in any polling district where their services may be required.

  Uimhir 38 de 1923: ACHT CHUN DROCH-BHEARTA TOGHACHÁIN DO CHOSC, 1923

 18. #1171395

  (1) Ceapfaidh an ceann comhairimh oifigeach ceannais chun bheith i gceannas ar gach stáisiún vótaíochta agus, más oiriúnach leis é, ceapfaidh sé freisin cléireach nó cléirigh chun cuidiú le gach oifigeach ceannais.

  "35 (1) The returning officer shall appoint a presiding officer to preside at each polling station and also, if he thinks fit, a clerk or clerks to assist each presiding officer.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 19. #1171799

  (1) Ceapfaidh an ceann comhairimh áitiúil oifigeach ceannais chun bheith i gceannas ar gach stáisiún vótaíochta agus, más oiriúnach leis é, cléireach nó cléirigh chun cuidiú le gach oifigeach ceannais.

  (1) The local returning officer shall appoint a presiding officer to preside at each polling station and also, if he thinks fit, a clerk or clerks to assist each presiding officer.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 20. #1172102

  (1) Ceapfaidh an ceann comhairimh áitiúil oifigeach ceannais chun bheith i gceannas ar gach stáisiún vótaíochta agus, más oiriúnach leis é, cléireach nó cléirigh chun cuidiú le gach oifigeach ceannais.

  (1) The local returning officer shall appoint a presiding officer to preside at each polling station and also, if he thinks fit, a clerk or clerks to assist each presiding officer.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 21. #1331465

  (1) Ceapfaidh an ceann comhairimh áitiúil oifigeach ceannais le bheith i gceannas ar gach stáisiún vótaíochta agus féadfaidh sé cléireach nó cléirigh a cheapadh freisin chun cabhrú le gach oifigeach ceannais.

  (1) The local returning officer shall appoint a presiding officer to preside at each polling station and may also appoint a clerk or clerks to assist each presiding officer.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 22. #981404

  (b) na cumhachta agus na dualgais a mhíniú a bheas ag cinn chóimhrimh áitiúla, rúnaithe agus cléirigh údarás áitiúla agus daoine eile a fostófar maidir leis an vótaíocht,

  ( b ) define the powers and duties of local returning officers, secretaries and clerks of local authorities and other persons employed in connection with the poll,

  Uimhir 15 de 1945: AN tACHT TOGHCHÁIN UACHTARÁIN AGUS TOGHCHÁN ÁITIÚLA, 1945

 23. #761357

  —(1) Déanfaidh gach oifigeach, cléireach agus gníomhaire dá mbeidh i láthair i stáisiún vótaíochta rún do chimeád, agus cabhrú chun rún do chimeád, ar an vótáil sa stáisiún san, agus roimh chríochnú na vótaíochta, ní thabharfaid do dhuine ar bith, ach amháin chun críche éigin le n-a mbeidh údarás dlí, aon eolas i dtaobh na hainme ná na huimhreach atá ar chlár na dtoghthóirí ag aon toghthóir a dhin no nár dhin páipéar ballóide d'iarraidh no vóta do thabhairt sa stáisiún san, ná i dtaobh an mhairc oifigiúla, agus ní dhéanfaidh aon oifigeach, cléireach ná gníomhaire den tsórt san, ná aon duine ar bith eile, cur isteach ná iarracht ar chur isteach ar aon vótálaí le linn é do bheith ag marcáil a vóta, ná iarracht do thabhairt in aon tslí eile ar eolas do bhaint amach sa stáisiún vótaíochta i dtaobh ce'ca iarrthóir go bhfuil aon vótálaí ar tí no tar éis vótáil leis ná ní thabharfaid do dhuine ar bith aon uair aon eolas a gheobhaid siad i stáisiún vótaíochta i dtaobh ce'ca iarrthóir go bhfuil aon vótálaí sa stáisiún san ar tí no tar éis vótáil leis ná i dtaobh na huimhreach ar chúl an pháipéir bhallóide a tugadh d'aon vótálaí sa stáisiún san.

  —(1) Every officer, clerk and agent in attendance at a polling station shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting in such station, and shall not communicate, except for some purpose authorised by law, before the poll is closed to any person any information as to the name or number on the register of electors of any elector who has or has not applied for a ballot paper or voted at that station, or as to the official mark, and no such officer, clerk or agent, and no person whosoever, shall interfere with or attempt to interfere with a voter when marking his vote, or otherwise attempt to obtain in the polling station information as to the candidate for whom any voter in such station is about to vote or has voted, or communicate at any time to any person any information obtained in a polling station as to the candidate for whom any voter in such station is about to vote or has voted, or as to the number on the back of the ballot paper given to any voter at such station.

  Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923

 24. #922330

  —(1) Déanfaidh gach oifigeach, cléireach agus duine dá mbeidh ar fostú no i láthair i stáisiún vótaíochta rún do choimeád, agus cabhrú chun rún do choimeád, ar an vótáil sa stáisiún san agus ní thabharfaid, roimh chríochnú na vótaíochta, aon eolas do dhuine ar bith, ach amháin chun críche éigin le n-a mbeidh údarás dlí i dtaobh ainme aon toghthóra, ná i dtaobh uimhreach aon toghthóra ar an rolla de thoghthóirí, do rinne no ná dearna páipéar ballóide d'iarraidh no vótáil sa stáisiún san, ná i dtaobh an mhaire oifigiúil, agus ní dhéanfaidh aon oifigeach, cléireach ná duine den tsórt san, ná duine ar bith eile, cur isteach ná iarracht ar chur isteach ar vótálaí le linn é bheith ag marcáil a vóta, ná iarracht do thabhairt in aon tslí eile ar eolas d'fháil sa stáisiún vótaíochta i dtaobh cé hé an t-iarrthóir go bhfuil aon vótálaí sa stáisiún san ar tí no tar éis vótála leis ná ní thabharfaid do dhuine ar bith aon uair aon colas do ghcobhfar i stáisiún vótaíochta i dtaobh cé hé an t-iarrthóir go bhfuil aon vótálaí sa stáisiún san ar tí no tar éis vótála leis ná i dtaobh na huimhreach ar chúl an pháipéir bhallóide tugadh d'aon vótálaí sa stáisiún san.

