Gaois

Search direction

Search mode

Filter results

Collections

Word forms

comhaontaigh

comhaontú

saorthrádáil

50 results

 1. #1739763

  Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shingeapór:

  Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore

  Regulation (EU) 2019/287 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 implementing bilateral safeguard clauses and other mechanisms allowing for the temporary withdrawal of preferences in certain trade agreements concluded between the European Union and third countries

 2. #1739773

  Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam

  Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Vietnam

  Regulation (EU) 2019/287 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 implementing bilateral safeguard clauses and other mechanisms allowing for the temporary withdrawal of preferences in certain trade agreements concluded between the European Union and third countries

 3. #1835682

  Comhaontú Saorthrádála idir an Comhphobal Eorpach agus an tSile (IO L 352, 30.12.2002)

  Free Trade Agreement between the European Community and Chile (OJ L352, 30.12.2002)

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

 4. #1835710

  Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Chóiré Theas (IO L 127/14.05.2011)

  Free Trade Agreement by the European Union and South Korea - (OJ L 127/14.5.2011) EN EN

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

 5. #310478

  (1) Tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar Páirtithe Conarthacha iad i gComhaontú LEE, i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos i gComhaontú LEE;

  1. European Free Trade Association (EFTA) countries which are Contracting Parties to the EEA Agreement in accordance with the conditions laid down in the EEA Agreement;

  Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)

 6. #607096

  tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) atá páirteach sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, i gcomhréir leis an Chomhaontú sin;

  European Free Trade Association (EFTA) countries which are parties to the Agreement on the European Economic Area, in accordance with that Agreement;

  Regulation (EU) No 1382/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Justice Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance

 7. #631217

  tíortha de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar Páirtithe Conarthacha iad den Chomhaontú LEE i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa Chomhaontú LEE;

  European Free Trade Association (EFTA) countries which are Contracting Parties to the EEA Agreement in accordance with the conditions laid down in the EEAAgreement;

  REGULATION (EU) No 377/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the Copernicus Programme and repealing Regulation (EU) No 911/2010

 8. #749312

  tíortha de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ar páirtithe iad sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa chomhaontú sin.

  European Free Trade Association countries which are party to the European Economic Area Agreement, in accordance with the conditions laid down therein.

  Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

 9. #1679610

  An 1 Meán Fómhair 2017, tháinig comhaontú comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin (“an Comhaontú Comhlachais”), lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), i bhfeidhm.

  An association agreement between the Union and Ukraine (the ‘Association Agreement’), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), entered into force on 1 September 2017.

  Decision (EU) 2018/947 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 providing further macro-financial assistance to Ukraine

 10. #630034

  saoránaigh agus eagraíochtaí sallchuir ó thíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos i gComhaontú LEE;

  citizens and sending organisations from European Free Trade Association countries which are members of the European Economic Area (EEA), in accordance with the conditions laid down in the EEA Agreement;

  REGULATION (EU) No 375/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 April 2014 establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps (‘EU Aid Volunteers initiative’)

 11. #669076

  tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa atá rannpháirteach sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, i gcomhréir leis na coinníollacha a bhunaítear leis an gComhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

  the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area, in accordance with the conditions established in the Agreement on the European Economic Area;

  Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC

 12. #1823916

  Faoin gComhaontú Comhlachais, bhunaigh an tAontas agus an Iordáin Limistéar Saorthrádála de réir a chéile le linn idirthréimhse 12 bhliain.

  Under the Association Agreement, the Union and Jordan gradually established a Free Trade Area over a transitional period of 12 years.

  Decision (EU) 2020/33 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2020 providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

 13. #300033

  (6) Ba cheart go mbeadh dlúthbhaint leis an gcomhar agus leis an gcomhordú treisithe ag údaráis staidrimh Bhallstáit Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [6] agus ag údaráis staidrimh na hEilvéise, dá bhforáiltear faoi seach sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, go háirithe in Airteagal 76 de agus i bPrótacal 30 a ghabhann leis an gComhaontú sin, agus sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhar agus le comhordú treisithe i réimse an staidrimh [7], go háirithe in Airteagal 2 de.

  (6) The statistical authorities of the Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area [6] and of Switzerland should, as provided respectively for in the Agreement on the European Economic Area, in particular Article 76 thereof and Protocol 30 to that Agreement, and in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics [7], in particular Article 2 thereof, be closely associated with the reinforced cooperation and coordination.

  Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities

 14. #325662

  (2) Tá na caibidlíochtaí sin tugtha i gcrích agus síníodh an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile ("an Comhaontú"), an 6 Deireadh Fómhair 2010 [2], fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Feabhra 2011 [3] agus beidh feidhm aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 15.10 den Chomhaontú.

  (2) Those negotiations have been concluded and the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, ("the Agreement") was signed on 6 October 2010 [2], received the consent of the European Parliament on 17 February 2011 [3] and is to apply as provided for in Article 15.10 of the Agreement.

  Regulation (EU) No 511/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 implementing the bilateral safeguard clause of the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Korea

 15. #620304

  Chuige sin, rinneadh Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile (“Comhaontú Comhlachais”), a chaibidliú in 2007- 2011, lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), agus chuir an dá pháirtí a gceannlitreacha leis an 30 Márta 2012.

  In this respect, an Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (‘the Association Agreement’) was negotiated in 2007-2011, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), and was initialed by both parties on 30 March 2012.

  REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine

 16. #682377

  Síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile [3] (an Comhaontú Comhlachais), lena n-áirítear an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), an 27 Meitheamh 2014 agus bhí éifeacht leis an gcur i bhfeidhm sealadach amhail ón 1 Meán Fómhair 2014.

  The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part [3] (the Association Agreement), including the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), was signed on 27 June 2014 and the provisional application was effective from 1 September 2014.

  Regulation (EU) No 1383/2014 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2014 amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova

 17. #684187

  Chuige sin, idir 2007 agus 2011, rinne an tAontas agus an Úcráin an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile, (an Comhaontú Comhlachais) [2], lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), a chaibidliú, ar chuir an dá pháirtí síniú leis an 27 Meitheamh 2014.

  In that respect, between 2007 and 2011 the Union and Ukraine negotiated the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the Association Agreement), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which was signed by both parties on 27 June 2014.

  Regulation (EU) No 1150/2014 of the European Parliament and of the Council of 29 October 2014 amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine 

 18. #1679091

  Rinneadh an comhaontú sin (an “Comhaontú Comhlachais”), lena n-áirítear Limistéar Domhain agus Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST) a thabhairt isteach de réir a chéile, a shíniú i mí an Mheithimh 2014 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Iúil 2016.

  That agreement (the ‘Association Agreement’), which includes the gradual introduction of a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), was signed in June 2014 and entered into force on 1 July 2016.

  Decision (EU) 2018/598 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 providing further macro-financial assistance to Georgia

 19. #325661

  (1) An 23 Aibreán 2007, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún tús a chur le caibidlíochtaí ar chomhaontú saorthrádála le Poblacht na Cóiré ("an Chóiré") thar ceann an Aontais agus a Bhallstát.

  (1) On 23 April 2007 the Council authorised the Commission to open negotiations for a free trade agreement with the Republic of Korea ("Korea") on behalf of the Union and its Member States.

  Regulation (EU) No 511/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 implementing the bilateral safeguard clause of the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Korea

 20. #611270

  tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar páirtithe iad sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE);

  European Free Trade Association (EFTA) countries which are parties to the Agreement on the European Economic Area (EEA);

  Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 Text with EEA relevance

 21. #668107

  tíortha de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) atá rannpháirteach sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

  the countries of the European Free Trade Association (EFTA) participating in the European Economic Area (EEA), in accordance with the conditions laid down in the Agreement on the European Economic Area.

  Regulation (EU) No 250/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 establishing a programme to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union (Hercule III programme) and repealing Decision No 804/2004/EC

 22. #1661368

  Tar éis an Prótacal Aontachais a inisiliú, tá comhaontú idirthréimhseach cómhalartach riachtanach chun limistéar saorthrádála le hEacuadór a bhunú sa chaoi nach gcuirfear isteach ar thrádáil gan ghá.

  Following the initialling of the Protocol of Accession, an interim reciprocal arrangement is necessary for the establishment of a free-trade area with Ecuador in order to avoid unnecessary trade disruption.

  Regulation (EU) No 1384/2014 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2014 on the tariff treatment for goods originating in Ecuador

 23. #1719959

  An 29 Samhain 2012, ghlac an Chomhairle Cinneadh lenar údaraíodh an Coimisiún tús a chur le caibidlíocht leis an tSeapáin maidir le Comhaontú Saorthrádála.

  On 29 November 2012, the Council adopted a Decision authorising the Commission to open negotiations with Japan on a Free Trade Agreement.

