Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

6 thoradh in 4 dhoiciméad

 1. #563212

  De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 ("Unclos") agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach an 4 Lúnasa 1995 ("UNFSA") a chur chun feidhme, chun stoic éisc áirithe chomhroinnte, stoic éisc traslimistéir áirithe agus stoic éisc mhórimirceacha áirithe a bhainistiú teastaíonn comhar gach tíre a bhfuil an stoc ina huiscí (na Stáit chósta) agus na tíortha a saothraíonn a gcabhlaigh an stoc sin (na Stáit iascaireachta).

  As provided in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ("UNCLOS") and in the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 1995 ("UNFSA"), the management of certain shared, straddling and highly migratory fish stocks requires the cooperation of all the countries in whose waters the stock occurs (the coastal States) and the countries whose fleets exploit that stock (the fishing States).

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 2. #563247

  ina mainníonn sí comhoibriú chun stoc ar leas coiteann é a bhainistiú agus forálacha Unclos agus UNFSA á gcomhlíonadh go hiomlán, nó le forálacha aon chomhaontaithe idirnáisiúnta eile nó aon norm den dlí idirnáisiúnta;

  it fails to cooperate in the management of a stock of common interest in full compliance with the provisions of the UNCLOS and the UNFSA, or any other international agreement or norm of international law;

  Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe

 3. #1836084

  A/RES/61/105 an 8 Nollaig 2006 - Comhaontú 1995 maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór‑imirceach a chur chun feidhme; Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc; UNFSA

  A/RES/61/105 of 8 December 2006 - Sustainable fisheries, including through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related instruments.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002

 4. #1873032

  Chun iascach neamh-inbhuanaithe a chosc, is chun leas an Aontais é go n-oibreoidh an Ríocht Aontaithe i gcomhar chun stoc éisc leasa choitinn i gcomhréir iomlán le forálacha UNCLOS agus le Comhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach (UNFSA), agus le haon chomhaontú idirnáisiúnta eile nó riail den dlí idirnáisiúnta.

  In order to prevent unsustainable fisheries, it is in the interest of the Union that the United Kingdom cooperate in the management of the stocks of common interest in full compliance with the provisions of UNCLOS and the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks (UNFSA), and of any other international agreement or rule of international law.

  Cinneadh (AE) 2020/1325 ón gComhairle an 21 Meán Fómhair 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh faoi chuimsiú an Choinbhinsiúin maidir le comhoibriú iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh thoir thuaidh a mhéid a bhaineann leis an iarratas ar aontachas leis an gCoinbhinsiún sin arna dhéanamh ag an Ríocht Aontaithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2019/510

 5. #1873033

  Mar a fhoráiltear in Airteagal 63(2) UNCLOS agus in Airteagal 8 UNFSA, i gcás ina mbíonn an stoc céanna den speiceas gaolmhar nó na stoic chéanna den speiceas gaolmhar ann laistigh den limistéar eisiach eacnamaíoch, lasmuigh den limistéar agus cóngarach dó, ní mór don Stát cósta agus do na Stáit atá ag iascaireacht le haghaidh na stoc sin sa limistéar máguaird dul i gcomhar le chéile d’fhonn aontú ar na bearta is gá chun na stoic sin a chaomhnú sa limistéar máguaird.

  As provided for in Article 63(2) UNCLOS and in Article 8 UNFSA, where the same stock or stocks of associated species occur both within the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to that zone, the coastal State and the States fishing for such stocks in the adjacent area are to cooperate with a view to agreeing upon the measures necessary for the conservation of those stocks in the adjacent area.

  Cinneadh (AE) 2020/1325 ón gComhairle an 21 Meán Fómhair 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh faoi chuimsiú an Choinbhinsiúin maidir le comhoibriú iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh thoir thuaidh a mhéid a bhaineann leis an iarratas ar aontachas leis an gCoinbhinsiún sin arna dhéanamh ag an Ríocht Aontaithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2019/510

 6. #2675972

  Tá an easpa comhair sin in aghaidh mholtaí mhír 11 de PGI-INNN freisin, plean a spreagann Stáit, mar ábhar tosaíochta, le UNFSA agus an Comhaontú maidir le comhlíontacht Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe a dhaingniú, le glacadh leo nó le haontú dóibh.

  This lack of cooperation is also against the recommendations of paragraph 11 of the IPOA-IUU, which encourages States, as a matter of priority, to ratify, accept or accede to the UNFSA and the FAO Compliance Agreement.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/97 ón gCoimisiún an 5 Eanáir 2023 lena sainaithnítear Camarún mar thríú tír neamh-chomhoibríoch sa chomhrac in aghaidh iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.