  —(1) Every officer, clerk, and person employed or in attendance at a polling station shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting in such station, and shall not, except for some purpose authorised by law, communicate before the poll is closed to any person any information as to the name or number on the register of electors of any elector who has or his not applied for a ballot paper or voted at that station, or as to the official mark, and no such officer, clerk or person, and no other person whosoever, shall interfere with or attempt to interfere with a voter when marking his vote, or otherwise attempt to obtain in the polling station information as to the candidate for whom any voter in such station is about to vote or has voted, or communicate at any time to any person any information obtained in a polling station as to the candidate for whom any voter in such station is about to vote or has voted, or as to the number on the back of the ballot paper given to any voter at such station.

  Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

 25. #964083

  —(1) Déanfaidh gach oifigeach, cléireach agus duine dá mbeidh ar fostú no i láthair i stáisiún vótaíochta ag an vótaíocht i reifreann rún do choimeád, agus cabhrú chun rún do choimeád, ar an vótáil sa stáisiún san agus ní thabharfaidh, roimh chríochnú na vótaíochta, aon eolas do dhuine ar bith, ach amháin chun críche éigin a bheidh údaruithe le dlí, i dtaobh ainme aon vótálaidhe, ná i dtaobh uimhreach aon vótálaidhe ar an rolla de thoghthóirí, do rinne no ná dearna páipéar ballóide d'iarraidh no vótáil sa stáisiún san, ná i dtaobh an mhairc oifigiúil, agus ní dhéanfaidh aon oifigeach, cléireach ná duine den tsórt san, ná duine ar bith eile, cur isteach ná iarracht ar chur isteach ar vótálaidhe le linn é bheith ag marcáil a vóta, ná iarracht do thabhairt in aon tslí eile ar eolas d'fháil sa stáisiún vótaíochta i dtaobh an chuma ina bhfuil aon vótálaidhe sa stáisiún san ar tí no tar éis vótála ná ní thabharfaidh do dhuine ar bith aon uair aon eolas do gheobhar i stáisiún vótaíochta i dtaobh an chuma ina bhfuil aon vótálaidhe sa stáisiún san ar tí no tar éis vótála, ná i dtaobh na huimhreach ar chúl an pháipéir bhallóide tugadh d'aon vótálaidhe sa stáisiún san.

  —(1) Every officer, clerk, and person employed or in attendance at a polling station at the poll at a referendum shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting in such station, and shall not, except for some purpose authorised by law, communicate before the poll is closed to any person any information as to the name or number on the register of electors of any voter who has or has not applied for a ballot paper or voted at that station, or as to the official mark, and no such officer, clerk or person, and no other person whosoever, shall interfere with or attempt to interfere with a voter when marking his vote, or otherwise attempt to obtain in the polling station information as to the manner in which any voter in such station is about to vote or has voted, or communicate at any time to any person any information obtained in a polling station as to the manner in which any voter in such station is about to vote or has voted, or as to the number on the back of the ballot paper given to any voter at such station.

  Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942

 26. #762725

  Feádfidh an t-oifigeach ceannais, tré sna cléirigh a ceapfar chun cabhrú leis, éinní do dhéanamh sa stáisiún vótaíochta a héilítear air, no a tugtar údarás do a dhéanamh, leis an Acht so, ach amháin ordú a thabhairt duine ar bith do ghabháil no do chimeád amach no do chur amach.

  The presiding officer may do, by the clerks appointed to assist him, any act which he is required or authorised to do by this Act at a polling station except ordering the arrest, exclusion, or rejection from the polling station of any person.

  Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923

 27. #964481

  13.—Coimeádfaidh gach oifigeach ceannais ordúlacht ina stáisiún vótaíochta, socróidh cá mhéid vótálaidhe a leigfear isteach sa turas, agus dúnfaidh amach gach éinne eile ach amháin a chléirigh, na gníomhairí pearsanála (más ann) a bheidh ceaptha dá stáisiún vótaíochta, agus na baill den Ghárda Síochána bheidh ar dualgas.

  13.—Every presiding officer shall keep order at his polling station, shall regulate the number of voters to be admitted at a time, and shall exclude all other persons except his clerks, the personation agents (if any) appointed for his polling station, and the members of the Gárda Síochána on duty.

  Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942

 28. #762549

  Ceapfaidh an ceann comhrimh oifigeach ceannais chun bheith i gceannas gach stáisiúin vótaíochta fé leith, agus déanfaidh an t-oifigeach a ceapfar amhlaidh órdathacht do chimeád ina stáisiún, an méid toghthóirí a bheidh le leigint isteach in éineacht do shocrú, agus gach éinne eile do chimeád amach ach na cléirigh, gníomhairí na n-iarrthóirí agus na constáblaí póilíneachta a bheidh ar diúité.

  The returning officer shall appoint a presiding officer to preside at each polling station, and the officer so appointed shall keep order at his station, shall regulate the number of electors to be admitted at a time, and shall exclude all other persons except the clerks, the agents of the candidates, and the police constables on duty.

  Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923

 29. #762742

  Roimh oscailt na vótaíochta sighneoidh gach ceann comhrimh agus gach oifigeach, cléireach no gníomhaire do húdaruíodh chun bheith i láthair i stáisiún vótaíochta no i láthair le linn comhreamh na vótanna, sighneoid geallúint, sa bhfuirm a bheidh orduithe, go gcimeádfid rún na ballóide agus, lasmuich de sin, ní éileofar ar aon cheann comhrimh, cléireach ná gníomhaire den tsórt san roimh-ráite, mar cheann chomhrimh, mar chléireach ná mar ghníomhaire aon fhaisnéis do dhéanamh ná aon mhóid do thabhairt ar ócáid toghacháin ar bith.