  Regulation (EU) 2018/1670 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 amending Regulation (EC) No 110/2008 as regards nominal quantities for the placing on the Union market of single distilled shochu produced by pot still and bottled in Japan

 24. #1767815

  1.Comhaltaí de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE), ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

  1.Members of the European Free Trade Association, which are members of the European Economic Area, in accordance with the conditions laid down in the European Economic Area agreement;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

 25. #1769121

  (a)comhaltaí de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa Chomhaontú maidir le LEE;

  (a)European Free Trade Association (EFTA) members which are members of the European Economic Area (EEA), in accordance with the conditions laid down in the EEA agreement;

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

 26. #1835680

  Comhaontú Saorthrádála idir an Comhphobal Eorpach agus Meicsiceo (IO L 276, 28.10.2000, l 157/30.06.2000)

  Free Trade Agreement between the European Community and Mexico (OJ L 276, 28.10.2000, L 157/30.6.2000)

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

 27. #325859

  De réir mar a shamhlaítear sa Rialachán, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an gComhaontú Saorthrádála (CST) idir an AE agus an Chóiré agus beidh sé toilteanach aon saincheisteanna a eascróidh as cur chun feidhme an Chomhaontaithe a phlé le coiste freagrach Pharlaimint na hEorpa.

  As envisaged in the Regulation, the Commission will present a yearly report to the European Parliament and the Council on the implementation of the EU-Korea FTA and will be ready to discuss with the responsible committee of the European Parliament any issues arising from the implementation of the Agreement.

  Regulation (EU) No 511/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 implementing the bilateral safeguard clause of the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Korea

 28. #661580

  Ba cheart do rannpháirtíocht thíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar comhpháirtithe iad sa Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch ('Comhaontú LEE') i SCEbheith i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos i gComhaontú LEE.

  The participation of European Free Trade Association (EFTA) States which are parties to the Agreement on the European Economic Area ('the EEA Agreement') in the CEF should be in accordance with the conditions laid down in the EEA Agreement.

  Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance

 29. #668993

  Leis an gComhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch déantar foráil do chomhar sa réimse maidir le cosaint tomhaltóirí idir an tAontas agus a Bhallstáit ar thaobh amháin, agus tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa, ar an taobh eile.

  The Agreement on the European Economic Area provides for cooperation in the field of consumer protection between the Union and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area, on the other.

  Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014-20 and repealing Decision No 1926/2006/EC

 30. #670141

  Féadfaidh tíortha i gComhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE), ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), a bheith rannpháirteach san earnáil de SCE a chumhdaíonn bonneagar teileachumarsáide i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos i gComhaontú LEE.

  European Free Trade Association (EFTA) countries which are members of the European Economic Area (EEA) may participate in the sector of the CEF covering telecommunications infrastructure in accordance with the conditions laid down in the EEA Agreement.

  Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC Text with EEA relevance

 31. #695254

  Go dtí seo, áfach, níor aontaigh an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin na lamháltais trádála arna ndeonú faoin gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais a oiriúnú chun an trádáil traidisiúnta tosaíochta idir an Chróit agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin faoi Chomhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa a chur san áireamh.

  However, Bosnia and Herzegovina has not yet accepted to adapt trade concessions granted under the Stabilisation and Association Agreement in order to take into account the preferential traditional trade between Croatia and Bosnia and Herzegovina under the Central European Free Trade Agreement.

  Regulation (EU) 2015/2423 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's stabilisation and association process and suspending its application with regard to Bosnia and Herzegovina

 32. #1694215

  Beidh an chaoi a nglacfar le hioncam sannta seachtrach amhail dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 4 den Airteagal seo agus a thagann as rannpháirtíocht Stát de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) i gclár áirithe de chuid an Aontais i gcomhréir le pointe (e) d’Airteagal 21(2) i gcomhréir le Prótacal Uimh. 32 a ghabhann leis an gComhaontú maidir leis an Limistéir Eorpach Eacnamaíoch (CLEE).

  The treatment of external assigned revenue as referred to in point (c) of paragraph 4 of this Article resulting from the participation of European Free Trade Association (EFTA) States in certain Union programmes in accordance with point (e) of Article 21(2) shall be in line with Protocol No 32 annexed to the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement).

  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

 33. #1737979

  Maidir le hionadaithe thíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (Comhaontú LEE), féadfaidh siad freastal ar chruinnithe an Bhoird Bainistíochta mar bhreathnóirí i gcás ina ndéantar foráil i gComhaontú LEE dá rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí EU-OSHA.

