Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

buanaigh

392 toradh in 153 doiciméad

 1. #1096660

  (2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , arna leasú leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 28 de 1950) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 (Uimh. 20 de 1952) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú,) 1953 ( Uimh. 34 de 1953 ), leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1954 (Uimh. 34 de 1954) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1955 (Uimh. 24 de 1955) , agus leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú,) 1956 ( Uimh. 43 de 1956 ), a leasú tuilleadh trí “nó 1957 agus 1958” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 díreach i ndiaidh “1956 agus 1957”.

  (2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), as amended by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 28 of 1950), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 (No. 20 of 1952), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1953 (No. 34 of 1953), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1954 (No. 34 of 1954), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1955 (No. 24 of 1955), and the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1956 (No. 43 of 1956), is hereby further amended by the insertion, in paragraph (g) of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e) of subsection (2) of section 17, of "or 1957 and 1958" immediately after "1956 and 1957".

  Uimhir 22 de 1957: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1957

 2. #1088146

  (2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , arna leasú leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 28 de 1950) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 (Uimh. 20 de 1952) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1953 (Uimh. 34 de 1953) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1954 (Uimh. 34 de 1954), agus leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1955 (Uimh. 24 de 1955) , a leasú tuilleadh trí “nó 1956 agus 1957” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 go díreach i ndiaidh “1955 agus 1956”.

  (2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), as amended by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 28 of 1950), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 (No. 20 of 1952), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1953 (No. 34 of 1953), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1954 (No. 34 of 1954), and the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1955 (No. 24 of 1955), is hereby further amended by the insertion, paragraph ( g ) of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e) of subsection (2) of section 17, of "or 1956 and 1957" immediately after "1955 and 1956".

  Uimhir 43 de 1956: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1956

 3. #144359

  AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ,AR SHOLATHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ), 1980.

  PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) ORDER, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 4. #144361

  An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú), 1980, is teideal don Ordú seo.

  This Order may be cited as the Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) Order, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 5. #162321

  AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ AR SHOLÁTHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ) (UIMH.

  PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) (NO. 2) ORDER, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 6. #171099

  AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ AR SHOLÁTHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ), 1981.

  PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) ORDER, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 7. #171101

  An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú), 1981, is teideal don Ordú seo.

  This Order may be cited as the Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) Order, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 8. #183562

  AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ AR SHOLÁTHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ) (UIMH.

  PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) (NO. 2) ORDER, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 9. #185645

  AN tORDÚ UM ACHT NA dTITHE, 1969 (BUANÚ) 1981.

  HOUSING ACT, 1969 (CONTINUANCE) ORDER, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 10. #185647

  An tOrdú um Acht na dTithe, 1969 (Buanú), 1981, is teideal don Ordú seo.

  This Order may be cited as the Housing Act, 1969 (Continuance) Order, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 11. #435233

  Buanú oifigeach.

  Continuance of officers.

  AN tACHT UM SCÉIM NÁISIÚNTA DEARBHAITHE MAIRTEOLA, 2000

 12. #435970

  Buanú oifigeach.

  Continuance of officers.

  AN tACHT UM SCÉIM NÁISIÚNTA DEARBHAITHE MAIRTEOLA, 2000

 13. #479116

  Tosach Feidhme, Aisghairm agus Buanú 263.

  Commencement, Repeals and Continuance

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 14. #756615

  ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922.

  EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 15. #756623

  Buanú na n-Achtanna atá sna Sceidil.

  Continuance of Acts in Schedules.

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 16. #756633

  —Féadfar Acht um Buanú Dlithe atá ag dul in Eug, 1922 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Expiring Laws Continuance Act, 1922 .

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 17. #756640

  Lch. Roimhe Seo (ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922)

  EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922) Previous (No. 5/1922:

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 18. #756643

  ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

  No. 5/1922: EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 19. #756795

  ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

  EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 20. #756819

  ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

  EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 21. #756835

  ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

  No. 5/1922: EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1922

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 22. #756950

  ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923.

  STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 23. #756960

  Buanú Orduithe sa Chéad Sceideal.

  Continuance of Orders in First Schedule.

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 24. #756966

  Buanú Orduithe sa Dara Sceideal.

  Continuance of Orders in Second Schedule.

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 25. #756991

  Lch. Roimhe Seo (ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923)

  STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923) Previous (No. 3/1923:

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 26. #756994

  ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

  STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 27. #757018

  ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

  STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 28. #757061

  ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

  STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 29. #764063

  ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923.

  STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 30. #764070

  Buanú Orduithe an Chéad Sceidil.

  Continuance of Orders in First Schedule.

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 31. #764073

  Buanú Orduithe an Dara Sceidil.

  Continuance of Orders on Second Schedule.

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 32. #764094

  Lch. Roimhe Seo (ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923)

  STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923) Previous (No. 16/1923:

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 33. #764096

  ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

  No. 16/1923: STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 34. #764119

  ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

  No. 16/1923: STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 35. #764162

  ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

  No. 16/1923: STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) (No. 2) ACT, 1923

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 36. #764940

  Buanú ar shochair áirithe

  Continuation of certain benefits.

  Uimhir 20 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1923

 37. #765159

  An t-Acht Arachais Sláinte Náisiúnta (Buanú Arachais), 1921, do leanúint i bhfeidhm.

  Continuance of the National Health Insurance (Prolongation of Insurance) Act, 1921.

  Uimhir 20 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1923

 38. #776753

  ACHT GNÓTHAÍ LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924.

  ELECTRICITY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1924

  Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924

 39. #776763

  Buanú na nOrduithe a luaidhtear sa Sceideal.

  Continuance of Orders in Schedule.

  Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924

 40. #776789

  —(1) Féadfar an tAcht Gnótha Leictreachais (Buanú Eilithe), 1924, do ghairm den Acht so.

  —(1) This Act may be cited as the Electricity Undertakings (Continuance of Charges) Act, 1924 .

  Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924

 41. #776798

  Lch. Roimhe Seo (ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924)

  Previous (No. 17/1924:

  Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924

 42. #776799

  ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924

  ELECTRICITY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1924) No. 17/1924:

  Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924

 43. #778313

  Buanú ar Orduithe, & c., a dineadh fén Acht Sealadach.

  Continuance of Orders, &c., made under Temporary Act.

  Uimhir 25 de 1924: ACHT AN GHÁRDA SÍOCHÁNA, 1924

 44. #782076

  ACHT UM AN ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1924.

  DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923 (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1924

  Uimhir 38 de 1924: ACHT UM AN ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1924

 45. #788824

  Buanú an Phríomh-Achta agus Achta 1924.

  Continuance of Principal Act and Act of 1924.

  Uimhir 4 de 1925: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1925

 46. #788986

  Buanú ar aicsin agus ar chonnartha neachríochnuithe.

  Continuance of pending actions and contracts.

  Uimhir 5 de 1925: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

 47. #790852

  ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925.

  FIREARMS (TEMPORARY PROVISIONS) (CONTINUANCE) ACT, 1925

  Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925

 48. #790857

  Buanú an Achta Shealadaigh.

  Continuance of Temporary Act.

  Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925

 49. #790861

  Buanú ar na rialacháin a dineadh agus ar na ceadúnaisí a tugadh amach fén Acht Sealadach.

  Continuance of regulations made and licences issued under Temporary Act.

  Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925

 50. #790869

  —Féadfar Acht na nArm Teine (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1925 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Firearms (Temporary Provisions) (Continuance) Act, 1925 .

  Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925

 51. #791348

  ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925.

  ENFORCEMENT OF LAW (OCCASIONAL POWERS) (CONTINUANCE) ACT, 1925

  Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925

 52. #791353

  Buanú an Achta Shealadaigh.

  Continuance of Temporary Act.

  Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925

 53. #791357

  Buanú rialacha agus fuirmeacha a dineadh agus a horduíodh fén Acht Sealadach.

  Continuance of rules and forms made and prescribed under Temporary Act.

  Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925

 54. #791363

  —Féadfar an tAcht um Fheidhmiú Dlí (Comhachta Ocáideacha) (Buanú), 1925 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Enforcement of Law (Occasional Powers) (Continuance) Act, 1925 .

  Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925

 55. #791729

  Buanú leathrannach ar Acht na nArm Teine (Forálacha Sealadacha), 1924 .

  Partial continuance of Firearms (Temporary Provisions) Act, 1924 .

  Uimhir 17 de 1925: ACHT NA nARM TEINE, 1925

 56. #792931

  Buanú ar an saoirse d'ioncum déarcaisí sa Bhreatain Mhóir agus i dTuaisceart Éireann.

  Continuance of exemption of income of charities in Great Britain and Northern Ireland.

  Uimhir 28 de 1925: ACHT AIRGID, 1925

 57. #796180

  Buanú ar an bPríomh-Acht

  Continuance of Principal Act.

  Uimhir 4 de 1926: ACHT DOCHTÚIREACHTA, 1926

 58. #796183

  Buanú arís ar an bPríomh-Acht ag an Ard-Chomhairle.

  Further continuance of Principal Act by Executive Council.

  Uimhir 4 de 1926: ACHT DOCHTÚIREACHTA, 1926

 59. #796623

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1925.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1925.

  Uimhir 9 de 1926: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1926

 60. #798225

  Buanú ar an bPríomh-Acht.

  Continuance of Principal Act.

  Uimhir 24 de 1926: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1926

 61. #800198

  Buanú sealadach ar shaoirsí áirithe o cháin phroifit chorparáide.

  Temporary continuance of certain exemptions from corporation profits tax.

  Uimhir 35 de 1926: ACHT AIRGID, 1926

 62. #802940

  Buanú arís ar an bPríomh-Acht ag an Ard-Chomhairle.

  Further continuance of Principal Act by Executive Council.

  Uimhir 2 de 1927: ACHT DOCHTÚIREACHTA, 1927

 63. #803448

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1926.

  Continue of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1926.

  Uimhir 9 de 1927: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1927

 64. #814748

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1927.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1927.

  Uimhir 40 de 1927: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (UIMH. 2), 1927

 65. #816991

  Buanú an Achta um Gheall-chur, 1926 .

  Continuance of the Betting Act, 1926 .

  Uimhir 18 de 1928: ACHT UM GHEALL-CHUR, 1928

 66. #822110

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Foralácha Sealadacha), 1923 go 1927.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Act 1923 to 1927.

  Uimhir 2 de 1929: ACHT PORT AGUS DUGANNA BHAILE ÁTHA CLIATH (DROICHID), 1929

 67. #822883

  Buanú Achta 1923.

  Continuance of Act of 1923.

  Uimhir 15 de 1929: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1929

 68. #822947

  Buanú an Achta um Gheall-Chur, 1926 .

  Continuance of Betting Act, 1926 .

  Uimhir 17 de 1929: ACHT UM GHEALL-CHUR, 1929

 69. #823468

  ACHT CÓIPCHIRT (BUANÚ), 1929.

  COPYRIGHT (PRESERVATION) ACT, 1929

  Uimhir 25 de 1929: ACHT CÓIPCHIRT (BUANÚ), 1929

 70. #823491

  —Féadfar an tAcht Cóipchirt (Buanú), 1929 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Copyright (Preservation) Act, 1929 .

  Uimhir 25 de 1929: ACHT CÓIPCHIRT (BUANÚ), 1929

 71. #824505

  Buanú ar shaoirsí áirithe o cháin phroifit chorparáide.

  Continuance of certain exemptions from corporation profits tax.

  Uimhir 32 de 1929: ACHT AIRGID, 1929

 72. #827659

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1929.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts 1923 to 1929.

  Uimhir 6 de 1930: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1930

 73. #830072

  Buanú Achta 1923.

  Continuance of the Act of 1923.

  Uimhir 18 de 1930: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1930

 74. #836052

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1930.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts 1923 to 1930.

  Uimhir 2 de 1931: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1931

 75. #844867

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1931.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1931.

  Uimhir 52 de 1931: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (UIMH. 2), 1931

 76. #856365

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1931.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1931.

  Uimhir 3 de 1933: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1933

 77. #862678

  Buanú ceart ball aistrithe chun sochar breise.

  Continuance of rights to additional benefits of transferred members.

  Uimhir 13 de 1933: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1933

 78. #874238

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1933.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1933.

  Uimhir 10 de 1934: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1934

 79. #876958

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1934.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1934.

  Uimhir 26 de 1934: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1934

 80. #887206

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1934.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1934.

  Uimhir 11 de 1935: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1935

 81. #896504

  Buanú an Phríomh-Achta.

  Continuance of the Principal Act.

  Uimhir 33 de 1935: ACHT IASCAIGH (UISCÍ TAOIDE) (LEASÚ), 1935

 82. #900004

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1935.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1935.

  Uimhir 3 de 1936: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1936

 83. #906135

  (d) ré, buanú, athnuachaint, agus scur an chonnartha san;

  ( d ) the duration, continuation, renewal, and termination of such contract;

  Uimhir 36 de 1936: ACHT UM OILEÁIN ÁRANN (IOMPAR), 1936

 84. #915840

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1936.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1936.

  Uimhir 6 de 1937: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA),1937

 85. #923207

  Buanú an Phríomh-Achta.

  Continuance of the Principal Act.

  Uimhir 34 de 1937: ACHT IASCAIGH (UISCÍ TAOIDE) (LEASÚ), 1937

 86. #924122

  Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924.

  Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924.

  Uimhir 41 de 1937: ACHT FÓRSAÍ COSANTA, 1937

 87. #927890

  Buanú ar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 go 1937.

  Continuance of the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 to 1937.

  Uimhir 8 de 1938: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1938

 88. #949210

  Acht um Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924.

  Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924.

  Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940

 89. #951793

  ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1940. [An tiontódh oifigeamhail.]

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1940

  Uimhir 18 de 1940: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1940

 90. #951812

  —Féadfar an tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1940 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance) Act, 1940 .

  Uimhir 18 de 1940: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1940

 91. #958703

  ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ) , 1941. [An tionntódh oifigeamhail.]

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1941

  Uimhir 16 de 1941: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1941

 92. #958718

  An tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1940 , d'athghairm.

  Repeal of the Emergency Powers (Continuance) Act, 1940 .

  Uimhir 16 de 1941: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1941

 93. #958724

  —Féadfar an tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1941 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance) Act, 1941 .

  Uimhir 16 de 1941: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1941

 94. #962615

  Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924.

  Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924.

