Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

57 toradh in 18 doiciméad

 1. #349372

  Boinn aicme C2 agus aicme C3 a mhéid a bhaineann le catagóir úsáide an réimse bonn:

  Class C2 and C3 tyres, with reference to the category of use of the range of tyres:

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 2. #349524

  boinn aicme C3

  class C3 tyres —

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 3. #631496

  EUR 203,76 sa mhí d'oifigigh de Ghrád C1, C2 nó C3.

  EUR 203,76 per month for officials in Grade C1, C2 or C3.

  Rialachán (AE) Uimh. 423/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm maidir leo a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2012

 4. #633989

  EUR 202,14 sa mhí d'oifigigh de Ghrád C1, C2 nó C3.

  EUR 202,14 per month for officials in Grade C1, C2 or C3.

  Rialachán (AE) Uimh. 422/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena ndéantar luach saothair agus pinsin oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis na comhéifeachtaí ceartúcháin a chuirtear i bhfeidhm orthu, a choigeartú le héifeacht ón 1 Iúil 2011

 5. #732777

  Tábla C3: paisinéirí arna n-iompar, de réir an chineáil iompair

  Table C3: passengers transported, by type of transport

  Rialachán (AE) 2016/2032 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 91/2003 maidir le staidreamh i ndáil le hiompar d'iarnród, i dtaca le sonraí faoi earraí, faoi phaisinéirí agus faoi thionóiscí a bhailiú

 6. #1689722

  Aerbhoinn le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí (Aicme C2 agus Aicme C3)

  Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (Classes C2 and C3)

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 7. #1744181

  Aerbhoinn le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí (Aicme C2 agus Aicme C3)

  Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers (Classes C2 and C3)

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 8. #1887411

  Ba cheart, dá bhrí sin, boinn C3 a áireamh faoi raon feidhme an Rialacháin seo.

  Therefore, C3 tyres should be included in the scope of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 9. #1887647

  Boinn C3

  C3 tyres

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 10. #1887672

  V. Aicme boinn: i.e. C1, C2 nó C3;

  V. Tyre class: i.e. C1, C2 or C3;

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 11. #1887776

  2 N/kN le haghaidh boinn C3;

  2 N/kN for C3 tyres;

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 12. #1887805

  nach mó ná 0,05 N/kN le haghaidh boinn d'aicme C3.

  not greater than 0,05 N/kN for C3 tyres.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 13. #1887821

  nach mó ná 0,06 N/kN le haghaidh boinn d'aicme C3.

  not greater than 0,06 N/kN for C3 tyres.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 14. #1887825

  γ = 0,035 N/kN le haghaidh bhoinn C3,

  γ = 0,035 N/kN for C3 tyres.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 15. #1996314

  Caighdeán C4: an coincheap céanna oibríochtaí le Caighdeán C3.

  Standard C4: same concept of operations as Standard C3.

  Cinneadh (AE) 2021/2147 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2021 maidir le trealamh slándála eitlíochta sibhialta ar a bhfuil an marcáil “Stampa AE” a fhormheas (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 16. #1996357

  C2 agus C3

  C2 and C3

  Cinneadh (AE) 2021/2147 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2021 maidir le trealamh slándála eitlíochta sibhialta ar a bhfuil an marcáil “Stampa AE” a fhormheas (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #2151135

  C3 Cumarsáid agus Aerloingseoireacht

  C3 Comms and Nav

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1963 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 a mhéid a bhaineann le córais bainistíochta sábháilteachta in eagraíochtaí cothabhála agus lena gceartaítear an Rialachán sin (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 18. #2151692

  C3 Cumarsáid agus Aerloingseoireacht

  C3 Comms and Nav

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1963 ón gCoimisiún an 8 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 a mhéid a bhaineann le córais bainistíochta sábháilteachta in eagraíochtaí cothabhála agus lena gceartaítear an Rialachán sin (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 19. #2159477

  C2 Chun críocha na gceanglas trasdula i mír C1 agus míreanna C3–C33:

  C2 For the purposes of the transition requirements in paragraphs C1 and C3–C33:

  Rialachán (AE) 2021/2036 ón gCoimisiún an 19 Samhain 2021 lena leasaítear (CE) Uimh. 1126/2008 ón gCoimisiún lena nglactar caighdeáin áirithe idirnáisiúnta chuntasaíochta i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le Caighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais 17 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 20. #349369

  I gcás gach catagóra eile de bhoinn C2 agus C3, ceadófar 1 dB(A) breise do bhoinn sneachta.