  Representatives of European Free Trade Association (EFTA) countries which are parties to the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) may attend the meetings of the Management Board as observers where the EEA Agreement provides for their participation in EU-OSHA's activities.

  Regulation (EU) 2019/126 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), and repealing Council Regulation (EC) No 2062/94

 34. #1738414

  Maidir le tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (Comhaontú LEE), féadfaidh ionadaithe ó na tíortha sin freastal ar chruinnithe an Bhoird Bainistíochta mar bhreathnadóirí i gcás ina ndéantar foráil i gComhaontú LEE dá rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí Eurofound.

  Representatives of European Free Trade Association (EFTA) countries which are parties to the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) may attend the meetings of the Management Board as observers where the EEA Agreement provides for their participation in Eurofound's activities.

  Regulation (EU) 2019/127 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75

 35. #1738854

  Maidir le hionadaithe thíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (Comhaontú LEE), féadfaidh siad freastal ar chruinnithe an Bhoird Bainistíochta mar bhreathnadóirí i gcás ina ndéantar foráil i gComhaontú LEE dá rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí Cedefop.

  Representatives of European Free Trade Association (EFTA) countries which are parties to the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) may attend the meetings of the Management Board as observers where the EEA Agreement provides for their participation in Cedefop's activities.

  Regulation (EU) 2019/128 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Council Regulation (EEC) No 337/75

 36. #325723

  4. Go ceann tréimhse cúig bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe, agus ar iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ó thionscal an Aontais, tabharfaidh an Coimisiún aird ar leith ar aon mhéadú ar an líon táirgí íogaire críochnaithe de thionscnamh na Cóiré a allmhairítear isteach san Aontas i gcás ina bhfuil méadú den sórt sin inchurtha i leith úsáid mhéadaithe na bpáirteanna nó na gcomhchodanna a allmhairítear isteach sa Chóiré ó thríú tíortha nach bhfuil comhaontú saorthrádála tugtha i gcrích acu leis an Aontas agus atá clúdaithe leis na forálacha ar aisíocaíocht dleachta custaim nó ar dhíolúine ó dhleacht custaim.

  4. For a period of 5 years following the date of application of the Agreement and upon a duly reasoned request from the Union industry, the Commission shall pay particular attention to any increase in the import of finished sensitive products originating in Korea into the Union where such an increase is attributable to increased use of parts or components imported into Korea from third countries which have not concluded a free trade agreement with the Union and which are covered by the provisions on customs duty drawback or exemption from customs duty.

  Regulation (EU) No 511/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 implementing the bilateral safeguard clause of the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Korea

 37. #603819

  tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos sa Chomhaontú ar an LEE, agus tíortha Eorpacha eile nuair a cheadaítear sin leis na comhaontuithe agus na nósanna imeachta;

  European Free Trade Association (EFTA) countries which are members of the European Economic Area (EEA), in accordance with the conditions laid down in the EEA Agreement, and other European countries when agreements and procedures so allow;

  Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 - 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC Text with EEA relevance

 38. #604865

  I dteannta Ballstát, agus tíortha agus críocha thar lear atá incháilithe chun páirt a ghlacadh sa Chlár, de bhun Airteagal 58 de Chinneadh 2001/822/CE ón gComhairle [12], ba cheart don Chlár a bheith oscailte freisin, faoi réir coinníollacha áirithe, do rannpháirtíocht thíortha de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) ar pháirtithe iad sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus do rannpháirtíocht thíortha de chuid Chónaidhm na hEilvéise.

  In addition to Member States and overseas countries and territories which are eligible to participate in the Programme pursuant to Article 58 of Council Decision 2001/822/EC [12], the Programme should also be open, subject to certain conditions, to the participation of European Free Trade Association ("EFTA") countries which are parties to the Agreement on the European Economic Area ("EEA") and of the Swiss Confederation.

  Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC Text with EEA relevance

 39. #620305

  De bhun fhorálacha LDCST, tá an tAontas agus an Úcráin le limistéar saorthrádála a bhunú thar idirthréimhse nach mó ná 10 mbliana, dar tosach teacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe Comhlachais, i gcomhréir le hAirteagal XXIV de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil.

  Pursuant to the provisions of the DCFTA, the Union and Ukraine are to establish a free trade area over a transitional period of a maximum of 10 years, starting from the entry into force of the Association Agreement, in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

  REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine

 40. #669720

  Ba cheart mar sin don Chlár a bheith oscailte do rannpháirtíocht tríú tíortha, go háirithe tíortha aontacha, tíortha is iarrthóirí agus iarrthóirí ionchasacha a thairbhíonn de straitéis réamhaontachais, tíortha Comhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE)/ Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), tíortha comharsanachta agus na tíortha a bhfuil feidhm ag Beartas Comharsanachta na hEorpa (BCE) maidir leo agus tíortha eile i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos trí aon chomhaontú ábhartha déthaobhach nó iltaobhach.

