Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

31 toradh in 3 doiciméad

 1. #144407

  AN DARA hORDÚ UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOMÉ (PRIBHLÉIDÍ AGUS DÍOLÚINTÍ), 1980.

  THE SECOND ACP-EEC CONVENTION OF LOMÉ (PRIVILEGES AND IMMUNITIES) ORDER, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 2. #144409

  AGUS DE BHRÍ gur comhaontú den sórt sin an Dara Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé, agus na Prótacail atá mar aguisíní leis a rinneadh i Lomé an 28ú lá d'Fheabhra, 1975:

  AND WHEREAS the Second ACP-EEC Convention of Lomé, with the Protocols annexed thereto, done at Lomé on the 31st day of October 1979, is such an agreement:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 3. #144414

  AN DARA COINBHINSIÚN ACC-CEE I LOMÉ

  The Second ACP-EEC Convention of Lomé

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 4. #1592089

  (cliv) Sraith Conarthaí, 7/77. Coinbhinsiún A.C.C.-C.E.E. Lomé agus Prótacail, Dearbhuithe, Comhaontuithe agus Doiciméid GHaolmhara Eile, Lomé 28 Feabhra, 1975

  (cliv)Treaty Series 7/77. A.C.P. E.E.C. Convention of Lomé and Related Protocols, Declarations, Agreements, and other Documents, Lomé 28 February , 1975

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 5. #1594291

  Aontachas PHoblacht Rinn Verde le Aontachas PHapua Nua GHuine le Sao Lomé agus Principe

  Accession of Republic of Cape Verde with accession of Papua New Guinea with accession of Sao Lomé and Principe

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 6. #1594440

  Coinbhinsiún ACC-CEE Lomé.

  ACP-CEE CONVENTION OF LOMÉ.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 7. #1594442

  Coinbhinsiún ACC-CEE, Lomé (Conarthaí Ráthaíochta idir an Stát agus an Banc Eorpach Infheistíochta)

  ACP-EEC convention of Lomé (Contracts of Guarantee between State and European Investment Bank)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 8. #1594443

  An tOrdú um Choinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (Pribhléidí agus Díolúintí), 1976.

  acp-eec convention of lomé (privileges and immunities) order, 1976.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 9. #1594444

  Coinhinsiún ACC-CEE, Lomé (Pribhléidí agus Díolúintí) 1976

  ACP-EEC Convention of Lomé (Privileges and Immunities)

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 10. #1594446

  Coinbhínsiún ACC-CEE i Lomé

  ACP-EEC Convention of Lomé

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 11. #1595138

  Comhaontú ar aontach as Phapua-an nua-Ghuine le coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé

  Agreement on the accession of Papua New Guinea to the ACP-EEC Convention of Lomé

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 12. #1595139

  Comhaontú ar aontachas Phoblacht Dhaonlathach Sao-Tomé agus Principe le Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé

  Agreement on the accession of the Democratic Republic of Sao-Tomé and Principel to the ACP-EEC Convention of Lomé

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 13. #1595140

  Comhaontú ar aontachas Phoblacht Rinn Verde le Coinbhinsiún ACC/CEE i Lomé

  Agreement on the accession of the Republic of Cape Verde to the ACP-EEC Convention of Lomé

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 14. #1611561

  Ceathrú Coinbhinsiún ACC-CEE arna shíniú i Lomé an 15 Nollaig 1989.

  FOURTH ACP-EEC CONVENTION SIGNED IN LOMÉ ON 15 DECEMBER 1989.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 15. #1632274

  an Dara hOrdú um Choinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (Pribhléidí agus Díolúintí), 1980

  Second ACP-EEC Convention of Lomé (Privileges and Immunities) Order, 1980

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1632275

  Dara Coinbhinsiún ACC-CEE arna shíniú i Lomé an 31 Deireadh Fómhair 1979.

  SECOND ACP-EEC CONVENTION SIGNED AT LOMÉ ON 31 OCTOBER 1979.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1638099

  coinbhinsiún ACP-CEE Lomé

  the ACP-EEC convention of Lomé

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #1638100

  coinbhinsuín ACP-CEE Lomé

  the ACP-EEC convention

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 19. #1642316

  An Dara hOrdú an Choinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (Pribhléidí agud Díolúintí), 1979

  the second acp-eec convention of lomé (privileges and immunities) order 1979

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 20. #1296130

  —Beidh cumhacht ag an Aire na hoibleagáidí a chomhlíonadh a ghlac an Stát faoi Airteagal 9 den Chomhaontú gníomhú mar ráthóir don Bhanc, ar comhréir le ranníocaí an Stáit isteach i gcaipiteal an Bhainc, i leith freagrachtaí airgeadais uile iasachtaithe an Bhainc de bharr na gconarthaí iasachta a bheidh déanta ag an mBanc i leith a acmhainne féin agus é ag feidhmiú Choinbhinsiún ACC-CEE Lomé a rinneadh i Lomé an 28ú lá d'Fheabhra, 1975, agus an Chinneadh dá dtagraítear i mír 1 d'Airteagal 9 den Chomhaontú agus, dá réir sin, féadfaidh an tAire conarthaí ráthaíochta a dhéanamh, thar ceann an Stáit, leis an mBanc.

