Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

206 toradh in 22 doiciméad

 1. #633422

  Tháinig CCC i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2013.

  The SAA entered into force on 1 September 2013.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 2. #633433

  Sa Rialachán seo, tá bearta cur chun feidhme do CCC, agus ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh feidhm aige ó dháta theacht i bhfeidhm CCC.

  This Regulation contains implementing measures for the SAA, and should thus apply from the date of entry into force of the SAA.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 3. #633434

  Ar theacht i bhfeidhm CCC, tháinig CCC in ionad an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile(8)(“Comhaontú Eatramhach”), a tháinig i bhfeidhm an 1 Feabhra 2010 lena ndearnadh foráil maidir le teacht i bhfeidhm go luath forálacha trádála agus forálacha a bhaineann le trádáil de chuid CCC.

  Upon the entry into force of the SAA, the SAA replaced the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part(8)(‘Interim Agreement’), which had entered into force on 1 February 2010 and provided for the early entry into force of the trade and trade-related provisions of the SAA.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 4. #633475

  Chun críocha Airteagal 32(2) de CCC a chur chun feidhme, bunófar faireachas Aontais ar allmhairí earraí atá liostaithe in Iarscríbhinn V de Phrótacal 3 de CCC.

  For the purposes of implementing Article 32(2) of the SAA, a Union surveillance of imports of goods listed in Annex V to Protocol 3 to the SAA shall be established.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 5. #633482

  I gcás cleachtais a mheasann an Coimisiún go bhfuil sé ar neamhréir le hAirteagal 38 de CCC, agus dá éis sin le hAirteagal 73 de CCC, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin dó ag Ballstát, an beart is iomchuí dá bhforáiltear in Airteagal 73 de CCC, a chinneadh.

  In the event of a practice which the Commission considers to be incompatible with Article 73 of the SAA, the Commission shall, after examining the case on its own initiative or on the request of a Member State, decide upon the appropriate measure provided for in Article 73 of the SAA.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 6. #633492

  Déanfaidh an Coimisiún aon fhoilseachán faoi Airteagal 46(5) de CCC inIris Oifigiúil an Aontais Eorpaighé.

  Any publication under Article 46(5) of the SAA shall be done by the Commission in theOfficial Journal of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 7. #634119

  Tháinig CCC i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2013.

  The SAA entered into force on 1 September 2013.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 8. #634129

  Sa Rialachán seo, tá bearta cur chun feidhme do CCC, agus ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh feidhm aige ó theacht i bhfeidhm CCC.

  This Regulation contains implementing measures for the SAA, and should thus apply from the entry into force of the SAA.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 9. #634130

  Ar theacht i bhfeidhm CCC, tháinig CCC in ionad an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile(8)("Comhaontú Eatramhach"), lena bhforáiltear go dtiocfaidh forálacha trádála agus forálacha a bhaineann le trádáil de chuid CCC i bhfeidhm go luath.

  Upon the entry into force of the SAA, the SAA replaced the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part(8)(‘Interim Agreement’), which had entered into force on 1 February 2010 and provided for the early entry into force of the trade and trade-related provisions of the SAA.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 10. #634171

  Chun críocha Airteagal 32(2) de CCC a chur chun feidhme, bunófar faireachas Aontais ar allmhairí earraí atá liostaithe in Iarscríbhinn V de Phrótacal 3 de CCC.

  For the purposes of implementing Article 32(2) of the SAA, a Union surveillance of imports of goods listed in Annex V of Protocol 3 to the SAA shall be established.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 11. #634178

  I gcás cleachtais a mheasann an Coimisiún go bhfuil sé ar neamhréir le hAirteagal 38 de CCC, agus dá éis sin le hAirteagal 73 de CCC, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin dó ag Ballstát, an beart is iomchuí dá bhforáiltear in Airteagal 73 de CCC, a chinneadh.

