Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

16 toradh in 4 dhoiciméad

 1. #158852

  Bóithre a bhforordaítear luasteorainn speisialta 40 m.s.u. ina leith.

  Roads in respect of which a special speed limit of 40 m.p.h. is prescribed.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 2. #172448

  Bóithre a bhforordaítear uasteorainn speisialta 40 m.s.u. ina leith.

  Roads in respect of which a special speed limit of 40 m.p.h. is prescribed.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 3. #174953

  Forordaítear leis na Rialacháin freisin luasteorainn 40 m.s.u. maidir leis na bóithre poiblí a luaitear sa Tríú Sceideal agus luasteorainn 50 m.s.u. i leith na mbóithre poiblí a luaitear sa Cheathrú Sceideal.

  The Regulations prescribe a speed limit of 40 m.p.h. in respect of the public roads mentioned in the Third Schedule and a speed limit of 50 miles per hour in respect of the public roads mentioned in the Fourth Schedule.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 4. #172484

  Eisiatar leis na Rialacháin na bóithre poiblí a luaitear sa Chéad Sceideal ó réim na luasteorann limistéir fhoirgnithe 30 m.s.u. a fhorordaítear le halt 45 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 1961, le go bhféadfar luasteorainn speisialta 40 m.s.u. a chur i bhfeidhm maidir le cuid de na bóithre seo.

  The Regulations exclude the public roads mentioned in the First Schedule from the scope of the built-up area speed limit of 30 m.p.h. prescribed by section 45 of the Road Traffic Act, 1961 thus enabling a special speed limit of 40 m.p.h. to be applied to some of these roads.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 5. #174952

  Déanann an Rialacháin seo na bóithre poiblí a luaitear sa Chéad Sceideal a eisiamh ó réim luasteorainn limistéir fhoirgnithe 30 m.s.u. a fhordaítear le halt 45 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961. Dearbhaítear leis na Rialacháin na bóithre poiblí a luaitear sa Dara Sceideal, a bheadh, seachas an méid sin, lasmuigh de réim luasteorainn limistéir fhoirgnithe 30 m.s.u., a bheith faoi réim na luasteorann sin.

  The Regulations exclude the public roads mentioned in the First Schedule from the scope of the built-up area speed limit of 30 m.p.h. prescribed by section 45 of the Road Traffic Act, 1961 . The Regulations declare that the roads mentioned in the Second Schedule, which would otherwise be outside the scope of the built-up area speed limit of 30 m.p.h., shall be subject to that limit.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 6. #152763

  Forordaítear leis na Rialacháin freisin luasteorainn 40 m.s.u. i leith na mbóithre poiblí a luaitear sa Tríú Sceideal.

  The Regulations also prescribe a speed limit of 40 m.p.h. in respect of the public roads mentioned in the Third Schedule.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 7. #172485

  Dearbhaítear leis na Rialacháin go mbeidh na bóithre a luaitear sa Dara Sceideal agus a bheadh, murach sin, lasmuigh de réim na luasteorann limistéir fhoirgnithe 30 m.s.u., faoi réim na luasteorann sin.

  The Regulations declare that the roads mentioned in the Second Schedule, which would otherwise be outside the scope of the built-up area speed limit of 30 m.p.h., shall be subject to that limit.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 8. #172486

  Forordaítear leis na Rialacháin luasteorainn 40 m.s.u. i leith na mbóithre poiblí a luaitear sa Tríú Sceideal.

  The Regulations prescribe a speed limit of 40 m.p.h. in respect of the public roads mentioned in the Third Schedule.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 9. #464853

  Toirmeasc ar fheithiclí le luasteorainn 50 m.s.u. a thiomáint ar chonair thráchta sheachtrach carrbhealaigh de chuid mótarbhealaigh

  Prohibition of driving vehicles with 50 mph speed limit on outside traffic lane of carriageway of motorway

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 10. #152762

  Eisiatar leis na Rialacháin na bóithre poiblí a luaitear sa Chéad Sceideal ó réim na luasteorann limistéir fhoirgnithe 30 m.s.u. a fhorordaítear le hAlt 45 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, agus dearbhaítear leo go bhfuil na bóithre poiblí a luaitear sa Dara Sceideal faoi réim na luasteorann sin.