  For all other categories of C2 and C3 tyres, an additional 1 dB(A) shall be allowed for snow tyres.

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 21. #349576

  ciallaíonn "bonn tarraingthe" bonn de chuid aicme C2 nó aicme C3 a bhfuil "M + S", "M.S." nó "M&S" inscríofa air agus atá beartaithe lena fheistiú ar acastóir nó acastóirí tiomána feithicle;

  "traction tyre" means a tyre of classes C2 or C3 bearing the inscription "M + S", "M.S." or "M&S" and intended to be fitted to a vehicle drive axle or axles;

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 22. #732787

  Do Tháblaí C3 agus C4, tuairisceoidh na Ballstáit sonraí lena n-áirítear faisnéis ó dhíolacháin ticéad lasmuigh den tír thuairiscithe.

  For Tables C3 and C4, Member States shall report data including information from ticket sales outside the reporting country.

  Rialachán (AE) 2016/2032 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 91/2003 maidir le staidreamh i ndáil le hiompar d'iarnród, i dtaca le sonraí faoi earraí, faoi phaisinéirí agus faoi thionóiscí a bhailiú

 23. #1689724

  Astaíochtaí fuaime ó rolladh bonn, greamaitheacht ar dhromchlaí fliucha agus friotaíocht rollach (Aicme C1, Aicme C2 agus Aicme C3)

  Tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Classes C1, C2 and C3)

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 24. #1744183

  Astaíochtaí fuaime ó rolladh bonn, greamaitheacht ar dhromchlaí fliucha agus friotaíocht rollach (Aicme C1, Aicme C2 agus Aicme C3)

  Tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Classes C1, C2 and C3)

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 25. #1744337

  Astaíochtaí fuaime ó rolladh bonn, greamaitheacht ar dhromchlaí fliucha agus friotaíocht rollach (Aicme C1, Aicme C2 agus Aicme C3)

  Tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (classes C1, C2 and C3)

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 26. #1795052

  Formáid a shonraítear d'údarú aonair do gach soitheach in Iarscríbhinn II.C3 a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 22(5);

  Format specified for individual authorisation for each vessel in Annex II.C3 to the CEM referred to in point (a) of Article 22(5);

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 27. #1817270

  ceanglais faisnéise a thabhairt isteach maidir le grádú fliuchghreama bhoinn C2 agus bhoinn C3, ar choinníoll go mbeidh modhanna comhchuibhithe oiriúnacha tástála ar fáil;

  introduction of information requirements with respect to wet grip grading of C2 and C3 tyres, provided that suitable harmonised testing methods are available;

  Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 28. #1887409

  Faoi láthair, ceanglaítear lipéid boinn do bhoinn le haghaidh gluaisteán (boinn C1) agus le haghaidh veaineanna (boinn C2) ach ní cheanglaítear iad le haghaidh feithiclí tromshaothair (boinn C3).

  Currently, tyre labels are required for tyres for cars (C1 tyres) and vans (C2 tyres) but not for heavy‐duty vehicles (C3 tyres).

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 29. #1887476

  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3 a chuirfear ar an margadh.

  This Regulation applies to C1 tyres, C2 tyres and C3 tyres that are placed on the market.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 30. #1887516

  Áiritheoidh soláthróirí go bhfuil an méid seo a leanas ag gabháil, saor in aisce, le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3 a chuirfear ar an margadh:

  Suppliers shall ensure that C1 tyres, C2 tyres and C3 tyres that are placed on the market are accompanied free of charge:

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 31. #1887773

  Roghnófar bonn ailínithe amháin le haghaidh boinn C1 agus boinn C2 le chéile, agus bonn ailínithe eile le haghaidh boinn C3:

  One alignment tyre set shall be selected for C1 tyres and C2 tyres together, and one set for C3 tyres:

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 32. #1927741

  An trealamh uile EDS a chomhlíonann caighdeán C3, measfar é bheith coibhéiseach le trealamh LEDS a chomhlíonann caighdeán 2 maidir le braitheoireacht a dhéanamh ar leachtanna, aerasóil agus glóthacha.”.

