Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

54 toradh in 4 dhoiciméad

 1. #1794593

  Déanfaidh EFCA na gníomhaíochtaí cigireachta agus faireachais a chomhordú don Aontas.

  EFCA shall coordinate the inspection and surveillance activities for the Union.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 2. #1794597

  Féadfaidh na Ballstáit, i gcomhar leis an gCoimisiún agus le EFCA, trí chomhaontú frithpháirteach cigirí agus comhordaitheoirí EFCA a bheidh sannta ag EFCA don Scéim a imscaradh chuig ardán cigireachta Páirtí Chonarthaigh eile de chuid NAFO.

  The Member States, in collaboration with the Commission and EFCA, may by mutual agreement deploy inspectors and EFCA coordinators that EFCA has assigned to the Scheme to an inspection platform of another NAFO Contracting Party.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 3. #1794633

  tarchuirfidh sé an tuarascáil faireachais chuig EFCA agus déanfaidh EFCA í a chur ar shuíomh gréasáin NAFO um fhaireachán, rialú agus faireachas lena tarchur chuig Páirtí Conarthach Stáit brataí an tsoithigh;

  transmit the surveillance report to EFCA which shall post it on the NAFO MCS website for transmission to the flag State Contracting Party of the vessel;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 4. #1794637

  Cuirfidh gach Ballstát an tuarascáil imscrúdaithe chuig EFCA agus déanfaidh EFCA í a chur ar shuíomh gréasáin NAFO um fhaireachán, rialú agus faireachas agus cuirfidh sí chuig an gCoimisiún í.

  Each Member State shall send the investigation report to EFCA, which shall post it on the NAFO MCS website and send it to the Commission.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 5. #1795074

  déanfaidh EFCA an tuarascáil chigireachta a phostáil ar shuíomh gréasáin NAFO MCS i bhformáid PDF.

  EFCA shall post the inspection report on the NAFO MCS website in PDF format.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 6. #1820202

  EFCA agus EMSA;

  EFCA and EMSA;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 7. #2110164

  Tabharfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún fógra do EFCA maidir le cigirí tríd an Scéim.”;

  Member States and the Commission shall notify inspectors to EFCA through the Scheme.’;

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 8. #2110168

  go dtarchuirfear an tuarascáil faireachais chuig EFCA agus, gan mhoill, cuirfidh EFCA í faoi bhráid Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO lena tarchur chuig Páirtí Conarthach Stáit brataí an tsoithigh;”;

  transmit the surveillance report to EFCA which shall submit it without delay to the NAFO Executive Secretary for transmission to the flag State Contracting Party of the vessel;’;

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 9. #2110170

  Cuirfidh gach Ballstát an tuarascáil imscrúdaithe chuig EFCA agus cuirfidh EFCA í chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO agus chuig an gCoimisiún.”;

  Each Member State shall send the investigation report to EFCA, which shall send it to the NAFO Executive Secretary and to the Commission.’;

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 10. #2110175

  go gcuirfear an tuarascáil cigireachta ar muir chuig EFCA, más féidir laistigh de 20 lá ó rinneadh an chigireacht agus cuirfidh an EFCA í chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO;”;

  send to EFCA the at sea inspection report, if possible within 20 days of the inspection, which shall submit it to the NAFO Executive Secretary;’;

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 11. #2110183

  “Cuirfidh EFCA an tuarascáil cigireachta isteach chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO.”;

  EFCA shall submit the inspection report to the NAFO Executive Secretary.’;

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 12. #2212222

  An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

  European Fisheries Control Agency (EFCA)

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2022/182 bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2022

 13. #1794634

  tarchuirfidh sé cóip de na híomhánna arna dtaifeadadh chuig EFCA agus déanfaidh EFCA iad a tharchur chuig Páirtí Conarthach Stáit brataí an tsoithigh nó chuig an mBallstát brataí murab ionann é agus an Ballstát is cigire;

  transmit a copy of images recorded to EFCA which shall in turn transmit them to the flag State Contracting Party of the vessel or the flag Member State if different from the inspecting Member State;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 14. #1794135

  ciallaíonn “EFCA” an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach arna bunú le Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;

