Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

carn

429 toradh in 132 doiciméad

 1. #186112

  Má éilítear carn-sórtáil agus carn-seachadadh—

  If sorting and delivery to breaks is required—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 2. #1689364

  carntha nó ualaithe, astaíochtaí carntha CO2;

  combined or weighted, combined CO2 emissions;

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 3. #280436

  (b) i gcás ina gcarnfar cabhair Chomhphobail do chuid de thionscadal.

  (b) in the event of cumulation of Community aid for a part of a project.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 4. #624811

  cairn, cuaillí agus stácaí adhmhaid, a bhfuil pointe orthu ach nach bhfuil sáfa ar a fhad;

  piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise;

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 5. #144232

  Má éilítear carn-shórtáil agus seachadadh tae-chófraí-

  If sorting and delivery to breaks is required:—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 6. #144236

  má dhéantar iad a iniúchadh, a sheiceáil agus a charn-sórtáil

  if examined, checked and sorted to breaks.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 7. #153813

  Comhlachas Cosanta Géime Fhotharta an Chairn

  Forth Game Protection Association

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 8. #161684

  (c) Bóthar Chopánaí ar feadh achar 25 mhéadar óna acomhal le Bóthar Charn Bhramait.

  (c) The Coppanagh Road for a distance of 25 metres from its junction with the Bramblestown Road.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 9. #186115

  má dhéantar iad a iniúchadh, a sheiceáil agus a charn-sórtáil .....................

  if examined, checked and sorted to breaks

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 10. #619347

  Carn Uí Néid ó dheas

  Mizen Head south

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 11. #619350

  Corcaigh ó dheas, Ceann an Chairn ó dheas

  Cork south, Carnsore Point south

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 12. #619351

  Ceann an Chairn ó dheas, Inis Sionnach soir ó dheas

  Carnsore Point south, Haulbowline south-east

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 13. #619356

  Ceann an Chairn ó dheas

  Carnsore Point south

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 14. #825831

  Carn

  Lisheen

  Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929

 15. #825905

  Ath an Chairn

  Ballingurteen

  Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929

 16. #826160

  Carn Mór

  Galway R.

  Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929

 17. #829649

  Dolaí ar chuaillí, ar chrainn no ar chairn.

  Traps on poles, trees or cairns.

  Uimhir 16 de 1930: ACHT CHUN ÉANACHA FIADHAINE DO CHAOMHAINT, 1930

 18. #1085816

  Na coda fíoruisce uile de na huiscí atá i Límistéir Dhún Déide—Carn Uí Néid.

  The "D" Tidal Electoral Division of the Cork District. All the waters (except the freshwater portions thereof) comprised in the Mizen Head—Crow Head Area.

  Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956

 19. #1085818

  Límistéir Charn Uí Néid— Corr Rubha, is é sin le rá—

  The "E" Freshwater Electoral Division of the Cork District The "F" Freshwater Electoral Division of the Cork District..

  Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956

 20. #1085822

  Na coda fíoruisce uile de na huiscí atá i Límistéir Charn Uí Néid—Corr Rubha.

  All the freshwater portions of the waters comprised in the Mizen Head—Crow Head Area.

  Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956

 21. #1116605

  Limistéar Dhún Téide—Carn Uí Néid, is é sin le rá—

  (a) the whole of the sea and the tideway along the coast between the following points, viz., Galley Head, County Cork and Mizen Head, county Cork and Mizen Head, county Cork and around any islands or rocks off the coast between the said points, and (b) the whole of the several rivers, lakes and their tributaries flowing into the tideway between the said points, and the land drained thereby, and 4.

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 22. #1116612

  Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Dhún Téide —Carn U Néid.

  All the waters (except the freshwater portions thereof) comprised in the Galley Head—Mizen Head Area.

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 23. #1116615

  Límistéar Charn Uí Néid—Corr Rubha, is é sin le rá—

  All the waters (except the freshwater portions thereof) comprised in the Mizen Head—Crow Head Area. Three

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 24. #1116619

  Na codanna fíoruisce go léir de na huiscí atá i Limistéar Charn Uí Néid—Corr Rubha.

  The "H" Freshwater Electoral Division of the Cork District. All the freshwater portions of the waters comprised in the Mizen Head—Crow Head Area.

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 25. #1179526

  Carn Domhnaigh

  Carndonagh

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 26. #1808546

  Stoc-chairn

  Stockpiles

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 27. #1808551

  Déanfaidh na Ballstáit faireachán ar úsáid agus ar bhainistiú stoc-charn ar tugadh fógra ina leith.

  Member States shall monitor the use and management of notified stockpiles.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 28. #1844278

  Carn Uí Néid ó dheas

  Mizen Head south

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 29. #1844281

  Corcaigh ó dheas, Ceann an Chairn ó dheas

  Cork south, Carnsore Point south

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 30. #1844282

  Ceann an Chairn ó dheas, Inis Sionnach soir ó dheas

  Carnsore Point south, Haulbowline south-east

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 31. #1844287

  Ceann an Chairn ó dheas

  Carnsore Point south

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 32. #521844

  Suas le suim charntha de EUR 200 milliún

  Up to the cumulated amount of EUR 200 million

  Rialachán (AE) Uimh. 670/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE lena mbunaítear Clár Réime Iomaíochais agus Nuálaíochta (2007-2013) agus Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 33. #563469

  Ní cheadaítear carnadh réigiúnach ná cineálacha eile carntha seachas an carnadh le hábhair de thionscnamh an Aontais;

  Regional cumulation and other types of cumulation with the exception of the cumulation with materials originating in the Union, is not allowed;

  Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin

 34. #570128

  Cuntais charntha (III)

  Accumulation accounts (III)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 35. #570145

  Cuntais charntha sheachtracha (V.III)

  External accumulation accounts (V.III)

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 36. #570583

  táirgeadh, ginúint ioncaim, dáileadh ioncaim, athdháileadh ioncaim, úsáid ioncaim agus carnadh airgeadais agus neamhairgeadais.

  production, generation of income, distribution of income, redistribution of income, use of income and financial and non-financial accumulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 37. #574012

  Taifeadtar carnadh úis sa chuntas airgeadais leis an ionstraim airgeadais lena mbaineann.

  The accumulation of interest is recorded in the financial account with the financial instrument to which it relates.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 38. #575026

  éadálacha lúide diúscairtí a athluacháil agus a charnadh thar shaolré na sócmhainní;

  revaluing and accumulating acquisitions less disposals over the assets' lifetimes;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 39. #575048

  Áirítear leis an ollstoc caipitil luachanna ídiú carntha an chaipitil sheasta.

  The gross capital stock includes the values of the accumulated consumption of fixed capital.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 40. #575219

  Iontrálacha carntha eile

  Other accumulation entries

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 41. #575377

  Cuntais sreafaí atá sna cuntais charntha.

  The accumulation accounts are flow accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 42. #575458

  cuntais charntha;

  accumulation accounts,

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 43. #575491

  Cuntais charntha

  Accumulation accounts

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 44. #577808

  I roinnt tíortha, áfach, féadfaidh scéimeanna slándála sóisialta pinsin cúlchistí, dá ngairtear cistí idirghabhála, a charnadh.

  In some countries however social security pension schemes may accumulate reserves, known as buffer funds.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 45. #578230

  agus carnadh sócmhainní agus dliteanas.

  and accumulation of assets and liabilities.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 46. #580145

  Féadfaidh an anailís an próiseas eacnamaíoch iomlán a chumhdach, ó tháirgeadh go carnadh.

  The analysis may cover the full economic process, from production to accumulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 47. #583855

  ioncam cuimsitheach carntha eile;

  accumulated other comprehensive income;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 48. #643168

  Tá táirgeadh, tomhaltas agus carnadh cuimsithe sna gníomhaíochtaí eacnamaíocha.

  Economic activities comprise production, consumption, and accumulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 49. #643180

  táirgeadh, tomhaltas, carnadh, an chuid eile den domhan agus an comhshaol,

  production, consumption, accumulation, rest of the world and environment,

  Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 50. #643198

  Tagraíonn ‘carnadh’ do na hathruithe i stoic táirgí fuinnimh laistigh den gheilleagar.

  “Accumulation” refers to the changes in stocks of energy products within the economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 51. #658564

  arna charnadh in árthaí ina bhfuil úrfhíon fíonchaor le linn stórála nó i ndiaidh cóireála údaraithe;

  accumulating in vessels containing grape must during storage or after authorised treatment;

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 52. #663703

  gach trí huaire an chloig tiomána carntha,

  every three hours of accumulated driving time;

  Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 53. #673954

  Carnadh réamh-mhaoinithe tosaigh agus iarmhéideanna bliantúla

  Accumulation of initial pre-financing and annual balances

  Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime

 54. #716647

  Freagróidh méid agus carnadh an stoic sin do spriocanna réamhshocraithe a bhaineann le slándáil bia amháin.

  The volume and accumulation of such stocks shall correspond to predetermined targets related solely to food security.

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 55. #716648

  Próiseas charnadh agus dhiúscairt an stoic, beidh sé trédhearcach ó thaobh airgeadais de.

  The process of stock accumulation and disposal shall be financially transparent.

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 56. #717042

  Carnadh tionscaimh

  Cumulation of origin

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 57. #717063

  Nós imeachta faisnéise maidir le carnadh

  Information procedure for cumulation purposes

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 58. #717170

  Carnadh i gcás TCTL agus i gcás an Aontais

  Cumulation with the OCT and the Union

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 59. #717176

  Carnadh leis an Afraic Theas

  Cumulation with South Africa

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 60. #717190

  Carnadh le tíortha comharsanachta atá i mBéal Forbartha

  Cumulation with neighbouring developing countries

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 61. #1106929

  Díbhinní a Measfar gur as Brabúis a Carnadh roimh Dháta Áirithe a Iocadh Iad.)

  Next (THIRD SCHEDULE) No. 25/1958:

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 62. #1107155

  Díbhinní a Measfar gur as Brabúis a Carnadh roimh Dháta Áirithe a Iocadh Iad.)

  Previous (THIRD SCHEDULE) No. 25/1958:

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 63. #1231465

  Díbhinní a Measfar gurb as Brabúis a Carnadh roimh dháta Áirithe a Iocadh Iad [EN]

  [GA] DIVIDENDS REGARDED AS PAID OUT OF PROFITS ACCUMULATED BEFORE GIVEN DATE

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 64. #1417275

  Tréimhsí Carntha

  Accumulation Periods

  Uimhir 2 de 1985: AN tACHT UM LÁN-AOIS, 1985

 65. #1650044

  I gcás aon charnadh míchuí déanfar na suimeanna a íocfar go míchuí a ghnóthú.

  Any undue cumulation shall give rise to the recovery of sums unduly paid.

  Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach

 66. #1668258

  beidh am loingseoireachta 180 lá ar a laghad carntha aige;

  have accumulated navigation time of at least 180 days;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 67. #1689365

  ídiú fuinnimh leictrigh (ualaithe, carntha);

  electric energy consumption (weighted, combined);

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 68. #1689366

  an t-ídiú breosla carntha nó ualaithe.

  combined or weighted, combined fuel consumption;

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 69. #1694601

  lagú sócmhainní agus ráthaíochtaí gairthe don bhliain roimhe sin agus do na figiúirí carntha araon;

  impairments of assets and called guarantees both for the preceding year and the respective accumulated figures;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 70. #1713736

  laghdú ar astaíochtaí ó charnadh carbóin san ithir a bhuí le bainistiú feabhsaithe talmhaíochta;

  emission savings from soil carbon accumulation via improved agricultural management;

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 71. #1713956

  e sca = laghdú ar astaíochtaí ó charnadh carbóin san ithir a bhuí le bainistiú feabhsaithe talmhaíochta;

  e sca = emission savings from soil carbon accumulation via improved agricultural management;

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 72. #1743765

  líon carntha nó ualaithe astaíochtaí CO2;

  combined or weighted, combined CO2 emissions;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 73. #1743766

  ualaithe nó carntha, ídiú fuinnimh leictrighcaarntha;

  electric energy consumption (weighted, combined);

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 74. #1743767

  ídiú breosla carntha nó ualaithe;

  combined or weighted, combined fuel consumption;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 75. #1743795

  an tídiú breosla carntha nó ualaithe.

  combined or weighted, combined fuel consumption.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 76. #1779995

  Sa bhreis air sin, ba cheart, le creataí um athstruchtúrú coisctheach, carnadh iasachtaí neamhthuillmheacha a chosc.

  Preventive restructuring frameworks should also prevent the build-up of non-performing loans.

  Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 77. #1805654

  tiocfaidh carnadh plaisteach sa chomhshaol as úsáid polaiméirí.

  the use of polymers does not lead to accumulation of plastics in the environment.

  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 78. #1813582

  CÉIM AN CHARNTHA

  ACCUMULATION PHASE

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 79. #1813637

  Gnéithe eile de chéim an charntha

  Other aspects of the accumulation phase

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 80. #1813639

  Coinníollacha a bhaineann le céim an charntha

  Conditions related to the accumulation phase

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 81. #1813641

  Féadfar teorainneacha aoise maidir le céim an charntha a thosú, íosré chéim an charntha, uasmhéideanna agus íosmhéideanna ranníocaíochtaí agus a leanúnachas a áireamh go háirithe ar na coinníollacha sin.

  Such conditions may include in particular age limits for starting the accumulation phase, minimum duration of the accumulation phase, maximum and minimum amount of contributions and their continuity.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 82. #1813765

  luach an chaipitil arna charnadh sna fochuntais TPPU;

  the value of the capital accumulated in the PEPP sub-accounts;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 83. #1834548

  arna charnadh in árthaí ina bhfuil úrfhíon fíonchaor le linn stórála nó i ndiaidh cóireála údaraithe;

  accumulating in vessels containing grape must during storage or after authorised treatment;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 84. #1841879

  arna charnadh in árthaí ina bhfuil úrfhíon fíonchaor le linn stórála nó i ndiaidh cóireála údaraithe;

  accumulating in vessels containing grape must during storage or after authorised treatment;

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 85. #144221

  RÁTA GLACTHA Freastal ar dhíluchtú (má chomhshocraítear sin roimh ré), carraeireacht ó long go teach stórais, imréiteach Custam, ollmheá, meáchain a mharcáil, samplóireacht le haghaidh Custam, carn-shórtáil, tuairisceáin a chur ar fáil maidir le meáchain agus damáiste, carn-shórtáil d'ordú ceannaithe agus dfst6rasú, ach gan iad seo a leanas a áireamh-

  Receiving Rate:— Attendance at discharge (if arranged in advance), cartage from ship to warehouse, Customs clearance, weighing gross, marking weights, sampling for Customs, sorting to breaks, furnishing returns of weights and of damage, breaking out to merchants' orders and unhousing, but excluding:—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 86. #780652

  (3) Ní bheidh ar an gcuideachtain trucanna do sholáthar i gcóir iompar earraí tráchtála ná fuil soláthar trucanna áirithe ina gcóir sna rátaí iompair, ná chun aol ina charn ná salann ina charn, ná aon earraí tráchtála dhéanfadh díobháil do thrucanna, d'iompar:

  (3) The company shall not be required to provide trucks for the conveyance of merchandise in respect of which the provision of trucks is not included in the rate for conveyance, nor for the conveyance of lime in bulk or salt in bulk or any merchandise liable to injure trucks:

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 87. #1808437

  Ba cheart caitheamh le stoc-chairn substaintí toirmiscthe amhail is gur dramhaíl iad, agus ba cheart fógra a thabhairt do na húdaráis faoi stoc-chairn substaintí ar ceadmhach go fóill iad a mhonarú nó a úsáid, agus maoirseacht chuí a dhéanamh orthu.

  Stockpiles of prohibited substances should be treated as waste, while stockpiles of substances the manufacturing or use of which is still allowed should be notified to the authorities and properly supervised.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 88. #1808548

  Cuirfidh sealbhóir stoc-chairn is mó ná 50 kg, arb éard atá ann nó ina bhfuil aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I nó II, agus a gceadaítear a húsáid, faisnéis ar fáil d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an stoc-charn bunaithe ar chineál agus méid an stoc-chairn sin.

  The holder of a stockpile greater than 50 kg, consisting of or containing any substance listed in Annex I or II, and the use of which is permitted shall provide the competent authority of the Member State in which the stockpile is established with information concerning the nature and size of that stockpile.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 89. #1808550

  Bainisteoidh an sealbhóir an stoc-charn ar shlí atá sábháilte, éifeachtúil agus fónta ó thaobh an chomhshaoil, i gcomhréir leis na tairseacha agus na ceanglais a leagtar síos i dTreoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh sé gach beart leormhaith chun a áirithiú go ndéanfar an stoc-charn a bhainistiú ar shlí a chosnóidh sláinte an duine agus an comhshaol.

  The holder shall manage the stockpile in a safe, efficient and environmentally sound manner, in accordance with the thresholds and requirements laid down in Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council and taking all adequate steps to ensure that the stockpile is managed in a manner that will protect human health and the environment.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 90. #754850

  CMAnna de chineál CNAV le haghaidh fiachas poiblí eile, carnann siad ioncam i NAV an chiste a fhad atá luach intreach na sócmhainne á choinneáil ag luach seasmhach.

  Other public debt CNAV MMFs accumulate income in the NAV of the fund while maintaining the intrinsic value of the asset at a constant value.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 91. #563446

  Carnadh réigiúnach agus cineálacha eile carntha seachas carnadh le hábhair de thionscnamh an Aontais, níor cheart feidhm a bheith acu maidir le stádas tionscnaimh táirgí a chumhdaítear leis na fabhair uathrialacha trádála a bunaíodh de bhun an Rialacháin seo a chinneadh d’fhonn a áirithiú go ndéanfar go leor trasfhoirmithe sa Phacastáin.

  Regional cumulation and other types of cumulation except that with the materials originating in the Union should not apply in relation to the determination of the originating status of products covered by the autonomous trade preferences established pursuant to this Regulation in order to ensure that sufficient transformation takes place in Pakistan.

  Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin

 92. #563468

  Mar sin féin, maidir le carnadh tionscnaimh chun stádas tionscnaimh táirgí a chumhdaítear leis na socruithe a tugadh isteach in Airteagal 1 den Rialachán seo a chinneadh, ní cheadaítear ach carnadh leis na hábhair sin ar de thionscnamh an Aontais iad.

  However, as regards cumulation of origin for the purpose of the determination of the originating status of products covered by the arrangements introduced in Article 1 of this Regulation, only cumulation with the materials originating in the Union is allowed.

  Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin

 93. #648277

  In 2016, déanfaidh an Coimisiún, ina choigeartú teicniúil don bhliain 2017 i gcomhréir le hAirteagal 4 agus le hAirteagal 5 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013, athbhreithniú ar na leithdháiltí iomlána faoin sprioc 'infheistíocht le haghaidh fáis agus post' de gach Ballstát le haghaidh 2017-2020, agus an modh leithdháilte a leagtar amach i mír go mír 16 d'Iarscríbhinn VII á chur i bhfeidhm ar bhonn an staidrimh is déanaí atá ar fáil agus ar an gcomparáid do na Ballstáit chaidhpeáilte idir an OTI náisiúnta carntha a breathnaíodh do na blianta 2014-2015 agus OTI carntha náisiúnta don tréimhse chéanna a measadh in 2012 i gcomhréir le mír 10 d'Iarscríbhinn VII.

  In 2016, the Commission shall, in its technical adjustment for the year 2017 in accordance with Articles 4 and 5 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013, review the total allocations under the Investment for growth and jobs goal of each Member State for 2017-2020, applying the allocation method set out in paragraphs 1 to 16 of Annex VII on the basis of the most recent statistics available and of the comparison, for the capped Member States, between the cumulated national GDP observed for the years 2014-2015 and the cumulated national GDP for the same period estimated in 2012 in accordance with paragraph 10 of Annex VII.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 94. #1107108

  (4) Má tháinig aon díbhinn roimhe sin chun bheith iníoctha ar na scaireanna céanna sa tréimhse sin, cinnfear de réir na míreanna roimhe seo an méid, más aon mhéid é, den díbhinn sin roimhe sin a mheasfar a íocadh as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí, agus measfar brabúis na cuideachta, sa tréimhse adúradh, lúide aon asbhaint a bheidh le déanamh mar adúradh, a bheith ar fáil go príomha chun glan-mhéid na díbhinne roimhe sin a íoc a mhéid nach measfar í a bheith arna híoc as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí agus ní mheasfar a bheith ar fáil chun an díbhinn is déanaí a íoc ach an iarmhéid sin a bheidh fágtha má bhíonn aon armhéid fágtha.

  (4) If any previous dividend became payable in the said period on the same shares, there shall be determined in accordance with the foregoing paragraphs the extent, if any, to which that previous dividend is to be regarded as paid out of profits accumulated before the relevant date, and the profits of the company arising in the said period, less any deduction to be made as aforesaid, shall be regarded as primarily available for payment of the net amount of that previous dividend so far as it is not regarded as paid out of profits accumulated before the relevant date and only such balance, if any, as remains shall be regarded as available for payment of the later dividend.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 95. #1201893

  (a) go laghdófar oiread agus is féidir ar a rachaidh san aer den deannach nó ar a charnadh in aon áit in imthosca ina mbeadh a charnadh san áit sin contúirteach nó díobhálach, trí bhearta chuige sin a dhéanamh chomh cóngarach agus is féidir do phointe tionscnaimh an deannaigh,

  ( a ) that the entry of the dust into the air or its accumulation in any place in circumstances in which its accumulation in that place might be dangerous or harmful is minimised by means of steps in that behalf taken as near as possible to the point of origin of the dust,

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 96. #1201897

  (c) go ndéanfar aon chuid den deannach nach gcoiscfear ó charnadh in áit in imthosca ina mbeadh a charnadh contúirteach nó díobhálach a ghlanadh suas agus a aistriú, go rianúil, go dtí áit nach féidir dó bheith contúirteach ná díobhálach nó go ndéileálfar leis ar mhodh a cheadóidh an tAire chun é a dhéanamh neamhdhíobhálach.

  ( c ) that any of the dust which is not prevented from accumulating in a place in circumstances in which its accumulation might be dangerous or harmful is either systematically cleaned up and removed to a place where it cannot be dangerous or harmful or treated in manner approved by the Minister for the purpose of rendering it harmless.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 97. #1202134

  (a) go laghdófar oiread agus is féidir ar a rachaidh san aer den deannach nó ar a charnadh in aon áit in imthosca ina mbeadh a charnadh san áit sin díobhálach, trí bhearta chuige sin a dhéanamh chomh cóngarach agus is féidir do phointe tionscnaimh an deannaigh,

  ( a ) that the entry of the dust into the air or its accumulation in any place in circumstances in which its accumulation in that place might be harmful is minimised by means of steps in that behalf taken as near as possible to the point of origin of the dust,

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 98. #1202138

  (c) go ndéanfar aon chuid den deannach nach gcoiscfear ó charnadh in áit in imthosca ina mbeadh a charnadh san áit sin díobhálach a ghlanadh suas agus a aistriú go rianúil go dtí áit nach féidir dó bheith díobhálach nó go ndéileálfar leis ar mhodh a cheadóidh an tAire chun é a dhéanamh neamhdhíobhálach.

  ( c ) that any of the dust which is not prevented from accumulating in a place in circumstances in which its accumulation in that place might be harmful is either systematically cleaned up and removed to a place where it cannot be harmful or treated in manner approved by the Minister for the purpose of rendering it harmless.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 99. #1231500

  (4) Má tháinig aon díbhinn roimhe sin chun bheith iníoctha ar na scaireanna céanna sa tréimhse sin, cinnfear de réir na míreanna roimhe seo an méid, más aon mhéid é, den díbhinn sin roimhe sin a mheasfar a íocadh as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí, agus measfar brabúis na cuideachta, sa tréimhse a dúradh, lúide aon asbhaint a bheidh le déanamh mar a dúradh, a bheith ar fáil go príomha chun glan-mhéid na díbhinne roimhe sin a íoc a mhéid nach measfar í a bheith arna híoc as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí agus ní mheasfar a bheith ar fáil chun an díbhinn is déanaí a íoc ach an iarmhéid sin a bheidh fágtha má bhíonn aon iarmhéid fágtha.

  (4) If any previous dividend became payable in the said period on the same shares, there shall be determined in accordance with the foregoing paragraphs the extent, if any, to which that previous dividend is to be regarded as paid out of profits accumulated before the relevant date, and the profits of the company arising in the said period, less any deduction to be made as aforesaid, shall be regarded as primarily available for payment of the net amount of that previous dividend so far as it is not regarded as paid out of profits accumulated before the relevant date and only such balance, if any, as remains shall be regarded as available for payment of the later dividend.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 100. #1398110

  (2) Chun críocha na Coda seo, ach faoi réir alt 47 (1), is éard iad brabúis chuideachta atá ar fáil lena ndáileadh, a brabúis réadaithe carntha, sa mhéid nár úsáideadh iad roimhe sin trí dháileadh nó trí chaipitliú, lúide a caillteanais réadaithe carntha, sa mhéid nár díscríobhadh iad roimhe sin in aon laghdú nó atheagrú a rinneadh go cuí ar chaipiteal.

  (2) For the purposes of this Part, but subject to section 47 (1), a company's profits available for distribution are its accumulated, realised profits, so far as not previously utilised by distribution or capitalisation, less its accumulated, realised losses, so far as not previously written off in a reduction or reorganisation of capital duly made.

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 101. #1398142

  (c) an méid ar mó brabúis neamhréadaithe carntha na cuideachta, sa mhéid nár usáideadh iad roimhe sin trí aon chaipitliú, ná a caillteanais neamhréadaithe carntha, sa mhéid nár díscríobhadh iad roimhe sin in aon laghdú nó atheagrú a rinneadh go cuí ar chaipiteal;

  ( c ) the amount by which the company's accumulated, unrealised profits, so far as not previously utilised by any capitalisation, exceed its accumulated, unrealised losses, so far as not previously written off in a reduction or reorganisation of capital duly made;

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 102. #1398153

  —(1) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, féadfaidh cuideachta infheistíochta dáileadh a dhéanamh freisin tráth ar bith as a brabúis ioncaim réadaithe carntha, sa mhéid nár úsáideadh iad roimhe sin trí dháileadh nó trí chaipitliú, lúide a caillteanais ioncaim carntha (cibé acu reádaithe nó neamhréadaithe), sa mhéid nár díscríobhadh iad roimhe sin in aon laghdú nó atheagrú a rinneadh go cuí ar chaipiteal—

  —(1) Subject to the following provisions of this section, an investment company may also make a distribution at any time out of its accumulated, realised revenue profits, so far as not previously utilised by distribution or capitalisation, less its accumulated revenue losses (whether realised or unrealised), so far as not previously written off in a reduction or reorganisation of capital duly made—

  Uimhir 13 de 1983: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

 103. #1507369

  (c) mar gheall ar aon bhruscar, truflais, smionagar nó dramhaíl a bheith ann nó a bheith caite nó carntha ar an talamh i gceist, ach amháin i gcás an bruscar, an truflais, an smionagar nó an dramhaíl sin a bheith ann, a bheith caite nó carntha de dhroim fheidhmiú cirt a thugtar le reacht nó leis an dlí coiteann.

  ( c ) the presence, deposit or colleffion on the land in question of any litter, rubbish, debris or waste, except where the presence, deposit or collection of such litter, rubbish, debris or waste results from the exercise of a right conffered statute or by common law.