  Uimhir 3 de 1942: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1942

 95. #966167

  Lch. Roimhe Seo (ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942)

  Previous (No. 19/1942: EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942)

  Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

 96. #966170

  ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942

  Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

 97. #966177

  —Féadfar an tAcht Comhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1942 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1942 .

  Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

 98. #966183

  An tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1941 , d'athghairm.

  Repeal of the Emergency Powers (Continuance) Act, 1941 .

  Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

 99. #966195

  ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942

  Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

 100. #966213

  ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942

  Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

 101. #971337

  ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1943. [An tionntódh oifigeamhail.]

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1943

  Uimhir 21 de 1943: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1943

 102. #971352

  Alt 4 den Acht Comhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1942 , dá chúlghairm.

  Repeal of section 4 of the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1942 .

  Uimhir 21 de 1943: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1943

 103. #971358

  —Féadfar an tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1943 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance) Act, 1943 .

  Uimhir 21 de 1943: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1943

 104. #973988

  An tAcht Cumhachta Práinne (Buanú), 1943, do chúlghairm.

  Repeal of the Emergency Powers (Continuance) Act, 1943 .

  Uimhir 16 de 1944: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1944

 105. #973994

  —Féadfar an tAcht Cumhachta Práinne (Buanú), 1944 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance) Act, 1944 .

  Uimhir 16 de 1944: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1944

 106. #986600

  Lch. Roimhe Seo (AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945)

  Previous (No. 26/1945: EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1945)

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 107. #986603

  AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1945

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 108. #986610

  —Féadfar an tAcht Cumhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1945 , do ghairm den Acht so.

  —This Act may be cited as the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1945.

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 109. #986632

  AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1945

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 110. #986651

  AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1945

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 111. #986725

  AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1945

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 112. #986737

  An tAcht Cumhachta Práinne (Buanú), 1944 .

  Emergency Powers (Continuance) Act, 1944 .

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 113. #990046

  (d) ré, buanú, athnuachain, agus foirceannadh an chonnartha sin;

  ( d ) the duration, continuation, renewal, and termination of such contract;

  Uimhir 5 de 1946: ACHT IOMPAIR OILEÁN ÁRANN, 1946

 114. #1022485

  An tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1947, d'athghairm.

  Repeal of the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1947.

  Uimhir 18 de 1948: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1948

 115. #1036819

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 , a ghairm don Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 .

  Uimhir 28 de 1950: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1950

 116. #1048380

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 , a ghairm don Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 .

  Uimhir 20 de 1952: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1952

 117. #1057579

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1953 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1953 .

  Uimhir 34 de 1953: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1953

 118. #1064574

  An tAcht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924.

  Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act 1924

  Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954

 119. #1068922

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1954 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1954 .

  Uimhir 34 de 1954: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1954

 120. #1071435

  AN tACHT UM AN ACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945 (BUANÚ), 1955 [An tiontó oifigiúil.]

  CUSTOMS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1945 (CONTINUANCE) ACT, 1955

  Uimhir 6 de 1955: AN tACHT UM AN ACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945 (BUANÚ), 1955

 121. #1071450

  1945 (Buanú), 1955, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Customs (Temporary Provisions) Act, 1945 (Continuance) Act, 1955.

  Uimhir 6 de 1955: AN tACHT UM AN ACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945 (BUANÚ), 1955

 122. #1077995

  (2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , arna leasú leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 28 de 1950) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 (Uimh. 20 de 1952) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1953 (Uimh. 34 de 1953) , agus leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1954 (Uimh. 34 de 1954), a leasú tuilleadh trí “nó 1955 agus 1956” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 go díreach i ndiaidh “1954 agus 1955”.

  (2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), as amended by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 28 of 1950), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 (No. 20 of 1952), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1953 (No. 34 of 1953), and the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1954 (No. 34 of 1954), is hereby further amended by the insertion, in paragraph ( g ) of subsection (2) of section 11 and in paragraph ( e ) of subsection (2) of section 17, of "or 1955 and 1956" immediately after "1954 and 1955".

  Uimhir 24 de 1955: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955

 123. #1077999

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1955 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and amendment) Act, 1955 .

  Uimhir 24 de 1955: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955

 124. #1088150

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1956 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1956 .

  Uimhir 43 de 1956: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1956

 125. #1096664

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1957 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1957 .

  Uimhir 22 de 1957: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1957

 126. #1108528

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1958 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Exchange Control (Continuance) Act, 1958 .

  Uimhir 30 de 1958: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1958

 127. #1108575

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1958 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1958 .

  Uimhir 32 de 1958: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1958

 128. #1121334

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1959 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1969.

  Uimhir 34 de 1959: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1959

 129. #1135656

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 .

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 130. #1135659

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 .

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 131. #1135662

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1953 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1953 .

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 132. #1135668

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1954 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1954 .

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 133. #1135671

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1955 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1955 .

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 134. #1135674

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1956 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1956 .

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 135. #1135677

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1957 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1957 .

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 136. #1135680

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1958 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1958 .

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 137. #1135683

  An tAcht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1959 .

  Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1959 . The whole Act.

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 138. #1165541

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1962 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Exchange Control (Continuance) Act, 1962 .

  Uimhir 38 de 1962: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1962

 139. #1218533

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1966 [An tiontú oifigiúil.]

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1966

  Uimhir 27 de 1966: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1966

 140. #1218546

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1966 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Exchange Control (Continuance) Act, 1966 .

  Uimhir 27 de 1966: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1966

 141. #1229969

  Buanú oifigeach;

  Continuance of officers;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 142. #1260637

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1970 [An tiontú oifigiúil.]

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1970

  Uimhir 23 de 1970: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1970

 143. #1260650

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1970 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Exchange Control (Continuance) Act, 1970 .

  Uimhir 23 de 1970: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1970

 144. #1262435

  [EN] Buanú sochar aoisliúntas do dhaoine a aistríodh nó a aistreofar ón mBord chun an Cuideachta.

  Continuance of superannuation benefits for persons transferred from the Board to the Company.

  Uimhir 14 de 1971: AN tACHT IOMPAIR (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1971

 145. #1285956

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1974 [An tiontú oifigiúil]

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1974

  Uimhir 26 de 1974: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1974

 146. #1285969

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1974 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Exchange Control (Continuance) Act, 1974 .

  Uimhir 26 de 1974: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1974

 147. #1299886

  (b) an ailt sin arna chur chun feidhme le halt 11 (6) (buanú díolúintí)

  ( b ) that section as applied by section 11 (6) (continuation of exemptions)

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 148. #1330475

  An tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1974

  Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1974

  Uimhir 26 de 1977: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1977

 149. #1342016

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1978 [An tiontú oifigiúil]

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1978

  Uimhir 24 de 1978: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1978

 150. #1342077

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú agus Leasú), 1978 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act way be cited as the Exchange Control (Continuance and Amendment) Act, 1978 .

  Uimhir 24 de 1978: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1978

 151. #1342084

  An tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1974

  Exchange Control (Continuance) Act, 1974

  Uimhir 24 de 1978: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1978

 152. #1375871

  Ar Aghaidh (CUID IX Tosach Feidhme, Aisghairm agus Buanú)

  Next (PART IX COMMENCEMENT, REPEALS AND CONTINUANCE)

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 153. #1376056

  CUID IX Tosach Feidhme, Aisghairm agus Buanú

  PART IX COMMENCEMENT, REPEALS AND CONTINUANCE

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 154. #1376091

  Lch. Roimhe Seo (CUID IX Tosach Feidhme, Aisghairm agus Buanú)

  Previous (PART IX COMMENCEMENT, REPEALS AND CONTINUANCE)

  Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

 155. #1384919

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1981 [An tiontú oifigiúil]

  RENT RESTRICTIONS (TEMPORARY PROVISIONS) (CONTINUANCE) ACT, 1981

  Uimhir 35 de 1981: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1981

 156. #1384933

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1981 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Rent Restrictions (Temporary Provisions) (Continuance) Act, 1981 .

  Uimhir 35 de 1981: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1981

 157. #1386264

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1982

  No. 4/1982:

  Uimhir 4 de 1982: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1982

 158. #1393398

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1982

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1982

  Uimhir 25 de 1982: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1982

 159. #1393404

  Buanú an Achta um Rialú Iomlaoide, 1954 . 1.

  Exchange Control Act, 1954

  Uimhir 25 de 1982: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1982

 160. #1393412

  An tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú agus Leasú), 1978

  (2) The Exchange Control Acts, 1954 to 1978, and this Act may be cited together as the Exchange Control Acts, 1954 to 1982.

  Uimhir 25 de 1982: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1982

 161. #1393512

  AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1982

  CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1982

  Uimhir 28 de 1982: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1982

 162. #1393526

  An tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977

  —(1) The Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 , shall continue in force until the 31st day of December, 1983, and shall then expire. [GA]

  Uimhir 28 de 1982: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1982

 163. #1395091

  Buanú díotálacha.

  Continuance of indictments.

  Uimhir 11 de 1983: AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ REACHTÚIL, 1983

 164. #1400047

  Buanú ar fhaoiseamh maidir le méadú ar fhostaíocht.

  Continuance of relief in respect of increase in employment.

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 165. #1410423

  Buanú ar fhaoiseamh maidir le méadú ar fhostaíocht.

  Continuance of relief in respect of increase in employment. 45.

  Uimhir 9 de 1984: AN tACHT AIRGEADAIS, 1984

 166. #1412139

  Buanú ar fhaoiseamh maidir le méadú ar fhostaíocht.

  Continuance of relief in respect of increase in employment.

  Uimhir 9 de 1984: AN tACHT AIRGEADAIS, 1984

 167. #1443986

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1986

  Uimhir 38 de 1986: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

 168. #1443989

  Buanú an Achta um Rialú Iomlaoide, 1954.

  Continuance of Exchange Control Act, 1954. 2.

  Uimhir 38 de 1986: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

 169. #1443994

  An tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1982

  Exchange Control (Continuance) Act, 1982

  Uimhir 38 de 1986: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

 170. #1443997

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

  No. 38/1986:

  Uimhir 38 de 1986: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

 171. #1444003

  Buanú an Achta um Rialú Iomlaoide, 1954 .

  Continuance of Exchange Control Act, 1954 .

  Uimhir 38 de 1986: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

 172. #1444011

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1986 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Exchange Control (Continuance) Act, 1986 .

  Uimhir 38 de 1986: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

 173. #1521540

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1990

  Uimhir 35 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

 174. #1521543

  Buanú an Achta um Rialú Iomlaoide, 1954.

  Continuance of Exchange Control Act, 1954. 2.

  Uimhir 35 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

 175. #1521548

  An tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1986

  Exchange Control (Continuance) Act, 1986

  Uimhir 35 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

 176. #1521552

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990 [An tiontú oifigiúil]

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1990

  Uimhir 35 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

 177. #1521557

  Buanú an Achta um Rialú Iomlaoide, 1954 .

  Continuance of Exchange Control Act, 1954 .

  Uimhir 35 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

 178. #1521565

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1990 , a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Exchange Control (Continuance) Act, 1990 .

  Uimhir 35 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

 179. #1546680

  Cearta agus dliteanais a aistriú agus buanú léasanna, ceadúnas agus ceadanna arna ndeonú ag an Aire.

  Transfer of rights and liabilities, and continuation of leases, licences and permissions granted by Minister.

  Uimhir 24 de 1998: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (LEASÚ), 1998

 180. #1547089

  Cearta agus dliteanais a aistriú agus buanú léasanna, ceadúnas agus ceadanna arna ndeonú ag an Aire.

  Transfer of rights and liabilities, and continuation of leases, licences and permissions granted by Minister.

  Uimhir 24 de 1998: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (LEASÚ), 1998

 181. #1068918

  (2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , arna leasú leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 28 de 1950) , leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 (Uimh. 20 de 1952) , agus leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1953 (Uimh. 34 de 1953) , a leasú tuilleadh trí “nó 1954 agus 1955” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 go díreach i ndiaidh “1953 agus 1954”.

  (2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), as amended by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 28 of 1950), the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 (No. 20 of 1952), and the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1953 (No. 34 of 1953), is hereby further amended by the insertion, in paragraph (g)of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e)of subsection (2) of section 17, of "or 1954 and 1955" immediately after "1953 and 1954".

  Uimhir 34 de 1954: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1954

 182. #756620

  AGUS DE BHRÍ go bhfuil sé oiriúnach go soláthrófa chun aith-bheochaint agus buanú mar atá luaidhte san Acht so do dhéanamh ar na hAchtanna atá luaidhte sna Sceidil a ghabhann leis an Acht so agus ar na hAchtanna a dhineann leasú nó éinní eile ar an gcéanna agus maidir leis na hAchtanna roimh-ráite atá luaidhte sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so chun an aith-bheochaint agus an buanú san do shíne siar go dtí an dáta d'eug na hAchtanna san mar roimh-ráite:

  AND WHEREAS it is expedient to provide for the revivor and continuance as in this Act mentioned of the Acts mentioned in the Schedules to this Act and of the enactments amending or affecting the same and that as respects the said Acts mentioned in the said Fourth Schedule to this Act such revivor and continuance should be retrospective to the date on which such Acts expired as aforesaid:

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 183. #764064

  ACHT CHUN ÚDARÁS DO THABHAIRT DO THOISCEANNA REACHTÚLA ÁIRITHE I SAORSTÁT ÉIREANN CHUN BUANÚ DO DHÉANAMH GO SEALADACH TAR ÉIS EUGA DON ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923 , AR MHÉADUITHE ÁIRITHE A DHIN NA TOISCEANNA SAN AR NA MUIREARACHA REACHTÚLA AGUS CHUN CRÍCHEANNA EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE SIN.

  AN ACT TO AUTHORISE CERTAIN STATUTORY UNDERTAKINGS IN SAORSTÁT ÉIREANN TO CONTINUE TEMPORARILY AFTER THE EXPIRATION OF THE STATUTORY UNDERTAKINGS (CONTINUANCE OF CHARGES) ACT, 1923 , CERTAIN INCREASES IN THE STATUTORY CHARGES MADE BY SUCH UNDERTAKINGS AND FOR OTHER PURPOSES CONNECTED THEREWITH.

