Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

114 toradh in 26 doiciméad

 1. #2810292

  'C3' — C3

  C3” — C3

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/945 ón gCoimisiún an 17 January 2023 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla rialála a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/583 a mhéid a bhaineann le ceanglais trédhearcachta áirithe is infheidhme maidir le hidirbhearta in ionstraimí neamh-chothromais (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 2. #349372

  Boinn aicme C2 agus aicme C3 a mhéid a bhaineann le catagóir úsáide an réimse bonn:

  Class C2 and C3 tyres, with reference to the category of use of the range of tyres:

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 3. #349524

  boinn aicme C3

  class C3 tyres —

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 4. #631496

  EUR 203,76 sa mhí d'oifigigh de Ghrád C1, C2 nó C3.

  EUR 203,76 per month for officials in Grade C1, C2 or C3.

  Rialachán (AE) Uimh. 423/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm maidir leo a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2012

 5. #633989

  EUR 202,14 sa mhí d'oifigigh de Ghrád C1, C2 nó C3.

  EUR 202,14 per month for officials in Grade C1, C2 or C3.

  Rialachán (AE) Uimh. 422/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm orthu, a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2011

 6. #732777

  Tábla C3: paisinéirí arna n-iompar, de réir an chineáil iompair

  Table C3: passengers transported, by type of transport

  Rialachán (AE) 2016/2032 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 91/2003 maidir le staidreamh i ndáil le hiompar d'iarnród, i dtaca le sonraí faoi earraí, faoi phaisinéirí agus faoi thionóiscí a bhailiú

 7. #1689722

  Aerbhoinn le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí (Aicme C2 agus Aicme C3)

  Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (Classes C2 and C3)

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 8. #1744181

  Aerbhoinn le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí (Aicme C2 agus Aicme C3)

  Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (Classes C2 and C3)

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 9. #1887411

  Ba cheart, dá bhrí sin, boinn C3 a áireamh faoi raon feidhme an Rialacháin seo.

  Therefore, C3 tyres should be included in the scope of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 10. #1887647

  Boinn C3

  C3 tyres

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 11. #1887672

  V. Aicme boinn: i.e. C1, C2 nó C3;

  V. Tyre class: i.e. C1, C2 or C3;

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 12. #1887776

  2 N/kN le haghaidh boinn C3;

  2 N/kN for C3 tyres;

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 13. #1887805

  nach mó ná 0,05 N/kN le haghaidh boinn d'aicme C3.

  not greater than 0,05 N/kN for C3 tyres.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 14. #1887821

  nach mó ná 0,06 N/kN le haghaidh boinn d'aicme C3.

  not greater than 0,06 N/kN for C3 tyres.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 15. #1887825

  γ = 0,035 N/kN le haghaidh bhoinn C3,

  γ = 0,035 N/kN for C3 tyres.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 16. #1996314

  Caighdeán C4: an coincheap céanna oibríochtaí le Caighdeán C3.

  Standard C4: same concept of operations as Standard C3.

  Cinneadh (AE) 2021/2147 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2021 maidir le trealamh slándála eitlíochta sibhialta ar a bhfuil an marcáil “Stampa AE” a fhormheas (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #1996357

  C2 agus C3

  C2 and C3

  Cinneadh (AE) 2021/2147 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2021 maidir le trealamh slándála eitlíochta sibhialta ar a bhfuil an marcáil “Stampa AE” a fhormheas (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 18. #2151135

  C3 Cumarsáid agus Aerloingseoireacht

  C3 Comms and Nav

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1963 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 a mhéid a bhaineann le córais bainistíochta sábháilteachta in eagraíochtaí cothabhála agus lena gceartaítear an Rialachán sin (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 19. #2151692

  C3 Cumarsáid agus Aerloingseoireacht

  C3 Comms and Nav

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1963 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 a mhéid a bhaineann le córais bainistíochta sábháilteachta in eagraíochtaí cothabhála agus lena gceartaítear an Rialachán sin (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 20. #2159477

  C2 Chun críocha na gceanglas trasdula i mír C1 agus míreanna C3–C33:

