Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

4 thoradh in 4 dhoiciméad

 1. #1934935

  Comhéifeacht ualaigh friotaíochta bóthair F2

  Road load coefficient F2

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/392 ón gCoimisiún an 4 Márta 2021 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar shonraí a bhaineann le hastaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin paisinéirí agus ó fheithiclí tráchtála éadroma de bhun Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1014/2010, (AE) Uimh. 293/2012, (AE) 2017/1152 agus (AE) 2017/1153 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 2. #1945178

  Staidéar Sínte ar Thocsaineacht Atáirgthe Aon-Ghlúine (OECD TG 443), ina bhfuil cohóirt 1A agus 1B agus síneadh ar chohórt 1B chun glúin F2 a chur san áireamh agus é mar aidhm leis 20 ál a tháirgeadh in aghaidh an ghrúpa dáileoige, ní mór óga F2 a leanúint agus a imscrúdú go mbaintear den diúl iad mar a dhéantar le hóga F1.

  Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study (OECD TG 443), with cohorts 1A and 1B and extension of cohort 1B to include the F2 generation with the aim to produce 20 litters per dose group, F2 pups must be followed to weaning and investigated similarly as F1 pups.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/525 ón gCoimisiún an 19 Deireadh Fómhair 2020 lena leasaítear Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid. (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 3. #1948017

  Cinneadh F2 an 23 Meitheamh 2015 maidir le sonraí a mhalartú idir institiúidí chun críche sochair theaghlaigh a dheonú.

  Decision F2 of 23 June 2015 concerning the exchange of data between institutions for the purpose of granting family benefits.

  Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 4. #1889577

  Cuirfidh na hinstitiúidí na fachtóirí f2 seo a leanas i bhfeidhm chun na méideanna ABSA agus ABIRB dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) den dara fomhír de mhír 1 faoi seach a ríomh:

  Institutions shall apply the following factors f2 to calculate the amounts ABSA and ABIRB referred to in points (a) and (b) of the second subparagraph of paragraph 1 respectively:

  Rialachán (AE) 2020/873ó Pharlaimint na hEorpa agus ón Gcomhairle an 24 Meitheamh 2020 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 575/2013 agus (AE) 2019/876 a mhéid a bhaineann le coigeartuithe áirithe mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.