  EFCA’ means the European Fisheries Control Agency as established by Regulation (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 15. #1794503

  cuirfidh sé ainm, seoladh, uimhir gutháin, teiléacs, ríomhphost nó uimhreacha facs a LFI agus gach athrú a dhéantar ina dhiaidh sin in iúl don Choimisiún agus do EFCA gan mhoill.

  notifies the Commission and EFCA of the FMC name, address, telephone, telex, email or facsimile numbers and any subsequent changes without delay.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 16. #1794596

  Na cigirí a bheidh sannta ag na Ballstáit agus a dtabharfar fógra do EFCA maidir leo tríd an Scéim, déanfaidh siad cigireacht agus faireachas.

  Inspection and surveillance shall be carried out by inspectors assigned by the Member States and notified to EFCA through the Scheme.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 17. #1794598

  Nuair atá breis agus 15 shoitheach iascaireachta de chuid na mBallstát i láthair sa Limistéar Rialála tráth ar bith, áiritheoidh EFCA agus na Ballstáit le linn na tréimhse sin:

  When there are more than 15 fishing vessels of Member States at any one time present in the Regulatory Area, EFCA and Member States shall ensure that during that time:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 18. #1794687

  cuirfidh sé an tuarascáil chigireachta ar muir chuig EFCA, más féidir laistigh de 20 lá ó rinneadh an chigireacht lena postáil ar shuíomh gréasáin NAFO MCS;

  send to EFCA the at sea inspection report, if possible within 20 days of the inspection for posting on the NAFO MCS website;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 19. #1794765

  Tabharfaidh gach Ballstát tuarascáil don Choimisiún agus do EFCA faoin 1 Feabhra gach bliain, i gcomhréir leis an Scéim, faoin bhfaisnéis seo a leanas:

  Each Member State shall by 1 February each year report to the Commission and to EFCA, in accordance with the Scheme, the following information:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 20. #1794833

  Déanfaidh an Ballstát calafoirt cóip de gach tuarascáil chigireachta i leith rialú arna dhéanamh ag Stát calafoirt a sheoladh gan mhoill chuig an gCoimisiún agus chuig EFCA.

  The port Member State shall without delay send a copy of each port State control inspection report to the Commission and to EFCA.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 21. #1795073

  laistigh de chúig lá ón tráth a fhillfidh an soitheach cigireachta ar an gcalafort, tarchuirfidh sé an tuarascáil chigireachta chuig an gCoimisiún agus EFCA;

  within five days of the inspection vessel's return to port, transmit the inspection report to the Commission and EFCA;

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 22. #1820233

  Déanfaidh bord bainistíochta na Gníomhaireachta agus boird riaracháin EFCA agus EMSA socrú den sórt sin a fhormheas.

  Such an arrangement shall be approved by the management board of the Agency and the administrative boards of EFCA and EMSA.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 23. #1820235

  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, leis an nGníomhaireacht, le EFCA agus le EMSA, lámhleabhar praiticiúil a chur ar fáil maidir le comhar Eorpach um fheidhmeanna garda cósta.

  The Commission shall, in close cooperation with the Member States, the Agency, EFCA and EMSA, make available a practical handbook on European cooperation on coast guard functions.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 24. #2110161

  Áiritheoidh EFCA go dtarchuirfear an fhaisnéis seo chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO gan mhoill, le go ndéanfar í a phostáil ar shuíomh gréasáin MCS.”;

  EFCA shall ensure that this information is transmitted to the NAFO Executive Secretary without delay, for posting on the MCS website.’;

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 25. #2110163

  Na cigirí a bheidh sannta ag na Ballstáit ag EFCA agus ag an Coimisiún, déanfaidh siad cigireacht agus faireachas.

  Inspection and surveillance shall be carried out by inspectors assigned by the Member States, EFCA and the Commission.