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 184. #764066

  DE BHRÍ gur dineadh leis an Acht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha), 1923 (Uimh. 3 de 1923) , údarás do thabhairt do Thoisceanna Reachtúla áirithe i Saorstát Éireann chun buanú do dhéanamh, faid a leanfaidh an t-Acht san i bhfeidhm, ar na méaduithe ar na muirearacha reachtúla a éilíd na toisceanna san fé seach, méaduithe a húdaruíodh a dhéanamh le hOrduithe a dineadh fé Reachtanna áirithe dar dhin Páirlimint Ríochta Aontuithe na Breataine Móire agus na hÉireann a bhí ann le déanaí:

  WHEREAS by the Statutory Undertakings (Continuance of Charges) Act, 1923 (No. 3 of 1923), certain Statutory Undertakings in Saorstát Eireann were authorised to continue, while that Act remains in force, the increases authorised by Order, made under certain Statutes of the Parliament of the late United Kingdom of Great Britain and Ireland to be made in the statutory charges made by such undertakings respectively:

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 185. #764067

  AGUS DE BHRÍ go n-eugfaidh an t-Acht san um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha), 1923, ar an 31adh lá de Bhealtaine, 1923, agus go bhfuil sé oiriúnach go dtabharfaí údarás chun buanú níos sia do dhéanamh ar na muirearacha gur údaruíodh leis an Acht san iad do bhuanú:

  AND WHEREAS the said Statutory Undertakings (Continuance of Charges) Act, 1923 , will expire on the 31st day of May, 1923, and it is expedient that authority should be given to continue further the increases authorised by that Act to be continued:

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 186. #764625

  (5) Ní bhainfidh an t-alt so le deona, athnuachaint ná buanú ar feadh téarma cheithre mblian ndéag no níos mó ar aon tionóntacht ná le deona, athnuachaint ná buanú ar feadh téarma chúig mblian no níos mó ar tionóntacht i gcás gan an cíos per annum, maraon le suim is ionann agus an luach bliana glan (agus é d'áireamh do réir táibhlí an sé per cent.,) co-ionann le méid na híocaíochta no na comaoine sin, do bheith níos aoirde os cionn an riail-chíosa ná mar a ceaduítear leis an Acht so.

  (5) This section shall not apply to the grant, renewal or continuance for a term of fourteen years or upwards of any tenancy, or to the grant, renewal or continuance for a term of five years or upwards of any tenancy where the rent per annum with the addition of a sum equal to the net annual value, (calculated on the basis of the six per cent. tables) equivalent to the amount of such payment or consideration does not exceed the standard rent by more than the amount permitted by this Act.

  Uimhir 19 de 1923: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923

 187. #998525

  Acht 1939. ciallaíonn an abairt “Acht 1939” an t Acht Cumhachta Práinne, 1939 (Uimh. 28 de 1939) , arna leasú leis an Acht Cumhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1942 (Uimh. 19 de 1942) , agus leis an Acht Cumhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1945 (Uimh. 26 de 1945) ;

  the expression "the Act of 1939" means the Emergency Powers Act, 1939 (No. 28 of 1939), as amended by the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1942 (No. 19 of, 1942), and the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1945 (No. 26 of 1945);

  Uimhir 22 de 1946: AN tACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946

 188. #1057575

  (2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , arna leasú leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 28 de 1950) , agus leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1952 (Uimh. 20 de 1952) , a leasú tuilleadh trí “nó 1953 agus 1954” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d fho-alt (2) d'alt 17 go díreach i ndiaidh “1952 agus 1953”.

  (2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), as amended by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 28 of 1950), and the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1952 (No. 20 of 1952), is hereby further amended by the insertion, in paragraph (g)of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e)of subsection (2) of section 17, of "or 1953 and 1954" immediately after "1952 and 1953".

  Uimhir 34 de 1953: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1953

 189. #1090456

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1955 (Uimh. 3 de 1955) , agus an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1956 (Uimh. 11 de 1956) .

  —The Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1955 (No. 3 of 1955), and the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1956 (No. 11 of 1956) are hereby repealed.

  Uimhir 3 de 1957: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1957

 190. #144723

  An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú), 1979 (I.R. Uimh. 334 de 1979),

  Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) Order, 1979 ( S.I. No. 334 of 1979 )

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 191. #157284

  AN tORDÚ OLAÍ PEITRILIAM (RIALÚ AR SHOLÁTHAR AGUS DÁILEADH) (BUANÚ) (UIMH. 2),1980.

  PETROLEUM OILS (CONTROL OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) (CONTINUANCE) (NO. 2) ORDER, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 192. #157285

  An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú) (Uimh. 2), 1980 is teideal don Ordú seo.

  This Order may be cited as the Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) (No. 2) Order, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 193. #162323

  An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú) (Uimh. 2), 1981 is teideal don Ordú seo.

  This Order may be cited as the Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) (No. 2) Order, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 194. #183564

  An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú) (Uimh. 2), 1981 is teideal don Ordú seo.

  This Order may be cited as the Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) (No. 2) Order, 1981.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 195. #317579

  Beidh buanú an údaraithe margaíochta nasctha leis an athmheasúnú bliantúil ar na coinníollacha sin.".

  Continuation of the marketing authorisation shall be linked to the annual reassessment of these conditions.";

  Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe

 196. #440015

  ACHT DO CHOMHDHÉANAMH NÓ DO BHUNÚ COLÁISTÍ AGUS OLLSCOILEANNA ÁIRITHE MAR OLLSCOILEANNA FAOIN ACHT SEO, DÁ CHEADÚ FORAIS OIDEACHAIS A CHORPRÚ MAR CHODANNA d’OLLSCOILEANNA NÓ MAR OLLSCOILEANNA INA gCEART FÉIN, DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH RIALÚ OLLSCOILEANNA A FHAIGHEANN AIRGEAD ARNA SHOLÁTHAR AG AN ÚDARÁS TRÍ ÚDARÁIS CHEANNAIS AGUS COMHAIRLÍ ACADÚLA A CHOMHDHÉANAMH AGUS SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LENA gCUMHACHTAÍ AGUS LENA bhFEIDHMEANNA, DO DHÉANAMH SOCRUITHE ÁIRITHE I nDÁIL LE FOIREANN, PLEANÁIL AGUS GRINNSCRÚDÚ AGUS TUAIRISCIÚ AIRGEADAIS OLLSCOILEANNA, DO LEASÚ NÓ DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE BUANÚ AGUS LEASÚ CAIRTEACHA OLLSCOILEANNA ÁIRITHE AGUS LE BUANÚ REACHTANNA, d’AISGHAIRM ACHT AN FHORAIS NÁISIÚNTA UM ARD-OIDEACHAS, LUIMNEACH, 1980, ACHT AN FHORAIS NÁISIÚNTA UM ARD-OIDEACHAS, BAILE ÁTHA CLIATH, 1980, AGUS FORÁLACHA ÁIRITHE d’ACHTANNA EILE, DO LEASÚ ACHTANNA ÁIRITHE EILE, AGUS CHUN CRÍOCH COMHGHAOLMHAR.

  AN ACT TO CONSTITUTE OR ESTABLISH CERTAIN COLLEGES AND UNIVERSITIES AS UNIVERSITIES UNDER THIS ACT, TO ALLOW FOR THE INCORPORATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS PARTS OF UNIVERSITIES OR AS UNIVERSITIES IN THEIR OWN RIGHT, TO PROVIDE FOR THE GOVERNANCE OF UNIVERSITIES WHICH ARE IN RECEIPT OF MONEYS PROVIDED BY AN tÚDARÁ S BY THE CONSTITUTING OF GOVERNING AUTHORITIES AND ACADEMIC COUNCILS AND PROVIDING FOR THEIR POWERS AND FUNCTIONS, TO MAKE CERTAIN PROVISIONS RELATING TO STAFF, PLANNING AND FINANCIAL SCRUTINY AND REPORTING OF UNIVERSITIES, TO AMEND OR PROVIDE FOR THE CONTINUATION AND AMENDING OF CERTAIN UNIVERSITY CHARTERS AND THE CONTINUATION OF STATUTES, TO REPEAL THE NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, LIMERICK, ACT, 1980, THE NATIONAL INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, DUBLIN, ACT, 1980, AND CERTAIN PROVISIONS OF OTHER ACTS, TO AMEND CERTAIN OTHER ACTS, AND FOR CONNECTED PURPOSES.

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 197. #756982

  5. —(1) Féadfar an t-Acht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha), 1923 , do ghairm den Acht so.

  5.— (1) This Act may be cited as the Statutory Undertakings (Continuance of Charges) Act, 1923 .

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 198. #788822

  cialluíonn an focal “Acht 1924” an tAcht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924.

  the expression "the Act of 1924" means the Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924.

  Uimhir 4 de 1925: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1925

 199. #790853

  ACHT CHUN BUANÚ GO CEANN TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA), 1924 , AGUS AR NA RIALACHÁIN A DINEADH AGUS AR NA CEADÚNAISÍ A TUGADH AMACH FÉ.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD THE FIREARMS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1924 , AND THE REGULATIONS MADE AND THE LICENCES ISSUED THEREUNDER.

  Uimhir 10 de 1925: ACHT NA nARM TEINE (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1925

 200. #791349

  ACHT CHUN BUANÚ SEALADACH DO DHÉANAMH AR AN ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA), 1924 , AGUS AR NA RIALACHA A DINEADH AGUS AR NA FUIRMEACHA A hORDUÍODH FÉN ACHT SAN.

  AN ACT TO CONTINUE TEMPORARILY THE ENFORCEMENT OF LAW (OCCASIONAL POWERS) ACT, 1924 AND THE RULES MADE AND THE FORMS PRESCRIBED THEREUNDER.

  Uimhir 16 de 1925: ACHT UM FHEIDHMIÚ DLÍ (COMHACHTA OCÁIDEACHA) (BUANÚ), 1925

 201. #795180

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 41 de 1925: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1925

 202. #801586

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 43 de 1926: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1926

 203. #814318

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 36 de 1927: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1927

 204. #820145

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 36 de 1928: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1928

 205. #825378

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 38 de 1929: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1929

 206. #825509

  An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923.

  No. 16 of 1923.

  Uimhir 38 de 1929: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1929

 207. #835014

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 32 de 1930: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1930

 208. #842648

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 44 de 1931: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1931

 209. #853829

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 27 de 1932: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1932

 210. #853941

  An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923.

  The Statutory Undertakings

  Uimhir 27 de 1932: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1932

 211. #870702

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 47 de 1933: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1933

 212. #884105

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 46 de 1934: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1934

 213. #898595

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 46 de 1935: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1935

 214. #900033

  An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923, d'athghairm go leathrananach.

  Partial repeal of the Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No 2) Act. 1923.

  Uimhir 4 de 1936: ACHT UM CHUANTA, DUGANNA AGUS PIARANNA (ÉILITHE), 1936

 215. #913304

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 49 de 1936: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1936

 216. #920905

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 29 de 1937: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1937

 217. #931664

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 28 de 1938: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1938

 218. #945257

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 30 de 1939: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1939

 219. #954596

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 32 de 1940: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1940

 220. #958720

  —Athghairmtear leis seo an tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1940 (Uimh. 18 de 1940) .

  —The Emergency Powers (Continuance) Act, 1940 (No. 18 of 1940), is hereby repealed.

  Uimhir 16 de 1941: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1941

 221. #961795

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 26 de 1941: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1941

 222. #964978

  Forálacha is infheidhme i gcás nach féidir Acht ag forchur, ag buanú, ag athrú, no ag foirceannadh diúite chustum no mháil do rith.

  Provisions applicable where an Act imposing, continuing, varying, or terminating a duty of customs or excise cannot be passed.

  Uimhir 12 de 1942: ACHT CÁNACHA AGUS DIÚITÉTHE (TOSCA SPEISIALTA), 1942

 223. #966157

  ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942. [An tionntódh oifigeamhail.]

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1942

  Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

 224. #966185

  —Athghairmtear leis seo an tAcht Comhachta Práinne (Buanú), 1941 (Uimh. 16 de 1941) .

  —The Emergency Powers (Continuance) Act, 1941 (No. 16 of 1941), is hereby repealed.

  Uimhir 19 de 1942: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1942

 225. #967809

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 25 de 1942: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1942

 226. #971354

  —Cúlghairmtear leis seo alt 4 den Acht Comhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1942 ( Uimh. 19 de 1942 ).

  — Section 4 of the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1942 (No. 19 of 1942), is hereby repealed.

  Uimhir 21 de 1943: ACHT COMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1943

 227. #971612

  ACHT CHUN BUANÚ AR FEADH TRÉIMHSE TEORANTA DO DHÉANAMH AR ACHTACHÁIN ÁIRITHE ATÁ AG DUL IN EUG.

  AN ACT TO CONTINUE FOR A LIMITED PERIOD CERTAIN EXPIRING ENACTMENTS.

  Uimhir 24 de 1943: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1943

 228. #971708

  An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923.

  No. 16 of 1923.

  Uimhir 24 de 1943: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1943

 229. #973973

  AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1944. [An tionntó oifigiúil.]

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE) ACT, 1944

  Uimhir 16 de 1944: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1944

 230. #973990

  —Cúlghairmtear leis seo an tAcht Cumhachta Práinne (Buanú), 1943 (Uimh. 21 de 1943) .

  —The Emergency Powers (Continuance) Act, 1943 (No. 21 of 1943), is hereby repealed.

  Uimhir 16 de 1944: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ), 1944

 231. #976017

  Buanú ar an aicmíocht iarnróid marsantais do bhain leis an gcuideachtain iarnróid scurtha agus ar éilithe iarnróid uasta na cuideachtan iarnróid scurtha.

  Continuance of railway classification of merchandise applicable to the dissolved railway company and of railway Charges and Conditions of Carriage by Rail Applicable to the Company.

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 232. #977032

  An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923.

  The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 .

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 233. #986590

  AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945. [An tionntó oifigiúil.]

  EMERGENCY POWERS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1945

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 234. #986618

  ciallaíonn an abairt “Acht 1942” an t Acht Cumhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1942 (Uimh. 19 de 1942) .

  the expression "the Act of 1942" means the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1942 ( No. 19 of 1942 ).

  Uimhir 26 de 1945: AN tACHT CUMHACHTA PRÁINNE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1945

 235. #989898

  (6) Ní bhainfidh an t-alt seo le deonadh, athnuachain nó buanú aon tionóntachta go ceann téarma cheithre blian déag nó os a chionn.