  Uimhir 14 de 1990: AN tACHT UM LÁITHREÁIN THRÉIGTHE, 1990

 104. #1668238

  beidh am loingseoireachta de 360 lá ar a laghad carntha aige, nó beidh am loingseoireachta de 180 lá ar a laghad carntha aige má fhéadfaidh an t-iarratasóir cruthúnas a sholáthar freisin go bhfuil taithí oibre 250 lá ar a laghad faighte ag an iarratasóir ar long farraige mar bhall den chriú deice;

  have accumulated navigation time of at least 360 days, or have accumulated navigation time of at least 180 days if the applicant can also provide proof of work experience of at least 250 days that the applicant acquired on a sea-going ship as a member of the deck crew;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 105. #1668260

  beidh am loingseoireachta 540 lá ar a laghad carntha aige, nó beidh am loingseoireachta 180 lá ar a laghad carntha aige, má fhéadfaidh an t-iarratasóir cruthúnas a sholáthar freisin go bhfuil taithí oibre 500 lá ar a laghad faighte ag an iarratasóir ar long farraige mar bhall den chriú deice;

  have accumulated navigation time of at least 540 days, or have accumulated navigation time of at least 180 days, if the applicant can also provide proof of work experience of at least 500 days that the applicant acquired on a sea-going ship as a member of the deck crew;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 106. #1799302

  ollmhéideanna anonn risíochtaí a mhainnigh agus risíochtaí nár mhainnigh, coigeartuithe sonracha carntha agus ginearálta ar an bpriacal creidmheasa, díscríobh carntha ar na risíochtaí sin agus glanmhéideanna anonn agus a leithdháileadh de réir limistéir gheografaigh agus chineál an tionscail agus i gcás iasachtaí, urrúis fiachais agus risíochtaí atá lasmuigh den chlár comhardaithe;

  the gross carrying amounts of both defaulted and non-defaulted exposures, the accumulated specific and general credit risk adjustments, the accumulated write-offs taken against those exposures and the net carrying amounts and their distribution by geographical area and industry type and for loans, debt securities and off-balance-sheet exposures;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 107. #1654309

  Ciallaíonn “bogadh randamach uillinne” (7) an earráid uillinne a charntar le himeacht aimsire mar thoradh ar thorann bán ar ráta uilleach.

  “Angle random walk” (7) means the angular error build up with time that is due to white noise in angular rate.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 108. #1748622

  Ciallaíonn “bogadh randamach uillinne” (7) an earráid uillinne a charntar le himeacht aimsire mar thoradh ar thorann bán ar ráta uilleach.

  "Angle random walk" (7) means the angular error build up with time that is due to white noise in angular rate.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 109. #1810736

  D’fhéadfaí a áireamh sna sonraí sin rátálacha agus athbhreithnithe arna gcarnadh ag úsáideoirí gnó ar na seirbhísí idirghabhála ar líne.

  Such data could include ratings and reviews accumulated by business users on the online intermediation services.

  Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 110. #562934

  trí rátaí speisialta a chur i bhfeidhm maidir le soláthar na gcaighdeán nó cairn de chaighdeán a sholáthar ar phraghas laghdaithe.

  applying special rates for the provision of standards or providing bundles of standards at a reduced price.

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 111. #152606

  (i) Seanbhóthar Ghleann Aoláin ó theorainn an cheantair uirbigh go dtí pointe 10 méadar laisteas dá acomhal le Bóthar Dhroichead an Chairn.

  ( i ) The Old Glenisland Road from the urban district boundary to a point 10 metres south of its junction with the Carronbridge Road.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 112. #161682

  (a) Bóthar Phort Láirge-Ceatharlach idir pointe 80 méadar siar ó thuaidh óna acomhal le Bóthar Charn Bhramait agus pointe 205 mhéadar siar ó dheas ón acomhal sin.

  (a) The Waterford-Carlow road between a point 80 metres north-west of its junction with the Bramblestown Road and a point 205 metres south-west of the said junction.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 113. #161683

  (b) Bóthar Charn Bhramait idir a acomhal le bóthar Phort Láirge-Ceatharlach agus pointe 25 mhéadar soir ó thuaidh óna acomhal le Bóthar Chopánaí.

  (b) The Bramblestown Road between its junction with the Waterford-Carlow road and a point 25 metres north-east of its junction with the Coppanagh Road.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 114. #574127

  nótaí agus monaí nach bhfuil i gcúrsaíocht, mar shampla, stoc de nótaí dílse bainc cheannais nó stoc-chairn nótaí le haghaidh éigeandálaí;

  notes and coins that are not in circulation, for example, a central bank's stock of its own notes or emergency stockpiles of notes;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 115. #665578

  Féadfar go gcumhdófar le gníomhaíochtaí a mhaoinítear faoin Rialachán seo inter alia, oideachas rioscaí, brath agus imréiteach mianach agus, i gcomhar leis an méid sin, scrios na stoc-charn;

  Activities financed under this Regulation may cover, inter alia, risk education, mine detection and clearance and, in conjunction therewith, stockpile destruction;

  Rialachán (AE) Uimh. 230/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim lena gcuirtear le cobhsaíocht agus le síocháin

 116. #759990

  Dúnfar gach Ospideul Fiabhrais dá bhfuil sa chontae ach amháin iad so a leanas—eadhon, Dún na nGall, na Gleannta, agus Carn Domhnaigh.

  All Fever Hospitals in the county, save the following, shall be closed—viz., Donegal, Glenties and Carndonagh.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 117. #759995

  Bunófar Ospidéil Cheanntair sna hOtharlanna a ghabhann leis na Tithe Oibre seo leanas, eadon, Dún na nGall, na Gleannta agus Carn Domhnaigh.

  District Hospitals shall be established in the Infirmaries attached to the following Workhouses—viz., Donegal, Glenties and Carndonagh.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 118. #1085807

  Límistéir Dhún Déide—Carn Uí Néid, is é sin le rá— Toghroinn Fhíoruisce “E” de Cheantar Chorcaighe.

  (a) the whole of the sea and the tideway along the coast between the following points, viz., Galley Head, county Cork and Mizen Head, county Cork and around any islands or rocks off the coast between the said points, and

  Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956

 119. #1247713

  Mainistir Chorcomruadh, Carn, Baile An Chaisleáin, Doirín, Drom Críche, Gleann Eidhneach, Lios Dúin Bhearna, Sliabh Eilbhe, Nuachongbháil, Ucht Mama, Ráth Boirne, i sean-Tuathcheantar Bhaile Uí Bhéachain;

  Abbey, Carran, Castletown, Derreen, Drumcreehy, Gleninagh, Lisdoonvarna, Mount Elva, Noughaval, Oughtmama, Rathborney, in the former Rural District of Ballyvaghan;

  Uimhir 3 de 1969: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1969

 120. #1282962

  Mainistir Chorcomrua, An Carn, Baile an Chaisleáin, Doirín, Drom Críche, Gleann Eidhneach, Lios Dúin Bhearna, Sliabh Eilbhe, Nuachongbháil, Ucht Máma, Ráth Boirne, i sean-Tuathcheantar Bhaile Uí Bheacháin;

  Abbey, Carran, Castletown, Derreen, Drumcreehy, Gleninagh, Lisdoonvarna, Mount Elva, Noughaval, Oughtmama, Rathborney, in the former Rural District of Ballyvaghan;

  Uimhir 7 de 1974: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1974

 121. #1318191

  a fheistiú, a chur nó a innliú ar aon chrann, cuaille, carn nó déanmhas eile in aon áit, nó gar d'aon áit, a ghnáthaíonn éin fhiáine nó mamaigh fhiáine, ná

  on any tree, pole, cairn or other structure in, or in the vicinity of, any place frequented by wild birds or by wild mammals, or

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 122. #1465959

  (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar a cheangal go háirithe, le hordú faoin alt seo, go ndúnfar nó go modhnófar láithreach aon charn fuílligh atá i dtuairim an Aire—

  (2) Without prejudice to the generality of subsection (1), an order under this section may, in particular, require the immediate closure or modification of any refuse tip which, in the opinion of the Minister,-

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 123. #1465965

  agus féadfaidh sé a fhoráil nach ndéanfar cibé aicmí fuílligh a bheidh sonraithe san ordú a dhumpáil sa charn fuílligh.

  and may provide that such categories of refuse as may be specified in the order shall not be dumped in the tip.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 124. #1521842

  an Baile Mór, Carn Almhaí, Inse Brisleáin, Cill Chuillinn, Cill Uasaille, an Baile Nua, Uisce, i sean-Tuathcheantar an Náis Uimh. 1.

  Ballymore Eustace, Carnalway, Gilltown, Kilcullen, Kilashee, Newtown, Usk, in the former Rural District of Naas No. 1.

  Uimhir 36 de 1990: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1990

 125. #1808436

  Is iomchuí, dá bhrí sin, rialacha a leagan síos maidir le bainistiú stoc-carn den sórt sin atá níos doichte ná na rialacha a leagtar síos sa Choinbhinsiún.

  It is appropriate, therefore, to lay down stricter rules concerning the management of such stockpiles compared to those laid down in the Convention.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 126. #1808438

  Go háirithe, ba cheart stoc-chairn atá ann cheana arb éard atá iontu nó ina bhfuil POPanna atá toirmiscthe a bhainistiú amhail is gur dramhaíl iad a luaithe is féidir.

  In particular, existing stockpiles which consist of or contain banned POPs should be managed as waste as soon as possible.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 127. #1808439

  Má dhéantar substaintí eile a thoirmeasc amach anseo, ba cheart a gcuid stoc a scriosadh freisin gan mhoill, agus níor cheart aon stoc-chairn nua a charnadh.

  If other substances are banned in the future, their stocks should also be destroyed without delay, and no new stockpiles should be built up.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 128. #144060

  (c) earraí nach bhféadfar a charnadh ná a chur i sruthanna thar airde theoranta gan racaí nó trealamh eile a úsáid.

  ( c ) goods which cannot be piled or tiered beyond a limited height without the use of racking or other equipment,

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 129. #180999

  (c) earraí nach bhféadfar a charnadh ná a chur i srathanna thar airde theoranta gan racaí nó trealamh eile a úsáid,

  (c) goods which cannot be piled or tiered beyond a limited height without the use of racking or other equipment,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 130. #280504

  Ó 2010 ar aghaidh, iarrfaidh an BEI go n-aistreofar suimeanna nach mó ná an t-iomlán carntha a shonraítear sa sceideal chuig an gcuntas iontaobhais.

  From 2010 onwards EIB shall request the transfer of sums up to the cumulated amount indicated in the schedule to the trust account.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 131. #293638

  Tosóidh an anailís le taithí carntha daoine agus ainmhithe, toisc go dtugann sé faisnéis a bhaineann go díreach le héifeachtaí ar an tsúil.

  Accumulated human and animal experience shall be the first line of analysis, as it gives information directly relevant to effects on the eye.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 132. #465049

  (a) go ndéanfaidh an duine arm toirmiscthe a fhorbairt, a tháirgeadh, a úsáid, a stoc-charnadh, a fháil, a shealbhú nó a choinneáil, nó é a aistriú chuig duine eile, agus

  (a) the person develops, produces, uses, stockpiles, acquires, possesses or retains or transfers to another person a prohibited weapon, and

  AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011

 133. #521636

  (b) 5,0 % de ghlanlíon iomlán carntha na monaí 2 euro a chuireann an Ballstát eisiúna lena mbaineann i gcúrsaíocht go dtí tús na bliana roimh bhliain eisiúna an mhona comórtha.

  (b) 5,0 % of the cumulated total net number of 2-euro coins put into circulation by the Member State concerned up to the beginning of the year preceding the year of issuance of the commemorative coin.

  Rialachán (AE) Uimh. 651/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le monaí euro a eisiúint

 134. #558374

  na figiúirí carntha maidir le lagú ar shócmhainní cothromais nó ionstraimí roinnte riosca, agus maidir le ráthaíochtaí glaoite i gcás ionstraimí ráthaíochta

  the accumulated figures for impairments of assets of equity or risk-sharing instruments, and for called guarantees for guarantee instruments;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 135. #558416

  an ráiteas maidir leis na hathruithe ar shócmhainní glana ina dtabharfar léargas ar na gluaiseachtaí i rith na bliana i ndáil le cúlchistí agus torthaí carntha.

  the statement of changes in net assets presenting an overview of the movements during the year in reserves and accumulated results.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 136. #561260

  na figiúirí carntha maidir le lagú ar shócmhainní cothromais nó ionstraimí roinnte riosca, agus maidir le ráthaíochtaí glaoite i gcás ionstraimí ráthaíochta

  the accumulated figures for impairments of assets of equity or risk-sharing instruments, and for called guarantees for guarantee instruments;

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 137. #561300

  an ráiteas maidir leis na hathruithe ar shócmhainní glana ina dtabharfar léargas ar na gluaiseachtaí i rith na bliana i ndáil le cúlchistí agus torthaí carntha.

  the statement of changes in net assets presenting an overview of the movements during the year in reserves and accumulated results.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 138. #563445

  Maidir le carnadh tionscnaimh, áfach, níor cheart ach ábhair de thionscnamh an Aontais a cheadú lena n-úsáid chun na gcríoch sin.

  However, as regards cumulation of origin, only materials originating in the Union should be allowed to be used for such purposes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1029/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin

 139. #563626

  Chomh maith leis sin, mhaolódh sé an baol go bhféadfaí deontais éagsúla ón AE a charnadh le haghaidh aon ghníomhaíocht amháin [24].

  In addition, it would mitigate the potential risk of accumulation of different EU grants for a single action [24].

  Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead

 140. #571026

  Is cuntais charntha iad na cuntais chaipitil agus airgeadais, agus na cuntais athruithe eile ar an méid.

  The accumulation accounts are the capital and financial accounts, and the other changes in volume accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 141. #571029

  Léirítear "athruithe ar dhliteanais agus ar ghlanfhiúchas" ar thaobh deas na gcuntas carntha agus léirítear "athruithe ar shócmhainní" ar an taobh clé.

  The right side of the accumulation accounts show "changes in liabilities and net worth" and the left side shows "changes in assets".

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 142. #571103

  Tá seicheamh iomlán na gcuntas le haghaidh na n-aonad institiúideach agus na n-earnálacha institiúideacha comhdhéanta de chuntais reatha, de chuntais charntha agus de chláir chomhardaithe.

  The full sequence of accounts for the institutional units and sectors is composed of current accounts, accumulation accounts and balance sheets.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 143. #571105

  Sna cuntais charntha cuimsítear athruithe ar shócmhainní agus ar dhliteanais agus athruithe ar ghlanfhiúchas (an difríocht idir shócmhainní agus dhliteanais aon aonaid institiúidigh nó aon ghrúpa aonad ar bith).

  Accumulation accounts cover changes in assets and liabilities and changes in net worth (the difference for any institutional unit or group of units between its assets and liabilities).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 144. #573289

  I gcás corparáidí poiblí, is íocaíochtaí móra neamhrialta iad sárdhíbhinní atá níos mó ná ioncam fiontraíoch na tréimhse cuntasaíochta ábhartha agus a mhaoinítear le cúlchistí carntha nó le díolacháin sócmhainní.

  In the case of public corporations, super-dividends are large and irregular payments or payments that exceed the entrepreneurial income of the relevant accounting period, which are funded from accumulated reserves or sales of assets.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 145. #573808

  aistrithe idir fho-earnálacha an rialtais ghinearálta a ceapadh chun caiteachas gan choinne nó easnaimh charntha a chumhdach.

  transfers between subsectors of general government designed to cover unexpected expenditure or accumulated deficits.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 146. #574161

  Uaireanta, bíonn na taiscí sin comhcheangailte le heisiúint iasachtaí, ag deireadh na tréimhse coigiltis, atá comhréireach leis an gcoigilteas carntha, ar mhaithe le teaghais a cheannach nó a thógáil;

  These deposits are sometimes combined with the issue, at the end of the savings period, of loans which are proportionate to the accumulated savings, for the purpose of buying or building a dwelling;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 147. #575044

  Is ionann luach sócmhainne den sórt sin, ag aon tráth áirithe, agus an difríocht idir an praghas reatha éadála agus luach carntha laghduithe den sórt sin.

  The value of such an asset, at any particular point of time, is given by its current acquisition price less the accumulated value of such reductions.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 148. #575045

  Féadtar formhór na sócmhainní seasta a thaifeadadh i gcláir chomhardaithe ag praghsanna reatha na gceannaitheoirí agus iad laghdaithe i gcomhair ídiú carntha an chaipitil sheasta;

  Most fixed assets can be recorded in balance sheets at current purchasers' prices reduced for the accumulated consumption of fixed capital;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 149. #575237

  Ansin déantar taifead i CCE ar an úsáid a bhaintear as a bhfuil fágtha i bhfoirm choigilte chun foráil a dhéanamh maidir le carnadh sócmhainní, idir shócmhainní neamhairgeadais agus sócmhainní airgeadais.

  Finally the ESA records the use of what is left in the form of saving to provide for the accumulation of assets, both non-financial and financial.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 150. #575245

  déanann na cuntais charntha anailís ar athruithe ar shócmhainní agus ar dhliteanais na n-aonad agus ceadaíonn siad an t-athrú ar ghlanfhiúchas (an difríocht idir sócmhainní agus dliteanais) a thaifeadadh;

  accumulation accounts analyse changes in the assets and liabilities of the units and enable changes in net worth (the difference between assets and liabilities) to be recorded;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 151. #575247

  Feictear na sreafaí a bhaineann le gach ítim shócmhainne agus gach ítim dhliteanais arna dtaifeadadh sna cuntais charntha arís sa chuntas athruithe ar an gclár comhardaithe.

  The flows for each asset and liability item recorded in the accumulation accounts are seen again in the changes in balance sheets account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 152. #575372

  Is ionann coigilt agus an tsuim (dheimhneach nó dhiúltach) a bhíonn mar thoradh ar idirbhearta reatha a bhunaíonn an nasc le carnadh.

  Saving is the (positive or negative) amount resulting from current transactions which establishes the link with accumulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 153. #575511

  Tugann na cuntais eacnamaíocha chomhtháite léargas cruinn ar chuntais geilleagair: eadhon cuntais reatha, cuntais charntha agus cláir chomhardaithe.

  The integrated economic accounts give a concise overview of the accounts of an economy, namely the current accounts, accumulation accounts and balance sheets.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 154. #575922

  Ba cheart an dara tábla seo a úsáid chun na comhéifeachtaí carntha a ríomh, i.e. inbhéartach Leontief.

  The latter table should be used in calculating the cumulated coefficients, i.e. the Leontief inverse.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 155. #577750

  I roinnt tíortha, áfach, féadfaidh scéimeanna slándála sóisialta seachas scéimeanna pinsin cúlchistí, dá ngairtear cistí idirghabhála, a charnadh.

  However, in some countries social security schemes other than pension schemes may accumulate reserves, known as buffer funds.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 156. #577772

  Déantar an t-ioncam ó infheistíocht ar theidlíochtaí carntha a thaifeadadh mar ioncam atá dáilte ar theaghlaigh ag an scéim.

  The investment income on accumulated entitlements is recorded as being distributed to households by the scheme.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 157. #577841

  I scéim ranníocaíochtaí sainithe bharúlach, cuirtear ranníocaíochtaí (ón bhfostaí agus ón bhfostóir araon) chun sochair cuntais aonair agus déantar iad a charnadh orthu.

  In a notional defined contribution scheme, contributions (both from employee and employer) are credited to, and accumulated on, individual accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 158. #577918

  Déantar an t-ioncam ó infheistíocht ar theidlíochtaí pinsin carntha a thaifeadadh mar ioncam atá dáilte ar theaghlaigh ag an gciste pinsin.

  The investment income on accumulated pension entitlements is also recorded as being distributed to households from the pension fund.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 159. #578151

  Ní chuirtear aon sócmhainní ná ranníocaíochtaí sóisialta carntha san áireamh chun glanteidlíochtaí d’aon chineál a thiomsú.

  No assets or accumulated social contributions are taken into account to compile any type of net entitlements.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 160. #579329

  Léiríonn méadú de réir a chéile ar mhargadhluach banna atá inchurtha i leith charnadh an úis fhabhraithe agus an úis athinfheistithe méadú ar an bpríomhshuim gan íoc, eadhon, méid na sócmhainne.

  The gradual increase in the market value of a bond that is attributable to the accumulation of accrued and reinvested interest reflects a growth in the principal outstanding, that is, in the size of the asset.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 161. #579370

  déantar íocaíocht chun caillteanais charntha, eisceachtúla nó sa todhchaí a chumhdach, nó a sholáthraítear chun críoch beartais phoiblí, a thaifeadadh mar aistriú caipitil.

  A payment to cover accumulated, exceptional or future losses, or provided for public policy purposes, is recorded as a capital transfer.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 162. #579399

  Cistítear iad ó chúlchistí carntha nó ó dhíolachán sócmhainní, a thaifeadtar mar aistarraingtí cothromais atá cothrom leis an difríocht idir íocaíocht agus ioncam fiontraíoch na tréimhse cuntasaíochta ábhartha.

  They are funded from accumulated reserves or sale of assets, and are recorded as withdrawal of equity equal to the difference between the payment and the entrepreneurial income of the relevant accounting period.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 163. #640383

  ciallaíonn “bailiúchán” tacar samplaí d’acmhainní géiniteacha a bailíodh agus faisnéis a bhaineann leo atá carntha agus stóráilte, bíodh sin i seilbh eintiteas poiblí nó príobháideach;

  ‘collection’ means a set of collected samples of genetic resources and related information that is accumulated and stored, whether held by public or private entities;

  Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 164. #658562

  arna charnadh in árthaí ina bhfuil fíon i ndiaidh coipthe, le linn stórála nó i ndiaidh cóireála údaraithe;

  accumulating in vessels containing wine after fermentation, during storage or after authorised treatment;

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 165. #667907

  Cuirfear an t-údarás buiséadach ar an eolas faoi mhéid na n-acmhainní carntha gach bliain le linn phróiseas pleanála an bhuiséid.

  The budgetary authority will be informed about the amount of the accomulated ressources every year during the planning process of the budget.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

 166. #695365

  Ar mhaithe le bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart carnadh barrachas mór buiséadach ag an Oifig a sheachaint.

  In the interest of sound financial management, the accumulation by the Office of significant budgetary surpluses should be avoided.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 167. #701319

  Dearfar agus déanfar fearais amhlaidh ionas go dteorainneofar scaoileadh gáis ag aon chéim oibríochta d'fhonn carnadh contúirteach gáis neamhdhóite san fhearas a sheachaint.

  Appliances shall be so designed and constructed that gas release at any state of operation is limited in order to avoid a dangerous accumulation of unburned gas in the appliance.

  Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/142/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 168. #716645

  Caiteachas (nó ioncam atá ligthe thar ceal) i ndáil le carnadh agus sealbhú stoc táirgí atá mar chuid lárnach de chlár slándála bia, a aithníodh i reachtaíocht náisiúnta.

  Expenditures (or revenue foregone) in relation to the accumulation and holding of stocks of products which form an integral part of a food security programme identified in national legislation.

  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 169. #717182

  An carnadh dá bhforáiltear i mír 5, ní bheidh feidhm aige maidir leis na táirgí atá liostaithe in Aguisín 7, Aguisín 10 agus Aguisín 11.

  The cumulation provided for in paragraph 5 shall not apply to the products listed in Appendices 7, 10 and 11.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 170. #717197

  Leis na cinntí sin sainaithneofar freisin na táirgí nach ceadmhach an carnadh dá bhforáiltear sa mhír seo a dhéanamh ina leith.

  Such decisions shall also identify the products for which cumulation provided for under this paragraph may not be permitted.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 171. #744563

  úsáid charntha feiste a bheartaigh an monaróir le hí a ionadú láithreach le feiste eile den chineál céanna.

  the accumulated use of a device that is intended by the manufacturer to be replaced immediately with another of the same type.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 172. #749919

  liosta de na láithreacha ina bhfuil níos mó ná 50 tona méadrach dramhaíola mearcair carntha chomh maith leis an méid dramhaíola mearcair i ngach láthair; agus

  a list of sites where more than 50 metric tonnes of mercury waste is accumulated as well as the amount of mercury waste at each site; and

  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 173. #750214

  Ar mhaithe le bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart carnadh barrachas mór buiséadach ag an Oifig a sheachaint.

  In the interest of sound financial management, the accumulation by the Office of significant budgetary surpluses should be avoided.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 174. #1107073

  Díbhinní a Measfar gur as Brabúis a Carnadh roimh Dháta Áirithe a Iocadh Iad. [EN]

  [GA] DIVIDENDS REGARDED AS PAID OUT OF PROFITS ACCUMULATED BEFORE GIVEN DATE

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 175. #1107089

  (1) D'ainneoin forálacha na míre roimhe seo, ní mheasfar díbhinn ná aon chuid de a bheith arna híoc as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí—

  (1) Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, a dividend shall not be regarded as paid to any extent out of profits accumulated before the relevant date—

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 176. #1223108

  —Más rud é de bhun forálacha aon uachta nó socraíochta go mbeidh ioncam ar bith ó aon chiste tar éis carnadh chun sochair do dhuine ar bith ar an teagmhas go slánóidh sé aois shonraithe éigin nó ag bpósfaidh sé agus, in aon bhliain mheasúnachta, nach mbeidh i méid comhshuimithe an ioncaim sin agus an ioncaim ó aon chiste eile faoi réir iontaobhas dá samhail i leith carnadh agus ioncaim iomláin an duine sin ó gach bunadh (dá ngairtear “an t-ioncam bliantúil comhshuimithe” anseo ina dhiaidh seo) ach amháin an méid a thabharfadh do phearsa aonair teideal chun díolúine iomlán ó cháin nó faoiseamh ó cháin a fháil, ansin, ar éileamh chuige sin a dhéanamh laistigh de shé bliana tar éis deireadh na bliana measúnachta inar tharla an teagmhas, beidh teideal ag an duine sin, ar an éileamh a chruthú sa tslí a fhorordaítear le Sceideal 4 agus mír IX de Sceideal 18, go n-aisíocfar leis ar chuntas na cánach a íocadh i leith an ioncaim i gcaitheamh na tréimhse carnaithe suim is comhionann leis an méid chomhshuimithe faoisimh a mbeadh teideal aige chuige dá mba ionann a ioncam iomlán ó gach bunadh in aghaidh gach bliana de na blianta ar leithligh sa tréimhse sin agus an t-ioncam bliantúil comhshuimithe don bhliain sin;

  —Where in pursuance of the provisions of any will or settlement any income arising from any fund is accumulated for the benefit of any person contingently on his attaining some specified age or marrying, and the aggregate amount in any year of assessment of that income and the income from any other fund subject to the like trusts for accumulation and of the total income of that person from all sources (hereinafter referred to as "the aggregate yearly income") is of such an amount only as would entitle an individual either to total exemption from tax or to relief from tax, that person shall, on making a claim for the purpose within six years after the end of the year of assessment in which the contingency happens, be entitled, on proof of the claim in manner prescribed by Schedule 4 and paragraph IX of Schedule 18, to have repaid to him on account of the tax which has been paid in respect of the income during the period of accumulation a sum equal to the aggregate amount of relief to which he would have been entitled if his total income from all sources for each of the several years of the said period had been equal to the aggregate yearly income for that year;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 177. #1231403

  Ar Aghaidh (SCEIDEAL 12 Díbhinní a Measfar gurb as Brabúis a Carnadh roimh dháta Áirithe a Iocadh Iad)

  Next (SCHEDULE 12) No. 6/1967:

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 178. #1231481

  (1) D'ainneoin forálacha mhír 1 ní mheasfar díbhinn ná aon chuid di a bheith arna híoc as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí—

  (1) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, a dividend shall not be regarded as paid to any extent out of profits accumulated before the relevant date—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 179. #1231547

  Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 12 Díbhinní a Measfar gurb as Brabúis a Carnadh roimh dháta Áirithe a Iocadh Iad)

  Previous (SCHEDULE 12)

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 180. #1271663

  le hiontaobhas nó le cumhacht chun ioncam a charnadh nó gan an t-iontaobhas nó an chumhacht sin, agus

  with or without a trust or power to accumulate income, and

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 181. #1308361

  (a) is ioncam é atá le carnadh nó is iníoctha de rogha na n-iontaobhaithe nó aon duine eile, cibé acu atá nó nach bhfuil cumhacht ag na hiontaobhaithe é a charnadh;

  ( a ) is income which is to be accumulated or which is payable at the discretion of the trustees or any other person, whether or not the trustees have power to accumulate it;

  Uimhir 16 de 1976: AN tACHT AIRGEADAIS, 1976

 182. #1327476

  “ciallaíonn ‘iontaobhas lánroghnach’ aon diúscairt a ndéantar dá bíthin, dá bua nó dá droim maoin a theachtadh ar iontaobhas chun ioncam nó cuid d'ioncam na maoine a charnadh nó aon diúscairt a ndéantar dá bíthin, dá bua nó dá droim maoin a theachtadh ar iontaobhas le hioncam nó caipiteal nó le cuid d'ioncam nó de chaipiteal na maoine a chur do shochar nó chun sochair, nó le cumhacht sin a chur do shochar nó chun sochair, d'aon duine nó daoine nó d'aon duine amháin nó níos mó de líon nó d'aicme daoine cibé acu de rogha na n-iontaobhaithe nó aon duine eile é agus d'ainneoin cumhacht a bheith ann an t-ioncam go léir nó aon chuid den ioncam a charnadh nó ioncam nó caipiteal nó cuid d'ioncam nó de chaipteal na maoine a bheith teoranta d'aon duine go ceann aon tréimhse ama seachas saol an duine sin agus chun críocha an mhínithe seo folaíonn ‘diúscairt’ aon diúscairt cibé acu trí ghníomhas nó trí uacht agus aon chúnant, comhaontú nó comhshocraíocht cibé acu le scríbhinn nó gan scríbhinn a rinneadh;”.