  Every returning officer, and every officer, clerk, or agent authorised to attend at a polling station, or at the counting of the votes, shall, before the opening of the poll sign an undertaking to preserve the secrecy of the ballot in the prescribed form and no returning officer, clerk, or agent as aforesaid, shall, save as aforesaid, be required, as such, to make any declaration or take any oath on the occasion of any election

  Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923

 30. #772397

  Má ceaptar an t-aon ghníomhaire toghacháin amháin ag no thar ceann beirt no breis iarrthóirí i dtoghachán no má dhineann beirt no breis iarrthóirí, uatha féin no tré aon ghníomhaire no gníomhairí, na seomraí coiste céanna do chíosú no d'úsáid i gcóir an toghacháin sin no seirbhís na bhfo-ghníomhairí, na gcléireach, na dteachtairí, no na ngníomhairí vótaíochta céanna d'fhostú no d'úsáid sa toghachán san, no có-dhileagra no có-chiorcalán no có-fhógra d'fhoillsiú sa toghachán san, tuigfar chun crícheanna an achtacháin seo gur có-iarrthóirí sa toghachán san na hiarrthóirí seo:

  Where the same election agent is appointed by or on behalf of two or more candidates at an election, or where two or more candidates, by themselves or any agent or agents, hire or use the same committee rooms for such election, or employ or use the services of the same sub-agents, clerks, messengers, or polling agents at such election, or publish a joint address or joint circular or notice at such election, those candidates shall be deemed for the purpose of this enactment to be joint candidates at such election:

  Uimhir 38 de 1923: ACHT CHUN DROCH-BHEARTA TOGHACHÁIN DO CHOSC, 1923

 31. #922512

  (2) Féadfaidh oifigeach ceannais, tré sna cléirigh a ceapfar fén riail seo chun cabhruithe leis, aon ghníomh do dhéanamh a ceangailtear air no a húdaruítear dó, leis an Acht so, do dhéanamh, ach amháin a ordú éinne do ghabháil no éinne do dhúnadh amach no do chur amach as an stáisiún vótaíochta.

  (2) A presiding officer may do, by the clerks appointed under this rule to assist him, any act which he is required or authorised by this Act to do, except ordering the arrest of any person or the exclusion or ejection of any person from the polling station.

  Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

 32. #922516

  Coimeádfaidh gach oifigeach ceannais ordúlacht ina stáisiún vótaíochta, socróidh cé méid toghthóir a leigfear isteach in éineacht, agus dúnfaidh amach gach duine eile ach amháin a chléirigh, gníomhairí pearsanála na n-iarrthóirí, agus na baill den Ghárda Síochána bheidh ar diúité.

  Every presiding officer shall keep order at his polling station, shall regulate the number of electors to be admitted at a time, and shall exclude all other persons except his clerks, the personation agents of the candidates, and the members of the Gárda Síochána on duty.

  Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

 33. #964478

  (2) Féadfaidh oifigeach ceannais, tré na cléirigh a ceapfar fén riail seo chun cabhruithe leis, aon ghníomh do dhéanamh a ceangailtear air no a húdaruítear dó, leis an Acht so, do dhéanamh, ach amháin a ordú éinne do ghabháil no éinne do dhúnadh amach no do chur amach as an stáisiún vótaíochta.

  (2) A presiding officer may do, by the clerks appointed under this rule to assist him, any act which he is required or authorised by this Act to do, except ordering the arrest of any person or the exclusion or ejection of any person from the polling station.

  Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942

 34. #1172108

  (4) Coimeádfaidh oifigeach ceannais ord ina stáisiún, rialóidh sé an méid toghthóirí a ligfear isteach san aon am agus coinneoidh sé amach gach duine eile ach amháin na cléirigh, na gníomhairí pearsanaíochta (más ann) a ceapadh dá stáisiún vótaíochta, compánaigh do thoghthóirí a bhfuil mallachar radhairc chomh mór sin orthu nó atá chomh mór sin faoi éagumas eile coirp nach féidir leo vótáil gan chabhair, le linn do na compánaigh sin bheith ag cabhrú leis na toghthóirí sin, agus comhaltaí den Gharda Síochána a bheidh ar dualgas.

  (4) A presiding officer shall keep order at his station, regulate the number of electors to be admitted at a time and shall exclude all other persons except the clerks, the personation agents (if any) appointed for his polling station, companions of electors whose sight is so impaired or who are otherwise so physically incapacitated that they are unable to vote without assistance while such companions are assisting such electors, and members of the Garda Síochána on duty.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 35. #818971

  —(1) Chó luath agus a bheidh caoi aige air tar éis deire na vótaíochtá déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid amach tora an toghacháin, i láthair pé iarrthóirí a bheidh i láthair, do réir an Achta so agus go sonnrách do réir na Rialacha atá sa Chéad Sceideal agus sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so agus fógróidh sé na hiarrthóirí sin do beith toghtha 'na ndéanfar amach amhlaidh iad do bheith toghtha agus tuairisceoidh sé a n-ainmneacha do Chléireach na Dála agus do Chléireach an tSeanaid.

  —(1) As soon as conveniently may be after the close of the poll the Seanad returning officer shall, in the presence of such candidates as may be in attendance, ascertain the result of the election in accordance with this Act and in particular the Rules contained in the First and Second Schedules to this Act and shall declare to be elected the candidates who are so ascertained to be elected and shall return their names to the Clerk of the Dáil and to the Clerk of the Seanad.

  Uimhir 29 de 1928: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928

 36. #952191

  —(1) Pé uair a chuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid toghachán ar athló fén gCuid seo den Acht so chun vótaíocht do chur ar siúl, cuirfidh san in úil láithreach do Chléireach Dháil Éireann i scríbhinn agus cuirfidh cóip den ainmliost d'iarrthóirí chuige, agus bhéarfaidh an Cléireach san don cheann chóimhrimh Seanaid, fé cheann ceithre lá tar éis an eolais sin d'fháil amhlaidh, ráiteas ar ainmneacha agus seolta agus tuairiscí na gcomhaltaí uile de Dháil Éireann a bheidh i dteideal suidhe agus vótáil sa Tigh sin an uair sin.

  —(1) Whenever the Seanad returning officer adjourns an election under this Part of this Act for the purpose of taking a poll, he shall forthwith inform the Clerk of Dáil Eireann in writing of such adjournment and send to him a copy of the panel of candidates, and the said Clerk shall, not more than four days after being so informed, furnish to the Seanad returning officer a statement of the names, addresses, and descriptions of all the members of Dáil Eireann who are then entitled to sit and vote in that House.