  (6) This section shall not apply to the grant, renewal or continuance for a term of fourteen years or upwards of any tenancy.

  Uimhir 4 de 1946: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1946

 236. #1013224

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1947. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1947

  Uimhir 39 de 1947: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1947

 237. #1013243

  —Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhís (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1947, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1947.

  Uimhir 39 de 1947: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1947

 238. #1022470

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1948. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1948

  Uimhir 18 de 1948: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1948

 239. #1022487

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1947 (Uimh. 39 de 1947) .

  —The Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1947 (No. 39 of 1947), is hereby repealed,

  Uimhir 18 de 1948: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1948

 240. #1022491

  —Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1948, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1948.

  Uimhir 18 de 1948: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1948

 241. #1028326

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1949. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1949

  Uimhir 31 de 1949: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1949

 242. #1028343

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1948 (Uimh. 18 de 1948) .

  —The Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1948 (No. 18 of 1948), is hereby repealed.

  Uimhir 31 de 1949: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1949

 243. #1028346

  4. —Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1949, a ghairm den Acht seo.

  4.—This Act may be cited as the Supplies and Service (Temporary Provisions)Act, 1946 (Continuance) Act, 1949.

  Uimhir 31 de 1949: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1949

 244. #1028827

  AN tACHT UM AN ACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945 (BUANÚ), 1950. [An tiontó oifigiúil.]

  CUSTOMS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1945 (CONTINUANCE) ACT, 1950

  Uimhir 1 de 1950: AN tACHT UM AN ACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945 (BUANÚ), 1950

 245. #1028840

  —Féadfar an tAcht um an Acht Custam (Forála Sealadacha), 1945 (Buanú), 1950, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Customs (Temporary Provisions) Act, 1945 (Continuance) Act, 1950.

  Uimhir 1 de 1950: AN tACHT UM AN ACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945 (BUANÚ), 1950

 246. #1036802

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1950. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1950

  Uimhir 28 de 1950: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1950

 247. #1037590

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1950. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1950

  Uimhir 34 de 1950: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1950

 248. #1037611

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1949 (Uimh. 31 de 1949) .

  —The Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1949 (No. 31 of 1949), is hereby repealed.

  Uimhir 34 de 1950: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1950

 249. #1037615

  —(1) Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1950, a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1950.

  Uimhir 34 de 1950: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1950

 250. #1040115

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1951. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1951

  Uimhir 27 de 1951: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1951

 251. #1040126

  ciallaíonn “Acht 1950” an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 34 de 1950) .

  "the Act of 1950" means the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 34 of 1950).

  Uimhir 27 de 1951: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1951

 252. #1040140

  —(1) Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1951, a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Supplies and Service (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1951.

  Uimhir 27 de 1951: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1951

 253. #1048363

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1952. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1952

  Uimhir 20 de 1952: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1952

 254. #1050471

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1952. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1952

  Uimhir 30 de 1952: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1952

 255. #1050488

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1951 (Uimh. 27 de 1951) .

  —The Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1951 (No. 27 of 1951), is hereby repealed

  Uimhir 30 de 1952: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1952

 256. #1050492

  —(1) Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1952, a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1952.

  Uimhir 30 de 1952: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1952

 257. #1056995

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1953. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1953

  Uimhir 31 de 1953: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1953

 258. #1057012

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1952 ( Uimh. 30 de 1952 .).

  —The Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1952 (No. 30 of 1952), is hereby repealed.

  Uimhir 31 de 1953: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1953

 259. #1057016

  —(1) Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1953, a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1953.

  Uimhir 31 de 1953: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1953

 260. #1057562

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1953. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1953

  Uimhir 34 de 1953: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1953

 261. #1068905

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1954. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1954

  Uimhir 34 de 1954: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1954

 262. #1071228

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955 [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1955

  Uimhir 3 de 1955: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955

 263. #1071249

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1953 (Uimh. 31 de 1953) .

  —The Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1953 (No. 31 of 1953), is hereby repealed.

  Uimhir 3 de 1955: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955

 264. #1071253

  —(1) Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1955, a ghairm den Acht seo.

  —(1)This Act may be cited as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1955.

  Uimhir 3 de 1955: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955

 265. #1071446

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Custam (Forála Sealadacha), 1945 (Buanú), 1950 (Uimh. 1 de 1950) .

  —The Customs (Temporary Provisions) Act, 1945 (Continuance) Act, 1950 (No. 1 of 1950), is hereby repealed.

  Uimhir 6 de 1955: AN tACHT UM AN ACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945 (BUANÚ), 1955

 266. #1077982

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1955

  Uimhir 24 de 1955: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955

 267. #1082333

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1956. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1956

  Uimhir 11 de 1956: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1956

 268. #1082350

  —Athghairmtear leis seo an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1955 (Uimh. 3 de 1955) .

  — Section 3 of the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1955 (No. 3 of 1955), is hereby repealed.

  Uimhir 11 de 1956: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1956

 269. #1082354

  —(1) Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhisí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1956, a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1956.

  Uimhir 11 de 1956: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1956

 270. #1088133

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1956. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1956

  Uimhir 43 de 1956: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1956

 271. #1090439

  AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1957. [An tiontó oifigiúil.]

  SUPPLIES AND SERVICES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1946 (CONTINUANCE) ACT, 1957

  Uimhir 3 de 1957: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1957

 272. #1090460

  —(1) Féadfar an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú), 1957, a ghairm den Acht seo.

  —(1) This Act may be cited as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance) Act, 1957.

  Uimhir 3 de 1957: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1957

 273. #1096647

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1957. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1957

  Uimhir 22 de 1957: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1957

 274. #1099828

  AN tACHT UM AN ACHT TAE (ALLMHUIRIÚ AGUS IMDHÁIL), 1956 (BUANÚ), 1958. [An tiontó oifigiúil.]

  TEA (IMPORTATION AND DISTRIBUTION) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1958

  Uimhir 5 de 1958: AN tACHT UM AN ACHT TAE (ALLMHUIRIÚ AGUS IMDHÁIL), 1956 (BUANÚ), 1958

 275. #1099847

  —Féadfar an tAcht um an Acht Tae (Allmhuiriú agus Imdháil), 1956 (Buanú), 1958, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Tea (Importation and Distribution) Act, 1956 (Continuance) Act, 1958 .

  Uimhir 5 de 1958: AN tACHT UM AN ACHT TAE (ALLMHUIRIÚ AGUS IMDHÁIL), 1956 (BUANÚ), 1958

 276. #1108516

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1958. [An tiontó oifigiúil.]

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1958

  Uimhir 30 de 1958: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1958

 277. #1108558

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1958. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1958

  Uimhir 32 de 1958: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1958

 278. #1108587

  AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1958. [An tíontó oifigiúil.]

  CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1958

  Uimhir 33 de 1958: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1958

 279. #1108600

  —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1958, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1958.

  Uimhir 33 de 1958: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1958

 280. #1121317

  AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1959. [An tiontó oifigiúil.]

  RENT RESTRICTIONS (CONTINUANCE AND AMENDMENT) ACT, 1959

  Uimhir 34 de 1959: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1959

 281. #1135451

  (6) Ní bhainfidh an t-alt seo le deonú, athnuachan nó buanú aon tionóntachta go ceann téarma cheithre bliana déag nó os a chionn.

  (6) This section shall not apply to the grant, renewal or continuance for a term of fourteen years or upwards of any tenancy.

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 282. #1153505

  AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1961. [An tiontú oifigiúil.]

  CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1961

  Uimhir 43 de 1961: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1961

 283. #1153514

  (2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1958.

  (2) The Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1958, is hereby repealed.

  Uimhir 43 de 1961: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1961

 284. #1153518

  —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1961, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1961.

  Uimhir 43 de 1961: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1961

 285. #1165528

  AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1962. [An tiontú oifigiúil.]

  EXCHANGE CONTROL (CONTINUANCE) ACT, 1962

  Uimhir 38 de 1962: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1962

 286. #1169424

  (b) a raibh ag gabháil leis aon oibriú a dhéanann difear do theideal chun cóipchirt sa saothar atá ar substaineadh de bhua an Copyright Act, 1911, agus an Achta Cóipchirt (Buanú),

  ( b ) had any operation affecting the title to copyright in the work subsisting by virtue of the Copyright Act, 1911, and the Copyright (Preservation) Act, 1929 , or the Act of 1927, or would have had such an operation if Parts VI and VII of the Act of 1927 had continued in force,

  Uimhir 10 de 1963: AN tACHT CÓIPCHIRT, 1963

 287. #1200304

  AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1965 [An tiontú oifigiúil.]

  CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1965

  Uimhir 3 de 1965: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1965

 288. #1200313

  (2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1961.

  (2) The Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1961, is hereby repealed.

  Uimhir 3 de 1965: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1965

 289. #1200317

  —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1965, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1965.

  Uimhir 3 de 1965: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1965

 290. #1240486

  AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1968 [An tiontú oifigiúil]

  CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1968

  Uimhir 9 de 1968: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1968

 291. #1240495

  (2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1965.

  (2) The Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1965, is hereby repealed.

  Uimhir 9 de 1968: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1968

 292. #1240499

  —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1968, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1968.

  Uimhir 9 de 1968: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1968

 293. #1261113

  AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1971 [An tiontú oifigiúil]

  CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1971

  Uimhir 5 de 1971: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1971

 294. #1261122

  (2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1968.

  (2) The Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1968, is hereby repealed.

  Uimhir 5 de 1971: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1971

 295. #1261126

  —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Buanú), 1971, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1971.

  Uimhir 5 de 1971: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1971

 296. #1282488

  AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1974 [An tiontú oifigiúil]

  CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1974

  Uimhir 5 de 1974: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1974

 297. #1282498

  (2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Buanú), 1971.

  (2) The Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1971, is hereby repealed.

  Uimhir 5 de 1974: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1974

 298. #1282502

  —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1974, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1974.

  Uimhir 5 de 1974: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1974

 299. #1330452

  AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1977 [An tiontú oifigiúil]

  CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 (CONTINUANCE) ACT, 1977

  Uimhir 26 de 1977: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1977

 300. #1330461

  (2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1974.

  (2) The Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1974, is hereby repealed.

  Uimhir 26 de 1977: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1977

 301. #1330471

  —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977, a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1977.

  Uimhir 26 de 1977: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1977

 302. #1342027

  —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad alt 2 (2) den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 1 den Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1974 :

  —The following subsection is hereby substituted for section 2 (2) of the Principal Act, as amended by section 1 of the Exchange Control (Continuance) Act, 1974 :

  Uimhir 24 de 1978: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1978

 303. #1386269

  —Cuirfear an t-alt seo a leanas in ionad alt 2 den Acht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha), 1981 (a cuireadh isteach leis an Acht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1981 ):

  Duration of Rent Restrictions (Temporary Provisions) Act, 1981.

  Uimhir 4 de 1982: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1982

 304. #1386273

  —(1) Féadfar an tAcht Srianta Cíosa (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1982 , a ghairm den Acht seo. [EN]

  Rent Restrictions (Temporary Provisions) Act, 1981

  Uimhir 4 de 1982: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (FORÁLACHA SEALADACHA) (BUANÚ), 1982

 305. #1393407

  —(1) Féadfar an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1982 , a ghairm den Acht seo. [EN]

  Number 25 of 1982

  Uimhir 25 de 1982: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1982

 306. #1393520

  (2) Aisghairtear leis seo an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977, ach amháin alt 2.

  1977, No. 26 Number 28 of 1982

  Uimhir 28 de 1982: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1982

 307. #1393522

  —Féadfar an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1982, a ghairm den Acht seo.

  AN ACT TO EXTEND THE PERIOD DURING WHICH THE CONTROL OF EXPORTS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1956 , CONTINUES IN FORCE. [27th December, 1982]

  Uimhir 28 de 1982: AN tACHT UM AN ACHT CHUN ONNMHAIRE A RIALÚ (FORÁLACHA SEALADACHA), 1956 (BUANÚ), 1982

 308. #1397951

  (b) a dhéanfaidh go feasach agus go toiliúil, tar éis bheith caite don tréimhse inar chóir an cruinniú sin a chomóradh, buanú na mainneachtana sin a údarú nó a cheadú,

  ( b ) after the expiry of the period during which that meeting should have been convened, knowingly and wilfully authorises or permits that failure to continue,

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 309. #1407411

  —Aisghairtear leis seo an tAcht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 , agus an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1982.

  —The Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 , and the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1982, are hereby repealed.