  "'discretionary trust' means any disposition whereby, or by virtue or in consequence of which, property is held on trust to accumulate the income or part of the income of the property, or any disposition whereby, or by virtue or in consequence of which, property is held on trust to apply, or with a power to apply, the income or capital or part of the income or capital of the property to or for the benefit of any person or persons or of any one or more of a number or of a class of persons whether at the discretion of trustees or any other person and notwithstanding that there may be a power to accumulate all or any part of the income or that the income or capital or part of the income or capital of the property is limited to any person for any period of time other than the life of such person and for the purposes of this definition 'disposition' includes any disposition whether by deed or will and any covenant, agreement or arrangement whether effected with or without writing;".

  Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977

 183. #1348329

  Leasú ar Sceideal 12 (díbhinní a measfar gurb as brabúis a carnadh roimh dháta áirithe a íocadh iad) a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967 .

  Amendment of Schedule 12 (dividends regarded as paid out of profits accumulated before given date) to Income Tax Act, 1967 .

  Uimhir 11 de 1979: AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

 184. #1413193

  ciallaíonn “iontaobhas lánroghnach” aon iontaobhas a ndéantar dá bhíthin, dá bhua nó dá dhroim maoin a theachtadh ar iontaobhas le hioncam nó le cuid d'ioncam na maoine a charnadh, nó aon iontaobhas a ndéantar dá bhíthin, dá bhua nó dá dhroim maoin (seachas maoin a bhfuil, de thuras na huaire, teideal tairbhiúil ag duine chuici ar leas seilbhe) a theachtadh ar iontaobhas le hioncam nó caipiteal nó le cuid d'ioncam nó de chaipiteal na maoine a chur chun sochair, nó le cumhacht sin a chur chun sochair, d'aon duine nó daoine nó d'aon duine amháin nó níos mó de líon nó d'aicme daoine cibé acu de rogha na n-iontaobhaithe nó aon duine eile é agus d'ainneoin cumhacht a bheith ann an t-ioncam go léir nó aon chuid den ioncam a charnadh;

  "discretionary trust" means any trust whereby, or by virtue or in consequence of which, property is held on trust to accumulate the income or part of the income of the property, or any trust whereby, or by virtue or in consequence of which, property (other than property to which for the time being a person is beneficially entitled for an interest in possession) is held on trust to apply, or with a power to apply, the income or capital or part of the income or capital of the property for the benefit of any person or persons or of any one or more of a number or of a class of persons whether at the discretion of trustees or any other person and notwithstanding that there may be a power to accumulate all or any part of the income;

  Uimhir 9 de 1984: AN tACHT AIRGEADAIS, 1984

 185. #1483940

  (c) a ndéantar nó a ndéanfar iad a charnadh, nó a infheistiú in urrúis inaistrithe, chun sochair do shealbhóirí aonad,

  ( c ) which are, or are to be, accumulated for the benefit of, or invested in transferable securities for the benefit of, unit holders,

  Uimhir 10 de 1989: AN tACHT AIRGEADAIS, 1989

 186. #1503310

  (c) a ndéantar nó a ndéanfar iad a charnadh, nó a infheistiú in aon mhaoin, chun sochair do shealbhóirí aonad,

  ( c ) which are or are to be accumulated for the benefit of, or invested in any property for the benefit of, unit holders,

  Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

 187. #1668235

  beidh am loingseoireachta de 90 lá ar a laghad carntha aige mar chuid den chlár oiliúna formheasta sin;

  have accumulated navigation time of at least 90 days as part of this approved training programme;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 188. #1668241

  beidh am loingseoireachta de 90 lá ar a laghad carntha aige mar chuid den chlár oiliúna formheasta sin.

  have accumulated navigation time of at least 90 days as part of that approved training programme.

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 189. #1668243

  beidh am loingseoireachta de 180 lá ar a laghad carntha aige agus é cáilithe chun bheith mar bhádóir lena linn;

  have accumulated navigation time of at least 180 days while qualified to serve as boatman;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 190. #1668245

  beidh am loingseoireachta 270 lá ar a laghad carntha aige mar chuid den chlár oiliúna formheasta sin.

  have accumulated navigation time of at least 270 days as part of this approved training programme.

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 191. #1668247

  beidh am loingseoireachta de 180 lá ar a laghad carntha aige agus é cáilithe chun a bheith mar bhádóir inniúil lena linn;

  have accumulated navigation time of at least 180 days while qualified to serve as able boatman;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 192. #1668249

  beidh am loingseoireachta 360 lá ar a laghad carntha aige mar chuid den chlár oiliúna formheasta sin;

  have accumulated navigation time of at least 360 days as part of this approved training programme;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 193. #1668256

  beidh am loingseoireachta 360 lá ar a laghad carntha aige, é faighte aige mar chuid den chlár oiliúna formheasta sin nó tar éis dó an clár sin a thabhairt chun críche.

  have accumulated navigation time of at least 360 days as part of this approved training programme or after completion thereof;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 194. #1668283

  beidh an t-am loingseoireachta seo a leanas carntha aige ar bord árthaigh agus GNL in úsáid ann mar bhreosla:

  have accumulated the following navigation time aboard a craft using LNG as fuel:

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 195. #1676523

  measúnú ar an úsáidtear, le CEIS, acmhainní de chuid bhuiséad ginearálta an Aontais ar bhealach maith, an slógtar leibhéal leordhóthanach de chaipiteal príobháideach, agus an ndéantar infheistíocht phríobháideach a charnadh isteach;

  an assessment of whether the EFSI consists of a good use of resources of the general budget of the Union, mobilises a sufficient level of private capital, and crowds-in private investment;

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 196. #1685461

  Ina theannta sin, ba cheart dóibh a bheith in ann glan-aistrithe a charnadh in imeacht na tréimhse ó 2021 go 2030.

  They should also be able to cumulate net removals over the period from 2021 to 2030.

  Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 197. #1697109

  an ráiteas maidir leis na hathruithe ar ghlansócmhainní ina mbeidh léargas ar na gluaiseachtaí i rith na bliana airgeadais i ndáil le cúlchistí agus torthaí carntha.

  the statement of changes in net assets presenting an overview of the movements during the financial year in reserves and accumulated results.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 198. #1740455

  Ó 2016 ar aghaidh, cuirfidh na híocaíochtaí sin ón mbuiséad de réir a chéile le dearlaic an Chiste agus ba cheart suim charntha EUR 8bn a bheith sa dearlaic sin faoi 2020.

  From 2016 onwards, these payments from the budget will gradually build up the endowment of the Fund and should reach an accumulated sum of EUR 8bn by 2020.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 199. #1787545

  Ba cheart feidhm a bheith ag féilire seacht mbliana i gcás risíochtaí neamhthuillmheacha urraithe eile chun an cumhdach iomlán a charnadh.

  For other secured NPEs a calendar of seven years should apply in order to build up full coverage.

  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 200. #1811286

  Nuair a bhainfidh gabhálacha carntha colgán Meánmhuirí 80 % den chuóta náisiúnta amach, cuirfidh na Ballstáit bhrataí sonraí maidir leis na gabhálacha ar aghaidh chuig an gCoimisiún ar bhonn seachtainiúil.

  When accumulated catches of Mediterranean swordfish have reached 80 % of the national quota, the flag Member States shall send data on catches to the Commission on a weekly basis.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 201. #1811353

  Ní údaróidh gach Ballstát na clibeanna sin a úsáid ach amháin chomh fada agus a bheidh líonta na ngabhálacha carntha laistigh den chuóta a leithdháileadh air.

  Each Member State shall only authorise the use of tags as long as the accumulated catch amounts are within the quota allocated to it.

  Rialachán (AE) 2019/1154 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don cholgán Meánmhuirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 202. #1812910

  Os a choinne sin, tá na gnéithe atá lasmuigh de raon feidhme an Rialacháin seo (e.g, coinníollacha chéim an charntha) faoi réir rialacha náisiúnta.

  On the contrary, the features which are outside the scope of this Regulation (e.g. accumulation phase conditions) are subject to national rules.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 203. #1813022

  Leis na ráthaíochtaí a sholáthraítear faoin rogha infheistíochta réamhshocraithe, ba cheart go gcumhdófaí ar a laghad na ranníocaíochtaí le linn chéim an charntha tar éis gach táille agus muirear a aisbhaint.

  Guarantees provided under the default investment option should at least cover the contributions during the accumulation phase after deduction of all fees and charges.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 204. #1813025

  Chun cost-éifeachtúlacht agus feidhmíocht leordhóthanach a áirithiú i gcás coigilteoirí TPPU, ba cheart na costais agus na táillí don TPPU Bunúsach a bheith teoranta do chéatadán seasta den chaipiteal carntha.

  In order to guarantee PEPP savers cost-efficiency and a sufficient performance, the costs and fees for the Basic PEPP should be limited to a fixed percentage of the accumulated capital.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 205. #1813123

  ina ndéantar foráil do charnadh caipitil fadtéarmach leis an gcuspóir sainráite ioncam a sholáthar tráth scoir agus lena ngabhann féidearthachtaí teoranta chun aistarraingt luath a dhéanamh roimh an tráth sin;

  provides for long-term capital accumulation with the explicit objective of providing income on retirement and with limited possibilities for early withdrawal before that time;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 206. #1813134

  ciallaíonn “céim an charntha” an tréimhse ina ndéantar sócmhainní a charnadh i gcuntas TPPU agus arb iondúil go leanann sé ar aghaidh go dtí go dtosóidh céim an dícharntha;

  ‘accumulation phase’ means the period during which assets are accumulated in a PEPP account and ordinarily runs until the decumulation phase starts;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 207. #1813181

  na coinníollacha a bhaineann le céim an charntha don fhochuntas a chomhfhreagraíonn do Bhallstát cónaithe an choigilteora TPPU amhail dá dtagraítear in Airteagal 47;

  the conditions related to the accumulation phase for the sub-account corresponding to the Member State of residence of the PEPP saver referred to in Article 47;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 208. #1813443

  tuairisc ar na coinníollacha do chéim an charntha, arna gcinneadh ag Ballstát cónaithe an choigilteora TPPU i gcomhréir le hAirteagal 47;

  a description of the conditions for the accumulation phase, as determined by the Member State of residence of the PEPP saver in accordance with Article 47;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 209. #1813596

  déanfar na sócmhainní a éagsúlú go cuí chun go seachnófar an spleáchas iomarcach ar aon sócmhainn, eisitheoir nó grúpa gnóthas ar leith agus carnadh riosca sa phunann ina hiomláine.

  the assets shall be properly diversified in such a way as to avoid excessive reliance on any particular asset, issuer or group of undertakings and accumulations of risk in the portfolio as a whole.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 210. #1813621

  Ní rachaidh na costais agus na táillí don TPPU Bunúsach thar 1 % den chaipiteal carntha in aghaidh na bliana.

  The costs and fees for the Basic PEPP shall not exceed 1 % of the accumulated capital per year.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 211. #1813640

  Déanfaidh na Ballstáit na coinníollacha a bhaineann le céim an charntha, i gcás na bhfochuntas náisiúnta, a chinneadh mura ndéanfar iad a shonrú sa Rialachán seo.

  The conditions related to the accumulation phase of the national sub-accounts shall be determined by Member States unless they are specified in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 212. #1813683

  Féadfaidh an coigilteoir TPPU an ceart a fheidhmiú chun soláthraithe a athrú le linn chéim an charntha agus le linn chéim an dícharntha den TPPU.

  The PEPP saver may exercise the right to switch providers during the accumulation phase and the decumulation phase of the PEPP.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 213. #1813833

  i ndáil le feidhmiú rianúil agus sláine na margaí airgeadais, méid nó suim iomlán chaipitil charntha an TPPU.

  in relation to the orderly functioning and integrity of financial markets, the size or the total amount of accumulated capital of the PEPP.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 214. #1832270

  Trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, socróidh an Coimisiún an tobhach barrachais ar leibhéal a bheidh ard go leor chun go seachnófar carnadh na gcainníochtaí dá dtagraítear i mír 1.

  The surplus levy shall be fixed by the Commission by means of implementing acts at a sufficiently high level in order to avoid the accumulation of quantities referred to in paragraph 1.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 215. #1834546

  arna charnadh in árthaí ina bhfuil fíon i ndiaidh coipthe, le linn stórála nó i ndiaidh cóireála údaraithe;

  accumulating in vessels containing wine after fermentation, during storage or after authorised treatment;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 216. #1841877

  arna charnadh in árthaí ina bhfuil fíon i ndiaidh coipthe, le linn stórála nó i ndiaidh cóireála údaraithe;

  accumulating in vessels containing wine after fermentation, during storage or after authorised treatment;

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 217. #1713792

  I gcásanna ina gcarnann an stoc carbóin thar níos mó na bliain amháin, is é an stoc measta in aghaidh an aonaid achair tar éis 20 bliain nó nuair a bhaineann an barr aibíocht amach, cibé acu is túisce, an luach a shannfar do CSA; agus

  In cases where the carbon stock accumulates over more than one year, the value attributed to CSA shall be the estimated stock per unit area after 20 years or when the crop reaches maturity, whichever the earlier;

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 218. #572994

  Déantar luach saothair, dá bhrí sin, a iontráil go barúlach i gcás fostaithe dá leithéidí agus é cothrom le suim na ranníocaíochtaí sóisialta a bhfuil gá leo ionas go n-urrófar na teidlíochtaí ar na sochair shóisialta a charnann siad.

  Remuneration is therefore imputed for such employees equal in value to the amount of social contributions that is needed to secure the entitlements to the social benefits that they accumulate.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 219. #1805117

  D’fhéadfadh éilleáin i dtáirgí leasacháin AE, amhail caidmiam, a bheith ina riosca do shláinte an duine, na n-ainmhithe nó na bplandaí nó an chomhshaoil de réir mar a charnann siad sa chomhshaol agus a théann siad isteach sa slabhra bia.

  Contaminants in EU fertilising products, such as cadmium, could pose a risk to human, animal or plant health, to safety or to the environment as they accumulate in the environment and enter the food chain.

  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 220. #280563

  (7) Agus caighdeáin astaíochta á leagan amach, tá sé tábhachtach go gcuirfí san áireamh na himpleachtaí do mhargaí agus d'iomaíochas déantóirí, na costais dhíreacha agus indíreacha a chuirtear ar ghnó agus na buntáistí a charntar ó thaobh nuálaíocht a spreagadh, cáilíocht an aeir a fheabhsú, costais sláinte a laghdú agus ionchas saoil a mhéadú, mar aon leis na himpleachtaí a bhaineann leis an tionchar foriomlán ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin.

  (7) In setting emissions standards it is important to take into account the implications for markets and manufacturers' competitiveness, the direct and indirect costs imposed on business and the benefits that accrue in terms of stimulating innovation, improving air quality, reducing health costs and increasing life expectancy, as well as the implications for the overall impact on carbon dioxide emissions.

  Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

 221. #941022

  (2) Féadfaidh an tAire fógra i scríbhinn do sheirbheáil ar únaer mhianaigh ar bith, go mbeidh aon charnadh no cruinniú iarmairte ag gabháil leis a bheidh ag doghadh no i riocht go n-adhnfadh sé uaidh féin, á cheangal air na nithe sin a luadhfar sa bhfógra san do dhéanamh laistigh den am a luadhfar amhlaidh chun a chur in áirithe, i gcás práinne, ná beidh aon lasracha ná dion-lonnradh ag teacht ón gcarnadh no ón gcruinniú san, no go mbeidh aon lasracha no dian-lonnradh bheidh ag teacht amhlaidh scáilithe ar fad no go leathrannach, le linn aon tréimhse dorchadais.

  (2) The Minister may serve on the owner of any mine in connection with which there is any accumulation or deposit of refuse which is burning or is liable to spontaneous combustion, a notice in writing requiring him, within the time specified in the notice, to take such measures as may be specified in the notice to secure that in the event of an emergency no flames or glare will be produced during any period of darkness by that accumulation or deposit or that any flames or glare so produced will be wholly or partially screened.

  Uimhir 21 de 1939: ACHT UM RÉAMHCHÚRAM IN AGHAIDH AER-RUATHAR, 1939

 222. #1697047

  Déanfar úis arna gcarnadh ar chuntas bainc sonrach an chiste iontaobhais de chuid an Aontais a infheistiú sa chiste iontaobhais de chuid an Aontais ach amháin má fhoráiltear dá mhalairt i gcomhaontú bunaidh an chiste iontaobhais de chuid an Aontais.

  Interests accumulated on the specific bank account of the Union trust fund shall be invested in the Union trust fund except where otherwise provided in the constitutive agreement of the Union trust fund.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 223. #1777205

  má léirítear san fhaisnéis arna cur ar fáil i gcomhréir le hIarscríbhinn 2 agus Iarscríbhinn 3 gurb ann do leorthoilleadh stórála thiomnaithe le haghaidh na dramhaíola ar fad atá carntha agus a charnfar le linn aistear beartaithe na loinge go dtí an chéad chalafort cuarda eile; nó

  the information provided in accordance with Annexes 2 and 3 shows that there is sufficient dedicated storage capacity for all waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage of the ship until the next port of call;

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 224. #1777206

  má léirítear san fhaisnéis atá ar fáil ar bord long atá lasmuigh de raon feidhme Threoir 2002/59/CE gurb ann do leorthoilleadh stórála thiomnaithe le haghaidh na dramhaíola ar fad atá carntha agus a charnfar le linn aistear beartaithe na loinge go dtí an chéad chalafort cuarda eile; nó

  the information available on board ships falling outside the scope of Directive 2002/59/EC shows that there is sufficient dedicated storage capacity for all waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage of the ship until the next port of call; or

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 225. #1777253

  D’ainneoin an díolúine a dheonú, ní fhéadfaidh long dul ar aghaidh go dtí an chéad chalafort cuarda eile murab ann do leorthoilleadh stórála thiomnaithe le haghaidh na dramhaíola ar fad atá carntha agus a charnfar le linn aistear beartaithe na loinge go dtí an chéad chalafort cuarda eile.

  Notwithstanding the exemption granted, a ship shall not proceed to the next port of call if there is insufficient dedicated storage capacity for all waste that has been accumulated and that will be accumulated during the intended voyage of the ship until the next port of call.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 226. #144095

  Folófar na hoibríochtaí seo a leanas sna rátaí atá leagtha amach sa Sceideal seo do dhístórasú, freastal ar charraeir ag carn nó i dteach stórais, gan marcanna, uimhreacha, meáchain nó méideanna a roghnú ná riocht ná cáilíocht a áireamh.

  The rates set out in this Schedule for unhousing shall cover the operations of tendering to carrier at pile or in warehouse, without selection of marks, numbers, weights or sizes or as to condition or quality.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 227. #181031

  Folófar na hoibríochtaí seo a leanas sna rátaí atá leagtha amach sa Sceideal seo do dhístórasú, freastal ar charraeir ag carn nó i dteach stórais, gan marcanna, uimhreacha, meáchain nó méideanna a roghnú ná riocht ná cáilíocht a áireamh.

  The rates set out in this Schedule for unhousing shall cover the operations of tendering to carrier at pile or in warehouse, without selection of marks, numbers, weights or sizes or as to condition or quality.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 228. #186159

  Ráta Glactha:- Freastal ar dhíluchtú (má shocraítear sin roimh ré), carraeireacht ó long go teach stórais, imréiteach Custam, ollmheá, meáchain a mharcáil, samplóireacht le haghaidh Custam, carn-sórtáil, tuairisceáin a chur ar fáil maidir le meáchain agus damáiste, briseadh amach d'ordú ceannaithe agus dístórasú, ach gan iad seo a leanas a áireamh-

  RECEIVING RATE Attendance at discharge (if arranged in advance), cartage from ship to warehouse, Customs clearance, weighing gross, marking weights, sampling for Customs, sorting to breaks, furnishing returns of weights and of damage, breaking out to merchants orders and unhousing, but excluding—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 229. #338414

  I gcás conartha arb éard atá ann carn de chearta agus d’oibleagáidí a bhféadfaí aicmiú a dhéanamh orthu mar chearta agus mar oibleagáidí a thagann faoi níos mó ná ceann amháin de na cineálacha conarthaí a shonraítear, ba cheart go gcinnfí an feidhmiú ar saintréith de chuid an chonartha é ag féachaint dá mheáchanlár.

  In the case of a contract consisting of a bundle of rights and obligations capable of being categorised as falling within more than one of the specified types of contract, the characteristic performance of the contract should be determined having regard to its centre of gravity.

  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)

 230. #730258

  Cánacha, táillí, tobhaigh nó muirir a bhaineann le stoc-chairn straitéiseacha, íocaíochtaí acmhainne agus slándáil fuinnimh; cánacha ar dháileadh gáis nádúrtha; costais tréigthe agus tobhaigh chun údaráis rialála fuinnimh nó oibreoirí margaidh agus oibreoirí córas a mhaoiniú.

  Taxes, fees, levies or charges relating to strategic stockpiles, capacity payments and energy security; taxes on natural gas distribution; stranded costs and levies on financing energy regulatory authorities or market and system operators.

  Rialachán (AE) 2016/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le staidreamh Eorpach i ndáil le praghsanna gáis nádúrtha agus leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2008/92/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 231. #784452

  (d) beidh an t-áitreabh suidhte san ionad san agus úsáidfar é sa tslí sin go mbeidh an tora déiríochta a dintar ann, no aon táthchoda no abhair a húsáidtear san obair sin, gan bheith nocht d'aon effluvium o aon dréin, linn camrachta, carn aoiligh, bó-theach, cró muc ná aon abhar eile truaillíochta, agus

  ( d ) the premises shall be situated in such a position and used in such a manner as to prevent the exposure of the dairy produce manufactured therein or any ingredients or materials used in the process of such manufacture to any effluvium from any drain, cesspool, manure heap, cow-house, pigstye or to other source of contamination, and

  Uimhir 58 de 1924: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA, 1924

 232. #828012

  (b) go bhfuil an t-áitreabh san ina leithéid sin d'áit agus go n-úsáidtear é ar a leithéid sin de shlí ná féadfaidh effluvium ar bith o aon dréin, linn chamrachta, carn salachair no abhar eile truaillíochta teacht ar fheoil úir ná ar scartach a hullamhuítear ann;

  ( b ) that such premises are situated in such a position and used in such a manner as to prevent the exposure of fresh meat and offals prepared therein to any effluvium from any drain, cesspool, refuse heap or other source of contamination;

  Uimhir 10 de 1930: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930

 233. #886553

  Na Togh-Ranna Ceanntair seo leanas:— Ard na gCreach, Ath Luain Thoir (Tuath), Achadh na Gréine, Carn, Caisleán Uí Dhálaigh, Duibhinis, Glasán, Cill Fhionnabhrach, Mount Temple, Mágh Droma, Muicineach, Nuachongbháil agus Tiobraid agus Bailecheanntar Ath Luain i gContae riaracháin na hIarmhidhe.

  The District Electoral Divisions of:—Ardnagragh, Athlone East Rural, Auburn, Carn, Castledaly, Doonis, Glassan, Killinure, Mount Temple, Moydrum, Muckanagh, Noughaval and Tubbrit and the Urban District of Athlone in the administrative County of Westmeath.

  Uimhir 5 de 1935: ACHT TOGHACHÁIN (DÁILCHEANNTAIR D'ATHCHÓIRIÚ), 1935

 234. #890863

  (e) go bhfuil an t-áitreabh san ina leithéid sin d'áit agus go n-úsáidtear é ar a leithéid sin de shlí ná féadfaidh effluvium ar bith o aon dréin, linn chamrachta, carn salachair no abhar eile truaillíochta teacht ar mhuca, ar chonablaigh no ar bhagún;

  ( e ) that such premises are situated in such position and used in such manner as to prevent the exposure of pigs, carcases or bacon to any effluvium from any drain, cesspool, refuse heap or other source of contamination;

  Uimhir 24 de 1935: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1935

 235. #1011905

  Ath an Chairn, Béal Ath hUbhla, an Baile Nua, An Charraig, Dún Galláin, Carragán Eide, Caislcán Uí Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, Cúil Chollainge, Coradh Ghlais, Mainistir Fhear Muighe (Tuath), Gleannamhair Thoir, Gleannamhair Thiar, Gort na Sceiche, Gort Rua, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Deighnín, Cill Aitche, Cill Uird, Cnoc Múirn, Liatruim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraighe;

  Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curraglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer, Kildinan, Killathy Kilworth, Knookmourne, Leitrim, R thcormack, Watergrasshill;

  Uimhir 31 de 1947: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1947

 236. #1085801

  (b) iomlán na n-aibhneacha agus na loch gona suainmheacháin uile agus faoi seach a shníos amach sa taoidechonair idir na pointí sin, agus an talamh a shileas siad; Toghroinn Thaoide “C” de Cheantar Chorcaighe. Na huiscí uile (ach amháin na coda fíoruisce dhíobh) atá i Límistéir Dhún Déide—Carn Uí Néid. Triúr.

  (b) the whole of the several rivers, lakes and their tributaries flowing into the tideway between the said points, and the land drained thereby;

  Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956

 237. #1085804

  (a) iomlán na farraige agus na taoide-chonaire feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Ceann an Bharraigh, contae Chorcaighe agus Dún Déide, contae Chorcaighe agus timpeall ar aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus Toghroinn Thaoide “D” de Cheantar Chorcaighe. Na huiscí uile (ach amháin na coda fíoruisce dhíobh) atá i Límistéir Charn Uí Néid—Corr Rubha.

  (a) the whole of the sea and the tideway along the coast between the following points, viz., Barry's Head, county Cork and Galley Head, county Cork and around any islands or rocks off the coast between the said points, and

  Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956

 238. #1085810

  (a) iomlán na farraige agus na taoide-chonaire feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Dún Déide, contae Chorcaighe agus Carn Uí Néid, contae Chorcaighe, agus timpeall ar aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

  (a) the whole of the sea and the tideway along the coast between the following points, viz., Mizen Head, county Cork and Crow Head, county Cork and around any islands or rocks off the coast between the said points, and (b) whole of the several rivers, lakes and their tributaries flowing into the tideway between the said points, and the land drained thereby.

  Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956

 239. #1085819

  (a) iomlán na farraige agus na taoide-chonaire feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Carn Uí Néid, contae Chorcaighe, agus Corr Rubha, contae Chorcaighe agus timpeall ar aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

  All the freshwater portions of the waters comprised in the Ballycotton Pier—Barry's Head Area All the freshwater portions of the waters comprised in the Barry's Head—Galley Head Area. Four. Three.

  Uimhir 28 de 1956: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1956

 240. #1116599

  (b) iomlán na n-aibhneacha agus na lochanna éagsúla agus a gcraobh-aibhneacha a ritheann amach sa sruth taoide idir na pointí sin, agus an talamh a shileann siad sin; Toghroinn Thaoide “C” de Cheantar Chorcaí. Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Dhún Téide —Carn Uí Néid. Triúr.

  (b) the whole of the several rivers, lakes and their tributaries flowing into the tideway between the said points, and the land drained thereby;

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 241. #1116602

  (a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Rinn an Bharraigh, contae Chorcaí, agus Dún Téide, contae Chorcaí, agus thart faoi aon oileáin agus carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus Toghroinn Thaoide “D” de Cheantar Chorcaí. Na huiscí go léir (ach amháin na codanna fíoruisce díobh) atá i Limistéar Charn Uí Néid-Corr Rubha. Triúr.

  (a) the whole of the sea and the tideway along the coast between the following points, viz., Barry's Head, County Cork and Galley Head, county Cork and around any islands or rocks off the coast between the said points, and

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 242. #1116606

  (a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoidefeadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Dún Téide, Contae Chorcaí, agus Carn Uí Néid, Contae Chorcaí agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

  The Mizen Head-Crow Head Area, namely— (a) the whole of the sea and the tideway along the coast between the following points, viz. Mizen Head, county Cork and Crow Head, county Cork and around any islands or rocks off the coast between the said points, and

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 243. #1116616

  (a) iomlán na farraige agus an tsrutha thaoide feadh an chósta idir na pointí seo a leanas, eadhon, Carn Uí Néid, contae Chorcaí, agus Corr Rubha, contae Chorcaí, agus thart faoi aon oileáin nó carraigeacha amach ón gcósta idir na pointí sin, agus

  The "E" Freshwater Electoral Division of the Cork District. All the freshwater portions of the waters comprised in the Ballycotton Pier—Barry's Head Area. Four

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 244. #1121229

  Áth an Chairn, Béal Átha hUbhla, an Baile Nua, an Charraig, Dún Gallúin, Carragán Éide, Caisleán Uí Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, Cúil Chollainge, Coradh Ghlais, Mainistir Fhear Maighe (Tuath), Gleannamhair Thoir, Gleannamhair Thiar, Gort na Sceiche, Gort Rua, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Deighnín, Cill Aithche, Cill Úird, Cnoc Múirne, Liatraim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraí;

  Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curraglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer, Kildinan, Killathy, Kilworth, Knockmourne, Leitrim, Rathcormack, Watergrasshill;

  Uimhir 33 de 1959: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1959

 245. #1142228

  Áth an Chairn, Béal Átha hUbhla, an Baile Nua, an Charraig, Dún Gallúin, Carragán Éide, Caisleán Uí Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, Cúil Chollainge, Coradh Ghlais, Mainistir Fhear Maighe (Tuath), Gleannamhair Thoir, Gleannamhair Thiar, Gort na Sceiche, an Gort Rua, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Deighnín, Cill Aithche, Cill Úird, Cnoc Múirne, Liatroim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraí, i sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maighe;

  Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curraglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer Kildinan, Killathy Kilworth, Knockmourne, Leitrim, Rathcormack, Watergrasshill, in the former Rural District of Fermoy;

  Uimhir 19 de 1961: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1961

 246. #1142277

  Anach Cuain, Baile an Teampaill, Bearna, an Carn Mór, Ceathrú an Bhrúnaigh, Baile an Chláir, na Forbacha, Gaillimh (Tuath), Inis Mór, Cill Chuimín, Cill Aininn, Lios Ceannanán, Magh Cuilinn, Orán Mór, Sailearna, Sliabh an Aonaigh, an Spidéal, Tulaigh Mhic Aodháin, i sean Tuathcheantar na Gaillimhe;

  Annaghdown, Ballintemple, Barna Carnmore, Carrowbrowne, Claregalway, Furbogh, Galway Rural, Inishmore, Kilcummin, Killannin, Liscananaun, Moycullen, Oranmore, Selerna, Slieveaneena, Spiddle, Tullokyne, in the former Rural District of Galway;

  Uimhir 19 de 1961: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1961

 247. #1247742

  Áth an Chairn, Baile Átha hÚlla, an Baile Nua, An Charraig, Dún Galláin, Carragán Éide, Caisleán Uí Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, Cúl Chollainge, Cora Ghlas, Mainistir Fhear Maighe (Tuath), Gleannamhair Thoir, Gleannamhair Thiar, Gort na Sceiche, Gort Rua, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Daighnín, Cill Aithche, Cill Uird, Cnoc Múirne, Liatroim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraí, i sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maighe;

  Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curraglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer, Kildinan, Killathy, Kilworth, Knockmourne, Leitrim, Rathcormack, Watergrasshill, in the former Rural District of Fermoy;

  Uimhir 3 de 1969: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1969

 248. #1247851

  Anach Cuain, Baile an Teampaill, Bearna, An Carn Mór, Ceathrú an Bhrúnaigh, Baile an Chláir, Na Forbacha, Gaillimh (Tuath), Inis Mór, Cill Chuimín, Cill Aininn, Magh Cuilinn, Orán Mór, Sailearna, Sliabh an Aonaigh, An Spidéal, Tulaigh Mhic Aodháin, i sean-Tuathcheantar na Gaillimhe;

  Annaghdown, Ballintemple, Barna, Carnmore, Carrowbrowne, Claregalway, Furbogh, Galway Rural, Inishmore, Kilcummin, Killannin, Moycullen, Oranmore, Selerna, Slieveaneena, Spiddle, Tullokyne, in the former Rural District of Galway;

  Uimhir 3 de 1969: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1969

 249. #1282871

  Áth an Chairn, Baile Átha hÚlla, An Baile Nua, An Charraig, Dún Galláin, Carragán Éide, Caisleán Ó Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, Cúl Chollainge, Cora Ghlas, Mainistir Fhear Maí (Tuath), Gleannúir Thoir, Gleannúir Thiar, Gort na Sceiche, Gort Rua, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Daighnín, Cill Aitche, Cill Uird, Cnoc Muirne, Liatroim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraí, i sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maí;

  The district electoral divisions of: Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curruglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer, Kildinan, Kilathy, Kilworth, Knockmourne, Leitrim, Rathcormack, Watergrasshill, in the former Rural District of Fermoy.

  Uimhir 7 de 1974: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1974

 250. #1282957

  Anach Cuain, Baile an Teampaill, Baile na Cúirte, Bearna, An Carn Mór, Ceathrú an Bhrúnaigh, Baile Chláir, Droichead an Chláirín, Na Forbacha, Gaillimh (Tuath), Inis Mór, Cill Chuimín, Cill Aininn, Maigh Cuilinn, Órán Mór, Sailearna, Sliabh an Aonaigh, An Spidéal, Sráidbhaile, Tulaigh Mhic Aodháin, i sean-Tuathcheantar na Gaillimhe;

  Annaghdown, Ballintemple, Ballynacourty, Barna, Carnmore, Carrowbrowne, Claregalway, Clarinbridge, Furbogh, Galway Rural, Irishmore, Kilcummin, Killannin, Moycullen, Oranmore, Selerna, Slieveaneena, Spiddle, Stradbally, Tullokyne, in the former Rural District of Galway;

  Uimhir 7 de 1974: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1974

 251. #1318193

  (c) aon substaint nimhiúil nó nimhithe nó aon bhaoite támhaithe a chur síos, is substaint nó baoite a mbeidh sé ceaptha dó, nó ar dóigh dó, éan fiáin nó mamach fiáin, in aon áit nó gar d'aon áit a luaitear i mír (b) den fho-alt seo, a dhíobháladh, nó a ghabháil a éascú, nó ar aon chrann, cuaille, carn nó déanmhas eile san áit sin nó gar dó.

  ( c ) lay any poisonous or poisoned substance or stupefying bait, being a substance or bait which is calculated or is likely to injure, or facilitate the capture of, a wild bird or a wild mammal, in, or in the vicinity of, any place mentioned in paragraph (b) of this subsection, or on any tree, pole, cairn or other structure in or in the vicinity of such place.

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 252. #1365412

  Áth an Chairn, Baile Átha hÚlla, an Baile Nua, an Charraig, Dún Galláin, Carragán Éide, Caisleán O Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, Cúl Chollainge, Cora Ghlas, Mainistir Fhear Maí (Tuath), Gleannúir Thoir, Gleannúir Thiar, Gort na Sceiche, Gort an Rú, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Daighnin, Cill Aithche, Cill Uird, Cnoc Muirne, Liatroim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraí, i sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maí;

  Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curraglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer, Kildinan, Killathy, Kilworth, Knockmourne, Leitrim, Rathcormack, Watergrasshill, in the former Rural District of Fermoy;

  Uimhir 17 de 1980: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1980

 253. #1365448

  Ard Mhálanna, Baile Lifín, Inis na nÉanlaithe, Bun Cranncha (Tuath), Droim na Bearta, Carn Domhnach, Carrthaigh, an Teampall Maol, Cill Mhic an Tréin, Cúil Dabhcha, Díseart Eigne, Dún Damh, Fathain, Gleann Ó gCanann, Gleann Daoile, Gleann Tóchair, an Caisleán Nua, na hUillí, Inis Cuileantraí, Cill Doire, Cill Aodha, Málainn, Mínteach, Bun an Phobail, an Baile Nua, Carraig Mhic Uidhilín, an tSráid, Ard an Chrainn, Tuar Móin, an Caiseal Bán, i sean-Tuathcheantar Inis Eoghain;

  Ardmalin, Ballyliffin, Birdstown, Buncrana Rural, Burt, Carndonagh, Carthage, Castlecary, Castleforward, Culdaff, Desertegny, Dunaff, Fahan, Glenagannon, Gleneely, Glentogher, Greencastle, lilies, Inch Island, Kilderry, Killea, Malin, Mintiaghs, Moville, Newtown Cunningham, Redcastle, Straid, Three Trees, Turmone, Whitecastle, in the former Rural District of Inishowen;

  Uimhir 17 de 1980: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1980

 254. #1407496

  Áth an Chairn, Baile Átha hÚlla, an Baile Nua, an Charraig, Dún Galláin, Carragán Éide, Caisleán O Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, Cúl Chollainge, Cora Ghlas, Mainistir Fhear Maí (Tuath), Gleannúir Thoir, Gleannúir Thiar, Gort na Sceiche, Gort an Rú, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Daighnin, Cill Aithche, Cill Uird, Cnoc Muirne, Liatroim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraí, i sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maí;

  Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curraglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer, Kildinan, Killathy, Kilworth, Knockmourne, Leitrim, Rathcormack, Watergrasshill, in the former Rural District of Fermoy;

  Uimhir 36 de 1983: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1983

 255. #1407531

  Ard Mhálanna, Baile Lifín, Inis na nÉanlaithe, Bun Cranncha (Tuath), Droim na Bearta, Carn Domhnach, Carrthaigh, an Teampall Maol, Cill Mhic an Tréin, Cúil Dabhcha, Díseart Éigne, Dún Damh, Fathain, Gleann Ó gCanann, Gleann Daoile, Gleann Tóchair, an Caisleán Nua, na hUillí, Inis Cuileantraí, Cill Doire, Cill Aodha, Málainn, Mínteach, Bun an Phobail, an Baile Nua, Carraig Mhic Uidhilín, an tSráid, Ard an Chrainn, Tuar Móin, an Caiseal Bán, i sean-Tuathcheantar Inis Eoghain;

  Ardmalin, Ballyliffin, Birdstown, Buncrana Rural, Burt, Carndonagh, Carthage, Castlecary, Castleforward, Culdaff, Desertegny, Dunaff, Fahan, Glenagannon, Gleneely, Glentogher, Greeneastle, Illies, Inch Island, Kilderry, Killea, Malin, Mintiaghs, Moville, Newtown Cunningham, Redcastle, Straid, Three Trees, Turmone, Whitecastle, in the former Rural District of Inishowen;

  Uimhir 36 de 1983: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1983

 256. #1465957

  —(1) Más dóigh leis an Aire gur chóir déanamh amhlaidh chun sábháilteacht aerárthaí, nó loingseoireacht shábháilte éifeachtach aerárthaí, a áirithiú, féadfaidh sé le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, toirmeasc a chur nó rialáil a dhéanamh ar aon talamh, is talamh atá i gcomharsanacht aeradróim nó atá faoi aer-rian, a úsáid mar charn fuílligh nó le haghaidh aon chríche eile ar dóigh di líon mór éan a tharraingt chuig an gceantar.

  —(1) The Minister, after consultation with the Minister for the Environment, may, if, in his opinion, it is in the interests of ensuring the safety of aircraft or the safe and efficient navigation thereof, by order prohibit or regulate the use of any land, which is situate in the vicinity of an aerodrome or which lies under an airpath, as a refuse tip or for any other purpose which is likely to attract a large number of birds into the area.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 257. #1521686

  Áth an Chairn, Baile Átha hÚlla, an Baile Nua, an Charraig, Dún Galláin, Carragán Éide, Caisleán Ó Liatháin, Baile Chaisleáin an Róistigh, Cúl Chollainge, Cora Ghlas, Mainistir Fhear Maí (Tuath), Gleannúir Thoir, Gleannúir Thiar, Gort na Sceiche, Gort an Rú, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Daighnin, Cill Aithche, Cill Uird, Cnoc Muirne, Liatroim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraí, i sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maí;

  Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curraglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer, Kildinan, Killathy, Kilworth, Knockmoume, Leitrim, Rathcormack, Watergrasshill, in the former Rural District of Fermoy;

  Uimhir 36 de 1990: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1990

 258. #1521717

  Ard Mhálanna, Baile Lifín, Inis na nÉanlaithe, Bun Cranncha (Tuath), Droim na Bearta, Carn Domhnach, Carrthaigh, an Teampall Maol, Cill Mhic an Tréin, Cúil Dabhcha, Díseart Éigne, Dún Damh, Fathain, Gleann Ó gCanann, Gleann Daoile, Gleann Tóchair, an Caisleán Nua, na hUillí, Inis Cuileantraí, Cill Doire, Cill Aodha, Málainn, Mínteach, Bun an Phobail, an Baile Nua, Carraig Mhic Uidhilín, an tSráid, Ard an Chrainn, Tuar Móin, an Caiseal Bán, i sean-Tuathcheantar Inis Eoghain;

  Ardmalin, Ballyliffin, Birdstown, Buncrana Rural, Burt, Carndonagh, Carthage, Castlecary, Castleforward, Culdaff, Desertegny, Dunaff, Fahan, Glenagannon, Gleneely, Glentogher, Greencastle, Illies, Inch Island, Kilderry, Killea, Malin, Mintiaghs, Moville, Newtown Cunningham, Redcastle, Straid, Three Trees, Turmone, Whitecastle, in the former Rural District of Inishowen;

  Uimhir 36 de 1990: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1990

 259. #1535082

  Na Toghranna Ceantair seo a leanas: Ármhach, Loch na Féinne, Cill na Seanrátha, Baile an Mhuilinn, Corrach Fionn, Greallach, Cill Connaidh, Béal Tairbirt Uirbeach, Ard Odhbha, Carn, Baile na bhFraochán, Drom Cárthach, An Dúgharraí, Lios an Uabhair, Baile Mhic Shamhráin, Béal Átha Conaill, An Bábhún Buí, Teampall an Phoirt, Beann Bhreac, Tigh Pheadair an Bhóthair, Tír Cáine, Muileann an Iarainn, Cill Náile, Doire na Neannta, Dún Mhac Íomhair, An Damhshraith, Doire Leathan, Tuaim, Cill na Laighneach, Eisceach, Taobh Bán, Screabach, Loch Damhain, Cnoc Brúsa, Drom Carbháin, Corr, Cros Domhnaigh agus Coillidh Caoin.

  The District Electoral Divisions of Arvagh, Springfield, Killashandra, Milltown, Carrafin, Grilly, Kilconny, Belturbet Urban, Ardue, Carn, Bilberry, Diamond, Doogary, Lissanover, Ballymagauran, Ballyconnell, Bawnboy, Templeport, Benbrack, Pedara Vohers, Tircahan, Swanlinbar, Kinawley, Derrynananta, Dunmakeever, Dowra, Derrylahan, Tuam, Killinagh, Eskey, Teebane, Scrabby, Loughdawan, Bruce Hall, Drumcarban, Corr, Crossdoney and Killykeen.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 260. #1543109

  Áth an Chairn, Baile Átha hÚlla, an Baile Nua, An Charraig, Dún Galláin, Carragán Éide, Caisleán Ó Liatháin, Baile Chaisleán an Róistigh, Cúl Chollainge, Cora Ghlas, Mainistir Fhear Maí (Tuath), Gleannúir Thoir, Gleannúir Thiar, Gort na Sceiche, Gort an Rú, Coill na Corra, Cill Cumair, Cill Daighnín, Cill Aithche, Cill Uird, Cnoc Muirne, Liatroim, Ráth Chormaic, Cnocán na Biolraí, i sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maí;

  Aghern, Ballyhooly, Ballynoe, Carrig, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castletownroche, Coole, Curraglass, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Gortnaskehy, Gortroe, Kilcor, Kilcummer, Kildinan, Killathy, Kilworth, Knockmourne, Leitrim, Rathcormack, Watergrasshill, in the former Rural District of Fermoy;

  Uimhir 19 de 1998: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 1998

 261. #1543142

  Ard Mhálanna, Baile Lifín, Inis na nÉanlaithe, Bun Cranncha (Tuath), Droim na Bearta, Carn Domhnach, Carrthaigh, an Teampall Maol, Cill Mhic an Tréin, Cúil Dabhcha, Díseart Éigne, Dún Damh, Fathain, Gleann Ó gCanann, Gleann Daoile, Gleann Tóchair, an Caisleán Nua, na hUillí, Inis Cuileantraí, Cill Doire, Cill Aodha, Málainn, Mínteach, Bun an Phobail, an Baile Nua, Carraig Mhic Uidhilín, an tSráid, Ard an Chrainn, Tuar Móin, an Caiseal Bán, i sean-Tuathcheantar Inis Eoghain;

  Ardmalin, Ballyliffin, Birdstown, Buncrana Rural, Burt, Carndonagh, Carthage, Castlecary, Castleforward, Culdaff, Desertegny, Dunaff, Fahan, Glenagannon, Gleneely, Glentogher, Greencastle, Illies, Inch Island, Kilderry, Killea, Malin, Mintiaghs, Moville, Newtown Cunningham, Redcastle, Straid, Three Trees, Turmone, Whitecastle, in the former Rural District of Inishowen;

  Uimhir 19 de 1998: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ) (UIMH. 2), 1998

 262. #1800591

  I dtaca le gach leibhéal dearbhúcháin, is ceart a bheith ag gach táirge TFC, seirbhís TFC nó próiseas TFC tacar feidhmeanna slándála, mar a shonraítear sa scéim, lena bhféadfaí an méid seo a leanas a áireamh: foirmíocht shlán ach a mbaintear an táirge as an mbosca, cód sínithe, maolú slán ar uasghrádú agus ar dhúshaothrú, agus coimircí iomlána i dtaca le cruach nó carn.

  For all assurance levels, the ICT product, ICT service or ICT process should contain a number of secure functions, as specified by the scheme, which may include: a secure out-of-the-box configuration, a signed code, secure update and exploit mitigations and full stack or heap memory protections.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 263. #1808435

  Is féidir le stoc-chairn POPanna atá imithe i léig nó atá á mbainistiú go míchúramach an comhshaol agus sláinte an duine a chur i mbaol mór de dheasca éilliú na hithreach agus an screamhuisce mar shampla.

  Obsolete or carelessly managed stockpiles of POPs may seriously endanger the environment and human health through, for instance, contamination of soil and ground water.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 264. #1808475

  Chuige sin, ba cheart do na Ballstáit tuairisciú go tráthrialta, i bhfoirm chaighdeánaithe, don Ghníomhaireacht, go háirithe maidir le fardail scaoilte, maidir le stoc-chairn ar tugadh fógra fúthu agus maidir le substaintí srianta a mhonarú agus a chur ar an margadh.

  To that end, Member States should report regularly, in standardised form, to the Agency, in particular as regards release inventories, notified stockpiles and the manufacturing and placing on the market of restricted substances.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 265. #1808517

  ciallaíonn “stoc-charn” substaintí, meascáin nó earraí atá carnaithe ag an sealbhóir agus atá comhdhéanta d'aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I nó in II nó ina bhfuil aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I nó II.

  ‘stockpile’ means substances, mixtures or articles accumulated by the holder that consist of or contain any substance listed in Annex I or II.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 266. #1808547

  Déanfaidh sealbhóir stoc-chairn, arb éard atá ann nó ina bhfuil aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I nó II, nach bhfuil aon úsáid ceadaithe ina leith, an stoc-charn sin a bhainistiú amhail is gur dramhaíl é agus i gcomhréir le hAirteagal 7.

  The holder of a stockpile, which consists of or contains any substance listed in Annex I or II, for which no use is permitted, shall manage that stockpile as waste and in accordance with Article 7.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 267. #289783

  7.f. Níor cheart go ligfeadh aon chomhalta foirne do chur i gcrích a thascanna/dá chinnteoireacht meathlú sa mhéid go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr, inter alia, tuirse, carnadh tuirse, easpa codlata, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasa.

  7.f. No crew member must allow their task achievement/decision making to deteriorate to the extent that flight safety is endangered because of the effects of fatigue, taking into account, inter alia, fatigue accumulation, sleep deprivation, number of sectors flown, night duties or time zone changes.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 268. #291649

  (53) D'fhonn an obair agus an taithí a carnadh faoi Threoir 67/548/CEE a chur san áireamh go hiomlán, lena n-áirítear aicmiú agus lipéadú substaintí sonracha atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 67/548/CEE, ba cheart na haicmithe comhchuibhithe go léir atá ann cheana a aistriú ina n-aicmithe comhchuibhithe nua ag baint úsáid as na critéir nua.

  (53) In order to take full account of the work and experience accumulated under Directive 67/548/EEC, including the classification and labelling of specific substances listed in Annex I of Directive 67/548/EEC, all existing harmonised classifications should be converted into new harmonised classifications using the new criteria.

  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

 269. #309565

  (c) tá na méideanna carntha atá le bailíochtú laistigh dá gcuótaí nó laistigh de theorainneacha gach bliana bainistíochta, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, na cuótaí aonair arna gcionroinnt ar shoithí gabhála nó ar ghaistí, agus

  (c) the accumulated amounts to be validated are within their quotas or catch limits of each management year, including, where appropriate, individual quotas allocated to catching vessels or traps, and

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 270. #309581

  3. Ní údarófar clibeanna a úsáid ach amháin nuair atá méideanna carntha na ngabhálacha laistigh de chuótaí nó de theorainneacha gabhála na mBallstát do ghach bliain bainistíochta, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, na cuótaí aonair arna gcionroinnt ar shoithí gabhála nó ar ghaistí.

  3. The use of tags shall be authorised only when the accumulated catch amounts are within Member States’ quotas or catch limits for each management year, including, where appropriate, individual quotas allocated to catching vessels or traps.

  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle

 271. #312883

  Mar thoradh ar an ngéarchéim airgeadais, tá léiriú faighte ar easnaimh mhóra sa mhaoirseacht airgeadais, ar theip uirthi forbairtí dochracha ar an macraileibhéal a thuar agus carnadh rioscaí iomarcacha laistigh den chóras airgeadais a chosc.

  The financial crisis has revealed important shortcomings in financial supervision, which has failed to anticipate adverse macro-prudential developments and to prevent the accumulation of excessive risks within the financial system.

  Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 272. #350491

  Más rud é, maidir leis na saincheisteanna rialála dá dtagraítear i mír 1, go bhfuil eisceachtaí de réir bhrí Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 nó Airteagal 36(4) de Threoir 2009/73/CE, san áireamh iontu, ní dhéanfar na spriocamanna dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus na spriocamanna dá bhforáiltear sna forálacha sin a charnadh.

  Where the regulatory issues referred to in paragraph 1 include exemptions within the meaning of Article 17 of Regulation (EC) No 714/2009 or Article 36 of Directive 2009/73/EC, the deadlines provided for in this Regulation shall not be cumulated with the deadlines provided for in those provisions.

  Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

 273. #465036

  ACHT DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL MAIDIR LE hÚSÁID GÁS AISFISCEACH, NIMHIÚIL NÓ EILE I gCOGADH, MAR AON LE MODHANNA BAICTÉAREOLAÍOCHA COGAÍOCHTA, A THOIRMEASC, ARNA DHÉANAMH SA GHINÉIV AN 17 MEITHEAMH 1925; DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE TOIRMEASC AR FHORBAIRT, TÁIRGEADH AGUS STOC-CHARNADH ARM BAICTÉAREOLAÍOCH (BITHEOLAÍOCH) AGUS TOCSAINE AGUS MAIDIR LENA nDÍOTHÚ, ARNA DHÉANAMH IN WASHINGTON, I LONDAIN AGUS I MOSCÓ AN 10 AIBREÁN 1972; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE PROTOCOL FOR THE PROHIBITION OF THE USE IN WAR OF ASPHYXIATING, POISONOUS OR OTHER GASES, AND OF BACTERIOLOGICAL METHODS OF WARFARE, DONE AT GENEVA ON 17 JUNE 1925; TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, DONE AT WASHINGTON, LONDON AND MOSCOW ON 10 APRIL 1972; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011

 274. #465046

  (a) gondéanfaidh an duine gníomhaí miocróbach nó gníomhaí bitheolaíoch eile nó tocsain (cibé bunadh nó modh táirgthe atá leis nó léi) a stoc-charnadh, a fháil, a shealbhú nó a choinneáil nó é nó í a aistriú chuig duine eile, agus

  (a) the person stockpiles, acquires, possesses or retains or transfers to another person a microbial or other biological agent, or toxin (whatever its origin or method of production), and

  AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011

 275. #465076

  8.—In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, i gcás go ndearna duine gníomhaí miocróbach nó gníomhaí bitheolaíoch eile nó tocsain (cibé bunadh nó modh táirgthe atá leis nó léi) a stoc-charnadh, a fháil, a shealbhú nó a choinneáil, nó é nó í a aistriú chuig duine eile, nó gur fhéach an duine leis an gcéanna a dhéanamh, ar gníomhaí nó tocsain é nó í de shórt agus i gcainníocht a fhágfaidh go bhfuil sé réasúnach a mheas go ndearnadh é nó í a fhorbairt nó a tháirgeadh, nó go mbeartaítear é nó í a úsáid, chun críche naimhdí—

  8.—In proceedings for an offence under this Act, where a person has stockpiled, acquired, possessed or retained or transferred to another person, or attempted to stockpile, acquire, possess or retain or transfer to another person, a microbial or other biological agent, or toxin (whatever its origin or method of production), of such a type and in such a quantity that it is reasonable to conclude that it has been developed or produced or is intended to be used for a hostile purpose—

  AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011

 276. #507528

  Thairis sin, sna Ballstáit a dhéanann barrachais móra a charnadh ó thaobh na gcuntas reatha de, ba cheart go mbeadh sé mar aidhm sna beartais, bearta a shainaithint agus a chur chun feidhme, ar bearta iad lena gcabhraítear a n-éileamh intíre agus a bpoiteainseal fáis a neartú.