  The Regulations exclude the public roads mentioned in the First Schedule from the scope of the built-up area speed limit of 30 m.p.h. prescribed by section 45 of the Road Traffic Act 1961 and declare the public roads mentioned in the Second Schedule to be subject to that speed limit.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 11. #155440

  Dearbhaítear leis na Rialacháin go bhfuil na bóithre poiblí a luaitear sa Chéad Sceideal faoi réir na luasteorann limistéir fhoirgnithe 30 m.s.u. a fhorordaítear le halt 45 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961.

  The Regulations declare the public roads mentioned in the First Schedule to be subject to the built-up area speed limit of 30 mph prescribed by section 45 of the Road Traffic Act, 1961 .

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 12. #172845

  Déantar leis na Rialacháin na bóithre poiblí a luaitear sa Chéad Sceideal a eisiamh ó réim na luasteorann limistéir fhoirgnithe 30 m.s. u. a fhorordaítear le halt 45 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, le go bhféadfar luasteorainn speisialta de 40 m.s.u. a chur i bhfeidhm maidir le cuid de na bóithre sin.

  The Regulations exclude the public roads mentioned in the First Schedule from the scope of the built-up area limit of 30 m.p.h. prescribed by section 45 of the Road Traffic Act, 1961 thus enabling a special speed limit of 40 m.p.h. to be applied to some of these roads.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 13. #1591516

  — go meastar go gcosnódh sé €4.25 billiún ar an meán dá ndéanfaí, mar atá molta ag Teachtaí an Fhreasúra, an Cháin Mhaoine Áitiúil, na Táillí Uisce agus an MSU a chur ar ceal dóibh siúd a shaothraíonn faoi bhun €35, 000, chomh maith leis na bearta leasa shóisialaigh a aisiompú; agus

  — THE AGGREGATE COST OF ABOLISHING THE LOCAL PROPERTY TAX, WATER CHARGES, AND USC FOR THOSE EARNING UNDER €35, 000, AS WELL AS REVERSING THE SOCIAL WELFARE MEASURES, AS PROPOSED BY OPPOSITION DEPUTIES, WOULD BE AN ESTIMATED €4.25 BILLION; AND

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 14. #1591591

  — gurb iad na daoine sin atá ar íseal-ioncam agus ar mheánioncam is mó a bhain tairbhe as na hathruithe ar cháin ioncam agus ar an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a thug an Rialtas isteach i mBuiséad na bliana 2015 agus go bhfuil sé beartaithe ag an Rialtas, faoi réir srianta fioscacha, athruithe breise den chineál sin a thabhairt isteach sna blianta atá le teacht;

  — THE MAIN BENEFICIARIES OF THE INCOME TAX AND THE UNIVERSAL SOCIAL CHARGE (USC) CHANGES INTRODUCED BY THE GOVERNMENT IN BUDGET 2015 WERE THOSE ON LOW AND MIDDLE INCOMES AND THE GOVERNMENT’S INTENTION IS, SUBJECT TO FISCAL CONSTRAINTS, TO CONTINUE TO INTRODUCE FURTHER CHANGES OF THIS NATURE OVER THE COMING YEARS;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 15. #1591621

  — gur ghá, dá bharr, méadú 19 faoin gcéad a chur ar an ráta 40 faoin gcéad cánach ioncaim, rud a d’fhágadh an ráta imeallach cánach, MSU agus ÁSPC san áireamh, ag 71 faoin gcéad do cháiníocóirí ÍMAT agus a laghdódh OTI agus fostaíocht go suntasach;

  — THE REQUIRED INCREASE IN THE 40 PER CENT INCOME TAX RATE WOULD BE 19 PER CENT, RESULTING IN A MARGINAL TAX RATE INCLUDING USC AND PRSI OF 71 PER CENT FOR PAYE TAXPAYERS WHICH WOULD REDUCE GDP AND EMPLOYMENT SUBSTANTIALLY;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1591639

  — go bhfuil sé réamh-mheasta ag na Coimisinéirí Ioncaim go n-íocfaidh an 1% is mó a shaothraíonn ioncam, iad siúd a thuilleann os cionn €200, 000, 20 faoin gcéad den cháin ioncaim agus MSU go léir sa bhliain 2015;

  — THE TOP 1 PER CENT OF INCOME EARNERS, WHO EARN OVER €200, 000, ARE PROJECTED BY THE REVENUE COMMISSIONERS TO PAY 20 PER CENT OF ALL INCOME TAX AND USC IN 2015;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.