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 26. #2110186

  iascaireacht a dhéanamh ar chuóta ‘Eile’ gan fógra a thabhairt roimh ré don Choimisiún agus EFCA de shárú ar Airteagal 5;”;

  fishing the “Others” quota without prior notification to the Commission and EFCA in contravention of Article 5;’;

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 27. #2110210

  Cuirfear an chóip sin chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO freisin agus cuirfear an Coimisiún agus EFCA i gcóip.

  That copy shall also be sent to the NAFO Executive Secretary with the Commission and EFCA in copy.

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 28. #1794179

  fógra a thabhairt don Choimisiún agus do EFCA maidir le hainmneacha soithí de chuid an Aontais a bhfuil sé beartaithe acu iascaireacht a dhéanamh ar an gcuóta “Eile” ar a laghad 48 n-uair an chloig roimh gach dul isteach, agus tar éis neamhláithreacht 48 n-uair an chloig ar a laghad ón Limistéar Rialála.

  notify the Commission and EFCA of the names of Union vessels that intend to fish the ‘Others’ quota at least 48 hours in advance of each entry, and after a minimum of 48 hours of absence from the Regulatory Area.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 29. #1794251

  déanfaidh gach Ballstát cigireacht ar gach gabháil haileabó Graonlannach a thabharfar i dtír ina gcalafoirt agus cuirfidh sé tuarascáil chigireachta i dtoll a chéile san fhormáid a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.C a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe 9 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán, agus cuirfidh sé chuig an gCoimisiún í agus EFCA i gcóip, laistigh de 12 lá oibre ón dáta a cuireadh an chigireacht i gcrích.

  each Member State shall inspect each landing of Greenland halibut in its ports and prepare an inspection report in the format prescribed in Annex IV.C to the CEM referred to in point 9 of the Annex to this Regulation, and send it to the Commission with EFCA in copy, within 12 working days from the date on which the inspection was completed.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 30. #1794487

  Áiritheoidh gach Ballstát go ndéanfaidh a LFI, ar fháil na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 6 dó, go ndéanfaidh sé iad a tharchur go leictreonach chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO san fhormáid a leagtar síos in Iarscríbhinn II.D a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe 31 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, agus go gcuirfear chun an Choimisiúin agus chun na Gníomhaireachta Eorpaí um Rialú ar Iascach (EFCA) iad i gcóip.

  Each Member State shall ensure that its FMC, immediately upon receipt, transmits electronically the reports referred to in paragraph 6 to the NAFO Executive Secretary in the format prescribed in Annex II.D to the CEM referred to in point 31 of the Annex to this Regulation, with the Commission and EFCA in copy.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 31. #1794511

  go ndéanfaidh a LFI sonraí suímh VMS a tharchur chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO agus go gcuirfear na sonraí céanna chuig an gCoimisiún agus EFCA i gcóip, a luaithe agus is féidir, ach tráth nach déanaí ná 24 uair an chloig tar éis dó iad a fháil agus féadfaidh sé soithí iascaireachta a bhfuil a bhratach ar foluain acu a údarú chun sonraí suímh VMS a tharchur go díreach chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO trí bhíthin satailíte, ríomhphoist, raidió, facs nó teiléacs; agus

  its FMC transmits VMS position data to the NAFO Executive Secretary with the Commission and EFCA in copy, as soon as possible, but not later than 24 hours after it receives them and may authorise fishing vessels flying its flag to transmit VMS position data by satellite, email, radio, facsimile or telex, direct to the NAFO Executive Secretary; and

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 32. #1794603

  Áiritheoidh gach Ballstát atá rannpháirteach sa Scéim, i gcomhar leis an gCoimisiún nó le EFCA, go gcoinneoidh gach ardán cigireachta a bhfuil a bhratach ar foluain aige agus atá ag oibriú sa Limistéar Rialála teagmháil shábháilte agus laethúil, i gcás inar féidir, le gach ardán cigireachta eile atá ag oibriú sa Limistéar Rialála, chun faisnéis riachtanach a mhalartú lena ngníomhaíochtaí a chomhordú.