  Furthermore, in Member States that accumulate large current-account surpluses, policies should aim to identify and implement measures that help strengthen their domestic demand and growth potential.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 277. #507579

  D’fhéadfadh sé go mbeadh difríocht idir an measúnú a dhéantar ar na Ballstáit ina léirítear easnaimh mhóra sa chuntas reatha agus an measúnú a dhéantar ar na Ballstáit a bhfuil barrachas mór á charnadh sa chuntas reatha acu.

  The assessment of Member States showing large current-account deficits may differ from that of Member States that accumulate large current-account surpluses.

  Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú

 278. #521625

  2. Féadfar cion beag, nach mó ná 5 % de ghlanluach agus de ghlanlíon iomlán carntha na monaí atá ceaptha lena gcur i gcúrsaíocht a d’eisigh Ballstát, gan ach na blianta sin a bhfuil glaneisiúint dhearfach acu a chur san áireamh, a chur ar an margadh ar luach atá níos airde ná an aghaidhluach má dhéanann cáilíocht speisialta an mhona, pacáistíocht speisialta nó aon seirbhísí breise a chuirtear ar fáil údar maith a thabhairt leis sin.

  2. A minor proportion, not exceeding 5 % of the cumulated total net value and volume of circulation coins issued by a Member State, taking into account only years with positive net issuance, may be put on the market above face value if justified by the special quality of the coin, a special packaging or any additional services provided.

  Rialachán (AE) Uimh. 651/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le monaí euro a eisiúint

 279. #521633

  (a) 0,1 % de ghlanlíon iomlán carntha na monaí 2 euro a chuireann gach Ballstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu i gcúrsaíocht go dtí tús na bliana roimh bhliain eisiúna an mhona comórtha;

  (a) 0,1 % of the cumulated total net number of 2-euro coins put into circulation by all Member States whose currency is the euro up to the beginning of the year preceding the year of issuance of the commemorative coin;

  Rialachán (AE) Uimh. 651/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le monaí euro a eisiúint

 280. #521634

  féadfar an uasteorainn sin a ardú go 2,0 % de ghlanlíon iomlán carntha na monaí 2 euro de gach Ballstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu más ábhar a bhfuil aithne amuigh air agus an-siombalachas ag baint leis a bheidh á chomóradh, agus sa chás sin, staonfaidh an Ballstát eisiúna de mhona comórtha eile a eisiúint faoi réir na huasteorann ardaithe sin sna ceithre bliana ina dhiaidh sin agus míneoidh sé na cúiseanna atá aige leis an uasteorainn ardaithe a roghnú;

  this ceiling may be raised to 2,0 % of the cumulated total net number of 2-euro coins of all Member States whose currency is the euro if a widely recognised and highly symbolic subject is commemorated, in which case the issuing Member State shall refrain from launching another commemorative coin issue using the raised ceiling during the subsequent four years and shall set out the reasons for choosing the raised ceiling;

  Rialachán (AE) Uimh. 651/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le monaí euro a eisiúint

 281. #562116

  na rialacha maidir le tionscnamh a bhaineann le carnadh réigiúnach, de réir bhrí Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93, a chomhlíonadh, nó féachaint lena gcomhlíonadh, má thairbhíonn an tír de;

  comply with or ensure compliance with the rules of origin in respect of regional cumulation, within the meaning of Regulation (EEC) No 2454/93, if the country benefits therefrom;

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 282. #563575

  Ba cheart do "Fís 2020" meicníochtaí a aithint chun comhordú a dhéanamh le beartais eile de chuid an AE, amhail an beartas Comhtháthaithe, d’fhonn tionchar iolraitheach acmhainní an Aontais a mhéadú más féidir, luas a chur faoi dhul chun cinn i dtreo Limistéir Taighde Eorpaigh aontaithe, agus an baol a mhaolú go bhféadfaí cistiúchán difriúil ón AE a charnadh le haghaidh aon ghníomhaíocht amháin.

  "Horizon 2020" should identify coordination mechanisms with other EU policies, such as Cohesion policy, with a view to potentially increasing the multiplier effect of Union resources, speeding up progress towards a unified European Research Area, and mitigating the potential risk of accumulation of different EU funding for a single action.

  Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead

 283. #573169

  aistrithe a chuireann an rialtas ginearálta chuig corparáidí neamhairgeadais agus samhailchorparáidí neamhairgeadais chun caillteanais a carnadh thar roinnt blianta airgeadais a chumhdach, nó chun caillteanais eisceachtúla i ngeall ar thosca nach bhfuil smacht ag an ngnóthas orthu a chumhdach, a thaifeadtar mar aistrithe caipitil eile (D.99);

  transfers made by general government to non-financial corporations and quasi-corporations to cover losses accumulated over several financial years, or exceptional losses due to factors outside the control of the enterprise, which are recorded as other capital transfers (D.99);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 284. #573170

  cealú na bhfiach arna dtabhú ag aonaid táirgthe i leith an rialtais (mar shampla, mar gheall ar airleacain a thug gníomhaireacht rialtais do ghnóthas neamhairgeadais ag a bhfuil caillteanais trádála carntha thar roinnt blianta airgeadais).

  the cancellation of debts which producer units have incurred towards the government (resulting, for example, from loans advanced by a government agency to a non-financial enterprise which has accumulated trading losses over several financial years).

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 285. #573225

  Is é an difríocht idir an t-aghaidhluach agus an praghas a íoctar nuair a eisítear an ionstraim (i.e. an lascaine) an t-ús is iníoctha le linn shaolré an bhille a thomhas. Níl gnóthachan sealúchais i gceist leis an méadú ar luach bille i ngeall ar charnadh úis fhabhraithe ós rud é gur méadú ar an bpríomhshuim gan íoc is cúis leis seachas athrú ar phraghas na sócmhainne.

  The difference between the face value and the price paid at the time of issue (i.e. the discount) is a measure of the interest payable over the life of the bill. The increase in the value of a bill due to the accumulation of accrued interest does not constitute a holding gain because it is due to an increase in the principal outstanding and not a change in the price of the asset.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 286. #573807

  aistrithe ón rialtas ginearálta chuig gnóthais neamhairgeadais corparáideacha agus samhailchorparáideacha chun caillteanais a carnadh thar roinnt blianta airgeadais a chumhdach, nó chun caillteanais eisceachtúla mar gheall ar chúiseanna nach bhfuil neart ag an ngnóthas orthu a chumhdach (fiú amháin i gcás instealladh caipitil);

  transfers from general government to non-financial corporate and quasi-corporate enterprises to cover losses accumulated over several financial years or exceptional losses from causes beyond the control of the enterprise (even in the case of a capital injection);

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 287. #573999

  Má tá sé i gceist, áfach, go gcumhdóidh an oibríocht caillteanais charntha nó caillteanas thar cuimse, nó má dhéantar í i gcomhthéacs caillteanas marthanach, agus aicmítear an oibríocht mar idirbheart neamhairgeadais — aistriú caipitil nó aistriú reatha.

  However, if the operation is intended to cover accumulated losses or an exceptionally large loss, or is made in the context of persistent losses, then the operation is classified as a non-financial transaction — a capital transfer or a current transfer.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 288. #574917

  Ar an dóigh sin, leis an méadú de réir a chéile ar mhargadhluach urrúis fiachais fhadtéarmaigh atá incurtha i leith charnadh an úis athinfheistithe fhabhraithe, léirítear fás ar an bpríomhshuim gan íoc — is é sin, ar mhéid na sócmhainne.

  Thus the gradual increase in the market value of a long-term debt security that is attributable to the accumulation of accrued reinvested interest reflects a growth in the principal outstanding — that is, in the size of the asset.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 289. #574920

  Athraíonn urrúis fiachais ó thaobh cáilíochta de le himeacht aimsire de réir mar a thagann siad in aibíocht agus tá sé fíor-riachtanach a aithint nach ionann méadú ar a luachanna i ngeall ar charnadh úis fhabhraithe agus athruithe ar phraghsanna agus nach gcruthaíonn siad gnóthachain sealúchais.

  Debt securities change qualitatively over time as they approach maturity and it is essential to recognise that increases in their values due to the accumulation of accrued interest are not price changes and do not generate holding gains.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 290. #574959

  Is comhlánú ar sheicheamh na gcuntas é an clár comhardaithe, agus taispeánann sé an éifeacht deiridh a bhíonn ag na hiontrálacha sa chuntas táirgeachta, sna cuntais dáilte agus úsáide ioncaim agus sna cuntais charntha ar stoc rachmais geilleagair.

  The balance sheet completes the sequence of accounts, showing the ultimate effect of the entries in the production, distribution and use of income, and accumulation accounts on the stock of wealth of an economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 291. #575050

  Taifeadtar sócmhainní seasta ag praghsanna an mhargaidh más féidir (nó ag bunphraghsanna i gcás táirgeadh féinchuntais sócmhainní nua), nó, murar féidir, ag praghsanna na gceannaitheoirí an tráth a bhfaightear mar éadáil iad laghdaithe trí ídiú carntha an chaipitil sheasta.

  Fixed assets are recorded at market prices if possible (or basic prices in the case of own-account production of new assets) or, if not possible, then at purchasers' prices at acquisition reduced by the accumulated consumption of fixed capital.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 292. #575052

  Déantar taiscéalaíocht agus meastóireacht mianraí (catagóir AN.1172) a luacháil ar bhonn na suimeanna carntha arna n-íoc le haonaid institiúideacha eile a bhfuil an taiscéalaíocht agus an mheastóireacht á ndéanamh acu, nó ar bhonn na gcostas arna dtabhú i leith taiscéalaíochta arna déanamh ar bhonn féinchuntais.

  Mineral exploration and evaluation (category AN.1172) are valued either on the basis of the accumulated amounts paid to other institutional units conducting the exploration and evaluation, or on the basis of the costs incurred for exploration undertaken on own-account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 293. #575116

  Cuirfear na difríochtaí idir scaireanna liostaithe agus scaireanna neamhliostaithe, go háirithe a leachtacht, san áireamh sna meastacháin sin, áfach, agus déanfar an glanfhiúchas arna charnadh thar shaolré na corparáide agus a brainse gnó a chur san áireamh freisin.

  However, these estimates will take into account differences between listed and unlisted shares, notably their liquidity and consider the net worth accumulated over the life of the corporation and its branch of business.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 294. #575171

  Déantar stoic na n-earraí marthanacha tomhaltais arna sealbhú ag teaghlaigh mar thomhaltóirí deiridh — trealamh iompair (AN.1131) agus innealra agus trealamh eile (AN.1139) — a luacháil ag praghasanna an mhargaidh san ítim le meabhrú, i bhfoirm atá glan ó na muirir choibhéiseacha charntha le haghaidh ídiú an chaipitil sheasta.

  The stocks of consumer durables held by households as final consumers — transport equipment (AN.1131) and other machinery and equipment (AN.1139) — are valued at market prices in the memorandum item, net of the equivalent accumulated charges for consumption of fixed capital.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 295. #575177

  Ba cheart an chionmhaireacht atá inchurtha i leith earnáil na dteaghlach (S.14) mar thomhaltóirí deiridh a thaifeadadh san ítim le meabhrú, i bhfoirm atá glan ó na muirir choibhéiseacha charntha le haghaidh ídiú an chaipitil sheasta.

  The proportion attributed to the households sector (S.14) as final consumers should be recorded in the memorandum item, net of the equivalent accumulated charges for consumption of fixed capital.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 296. #575244

  Déantar an t-ioncam nach n-úsáidtear go díreach le haghaidh tomhaltais chríochnaithigh a nochtadh san ítim chomhardaithe, "coigilt", ítim a thugtar ar aghaidh chuig na cuntais charntha mar an chéad iontráil ar thaobh na n-acmhainní den chuntas caipitil;

  The income not directly used for final consumption is revealed in the balancing item saving, which is taken forward to the accumulation accounts as the first entry on the resources side of the capital account;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 297. #575439

  Is éard a thaifeadtar sa chuntas athruithe ar an gclár comhardaithe na hathruithe ar luach na sócmhainní agus na ndliteanas le linn na tréimhse cuntasaíochta agus déantar comhiomlánú ar na suimeanna taifeadta sna cuntais charntha éagsúla, i.e. athrú ar ghlanfhiúchas i ngeall ar choigilt agus aistrithe caipitil, athrú ar ghlanfhiúchas i ngeall ar athruithe eile ar mhéid na sócmhainní agus athrú ar ghlanfhiúchas i ngeall ar ghnóthachain/caillteanais ainmniúla sealúchais.

  The changes in balance sheet account records changes in the value of assets and liabilities in the course of the accounting period and aggregates the amounts recorded in the various accumulation accounts, i.e. change in net worth due to saving and capital transfers, change in net worth due to other volume changes in assets and change in net worth due to nominal holding gains and losses.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 298. #575484

  Is é is cúis leis an easpa sócmhainní táirgthe sna cuntais charntha agus sna cláir chomhardaithe don chuid eile den domhan an gnás go gcruthaítear aonad institiúideach barúlach, agus go meastar go bhfuil sócmhainn airgeadais faighte mar éadáil ag an gcuid eile den domhan — agus a mhalairt i gcás sócmhainní atá sealbhaithe i ngeilleagair eile ag na haonaid chónaitheacha.

  The absence of produced assets in the accumulation accounts and balance sheets of the rest of the world is due to the convention whereby a notional institutional unit is created, the rest of the world being deemed to have acquired a financial asset — and vice versa for assets held in other economies by resident units.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 299. #577776

  Ní chuirtear gnóthachain agus caillteanais sealúchais a ghintear mar thoradh ar na teidlíochtaí carntha a infheistiú san áireamh in ioncam ó infheistíocht ach déantar iad a thaifeadadh mar athruithe eile i ngeall ar athluachálacha.

  Holding gains and losses generated by the investment of the cumulated entitlements are not included in investment income but are recorded as other changes due to revaluations.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 300. #577843

  Nuair a théann duine ar scor, déantar an t-iarmhéid carntha a thiontú go blianacht trí fhoirmle éigin atá bunaithe, i measc fachtóirí eile, ar thomhas d’ionchas saoil, agus déantar é a athbhreithniú gach bliain chun tomhas an chaighdeáin mhaireachtála a léiriú.

  At retirement, the accumulated balance is converted into an annuity through a formula, based, among other factors, on a measure of life expectancy, and is revised annually to catch up with a measure of the standard of living.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 301. #577922

  Ní chuirtear gnóthachain sealúchais agus caillteanais sealúchais a ghintear mar thoradh ar na teidlíochtaí pinsean carntha a infheistiú san áireamh san ioncam ó infheistíocht ach déantar iad a thaifeadadh mar athruithe eile i ngeall ar athluachálacha.

  Holding gains and losses generated by the investment of the cumulated pension entitlements are not included in investment income but are recorded as other changes due to revaluations.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 302. #578239

  cuntas seachtrach na n-ioncam príomha agus tánaisteach (V.II) ina gcuimsítear cúiteamh d’fhostaithe, ioncam ó mhaoin agus ioncam ó infheistíocht, agus aistrithe reatha amhail aistrithe pearsanta (lena n-áirítear seoltáin oibrithe) agus cúnamh idirnáisiúnta; (c) na cuntais sheachtracha charntha (V.III), mar atá: (1) cuntas caipitil (V.III.1), ina dtaispeántar aistrithe caipitil agus éadálacha lúide diúscairtí sócmhainní neamhtháirgthe neamhairgeadais; (2) cuntas airgeadais (V.III.2), ina dtaispeántar idirbhearta sócmhainní airgeadais agus dliteanas airgeadais; (3) cuntas athruithe eile ar mhéid na sócmhainní (V.III.3.1), ina dtaispeántar urghabhálacha neamhchúitithe etc.; (4) cuntas athluachála (V.III.3.2), ina dtaispeántar gnóthachain ainmniúla agus caillteanais ainmniúla sealúchais;

  revaluation account (V.III.3.2), showing nominal holding gains and losses;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 303. #583586

  tá le "ioncam cuimsitheach carntha eile" an bhrí atá leis faoin gCaighdeán Cuntasaíochta Idirnáisiúnta (CCI) 1, de réir mar is infheidhme faoi Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002;

  "accumulated other comprehensive income" has the same meaning as under International Accounting Standard (IAS) 1, as applicable under Regulation (EC) No 1606/2002;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 304. #583603

  ciallaíonn "cúlchistí eile" cúlchistí de réir bhrí an chreata cuntasaíochta is infheidhme nach foláir a nochtadh faoin gcaighdeán cuntasaíochta is infheidhme, cé is moite d'aon mhéideanna ar áireamh cheana féin in ioncam cuimsitheach carntha eile nó i dtuilleamh coimeádta;

  "other reserves" means reserves within the meaning of the applicable accounting framework that are required to be disclosed under the applicable accounting standard, excluding any amounts already included in accumulated other comprehensive income or retained earnings;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 305. #642275

  Is é ról BERS faireachán a dhéanamh ar charnadh riosca sistéamach san Aontas i bhfianaise na faisnéise a bhfuil rochtain uirthi ag iniúchóirí reachtúla agus ag gnólachtaí iniúchóireachta d'institiúidí airgeadais tábhachtacha, d'fhéadfadh a dtaithí a bheith ina cabhair do BERS ina chuid oibre.

  The role of the ESRB is to monitor the build-up of systemic risk in the Union. Given the information that statutory auditors and audit firms of systemically important financial institutions have access to, their experience could help the ESRB in its work.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 306. #642768

  na rioscaí a éiríonn as iniúchóir reachtúil nó gnólacht iniúchóireachta easnaimh cháilíochta a chur faoi deara go rímhinic, lena n-áirítear easnaimh chórasacha i líonra an ghnólachta iniúchóireachta a d'fhéadfadh a bheith ina gcionsiocair le gnólacht iniúchóireachta ar bith a scor, as briseadh i soláthar seirbhísí iniúchóireachta reachtúla cibé acu in earnáil shonrach nó thar earnálacha éagsúla, as carnadh rioscaí breise maidir le heasnaimh iniúchóireachta agus an tionchar a bheadh acu sin ar chobhsaíocht fhoriomlán na hearnála airgeadais;

  the risks arising from high incidence of quality deficiencies of a statutory auditor or an audit firm, including systematic deficiencies within an audit firm network, which may lead to the demise of any audit firm, the disruption in the provision of statutory audit services whether in a specific sector or across sectors, the further accumulation of risk of audit deficiencies and the impact on the overall stability of the financial sector;

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 307. #680480

  I gcás ina bhfuil freagracht airgeadais ar Bhallstáit de bhun an Rialacháin seo, ba cheart é bheith de chumhacht ag an gCoimisiún, ceachtar acu, ranníocaíochtaí an Bhallstáit lena mbaineann a charnadh sula gcuirfidh sé i bhfeidhm an caiteachas ábhartha, nó an caiteachas ábhartha a chur chun feidhme ar dtús agus aisíocaíocht a fháil ón mBallstát dá éis sin.

  Where Member States have financial responsibility pursuant to this Regulation, the Union should be able to either accumulate the contributions of the Member State concerned first before implementing the relevant expenditure or implement the relevant expenditure first and be reimbursed by the Member State concerned after.

  Rialachán (AE) Uimh. 912/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 lúil 2014 lena mbunaítear creat chun freagracht airgeadais a bhainistiú atá nasctha le binsí socraithe díospóidí idir infheisteoir agus stát arna mbunú le comhaontuithe idirnáisiúnta ar páirtí iontu an tAontas Eorpach

 308. #701320

  Fearais atá beartaithe lena n-úsáid i spásanna agus i seomraí laistigh, dearfar agus déanfar iad chun go gcoscfar scaoileadh gáis neamhdhóite i ngach cás a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le carnadh contúirteach gáis neamhdhóite i spásanna agus seomraí den sórt sin.

  Appliances intended to be used in indoor spaces and rooms shall be so designed and constructed as to prevent the release of unburned gas in all situations which could lead to a dangerous accumulation of unburned gas in such spaces and rooms.

  Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/142/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 309. #717092

  AGUISÍN 10: Táirgí a mbeidh feidhm ag na forálacha carntha dá dtagraítear in Airteagal 2(2) agus Airteagal 6(1) agus (2) den Iarscríbhinn seo maidir leo tar éis an 1 Deireadh Fómhair 2015 agus nach mbeidh feidhm ag Airteagail 6(5), 6(9) agus 6(12) maidir leo.

  APPENDIX 10: Products for which the cumulation provisions referred to in Article 2(2) and Article 6(1) and (2) of this Annex apply after 1 October 2015 and to which the provisions of Article 6(5), (9) and (12) of this Annex shall not be applicable

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 310. #717183

  An carnadh dá bhforáiltear i mír 5, ní bheidh feidhm aige maidir leis na táirgí atá liostaithe in Aguisín 8 ach i gcás inar cuireadh deireadh leis na taraifí atá ar na táirgí sin faoi chuimsiúCTFC.

  The cumulation provided for in paragraph 5 shall apply to the products listed in Appendix 8 only when the tariffs on those products in the framework of the TDCA have been eliminated.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 311. #717188

  Ní fhéadfar an carnadh dá bhforáiltear i mír 5 a chur i bhfeidhm ach i gcás ina bhfuil stádas táirgí tionscnaimh ag na hábhair ón Afraic Theas arna n-úsáid de thoradh cur i bhfeidhm rialacha tionscnaimh arb ionann iad agus na rialacha atá leagtha amach san Iarscríbhinn seo.

  The cumulation provided for in paragraph 5 may be applied only where the South African materials used have acquired the status of originating products through the application of rules of origin identical to those set out in this Annex.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 312. #717189

  Ní fhéadfar an carnadh dá bhforáiltear i mír 9 agus mír 10 a chur i bhfeidhm ach trí rialacha a chur i bhfeidhm arb ionann iad agus na rialacha atá leagtha amach san Iarscríbhinn seo.

  The cumulation provided for in paragraphs 9 and 10 may be applied only through the application of rules of origin identical to those set out in this Annex.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 313. #718887

  Táirgí a mbeidh feidhm ag na forálacha carntha dá dtagraítear in Airteagal 2(2), Airteagal 6(1) agus (2) den Iarscríbhinn seo ina leith tar éis an 1 Deireadh Fómhair 2015 agus nach mbeidh feidhm ag Airteagal 6(5), (9) agus (12) den Iarscríbhinn seo ina leith

  Products for which the cumulation provisions referred to in Article 2(2) and Article 6(1) and (2) of this Annex apply after 1 October 2015 and to which the provisions of Article 6(5), (9) and (12) of this Annex shall not be applicable

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 314. #792977

  —(1) I gcás teangmhas den tsórt dá dtagartar in alt 25 (alt le n-a ndeontar faoiseamh o cháin ar scór ioncuim a carnadh fé iontaobhaisí) den Income Tax Act, 1918, do theacht sa bhliain dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1922, no in aon bhliain cháinmheasa ina dhiaidh sin, léireofar an t-alt san, agus beidh éifeacht aige, fé is dá ndintí na focail “within six years after the end of the year of assessment” do chur isteach ann in ionad na bhfocal “within three years after the end of the year of assessment” atá anois ann.

  —(1) Section 25 (which grants relief from tax in respect of income accumulated under trusts) of the Income Tax Act, 1918, shall, in the ease of such a contingency as is referred to in that section happening in the year beginning on the 6th day of April, 1922, or in any subsequent year of assessment be construed and have effect as if the words "within six years after the end of the year of assessment" were inserted therein in lieu of the words "within three years after the end of the year of assessment" now contained therein.

  Uimhir 28 de 1925: ACHT AIRGID, 1925

 315. #991906

  (c) rátaí (dá ngairmtear rátaí seirbhíse san Acht seo) i leith loingsiú, díloingsiú, tarloingsiú, stórasú, gníomhú mar choimeádaithe stórais, calaíocht, cranáiste, glacadh, calú, athchalú, carnadh, teachú, meáchan, tomhas, cúipéireacht, sampláil, dícharnadh, dítheachú, dílódáil, iompar, tiomluadh, lódáil, deisiú, caomhnadh, faire, seachadadh nó aon obair nó seirbhís eile a déanfar maidir le hearraí.

  ( c ) rates (in this Act referred to as service rates) in respect of shipping, unshipping, transhipping warehousing, acting as warehouse keepers, wharfage, cranage, receiving, landing, re-landing, piling, housing, weighing, measuring, coopering, sampling, unpiling, unhousing, unloading, carrying, conveying, loading, repairing, protecting, watching, delivery or any other work done or service rendered in relation to goods.

  Uimhir 9 de 1946: AN tACHT CUANTA, 1946

 316. #1073446

  —(1) Má tharlann, i ndáil le haon mheilt, criathrú, nó próis eile as a dtagann deannach, go n-éalóidh isteach in aon tseomra oibre an oiread sin agus an saghas sin deannaigh gur baol go bpléascfaidh sé ar é d'adhaint, déanfar gach beart is féidir chun an pléascadh sin a chosc tríd an ngléasra a húsáidtear sa phróis d'iamh isteach agus tríd an deannach a thabhairt chun siúil nó gan ligint dó carnadh, agus trí ábhair adhainte a choimeád amach nó trína n-iamh isteach go héifeachtúil.

  —(1) Where, in connection with any grinding, sieving, or other process giving rise to dust, there may escape into any work-room dust of such a character and to such an extent as to be liable to explode on ignition, all practicable steps shall be taken to prevent such an explosion by enclosure of the plant used in the process, and by removal or prevention of accumulation of the dust, and by exclusion or effective enclosure of possible sources of ignition.

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 317. #1106511

  —(1) Má tharlaíonn, an 19ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis, go dtiocfaidh duine a bheidh ag gabháil do thrádáil arb éard í féin nó cuid di déileála i scaireanna nó infheistíochtaí eile chun teideal a bheith aige chun díbhinne ó shealbhán scaireanna d'aicme lena mbaineann an t-alt seo agus is scaireanna a díoladh leis nó a eisíodh chuige nó a fuair sé ar shlí eile an dáta oibritheach nó dá éis agus tráth nach mó ná sé bliana roimh an dáta a thiocfaidh an díbhinn chun bheith iníoctha, agus go n-íocfar aon chuid den díbhinn as brabúis a carnadh roimh an dáta a fuarthas na scaireanna amhlaidh, ansin, má bhíonn na scaireanna sin, nó na scaireanna sin maraon le—

  —(1) Where, on or after the 19th day of June, 1958, a person engaged in carrying on a trade which consists of or comprises dealings in shares or other investments becomes entitled to receive a dividend on a holding of shares of a class to which this section applies, being shares sold or issued to him or otherwise acquired by him on or after the operative date and not more than six years before the date on which the dividend becomes payable, and the dividend is to any extent paid out of profits accumulated before the date on which the shares were so acquired, then, if those shares, or those shares together with—

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 318. #1106519

  comhionann le, nó níos mó ná, deich faoin gcéad de na scaireanna den aicme sin a eisíodh, cuirfear glanmhéid na díbhinne a fuarthas as na scaireanna sa sealbhán i gcuntas, a mhéid sin di a íocadh as brabúis a carnadh sula bhfuarthas na scaireanna, nuair a bheifear ag ríomh, chun críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim, brabús nó gnóchain nó caillteanas na trádála fé is dá mb'fháltas trádála é nár íocadh cáin ina leith.

  amount to ten per cent or more of the issued shares of that class, the net amount of the dividend received on the shares in the holding shall, to the said extent to which it was paid out of profits accumulated before the shares were acquired, be brought into account in computing for the purposes of the Income Tax Acts the profits or gains or losses of the trade as if it were a trading receipt which had not borne tax.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 319. #1106527

  comhionann le, nó níos mó ná, deich faoin gcéad de na scaireanna den aicme sin a eisíodh, ní bhainfidh an díolúine leis an díbhinn méid ar comhréir leis an gcuid den díbhinn a íocadh as brabúis a carnadh roimh an dáta a fuarthas na scaireanna:

  amount to ten per cent or more of the issued shares of that class, the exemption shall, to an extent proportionate to the said extent to which the dividend is paid out of profits accumulated before the date on which the shares were acquired, not apply to the dividend:

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 320. #1106538

  (6) Beidh éifeacht ag forálacha an Tríú Sceidil a ghabhann leis an Acht seo chun a dhéanamh amach a n-áireofar gur as brabúis a carnadh roimh dháta áirithe a íocadh aon chuid de dhíbhinn.