  C2 For the purposes of the transition requirements in paragraphs C1 and C3–C33:

  Rialachán (AE) 2021/2036 ón gCoimisiún an 19 Samhain 2021 lena leasaítear (CE) Uimh. 1126/2008 ón gCoimisiún lena nglactar caighdeáin áirithe idirnáisiúnta chuntasaíochta i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le Caighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais 17 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 21. #2402131

  Creat-chomhaontú– SANTE/2020/C3/048 le haghaidh ‘Remdivisir’ agus creat-chomhaontú – SANTE/2020/C3/091 le haghaidh cógas leighis antashubstainte monaclónacha.

  Framework agreement SANTE/2020/C3/048 for Remdivisir and framework agreement SANTE/2020/C3/091 for monoclonal antibody medicine.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1262 ón gComhairle an 18 Iúil 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1355 lena dtugtar tacaíocht shealadach faoi Rialachán (AE) 2020/672 don Rómáin chun rioscaí dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála ag eascairt as ráig COVID-19

 22. #2500326

  ‘C2’, ‘C3’ nó ‘N/B’

  “C2”, “C3” or “N/A”

  Rialachán (AE) 2022/1379 ón gCoimisiún an 5 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2400 a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí CO2 agus ídiú breosla a chinneadh i gcás leoraithe meánmhéide agus leoraithe troma agus busanna troma agus chun feithiclí leictreacha agus teicneolaíochtaí nua eile a thabhairt isteach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 23. #2502285

  C3 = 810 mm

  C3 = 810 mm

  Rialachán (AE) 2022/1379 ón gCoimisiún an 5 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2400 a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí CO2 agus ídiú breosla a chinneadh i gcás leoraithe meánmhéide agus leoraithe troma agus busanna troma agus chun feithiclí leictreacha agus teicneolaíochtaí nua eile a thabhairt isteach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 24. #2505957

  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an ró maidir le ceanglas C3:

  the row for requirement C3 is replaced by the following:

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1398 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun an dul chun cinn teicniúil agus na forbairtí rialála a chur san áireamh a bhaineann le leasuithe ar Rialacháin d’Fheithiclí arna nglacadh i gcomhthéacs Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 25. #2505958

  C3 Córas éigeandála coinneála i lána

  C3 Emergency lane keeping system

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1398 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun an dul chun cinn teicniúil agus na forbairtí rialála a chur san áireamh a bhaineann le leasuithe ar Rialacháin d’Fheithiclí arna nglacadh i gcomhthéacs Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 26. #2614711

  Faisnéis ó Iarscríbhinn C3 a ghabhann leis an Rialachán seo

  Information from Annex C3 to this Regulation

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 27. #2614905

  Iarscríbhinn C3 a ghabhann le Rialachán Uimh.154 ó na Náisiúin Aontaithe (1).

  Annex C3 to UN Regulation No. 154 (1).

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 28. #2616825

  Alcóil níos airde (C3-C8)

  Higher alcohols (C3-C8)

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 29. #2616842

  Cion-C3

  C3-content

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 30. #2616897

  HC de C3+C4

  HC of C3+C4

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 31. #2617264

  Raon na gcomhéifeachtaí friotaíochta rollta i gcás bhoinn C3

  Range of RRC for C3 tyres

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 32. #2617281

  Luach comhéifeachta friotaíochta rollta le húsáid le haghaidh idirshuíomh i gcás bhoinn C3

  Value of RRC to be used for interpolation for C3 tyres

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 33. #2618879

  I gcás gás peitriliam leachtaithe, bíonn éagsúlachtaí sa chomhdhéanamh C3/C4.

  In the case of LPG there are variations in C3/C4 composition.

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 34. #2619249

  Iarscríbhinn C3:

  Annex C3:

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 35. #2621941

  IARSCRÍBHINN C3

  ANNEX C3

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 36. #2622115

  Fíor C3/1

  Figure C3/1

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 37. #2622119

  Mairfidh gach timthriall 210 nóiméad (féach Fíor C3/2).