  Uimhir 20 de 1940: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA) (TOGHACHÁIN CHORRA), 1940

 37. #1014883

  —(1) Nuair a chuirfeas ceann comhairimh an tSeanaid toghchán ar atráth faoin gCaibidil seo chun vótaíocht a thógaint, cuirfidh sé sin in iúl láithreach do Chléireach Dháil Éireann i scríbhinn agus cuirfidh cóip den liosta iarrthóirí chuige, agus bhéarfaidh an Cléireach sin do cheann comhairimh an tSeanaid, tráth nach déanaí ná cheithre lá tar éis sin a chur in iúl dó amhlaidh, ráiteas ina luafaidh ainmneacha, seolta agus tuairiscí na gcomhaltaí uile de Dháil Éireann a bheas, an uair sin, i dteideal suí agus vótáil sa Tigh sin.

  —(1) Where the Seanad returning officer adjourns an election under this Chapter for the purpose of taking a poll, he shall forthwith inform the Clerk of Dáil Eireann in writing of the adjournment, and send to him a copy of the list of candidates, and the said Clerk shall, not more than four days after being so informed, furnish to the Seanad returning officer a statement of the names, addresses, and descriptions of all the members of Dáil Eireann who are then entitled to sit and vote in that House.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 38. #1171399

  (3) Ceadóidh an ceann comhairimh, arna iarraidh sin air, do dhuine a bhfuil sé sásta ina thaobh gur duine é a bhfuil leas bona fide aige sa toghchán, mar iarrthóir nó mar dhuine atá le bheith ina iarrthóir, nó mar ghníomhaire do dhuine den sórt sin, scrúdú a dhéanamh ar liosta na ndaoine a ndearna sé nó a bhfuil beartaithe aige, ceapacháin mar oifigigh cheannais nó cléirigh vótaíochta a thairiscint dóibh.

  (3) The returning officer shall, on request, permit a person in respect of whom he is satisfied that that person has a bona fide interest in the election as either a candidate or a prospective candidate, or the agent of such a person, to inspect the list of persons to whom he has offered or proposes to offer appointments as presiding officers or poll clerks.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 39. #1171803

  (3) Ceadóidh an ceann comhairimh áitiúil, arna iarraidh sin air, do dhuine a bhfuil sé sásta ina thaobh gur duine é a bhfuil leas bona fide aige sa toghchán, mar iarrthóir nó mar dhuine atá le bheith ina iarrthóir, nó mar ghníomhaire do dhuine den sórt sin, scrúdú a dhéanamh ar liosta na ndaoine a ndearna sé, nó a bhfuil beartaithe aige, ceapacháin mar oifigigh cheannais nó cléirigh vótaíochta a thairiscint dóibh.

  (3) The local returning officer shall, on request, permit a person in respect of whom he is satisfied that that person has a bona fide interest in the election as either a candidate or a prospective candidate, or the agent of such a person, to inspect the list of persons to whom he has offered or proposes to offer appointments as presiding officers or poll clerks.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 40. #1172106

  (3) Ceadóidh an ceann comhairimh áitiúil, arna iarraidh sin air, d'aon chomhalta de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann, nó d'aon ghníomhaire pearsanaíochta, scrúdú a dhéanamh ar liosta na ndaoine a ndearna sé nó a bhfuil beartaithe aige ceapacháin mar oifigigh cheannais nó cléirigh vótaíochta a thairiscint dóibh.

  (3) The local returning officer shall, on request, permit any member of Dáil Éireann or Seanad Éireann, or any personation agent, to inspect the list of persons to whom he has offered or proposes to offer appointments as presiding officers or poll clerks.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 41. #1331468

  (2) Ceadóidh an ceann comhairimh áitiúil, arna iarraidh sin air, do dhuine a bhfuil sé sásta ina thaobh gur duine é a bhfuil leas bona fide aige sa toghchán Tionóil mar iarrthóir nó mar dhuine atá le bheith ina iarrthóir, nó mar ghníomhaire do dhuine den sórt sin, scrúdú a dhéanamh ar liosta na ndaoine a ndearna sé, nó a bhfuil beartaithe aige, ceapacháin mar oifigigh cheannais nó mar chléirigh vótaíochta a thairiscint dóibh.

  (2) The local returning officer shall, on request, permit a person in respect of whom he is satisfied that that person has a bona fide interest in the Assembly election as either a candidate or a prospective candidate, or the agent of such a person, to inspect the list of persons to whom he has offered, or proposes to offer, appointments as presiding officers or poll clerks.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 42. #761351

  —(1) Tar éis críochnú na vótaíochta séalófar na boscaí ballóide ar chuma ná leigfidh a thuille páipéirí ballóide do chur ionta, agus glacfaidh an ceann comhrimh fé n-a chúram iad, agus, i bhfianaise aon ghníomhairí (má bhíd ann) dá mbeidh i láthair de ghníomhairí na n-iarrthóirí, osclóidh an t-oifigeach san na boscaí ballóide agus déanfa sé amach tora na vótaíochta do réir forálacha an Achta so agus na Sceideal a ghabhann leis agus do réir na rialacha agus na rialachán a bheidh déanta fútha agus fógróidh sé láithreach gur toghadh na hiarrthóirí no an t-iarrthóir gur dineadh amach ar an gcuma roimh-ráite iad no é do bheith toghtha agus cuirfe sé ainmneacha na n-iarrthóirí sin no ainm an iarrthóra san ag triall ar Chléireach na Dála.

  —(1) After the close of the poll the ballot boxes shall be sealed up so as to prevent the introduction of additional ballot papers, and shall be taken charge of by the returning officer, and that officer shall, in the presence of such agents, if any, of the candidates as may be in attendance, open the ballot boxes and ascertain the result of the poll in accordance with the provisions of this Act and the Schedules hereto, and the rules and regulations made hereunder, and shall forthwith declare to be elected the candidates or candidate who are or is ascertained in manner aforesaid to be elected and return their or his names or name to the Clerk of the Dáil.

  Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923

 43. #761440

  agus aon oifigeach ceannais agus aon chléireach a cheapfaidh an ceann comhrimh chun bheith i láthair i stáisiún vótaíochta beidh aca comhacht churtha na gceisteanna agus na móideanna a húdaruítear leis an Acht so a chur chun vótáluithe no ortha, agus aon fháisnéis a húdaruítear leis an Acht so a thabhairt i láthair an chinn chomhrimh no i láthair aon ghiúistís, féadfaid í do ghlaca.

  and any presiding officer and any clerk appointed by the returning officer to attend at a polling station shall have the power of asking the questions and administering the oaths authorised by this Act to be asked of or administered to voters, and may take and receive any declaration authorised by this Act to be taken before the returning officer or any magistrate.

  Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923

 44. #772401

  (a) Ní tuigfar gur leor chun có-iarrthóirí do dhéanamh de dhaoine an t-aon tseomra coiste, fo-ghníomhaire, cléireach, teachtaire no gníomhaire toghacháin amháin do bheith ar fostú no in úsáid acu, más go cinniúnach no go nea-thuairimeach a thárla san no más rud suarach gan puinn brí an fostú no an úsáid sin.

  ( a ) The employment and use of the same committee room, sub-agent, clerk, messenger, or polling agent, if accidental or casual, or of a trivial and unimportant character, shall not be deemed of itself to constitute persons joint candidates.

  Uimhir 38 de 1923: ACHT CHUN DROCH-BHEARTA TOGHACHÁIN DO CHOSC, 1923

 45. #920204

  (b) má gheibheann an Ceann Comhairle bheidh ag dul as oifig bás tar éis an rit sin do thabhairt amach agus sara dtosnóidh an vótaíocht sa dáilcheanntar san déanfaidh Cléireach Dháil Éireann, ar é bheith deimhnitheach gur thárla an bás san, an rit sin d'ais-ghlaoch agus rit (dá ngairmtear an rit nua san alt so) do thabhairt amach ina hionad don cheann chomhrimh sin agus í déanta amach i slí go n-ordóidh don cheann chomhrimh sin a chur fé ndeár toghachán do chur ar siúl chun an lán-líon de bhaill de Dháil Éireann don dáilcheanntar san do thogha;

  ( b ) if the outgoing Ceann Comhairle dies after the issue of the said writ and before the commencement of the polling in such constituency, the Clerk of Dáil Eireann shall, upon being satisfied of the fact of such death, recall such writ and issue in lieu thereof to such returning officer a writ (in this section referred to as the new writ) so worded that it directs such returning officer to all election to be held of the full number of members of Dáil Eireann for such constituency;

  Uimhir 25 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN (CEANN COMHAIRLE DHÁIL ÉIREANN), 1937

 46. #922520

  Gach ceann comhrimh áitiúil agus gach oifigeach, cléireach, iarrthóir, gníomhaire pearsanála agus duine eile dá gceadófar bheith i láthair i stáisiún vótaíochta (ar chúis seachas chun vótáil sa vótaíocht) déanfaid, roimh thosach na vótaíochta, geallúint sa bhfuirm orduithe go gcoimeádfaid rún ar an mballóid do shighniú.

  Every local returning officer and every officer, clerk, candidate, personation agent, and other person who is permitted to be present in a polling station (otherwise than for the purpose of voting at the poll) shall, before the opening of the poll, sign an undertaking in the prescribed form fn preserve the secrecy of the ballot.

  Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

 47. #952185

  (e) mara mbeidh ach duine amháin ainmnithe go bailidhe nuair a bheidh breithniú déanta agus breith tugtha ag an gceann cóimhrimh Seanaid ar na páipéirí ainmniúcháin sin uile agus ar na hainmnithe bheidh á ndéanamh leo, dearbhóidh an ceann cóimhrimh Seanaid, agus cuirfidh in úil do Chléireach Sheanad Éireann, an duine sin do bheith toghtha, ach má bhíonn beirt no níos mó ainmnithe go bailidhe nuair a bheidh an breithniú san déanta agus an bhreith sin tugtha, cuirfidh an ceann cóimhrimh Seanaid an toghachán ar athló agus cuirfidh vótaíocht ar siúl do réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den Chuid seo den Acht so.

  ( e ) when the Seanad returning officer has considered and ruled upon all the said nomination papers and the nominations made thereby, if only one person stands validly nominated the Seanad returning officer shall declare that person to be elected and shall so inform the Clerk of Seanad Eireann, but if two or more persons so stand validly nominated, the Seanad returning officer shall adjourn the election and take a poll in accordance with the subsequent provisions of this Part of this Act.

  Uimhir 20 de 1940: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA) (TOGHACHÁIN CHORRA), 1940

 48. #964484

  14.—Gach ceann cóimhrimh áitiúil agus gach oifigeach, cléireach, gníomhaire pearsanála, agus duine eile dá gceadófar bheith i láthair i stáisiún vótaíochta (ar chúis seachas chun vótáil sa vótaíocht) déanfaidh, roimh thosach na vótaíochta, geallúint sa bhfuirm orduithe do shighniú go gcoimeádfaidh rún ar an mballóid.

  14.—Every local returning officer and every officer, clerk, personation agent, and other person who is permitted to be present in a polling station (otherwise than for the purpose of voting at the poll) shall, before the opening of the poll, sign an undertaking in the prescribed form to preserve the secrecy of the ballot.

  Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942

 49. #1171397

  (2) Ní cheapfaidh an ceann comhairimh aon duine ina oifigeach ceannais ná ina chléireach vótaíochta más eol dó féin nó má thaispeántar chun a shástachta go raibh baint ghníomhach aige le cur ar aghaidh iarrthóireacht aon iarrthóra sa toghchán.

  (2) The returning officer shall not appoint as presiding officer or poll clerk any person if he is himself aware or it is shown to his satisfaction that the person has been actively associated in furthering the candidature of any candidate at the election.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 50. #1171403

  (5) Féadfaidh an t-oifigeach ceannais, trí chléireach a bheidh ceaptha chun cabhrú leis, aon ghníomh a dhéanamh a cheanglaítear air nó a údaraítear dó leis an Acht seo a dhéanamh, ach amháin ordú a thabhairt, chun aon duine a ghabháil, a choinneáil amach nó a chur amach as an stáisiún vótaíochta.”

  (5) The presiding officer may do, by a clerk appointed to assist him, any act which he is required or authorised to do by this Act, except ordering the arrest, exclusion or ejection from the polling station of any person."