  Uimhir 35 de 1983: AN tACHT CHUN ONNMHAIRÍ A RIALÚ, 1983

 310. #144633

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le hailt 27, 30 agus 31 den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 (Uimh. 30 de 1954), arna bhuanú leis an Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú agus Leasú), 1978 (Uimh. 24 de 1978) déanaimse, MICHEAL O CINNEIDE, Aire Airgeadais, leis seo na Rialacháin seo a leanas:

  I, MICHEÁL Ó CINNÉIDE, Minister for Finance, in exercise of the powers conferred on me by sections 27 , 30 and 31 of the Exchange Control Act, 1954 (No. 30 of 1954), as continued by the Exchange Control (Continuance and Amendment) Act, 1978 (No. 24 of 1978), hereby make the following Regulations:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 311. #159515

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le hAlt 2 den Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Uimh. 1 de 1956), Acht a choimeádtar i bhfeidhm leis an Acht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977 (Uimh. 26 de 1977), agus leis an Ordú Tionscail, Tráchtála agus Fuinnimh (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 10 de 1980) agus tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Eachtracha maidir le hAirteagail 3 agus 4 den Ordú seo, ordaímse, DEASÚN Ó MÁILLE, Aire Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta, leis seo mar a leanas:

  I, DESMOND O'MALLEY, Minister for Industry, Commerce and Tourism, in exercise of the powers conferred on me by Section 2 of the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (No. 1 of 1956), which Act is continued in force by the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1977 (No. 26 of 1977), and the Industry, Commerce and Energy (Alteration of name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 10 of 1980 ), and after consultation in relation to Articles 3 and 4 of this Order with the Minister for Foreign Affairs, hereby Order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 312. #166035

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 31 den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 (Uimh. 30 de 1954), arna bhuanú leis an Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1974 (Uimh. 26 de 1974), déanaimse, SEOIRSE Ó COLLA, Aire Airgeadais, leis seo na Rialacháin seo a leanas:-

  I, SEOIRSE Ó COLLA, Minister for Finance, in exercise of the powers conferred on me by section 31 of the Exchange Control Act, 1954 (No. 30 of 1954), as continued by the Exchange Control (Continuance) Act, 1974 (No. 26 of 1974), hereby make the following Regulations:

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 313. #168126

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 31 den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 (Uimh. 30 de 1954), arna bhuanú leis an Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1974 (Uimh. 26 de 1974), déanaimse, SEOIRSE Ó COLLA, Aire Airgeadais, leis seo na Rialacháin seo a leanas:-

  I, SEOIRSE Ó COLLA, Minister for Finance, in exercise of the powers conferred on me by section 31 of the Exchange Control Act, 1954 (No. 30 of 1954), as continued by the Exchange Control (Continuance) Act, 1974 (No. 26 of 1974), hereby make the following Regulations:—

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 314. #184563

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le hAlt 2 den Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Uimh. 1 de 1956), Acht a choimeádtar i bhfeidhm leis an Acht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977 (Uimh. 26 de 1977), agus leis an Ordú Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1981 (I.R. Uimh. 290 de 1981) agus tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Eachtracha maidir le hAirteagail 3 agus 4 den Ordú seo, ordaímse, SEÁN Ó CEALLAIGH, Aire Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta, leis seo mar a leanas:

  I, JOHN KELLY, Minister for Trade, Commerce and Tourism, in exercise of the powers conferred on me by Section 2 of the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 ( No. 1 of 1956 ), which Act is continued in force by the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1977 (No. 26 of 1977) , and the Industry Commerce and Tourism (Alteration of name of Department and Title of Minister) Order, 1981 ( S.I. No. 290 of 1981 ), and after consultation in relation to Articles 3 and 4 of this Order with the Minister for Foreign Affairs, hereby order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 315. #252615

  (a) aon uair arb é is ábhar iomlán don chaingean talamh atá laistigh den dlínse (le cíosanna nó brabúis nó gan iad), nó buanú fianaise a bhaineann le talamh laistigh den dlínse; nó

  (a) the whole subject matter of the action is land situate within the jurisdiction (with or without rents or profits), or the perpetuation of testimony relating to land within the jurisdiction; or

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 316. #756951

  ACHT CHUN ÚDARÁS DO THABHAIRT DO THOIS-CEANNA REACHTÚLA ÁIRITHE I SAORSTÁT ÉIREANN CHUN BUANÚ AIMSEARTHA DO DHÉANAMH AR NA MÉADUITHE DO hÚDARUÍODH DO DHÉANAMH FÉ REACHTANNA DÉANACHA AR NA MUIREARACHA REACHTÚLA DO DINEADH LEIS NA TOISCEANNA SAN FÉ SEACH AGUS CHUN CRÍCHEANNA EILE A BHAINEANN LEO.

  AN ACT TO AUTHORISE CERTAIN STATUTORY UNDERTAKINGS IN SAORSTAT EIREANN TO CONTINUE TEMPORARILY THE INCREASES AUTHORISED UNDER RECENT STATUTES IN THE STATUTORY CHARGES MADE BY SUCH UNDERTAKINGS RESPECTIVELY AND FOR OTHER PURPOSES CONNECTED THEREWITH.

  Uimhir 3 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA), 1923

 317. #764085

  5. —(1) Féadfar an t-Acht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923, do ghairm den Acht so.

  5.— (1) This Act may be cited as The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 .

  Uimhir 16 de 1923: ACHT UM THOISCEANNA REACHTÚLA (BUANÚ MUIREARACHA) (UIMH 2), 1923

 318. #764373

  Uimhir 19. [EN] ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923. ACHT CHUN LEASÚ AGUS BUANÚ DO DHÉANAMH AR CHOSCANNA ÁIRITHE I dTAOBH MÉADÚ CÍOSA AGUS ATH-GHABHÁIL SHEALBHUÍOCHTA ÁRUS I gCÁSANNA ÁIRITHE AGUS MÉADÚ RÁTA ÚIS URRÚSANNA NA nÁRUS SAN AGUS GLAOCH ISTEACH NA nURRÚSANNA SAN AGUS CHUN CRÍCHEANNA A BHAINEAS LEIS NA NITHE SIN.

  No. 19/1923:

  Uimhir 19 de 1923: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923

 319. #764623

  (4) Aon deona, athnuachaint no buanú tionóntachta, gur mar choiníoll leis a dineadh no a tugadh aon íocaíocht no comaoine den tsórt san roimh-ráite, féadfar é do chur ar nea-mbrí, gan dochar d'oibriú an ailt seo, más rogha san le haon taobh a bhí páirteach ann, agus fós gan dochar do cheart an tionónta, má bhíonn seilbh tógtha aige, chun seilbh do choinneáil de bhua forálacha an Achta so tar éis an rogha san a bheith déanta.

  (4) Any grant, renewal, or continuance of a tenancy as a condition of which any such payment or consideration as aforesaid has been made or given shall, without prejudice to the operation of this section, be voidable at the option of either party thereto, without prejudice to the right of the tenant, if he has entered into possession, to retain possession by virtue of the provisions of this Act after any such option has been exercised.

  Uimhir 19 de 1923: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923

 320. #765160

  29. —Tuigfear an t-Acht Arachais Sláinte Náisiúnta (Buanú Arachais), 1921, do leanúint i bhfeidhm agus éifeacht do bheith aige ón 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1922, agus leanfa sé i bhfeidhm go dtí an 31adh lá de Mhí na Nodlag, 1924.

  29.— The National Health (Prolongation of Insurance) Act, 1921, shall be deemed to have continued in force and to have had effect as from the 31st day of December, 1922, and shall continue in force until the 31st day of December, 1924.

  Uimhir 20 de 1923: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1923

 321. #776767

  (2) An buanú a dintar leis an bhfo-alt san roimhe seo, sínfe sé siar chun an 31adh lá de Lúnasa, 1923 (dáta na nOrduithe sin do dhul in éag) i dtreo, chun gach críche, go dtuigfar na hOrduithe sin do leanúint i bhfeidhm ar feadh na tréimhse uile idir an dáta san agus am rithte an Achta so, agus gach gníomh agus rud a dineadh i rith na tréimhse sin agus a bheadh dleathach agus dlíthiúil dá mbeadh na hOrduithe sin no aon cheann acu i bhfeidhm an uair sin, tuigfar chun gach críche go bhfuilid agus go rabhdar riamh dleathach agus dlíthiúil.

  (2) The continuance effected by the foregoing sub-section shall be retrospective to the 31st day of August, 1923 (being the date on which the said Orders expired), so that the said Orders shall for all purposes be deemed to have continued in force during the whole period between the said date and the passing of this Act, and every act and thing done during that period which would have been valid and legal if the said orders or any of them had then been in force, shall for all purposes be deemed to be and always to have been valid and legal.

  Uimhir 17 de 1924: ACHT GNÓTHAI LEICTREACHAIS (BUANÚ ÉILITHE), 1924

 322. #779925

  (3) Chun fo-alt (5) d'alt 1 agus alt 2 den Harbours, Docks and Piers (Temporary Increase of Charges) Act, 1920, do chur i mbaint leis na hOrduithe a luaidhtear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirireacha) (Uimh. 2), 1923 (Uimh. 16 de 1923) , do réir fo-alt (2) d'alt 3 den Acht deiridh sin a luadhadh, ach ní chun aon chríche eile, déanfar an fo-alt san (5) d'alt 1 agus an t-alt san 2 den Acht a céad-luadhadh a atharú mar leanas, sé sin le rá:—

  (3) For the purpose of the application of sub-section (5) of section 1 and section 2 of the Harbours, Docks and Piers (Temporary Increase of Charges) Act, 1920, to the Orders specified in the Third Schedule to the Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 (No. 16 of 1923), pursuant to sub-section (2) of section 3 of the last-mentioned Act, but for no other purpose, the said sub-section (5) of section 1 and section 2 of the first-mentioned Act shall be modified as follows, that is to say:—

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 323. #782489

  —Féadfar an tAcht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924, do ghairm den Acht so, agus léireofar é mar éinní amháin leis an bPríomh-Acht agus féadfar na hAchtanna Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 agus 1924, do ghairm den Acht san agus den Acht so le chéile.

  —This Act may be cited as the Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924, and shall be construed as one with the Principal Act and that Act and this Act may, be cited together as the Defence Forces (Temporary Provisions) Acts, 1923 and 1924.

  Uimhir 38 de 1924: ACHT UM AN ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1924

 324. #789379

  (5) Einne ar a ngoillfidh breith comhairle ag deona, ag eiteach, ag tarrac siar no ag buanú ceadúnais fén alt so, no na coiníollacha d'orduigh comhairle i gcóir a leithéid sin de cheadúnas, féadfa sé athchomharc do dhéanamh chun an Aire agus féadfa sé sin, le hordú, gníomhartha agus nithe do dhéanamh sa scéal le n-a mbaineann an t-athchomharc, no a ordú go ndéanfar iad, pé gníomhartha agus nithe is dó leis is ceart agus 'na bhféadfadh an chomhairle 'na mbeifar ag athchomharc i gcoinnibh a mbreithe iad do dhéanamh go dleathach, agus leis sin beidh ag an ordú san an éifeacht chéanna bheadh aige dá mb'í an chomhairle dhéanfadh é fén alt so agus cuirfidh an chomhairle é in éifeacht dá réir sin.

  (5) Any person aggrieved by a decision of a council granting, refusing, withdrawing or continuing a licence under this section or by the conditions prescribed by a council for such a licence may appeal to the Minister who may by order do or direct to be done such acts and things in the matter to which the appeal relates as he shall think proper and the council whose decision is appealed against could lawfully have done, and such order shall thereupon have the same effect as if made by the council under this section and shall be carried into effect by the council accordingly.

  Uimhir 5 de 1925: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA, 1925

 325. #842755

  An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923. An tAcht íomlán ach amháin sa mhéid go mbaineann sé leis an Dundalk Harbour (Temporary Increase of Charges) Order, 1921. No. 16 of 1923.

  The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 .

  Uimhir 44 de 1931: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1931

 326. #845669

  nuair a húsáidtear an abairt “roimh-shealbhadóirí teidil” maidir le tionónta cialluíonn agus foluíonn sí gach duine ba thionónta ar thionóntachán an tionónta san roimh an tionónta san fén tionóntacht chéanna fé n-a bhfuil an tionónta san no fé aon tionóntacht gur buanú no gur athnuachaint uirthi an tionóntacht san no go dtuigtear gurb eadh, agus nuair a húsáidtear an abairt sin maidir le tiarna tighe cialluíonn agus foluíonn sí gach duine ba thiarna tighe ar thionóntachán an tiarna tighe sin roimh an tiarna tighe sin;

  the expression "predecessors in title" when used in relation to a tenant means and includes all previous tenants of the tenement of such tenant under the same tenancy as such tenant or any tenancy of which such tenancy is or is deemed to be a continuation or renewal, and the said expression when used in relation to a landlord means and includes all previous landlords of the tenement of such landlord;

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 327. #845988

  déanfaidh an Chúirt, má iarrann an tionónta san é, an tionóntacht a bheidh ag an tionónta sa tionóntachán san do bhuanú go dtí go gcríochnóidh an tiarna tighe sin an tionóntacht san chun na gcrícheanna roimhráite tré fhógra i scríbhinn do sheirbheáil sé mhí roimh ré, ach beidh san ar an gcoinníoll go mbeidh buanú san na tionóntachta san gan dochar do cheart an tionónta san chun faoisimh d'fháil fén Acht so ar chríochnú na tionóntachta buanuithe sin amhlaidh.

  the Court shall, if such tenant so requests, continue the existing tenancy of such tenant in such tenement until such tenancy is terminated by such landlord for the purposes aforesaid by the service of six months previous notice in writing, but subject to the condition that such continuation of such tenancy shall be without prejudice to the right of such tenant to relief under this Act on such termination of such continued tenancy.

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 328. #846150

  —Má dheineann tionónta fógra go bhfuiltear chun faoisimh d'éileamh do sheirbheáil ar a thiarna tighe agus go mbeidh frithdhílse nách sia ná mí ag an tiarna tighe sin sa tionóntachán le n-a mbaineann an fógra san, féadfaidh an tiarna tighe sin, laistigh de mhí tar éis an fhógra san do sheirbheáil air, fógra sa bhfuirm orduithe do sheirbheáil ar an tionónta san ag buanú tionóntachta an tionónta san sa tionóntachán san go dtí go raghaidh an fhrithdhílse sin in éag, agus leis sin beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

  —Where a tenant has served on his landlord a notice of intention to claim relief and such landlord has a reversion not exceeding one month in the tenement to which such notice relates, such landlord may, within one month after the service of such notice on him, serve on such tenant a notice in the prescribed form continuing the tenancy of such tenant in such tenement until the expiration of such reversion, and thereupon the following provisions shall have effect, that is to say:—

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 329. #846160

  —Má dheineann tionónta fógra go bhfuiltear chun faoisimh d'éileamh do sheirbheáil ar a thiarna tighe agus go mbeidh frithdhílse is sia ná mí ach nách sia ná cúig bliana ag an tiarna tighe sin sa tionóntachán le n-a mbaineann an fógra san, féadfaidh an tiarna tighe sin, laistigh de mhí tar éis an fhógra san do sheirbheáil air, fógra sa bhfuirm orduithe do sheirbheáil ar an tionónta san ag buanú tionóntachta an tionónta san sa tionóntachán san go dtí go raghaidh an fhrith-dhílse sin in éag agus leis sin beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

  —Where a tenant has served on his landlord a notice of intention to claim relief and such landlord has a reversion in the tenement to which such notice relates exceeding one month but not exceeding five years, such landlord may, within one month after the service of such notice on him, serve on such tenant a notice in the prescribed form continuing the tenancy of such tenant in such tenement until the expiration of such reversion and thereupon the following provisions shall have effect, that is to say:—

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 330. #846176

  —Pé uair a déanfar tionóntacht do bhuanú no d'athnuachaint no tionóntacht nua do chruthnú fén Acht so i dtionóntachán, ansan, chun crícheanna an Achta so, beidh an tionóntacht bhuanuithe no athnuaite no nua san no tuigfear í bheith ina buanú ar an tionóntacht do bhí sa tionóntachán san roimhe sin agus tuigfear chun gach críche gur greamú í ar an tionóntacht san do bhí ann roimhe sin agus an leas a bheidh ag an tionónta fúithe beidh sé fé réir aon cheart no cothrom a thiocfaidh as í do bheith ina greamú amhlaidh.