  All EDS equipment that meets standard C3 shall be considered as equivalent to LEDS equipment that meets standard 2 for the screening of LAGS.’.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/255 ón gCoimisiún an 18 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1998 lena leagtar síos bearta mionsonraithe le haghaidh chur chun feidhme na mbunchaighdeán comhchoiteann maidir le slándáil eitlíochta (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 33. #1996313

  Caighdeán C3: ceadaítear bagáiste ina bhfuil ríomhairí so-ghluaiste agus ítimí móra leictreachacha eile agus LAGanna a scagadh leis.

  Standard C3: allows screening of baggage containing portable computers and other large electrical items and LAGs.

  Cinneadh (AE) 2021/2147 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2021 maidir le trealamh slándála eitlíochta sibhialta ar a bhfuil an marcáil “Stampa AE” a fhormheas (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 34. #2106908

  i gcás ina dtagraíonn na taifid ó dhearbhuithe custaim d’earraí atá á samhail-onnmhairiú, na micreashonraí mar a leagtar amach i gcolún C3 den Iarscríbhinn.

  where the records from customs declarations refer to goods in quasi-export, the microdata as set out in column C3 of the Annex.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1225 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2021 lena sonraítear na socruithe le haghaidh na malartuithe sonraí de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann leis an mBallstát onnmhairíochta lasmuigh den Aontas agus oibleagáidí na n-aonad tuairiscithe (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 35. #2159481

  C3 Mura bhfuil sé neamhphraiticiúil déanamh amhlaidh, nó mura bhfuil feidhm ag mír C5A, cuirfidh eintiteas IFRS 17 i bhfeidhm go cúlghabhálach, ach amháin:

  C3 Unless it is impracticable to do so, or paragraph C5A applies, an entity shall apply IFRS 17 retrospectively, except that:

  Rialachán (AE) 2021/2036 ón gCoimisiún an 19 Samhain 2021 lena leasaítear (CE) Uimh. 1126/2008 ón gCoimisiún lena nglactar caighdeáin áirithe idirnáisiúnta chuntasaíochta i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le Caighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais 17 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 36. #2322094

  Nochtadh: Dáta éaga 2025-01-01 IFRS 17.C1, Cleachtas coiteann: Éifeachtach 2023-01-01 IFRS 17.C3

  Disclosure: Expiry date 2025-01-01 IFRS 17.C1, Common practice: Effective 2023-01-01 IFRS 17.C3

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/352 ón gCoimisiún an 29 Samhain 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/815 a mhéid a bhaineann le nuashonrú 2021 ar an tacsanomaíocht a leagtar síos sna caighdeáin theicniúla rialála i dtaca leis an bhformáid tuairiscithe leictreonach aonair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 37. #349375

  Is é atá sna Táblaí i bpointe 1.1 agus i bpointe 1.2 ná léiriú ar na luachanna tomhaiste arna gceartú i gcomhair teochta, ach amháin i gcás bhoinn C3, agus arna gceartú i gcomhair lamháltais uirlise agus arna gcothromú síos go dtí an slánluach is gaire.

  The Tables in points 1.1 and 1.2 represent the measured values corrected for temperature, except in the case of C3 tyres, and instrument tolerance, and are rounded down to the nearest whole value.

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 38. #349463

  Maidir le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3 a monaraíodh roimh na dátaí atá leagtha i míreanna 5, 6, 9 agus 10 agus nach gcomhlíonann ceanglais Iarscríbhinn II, féadfar iad a dhíol go ceann tréimhse nach faide ná 30 mí ó na dátaí sin.

  C1, C2 and C3 tyres that were manufactured prior to the dates set out in paragraphs 5, 6, 9 and 10 and which do not comply with the requirements of Annex II may be sold for a period not exceeding 30 months from those dates.