  (6) The provisions of the Third Schedule to this Act shall have effect for the purpose of ascertaining whether a dividend is to be regarded as paid to any extent out of profits accumulated before a given date.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 321. #1107076

  (1) Faoi réir forálacha na céad mhíre ina dhiaidh seo, measfar, chun críocha ailt 51 den Acht seo agus an Sceidil seo, gur as brabúis a carnadh roimh dháta áirithe (dá ngairtear an dáta iomchuí anseo feasta sa Sceideal seo) a íocadh go hiomlán díbhinn—

  (1) Subject to the provisions of the next following paragraph, a dividend shall be regarded for the purposes of section 51 of this Act and of this Schedule as paid wholly out of profits accumulated before a given date (hereafter in this Schedule referred to as the relevant date)—

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 322. #1107084

  (2) Faoi réir a bhfuil anseo roimhe seo, i gcás ina mbeidh, ag féachaint do mhír 3 den Sceideal seo, cuid éigin as brabúis na cuideachta sa tréimhse sin dar tosach an dáta iomchuí ar fáil, chun an díbhinn a íoc ach gur mó ná an chuid sin de na brabúis an méid iomlán a dáileadh ag íoc na glan-díbhinne ar na scaireanna uile den aicme a bheidh i gceist, measfar, chun na gcríocha sin, an díbhinn a bheith arna híoc, a mhéid is comhionann leis an gcomhréir idir an mbreis sin agus an méid iomlán sin, as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí.

  (2) Subject as aforesaid, where, out of such profits of the company as arose in the said period beginning with the relevant date, some part is, having regard to paragraph 3 of this Schedule, available for payment of the dividend but the total amount distributed in payment of the net dividend on all the shares of the class in question exceeds the said part of the profits, the dividend shall be regarded for the said purposes as paid out of profits accumulated before the relevant date to an extent which is the same as the proportion which the excess bears to the said total amount.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 323. #1107110

  (5) I gcás ina mbeidh sé le cinneadh ag na Coimisinéirí Speisialta, faoi fho-mhír (2) den mhír seo, cé mhéid ba cheart a chur de leataobh chun díbhinní a íoc ar scaireanna d'aon aicme, agus go mbeifear tar éis a áireamh faoin Sceideal seo gur as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí a íocadh aon chuid de dhíbhinní ar scaireanna den aicme sin, féadfaidh na Coimisinéirí Speisialta aird a thabhairt air sin agus laghdú dá réir a dhéanamh ar an méid a bheidh le cur de leataobh amhlaidh.

  (5) Where under subparagraph (2) of this paragraph it falls to the Special Commissioners to determine what should be set aside for payment of dividends on shares of any class, and dividends on shares of that class have been treated under this Schedule as paid to any extent out of profits accumulated before the relevant date, the Special Commissioners may take that fact into account and reduce the amount to be so set aside accordingly.

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 324. #1137768

  (ii) atá, nó ar dealraitheach dó a theacht chun bheith, díobhálach don tsláinte nó do thaitneamhachtaí na comharsanachta de dheasca a ghráinniúlachta nó é a bheith ligthe i bhfaillí nó dheasca bruscar, truflais nó ábhar neamhshláintiúil a chaitheamh nó a charnadh ann, nó

  (ii) which is or is likely to become injurious to health or to the amenities of the neighbourhood by reason of its objectionable or neglected condition or by reason of the deposit or collection thereon of debris, rubbish or insanitary material, or

  Uimhir 3 de 1961: AN tACHT UM LÁITHREÁIN TRÉIGTHE, 1961

 325. #1201926

  —(1) Beidh de dhualgas ar úinéir agus ar bhainisteoir gach mianaigh cibé bearta is gá a dhéanamh, maidir le haon oibreacháin atá á seoladh nó a bheartaítear a sheoladh sa mhianach i gcomharsanacht na farraige, locha nó abhann nó aon lear eile dromchla-uisce (cibé acu go nádúrtha nó go saorga a carnadh é), chun a fháil amach cad é tiús iomlán na sraitheanna atá idir na hoibreacháin agus an dromchla-uisce.

  —(1) It shall be the duty both of the owner and of the manager of every mine to take, with respect to any workings carried on or proposed to be carried on in the mine in the vicinity of the sea, a lake or river or any other body of surface water (whether accumulated naturally or artificially) such steps as may be necessary for ascertaining the total thickness of the strata lying between the workings and the surface water.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 326. #1206029

  (4) Ní áireofar íocaíocht as caipiteal na maoine iontaobhais mar íocaíocht chun críche fho-alt (3) den alt seo ach amháin i gcás ina mbeidh iontaobhas nó cumhacht chun ioncam a charnadh mar bhreis le caipiteal na maoine iontaobhais agus ansin feadh na méide sin amháin nach rachaidh méid na híocaíochta thar méid an ioncaim a bheidh carnaithe go dtí dáta na híocaíochta sin.

  (4) A payment out of the capital of the trust property shall not be treated as a payment for the purpose of subsection (3) of this section save where there is a trust or power to accumulate income as an addition to the capital of the trust property and then only to the extent to which the payment does not exceed the amount of income accumulated to the date of such payment.

  Uimhir 22 de 1965: AN tACHT AIRGEADAIS, 1965

 327. #1231468

  (1) Faoi réir forálacha na céad mhíre ina dhiaidh seo, measfar, chun críocha alt 371 agus an Sceidil seo, gurb as brabúis a carnadh roimh dháta áirithe (dá ngairtear an dáta iomchuí anseo feasta sa Sceideal seo) a íocadh go hiomlán díbhinn—

  (1) Subject to the provisions of the next following paragraph a dividend shall be regarded for the purposes of section 371 and of this Schedule as paid wholly out of profits accumulated before a given date (hereafter in this Schedule referred to as the relevant date)—

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 328. #1231476

  (2) Faoi réir a bhfuil anseo roimhe seo, i gcás ina mbeidh, ag féachaint do mhír (3), cuid éigin as brabúis na cuideachta sa tréimhse sin dar thosach an dáta iomchuí ar fáil chun an díbhinn a íoc ach gur mó ná an chuid sin de na brabúis an méid iomlán a dáileadh ag íoc na glan-díbhinne ar na scaireanna uile den saghas a bheidh i gceist, measfar, chun na gcríocha sin, an díbhinn a bheith arna híoc, a mhéid is comhionann leis an gcomhréir idir an mbreis sin agus an méid iomlán sin, as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí.

  (2) Subject as aforesaid, where, out of such profits of the company as arose in the said period beginning with the relevant date, some part is, having regard to paragraph 3, available for payment of the dividend but the total amount distributed in payment of the net dividend on all the shares of the class in question exceeds the said part of the profits, the dividend shall be regarded for the said purposes as paid out of profits accumulated before the relevant date to an extent which is the same as the proportion which the excess bears to the said total amount.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 329. #1231502

  (5) I gcás ina mbeidh sé le cinneadh ag na Coimisinéirí Speisialta, faoi fhomhír (2), cé méid ba cheart a chur de leataobh chun díbhinní a íoc ar scaireanna d'aon saghas, agus go mbeifear tar éis a mheas faoin Sceideal seo gurb as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí a íocadh aon chuid de dhíbhinní ar scaireanna den saghas sin, féadfaidh na Coimisinéirí Speisialta aird a thabhairt air sin agus laghdú dá réir a dhéanamh ar an méid a bheidh le cur de leataobh amhlaidh.

  (5) Where under subparagraph (2) it falls to the Special Commissioners to determine what should be set aside for payment of dividends on shares of any class, and dividends on shares of that class have been treated under this Schedule as paid to any extent out of profits accumulated before the relevant date, the Special Commissioners may take that fact into account and reduce the amount to be so set aside accordingly.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 330. #1271675

  Ar choinníoll nach n-áireofar íocaíocht as caipiteal na maoine mar íocaíocht chun críocha an fho-ailt seo ach amháin sa chás ina bhfuil iontaobhas nó cumhacht ann chun ioncam a charnadh mar bhreis leis an maoin agus nach n-áireofar ansin féin é ach amháin a mhéid nach mó an íocaíocht ná an mhéid ioncaim a carnadh anuas go dtí dáta na híocaíochta sin.

  Provided that a payment out of the capital of the property shall not be treated as a payment for the purposes of this subsection save where there is a trust or power to accumulate income as an addition to the property and then only to the extent to which the payment does not exceed the amount of income accumulated to the date of such payment.

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 331. #1294420

  ciallaíonn “iontaobhas lánroghnach” aon diúscairt a ndéantar dá bíthin, dá bua nó dá droim maoin a theachtadh ar iontaobhas le ioncam nó caipiteal nó le cuid d'ioncam nó de chaipiteal na maoine a chur chun sochair, nó le cumhacht sin a chur chun sochair, d'aon duine nó daoine nó d'aon duine amháin nó níos mó de líon nó d'aicme daoine cibé acu de rogha na n-iontaobhaithe nó aon duine eile é agus d'ainneoin cumhacht a bheith ann an t-ioncam go léir nó aon chuid den ioncam a charnadh agus chun críocha an mhínithe seo folaíonn “diúscairt” aon diúscairt cibé acu trí ghníomhas nó trí uacht agus aon chúnant, comhaontú nó comhshocraíocht cibé acu le scríbhinn nó gan scríbhinn a rinneadh;

  "discretionary trust" means any disposition whereby, or by virtue or in consequence of which, property is held on trust to apply, or with a power to apply, the income or capital or part of the income or capital of the property for the benefit of any person or persons or of any one or more of a number or of a class of persons whether at the discretion of trustees or any other person and notwithstanding that there may be a power to accumulate all or any part of the income and for the purposes of this definition "disposition" includes any disposition whether by deed or will and any covenant, agreement or arrangement whether effected with or without writing;

  Uimhir 25 de 1975: AN tACHT CÁNACH RACHMAIS, 1975

 332. #1305199

  ciallaíonn “iontaobhas lánroghnach” aon diúscairt a ndéantar dá bíthin, dá bua nó dá droim maoin a theachtadh ar iontaobhas le ioncam nó caipiteal nó le cuid d'ioncam nó de chaipiteal na maoine a chur chun sochair, nó le cumhacht sin a chur chun sochair, d'aon duine nó daoine nó d'aon duine amháin nó níos mó de líon nó d'aicme daoine cibé acu de rogha na n-iontaobhaithe nó aon duine eile é agus d'ainneoin cumhacht a bheith ann an t-ioncam go léir nó aon chuid den ioncam a charnadh;

  "discretionary trust" means any trust whereby, or by virtue or in consequence of which, property is held on trust to apply, or with a power to apply, the income or capital or part of the income or capital of the property for the benefit of any person or persons or of any one or more of a number or of a class of persons whether at the discretion of trustees or any other person and notwithstanding that there may be a power to accumulate all or any part of the income;

  Uimhir 8 de 1976: AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

 333. #1328590

  (ii) i gcás a mbeidh na hiarmhéideanna tar éis carnadh de thoradh idirbhearta a rinneadh sular chuir comhalta deireadh le srianta a bhí á gcothabháil nó a forchuireadh faoi Airteagal XIV, Alt 2;

  (ii) the balances have accumulated as a result of transactions effected before the removal by a member of restrictions maintained or imposed under Article XIV, Section 2;

  Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977

 334. #1413189

  “le hioncam nó le cuid d'ioncam na maoine a charnadh, nó aon iontaobhas a ndéantar dá bhíthin, dá bhua nó dá dhroim maoin (seachas maoin a bhfuil, de thuras na huaire, teideal tairbhiúil ag duine chuici ar leas seilbhe) a theachtadh ar iontaobhas”,

  "to accumulate the income or part of the income of the property, or any trust whereby, or by virtue or in consequence of which, property (other than property to which for the time being a person is beneficially entitled for an interest in possession) is held on trust",

  Uimhir 9 de 1984: AN tACHT AIRGEADAIS, 1984

 335. #1417278

  An t-athrú a dhéantar, de bhua alt 2, ar fhorléiriú alt 1 den Accumulations Act, 1892, ní dhéanfaidh sé neamhbhailí aon treoir ar charnadh i gcomhshocraíocht nó i ndiúscairt eile a rinneadh le gníomhas, uacht nó ionstraim eile a rinneadh roimh thosach feidhme an Achta seo.

  The change, by virtue of section 2, in the construction of section 1 of the Accumulations Act, 1892, shall not invalidate any direction for accumulation in a settlement or other disposition made by a deed, will or other instrument that was made before the commencement of this Act.

  Uimhir 2 de 1985: AN tACHT UM LÁN-AOIS, 1985

 336. #1491011

  (a) comhiomlán ainmluach na scaireanna iarchurtha a bheidh eisithe agus íoctha ar dháta an iarratais agus mhéid na gcúlchistí mar a taispeánadh é i gclár comhardaithe deiridh an chumainn, lúide aon easnamh carntha arna thaispeáint amhlaidh; nó

  ( a ) the aggregate of the nominal value of the deferred shares issued and paid up at the date of the application and the amount of the reserves as shown in the last balance sheet of the society less any accumulated deficit as so shown;

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 337. #1654531

  Ciallaíonn “Stáit ar/nach Páirtithe iad sa Choinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha” (1) na stáit a/nach bhfuil an Coinbhinsiún ar Chosc maidir le Forbairt, le Táirgeadh, le Carnadh agus le hÚsáid Arm Ceimiceach i bhfeidhm iontu.

  “States (not) Party to the Chemical Weapon Convention” (1) are those states for which the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons has (not) entered into force.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 338. #1658454

  I gcomhréir leis an Ráiteas Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ó Chomhairle AE agus ón gCoimisiún Eorpach an 19 Iúil 2012 maidir le gníomhaireachtaí díláraithe, i ndáil le comhlachtaí ina bhfuil an t-ioncam comhdhéanta de tháillí agus muirir anuas ar ranníocaíocht an Aontais, ba cheart na táillí a shocrú ar leibhéal ag a seachnófaí easnamh nó carnadh suntasach barrachais agus ba cheart athbhreithniú a dhéanamh orthu nuair nach amhlaidh an cás.

  In line with the Joint Statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission of 19 July 2012 on decentralised agencies, for bodies for which the revenue is constituted by fees and charges in addition to the Union contribution, fees should be set at a level that avoids a deficit or a significant accumulation of surplus, and should be revised when this is not the case.

  Rialachán (AE) Uimh. 658/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le táillí is iníoctha leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach chun gníomhaíochtaí cógas-aireachais a dhéanamh i ndáil le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 339. #1659105

  A luaithe a shroichfidh glanúsáid charntha an Chiste sa 12 mhí roimhe sin as a chéile tairseach de EUR 5000000000 sa bhliain, ba cheart don seisiún iomlánach cur i bhfeidhm na n-uirlisí réitigh a mheasúnú, lena n-áirítear úsáid an Chiste, agus ba cheart dó treoir a chur ar fáil ar cheart don seisiún feidhmiúcháin í a leanúint i gcinntí réitigh dá éis sin.

  Once the net accumulated use of the Fund in the previous consecutive 12 months reaches the threshold of EUR 5000000000 per year, the plenary session should evaluate the application of the resolution tools, including the use of the Fund, and should provide guidance which the executive session should follow in subsequent resolution decisions.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 340. #1660247

  a luaithe a shroichfidh glanúsáid charntha an Chiste sa 12 mhí dheireanacha as a chéile tairseach EUR 5000000000, cur i bhfeidhm na n-uirlisí réitigh a mheasúnú, go háirithe úsáid an Chiste, agus treoir a chur ar fáil ar cheart don seisiún feidhmiúcháin a leanúint i gcinntí réitigh dá éis sin, go háirithe, más iomchuí, idirdhealú a dhéanamh idir leachtacht agus cineálacha eile tacaíochta;

  once the net accumulated use of the Fund in the last consecutive 12 months reaches the threshold of EUR 5000000000, evaluate the application of the resolution tools, in particular the use of the Fund, and provide guidance which the executive session shall follow in subsequent resolution decisions, in particular, if appropriate, differentiating between liquidity and other forms of support;

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 341. #1660419

  Déanfaidh an Bord an tréimhse tosaigh dá dtagraítear i mír 1 a fhadú go huastréimhse ceithre bliana i gcás ina ndéanfaidh an Ciste eisíocaíochtaí carntha níos mó ná 0.5 % de mhéid iomlán na dtaiscí dá dtagraítear i mír 1 agus nuair a chomhlíonfar critéir na ngníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 5(b).

  The Board shall extend the initial period referred to in paragraph 1 for a maximum of four years in the event that the Fund has made cumulative disbursements in excess of 0,5 % of the total amount of covered deposits referred to in paragraph 1 and where the criteria of the delegated act referred in paragraph 5(b) are met.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 342. #1668262

  beidh am loingseoireachta 180 lá ar a laghad carntha aige mar chuid den chlár oiliúna formheasta sin agus 180 lá ar a laghad tar éis dó an clár sin a thabhairt chun críche;

  have accumulated navigation time of at least 180 days as part of that approved training programme and at least 180 days after completion thereof;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 343. #1668272

  Beidh am loingseoireachta 720 lá ar a laghad carntha ag gach iarratasóir, lena n-áirítear 540 lá ar a laghad agus é cáilithe chun bheith mar mháistir báid agus 180 lá ar a laghad agus conbhua mór á stiúradh aige.

  Every applicant shall have accumulated navigation time of at least 720 days, including at least 540 days while qualified to serve as a boatmaster and at least 180 days in steering a large convoy.

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 344. #1678850

  Ba cheart don fhorleathnú sin a chur ar chumas BEI rannchuidiú go pras le cuspóirí an Phlean Infheistíochta Seachtraí, go háirithe trí mhaoiniú breise a sholáthar do thairbhithe san earnáil phríobháideach, d'fhonn infheistíochtaí príobháideacha a charnadh isteach agus borradh a chur faoin infheistíocht fhadtéarmach.

  This should enable the EIB to rapidly contribute to the objectives of the External Investment Plan, in particular by providing additional financing to private-sector beneficiaries, with a view to crowding in private investments and boosting long-term investment.

  Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas

 345. #1685662

  tá astaíochtaí gás ceaptha teasa carntha an Bhallstáit do na blianta ó 2013 go 2020 sna hearnálacha a chumhdaítear leis an Rialachán seo faoi bhun a leithdháiltí carnacha bliantúla astaíochtaí do na blianta ó 2013 go 2020; agus

  its cumulative greenhouse gas emissions for the years from 2013 to 2020 in the sectors covered by this Regulation are below its cumulative annual emission allocations for the years from 2013 to 2020; and

  Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 346. #1709439

  Cé gur féidir intuarthacht infheistíochta a áirithiú le tréimhse níos faide, má dhéantar bearta chun úsáid éifeachtach agus éifeachtúil speictrim raidió a áirithiú, amhail cumhacht an údaráis inniúil an ceart a leasú nó a tharraingt siar i gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha a ghabhann leis na cearta úsáide, nó má éascaítear cumas trádála agus léasú speictrim raidió, beifear in ann carnadh míchuí speictrim raidió a chosc agus tacú le níos mó solúbthachta i ndáileadh acmhainní speictrim raidió.

  While a longer duration can ensure investment predictability, measures to ensure effective and efficient use of radio spectrum, such as the power of the competent authority to amend or withdraw the right in the case of non-compliance with the conditions attached to the rights of use, or the facilitation of radio spectrum tradability and leasing, will serve to prevent inappropriate accumulation of radio spectrum and support greater flexibility in distributing radio spectrum resources.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 347. #1709649

  Ba cheart d'údaráis rialála náisiúnta luach na sócmhainní innealtóireachta sibhialta leagáide a mheas ar bhonn an luacha cuntasaíochta rialála agus é sin glan ó dhímheas carntha tráth a ríofa, innéacsaithe ag innéacs praghsanna iomchuí, amhail an t-innéacs praghsanna miondíola, agus na sócmhainní a bhfuil dímheas iomlán déanta orthu cheana féin a chur as an áireamh, in imeacht tréimhse nach lú ná 40 bliain, ach atá fós in úsáid.

  National regulatory authorities should value reusable legacy civil engineering assets on the basis of the regulatory accounting value net of the accumulated depreciation at the time of calculation, indexed by an appropriate price index, such as the retail price index, and excluding those assets which are fully depreciated, over a period of not less than 40 years, but still in use.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 348. #1710869

  diúltú cearta úsáide nua do speictream raidió a dheonú nó diúltú úsáidí nua speictrim raidió a cheadú i mbandaí áirithe, nó coinníollacha a cheangal le deonú ceart úsáide nua do speictream raidió nó le húdarú úsáidí nua speictrim raidió, chun saobhadh iomaíochta trí bhíthin aon sannadh, aistriú nó carnadh ceart úsáide a sheachaint;

  refusing to grant new rights of use for radio spectrum or to allow new radio spectrum uses in certain bands, or attaching conditions to the grant of new rights of use for radio spectrum or to the authorisation of new uses of radio spectrum, in order to avoid the distortion of competition by any assignment, transfer or accumulation of rights of use;

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 349. #1710871

  na cearta atá ann cheana a leasú i gcomhréir leis an Treoir seo i gcás inar gá sin chun saobhadh iomaíochta trí aon aistriú nó carnadh ceart úsáide do speictream raidió a leigheas ex post.

  amending the existing rights in accordance with this Directive where this is necessary to remedy ex post a distortion of competition by any transfer or accumulation of rights of use for radio spectrum.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 350. #1716628

  Socrófar suim na dtáillí agus na muirear ar leibhéal a áiritheoidh gur leor i bprionsabal an t-ioncam ina leith chun costas iomlán na ngníomhaíochtaí a bhfuil baint acu leis na seirbhísí arna soláthar a chuimsiú, agus chun carnadh suntasach barrachais a sheachaint.

  The amount of the fees and charges shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof covers the full cost of the activities related to the services delivered, and to avoid a significant accumulation of surplus.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 351. #1717128

  Níor cheart d'aon chomhalta foirne ligean do chur i gcrích a chúraimí/dá chinnteoireacht meathlú sa chaoi go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr tuirse, agus carnadh tuirse, easpa codlata, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasa, inter alia, á gcur san áireamh.

  No crew member must allow their task achievement/decision making to deteriorate to the extent that flight safety is endangered because of the effects of fatigue, taking into account, inter alia, fatigue accumulation, sleep deprivation, number of sectors flown, night duties or time zone changes.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 352. #1735906

  Déanfar cur síos ar dháileadh an táirge íocshláinte tréidliachta sa spriocainmhí. Breithneofar an fhéidearthacht go dtarlódh ceangal plasmaphróitéine nó gluaiseacht isteach i mbainne nó in uibheacha agus carnadh comhdhúile lipifileacha.

  The distribution of the veterinary medicinal product in the target animal shall be described; the possibility of plasma protein binding or passage into milk or eggs and of the accumulation of lipophilic compounds shall be considered.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 353. #1740494

  Arna bhunú ar na boinn tuisceana atá ann faoi láthair mar gheall ar an cineál ionstraimí agus luas na sínithe le haghaidh oibríochtaí nua, éileoidh sé sin go n‑íocfar táillí thart ar iomlán carntha EUR 105m, agus go n‑íocfar thart ar EUR 48m den méid sin go dtí 2020.

  Based on current assumptions about the sort of instruments and the speed of signatures for new operations, this will require the payment of fees in the order of an accumulated total of EUR 105m, around EUR 48m of which until 2020.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 354. #1748857

  Ciallaíonn “Stáit ar/nach Páirtithe iad sa Choinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha” (1) na stáit a/nach bhfuil an Coinbhinsiún ar Chosc maidir le Forbairt, le Táirgeadh, le Carnadh agus le hÚsáid Arm Ceimiceach i bhfeidhm iontu.

  "States (not) Party to the Chemical Weapon Convention" (1) are those states for which the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons has (not) entered into force.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 355. #1775789

  I gcás ina bhfuil institiúid faoi réir maolán um priacal sistéamach, arna shocrú i gcomhréir le hAirteagal 133, déanfar an maolán sin a charnadh le maolán O-SII nó maolán G-SII a chuirtear i bhfeidhm i gcomhréir leis an Airteagal seo.

  Where an institution is subject to a systemic risk buffer, set in accordance with Article 133, that buffer shall be cumulative with the O-SII buffer or the G-SII buffer that is applied in accordance with this Article.

  Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 356. #1775874

  I gcás ina dtugann Ballstáit aitheantas do ráta maolánach um priacal sistéamach i gcomhair institiúidí atá údaraithe ar bhonn intíre, féadfaidh an maolán um priacal sistéamach agus an maolán um priacal sistéamach a cuireadh i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 133 a charnadh, ar choinníoll go dtugtar aghaidh ar rioscaí éagsúla leis na maoláin sin.

  Where Member States recognise a systemic risk buffer rate for domestically authorised institutions, that systemic risk buffer may be cumulative with the systemic risk buffer applied in accordance with Article 133, provided that the buffers address different risks.

  Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 357. #1778223

  Mar sin féin, oibleagáidí seirbhíse poiblí i bhfoirm socrú praghsanna do sholáthar an leictreachais, is bearta iad atá saobhach ó bhonn ar minic a leanann carnadh ar easnaimh taraifí, teorannú ar rogha na dtomhaltóirí, dreasachtaí níos measa i dtaca le caomhnú fuinnimh agus i dtaca le hinfheistíochtaí san éifeachtúlacht fuinnimh, caighdeáin seirbhíse níos ísle, leibhéil níos ísle de rannpháirtíocht agus sástacht tomhaltóirí, agus srianadh ar an iomaíocht, chomh maith le líon níos lú táirgí agus seirbhísí nuálacha a bheith ar an margadh astu.

  Nevertheless, public service obligations in the form of price setting for the supply of electricity constitute a fundamentally distortive measure that often leads to the accumulation of tariff deficits, the limitation of consumer choice, poorer incentives for energy saving and energy efficiency investments, lower standards of service, lower levels of consumer engagement and satisfaction, and the restriction of competition, as well as to there being fewer innovative products and services on the market.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 358. #1780000

  I gcás ina mbíonn deacrachtaí airgeadais ag féichiúnaí nach bhfuil inmharthana go heacnamaíoch nó nach furasta inmharthanacht eacnamaíoch a bhaint amach dó arís, d'fhéadfadh iarrachtaí athstruchtúrúcháin luas a chur le carnadh a chuid caillteanas chun aimhleas na gcreidiúnaithe, na bhfostaithe agus páirtithe leasmhara eile, agus chun aimhleas an gheilleagair ina iomláine freisin.

  Where a debtor in financial difficulties is not economically viable or cannot be readily restored to economic viability, restructuring efforts could result in the acceleration and accumulation of losses to the detriment of creditors, workers and other stakeholders, as well as the economy as a whole.

  Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 359. #1787502

  Cé gurb iad na bainc agus na Ballstáit atá freagrach go príomha as aghaidh a thabhairt ar risíochtaí neamhthuillmheacha, is léir go bhfuil gné shoiléir Aontais ag baint freisin le hardstoc reatha risíochtaí neamhthuillmheacha a laghdú, chun aon charnadh iomarcach risíochtaí neamhthuillmheacha a sheachaint amach anseo agus chun cosc a chur ar theacht chun cinn priacail shistéamacha san earnáil neamhbhaincéireachta.

  While addressing NPEs is primarily the responsibility of banks and Member States, there is also a clear Union dimension to reducing the current high stock of NPEs, to preventing any excessive build-up of NPEs in the future and to preventing the emergence of systemic risks in the non-banking sector.