  —Whenever a tenancy is continued or renewed or a new tenancy is created under this Act in a tenement, such continued, renewed, or new tenancy shall for the purposes of this Act be or be deemed to be a continuation of the tenancy previously existing in such tenement and shall for all purposes be deemed to be a graft upon such previously existing tenancy and the interest of the tenant thereunder shall be subject to any rights or equities arising from its being such graft.

  Uimhir 55 de 1931: ACHT UM THIARNAÍ TIGHE AGUS TIONÓNTAITHE, 1931

 331. #900035

  —Athghairmtear leis seo alt 2 den Acht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923 (Uimh. 16 de 1923) , agus an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht san.

  — Section 2 of the Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 (No. 16 of 1923), and the Second Schedule to that Act are hereby repealed.

  Uimhir 4 de 1936: ACHT UM CHUANTA, DUGANNA AGUS PIARANNA (ÉILITHE), 1936

 332. #923997

  —Athghairmtear leis seo alt 9 den Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924 (Uimh. 38 de 1924) , agus ina ionad san achtuítear leis seo gur mar leanas a bheidh fuirm an mhionna no an dearbhuithe do bhéarfar no déanfar do réir ailt 21 den Phríomh-Acht, sé sin le rá:—

  — Section 9 of the Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924 (No. 38 of 1924), is hereby repealed and in lieu thereof it is hereby enacted that the form of oath or declaration to be, taken or made pursuant to section 21 of the Principal Act shall be as follows, that is to say:—

  Uimhir 41 de 1937: ACHT FÓRSAÍ COSANTA, 1937

 333. #931752

  An tAcht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923. An tAcht iomlán ach amháin sa mhéid go mbaineann sé le hórduithe do ceileabhradh nó do scuir d'éifeacht do bheith acu. Uimh. 4 de 1936 . No. 16 of 1923.

  The Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 .

  Uimhir 28 de 1938: ACHT UM DHLÍTHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1938

 334. #948951

  —An tagairt do choinneáil i mbearraic atá in alt 82 den Phríomh-Acht (alt a cuireadh isteach sa Phríomh-Acht ag alt 22 den Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924 ( Uimh. 38 de 1924 ), agus a bhaineann le pionóis is cead d'oifigeach ceannais a ghearradh, ar an slí achmair, ar shaighdiúir shingil déanfar, maidir le saighdiúir singil no máirnéalach ag obair ar luing Stáit, í léiriú mar thagairt a fholuíonn tagairt do stop do chur le saoire ar tír.

  —The reference in section 82 (which relates to punishments which may be summarily awarded to a private soldier by a commanding officer) of the Principal Act (which said section was inserted in the Principal Act by section 22 of the Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924 (No. 38 of 1924) to confinement to barracks shall, in relation to a private soldier or a seaman employed on a State ship, be construed as including a reference to stoppage of shore leave.

  Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940

 335. #948955

  —An tagairt do choinneáil i mbearraic atá in alt 86A den Phríomh-Acht (alt a cuireadh isteach sa Phríomh-Acht ag alt 27 den Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924 (Uimh. 38 de 1924) , agus a bhaineann le fo-oifigeach do dheighleáil ar an slí achmair le cúis a bheidh i gcoinnibh saighdiúra shingil déanfar, maidir le saighdiúir singil no máirnéalach ag obair ar luing Stáit, í léiriú mar thagairt fholuíonn tagairt do stop do chur le saoire ar tír.

  —The reference in section 86A (which relates to summary disposition of a charge against a private soldier by a subordinate officer) of the Principal Act (which said section was inserted in the Principal Act by section 27 of the Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924 (No. 38 of 1924) to confinement to barracks shall, in relation to a private soldier or a seaman employed on a State ship, be construed as including a reference to stoppage of shore leave.

  Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940

 336. #962613

  Ailt 11A agus 11B (do cuireadh isteach le halt 8 den Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forálacha Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924 (Uimh. 38 de 1924) .

  Sections 11A and 11B (inserted by section 8 of the Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924 (No. 38 of 1924)).

  Uimhir 3 de 1942: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1942

 337. #964942

  [An tionntódh oifigeamhail.] ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN CÁIN IONCUIM AGUS FORCHÁIN D'FHORCHUR, AGUS CHUN DIÚITÉTHE CUSTUM NO MÁIL D'FHORCHUR, DO BHUANÚ, D'ATHRÚ AGUS D'FHOIRCEANNADH I gCÁS FORCHUR, BUANÚ, ATHRÚ NO FOIRCEANNADH (DO RÉIR MAR A BHEIDH) NA gCÁNACHA AGUS NA nDIÚITÉTHE SIN SA tSLÍ FORÁLTAR LE DLÍ (SEACHAS AN tACHT SO) DO BHEITH Á gCOSC TRÉ GHNÍOMHÚ FÓRSAÍ ARMTHA TÍRE EILE.

  AN ACT TO MAKE PROVISION FOR THE IMPOSITION OF INCOME TAX AND SUR-TAX AND THE IMPOSITION, CONTINUANCE, VARIATION, AND TERMINATION OF DUTIES OF CUSTOMS OR EXCISE WHERE THE IMPOSITION, CONTINUANCE, VARIATION, OR TERMINATION (AS THE CASE MAY BE) OF THOSE TAXES AND DUTIES IN THE MANNER PROVIDED BY LAW (OTHER THAN THIS ACT) IS PREVENTED BY THE ACTION OF THE ARMED FORCES OF ANOTHER COUNTRY.

  Uimhir 12 de 1942: ACHT CÁNACHA AGUS DIÚITÉTHE (TOSCA SPEISIALTA), 1942

 338. #989896

  (5) Aon deonadh, athnuachain nó buanú tionóntachta a mbeifear, ar choinníoll a dhéanta, tar éis aon íocaíocht nó comaoin a thabhairt contrártha don alt seo, beidh sé, gan dochar d'oibriú an ailt seo, inchurtha ar neamhbhrí más rogha le ceachtar de na páirtithe ann é, gan dochar do cheart an tionónta, má bhíonn sé tar éis dul i seilbh an áitribh lena mbaineann, chun seilbh a choinneáil ar an áitreabh de bhuaidh forál an Achta seo tar éis aon rogha den tsórt sin a bheith arna feidhmiú.

  (5) Any grant, renewal, or continuance of a tenancy as a condition of which any payment or consideration has been made or given in contravention of this section shall, without prejudice to the operation of this section, be voidable at the option of either party thereto, without prejudice to the right of the tenant, if he has entered into possession of the premises comprised therein, to retain possession thereof by virtue of the provisions of this Act after any such option has been exercised.

  Uimhir 4 de 1946: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1946

 339. #990054

  (3) An t-údarás a bheirtear le fo-ailt (1) agus (2) den alt seo chun connradh den tsórt a luaitear sna fo-ailt sin a dhéanamh beidh feidhm aige maidir le buanú, athnuachain, athrú agus foirceannadh aon chonnartha den tsórt sin le toiliú an Aire Airgeadais ach, i gcás an mhéide den Chonnradh sin a bhaineas le cúnamh airgid ócáideach, beidh san faoi réir na dteorann a forchuirtear le halt 3 den Acht seo.

  (3) The authority conferred by subsections (1) and (2) of this section to enter into such contract as is mentioned in those subsections shall extend to continuing, renewing, varying, and terminating, with the consent of the Minister for Finance, any such contract but subject, as regards so much of such contract as relates to an occasional subsidy, to the limitations imposed by section 3 of this Act.

  Uimhir 5 de 1946: ACHT IOMPAIR OILEÁN ÁRANN, 1946

 340. #998596

  (b) léireofar aon tagairt ann d'alt 9 den Acht Cumhachta Práinne (Buanú agus Leasú), 1942 (Uimh. 19 de 1942) , mar thagairt a fholaíos tagairt d'alt 7 den Acht seo,

  ( b ) any reference therein to section 9 of the Emergency Powers (Continuance and Amendment) Act, 1942 (No. 19 of 1942), shall be construed as including a reference to section 7 of this Act,

  Uimhir 22 de 1946: AN tACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946

 341. #1004379

  I mír (3) d'alt 3 (arna leasú le halt 3 den Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú), 1924 (Uimh. 38 de 1924) ), an focal “míleata”;

  In paragraph (3) of section 3 (as amended by section 3 of the Defence Forces (Temporary) Provisions) Act, 1923, (Continuance and Amendment) Act, 1924 (No. 38 of 1924), the word "military";

  Uimhir 4 de 1947: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1947

 342. #1004380

  In alt 4 (arna leasú le halt 4 den Acht um an Acht Fórsaí Cosanta (Forála Sealadacha), 1923 (Buanú agus Leasú) 1924), an focal “míleata.”

  In section 4 (as amended by section 4 of the Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923 (Continuance and Amendment) Act, 1924) the word "military.

  Uimhir 4 de 1947: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1947

 343. #1048376

  (2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 (Uimh. 4 de 1946) , arna leasú leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 28 de 1950) , a leasú tuilleadh trí“nó 1952 agus 1953”a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 go díreach i ndiaidh“1951 agus 1952”.

  (2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 (No. 4 of 1946), as amended by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 28 of 1950), is hereby further amended by the insertion, in paragraph (g)of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e)of subsection (2) of section 17, of "or 1952 and 1953" immediately after "1951 and 1952".

  Uimhir 20 de 1952: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1952

 344. #1050494

  (2) Déanfar an Príomh-Acht, an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 34 de 1950) , agus an tAcht seo d'fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar na h Achta Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 go 1952, a ghairm díobh le chéile.

  (2) The Principal Act, the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 34 of 1950), and this Act shall be construed together as one Act and may be cited together as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Acts, 1946 to 1952.

  Uimhir 30 de 1952: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1952

 345. #1057018

  (2) Déanfar an Príomh-Acht, an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 34 de 1950) , agus an tAcht seo d'fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar na h Achta Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 go 1953, a ghairm díobh le chéile.

  (2) The Principal Act, the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 34 of 1950), and this Act shall be construed together as one Act and may be cited together as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Acts, 1946 to 1953.

  Uimhir 31 de 1953: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1953

 346. #1071255

  (2) Déanfar an Príomh-Acht, an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 34 de 1950) , agus an tAcht seo d'fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar na h Achta Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 go 1955, a ghairm díobh le chéile.

  (2) The Principal Act, the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 34 of 1950), and this Act shall be construed together as one Act and may be cited together as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Acts, 1946 to 1955.

  Uimhir 3 de 1955: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1955

 347. #1080629

  —Athghairmtear leis seo an tAcht Custam (Forála Sealadacha), 1945 (Uimh. 14 de 1945) , agus an tAcht Custam (Forála Sealadacha), 1945 (Buanú), 1955 (Uimh. 6 de 1955) .

  —The Customs (Temporary Provisions) Act, 1945 (No. 14 of 1945), and the Customs (Temporary Provisions) Act, 1945 (Continuance) Act, 1955 (No. 6 of 1955), are hereby repealed.

  Uimhir 7 de 1956: AN tACHT CUSTAM, 1956

 348. #1090462

  (2) Déanfar an Príomh-Acht, an tAcht um an Acht Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 (Buanú agus Leasú), 1950 (Uimh. 34 de 1950) , agus an tAcht seo d'fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin agus féadfar na h Achta Soláthairtí agus Seirbhísí (Forála Sealadacha), 1946 go 1957, a ghairm díobh le chéile.

  (2) The Principal Act, the Supplies and Services (Temporary Provisions) Act, 1946 (Continuance and Amendment) Act, 1950 (No. 34 of 1950), and this Act shall be construed together as one Act and may be cited together as the Supplies and Services (Temporary Provisions) Acts, 1946 to 1957.

  Uimhir 3 de 1957: AN tACHT UM AN ACHT SOLÁTHAIRTÍ AGUS SEIRBHÍSÍ (FORÁLA SEALADACHA), 1946 (BUANÚ), 1957

 349. #1108571

  (2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 a leasú trí “nó 1958 agus 1959” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 díreach i ndiaidh “1957 agus 1958” (a cuireadh isteach sa dá áit sin leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1957 ).

  (2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 , is hereby amended by the insertion, in paragraph (g) of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e) of subsection (2) of section 17, of "or 1958 and 1959" immediately after "1957 and 1958" (inserted therein by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1957 ).

  Uimhir 32 de 1958: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1958

 350. #1121330

  (2) Dá réir sin, déantar leis seo an tAcht Srianta Cíosa, 1946 , a leasú trí “nó 1959 agus 1960” a chur isteach i mír (g) d'fho-alt (2) d'alt 11, agus i mír (e) d'fho-alt (2) d'alt 17 díreach i ndiaidh “1958 agus 1959” (a cuireadh isteach sa dá áit sin leis an Acht Srianta Cíosa (Buanú agus Leasú), 1958 ).

  (2) Accordingly, the Rent Restrictions Act, 1946 , is hereby amended by the insertion, in paragraph (g) of subsection (2) of section 11 and in paragraph (e) of subsection (2) of section 17, of "or 1959 and 1960" immediately after "1958 and 1959" (inserted therein by the Rent Restrictions (Continuance and Amendment) Act, 1958 ).

  Uimhir 34 de 1959: AN tACHT SRIANTA CÍOSA (BUANÚ AGUS LEASÚ), 1959

 351. #1135449

  (5) Aon deonú, athnuachan nó buanú tionóntachta a mbeifear, ar choinníoll a dhéanta, tar éis aon íocaíocht nó comaoin a thabhairt contrártha don alt seo beidh sé, gan dochar d'oibriú an ailt seo, in-neamhnithe más rogha le ceachtar de na páirtithe ann é, gan dochar do cheart an tionónta, má bhíonn sé tar éis dul i seilbh na teaghaise lena mbainfidh chun seilbh a choimeád ar an teaghais de bhua fhorálacha an Achta seo tar éis aon rogha den sórt sin a bheith arna feidhmiú.