  The Programme should therefore be open to the participation of third countries, in particular of acceding countries, candidate countries and potential candidates benefiting from a pre-accession strategy, European Free Trade Association (EFTA)/European Economic Area (EEA) countries, neighbouring countries and the countries to which the European Neighbourhood Policy (ENP) applies, and other countries in accordance with the conditions laid down by any relevant bilateral or multilateral agreement.

  Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the establishment of a third Programme for the Union's action in the field of health (2014-2020) and repealing Decision No 1350/2007/EC Text with EEA relevance

 41. #684188

  De réir fhorálacha LDCST, tá an tAontas agus an Úcráin le limistéar saorthrádála a bhunú thar idirthréimhse nach mó ná 10 mbliana ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe Comhlachais, i gcomhréir le hAirteagal XXIV de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil.

  Under the provisions of the DCFTA, the Union and Ukraine are to establish a free trade area over a transitional period of a maximum of 10 years, starting from the entry into force of the Association Agreement, in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

  Regulation (EU) No 1150/2014 of the European Parliament and of the Council of 29 October 2014 amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine 

 42. #1668995

  Ba cheart go n-áireofaí measúnú mionsonraithe ar chur chun feidhme na mbeart trádála sealadach uathrialaitheach a bhunaítear leis an Rialachán seo sa tuarascáil bhliantúil ar chur chun feidhme an Limistéir Dhomhain Chuimsithigh Saorthrádála, rud atá ina dhlúthchuid den Chomhaontú Comhlachais.

  The Commission's annual report on the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area, which is an integral part of the Association Agreement, should include a detailed assessment of the implementation of the autonomous trade measures established by this Regulation.

  Regulation (EU) 2017/1566 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on the introduction of temporary autonomous trade measures for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association Agreement

 43. #1825352

  Bunaítear leis na paraiméadair do chomhpháirtíocht a bheidh uaillmhianach, leathan, domhain agus solúbtha fud fad an chomhair trádála agus eacnamaíoch a mbeidh comhaontú saorthrádála cuimsitheach cothromaithe ina chroílár, fhorfheidhmiú an dlí agus an cheartas choiriúil, bheartais eachtrach, na slándála agus na cosanta agus réimsí is forleithne comhair.

  It establishes the parameters of an ambitious, broad, deep and flexible partnership across trade and economic cooperation with a comprehensive and balanced Free Trade Agreement at its core, law enforcement and criminal justice, foreign policy, security and defence and wider areas of cooperation.

  Council Decision (EU, Euratom) 2020/266 of 25 February 2020 authorising the opening of negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for a new partnership agreement

 44. #1594623

  Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, d’fhonn aontachas na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas.

  ADDITIONAL PROTOCOL TO THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 45. #1626475

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle a bhaineann le críochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Ríocht na hIorua, den pháirt eile, maidir le Prótacal 2 a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála déthaobhach idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 522.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE OTHER PART, ON PROTOCOL 2 TO THE BILATERAL FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE KINGDOM OF NORWAY TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 522.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 46. #1626832

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh maidir le liosta 15 eadránaí a bhunú don Phrótacal maidir le Comhar Cultúrtha a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 543.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AS REGARDS THE ESTABLISHMENT OF A LIST OF 15 ARBITRATORS FOR THE PROTOCOL ON CULTURAL COOPERATION TO THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 543.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 47. #1626834

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Choiste um Thrádáil in Earraí arna bhunú leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, maidir leis na rialacha ar riaradh CRT a ghlacadh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION WITHIN THE COMMITTEE ON TRADE IN GOODS SET UP BY THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART, AS REGARDS THE ADOPTION OF THE RULES ON TRQ ADMINISTRATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 48. #1596526

  An Comhaontú ag bunú Limistéar Saorthrádála idir Éire agus an ríocht aontaithe

  Anglo-Irish Free Trade Area Agreement

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 49. #1596527

  An Comhaontú idir Éire agus an Ríocht Aontaithe ag bunú limistear saorthrádála

  Anglo-Irish Free Trade Area Agreement

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 50. #1611655

  Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile.

  FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART.

  Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.