  Each Member State participating in the Scheme, in coordination with the Commission or EFCA, shall ensure that every inspection platform flying its flag operating in the Regulatory Area maintains secure contact, daily where possible, with every other inspection platform operating in the Regulatory Area, to exchange information necessary to coordinate their activities.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 33. #1794605

  I gcás ina mbeidh forais réasúnta ag na cigirí chun amhras a bheith orthu go bhfuil gníomhaíochtaí á ndéanamh ag an soitheach nach bhfuil comhsheasmhach lena phlean taighde, cuirfear an Coimisiún agus EFCA ar an eolas láithreach faoi sin.

  Where the inspectors have reasonable grounds to suspect the vessel is conducting activities that are not consistent with its research plan, the Commission and EFCA shall be informed immediately.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 34. #1794620

  Déanfaidh gach Ballstát, tráth nach déanaí ná an 1 Samhain gach bliain, an fhaisnéis seo a leanas a chur chuig EFCA (agus an Coimisiún i gcóip), a dhéanfaidh an fhaisnéis a phostáil ar shuíomh gréasáin NAFO MCS:

  Each Member State shall, not later than 1 November each year, send the following information to EFCA (with the Commission in copy), which shall post the information on the NAFO MCS website:

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 35. #1794624

  Agus páirt á glacadh ag Ballstát sa Scéim, áiritheoidh sé go dtabharfar fógra do EFCA roimh ré faoi dháta, am tosaigh agus deireadh gach patróil arna dhéanamh ag an ardán cigireachta a bheidh sannta aige amhlaidh.

  When participating in the Scheme, a Member State shall ensure that EFCA is notified in advance of the date, start time and end of each patrol by the inspection platform it has so assigned.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 36. #1794703

  laistigh de 24 uair an chloig ón tráth a bhraitear sárú, fógra i scríbhinn faoin sárú arna thuairisciú ag a chigirí a tharchur chuig an gCoimisiún agus EFCA, a dhéanfaidh é a tharchur chuig údarás inniúil Pháirtí Conarthach an Stáit brataí nó chuig an mBallstát murab ionann é agus an Ballstát is cigire, agus chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO.

  within 24 hours from detection of the infringement, transmit to the Commission and EFCA, which shall in turn transmit to the competent authority of the flag State Contracting Party or Member State if different from the inspecting Member State, and the NAFO Executive Secretary, written notification of the infringement reported by its inspectors.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 37. #1794783

  Tabharfaidh an Ballstát calafoirt liosta don Choimisiún agus do EFCA, ar liosta de na calafoirt ainmnithe é a bhféadfar cead isteach iontu a thabhairt do shoithí iascaireachta chun críche tabhairt i dtír, trasloingsiú agus/nó seirbhísí calafoirt a sholáthar, agus áiritheoidh sé a mhéid agus is féidir go mbeidh acmhainneacht leordhóthanach ag gach calafort ainmnithe cigireachtaí a dhéanamh de bhun na Caibidle seo.

  The port Member State shall provide the Commission and EFCA with a list of designated ports to which fishing vessels may be permitted entry for the purpose of landing, transhipment and/or provision of port services, and shall to the greatest extent possible ensure that each designated port has sufficient capacity to conduct inspections pursuant to this Chapter.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 38. #1818998

  An Ghníomhaireacht, an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA) agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA), ba cheart dóibh mar sin an comhar eatarthu féin a threisiú mar aon leis an gcomhar leis na húdaráis náisiúnta atá i mbun feidhmeanna garda cósta chun feasacht ar dhálaí muirí a mhéadú agus chun tacú le gníomhaíocht a bheidh comhtháite agus cost-éifeachtúil.