  (5) Any grant, renewal, or continuance of a tenancy as a condition of which any payment or consideration has been made or given in contravention of this section shall, without prejudice to the operation of this section, be voidable at the option of either party thereto, without prejudice to the right of the tenant, if he has entered into possession of the dwelling comprised therein, to retain possession thereof by virtue of the provisions of this Act after any such option has been exercised.

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 352. #1165535

  —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (2) d'alt 2 den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , arna leasú le halt 1 den Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1958 :

  —The following subsection is hereby substituted for subsection (2) of section 2 of the Exchange Control Act, 1954 , as amended by section 1 of the Exchange Control (Continuance) Act, 1958 :

  Uimhir 38 de 1962: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1962

 353. #1218540

  —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) d'alt 2 den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , arna leasú le halt 1 den Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1962 :

  —The following subsection is hereby substituted for subsection (2) of section 2 of the Exchange Control Act, 1954 , as amended by section 1 of the Exchange Control (Continuance) Act, 1962 :

  Uimhir 27 de 1966: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1966

 354. #1254826

  (3) Beidh éifeacht ag an Tríú Sceideal maidir le díscaoileadh faoin alt seo, agus maidir le haon aistriú maoine, ceart agus dliteanas, buanú conarthaí, leanúint d'imeachtaí dlíthiúla nó aistriú oifigeach dá mbeidh socrú in ordú faoin alt seo agus sa Sceideal sin déanfar tagairtí don tosach feidhme a fhorléiriú mar thagairtí do thosach feidhme an ordaithe.

  (3) The Third Schedule shall have effect in relation to a dissolution under this section, and to any transfers of property, rights and liabilities, preservation of contracts, continuance of legal proceedings or transfers of officers provided for by an order under this section, and in that Schedule references to the commencement shall be construed as references to the commencement of the order.

  Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970

 355. #1260644

  —Déantar leis seo an méid seo a leanas a chur in ionad alt 2 (2) den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , arna leasú le halt 1 den Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1966 :

  —The following is hereby substituted for section 2 (2) of the Exchange Control Act, 1954 , as amended by section 1 of the Exchange Control (Continuance) Act, 1966 :

  Uimhir 23 de 1970: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1970

 356. #1285963

  —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad alt 2 (2) den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , arna leasú le halt 1 den Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1970 :

  —The following subsection is hereby substituted for section 2 (2) of the Exchange Control Act, 1954 , as amended by section 1 of the Exchange Control (Continuance) Act, 1970 :

  Uimhir 26 de 1974: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1974

 357. #1347828

  (c) San alt seo folaíonn tagairt d'iasacht á tabhairt ag duine tagairt do dhuine a ghlacann chuige cearta agus dliteanais an duine a thug an iasacht i gcéaduair agus do dhuine a dhéanann iasacht, nó buanú iasachta atá ar marthain cheana féin, a shocrú dó a ráthú nó a urasú in aon slí.

  ( c ) In this section a reference to a loan being made by a person includes a reference to a person assuming the rights and liabilities of the person who originally made the loan and to a person arranging, guaranteeing or in any way facilitating a loan, or the continuation of a loan already in existence.

  Uimhir 11 de 1979: AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

 358. #1360182

  —I gcás ina gcoimeádfaidh duine seilbh ar thionóntán de bhua an Achta Srianta Cíosa, 1960 , measfar, chun críocha an Achta seo, maidir leis an tionóntacht atá arna bunú de bhua an Achta sin as an gcoimeád sin (cibé acu a thosaigh an coimeád roimh an Acht seo a rith nó dá éis) gur buanú í ar an tionóntacht arbh ar a foirceannadh a thosaigh an coimeád.

  —Where a person retains possession of a tenement by virtue of the Rent Restrictions Act, 1960 , the tenancy arising by virtue of that Act on the retention shall, for the purposes of this Act (whether the retention began before or after the passing of this Act), be deemed to be a continuation of the tenancy on the termination of which the retention began.

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 359. #1360308

  féadfaidh an Chúirt, má iarrann an tionónta é, an tionóntacht láithreach a bhuanú go dtí go bhfoirceannfaidh an tiarna talún í chun na gcríocha sin trí fhógra i scríbhinn a sheirbheáil sé mhí roimh ré, ach sin ar an gcoinníoll go mbeidh buanú na tionóntachta gan dochar do cheart an tionónta chun faoisimh faoin Acht seo ar an tionóntacht bhuanaithe foirceannadh.

  the Court may, if the tenant so requests, continue the existing tenancy until terminated by the landlord for those purposes by the service of six months' previous notice in writing, but subject to the condition that the continuation of the tenancy shall be without prejudice to the right of the tenant to relief under this Act on the termination of the continued tenancy.

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 360. #1360445

  —I gcás tionóntacht a bhuanú nó a athnuachan nó tionóntacht nua a bhunú faoin gCuid seo, beidh an tionóntacht bhuanaithe, athnuaite nó nua, nó measfar í bheith, chun críocha an Achta seo, ina buanú ar an tionóntacht a bhí ann roimhe sin agus measfar chun gach críche gur greamacht í ar an tionóntacht sin agus beidh an leas a bheidh ag an tionónta fúithi faoi réir aon chearta nó cothromais a thiocfaidh as í bheith ina greamacht amhlaidh.

  —Where a tenancy is continued or renewed or a new tenancy is created under this Part, the continued, renewed or new tenancy shall for the purposes of this Act be or be deemed to be a continuation of the tenancy previously existing and shall for all purposes be deemed to be a graft upon that tenancy, and the interest of the tenant thereunder shall be subject to any rights or equities arising from its being such graft.

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 361. #1360574

  —Aon léas frithdhílse, cibé acu ar théarmaí a socraíodh faoin gCuid seo nó ar théarmaí a réitíodh idir na páirtithe a deonaíodh é, measfar gur greamacht chun gach críche agus buanú ar an léas é faoina raibh an talamh á theachtadh roimhe sin ag an léasaí agus beidh leas an léasaí faoi réir aon chearta nó cothromais a thiocfaidh as an léas sin a bheith ina ghreamacht.

  —A reversionary lease, whether granted on terms settled under this Part or negotiated between the parties, shall be deemed to be a graft for all purposes on, and a continuation of, the lease under which the lessee previously held the land and the lessee's interest shall be subject to any rights or equities arising from that lease being a graft.

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 362. #1389307

  (c) San alt seo folaíonn tagairt d'iasacht a bheith á tabhairt ag duine tagairt do dhuine a ghabhann air féin cearta agus dliteanais an duine a thug an iasacht i gcéaduair agus tagairt do dhuine a shocraíonn, a ráthaíonn nó a éascaíonn ar bhealach ar bith iasacht nó buanú iasachta atá ann cheana féin.

  ( c ) In this section a reference to a loan being made by a person includes a reference to a person assuming the rights and liabilities of the person who originally made the loan and to a person arranging, guaranteeing or in any way facilitating a loan or the continuation of a loan already in existence.

  Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

 363. #1393405

  —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad alt 2 (2) den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , arna leasú le halt 2 den Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú agus Leasú), 1978 : [EN]

  1954, No. 30 Exchange Control (Continuance and Amendment) Act, 1978

  Uimhir 25 de 1982: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1982

 364. #1406927

  —(1) I gcás duine a bheith ag gníomhú ar shlí a sháraíonn alt 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 37B, 37C nó 37D den Phríomh-Acht (arna leasú), féadfaidh an Chúirt, le hordú, ar iarratas ón mBord, toirmeasc a chur le buanú an tsáraithe.

  —(1) Where a person is acting in contravention of section 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 37B, 37C or 37D of the Principal Act (as amended), the Court may, on the application of the Board, by order prohibit the continuance of the contravention.

  Uimhir 31 de 1983: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1983

 365. #1444005

  —Déantar leis seo an méid seo a leanas a chur in ionad alt 2 (2) den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , arna leasú le halt 1 den Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1982 :

  —The following is hereby substituted for section 2 (2) of the Exchange Control Act, 1954 , as amended by section 1 of the Exchange Control (Continuance) Act, 1982 :

  Uimhir 38 de 1986: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1986

 366. #1521559

  —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht um Rialú Iomlaoide, 1954 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) (a cuireadh isteach leis an Acht um Rialú Iomlaoide (Buanú), 1986 ):

  — Section 2 of the Exchange Control Act, 1954 , is hereby amended by the substitution of the following subsection for subsection (2) (inserted by the Exchange Control (Continuance) Act, 1986 ):

  Uimhir 35 de 1990: AN tACHT UM RIALÚ IOMLAOIDE (BUANÚ), 1990

 367. #1787257

  Déanann na hardmhuirir sin buanú ar dhá chatagóir úsáideoirí seirbhísí íocaíochta a bheith ann san Aontas: úsáideoirí seirbhísí íocaíochta a bhaineann tairbhe as an limistéar aonair d'íocaíochtaí euro (SEPA), agus úsáideoirí seirbhísí íocaíochta a íocann ardchostais as a n-íocaíochtaí trasteorann in euro.

  Those high charges perpetuate the existence of two categories of payment service users in the Union: payment service users that benefit from the single euro payments area (SEPA), and payment service users that pay high costs for their cross-border payments in euro.

  Rialachán (AE) 2019/518 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 maidir le muirir áirithe ar íocaíochtaí trasteorann san Aontas agus muirir comhshó airgeadra ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 368. #146443

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 2 den Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhairiú a Rialú), 1947 (Uimh. 18 de 1947), le halt 2 den Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Uimh. 1 de 1956) (Acht a choimeádtar i bhfeidhm leis an Acht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977 (Uimh. 26 de 1977), leis an Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhairiú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (I.R. Uimh. 52 de 1956) (arna leasú leis an Ordú fán Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhairiú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (Leasú), 1963 (I.R. Uimh. 21 de 1963)) agus leis an Ordú Tionscail agus Tráchtála (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1977 (I.R. Uimh. 306 de 1977), agus tar éis dom dul i gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Eachtracha, ordaímse, DEASÚN Ó MÁILLE, Aire Tionscail, Tráchtála agus Fuinnimh, leis seo mar a leanas:

  I, DESMOND O'MALLEY, Minister for Industry, Commerce and Energy, in exercise of the powers conferred on me by section 2 of the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (No. 18 of 1947), section 2 of the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (No. 1 of 1956) (which Act is continued in force by the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1977 (No. 26 of 1977)), the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (Transfer of Powers) Order, 1956 ( S.I. No. 52 of 1956 ) (as amended by the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (Transfer of Powers) Order, 1956 (Amendment) Order, 1963 ( S.I. No. 21 of 1963 )), and the Industry and Commerce (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1977 ( S.I. No. 306 of 1977 ), and after consultation with the Minister for Foreign Affairs, hereby order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 369. #149641

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 2 den Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhairiú a Rialú), 1947 (Uimh. 18 de 1947), le halt 2 den Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Uimh. 1 de 1956) (Acht a choimeádtar i bhfeidhm leis an Acht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977 (Uimh. 26 de 1977)), leis an Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhairiú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (I.R. Uimh. 52 de 1956) (arna leasú leis an Ordú fán Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhairiú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (Leasú), 1963 (1.R. Uimh. 21 de 1963)), agus leis an Ordú Tionscail, Tráchtála agus Fuinnimh (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 10 de 1980), agus tar éis dom dul i gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Eachtracha, Ordaímse , DEASÚN Ó MÁILLE, Aire Tionscail Tráchtála agus Turasóireachta, leis seo mar a leanas:

  I, DESMOND O'MALLEY, Minister for Industry, Commerce and Tourism, in exercise of the powers conferred on me by section 2 of the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (No. 18 of 1947), section 2 of the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (No. 1 of 1956 ) (which Act is continued in force by the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1977 (No. 26 of 1977)), the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (Transfer of Powers) Order, 1956 ( S.I. No. 52 of 1956 ) (as amended by the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (Transfer of Powers) Order, 1956 (Amendment) Order, 1963 ( S.I. No. 21 of 1963 )), and the Industry, Commerce and Energy (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 10 of 1980 ), and after consultation with the Minister for Foreign Affairs, hereby order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 370. #165343

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 2 den Acht Táirgí Talamhaíochta agus Iascaigh (Onnmhairiú a Rialú), 1947 (Uimh. 18 de 1947), le halt 2 den Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Uimh. 1 de 1956) (Acht a choimeádtar i bhfeidhm leis an Acht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forála Sealadacha), 1956 (Buanú), 1971 (Uimh. 5 de 1971), leis an Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhairiú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (l.R. Uimh. 52 de 1956) (arna leasú leis an Ordú fán Ordú um an Acht Táirgi Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhuiriú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (Leasú) 1963 (I.R. Uímh. 21 de 1963), agus leis an Ordú Tionscail agus Tráchtála (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1977 (I.R. Uimh. 306 de 1977), agus tar éis dom dul i gcomhairle leis an Aire Gnóthaí Eachtracha, ordaímse, DEASÚN Ó MÁILLE, Aire Tionscail, Tráchtála agus Fuinnimh. leis seo mar a leanas:

  I, DESMOND O'MALLEY, Minister for Industry, Commerce and Energy, in exercise of the powers conferred on me by section 2 of the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (No. 18 of 1947), section 2 of the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (No. 1 of 1956 ) (which Act is continued in force by the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1971 (No. 5 of 1971)), the Agricultural and Fishery Porducts (Regulation of Export) Act, 1947 (Transfer of Powers) Order, 1956 ( S.I. No. 52 of 1956 ) (as amended by the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (Transfer of Powers) Order, 1956 (Amendment) Order, 1963 ( S.I. No. 21 of 1963 )), and the Industry and Commerce (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1977 ( S.I. No. 306 of 1977 ), and after consultation with the Minister for Foreign Affairs, hereby order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 371. #177486

  I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 2 den Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhuiriú a Rialú), 1947 (Uimh. 18 de 1947), le halt 2 den Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Uimh. 1 de 1956) (Acht a choimeádtar i bhfeidhm leis an Acht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977 (Uimh. 26 de 1977)), leis an Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhuiriú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (I.R. Uimh. 52 de 1956) (arna leasú leis an Ordú fán Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhuiriú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (I.R. Uimh. 52 de 1956) (arna leasú leis an Ordú fán Ordú um an Acht Táirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Onnmhuiriú a Rialú), 1947 (Cumhachta d'Aistriú), 1956 (Leasú), 1963 (I.R. Uimh. 21 de 1963)) agus leis an Ordú Tionscail, Tráchtála agus Fuinnimh (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 10 de 1980), agus tar éis dom dul i gcomhairle leis, an Aire Gnóthaí Eachtracha, ordaímse, DEASÚN Ó MÁILLE, Aire Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta leis seo mar a leanas:

  I, DESMOND O'MALLEY, Minister for Industry, Commerce and Tourism, in exercise of the powers conferred on me by section 2 of the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (No. 18 of 1947), section 2 of the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (No. 1 of 1956) (which Act is continued in force by the Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1977 (No. 26 of 1977)), the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (Transfer of Powers) Order, 1956 ( S.I. No. 52 of 1956 ) (as amended by the Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export) Act, 1947 (Transfer of Powers) Order, 1956 (Amendment) Order, 1963 ( S.I. No. 21 of 1963 )), and the Industry, Commerce and Energy (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 10 of 1980 ), and after consultation with the Minister for Foreign Affairs, hereby order as follows:

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 372. #756627

  (2) Déanfar na hAchtanna atá luaidhte sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht so do bhuanú sa mhéid atá luaidhte i gColún 3 den Sceideal san go dtí an 31adh lá de Mhí na Nodlag 1923 agus raghaid in eug ansan mara ndéanfar iad do bhuanú a thuille agus sínfidh an buanú a dhineann an fo-alt so siar go dtí an dáta d'eug na hAchtanna san i dtreo go ndleathóidh sé gach gníomh agus gach ní a dineadh le hintinn a dhéanta fé sna hAchtanna san fé seach ón ndáta san i leith ach ní dhéanfaidh an síne siar san mí-dhleathach aon ghníomh a dineadh idir an dáta d'eug na hAchtanna roimh-ráite agus dáta rithte an Achta so ná beadh mí-dhleathach dá mba ná sínfeadh an fo-alt so siar.