  In the event of a practice which the Commission considers to be incompatible with Article 73 of the SAA, the Commission shall, after examining the case on its own initiative or on the request of a Member State, decide upon the appropriate measure provided for in Article 73 of the SAA.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 12. #688026

  D'ainneoin na nósanna imeachta a leagtar amach in Airteagal 6 agus Airteagal 7, na bearta is gá maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh ar bhonn Airteagal 30 nó Airteagal 37 de CCC, nó ar bhonn na bhforálacha sna hIarscríbhinní a ghabhann le CCC a chumhdaíonn na táirgí sin, mar aon le forálacha Phrótacal 3 a ghabhann leis, d'fhéadfaí iad a dhéanamh i gcomhréir leis na nósanna imeachta dá bhforáiltear leis na rialacha ábhartha lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta nó margaí táirgí iascaigh agus dobarshaothraithe, nó i bhforálacha sonracha a ghlactar de bhun Airteagal 352 den Chonradh atá infheidhme maidir le táirgí ar toradh iad ar tháirgí talmhaíochta agus iascaigh a phróiseáil, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha a bhunaítear de bhun Airteagal 30 de CCC nó Airteagal 37(3), (4) agus (5) de CCC.

  Notwithstanding the procedures set out in Articles 6 and 7, necessary measures concerning agricultural and fisheries products on the basis of Article 30 or 37 of the SAA, or on the basis of provisions in the Annexes to the SAA covering those products, as well as of Protocol 3 thereto, may be taken in accordance with procedures provided for by the relevant rules establishing the common organisation of the agricultural markets or markets in fishery and aquaculture products, or in specific provisions adopted pursuant to Article 352 of the Treaty and applicable to products resulting from the processing of agricultural and fisheries products, provided that the conditions established pursuant to Article 30 of the SAA or Article 37(3), (4) and (5) of the SAA are met.

  Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

 13. #688044

  athmhainneachtain forálacha Phrótacal 5 a ghabhann le CCC maidir le cúnamh frithpháirteach riaracháin a chomhlíonadh i gcúrsaí custaim a mhéad a bhfuil sé ábhartha maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha trádála CCC.

  a repeated failure to comply with the provisions of Protocol 5 to the SAA on mutual administrative assistance in customs matters insofar as it is relevant to the application of the trade provisions of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

 14. #1400884

  “(ccc) aon fheithicil a úsáidtear mar eileatram agus ní chun aon chríche eile—

  "( ccc ) any vehicle which is used as a hearse and for no other purpose—

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 15. #1873340

  Cuirfear an seasamh in iúl ag CCC,

  The position will be expressed at the HSC,

  Cinneadh (AE) 2020/1410 ón gComhairle an 25 Meán Fómhair 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais le linn an 66ú seisiún den Choiste um an gCóras Comhchuibhithe san Eagraíocht Dhomhanda Chustaim i ndáil leis an nglacadh atá beartaithe ar thuairimí maidir le rangú, cinntí maidir le rangú, leasuithe ar nótaí míniúcháin an Chórais Chomhchuibhithe nó comhairle eile maidir le léiriú an Chórais Chomhchuibhithe agus moltaí chun aonfhoirmeacht a chinntiú maidir le léiriú an Chórais Chomhchuibhithe faoin gCoinbhinsiún ar an gCóras Comhchuibhithe

 16. #1874952

  Cuirfear an seasamh in iúl sa CCC.

  The position will be expressed at the HSC.

  Cinneadh (AE) 2020/1532 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh, le linn an 66ú seisiún den Choiste um an gCóras Comhchuibhithe san Eagraíocht Dhomhanda Chustaim i ndáil le glacadh beartaithe Thuairimí maidir le Rangú, cinntí maidir le Rangú, leasuithe ar Nótaí Míniúcháin an Chórais Chomhchuibhithe nó comhairle eile maidir le léiriú an Chórais Chomhchuibhithe agus maidir le moltaí chun aonfhoirmeacht a áirithiú maidir le léiriú an Chórais Chomhchuibhithe faoin gCoinbhinsiún ar an gCóras Comhchuibhithe

 17. #1876327

  I bhfianaise a athraithí agus a theicniúla atá aicmiú na n‐earraí faoi Choinbhinsiún CC, i bhfianaise líon ard na gceisteanna a phléitear i rith an dá chruinniú CCC a reáchtáiltear sa bhliain, agus i bhfianaise na tréimhse giorra ama a bhíonn ar fáil chun na doiciméid a eisíonn Rúnaíocht EDC agus Páirtithe Conarthacha a mheasúnú mar ullmhúchán do chruinnithe CCC agus an gá a bhíonn ann, dá bhrí sin, go gcuirfí forbairtí nua san áireamh sa seasamh ón Aontas, lena n‐áirítear faisnéis theicniúil nua nó faisnéis ábhartha eile a chuirtear i láthair roimh nó le linn chruinnithe CCC, ba cheart na bearta is gá a bhunú, i gcomhréir le prionsabal an chomhair dhílis idir institiúidí an Aontais mar a chumhdaítear in Airteagal 13(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, le haghaidh shonraíocht an tseasaimh ón Aontais.