  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 360. #1787507

  Spreagtar íocaíocht phras ó fhiontair agus ó údaráis phoiblí araon le Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus, leis an Treoir sin, cabhraítear cosc a chur ar an gcineál carnadh risíochtaí neamhthuillmheacha a tharla le linn bhliana na géarchéime airgeadais.

  Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council encourages prompt payment by both enterprises and public authorities and helps prevent the kind of build-up of NPEs that occurred during the years of the financial crisis.

  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 361. #1787510

  Maidir leis an aontas baincéireachta a neartú, tá sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar charnadh risíochtaí neamhthuillmheacha a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo, toisc go mbeidh sé sin ríthábhachtach iomaíochas san earnáil baincéireachta a áirithiú, cobhsaíocht airgeadais a chaomhnú agus iasachtú a spreagadh, ar mhaithe le poist agus fás a chruthú laistigh den Aontas.

  Addressing possible future NPE accumulation is essential to strengthening the banking union as it is essential for ensuring competition in the banking sector, preserving financial stability and encouraging lending, so as to create jobs and growth within the Union.

  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 362. #1787511

  Sa “Phlean gníomhaíochta chun dul i ngleic le hiasachtaí neamhthuillmheacha san Eoraip” [“Action plan to tackle non-performing loans in Europe”] uaithi an 11 Iúil 2017, d'iarr an Chomhairle ar institiúidí éagsúla bearta iomchuí a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt tuilleadh ar an líon ard risíochtaí neamhthuillmheacha atá ann san Aontas agus chun cosc a chur ar charnadh na risíochtaí neamhthuillmheacha amach anseo.

  In its ‘Action plan to tackle non-performing loans in Europe’ of 11 July 2017, the Council called upon various institutions to take appropriate measures to further address the high number of NPEs in the Union and to prevent their build-up in the future.

  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 363. #1794191

  cosc a chur ar a iascach dírithe ar phéirse mhara i Roinn 3M idir an dáta a measfar gabháil charntha thuairiscithe a bheith cothrom le 50 % den TAC do phéirse mara i Roinn 3M, faoi mar atá curtha in iúl i gcomhréir le mír 3, agus an 1 Iúil;

  close its directed fishery for redfish in Division 3M between the date the accumulated reported catch is estimated to reach 50 % of the TAC of redfish in Division 3M, as notified in accordance with paragraph 3, and 1 July;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 364. #1794192

  cosc a chur ar a iascach dírithe ar phéirse mhara i Roinn 3M ar an dáta a measfar gabháil charntha thuairiscithe na péirse mara 3M a bheith cothrom le 100 % den TAC do phéirse mara i Roinn 3M, faoi mar atá curtha in iúl i gcomhréir le mír 3;

  close its directed fishery for redfish in Division 3M on the date the accumulated reported catch is estimated to reach 100 % of the TAC of redfish in Division 3M, as notified in accordance with paragraph 3;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 365. #1795159

  I bhfianaise a bpróifíle riosca sonraí, is iomchuí malartú éigeantach na gcorrlach athrúcháin ar réamhchonarthaí i malairt eachtrach a shocraítear go fisiceach agus ar bhabhtálacha airgeadraí eachtracha a shocraítear go fisiceach a theorannú d'idirbhearta idir na contrapháirtithe is sistéamaí chun teorainn a chur le carnadh na rioscaí sistéamacha agus chun éagsúlacht rialála idirnáisiúnta a sheachaint.

  In view of their specific risk profile, it is appropriate to restrict the mandatory exchange of variation margins on physically settled foreign exchange forwards and physically settled foreign exchange swaps to transactions between the most systemic counterparties in order to limit the build-up of systemic risk and to avoid international regulatory divergence.

  Rialachán (AE) 2019/834 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, i dtaca leis an oibleagáid imréitigh, le fionraí na hoibleagáide imréitigh, leis na ceanglais tuairiscithe, le teicnící maolaithe riosca do chonarthaí díorthach thar an gcuntar nach n-imréitíonn contrapháirtí lárnach, le clárú agus le maoirseacht stórtha trádála agus leis na ceanglais ar stórtha trádála ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 366. #1799300

  faisnéis faoi mhéid agus faoi cháilíocht risíochtaí tuillmheacha, neamhthuillmheacha agus staonta i gcás iasachtaí, urrúis fiachais agus risíochtaí lasmuigh den chlár comhardaithe, lena n-áirítear a lagú carntha, a soláthairtí agus a n-athruithe diúltacha ar an luach cóir de dheasca priacal creidmheasa agus ráthaíochtaí airgeadais a fuarthas;

  information on the amount and quality of performing, non-performing and forborne exposures for loans, debt securities and off-balance-sheet exposures, including their related accumulated impairment, provisions and negative fair value changes due to credit risk and amounts of collateral and financial guarantees received;

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 367. #1802387

  Más rud é, maidir leis na saincheisteanna rialála dá dtagraítear i mír 10, go bhfuil díolúintí de réir bhrí Airteagal 63 de Rialachán (AE) 2019/943, nó Airteagal 36(4) de Threoir 2009/73/CE san áireamh iontu, ní dhéanfar na sprioc-amanna dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus na sprioc-amanna dá bhforáiltear sna forálacha sin a charnadh.

  Where the regulatory issues referred to in paragraph 10 include exemptions within the meaning of Article 63 of Regulation (EU) 2019/943, or Article 36 of Directive 2009/73/EC, the deadlines provided for in this Regulation shall not be cumulative with the deadlines provided for in those provisions.

  Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 368. #1805726

  athbhreithniú ar na teorainnluachanna do chion an chaidmiam i leasacháin fosfáite, d’fhonn measúnú a dhéanamh ar a indéanta atá sé na teorainnluachanna sin a ísliú go leibhéal iomchuí ar bhonn na dteicneolaíochtaí atá ar fáil agus na fianaise eolaíche maidir le nochtadh do chaidmiam agus carnadh an chaidmiam sa chomhshaol, ag cur san áireamh tosca comhshaoil, go háirithe i gcomhthéacs dálaí na hithreach agus na haeráide, fachtóirí sláinte, chomh maith le fachtóirí socheacnamaíocha, lena n-áirítear gnéithe a bhaineann le slándáil an tsoláthair;

  a review of the limit values for cadmium content in phosphate fertilisers, with a view to assessing the feasibility of reducing these limit values to a lower appropriate level on the basis of available technologies and scientific evidence on cadmium exposure and accumulation in the environment, taking into account environmental factors, in particular in the context of soil and climatic conditions, health factors, as well as socio-economic factors, including considerations of security of supply;

  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 369. #1812901

  Toisc gur cheart go ndéanfaí foráil le TPPU i gcomhair carnadh caipitil fadtéarmach, ba cheart teorainn a chur le deiseanna i dtaca le haistarraingt luath caipitil agus d’fhéadfaí pionós a ghearradh i gcás mar sin.

  Because a PEPP should provide for long-term capital accumulation, possibilities for the early withdrawal of capital should be limited and might be penalised.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 370. #1812955

  Ba cheart leas a bhaint as an bhfochuntas chun taifead a choimeád ar na ranníocaíochtaí arna ndéanamh le linn chéim an carntha agus na heisíocaíochtaí arna ndéanamh le linn chéim an dícharntha i gcomhréir le dlí an Bhallstáit dár osclaíodh an fochuntas.

  The sub-account should be used to keep a record of the contributions made during the accumulation phase and the out-payments made during the decumulation phase in compliance with the law of the Member State for which the sub-account has been opened.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 371. #1812962

  Ar an gcúis chéanna, ba cheart do sholáthraithe TPPUnna agus do dháileoirí TPPUnna ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú freisin ar feadh na gcéimeanna éagsúla de TPPU, lena n-áirítear an chéim réamhchonarthach, críochnú an chonartha, céim an charntha (lena n-áirítear an tréimhse réamhscoir) agus chéim an dícharntha a mhéid a bhaineann leis an gconradh.

  For the same reason, PEPP providers and PEPP distributors should equally ensure a high level of transparency throughout the various phases of a PEPP including the pre-contractual stage, the conclusion of the contract, the accumulation phase (including pre-retirement) and the decumulation phase.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 372. #1812976

  Ba cheart go bhfoilseodh an soláthraí TPPUnna an doiciméad faisnéise bunriachtanaí TPPU do gach Ballstát ina ndáiltear an TPPU faoin tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar nó faoin tsaoirse bhunaíochta, ina mbeidh an fhaisnéis shonrach i dtaobh na gcoinníollacha a bhaineann le céim an charntha agus céim an dícharntha i gcás an Bhallstáit sin.

  The PEPP provider should publish the PEPP KID for each Member State where the PEPP is distributed under the freedom to provide services or the freedom of establishment containing the specific information for the conditions related to the accumulation phase and to the decumulation phase for that Member State.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 373. #1813026

  Cé gur cheart an teorainn sin a shocrú ag 1 % den chaipiteal carntha, b’iomchuí tuilleadh sonraithe a dhéanamh ar na cineálacha costas agus táillí a bheidh le cur san áireamh le caighdeáin theicniúla rialála, chun cothroime iomaíochta a áirithiú idir soláthraithe éagsúla TPPUnna agus cineálacha éagsúla TPPUnna lena struchtúir áirithe costas agus táillí.

  While that limit should be fixed at 1 % of the accumulated capital, it would be appropriate to further specify the types of costs and fees to be taken into account by regulatory technical standards, in order to ensure a level playing field between different PEPP providers and different types of PEPPs with their particular cost and fee structures.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 374. #1813046

  Chun dálaí níos fearr a aimsiú le haghaidh a n-infheistíochtaí, agus ar an gcaoi sin iomaíocht a spreagadh freisin i measc soláthraithe TPPUnna, ba cheart an ceart a bheith ag coigilteoirí TPPU athrú go soláthraí TPPU difriúil, atá lonnaithe sa Bhallstát céanna nó i mBallstát eile, le linn chéim an charntha trí bhíthin nós imeachta soiléir, tapa agus sábháilte.

  In order to find better conditions for their investments, thus also stimulating the competition among PEPP providers, PEPP savers should have the right to switch to a different PEPP provider located in the same or another Member State during the accumulation phase, through a clear, quick and safe procedure.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 375. #1813150

  ciallaíonn “fochuntas” rannán náisiúnta a osclaítear laistigh de gach aon chuntas TPPU agus a chomhfhreagraíonn do na ceanglais agus coinníollacha dlí chun úsáid a bhaint as dreasachtaí féideartha arna socrú ar an leibhéal náisiúnta maidir le hinfheistiú in TPPU ag an mBallstát ina bhfuil áit chónaithe an choigilteora TPPU; dá réir sin, féadfaidh duine aonair a bheith ina choigilteoir TPPU nó ina thairbhí TPPU i ngach fochuntas, ag brath ar na ceanglais dlí faoi seach do chéim an charntha agus do chéim an dícharntha;

  ‘sub-account’ means a national section which is opened within each PEPP account and which corresponds to the legal requirements and conditions for using possible incentives fixed at national level for investing in a PEPP by the Member State of the PEPP saver’s residence; accordingly, an individual may be a PEPP saver or a PEPP beneficiary in each sub-account, depending on the respective legal requirements for the accumulation phase and decumulation phase;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 376. #1813252

  I gcás inarb infheidhme, maidir le téacsanna na ndlíthe náisiúnta, na rialachán náisiúnta agus na bhforálacha riaracháin náisiúnta lena rialaítear na coinníollacha a bhaineann le céim an charntha amhail dá dtagraítear in Airteagal 47 agus na coinníollacha a bhaineann le céim an dícharntha amhail dá dtagraítear in Airteagal 57, lena n-áirítear faisnéis maidir le nósanna imeachta náisiúnta breise arna gcur i bhfeidhm chun buntáistí agus dreasachtaí arna socrú ar an leibhéal náisiúnta a chur i bhfeidhm, déanfaidh an t-údarás náisiúnta ábhartha iad a chur ar fáil don phobal agus a choimeád cothrom le dáta.

  The texts of the national laws, regulations and administrative provisions governing the conditions related to the accumulation phase referred to in Article 47 and the conditions related to the decumulation phase referred to in Article 57, including information about additional national procedures put in place for applying for advantages and incentives set at national level, where applicable, shall be made public and kept up to date by the relevant national authority.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 377. #1813421

  faisnéis maidir leis an tseirbhís iniomparthachta, lena n-áirítear tagairt don chlár lárnach poiblí dá dtagraítear in Airteagal 13 ina bhfuil faisnéis maidir leis na coinníollacha le haghaidh chéim an charntha agus chéim an dícharntha arna socrú ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagail 47 agus 57;

  information on the portability service, including a reference to the central public register referred to in Article 13 where information for the conditions for the accumulation phase and the decumulation phase determined by Member States in accordance with Articles 47 and 57 is contained;

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 378. #1813499

  Déanfaidh soláthraithe TPPUnna doiciméad achomair pearsanta a tharraingt suas, a bheidh le soláthar le linn chéim an charntha, ina mbeidh faisnéis bhunriachtanach do gach coigilteoir TPPU agus aird á tabhairt ar chineál sonrach na gcóras pinsin náisiúnta agus aon dlí ábhartha, lena n-áirítear an dlí náisiúnta sóisialta, saothair agus cánachais (Ráiteas Sochair TPPU).

  PEPP providers shall draw up a concise personalised document to be provided during the accumulation phase containing key information for each PEPP saver taking into consideration the specific nature of national pension systems and of any relevant law, including national social, labour and tax law (PEPP Benefit Statement).

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 379. #1813614

  Má chuireann an soláthraí TPPUnna roghanna infheistíochta malartacha ar fáil, beidh an coigilteoir TPPU, agus carnadh á dhéanamh aige nó aici sa TPPU, in ann rogha infheistíochta éagsúil a roghnú tar éis íostréimhse 5 bliana ó thabhairt i gcrích an chonartha TPPU agus, i gcás ina ndéanfar athruithe ina dhiaidh sin, tar éis 5 bliana ón athrú is déanaí ar an rogha infheistíochta.

  If the PEPP provider provides alternative investment options, the PEPP saver, while accumulating in the PEPP, shall be able to choose a different investment option after a minimum of five years from the conclusion of the PEPP contract and, in the case of subsequent changes, after five years from the most recent change of investment option.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 380. #1813739

  Is iad na Ballstáit a chinnfidh na coinníollacha a bhaineann le céim an charntha agus leis na heisíocaíochtaí as na fochuntais náisiúnta mura rud é go ndéanfar iad a shonrú sa Rialachán seo.

  The conditions related to the decumulation phase and the out-payments of the national sub-accounts shall be determined by Member States unless they are specified in this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 381. #1813752

  Ní bheidh feidhm ag teorainneacha cainníochtúla den sórt sin ach amháin maidir leis na heisíocaíochtaí a chomhfhreagraíonn don chaipiteal atá carntha san fhochuntas TPPU atá nasctha leis na Ballstáit a bhfuil foráil déanta ina ndlí náisiúnta do theorainneacha cainníochtúla ar íocaíochtaí cnapshuime.

  Such quantitative limits shall only apply to out-payments corresponding to the capital accumulated in PEPP sub-accounts linked to Member States whose national law provides for quantitative limits on lump sum payments.

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 382. #1813764

  I gcás an TPPU Bhunúsaigh, ag tús chéim an dícharntha, déanfaidh an soláthraí TPPUnna pleanáil scoir phearsanta a thairiscint don choigilteoir TPPU maidir le húsáid inbhuanaithe a bhaint as an gcaipiteal arna charnadh sna fochuntais TPPU, agus an méid seo a leanas ar a laghad á chur san áireamh:

  For the Basic PEPP, at the start of the decumulation phase, the PEPP provider shall offer the PEPP saver personal retirement planning on the sustainable use of the capital accumulated in the PEPP sub-accounts, taking into account at least:

  Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 383. #1831413

  Ina theannta sin, má tharlaíonn sé nach gcomhlíontar na coinníollacha is infheidhme i gcás méideanna áirithe, foráiltear go gcuirfear tobhach ar an mbarrachas chun carnadh na gcainníochtaí a chuirfeadh staid an mhargaidh i mbaol a sheachaint.

  Moreover, if, for certain quantities, the applicable conditions are not met, provision is also made for a levy on the surplus in order to avoid the accumulation of those quantities threatening the market situation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 384. #817388

  (j) gach airgead a gheobhaidh an chomhairle chontae no an có-choiste, ar a mbeidh sé de chúram fén Acht so scéim dhréineála do chur i ngníomh, mar chuid de cháinmheasa móna ar scór na scéime sin cuirfidh an chomhairle chontae no an có-choiste sin é chun laigheaduithe an airgid a bheidh le cruinniú ag an gcomhairle sin no don chó-choiste sin tríd an ráta dréineála agus cuirfar amhlaidh é ar pé slí acu so is oiriúnach leis an gcomhairle no leis an gcó-choiste sin, eadhon, mar chabhair chun aisíoctha na gcostas fé n-ar chuathas i gcur na scéime i ngníomh no mar chabhair chun na hoibreacha dréineála, a dineadh do réir na scéime, do chimeád i dtreo no go leathrannach sa chéad shlí agus go leathrannach sa tslí eile agus cuirfar amhlaidh é ar pé slí acu so is rogha leis an gcomhairle sin, eadhon, fé mar agus nuair a gheobhfar é no tré n-a charnáil agus tré tharrac as an gcarn no go leathrannach sa chéad shlí agus go leathrannach sa tslí eile.

  ( j ) all moneys received on foot of turbary assessments in respect of a drainage scheme by the county council or joint committee charged under this Act with the carrying out of such scheme shall be applied by such county council or joint committee in reduction of the moneys to be raised by such council or for such committee by means of the drainage rate and shall be so applied either towards repayment of the expenses incurred in carrying out the scheme or towards the maintenance of the drainage works executed in pursuance of the scheme or partly in the one way and partly in the other way as such council or committee shall think fit and shall be so applied at the discretion of such council either as and when received or by accumulating and resorting to the accumulations or partly in the one way and partly in the other way.

  Uimhir 23 de 1928: ACHT DRÉINEÁLA AIRTÉIRIGHE (MION-SCÉIMEANNA), 1928

 385. #1616311

  tástálacha ar ábhair agus trealamh i gcarn

  in-pile testing of materials and equipment

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 386. #1616312

  tastálacha ar ábhair i gcarn

  in-pile testing of materials

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 387. #1616313

  tástálacha ar ábhair i gcarn

  in-pile testing on materials

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 388. #1616314

  i gcarn

  in-pile

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 389. #1605788

  Ascaill Dhroim Cairn

  Drumcairn Avenue

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 390. #1605789

  Ascaill Dhroim Cairn (Tallagh)

  Drumcairn Avenue

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 391. #1605790

  Clós Dhroim Cairn

  Drumcairn Close

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 392. #1605791

  Céide Dhroim Cairn

  Drumcairn Drive

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 393. #1605792

  Gairdín Dhroim Cairn

  Drumcairn Gardens

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 394. #1605793

  Pairc Dhroim Cairn

  Drumcairn Park

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 395. #829651

  —Gach duine dhéanfaidh aon dol preabach, gaiste, no gléas eile den tsórt san is dócha do dhéanfadh díobháil d'éan fiadhain ar bith do theangmhódh leis do ghreamú no do shuidheamh no do chur ar inneall ar aon chuaille, crann, no carn cré no cloch, agus gach duine a cheadóidh no a fhuilingeoidh no a chuirfidh fé ndeár go feasach aon dol preabach, gaiste, no gléas eile den tsórt san do ghreamú no do shuidheamh no do chur ar inneall amhlaidh beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear pionós ná raghaidh thar dachad scilling do chur air má sé an chéad chionta aige é, agus pionós ná raghaidh thar cúig púint má sé an dara cionta aige é no aon chionta ina dhiaidh sin.

  —Every person who, on any pole, tree, or cairn of earth or stones, shall affix, place or set any spring-trap, gin, or other similar instrument calculated to cause injury to any wild bird coming in contact therewith and every person who shall knowingly permit or suffer or cause any such spring-trap, gin, or other instrument to be so affixed, placed or set shall be guilty of an offence under this section and shall be liable on summary conviction thereof, in the case of a first offence, to a penalty not exceeding forty shillings and, in the case of a second or subsequent offence, to a penalty not exceeding five pounds.

  Uimhir 16 de 1930: ACHT CHUN ÉANACHA FIADHAINE DO CHAOMHAINT, 1930

 396. #886590

  Eanach Dhúin (Gaillimh), Eanach Dhúin (Tuaim), Ard Rathain, Eachdhruim (Gaillimh), Baile an Duibh, Baile an Teampuill, Baile na Cúirte, Baile na Cille, Bearna, Fearbhán, Binn Corr, Bun Abhann, Camas, Carn Mór, Ceathramha Brún, Caisleán Tailliúir, Baile Chláir na Gaillimhe, Droichead an Chláirín, An Cloigean, An Clochán, An Fhairche, Conga, An Crampán, Corr, Cois Caolsháile, Páirc an bhFiadh, Doire Connlaigh, Doire Liath, Domhnach Pádraig, Dún Locháin, Drom Mochua, Iorras Fhlannáin, Na Furbacha, Gaillimh (Tuath), Garmna, Ath Cinn, Uillinn, Inis Bó Finne, Inis Mór, Cill Cuanna, Cill Chuimín (Gaillimh), Cill Chuimín (Uachtar Ard), Cill Ainthinn, Cill Einne, Cill Fháilghe, Cillín Bharra, Cill Fhobhar, Cill Fhursa, An Cnoc Buidhe, Leacach Beag, Leitir Breacáin, Leitir Feoir, Leitir Mór, Lios Cean annán, Lisín an Bhaile, Magh Cuilinn, Muigh-Iorras, Uarán Mór, Uachtar Ard, Abhainn Ghabhla, Rath Osan, Rinn Mhaol, An Ros, Cloch na Rón, Sailearna, Sailchearnach, Scainimh, Sliabh an Iongnadh, An Spidéal, Sráidbhaile, Tulach Aoidheáin, An Turlach agus Poll na bPéist agus Bailecheanntar na Gaillimhe i gContae riaracháin na Gaillimhe.

  Annaghdown (Galway), Annaghdown (Tuam), Ardrahan, Aughrim (Galway), Ballinduff, Ballintemple, Ballynacourty, Ballynakill, Barna, Belleville, Bencorr, Bunowen, Camus, Carnmore, Carrowbrowne, Castletaylor, Claregalway, Clarinbridge, Cleggan, Clifden, Cloonbur, Cong, Crumpaun, Cur, Cushkillary, Deerpark, Derrycunlagh, Derrylea, Donaghpatrick, Doonloughan, Drumacoo, Errislannan, Furbogh, Galway Rural, Gorumna, Headford, Illion, Inishbofin, Inishmore, Kalcoona, Kilcummin (Galway), Kilcummin (Oughterard), Killannin, Killeany, Killeely, Killeenavarra, Killower, Killursa, Knockboy, Lackaghbeg, Letterbrickaun, Letterfore, Lettermore, Liscananaun, Lishcenavalla, Moycullen, Moyrus, Oranmore, Oughterard, Owengowla, Rahasane, Rinvyle, Ross, Roundstone, Selerna, Sillerna, Skannive, Slieveaneena, Spiddle, Stradbally, Tullokyne, Turlough and Wormhole and the Urban District of Galway in the administrative County of Galway.

  Uimhir 5 de 1935: ACHT TOGHACHÁIN (DÁILCHEANNTAIR D'ATHCHÓIRIÚ), 1935

 397. #886637

  Ath an Chairn, Ealla, Ard Scia, Baile Artúir, Baile na Cloiche, Baile Uí Uallacháin, Baile Ath hUbhla, Baile na Móna, An Baile Nua, Bántír, Cnoc na hEornan, Barr na Coirthe, Bán Mór, Bóthar Buidhe, Cill na Mollach, An Chathair Bhearnach, Cathair Dubhgáin, Carraig Léim Laoghaire (Magh Ealla), Carraig (Mainistir Fhear Muighe), Dún Galláin, Caisleán Carra, Carragán Eide, Caisleán O Liatháin, Caisleán na Maingnéarach, Baile Chaisleáin an Róistigh, Ráth Luirc, Brú Thuinne, Claonabhar, Cluain Fearta Thoir, Cluain Fearta Thiar, Cluain Mhín, Cúil Cloch, Cúl Chollainge, Com an Logáin, Crionna Allua, Cuilinn, Coradh Ghlais, Darach, Doire O bhFaoileáin, Dún ar Aill, Dún na Slinn, An Driseán, Drom Aidhne, Drom Mór, Fairche, Mainistir Fhear Muighe (Tuath), Gleannamhair Thoir, Gleannamhair Thiar, Gleann Lára, Gort Mór, Gort na Sceiche, Gort Ruadh, Grianán, Impreach, Ceann Tuirc, An Chaol, Cill Brain, Coill na Corra, Cill Cóirne, Cill Cumair, Cill Deighnín, Cill Dairbhre, Cill Gallán, Cill Aitche, Cill Mac Leinín, Cill Mín, Cill Faolán, Cill Seanaigh, Cill Uird, Cnoc an tSuain, Cnoc Múirne, Cnoc na Groighe, Mágh Leamhna, Liatruim, Lios Cearbhaill, Magh Ealla (Tuath), Baile an Mharasclaigh, Muingí, Ath an Mhuilinn, Baile an Mhuilinn, Baile Mhistéala, Móin Ainme, Nead, Ath Treasna, Seandrom, Rathain, Ráth Cumhaill, Ráth Chormaic, Ros Caoin, Ros na Laogh, Rothaill, An Sean-Bhaile, Sceach, Sceachanach, Garrdha na Gráinneoige, Cnoc na Sruthán, Teampull Muire, Teampull Molaga, Tigh an Chorra, Tulach Léise, Baile an Fháltaigh, Cnocán na Biolraighe agus Baile Deasmhumhna, agus bailecheanntair Mhainistir Fhear Muighe agus Mhagh Ealla i gContae riaracháin Chorcaighe.

  Aghern, Allow, Ardskeagh, Ballyarthur, Ballyclogh, Ballyhoolahan, Ballyhooly, Ballynamona, Ballynoe, Banteer, Barleyhill, Barnacurra, Bawncross, Boherboy, Buttevant, Caherbarnagh, Caherduggan, Carrig (Mallow), Carrig (Fermoy), Castlecooke, Castlecor, Castle Hyde, Castlelyons, Castlemagner, Castletownroche, Charleville, Churchtown, Clenor, Clonfert East, Clonfert West, Clonmeen, Coolclogh, Coole, Coomlogane, Crinnaloo, Cullen, Curraglass, Derragh, Derryvillane, Doneraile, Doonasleen, Drishane, Dromina, Dromore, Farahy, Fermoy Rural, Glanworth East, Glanworth West, Glenlara, Gortmore, Gortnaskehy, Gortroe, Greenane, Imprick, Kanturk, Keale, Kilbrin, Kilcor, Kilcorney, Kilcummer, Kildinan, Kildorrery, Kilgullane, Killathy, Kilmaclenine, Kilmeen, Kilphelan, Kilshannig, Kilworth, Knockatooan, Knockmourne, Knocknagree, Knocktemple, Leitrim, Liscarroll, Mallow Rural, Marshalstown, Meens, Milford, Milltown, Mitchelstown, Monanimy, Nad, Newmarket, Newtown, Rahan, Rathcool, Rathcormack, Roskeen, Rosnalee, Rowls, Shanballymore, Skagh, Skahanagh, Springfort, Streamhill, Templemary, Templemolaga, Tincoora, Tullylease, Wallstown, Watergrasshill and Williamstown and the Urban Districts of Fermoy and Mallow in the administrative County of Cork.