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 51. #1171515

  —(1) Déantar leis seo fo-alt (1) d'alt 28 den Phríomh-Acht a leasú trí “agus gach comhalta den Gharda Síochána agus gach iarrthóir a bheidh i láthair amhlaidh” a chur isteach i ndiaidh “i láthair i stáisiún vótaíochta” agus “ná aon chomhalta den Gharda Síochána ná iarrthoir” a chur isteach i ndiaidh “aon oifigeach, cléireach ná gníomhaire”.

  —(1) Subsection (1) of section 28 of the Principal Act is hereby amended by the insertion of "and every member of the Garda Síochána and candidate so in attendance" after "at a polling station," and "or member of the Garda Síochána or candidate," after "no such officer, clerk or agent,".

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 52. #1171523

  (a) cuirfidh an ceann comhairimh scéala faoi bhás an iarrthóra chuig an Aire agus chuig cléireach Dháil Éireann agus san am céanna, má bhíonn fógra tugtha faoin vótaíocht, cuirfidh sé an vótaíocht ar ceal;

  ( a ) the returning officer shall notify the Minister and the Clerk of Dáil Éireann of the death of the candidate and at the same time, if notice of the poll has been given, he shall countermand the poll;

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 53. #1171801

  (2) Ní cheapfaidh an ceann comhairimh áitiúil aon duine ina oifigeach ceannais ná ina chléireach vótaíochta más eol dó féin nó má thaispeántar chun a shástachta go raibh baint ghníomhach aige le cur ar aghaidh iarrthóireacht aon iarrthóra sa toghchán.

  (2) The local returning officer shall not appoint as presiding officer or poll clerk any person if he is himself aware or it is shown to his satisfaction that the person has been actively associated in furthering the candidature of any candidate at the election.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 54. #1171807

  (5) Féadfaidh an t-oifigeach ceannais, trí chléireach a bheidh ceaptha chun cabhrú leis, aon ghníomh a dhéanamh a cheanglaítear air nó a údaraítear dó leis an Acht seo a dhéanamh, ach amháin ordú a thabhairt chun aon duine a ghabháil, a choinneáil amach nó a chur amach as an stáisiún vótaíochta.”

  (5) The presiding officer may do, by a clerk appointed to assist him, any act which he is required or authorised to do by this Act, except ordering the arrest, exclusion or ejection from the polling station of any person."

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 55. #1172104

  (2) Ní cheapfaidh an ceann comhairimh áitiúil aon duine ina oifigeach ceannais ná ina chléireach vótaíochta más eol dó féin nó má thaispeántar chun a shástachta go raibh baint ghníomhach aige le hiarracht chun aon toradh áirithe a ghnóthú sa reifreann.

  (2) The local returning officer shall not appoint as presiding officer or poll clerk any person if he is himself aware or it is shown to his satisfaction that the person has been actively associated in furthering any particular result at the referendum.

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 56. #1172110

  (5) Féadfaidh an t-oifigeach ceannais, trí chléireach a bheidh ceaptha chun cabhrú leis, aon ghníomh a dhéanamh a cheanglaítear air nó a údaraítear dó leis an Acht seo a dhéanamh, ach amháin ordú a thabhairt chun aon duine a ghabháil, a choinneáil amach nó a chur amach as an stáisiún vótaíochta.”

  (5) The presiding officer may do, by a clerk appointed to assist him, any act which he is required or authorised to do by this Act, except ordering the arrest, exclusion or ejection from the polling station of any person."

  Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963

 57. #1331472

  (4) Féadfaidh an t-oifigeach ceannais, trí chléireach a bheidh ceaptha chun cabhrú leis, aon ghníomh a dhéanamh a cheanglaítear air nó a údaraítear dó leis an Sceideal seo a dhéanamh, ach amháin ordú a thabhairt aon duine a ghabháil, a eisiamh nó a chur amach as an stáisiún vótaíochta.

  (4) The presiding officer may do by a clerk appointed to assist him any act which he is required or authorised to do by this Schedule, except ordering the arrest, exclusion or ejection from the polling station of any person.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 58. #1345521

  (1) Más rud é ag tosach feidhme Ordaithe seo go mbeidh ceantar vótaíochta go páirteach laistigh den limistéar breise, déanfaidh Bainisteoir agus Cléireach Baile Chathair Phort Láirge, maidir leis an gcuid den cheantar vótaíochta atá laistigh den limistéar breise, agus déanfaidh Rúnaí Chomhairle Chontae Phort Láirge, maidir leis an gcuid den cheantar vótaíochta sin atá lasmuigh den limistéar breise—

  (1) Where at the commencement of this Order a polling district is situated partly within the added area, the Waterford City Manager and Town Clerk shall, with respect to the part of such polling district situated within the added area, and the Secretary of Waterford County Council shall, with respect to the part of such polling district situated without the added area—

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1979: AN tACHT DAINGNITHE ORDAITHE SHEALADAIGH RIALTAIS ÁITIÚIL, 1979

 59. #1418529

  (b) i ndáil le ceantar vótaíochta atá suite i dtoghchontae bunaithe, Bainisteoir Cathrach agus Cléireach Baile Bhaile Átha Cliath (lena n-áirítear duine a bheidh cuícheaptha mar ionadaí don bhainisteoir sin nó chun gníomhú in áit an bhainisteora sin le linn dó bheith as láthair nó éagumasaithe nó le linn folúntais ina oifig), agus

  ( b ) in relation to a polling district situate in an established electoral county, the Dublin City Manager and Town Clerk (including a person duly appointed either as deputy for such manager or to act in the place of such manager during his absence or incapacity or during a vacancy in his office), and

  Uimhir 7 de 1985: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ATHEAGRÚ), 1985

 60. #1418843

  (1) I gcás go dtarlóidh, díreach roimh thosach feidhme alt 10 den Acht seo, go mbeidh ceantar vótaíochta go páirteach sna limistéir eisiata, déanfaidh Rúnaí Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath, i gcás an chuid den cheantar vótaíochta atá suite amhlaidh, agus Bainisteoir Cathrach agus Cléireach Baile Bhaile Átha Cliath, i gcás an chuid den cheantar vótaíochta sin atá an tráth sin lasmuigh de na limistéir eisiata—