  In view of the evolving and highly technical nature of the classification of goods under the HS Convention, the high volume of questions dealt with in the two HSC meetings taking place each year, and the short time available to consider documents issued by the WCO Secretariat and Contracting Parties in preparation of the HSC meetings and the consequent need for the position of the Union to take account of new developments, including new technical and other relevant information presented before or during the meetings of the HSC, necessary steps should be established, in line with the principle of sincere cooperation among the Union institutions enshrined in Article 13(2) of the Treaty on European Union, for the specification of the Union position.

  Cinneadh (AE) 2020/1707 ón gComhairle an 13 Samhain 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais san Eagraíocht Dhomhanda Chustaim i ndáil le glacadh Nótaí Míniúcháin, Tuairimí maidir le hAicmiú nó comhairle eile faoi léirmhíniú an Chórais Chomhchuibhithe agus moltaí chun aonfhoirmeacht a chinntiú maidir le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm an Chórais Chomhchuibhithe faoin gCoinbhinsiún ar an gCóras Comhchuibhithe

 18. #517910

  (2) Foráiltear le hAirteagal 21(1) de CCC go bhfuiltear chun an trádáil i dtáirgí áirithe cruach a rialáil le Teideal III de CCC, cé is moite d’Airteagal 15 de, agus le forálacha comhaontaithe ar shocruithe cainníochtúla.

  (2) Article 21(1) of the PCA provides that trade in certain steel products is to be governed by Title III of the PCA, with the exception of Article 15 thereof, and by the provisions of an agreement on quantitative arrangements.

  Rialachán (AE) Uimh. 529/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2007 ón gComhairle maidir le srianta áirithe ar allmhairí táirgí áirithe cruach ó Chónaidhm na Rúise a riar

 19. #633464

  I gcás ina dtagann imthosca eisceachtúla agus géibheannacha chun cinn de réir bhrí Airteagal 41(5)(b) agus Airteagal 42(4) de CCC, féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh a bheidh infheidhme láithreach amhail dá bhforáiltear in Airteagal 41 agus in Airteagal 42 de CCC, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13(4) den Rialachán seo.

  Where exceptional and critical circumstances arise within the meaning of Article 41(5)(b) and Article 42(4) of the SAA, the Commission may take immediately applicable measures as provided for in Articles 41 and 42 of the SAA, in accordance with the procedure referred to in Article 13(4) of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 20. #633467

  D’ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 32(2) nó in Airteagal 41 de CCC, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin dó ag Ballstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, i gcás inarb infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC.

  Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a measure as provided for in Article 32(2) or Article 41 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 21. #633472

  laistigh de thrí lá ó dheireadh an tréimhse 30 lá dá dtagraítear in Airteagal 41(5)(a) de CCC, i gcás ina bhfuil feidhm ag an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC.

  within three days of the end of the 30-day period referred to in Article 41(5)(a) of the SAA, where the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA applies.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 22. #633484

  I gcás cleachtais lena bhféadfaidh Poblacht na Seirbia a chur faoi deara bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 73 de CCC, cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, cibé atá nó nach bhfuil an cleachtas ar neamhréir leis na prionsabail atá leagtha amach i CCC.

  In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by the Republic of Serbia on the basis of Article 73 of the SAA, the Commission shall, after examining the case, decide whether the practice is compatible with the principles set out in the SAA.

  Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú

 23. #634160

  I gcás ina dtagann imthosca eisceachtúla agus géibheannacha chun cinn de réir bhrí Airteagal 41(5)(b) agus Airteagal 42(4) de CCC, féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh láithreach mar a fhoráiltear in Airteagal 41 agus Airteagal 42 de CCC, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13(4) den Rialachán seo.