  —The Minister shall have power to fulfil on behalf of the State the obligations undertaken by the State under Article 9 of the Agreement to act as guarantor for the Bank, in proportion to the State's contributions to the capital of the Bank, in respect of all financial commitments arising for borrowers of the Bank out of the loan contracts concluded by the Bank in respect of its own resources in implementation of the ACP-EEC Convention of Lomé done at Lomé on the 28th day of February, 1975, and the Decision referred to in paragraph 1 of Article 9 of the Agreement and, accordingly, the Minister may make, on behalf of the State, contracts of guarantee with the Bank.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 21. #144411

  An Dara hOrdú um Choinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (Pribhléidí agus Díolúintí), 1980, is teideal don Ordú seo.

  This Order may be cited as the Second ACP-EEC Convention of Lomé (Privileges and Immunities) Order, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 22. #1296138

  —Féadfar an tAcht um Choinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (Conarthaí Ráthaíochta idir an Stát agus an Banc Eorpach Infheistíochta), 1976 , a ghairm den Acht seo.

  —This Act may be cited as the ACP-EEC Convention of Lomé (Contracts of Guarantee between State and European Investment Bank) Act, 1976.

  Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976

 23. #1595050

  An Comhaontú lena leasaítear Ceathrú Coinbhinsiún ACC-CEE Lomé a síníodh in Oileán Mhuirís an 4 Samhain 1995.

  AGREEMENT AMENDING THE FOURTH ACP-EC CONVENTION OF LOMÉ SIGNED IN MAURITIUS ON 4 NOVEMBER 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 24. #1595141

  An Comhaontú maidir le hAontachas Phoblacht na Siombáibe le Dara Coinbhinsiún ACC-CEE arna shíniú i Lomé an 31 Deireadh Fómhair 1979.

  AGREEMENT ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE TO THE SECOND ACP-EEC CONVENTION SIGNED AT LOMÉ ON 31 OCTOBER 1979.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 25. #1630753

  Rún maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle i dtaca le críochnú an Chomhaontaithe ag leasú ceathrú Coinbhinsiún ACC-CE Lomé a síníodh in Oileán Mhuirís an 4 Samhain, 1995.

  RESOLUTION ON THE DRAFT COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT AMENDING THE FOURTH ACP-EC CONVENTION OF LOMÉ SIGNED IN MAURITIUS ON 4 NOVEMBER 1995.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1637027

  go gceadaíonn Dáil Éireann tearmaí an chomhaontaithe ar Aontachas Papua an Nua-Ghuine le Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé

  that Dáil Éireann approves the terms of the Agreement on the Accession of Papua New Guinea to the ACP-EEC Convention of Lomé

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1637028

  go gceadaíonn Dáil Éireann tearmaí an chomhaontaithe ar Aontachas Phoblacht Dhaonlathach Sao-Tomé agus principe le Coinbhinsiúin ACC-CEE i Lomé

  that Dáil Éireann approves the terms of the Agreement on the Accession of the Democratic Republic of Sao Tome and Principle to the ACP-EEC Convention of Lomé

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 28. #1637029

  go gceadaíonn Dáil Eireann tearmaí an chomhaontaithe ar Aontachas Phoblacht Rinn Verde le Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé...

  that Dáil Éireann approves the terms of the Agreement on the Accession of the Republic of Cape Verde to the ACP-EEC Convention of Lomé

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 29. #144412

  Beidh feidhm ag Prótacal Uimh. 3 a ghabhann leis an Dara Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo) chun críocha alt 42A den Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967, arna leasú leis an Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta (Leasú), 1976.

  Protocol No. 3 to the Second ACP-EEC Convention of Lomé (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42A of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 , as amended by the Diplomatic Relations and Immunities (Amendment) Act, 1976

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 30. #144454

  Ceapadh an tOrdú seo chun éifeacht dlí a thabhairt d'fhorálacha Phrótacal Uimh. 3 ar phribhléidí agus díolúintí atá ag gabháil leis an Dara Coinbhinsiún ACC-CEE a síníodh i Lomé, Togo, an 31 Deireadh Fómhair, 1979. Tugann an tOrdú na pribhléidí, na díolúintí agus na saoráidí is gnách d'ionadaithe Chomhphobal na hEorpa agus dá Bhallstáit, do Stáit ACC agus d'Institiúidí an Choinbhinsiúin, a bheidh ag comhlíonadh a ndualgas nó ag taisteal chuig an áit nó ón áit a gceanglaítear orthu a ndualgais a chomhlíonadh.

  This Order is designed to bring into legal effect the provisions of Protocol No. 3 on privileges and immunities attached to the Second ACP-EEC Convention signed at Lomé, Togo, on 31 October 1979. The Order confers the customary privileges, immunities and facilities on representatives of the European Community and its Member States, the ACP-States and the Institutions of the Convention, involved in carrying out their duties or travelling to or from the place at which they are required to carry out their duties.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 31. #1594445

  Coinbhinsiún ACC-CEE i Lomé a síníodh an 28 Feabhra 1975. Comhaontú Inmheánach ar na Bearta agus na Nósanna Imeachta is gá chun an Coinbhinsiún a chur i ngníomh, agus an Comhaontú Inmheánach ar Mhaoiniú agus Riaradh Cabhrach ón gComhphobal,

  acp-eec convention of lomé signed on 28 february 1975, internal agreement on the measures and procedures required for implementation of the convention and the internal agreement on the financing and administration of community aid.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.