  (2) The Acts mentioned in the Fourth Schedule to this Act shall to the extent specified in Column 3 of that Schedule be continued until the 31st day of December 1923 and shall then expire unless further continued and the continuance effected by this sub-section shall be retrospective to the date on which such Acts expired so as to validate all acts and things purported to be done under such Acts respectively since that date but not so as to make illegal any act done between the date on which the said Acts expired and the date of the passing of this Act which would not have been illegal if this sub-section were not retrospective.

  Uimhir 5 de 1922: ACHT UM BUANÚ DLITHE ATÁ AG DUL IN EUG, 1922

 373. #791496

  (2) Gach éinne a bheidh cláruithe, díreach roimh dhul in éag d'Acht na nArm Teine (Forálacha Sealadacha), 1924 (Uimh. 9 de 1924) , mar a buanuíodh é le hAcht na nArm Teine (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1925 , sa chlár de dheighleálaithe arm teine a cimeádtar do réir rialachán a dineadh fén Acht san, beidh teideal aige, aon uair roimh dhul in éag don Acht san, a iarraidh, do réir forálacha an ailt seo, go gclárófí é sa chlár de dheighleálaithe arm teine a bunófar fén alt so, agus gach éinne a iarrfidh san amhlaidh agus a íocfidh an táille is gá (más gá) do réir dlí de thurus na huaire beidh teideal aige chun a chláruithe, i dtosach agus o thosach feidhme an Achta so, sa chlár dheiridh sin a luadhadh.

  (2) Every person, who, immediately before the expiration of the Firearms (Temporary Provisions) Act, 1924 (No. 9 of 1924), as continued by the Firearms (Temporary Provisions) (Continuance) Act, 1925 , is registered in the register of firearms dealers kept in pursuance of regulations made under that Act shall be entitled at any time before the expiration of that Act to apply in accordance with the provisions of this section for registration in the register of firearms dealers to be established under this section, and every such person who so applies and pays the fee (if any) for the time being required by law shall be entitled to be registered in the last-mentioned register as on and from the commencement of this Act.

  Uimhir 17 de 1925: ACHT NA nARM TEINE, 1925

 374. #791731

  —D'ainneoin éinní contrárdha dho san in Acht na nArm Teine (Forálacha Sealadacha) (Buanú), 1925 (Uimh. 10 de 1925) , leanfidh Acht na nArm Teine (Forálacha Sealadacha), 1924 (Uimh. 9 de 1924) , agus gach rialachán a dineadh fé agus a bheidh i bhfeidhm an 31adh lá d'Iúl, 1925, leanfid i bhfeidhm tar éis an lae sin ach ní thar mar is gá chun údarás agus comhacht do thabhairt chun cúiseamh agus triail do dhéanamh agus, má fachtar ciontach iad, chun ciontú agus daora do dhéanamh, fén Acht san na nArm Teine (Forálacha Sealadacha), 1924, agus fé sna rialacháin sin, tar éis an 31adh lá san d'Iúl, 1925, ar dhaoine gur cuireadh ina leith roimh an 31adh lá san d'Iúl, 1925, no air no dá éis, gur dhineadar an lá san no roimhe sin, aon chionta fén Acht san no aon bhrise ar aon rialachán den tsórt san roimhráite, agus chun údarás agus comhacht do thabhairt chun aon athchomharc (ar a n-áirítear athchomharc i bhfuirm cáis aithriste) i gcoinnibh aon chiontú agus daortha (pe'ca roimh an 31adh lá san d'Iúl, 1925, no air, no dá éis), mar gheall ar chionta fén Acht san no mar gheall ar bhrise aon rialacháin den tsórt san, do thabhairt ar aghaidh, d'éisteacht, agus breith do thabhairt air tar éis an 31adh lá san d'Iúl, 1925.

  —Notwithstanding anything to the contrary contained in the Firearms (Temporary Provisions) (Continuance) Act, 1925 (No. 10 of 1925), the Firearms (Temporary Provisions) Act, 1924 (No. 9 of 1924), and every regulation made thereunder which is in force on the 31st day of July, 1925, shall continue in force after that day so far as but no further than is necessary to authorise and enable persons charged before, on, or after the said 31st day of July, 1925, with having committed on or before that day any offence under the said Firearms (Temporary Provisions) Act, 1924 , or any breach of any such regulation as aforesaid to be prosecuted and tried and, if found guilty, to be convicted and sentenced under the said Act and regulations after the said 31st day of July, 1925, and to authorise and enable any appeal (including an appeal by way of case stated) against any conviction and sentence (whether before, on, or after the said 31st day of July, 1925) for an offence under the said Act or breach of any such regulation to be brought, heard, and determined after the said 31st day of July, 1925.

  Uimhir 17 de 1925: ACHT NA nARM TEINE, 1925

 375. #842392

  —Féadfaidh an Ard-Chomhairle, más oiriúnach agus pé uair is oiriúnach leo é, aon chúrsa no ceist a bhaineann le buanú no atharú diúité chustum do gearradh no do hatharuíodh le hordú ón Ard-Chomhairle fén Acht so, no le deireadh do chur leis, do chur fé bhráid Choimisiúin na nDleacht fé alt 2 den Acht um Choimisiún na nDleacht, 1926 ( Uimh. 40 de 1926 ), agus déanfaidh Coimisiún na nDleacht gach cúrsa no ceist a cuirfear fé n-a mbráid amhlaidh do bhreithniú agus tuarasgabháil do thabhairt air fé is dá mba chúrsa no ceist é do cuirfí fé n-a mbráid fé alt 2 den Acht um Choimisiún na nDleacht (Leasú), 1930 ( Uimh. 31 de 1930 ).

  —The Executive Council may, if and whenever they think fit so to do, refer to the Tariff Commission under section 2 of the Tariff Commission Act, 1926 (No. 40 of 1926), any matter or question relating to the continuance, variation, or termination of a customs duty imposed or varied by an order of the Executive Council under this Act, and the Tariff Commission shall consider and report on every matter or question so referred to them as if it were a matter or question referred to them under section 2 of the Tariff Commission (Amendment) Act, 1930 (No. 31 of 1930).

  Uimhir 38 de 1931: ACHT DIÚITÉTHE CUSTUM (GEARRADH SEALADACH), 1931

 376. #900027

  —Deintear leis seo an Harbours, Docks, and Piers (Temporary Increase of Charges) Act, 1920, d'athghairm ach amháin go leanfaidh fo-alt (5) d'alt 1 de, mar atá san leasuithe le fo-alt (3) d'alt 51 d'Acht na mBóthar Iarainn, 1924 ( Uimh. 29 de 1924 ), agus alt 2 dhe, mar atá san leasuithe amhlaidh, agus ailt 3 agus 4 de, go leanfaid san, d'ainneoin éinní atá i bhfo-alt (2) d'alt 6 den Acht san no san Acht um Dhlithe atá ag dul in Eug, 1935 (Uimh. 46 de 1935) , agus go dtí go gcinnfidh an tOireachtas a mhalairt, i bhfeidhm chun crícheanna an athscrúduithe fé fho-alt (2) d'alt 3 den Acht um Thoisceanna Reachtúla (Buanú Muirearacha) (Uimh. 2), 1923 (Uimh. 16 de 1923) , ar na horduithe luaidhtear sa dara colún den Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht san ach ní chun críche ar bith eile.

  —The Harbours, Docks, and Piers (Temporary Increase of Charges) Act, 1920, is hereby repealed, save that sub-section (5) of section 1, as amended by sub-section (3) of section 51 of the Railways Act, 1924 (No. 29 of 1924), section 2, as so amended, and sections 3 and 4 thereof shall, notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 6 of that Act or in the Expiring Laws Act, 1935 (No. 46 of 1935), continue, until the Oireachtas otherwise determines, in force for the purposes of the revision under sub-section (2) of section 3 of the Statutory Undertakings (Continuance of Charges) (No. 2) Act, 1923 (No. 16 of 1923), of the orders specified in the second column of the Third Schedule to that Act, but no further or otherwise.

  Uimhir 4 de 1936: ACHT UM CHUANTA, DUGANNA AGUS PIARANNA (ÉILITHE), 1936

 377. #1408055

  Buanú ar cheadúnais áirithe etc. a thug an tAire Poist agus Telegrafa agus an tAire Iompair. 10. —Gach doiciméad (lena n-áirítear aon deimhniú nó ceadúnas) a tugadh nó a rinneadh i bhfeidhmiú feidhme a aistrítear leis an Acht seo beidh éifeacht leis ar an lá ceaptha agus dá éis má bhí agus sa mhéid go raibh sé infheidhme díreach roimh an lá ceaptha, amhail is dá mba é an tAire Cumarsáide a thug nó a rinne é. [EN] Imeachtaí dlíthiúla ar feitheamh. 11. —Más rud é, díreach roimh an lá ceaptha, go mbeidh aon imeachtaí dlíthiúla ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí sna himeachtaí an tAire Poist agus Telegrafa nó an tAire Iompair, cuirfear ainm an Aire Cumarsáide in ionad ainm an Aire Poist agus Telegrafa nó an Aire Iompair, de réir mar a bheidh, sna himeachtaí agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal de bhíthin an ionadaithe sin. [EN]

  1866, c. 39

  Uimhir 40 de 1983: AN tACHT AIRÍ AGUS RÚNAITHE (LEASÚ), 1983

 378. #1595317

  An tOrdú Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Slánaíochtaí) (Staid Deacrachta) (Buanú) (Uimh. 2) 2002.

  AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (INDEMNITIES) (STATE OF DIFFICULTY) (CONTINUATION) (NO. 2) ORDER 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 379. #1595318

  An tOrdú Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Slánaíochtaí) (Staid Deacrachta) (Buanú) (Uimh. 3), 2002.

  AIR NAVIGATION AND TRANSPORT (INDEMNITIES) (STATE OF DIFFICULTY) (CONTINUATION) (NUMBER 3) ORDER 2002.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 380. #1602617

  an tAcht um an Acht chun Onnmhaire a Rialú (Forálacha Sealadacha), 1956 (Buanú), 1977

  Control of Exports (Temporary Provisions) Act, 1956 (Continuance) Act, 1977

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 381. #1609551

  an tAcht um Rialú Iomlaoide (Buanú agus Leasú), 1978

  Exchange Control (Continuance and Amendment) Act, 1978

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 382. #1610649

  An tOrdú um Acht na nArm Tine (Forálacha Sealadacha), 1998 (Buanú), 1999.

  FIREARMS (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1998, CONTINUANCE ORDER, 1999.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 383. #1614216

  an tOrdú um Acht na dTithe, 1969 (Buanú), 1981

  Housing Act, 1969 (Continuance) Order, 1981

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 384. #1625102

  an tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú) (Uimh. 2), 1980

  Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) (No. 2) Order, 1980

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 385. #1625103

  an tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú) (Uimh. 2), 1981

  Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) (No. 2) Order, 1981

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 386. #1625104

  an tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú), 1979

  Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) Order, 1979

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 387. #1625105

  an tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholathar agus Dáileadh) (Buanú) 1980

  Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) Order, 1980

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 388. #1625106

  an tOrdú Olaí Peitriliam (Rialú ar Sholáthar agus Dáileadh) (Buanú), 1981

  Petroleum Oils (Control of Supply and Distribution) (Continuance) Order, 1981

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 389. #1625109

  An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialáil nó Rialú ar Fháil, Soláthar, Dáileadh nó Margú) (Buanú), 1998 (I.R. Uimh. 480 de 1998).

  PETROLEUM OILS (REGULATION OR CONTROL OF ACQUISITION, SUPPLY, DISTRIBUTION OR MARKETING) (CONTINUANCE) ORDER, 1998 (S.I. NO. 480 OF 1998).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 390. #1625110

  An tOrdú Olaí Peitriliam (Rialáil nó Rialú ar Fháil, Soláthar, Dáileadh nó Margú) (Buanú), 1999 (I.R. Uimh. 428 de 1999).

  PETROLEUM OILS (REGULATION OR CONTROL OF ACQUISITION, SUPPLY, DISTRIBUTION OR MARKETING) (CONTINUANCE) ORDER, 1999 (S.I. NO. 428 OF 1999).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 391. #1700067

  nuair is é is ábhar iomlán don chaingean talamh a bheidh laistigh den dlínse (le cíosanna nó brabúis, nó dá n-éagmais), nó buanú fianaise maidir le talamh laistigh den dlínse

  the whole subject matter of the action is land situate within the jurisdiction (with or without rents or profits), or the perpetuation of testimony relating to land within the jurisdiction

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 392. #1700829

  Buanú fianaise.

  Perpetuating testimony.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.