  (1) Where immediately before the commencement of section 10 of this Act, a polling district is situated partly within the excluded areas, the Secretary of Dublin County Council shall, with respect to the part of the polling district so situated, and the Dublin City Manager and Town Clerk shall, with respect to the part of such polling district then situated without the excluded areas—

  Uimhir 7 de 1985: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ATHEAGRÚ), 1985

 61. #1418849

  (2) I gcás go dtarlóidh, díreach roimh thosach feidhme alt 10 den Acht seo, go mbeidh ceantar vótaíochta go páirteach sna limistéir bhreise, déanfaidh Bainisteoir Cathrach agus Cléireach Baile Bhaile Átha Cliath, i gcás an chuid den cheantar vótaíochta atá suite amhlaidh, agus Rúnaí Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath, i gcás an chuid den cheantar vótaíochta atá an tráth sin lasmuigh de na limistéir bhreise—

  (2) Where immediately before the commencement of section 10 of this Act, a polling district is situated partly within the added areas, the Dublin City Manager and Town Clerk shall, with respect to the part of the polling district so situated, and the Secretary of Dublin County Council shall, with respect to the part of the polling district then situated without the added areas—

  Uimhir 7 de 1985: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ATHEAGRÚ), 1985

 62. #761361

  (3) Gach oifigeach, cléireach agus gníomhaire 'na mbeidh baint aca le páipéirí ballóide do chur amach chun post-vótáluithe agus le páipéirí ballóide d'fháil ó phost-vótáluithe, déanfaid rún do chimeád agus cabhrú chun rún do chimeád ar an vótáil a dhéanfaidh na vótáluithe sin, agus roimh chríochnú na vótaíochta ní thabharfaid do dhuine ar bith ach amháin chun críche éigin le n-a mbeidh údarás dlí aon eolas i dtaobh na hainme ná na huimhreach atá ar chlár na dtoghthóirí ag aon phostvótálaí 'nar dineadh aon pháipéar ballóide do chur chuige no d'fháil uaidh, ná i dtaobh an mhairc oifigiúla, agus ní dhéanfaidh aon oifigeach, cléireach ná gníomhaire den tsórt san, ná aon duine ar bith eile, cur isteach ná iarracht ar chur isteach ar aon phost-vótálaí d'fháil no do mharcáil no d'ath-chasa a pháipéir bhallóide, ná iarracht do thabhairt ar eolas do bhaint amach i dtaobh ce'ca iarrthóir le n-ar vótáil aon vótálaí den tsórt san, ná ni thabharfaid do dhuine ar bith aon uair aon eolas a gheobhaid siad le linn páipéirí do chur amach chun post-vótáluithe no d'fháil uatha, i dtaobh ce'ca iarrthóirí 'na mbeidh aon vótálaí den tsórt san tar éis vótáil leo, ná i dtaobh na huimhreach ar chúl an pháipéir bhallóide a cuireadh chun aon vótálaí den tsórt san.

  (3) Every officer, clerk and agent concerned in the issue of ballot papers to postal voters and the receipt of ballot papers from postal voters shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting by such voters, and shall not communicate except for some purpose authorised by law, before the poll is closed to any person any information as to the name or number on the register of electors of any postal voter to or from whom any ballot paper has been sent or received, or as to the official mark, and no such officer, clerk or agent, and no person whosoever shall interfere with, or attempt to interfere with, the receipt, marking or return of his ballot paper by any postal voter, or attempt to obtain information as to the candidate for whom any such voter has voted, or communicate at any time to any person any information obtained in connection with the issue or receipt of ballot papers to or from postal voters as to the candidates for whom any such voter has voted, or as to the number on the back of the ballot paper sent to any such voter.

  Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923

 63. #922334

  (3) Gach oifigeach, cléireach agus duine go mbeidh baint acu le páipéirí ballóide do chur amach chun post-vótálaithe no le páipéirí ballóide d'fháil o phost-vótálaithe no bheidh i láthair le n-a linn sin, coimeádfaidh rún agus cabhróid chun rún do choimeád ar an vótáil a dhéanfaidh na vótálaithe sin agus ní thabharfaid, roimh chríochnú na vótaíochta, aon eolas do dhuine ar bith, ach amháin chun críche éigin le n-a mbeidh údarás dlí, i dtaobh ainme aon phost-vótálaí, ná i dtaobh uimhreach aon phost-vótálaí ar an rolla de thoghthóirí, chun ar cuireadh no o n-a bhfuarthas aon pháipéar ballóide, ná i dtaobh an mhairc oifigiúil, agus ní dhéanfaidh aon oifigeach, cléireach ná duine den tsórt san, ná duine ar bith eile, cur isteach ná iarracht ar chur isteach ar aon phost-vótálaí d'fháil no do mharcáil no d'athchasadh a pháipéir bhallóide, ná iarracht do thabhairt ar eolas d'fháil i dtaobh cé hé an t-iarrthóir le n-ar vótáil aon vótálaí den tsórt san ná ní thabharfaid do dhuine ar bith aon uair aon eolas do gheobhfar, maidir le páipéirí ballóide do chur amach chun postvótálaithe no d'fháil uatha, i dtaobh cé hiad na hiarrthóirí le n-ar vótáil aon vótálaí den tsórt san, ná i dtaobh na huimhreach ar chúl an pháipéir bhallóide do cuireadh chun aon vótálaí den tsórt san.

  (3) Every officer, clerk, and person concerned in or present at the issue of ballot papers to postal voters or the receipt of ballot papers from postal voters shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting by such voters, and shall not, except for some purpose authorised by law, communicate before the poll is closed to any person any information as to the name or number on the register of electors of any postal voter to or from whom any ballot paper has been sent or received, or as to the official mark, and no such officer, clerk, or person, and no other person whosoever shall interfere with, or attempt to interfere with, the receipt, marking, or return of his ballot paper by any postal voter, or attempt to obtain information as to the candidate for whom any such voter has voted, or communicate at any time to any person any information obtained in connection with the issue or receipt of ballot papers to or from postal voters as to the candidates for whom any such voter has voted or as to the number on the back of the ballot paper sent to any such voter.

  Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937

 64. #964087

  (3) Gach oifigeach, cléireach agus duine a mbeidh baint aige le páipéirí ballóide do chur amach chun post-vótálaithe no le páipéirí ballóide d'fháil o phost-vótálaithe i reifreann no bheidh i láthair lena linn sin, coimeádfaidh rún agus cabhróidh chun rún do choimeád ar an vótáil a dhéanfaidh na vótálaithe sin agus ní thabhairfaidh, roimh chríochnú na vótaíochta, aon eolas do dhuine ar bith, ach amháin chun críche éigin a bheidh údaruithe le dlí, i dtaobh ainme aon phost-vótálaidhe ná i dtaobh uimhreach aon phost-vótálaidhe ar an rolla de thoghthóirí chun ar cuireadh no o n-a bhfuarthas aon pháipéar ballóide, ná i dtaobh an mhairc oifigiúil, agus ní dhéanfaidh aon oifigeach, cléireach ná duine den tsórt san, ná duine ar bith eile, cur isteach ná iarracht ar chur isteach ar aon phost-vótálaidhe i reifreann d'fháil no do mharcáil no d'ath-chasadh a pháipéir bhallóide, ná iarracht do thabhairt ar eolas d'fháil i dtaobh an chuma inar vótáil aon vótálaidhe den tsórt san ná ní thabharfaidh do dhuine ar bith aon uair aon eolas do gheobhfaidh, maidir le páipéirí ballóide do chur amach chun post-vótálaithe i reifreann no d'fháil uatha, i dtaobh an chuma inar vótáil aon vótálaidhe den tsórt san, ná i dtaobh na huimhreach ar chúl an pháipéir bhallóide do cuireadh chun aon vótálaidhe den tsórt san.

  (3) Every officer, clerk, and person concerned in or present at the issue of ballot papers to postal voters or the receipt of ballot papers from postal voters at a referendum shall maintain, and aid in maintaining the secrecy of the voting by such voters, and shall not, except for some purpose authorised by law, communicate before the poll is closed to any person any information as to the name or number on the register of electors of any postal voter to or from whom any ballot paper has been sent or received, or as to the official mark, and no such officer, clerk, or person, and no other person whosoever shall interfere with, or attempt to interfere with, the receipt, marking, or return of his ballot paper by any postal voter at a referendum or attempt to obtain information as to the manner in which any such voter has voted, or communicate at any time to any person any information obtained in connection with the issue or receipt of ballot papers to or from postal voters at a referendum as to the manner in which any such voter has voted or as to the number on the back of the ballot paper sent to any such voter.

  Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942

 65. #808671

  (f) má gheibheann an Ceann Comhairle atá ag dul as oifig bás tar éis an rit sin do bheith tabhartha amach don cheann chomrimh sin agus roimh thosach na vótaíochta sa dáilcheanntar san déanfidh Cléireach na Dála, ar bheith sásta dho gur thárla an bás san, an rit sin d'athghlaoch agus rit nua do thabhairt amach ina hionad chun an lán-líon de bhaill den Dáil don dáilcheanntar san do thogha agus ar fháil na riteach nua san do no ar bheith sásta dho gur thárla an bás san (pe'ca aca san is túisce) cuirfidh an ceann comhrimh sin fógra na vótaíochta ar ceal, agus leis sin tosnófar as an nua ar na himeachta uile bhaineann leis an toghachán, agus sa toghachán nua san is sa tslí a foráltar leis an bPríomh-Acht i gcóir toghacháin chorra a ceapfar na laetheanta deiridh chun ainmniúcháin do ghlaca agus lá na vótaíochta, agus chun na críche sin tuigfar gurb í an rit nua san an rit i gcóir an toghacháin nua san, ach sa toghachán nua san ní bheidh gá le haon ainmniúchán nua ar aon iarrthóir do bhí ainmnithe le linn an vótaíocht do bheith á cur ar ceal amhlaidh.

  ( f ) if the outgoing Ceann Comhairle dies after the issue if such writ to such returning officer and before the commencement of the polling in such constituency the Clerk of the Dáil shall, upon being satisfied of the fact of such death, recall such writ and issue in lieu thereof a new writ for the election of the full number of members of the Dáil for such constituency and such returning officer, upon receiving such new writ or upon being satisfied of the fact of such death (whichever first happens), shall countermand the notice of the poll, and thereupon all the proceedings with reference to the election shall be commenced afresh, and in such fresh election the last days for receiving nominations and the day of the poll shall be fixed in the manner provided by the Principal Act for the case of a bye-election. and for that purpose the said new writ shall be deemed to be the writ for such fresh election, but in such fresh election no fresh nomination shall be necessary in respect of any candidate who stood nominated at the time of such countermand of the poll.

  Uimhir 21 de 1927: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN (LEASÚ), 1927

 66. #921137

  —(1) Pé uair a chuirfidh Cléireach Sheanad Éireann, le hordú Sheanad Éireann, in úil don Aire gur thárla folúntas i gcomhaltas Sheanad Éireann de bhíthin comhalta dhe do thoigh toghdas ollscoile d'éag, d'eirghe as no do theacht fé dhícháilíocht, déanfaidh an tAire le hordú (dá ngairmtear ordú toghacháin chorra Seanaid san Acht so), chó luath agus a bheidh caoi ann chuige sin agus, in aon chás, fé cheann sé mhí ar a mhéid tar éis an eolais sin d'fháil, a ordú toghachán corra do chomóradh sa toghdas san chun an fholúntais sin do líonadh agus ceapfa sé leis an ordú san, chun crícheanna an toghacháin chorra san, an lá deiridh chun ainmniúcháin do ghlacadh, an lá chun páipéirí ballóide do thabhairt amach, agus an lá agus an uair chun na vótaíochta do chríochnú.

  —(1) Whenever the Clerk of Seanad Eireann by direction of Seanad Eireann informs the Minister that a vacancy has occurred in the membership of Seanad Eireann by reason of the death, resignation, or disqualification of a member thereof who was elected thereto by a university constituency, the Minister shall, as soon as conveniently may be and, in any case, not more than six months after received such information, by order (in this Act referred to as a Seanad bye-election order) direct a bye-election to be held in such constituency to fill such vacancy and shall by such order appoint for the purposes of such bye-election the last day for receiving nominations, the day for the issue of ballot papers, and the day and hour for the close of the poll.

  Uimhir 30 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL PHRÍOMH-SCOILE), 1937

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.