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 39. #349465

  a mheas, ar fhorais a bhaineann leis na luachanna teorainneacha do fhriotaíocht rollta i gcás bhoinn C3 atá leagtha amach i dTábla 2 de Chuid B d’Iarscríbhinn II, nach bhfuil na deimhnithe comhréireachta d’fheithiclí nua chatagóir M, chatagóir N agus chatagóir O bailí a thuilleadh chun críocha Airteagal 26 de Threoir 2007/46/CE, agus cuirfidh siad toirmeasc ar fheithiclí den sórt sin a chlárú, a dhíol agus a chur i seirbhís, i gcás nach gcomhlíonann na feithiclí sin an Rialachán seo agus bearta cur chun feidhme an Rialacháin seo;

  on grounds relating to the rolling resistance limit values of C3 tyres set out in Table 2 of Part B of Annex II, consider certificates of conformity for new vehicles of categories M, N and O to be no longer valid for the purposes of Article 26 of Directive 2007/46/EC, and prohibit the registration, sale and entry into service of such vehicles, where such vehicles do not comply with this Regulation and its implementing measures;

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 40. #349474

  Le héifeacht ón 1 Samhain 2016, déanfaidh údaráis náisiúnta, ar fhorais a bhaineann le torann rollta bonn agus, i gcás bhoinn C3, ar fhorais a bhaineann le friotaíocht rollta bonn freisin, cé is moite de na luachanna teorainneacha do fhriotaíocht rollta atá leagtha amach i dTábla 2 de Chuid B d’Iarscríbhinn II:

  With effect from 1 November 2016, national authorities shall, on grounds relating to tyre rolling noise and, in the case of C3 tyres, also on grounds relating to tyre rolling resistance, with the exception of the rolling resistance limit values set out in Table 2 of Part B of Annex II:

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 41. #349477

  Le héifeacht ón 1 Samhain 2014, déanfaidh údaráis náisiúnta, ar fhorais a bhaineann le réimse na sábháilteachta feithicle agus réimse na mbonn atá clúdaithe le hAirteagail 5, 6, 7, agus 8, le hAirteagal 9(1) go (4), le hAirteagal 11, le hAirteagal 12(1) agus le Cuid A agus le Cuid B d’Iarscríbhinn II, cé is moite de na luachanna teorainneacha do fhriotaíocht rollta i gcás bhoinn C3 agus de na luachanna teorainneacha do fhriotaíocht rollta atá leagtha amach i dTábla 2 de Chuid B d’Iarscríbhinn II:

  With effect from 1 November 2014, national authorities shall, on grounds relating to the areas of vehicle safety and tyres covered by Articles 5, 6, 7 and 8, Article 9(1) to (4), Article 11, Article 12(1) and Parts A and B of Annex II, with the exception of the rolling resistance limit values for C3 tyres and the rolling resistance limit values set out in Table 2 of Part B of Annex II:

  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh

 42. #1794386

  an t-údarú leithleach a bhaineann le gach soitheach ar liosta na soithí arna gcur ar an eolas a d'údaraigh an Ballstát chun gníomhaíochtaí iascaireachta a dhéanamh sa Limistéar Rialála (“soitheach údaraithe”), san fhormáid a shonraítear in Iarscríbhinn II.C3 a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe 27 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo agus tráth nach déanaí ná 40 lá roimh thús ghníomhaíochtaí iascaireachta na bliana féilire;

  the individual authorisation for each vessel on the list of notified vessels it has authorised to conduct fishing activities in the Regulatory Area, in the format specified in Annex II.C3 to the CEM referred to in point 27 of the Annex to this Regulation and not later than 40 days before the start of the fishing activities for the calendar year;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 43. #1794387

  Go háirithe, sainaithneofar i ngach údarú dátaí tosaigh agus dátaí deiridh bailíochta agus, an speiceas lena gceadófar iascaireacht dhírithe a dhéanamh air, mura ndíolmhaítear iad in Iarscríbhinn II.C3 a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe 27 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

  Each authorisation shall in particular identify the start and end dates of validity and, the species for which directed fishery is allowed, unless exempted in Annex II.C3 to the CEM referred to in point 27 of the Annex to this Regulation.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 44. #1887371

  Chun dul i ngleic leis an dúshlán maidir le hastaíochtaí CO2 ó iompar de bhóthar a laghdú, is iomchuí go ndéanfaidh na Ballstáit, i gcomhar leis an gCoimisiún, foráil do dhreasachtaí chun a bheith nuálaíoch maidir le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3 atá éifeachtúil ó thaobh breosla de agus atá sábháilte.