  Where exceptional and critical circumstances arise within the meaning of Article 41(5)(b) and Article 42(4) of the SAA, the Commission may take immediately applicable measures as provided for in Articles 41 and 42 of the SAA, in accordance with the procedure referred to in Article 13(4) of this Regulation.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 24. #634163

  D'ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 32(2) nó Airteagal 41 de CCC, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin dó ag Ballstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, i gcás inarb infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC.

  Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a measure as provided for in Article 32(2) or Article 41 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 25. #634168

  Laistigh de thrí lá ó dheireadh an tréimhse 30 lá dá dtagraítear in Airteagal 41(5)(a) de CCC, i gcás go bhfuil feidhm ag an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC.

  within three days of the end of the 30-day period referred to in Article 41(5)(a) of the SAA, where the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA applies.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 26. #634180

  I gcás cleachtais lena bhféadfaidh Poblacht na Seirbia a chur faoi deara bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 73 de CCC, cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, cibé atá nó nach bhfuil an cleachtas ar neamhréir leis na prionsabail atá leagtha amach i CCC.

  In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by the Republic of Serbia on the basis of Article 73 of the SAA, the Commission shall, after examining the case, decide whether the practice is compatible with the principles set out in the SAA.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 27. #634237

  Tháinig Comhaontú Eatramhach i bhfeidhm an 1 Feabhra 2010 ina gcuimsítear na forálacha trádála de SCC agus na forálacha sin de CCC a bhaineann le trádáil agus tháinig CCC í féin i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2013 agus ar an gcuma sin rinneadh an Comhaontú Eatramhach a ionadú.

  An Interim Agreement comprising the trade and trade-related provisions of the SAA entered into force on 1 February 2010 and the SAA itself entered into force on 1 September 2013, thereby replacing the Interim Agreement.

  Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014

 28. #662823

  I gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh mar a fhoráiltear in Airteagal 25 den Chomhaontú Eatramhach, agus dá éis Airteagal 38 de CCC, glacfar é i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin a leagtar amach in Airteagal 8a(3) den Rialachán seo, mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 25 den Chomhaontú Eatramhach, agus dá éis in Airteagal 38 de CCC.".

  Where the Union needs to take a measure as provided for in Article 25 of the Interim Agreement, and thereafter Article 38 of the SAA, that measure shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 8a(3) of this Regulation, unless otherwise specified in Article 25 of the Interim Agreement, and thereafter Article 38 of the SAA.".

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 29. #662896

  I gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh mar a fhoráiltear in Airteagal 26 den Chomhaontú Eatramhach, agus dá éis Airteagal 41 de CCC, glacfar é i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8a(3) den Rialachán seo, mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 26 den Chomhaontú Eatramhach, agus dá éis in Airteagal 41 de CCC.

  Where the Union needs to take a measure as provided for in Article 26 of the Interim Agreement, and thereafter Article 41 of the SAA, it shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 8a(3) of this Regulation, unless otherwise specified in Article 26 of the Interim Agreement, and thereafter Article 41 of the SAA.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 30. #662938

  I gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh mar a fhoráiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus dá éis Airteagal 39 de CCC, glacfar é i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8a(3) den Rialachán seo, mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus dá éis in Airteagal 39 de CCC.

  Where the Union needs to take a measure as provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA, that measure shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 8a(3) of this Regulation, unless otherwise specified in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA.

  Rialachán (AE) Uimh. 37/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála a mhéid a bhaineann leis na nósanna imeachta chun bearta áirithe a ghlacadh

 31. #687755

  I gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh mar a fhoráiltear in Airteagal 38 den CCC, glacfar an beart sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3) den Rialachán seo, mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 38 den CCC.

  Where the Union needs to take a measure as provided for in Article 38 of the SAA, that measure shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 9(3) of this Regulation, unless otherwise specified in Article 38 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 32. #687761

  I gcásanna ina dtagann imthosca eisceachtúla agus géibheannacha chun cinn de réir bhrí Airteagal 39(4) den CCC, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha atá infheidhme láithreach a ghlacadh mar a fhoráiltear in Airteagal 39 den CCC.

  Where exceptional and critical circumstances arise within the meaning of Article 39(4) of the SAA, the Commission may take immediate measures as provided for in Article 39 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 33. #687766

  D'ainneoin na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart cosanta a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 38 den CCC maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin ó Bhallstat nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, más infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 38 den CCC.