  The Agency, the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the European Maritime Safety Agency (EMSA) should therefore strengthen their cooperation both with each other and with the national authorities carrying out coast guard functions to increase maritime situational awareness and to support coherent and cost-efficient action.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 39. #1819338

  comhoibriú leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA) agus leis an nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA), de réir a sainorduithe faoi seach, d’fhonn tacú le húdaráis náisiúnta a dhéanann feidhmeanna garda cósta, mar a leagtar amach iad in Airteagal 69, lena n-áirítear tarrtháil daoine ar an bhfarraige, trí sheirbhísí, faisnéis, trealamh agus oiliúint a sholáthar, agus trí oibríochtaí ilchuspóireacha a chomhordú chomh maith;

  cooperate with the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the European Maritime Safety Agency (EMSA), within their respective mandates, in order to support national authorities carrying out coast guard functions, as set out in Article 69, including the saving of lives at sea, by providing services, information, equipment and training, as well as by coordinating multipurpose operations;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 40. #1820226

  Gan dochar do EUROSUR, tacóidh an Ghníomhaireacht, i gcomhar le EFCA agus EMSA, leis na húdaráis náisiúnta a dhéanann feidhmeanna garda cósta, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal idirnáisiúnta, mar a leanas:

  Without prejudice to EUROSUR, the Agency shall, in cooperation with EFCA and EMSA, support national authorities carrying out coast guard functions at national and Union level and, where appropriate, at international level by:

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 41. #1820232

  Cinnfear foirmeacha beachta an chomhair um fheidhmeanna garda cósta idir an Ghníomhaireacht, EFCA agus EMSA i socrú oibre a bheidh i gcomhréir lena sainorduithe faoi seach agus leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir leis na gníomhaireachtaí sin.

  The precise forms of cooperation on coast guard functions between the Agency, EFCA and EMSA shall be determined in a working arrangement in accordance with their respective mandates and with the financial rules applicable to those agencies.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 42. #1820234

  Ní bhainfidh an Ghníomhaireachtaí, EFCA ná EMSA úsáid as faisnéis a gheofar i gcomhthéacs a gcuid comhair ach amháin laistigh de theorainneacha a gcreata dlí agus i gcomhlíonadh na gceart bunúsach, lena n-áirítear ceanglais cosanta sonraí.

  The Agency, EFCA and EMSA shall use information received in the context of their cooperation only within the limits of their legal framework and in compliance with fundamental rights, including data protection requirements.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 43. #1820447

  malartú faisnéise a éascú leis na Ballstáit, leis an gCoimisiún, le SEGS agus leis na comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí seo a leanas de chuid an Aontais agus leis na eagraíochtaí idirnáisiúnta seo a leanas: EASO, Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh, EFCA, EMSA, EASA agus Bainisteoir Líonra EATM, i gcomhréir le hAirteagal 88;

  facilitating the exchange of information with Member States, the Commission, the EEAS and the following Union bodies, offices and agencies and international organisations: EASO, the European Union Satellite Centre, EFCA, EMSA, EASA and the Network Manager of the EATMN, in accordance with Article 88;

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 44. #2110039

  I gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, is é an misean atá ag an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA), inter alia, comhordú oibríochtúil na ngníomhaíochtaí rialaithe agus cigireachta iascaigh de chuid Ballstáit a eagrú chun cláir rialaithe agus chigireachta idirnáisiúnta a chur chun feidhme amhail Scéim Cigireachta agus Faireachais Chomhpháirteach NAFO, agus cúnamh a thabhairt do na Ballstáit faisnéis maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta agus gníomhaíochtaí rialaithe agus cigireachta a thuairisciú don Choimisiún agus do thríú páirtithe.

  In accordance with Article 3 of Regulation (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council, the mission of the European Fisheries Control Agency (EFCA) is, inter alia, to organise the operational coordination of fisheries control and inspection activities by Member States for the implementation of international control and inspection programmes such as the NAFO Joint Inspection and Surveillance Scheme, and to assist Member States in reporting information on fishing activities and control and inspection activities to the Commission and third parties.