  Uimhir 5 de 1935: ACHT TOGHACHÁIN (DÁILCHEANNTAIR D'ATHCHÓIRIÚ), 1935

 398. #1599787

  Bóthar Charn Domhnach

  Carndonagh Road

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 399. #1599788

  Sráid Charn an Bhua

  Carnew Street

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 400. #1599789

  Bóthar Charn Locha

  Carnlough Road

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 401. #1599790

  Rinn an CHairn

  Carnsore Point

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 402. #1609313

  Rialacháin an Aontais Eorpaigh um Ghnáthóga (Limistéar Caomhantais Speisialta 002269, Ceann an Chairn), 2016 (I.R. Uimh. 530 de 2016).

  EUROPEAN UNION HABITATS (CARNSORE POINT SPECIAL AREA OF CONSERVATION 002269) REGULATIONS 2016 (S.I. NO. 530 OF 2016).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 403. #1618263

  Bóthar Charn Locha

  Killala Road

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 404. #1619040

  Gairdíní Lios an Chairn

  Liscarne Gardens

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 405. #1636255

  An tOrdú um an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (Limistéir Athnuachana Baile Cháilitheacha) (Carn an Bhua, Contae Chill Mhantáin) (Leasú) 2007 (I.R. Uimh. 336 de 2007).

  TAXES CONSOLIDATION ACT 1997 (QUALIFYING TOWN RENEWAL AREAS) (CARNEW, COUNTY WICKLOW) (AMENDMENT) ORDER 2007 (S.I. NO. 336 OF 2007).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 406. #494682

  ciallaíonn ‘iontaobhas lánroghnach’ aon diúscairt a ndéantar dá bíthin, dá bua nó dá droim maoin a shealbhú ar iontaobhas d’fhonn ioncam nó caipiteal nó cuid d’ioncam nó de chaipiteal na maoine a chur chun sochair, nó le cumhacht an céanna a chur chun sochair, d’aon duine nó daoine nó d’aon duine amháin nó níos mó de líon nó d’aicme daoine cibé acu de rogha iontaobhaithe nó aon duine eile é agus d’ainneoin go bhféadfaidh cumhacht a bheith ann an t-ioncam go léir nó aon chuid den ioncam a charnadh agus, chun críocha an mhínithe seo, folaíonn ‘diúscairt’ aon diúscairt cibé acu trí ghníomhas nó ar shlí eile agus aon chúnant, comhaontú nó comhshocraíocht cibé acu le scríbhinn nó gan scríbhinn a rinneadh;

  ‘discretionary trust’ means any disposition whereby, or by virtue or in consequence of which, property is held on trust to apply, or with a power to apply, the income or capital or part of the income or capital of the property for the benefit of any person or persons or of any one or more of a number or of a class of persons whether at the discretion of trustees or any other person and notwithstanding that there may be a power to accumulate all or any part of the income and for the purposes of this definition ‘disposition’ includes any disposition whether by deed or otherwise and any covenant, agreement or arrangement whether effected with or without writing;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 407. #1073910

  —(1) I ngach monarcha ina mbeidh á chur amach, i ndáil le haon phróis a bheas ar siúl, an oiread sin agus an saghas sin deannaigh nó múiche nó eisíonachta de shórt eile gur dócha go ndéanfadh sé díobháil do na daoine a fostaítear nó go mba chol leo é, nó aon mhéid mór deannaigh d'aon chineál, déanfar gach beart is féidir chun na daoine a fostaítear a chosaint ar an deannach nó an múch nó an eisíonacht eile a análú isteach agus chun é a chosc ó charnadh in aon tseomra oibre, agus go háirithe, más próis í inar féidir sin, déanfar scéidh-fhearais a chur ar fáil agus a chothabháil chomh comhgarach agus is féidir do láthair tuismithe an deannaigh, na múiche nó na heisíonachta eile, ionas nach ligfear san aer é in aon tseomra oibre.

  —(1) In every factory in which, in connection with any process carried on, there is given off any dust or fume or other impurity of such a character and to such an extent as to be likely to be injurious or offensive to the persons employed, or any substantial quantity of dust of any kind, all practicable measures shall be taken to protect the persons employed against inhalation of the dust or fume or other impurity and to prevent its accumulation in any workroom, and in particular, where the nature of the process makes it practicable, exhaust appliances shall be provided and maintained, as near as possible to the point of origin of the dust or fume or other impurity, so as to prevent it entering the air of any workroom.

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 408. #1106521

  (2) Má tharlaíonn, an 19ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis, go dtiocfaidh duine ag a mbeidh teideal faoi aon achtachán (lena n-áirítear an tAcht seo) chun díolúine ó cháin ioncaim a fholaíonn díbhinní ó scaireanna chun teideal a bheith aige chun díbhinne a fháil ó shealbhán scaireanna d'aicme lena mbaineann an t-alt seo is scaireanna a díoladh leis nó a eisíodh chuige nó a fuair sé ar shlí eile an dáta oibritheach nó dá éis agus tráth nach mó ná sé bliana roimh an dáta a thiocfaidh an díbhinn chun bheith iníoctha, agus go n-íocfar aon chuid den díbhinn as brabúis a carnadh roimh an dáta a fuarthas na scaireanna amhlaidh, ansin, má bhíonn na scaireanna sin nó na scaireanna sin maraon le—

  (2) Where, on or after the 19th day of June, 1958, a person entitled under any enactment (including this Act) to an exemption from income tax which extends to dividends on shares becomes entitled to receive a dividend on a holding of shares of a class to which this section applies, being shares sold or issued to him or otherwise acquired by him on or after the operative date and not more than six years before the date on which the dividend becomes payable, and the dividend is to any extent paid out of profits accumulated before the date on which the shares were so acquired, then, if those shares, or those shares together with—

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 409. #1359186

  I ngach monarcha ina mbeidh á chur amach, i ndáil le haon phróis a bheas ar siúl, an oiread sin agus an saghas sin deannaigh nó múiche nó eisíonachta de shórt eile gur dócha go ndéanfadh sé díobháil do na daoine a fostaítear nó a oibríonn san áitreabh nó go mba chol leo é, nó aon mhéid mór deannaigh d'aon chineál, déanfar gach beart is féidir chun na daoine sin a chosaint ar an deannach nó an múch nó an eisíonacht eile a análú isteach agus chun é a chosc ó charnadh in aon tseomra oibre, agus go háirithe, más próis í inar féidir sin, déanfar scéidh-fhearais a chur ar fáil agus a chothabháil chomh comhgarach agus is féidir do láthair tuismithe an deannaigh, na múiche nó na heisíonachta eile, ionas nach ligfear san aer é in aon tseomra oibre.

  In every factory in which, in connection with any process carried on, there is given off any dust or fume or other impurity of such a character and to such an extent as to be likely to be injurious or offensive to the persons employed or working on the premises, or any substantial quantity of dust of any kind, all practicable measures shall be taken to protect those persons against inhalation of the dust or fume or other impurity and to prevent its accumulation in any workroom, and in particular, where the nature of the process makes it practicable, exhaust appliances shall be provided and maintained, as near as possible to the point of origin of the dust or fume or other impurity, so as to prevent it entering the air of any workroom.

  Uimhir 9 de 1980: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980

 410. #1480700

  —(1) Féadfaidh an chúirt le linn di ordú i dtaobh íocaíochtaí tréimhsiúla a dhéanamh faoi alt 14 (1) (a) socrú a dhéanamh go ndéanfar an tsuim a ordóidh sí a íoc, a íoc ón dáta ar eisíodh an t-iarratas idirscartha, ach ní ó dháta is luaithe ná sin, i gcás go measfar gurb iomchuí ordú den sórt sin a dhéanamh ag féachaint d'imthosca uile an cháis agus féadfaidh sí, le linn di sin a dhéanamh, ordú a thabhairt aon riaráiste a mheasann sí dá réir sin a bheith carntha, is riaráistí d'íocaíochtaí cothabhála, a íoc ina chnapshuim faoi dháta áirithe agus féadfaidh sí, nuair a bheidh sí ag ordú cnapshuim den chineál sin a íoc, creidiúint a thabhairt don chéile ar ordaíodh dó an íocaíocht sin a dhéanamh as aon airgead iomchuí a d'íoc sé leis an gcéile lena bhfuil an íocaíocht sin le déanamh sa tréimhse idir an dáta ar eisíodh na himeachtaí ar idirscaradh agus an dáta ar deonaíodh foraithne idirscartha bhreithiúnaigh.

  —(1) The court may when making a periodical payments order under section 14 (1) (a) provide that the sum ordered to be paid by it be backdated to the date when the separation application was issued, but no earlier, where it is deemed appropriate that such order be made having regard to all the circumstances of the case and may in so doing order that any arrears of maintenance it accordingly deems to have accumulated be paid by way of a lump sum by a specified date and may in ordering the payment of such lump sum give credit to the spouse ordered to make such payment for any relevant moneys paid by him to the spouse to whom such payment is to be made in the period between the dates when the separation proceedings were issued and a decree of judicial separation was granted.

  Uimhir 6 de 1989: AN tACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989

 411. #1600407

  Bille na nArm Ceimiceach, 1997 d'fheidhmiú an choinbhinsiúin maidir le forbairt, táirgeadh, stoc-charnadh agus úsáid arm ceimiceach a thoirmeasc agus maidir lena ndíothú , agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

  CHEMICAL WEAPONS BILL, 1997 TO IMPLEMENT THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 412. #1603266

  Cinneadh 2004/791/CFSP an 22 Samhain, 2004, ón gComhairle lena leathnaítear agus lena leasaítear Cinneadh 2002/842/CFSP lena gcuirtear i ngníomh Gníomhaíocht Chomhpháirteach 2002/589/CFSP ag féachaint do rannchuidiú ón Aontas Eorpach chun carnadh agus leathadh díchobhsaíoch mionarm agus arm éadrom in Oirdheisceart na hEorpa a chomhrac mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  COUNCIL DECISION 2004/791/CFSP OF 22 NOVEMBER, 2004 EXTENDING AND AMENDING DECISION 2002/842/CFSP IMPLEMENTING JOINT ACTION 2002/589/CFSP WITH A VIEW TO A EUROPEAN UNION CONTRIBUTION TO COMBATING THE DESTABILISING ACCUMULATION AND SPREAD OF SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS IN SOUTH EAST EUROPE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 413. #1603267

  Cinneadh 2004/792/CFSP an 22 Samhain, 2004 ón gComhairle lena leathnaítear agus lena leasaítear Cinneadh 1999/730/CFSP a chuireann i ngníomh Gníomhaíocht Chomhpháirteach 1999/34/CFSP ag féachaint do rannchuidiú ón Aontas Eorpach chun carnadh agus leathadh díchobhsaíoch mionarm agus arm éadrom sa Chambóid a chomhrac mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  COUNCIL DECISION 2004/792/CFSP OF 22 NOVEMBER, 2004 EXTENDING AND AMENDING DECISION 1999/730/CFSP IMPLEMENTING JOINT ACTION 1999/34/CFSP WITH A VIEW TO A EUROPEAN UNION CONTRIBUTION TO COMBATING THE DESTABILISING ACCUMULATION AND SPREAD OF SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS IN CAMBODIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 414. #1611826

  ón mbarrachas carntha de bhreis ar an srian

  from the accumulated surplus in excess of the cap

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 415. #1611827

  ón mbarrachas carntha de bhreis ar an srian

  from the accumultated surplus in excess of the cap

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 416. #1626193

  An Bille chun Mianaigh Talún Frithphearsanra a Thoirmeasc, 1996. Bille dá ngairtear Acht chun táirgeadh, fáil, aistriú, díol, deisiú, stoc-charnadh, allmhairiú agus úsáid mianach talún frithphearsanra a thoirmeasc.

  PROHIBITION OF ANTI-PERSONNEL LANDMINES BILL, 1996. BILL ENTITLED AN ACT TO PROHIBIT THE PRODUCTION, PROCUREMENT, TRANSFER, SALE, REPAIR, STOCKPILING, IMPORT AND USE OF ANTI-PERSONNEL LANDMINES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 417. #1627132

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1207/2001 ón gComhairle maidir leis na hiarmhairtí a ghabhann leis an gcóras Uile-Eora-Mheánmhara carntha tionscnaimh a thabhairt isteach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 361.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING COUNCIL REGULATION (EC) NO. 1207/2001 AS REGARDS THE CONSEQUENCES OF THE INTRODUCTION OF THE SYSTEM OF PAN–EURO-MEDITERRANEAN CUMULATION OF ORIGIN TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 361.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 418. #1634417

  Ráiteas ó Mhuiris Táilliúir Uasal T.D., Aire Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, don Cheathrú Comhdháil Athbhreithnithe de Pháirtithe an Choinbhinsiúin maidir le Forbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh Arm Baictéareolaíochta (Bitheolaíoch) agus Tocsaine a Thoirmeasc agus maidir lena nDíothú, 25 Samhain 1996.

  STATEMENT BY MR. MERVYN TAYLOR T.D., MINISTER FOR EQUALITY AND LAW REFORM TO THE FOURTH REVIEW CONFERENCE OF THE PARTIES OF THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, 25 NOVEMBER 1996.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 419. #1642473

  soláthrófar na costais a bhainfidh lena chur ar bun ón mbarrachas carntha...

  the start-up costs will be provided from the accumlated surplus...

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 420. #1642474

  soláthrófar na costais a bhainfidh lena chur ar bun ón mbareachas carntha de bhreis ar an srian a bhfaighfear réidh leis

  the start-up costs will be provided from the accumulated surplus in excess of the cap which will be removed

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 421. #1642475

  soláthrófar na costais a bhainfidh lena chur ar bun ón mbarrachas carntha de bhreis ar an srian,....

  the start-up costs will be provided from the accumulated surplus in excess of the cap

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 422. #1645180

  Sraith Conarthaí, 22/2000. Coinbhinsiún maidir le Toirmeasc ar Úsáid, Stoc-Charnadh, Táirgeadh agus Aistriú Mianach Frithphearsanra agus maidir lena nDíothú.

  TREATY SERIES, 22/2000. CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 423. #1645664

  Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Toirmeasc ar Fhorbairt, Táirgeadh agus Stoc-Charnadh agus úsáid Arm Ceimiceach agus maidir lena nDíothú,

  UNITED NATIONS CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 424. #1702969

  Ullmhófar sceideal na dtaiscí ar fhoirm chlóite de réir Fhoirm Uimh. 1 i bhFoscríbhinn P., agus féadfaidh sé go n-ordófar leis na cistí nó na díbhinní nó ús ar na cistí a bheidh le taisceadh a infheistiú agus a charnadh; agus féadfaidh sé go n-ordófar leis, freisin, nach ndéileálfar leis na cistí gan fógra a thabhairt don cheannaitheoir nó don duine eile a bheidh ainmnithe sa sceideal sin.

  The lodgment schedule shall be prepared upon a printed form according to the Form No. 1 in Appendix P., and may direct the investment and accumulation of the funds or the dividends or interest on the funds to be lodged; and may also direct that the funds shall not be dealt with without notice to the purchaser or other person named in such schedule.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 425. #1703033

  ráiteas á rá an mian go ndéanfaí an t-airgead nó an díbhinn ar na hurrúis a bheidh le taisceadh amhlaidh sa Chúirt, maille le gach carnadh díbhinní air sin, a infheistiú in aon urrúis údaraithe, agus cén tuairisc urrús údaraithe, nó an meastar nach gá an céanna a infheistiú.

  a statement whether the money or the dividend on the securities so to be lodged in Court, and all accumulations of dividends thereon, are desired to be invested in any and what description of authorised securities, or whether it is deemed unnecessary to invest the same.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 426. #1703089

  Nuair a ordófar le hordú díbhinní a bheidh ag fabhrú ar urrúis sa Chúirt, nó a bheidh le haistriú isteach sa Chúirt, nó a mbeidh ordaithe iad a cheannach le hairgead sa Chúirt, nó a bheidh le taisceadh sa Chúirt, a infheistiú agus a charnadh, déanfaidh an Cuntasóir, ar an gcóip den ordú sin a fháil, gan aon iarraidh, ó thráth go chéile (go dtí go bhfaighidh sé iarraidh nó cóip d'ordú dá mhalairt) na díbhinní sin a infheistiú a luaithe is caoithiúil nuair a bheidh agus a mhinice a bheidh £100 nó níos mó sna díbhinní a bheidh faighte aige agus a bheidh gan infheistiú.

  When an order directs an investment and accumulation of dividends accruing on securities in Court, or to be transferred into Court, or directed to be purchased with money in Court, or to be lodged in Court, the Accountant, upon receipt of the copy of such order, shall without any request, from time to time (until he shall receive a request or copy of an order to the contrary), invest such dividends as soon as may be convenient when and so often as the dividends received by him and remaining uninvested amount to or exceed £100.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 427. #1705043

  go ndéanfar iarmhéid an airgid sin a infheistiú agus na díbhinní air a charnadh (nó, de réir mar a fhabhróidh siad, agus nuair a fhabh- róidh siad, a íoc le lena gcaitheamh chun tairbhe an naín agus chuige sin amháin) le linn mhionaois an naín nó go dtí go dtabharfar ordú eile;

  that the balance of the said monies be invested and the dividends thereon be accumulated (or, as and when they accrue be paid to to be expended solely for the benefit of the infant) during the minority of the infant or until further order;

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 428. #147256

  RannA Contae-bhuirg Chorcaí agus an chuid sin de Chontae Riaracháin Chorcaí arb é atá inti na Ceantair Uirbeacha seo: Cóbh, Mainistir Fhear Maí, Cionn tSáile, Mala. Mainistir na Corann, Eochaill, na toghranna-ceantair seo a leanas: Áth an Chairn, An Eaglais, Ard Achadh, Ard Scia, Baile na Daibhche, Baile an Chollaigh, Béal Átha an Spidéil, Baile an Teampaill, Baile Artúir, Bealach Cloiche, Baile Choitín, Bealach Fiodha Aird, Baile an Phoill, Baile Uí Gharbháin, Baile Uí Ghormáin, Béal Átha hUbhla, Baile Mhac Shéan, Baile an Mhairtéalaigh, Baile Muadán, Baile Uí Mhurchú, Baile na gCloch, Baile na Móna, Baile Nua na Sagart, Baile Uí Spalláin, Droichead na Bandan, Baile an Easpaig, an Charraig Dhubh, An Linn Dubh, An Bhlarna, Boirne, Cill na mBallach, Cathair Dubhgáin, Cathair Laga, Ceannmhuigh, An Charraig (i sean-Tuathcheantar Mhainistir Fhear Maí), An Charraig (i sean-Tuathcheantar Mhala), Carraig Uí Leighin (i sean-Tuathcheantar Chorcaí), Carraig Uí Leighin (i sean-Tuathcheantar Chionn tSáile), Carraig na bhfear, Carraig Ruachán Beag, Carraig Thuathail, Dún Galláin, Carragán Éide, Caisleán Ó Liatháin, Baile na Martra, Baile Chaisleán an Róistigh, Baile an Teampaill, Claonabhar , Cluain Molt, Cluain Príost, Cluain Uamha, Cóbh (Tuath), Cúl Chollainge, Cúl Móin, Corcach Beag, Cuilinn Uí Chaoimh (i sean-Tuathcheantar Chionn tSáile), Cora Ghlas, Daingean Uí Dhonnabháin, Doire Ó bhFaoileáin, Dún ar Aill, Dubhghlas, An Druipseach, An Drom Mór, Dún Darú, Dún Guairne, Fairche, Fearann Bhriain, Mainistir Fhear Maí (Tuath), Garraí Bhoithe, Gleannmhair (Thoir), Gleannmahir (Thiar), Gleann an Phréacháin, Gort na Sceiche, An Gort Rua, An Dún Glas, Íochtar Morogha, Iomarach, An Inse, Inis Eonáin, Inis Cionaigh, Cill Bónáin, Cill Briotáin, Cill Brógáin, Coill na Corra, Cill Crónait , Cill Cumair, Cill Daighnín, Cill Dairbhre, Cill Gallán, Cill Aitche, Cill Liath (i sean-Tuathcheantar Chorcaí), Cill Liath (i sean-Tuathcheantar Eochaille), Kilmacdonagh, Cill Mac Léinín, Cill Mocheanóg, Cill Pádraig, Cill Faolán, Cill Seanaigh, Cill Uird, Cionn tSáile (Tuath), Cinn Abhair, Cnoc an Tóiteáin, Cnoc an Bhile, Cnoc Muirne, Cnoc Rátha, An Cnoc Rua, Lios Gúil, Leath-Fhearann, Leithineach, Leathmuine, Liatroim, Lios Cléirigh, Mágh Guairne, Mala (Tuath), Baile an Mharasciaigh, Má Tuatha, Mainistir na Corann (Tuath), Áth an Mhuilinn, Baile an Mhuilinn, Baile an Mhistéalaigh, Maigh Ile, Móin an Ime, Baile an Mhanaigh (Tuath), Baile an Mhanaigh, (Uirbeach), Máigh Bhide, an Baile Nua, Nuachabháil, Na hUamhanna, Rathain, Ráth Cuana, Ráth Chormaic, Ráth Loirc, Baile Roisín, Ros Stialláin, Naomh Muire, An Sean-Bhaile Mór, Sceachanach, Garraí na Gráinneoige, Cnoc na Sruthán, Teampall Buadán, Teampall Bríde, Teampall Mártan, Teampall Muire, Teampall Mhichíl, Teampall Molaga, Teampall na Carraige, Baile an Fháltaigh, Cnocán na Biolraí, an Teampall Geal, Eochaill (Tuath). Contae-Bhuirg Bhaile Átha Cliath agus Contae Riaracháin Bhaile Átha Cliath;

  Zone A means the County Borough of Cork and that part of the Administrative County of Cork comprising the Urban District of Cobh, Fermoy, Kinsale, Mallow, Midleton, Youghal, the District Electoral Divisions of Aghern, Aglish, Ardagh, Ardskeagh, Ballinadee, Ballincollig, Ballinspittle, Ballintemple, Ballyarthur, Ballyclough, Ballycottin, Ballyfeard, Ballyfoyle, Ballygarvan, Ballygorman, Ballyhooly, Ballymackean, Ballymertle, Ballymodan, Ballymurphy, Ballyneglogh, Ballynamona, Ballynoe, Ballyspillane, Bandon, Bishopstown, Blackrock, Blackpool, Blarney, Brinny, Buttervant, Caherduggan, Caherlag, Cannaway, Carrig (in the Former Rural District of Fermoy), Carrig (in the Former Rural District of Mallow), Carrigaline (in the Former Rural District of Cork), Carrigaline (in the Former Rural District of Kinsale), Carrignavar, Carrigrohane Beg, Carrigothill, Castlecooke, Castle Hyde, Castlelyons, Castlemartyr, Castletownroche, Churchtown, Clenor, Clonmult, Clonpriest, Cloyne, Cobh Rural, Coole, Coolmain, Corkbeg, Cullen (in the Former Rural District of Kinsale), Curraglass, Dangan, Derryvillane, Doneraile, Douglas, Dripsey, Dromere, Dunderrow, Dungourney, Farahy, Farranbrien, Fermoy Rural, Garryvoe, Glanworth E., Glanworth W., Glenville, Gortnaskehy, Gortroe, Greenfort, Ightermurragh, Imphrick, Inch, Inishannon, Inishkenny, Kilbonane, Kilbrittain, Kilbrogan, Kilcor, Kilcronat, Kilcummer, Kildinan, Kildorrery, Kilgullane, Killathy, Killeagh, (in the Former Rural District of Cork), Killeagh (in the Former Rural District of Youghal), Kilmacdonagh, Kilmacleine, Kilmonoge, Kilpatrick, Kilphelan, Kilshannig, Kilworth, Kinsale Rural, Kinure, Knockantota, Knockavilly, Knockmourne, Knockraha, Knockroe, Kisgoold, Laherne, Lehenagh, Leighmoney, Leitrim, Liscleary, Magourney, Mallow Rural, Marshalstown, Matehy, Midleton Rural, Milford, Milltown, Mitchelstown, Mogeely, Monanimy, Monkstown Rural, Monkstown Urban, Moviddy, Newtown, Nohaval, Ovens, Rahan, Rathcooney, Rathcormack, Rathluirc, Riverstown, Rostellan. St. Mary's, Shanballymore, Skahanagh, Springfort, Streamhill, Templebodan, Templebreedy, Templemartin, Templemary, Templemichael, Templemolaga, Templeacarriga, Wallstown, Watergrasshill, Whitechurch, Youghal Rural; The County Borough of Dublin and the Administrative County of Dublin;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 429. #795539

  Obair Uimh. 1.—Duga nua agus fallaí agus oibreacha a bhainfidh leis ina bhfuil—6 acra, 1 ród agus 38 bpéirsí de réir tomhais reachtúla suidhte ar fad i bParóiste Naomh Mícheál agus i gContae-Bhuirg Luimnighe teoranta ar an taobh thoir le líne 286 troithe ar faid agus é có-threormhar le falla thiar an duga atá ann cheana agus 60 troigh ar an taobh thiar den chéanna ag tosnú ag puínte ina bhfuil faidiú agha-líne falla theas an duga atá ann cheana gearrtha tríd agus ag críochnú ag puínte atá 286 troithe ón bpuínte tosnuithe sin má tomhaistear o thuaidh fan an líne chóthreormhair sin teoranta ar an taobh thuaidh le líne ag tosnú ag puínte deiridh na teorann thoir agus ag críochnú ag puínte atá 710 dtroithe ón bpuínte tosnuithe sin má tomhaistear siar agus 40 troigh o lár an chasáin phuiblí fan bhancánacht na habhann ar an taobh theas d'Abhainn na Sionainne má tomhaistear o dheas teoranta ar an taobh thiar le líne ag tosnú ag puínte críochnuithe na teorann thuaidh agus ag críochnú ag puínte atá 240 troigh ón bpuínte tosnuithe sin má tomhaistear o dheas agus 640 troigh ón gceann theas den chlaidhe teorann thiar atá anois le maoin an duga má tomhaistear siar o thuaidh teoranta ar an taobh thiar theas le líne ag tosnú ag puínte deiridh na teorann thiar agus ag críochnú ag puínte atá 430 troigh ón bpuínte tosnuithe sin má tomhaistear soir o dheas agus 90 troigh o phiara thiar an gheata isteach chun láthair an chairn tsalachair atá teoranta le teora thiar mhaoin an duga má tomhaistear o thuaidh agus teoranta ar an taobh thoir theas le líne ag tosnú ag puínte críochnuithe na teorann thiar theas agus ag críochnú ag puínte tosnuithe na teorann thoir roimhráite 510 dtroithe ar faid má tomhaistear soir o thuaidh.

  Work No. 1 - A new dock with walls and works incidental thereto containing - 6 acres, 1 rood and 38 perches statute measure situate wholly in St. Michaels' Parish and County Borough of Limerick bounded on the cast side by a line 286 feet in length parallel to west wall of existing clock and 60 feet to westward of same commencing at a point where said parallel line is intersected by the prolongation of face line of south wall of existing clock and terminating at a point 286 feet from said point of commencement measured along said parallel line in a northerly direction bounded on the north side by a line commencing at the termination of east boundary and terminating at a point 710 feet from said point of commencement measured in a westerly direction and 40 feet from the centre of the public path along river embankment on the south side of River Shannon measured in a southerly direction bounded on the west side by a line commencing at the point of termination of the northern boundary and terminating at a point 240 feet from said point of commencement measured in a southerly direction and 640 feet from the southern end of existing west boundary fence of dock property measured in a north-westerly direction bounded on the south-west by a line commencing at the termination of western boundary and terminating at a point, 430 feet from the said point of commencement measured in a south-easterly direction and 90 feet from west pier of entrance gate to dumping ground adjoining western boundary of dock property measured in a northerly direction and bounded on the south-east side by a line commencing at the point of termination of the south-west boundary and terminating at the point of commencement of the aforesaid eastern boundary 510 feet in length measured in a north-easterly direction.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1926: ACHT CHUAN LUIMNIGHE, 1926

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.