  Notwithstanding the procedures referred to in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a safeguard measure as provided for in Article 38 of the SAA concerning agricultural and fisheries products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 38 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 34. #687769

  laistigh de thrí lá roimh dheireadh na tréimhse 30 lá dá dtagraítear i bointe (a) d'Airteagal 38(5) den CCC, i gcás ina bhfuil feidhm ag an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 38 den CCC.

  within three days of the end of the 30-day period referred to in point (a) of Article 38(5) of the SAA, where the referral procedure provided for in Article 38 of the SAA applies.

  Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 35. #687784

  I gcás cleachtais a d'fhéadfadh údar cuí a thabhairt do chur i bhfeidhm na mbeart dá bhforáiltear in Airteagal 71 den CCC ag an Aontas, déanfaidh an Coimisiún cinneadh, tar éis dó an cás a scrúdú, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát, an bhfuil an cleachtas ag luí leis an CCC.

  In the event of a practice that may justify application by the Union of the measures provided for in Article 71 of the SAA, the Commission shall, after examining the case, on its own initiative or on the request of a Member State, decide whether such practice is compatible with the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 36. #687786

  I gcás cleachtais lena bhféadfadh Poblacht na hAlbáine bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 71 den CCC, cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, an bhfuil an cleachtas ag luí leis na prionsabail a leagtar síos sa CCC.

  In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by Albania on the basis of Article 71 of the SAA, the Commission shall, after examining the case, decide whether the practice is compatible with the principles set out in the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 37. #687882

  I gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh mar a fhoráiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin, glacfar an beart sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3) den Rialachán seo, mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin.

  Where the Union needs to take a measure as provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA, that measure shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 9(3) of this Regulation, unless otherwise specified in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 38. #687888

  I gcás ina dtagann imthosca eisceachtúla agus géibheannacha chun cinn de réir bhrí phointe (b) d'Airteagal 24(5) agus Airteagal 25(4) den Chomhaontú Eatramhach, agus pointe (b) d'Airteagal 39(5) agus Airteagal 40(4) den CCC ina dhiaidh sin, féadfaidh an Coimisiún bearta atá infheidhme láithreach a dhéanamh mar a fhoráiltear in Airteagal 24 agus in Airteagal 25 den Chomhaontú Eatramhach, agus Airteagal 39 agus Airteagal 40 den CCC ina dhiaidh sin.

  Where exceptional and critical circumstances arise within the meaning of point (b) of Article 24(5) and Article 25(4) of the Interim Agreement, and thereafter point (b) of Article 39(5) and Article 40(4) of the SAA, the Commission may take immediate measures as provided for in Articles 24 and 25 of the Interim Agreement, and thereafter Articles 39 and 40 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 39. #687893

  D'ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart cosanta a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin ag Ballstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, más infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin.

  Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a safeguard measure as provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 40. #687896

  laistigh de thrí lá roimh dheireadh na tréimhse 30 lá dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 24(5) den Chomhaontú Eatramhach, agus i bpointe (a) d'Airteagal 39(5) den CCC ina dhiaidh sin, i gcás ina bhfuil feidhm ag an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin.

  within three days of the end of the 30-day period referred to in point (a) of Article 24(5) of the Interim Agreement, and thereafter in point (a) of Article 39(5) of the SAA, where the referral procedure provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA, applies.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 41. #687913

  I gcás cleachtais lena bhféadfadh an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 36 den Chomhaontú Eatramhach agus Airteagal 71 den CCC ina dhiaidh sin, cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, an bhfuil an cleachtas ag luí leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Eatramhach, agus sa CCC ina dhiaidh sin.

  In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by Bosnia and Herzegovina on the basis of Article 36 of the Interim Agreement, and thereafter Article 71 of the SAA, the Commission shall, after examining the case, decide whether the practice is compatible with the principles set out in the Interim Agreement, and thereafter the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 

 42. #688022

  I gcás ina dtiocfaidh imthosca eisceachtúla agus géibheannacha chun cinn de réir bhrí phointe (b) d'Airteagal 37(4) agus Airteagal 38(4) de CCC, féadfaidh an Coimisiún bearta láithreacha a ghlacadh de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 37 agus Airteagal 38 de CCC, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12(4) den Rialachán seo, nó i gcásanna práinne, i gcomhréir le hAirteagal 12(5) den Rialachán seo.