  In order to meet the challenge of reducing the CO2 emissions of road transport, it is appropriate that Member States, in cooperation with the Commission, provide for incentives to innovate with regard to fuel‐efficient and safe C1 tyres, C2 tyres and C3 tyres.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 45. #1887410

  Ídíonn boinn C3 níos mó breosla agus taistealaíonn siad níos mó de chiliméadair in aghaidh na bliana ná mar a dhéanann boinn C1 nó boinn C2 agus, dá bhrí sin, níor bheag an rud é dá bhféadfaí laghdú a dhéanamh ar ídiú breosla agus astaíochtaí gás ceaptha teasa ó fheithiclí tromshaothair.

  C3 tyres consume more fuel and cover more kilometres per year than C1 tyres or C2 tyres, and therefore the potential to reduce fuel consumption and greenhouse gas emissions from heavy‐duty vehicles is significant.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 46. #1887412

  Ina theannta sin, trí bhoinn C3 a áireamh faoi raon feidhme an Rialacháin seo, táthar ag teacht le Rialachán (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena bhforáiltear d'fhaireachán agus do thuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ídiú breosla feithiclí nua tromshaothair, agus le Rialachán (AE) 2019/1242 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar amach caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí CO2 d'fheithiclí nua tromshaothair.

  Including C3 tyres fully in the scope of this Regulation is also in line with Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council, which provides for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy‐duty vehicles, and with Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council, which sets CO2 emission performance standards for new heavy‐duty vehicles.

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 47. #1887490

  ciallaíonn “boinn C1”, “boinn C2” agus “boinn C3” na boinn a bhaineann leis na haicmí faoi seach a leagtar amach in Airteagal 8(1) de Rialachán (CE) Uimh. 661/2009;

  ‘C1 tyres’, ‘C2 tyres’ and ‘C3 tyres’ means tyres belonging to the respective classes set out in Article 8(1) of Regulation (EC) No 661/2009;

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 48. #1887671

  Méid na mbonn a ainmniú, treoiruimhir acmhainne ualaigh agus siombail na catagóire luais, mar a léirítear i Rialachán Uimh. 30 den Choimisiún Eacnamaíoch don Eoraip de chuid na Náisiún Aontaithe (UN/ECE), sa leagan is cothroime le dáta agus is infheidhme maidir leis an Aontas, (Rialachán Uimh. 30 UNECE) agus Rialachán Uimh. 54 den Choimisiún Eacnamaíoch don Eoraip de chuid na Náisiún Aontaithe (UNECE), sa leagan is cothroime le dáta agus is infheidhme maidir leis an Aontas, (Rialachán Uimh. 54 UNECE) maidir le boinn C1, C2 agus C3, de réir mar is infheidhme;

  Tyre size designation, load‐capacity index and speed category symbol, as indicated in Regulation No 30 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE), in its most up‐to‐date version applicable to the Union, (UNECE Regulation No 30) and Regulation No 54 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), in its most up‐to‐date version applicable to the Union, (UNECE Regulation No 54) for C1 tyres, C2 tyres and C3 tyres, as applicable;

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 49. #1887731

  méid na mbonn a ainmniú, treoiruimhir acmhainne ualaigh agus siombail na catagóire luais, mar a léirítear i Rialachán UNECE Uimh. 30 nó i Rialachán UNECE Uimh. 54 maidir le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3, de réir mar is infheidhme;

  the tyre size designation, load‐capacity index and speed category symbol, as indicated in UNECE Regulation No 30 or in UNECE Regulation No 54 for C1 tyres, C2 tyres and C3 tyres, as applicable;

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 50. #1887774

  roghnófar an tacar bonn ailínithe chun raon na RRCanna éagsúla de bhoinn C1 agus boinn C2 le chéile nó de bhoinn C3 a chumhdach; ar aon chaoi, beidh an difríocht idir an RRCm is airde den tacar bonn ailínithe, agus an RRCm is ísle den tacar bonn ailínithe, roimh ailíniú agus tar éis ailínithe, ar a laghad cothrom leis an méid seo a leanas:

  the alignment tyre set shall be selected so as to cover the range of different RRCs of C1 tyres and C2 tyres together, or of C3 tyres; in any event, the difference between the highest RRCm of the alignment tyre set, and the lowest RRCm of the alignment tyre set shall be, before and after alignment, at least equal to:

  Rialachán (AE) 2020/740 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 maidir le lipéadú bonn maidir le héifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.