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 45. #2110040

  Is iomchuí, dá bhrí sin, gurb é EFCA an comhlacht a ghlacfaidh faisnéis ó Bhallstáit maidir le rialú agus cigireacht amhail tuarascálacha cigireachta ar muir agus fógraí maidir leis an scéim breathnóirí rialaithe agus is é a tharchuirfidh an fhaisnéis sin chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO.

  It is therefore appropriate for EFCA to be the body that receives from Member States and transmits to the NAFO Executive Secretary information relating to control and inspection, such as at sea inspection reports and notifications of the control observers scheme.

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 46. #2110060

  fógra a thabhairt don Choimisiún agus do EFCA maidir le hainmneacha soithí de chuid an Aontais a bhfuil sé beartaithe acu iascaireacht a dhéanamh ar an gcuóta ‘Eile’ 48 n-uair an chloig ar a laghad roimh gach dul isteach, agus tar éis neamhláithreacht 48 n-uair an chloig ar a laghad ón Limistéar Rialála.

  notify the Commission and EFCA of the names of Union vessels that intend to fish the “Others” quota at least 48 hours in advance of each entry, and after a minimum of 48 hours of absence from the Regulatory Area.

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 47. #2110075

  déanfaidh gach Ballstát cigireacht ar gach gabháil troisc ó Roinn 3M a thabharfar i dtír nó a thrasloingseofar ina gcalafoirt agus ullmhóidh sé tuarascáil chigireachta san fhormáid a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.C a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe 9 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, agus cuirfidh sé chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO í, agus an Coimisiún agus EFCA i gcóip, laistigh de 12 lá oibre ón dáta a cuireadh an chigireacht i gcrích.

  each Member State shall inspect each landing or transhipment of cod catches from Division 3M in its ports and prepare an inspection report in the format prescribed in Annex IV.C to the CEM referred to in point 9 of the Annex to this Regulation, and send it to the NAFO Executive Secretary, with the Commission and EFCA in copy, within 12 working days from the date on which the inspection was completed.

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 48. #2110086

  déanfaidh gach Ballstát cigireacht ar gach gabháil haileabó Graonlannach a thabharfar i dtír ina gcalafoirt agus cuirfidh sé tuarascáil chigireachta i dtoll a chéile san fhormáid a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.C a ghabhann le CEM dá dtagraítear i bpointe 9 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, agus cuirfidh sé chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO í leis an gCoimisiún agus EFCA i gcóip, laistigh de 14 lá oibre ón dáta a cuireadh an chigireacht i gcrích.

  each Member State shall inspect each landing of Greenland halibut in its ports and prepare an inspection report in the format prescribed in Annex IV.C to the CEM referred to in point 9 of the Annex to this Regulation, and send it to the NAFO Executive Secretary with the Commission and EFCA in copy, within 14 working days from the date on which the inspection was completed.

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 49. #2110160

  Maidir leis an bhfaisnéis a gceanglaítear ar Bhallstáit í a chur ar fáil, i gcomhréir le pointí (c) agus (d) de mhír 3, le pointe (a) de mhír 5, le pointe (c) de mhír 6 agus de mhír 7, tarchuirfear í chuig EFCA agus cuirfear an gCoimisiún i gcóip.

  The information that Member States are required to provide in accordance with points (c) and (d) of paragraph 3, point (a) of paragraph 5, point (c) of paragraph 6 and paragraph 7 shall be transmitted to EFCA with the Commission in copy.

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

 50. #2110166

  I gcás ina mbeidh forais réasúnta ag na cigirí chun amhras a bheith orthu go bhfuil gníomhaíochtaí á ndéanamh ag an soitheach nach bhfuil comhsheasmhach lena phlean taighde, cuirfear an Coimisiún agus EFCA ar an eolas láithreach faoi sin agus beidh feidhm iomlán ag CEM.”;

  Where the inspectors have reasonable grounds to suspect the vessel is conducting activities that are not consistent with its research plan, the Commission and EFCA shall be informed immediately, and the CEM shall fully apply.’;

  Rialachán (AE) 2021/1231 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/833 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.