  Where exceptional and critical circumstances arise within the meaning of point (b) of Article 37(4) and Article 38(4) of the SAA, the Commission may take immediate measures as provided for in Articles 37 and 38 of the SAA, in accordance with the examination procedure referred to in Article 12(4) of this Regulation, or in cases of urgency, in accordance with Article 12(5) of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

 43. #688029

  I gcás cleachtas ar dóchúil gur gá don Aontas na bearta dá bhforáiltear in Airteagal 36(1) de CCC a chur i bhfeidhm ina leith, déanfar tabhairt isteach beart frithdhumpála a chinneadh i gcomhréir leis na forálacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle (8) agus an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 36(2) de CCC.

  In the event of a practice which is liable to warrant application by the Union of the measures provided for in Article 36(1) of the SAA, the introduction of anti-dumping measures shall be decided upon in accordance with the provisions laid down in Council Regulation (EC) No 1225/2009 (8) and the procedure provided for in Article 36(2) of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

 44. #688032

  I gcás cleachtas a d'fhéadfadh údar cuí a thabhairt do chur i bhfeidhm na mbeart dá bhforáiltear in Airteagal 69 de CCC ag an Aontas, déanfaidh an Coimisiún cinneadh, tar éis dó an cás a scrúdú, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin ag Ballstát, an bhfuil cleachtas den sórt sin ag luí le CCC.

  In the event of a practice that may justify application by the Union of the measures provided for in Article 69 of the SAA, the Commission, after examining the case, on its own initiative or at the request of a Member State, shall decide whether such practice is compatible with the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

 45. #688035

  I gcás cleachtas lena bhféadfadh Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 69 de CCC, déanfaidh an Coimisiún cinneadh, tar éis dó an cás a scrúdú, an bhfuil cleachtas den sórt sin ag luí leis an bprionsabal a leagtar amach in CCC.

  In the event of a practice that may cause measures to be applied to the Union by the former Yugoslav Republic of Macedonia on the basis of Article 69 of the SAA, the Commission, after examining the case, shall decide whether such practice is compatible with the principle set out in the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú

 46. #1661847

  I gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh amhail dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC, glacfar an beart sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3) den Rialachán seo, mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 41 de CCC.

  Where the Union needs to take a measure as provided for in Article 41 of the SAA, that measure shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 9(3) of this Regulation, unless otherwise specified in Article 41 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/752 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a fheidhmiú

 47. #1661853

  I gcásanna ina dtagann imthosca eisceachtúla agus géibheannacha chun cinn de réir bhrí phointe (b) d'Airteagal 41(5) agus Airteagal 42(4) de CCC, féadfaidh an Coimisiún bearta láithreacha a ghlacadh amhail dá bhforáiltear in Airteagal 41 agus Airteagal 42 de CCC.

  Where exceptional and critical circumstances arise within the meaning of point (b) of Article 41(5) and Article 42(4) of the SAA, the Commission may take immediate measures as provided for in Articles 41 and 42 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/752 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a fheidhmiú

 48. #1661859

  D'ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart cosanta a dhéanamh, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin ó Bhallstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, más infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC.

  Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a safeguard measure, as provided for in Article 41 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/752 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a fheidhmiú

 49. #1661862

  laistigh de thrí lá roimh dheireadh na tréimhse 30 lá dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 41(5) de CCC, i gcás ina bhfuil feidhm ag an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 41 de CCC.

  within three days of the end of the 30-day period referred to in point (a) of Article 41(5) of the SAA, where the referral procedure provided for in Article 41 of the SAA applies.

  Rialachán (AE) 2015/752 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a fheidhmiú

 50. #1661878

  I gcás cleachtais a d'fhéadfadh údar cuí a thabhairt do chur i bhfeidhm na mbeart dá bhforáiltear in Airteagal 73 de CCC ag an Aontas, déanfaidh an Coimisiún cinneadh, tar éis dó an cás a scrúdú, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin do Bhallstát, an bhfuil an cleachtas sin ag luí le CCC.

  In the event of a practice which may justify application by the Union of the measures provided for in Article 73 of the SAA, the Commission shall, after examining the case, on its own initiative or on the request of a Member State, decide whether such practice is compatible with the SAA.

  Rialachán (AE) 2015/752 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a fheidhmiú

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.