  Each cycle shall last 210 minutes (see Figure C3/2).

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 38. #2622124

  Fíor C3/2

  Figure C3/2

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 39. #2622155

  PF an chórais umair breosla a chinneadh (féach Fíor C3/3)

  Determination of the PF of the fuel tank system (see Figure C3/3)

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 40. #2622156

  Fíor C3/3

  Figure C3/3

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 41. #2622207

  Fíor C3/4

  Figure C3/4

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 42. #2622306

  Tábla C3/1

  Table C3/1

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 43. #2622384

  Tábla C3/2

  Table C3/2

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 44. #2727469

  Raon RRC le haghaidh bhoinn C3

  Range of RRC for C3 tyres

  Rialachán (AE) 2023/443 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2023 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1151 a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta um chineálcheadú astaíochtaí le haghaidh feithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 45. #2727472

  Luach RRC le húsáid don idirshuíomh le haghaidh bhoinn C3

  Value of RRC to be used for interpolation for C3 tyres

  Rialachán (AE) 2023/443 ón gCoimisiún an 8 Feabhra 2023 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1151 a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta um chineálcheadú astaíochtaí le haghaidh feithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 46. #2613086

  Mura gcomhlíonann an fheithicil a thástáiltear ceanglais Iarscríbhinn C3, roghnófar sampla randamach breise de cheithre fheithicil ón bhfine chéanna agus, gan moill nach bhfuil údar maith léi, cuirfear iad faoi réir na tástála de Chineál 4 ar a dtugtar tuairisc in Iarscríbhinn C3.

  If the vehicle tested does not satisfy the requirements of Annex C3, a further random sample of four vehicles shall be taken from the same family and also subjected without unjustified delay to the Type 4 test described in Annex C3.

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 47. #2613089

  I gcás tástálacha ar a dtugtar tuairisc in Iarscríbhinn C3, a dhéantar ar fheithicil a bhfuil níos lú ná 20,000 km de mhíleáiste aici, úsáidfear ceanastar a aosaíodh de réir mhír 5.1. d’Iarscríbhinn C3.

  For CoP tests described in Annex C3 which are performed on a vehicle which has completed a mileage of less than 20,000 km a canister which has been aged according to paragraph 5.1. of Annex C3 shall be used.

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 48. #2613091

  Arna iarraidh sin don mhonaróir, i gcás na dtástálacha sin, déanfar an fachtóir tréscaoilteachta a shainítear i mír 5.2. d’Iarscríbhinn C3 a bunaíodh tráth an chineálcheadaithe le haghaidh na fine galaithe nó an fachtóir tréscaoilteachta sannta a shainítear freisin i mír 5.2. d’Iarscríbhinn C3 a chur i bhfeidhm.

  On request of the manufacturer, for these tests either the Permeability Factor (PF) as defined in the paragraph 5.2. of Annex C3 which was established at Type Approval for the evaporative family or the Assigned Permeability Factor (APF) also defined in the paragraph 5.2. of Annex C3 shall be applied.

  Rialachán Uimh. 154 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le feithiclí saothair éadroim a cheadú i dtaca le hastaíochtaí critéar, astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin agus ídiú breosla agus/nó i dtaca le hídiú fuinnimh leictrigh agus raon leictreach a thomhas (WLTP) [2022/2124]

 49. #349369

  I gcás gach catagóra eile de bhoinn C2 agus C3, ceadófar 1 dB(A) breise do bhoinn sneachta.

  For all other categories of C2 and C3 tyres, an additional 1 dB(A) shall be allowed for snow tyres.

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 50. #349576

  ciallaíonn "bonn tarraingthe" bonn de chuid aicme C2 nó aicme C3 a bhfuil "M + S", "M.S." nó "M&S" inscríofa air agus atá beartaithe lena fheistiú ar acastóir nó acastóirí tiomána feithicle;

  "traction tyre" means a tyre of classes C2 or C3 bearing the inscription "M + S", "M.S." or "M&S" and intended to be fitted to a vehicle drive axle or axles;

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.