Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

223 toradh in 20 doiciméad

 1. #2395909

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72 agus ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22 arna leasú le mír 5 de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/4 arna leasú le GRBP-75-37, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/3 arna leasú le GRBP-75-36 agus mír 4 de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/8 arna leasú le mír 6 de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, GRBP-74-40 arna leasú le mír 9 de ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72 and ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, based on ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/22 as amended by para. 5 of ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/4 as amended by GRBP-75-37, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/3 as amended by GRBP-75-36 and para. 4 of ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/8 as amended by para. 6 of ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, GRBP-74-40 as amended by para. 9 of ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 2. #2395933

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/7

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, based on ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/7

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 3. #2395997

  ECE/TRANS/WP.29/2019/77 ECE/TRANS/WP.29/1161, mír 70, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/2019/77, arna leasú le WP.29-185-13

  ECE/TRANS/WP.29/2019/77 ECE/TRANS/WP.29/1161, para. 70, based on ECE/TRANS/WP.29/2019/77, as amended by WP.29-185-13

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 4. #2419176

  (ECE/TRANS/WP.29/1166, mír 107, bunaithe ar WP.29-187-20)

  (ECE/TRANS/WP.29/1166, para. 107, based on WP.29-187-20)

  Cinneadh (AE) 2022/2200 ón gComhairle an 8 Samhain 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip i leith tograí le haghaidh modhnuithe ar rialacháin Uimh. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 agus 163, i leith togra le haghaidh rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le hÚsáideoirí Soghonta Bóithre i nDlúthghaireacht do Thosach nó Taobh Feithicle, i leith togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le Ceadú Mótarfheithiclí i ndáil lena Radharc Díreach, agus i leith togra le haghaidh leasú ar M.R.1

 5. #2395958

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 12 agus mír 31, agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, mír 36, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/14 arna leasú le GRE-85-09 agus GRE-85-14, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/18, arna leasú le GRE-85-33 agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/13/Rev.1 arna leasú le GRE-83-51

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paras. 12 and 31, and ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, para. 36, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/14 as amended by GRE-85-09 and GRE-85-14, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/18, as amended by GRE-85-33 and ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/13/Rev.1 as amended by GRE-83-51

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 6. #2395916

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/6 agus ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/13, arna leasú le GRBP-75-31-Rev.2

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, based on ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/6 and ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/13, as amended by GRBP-75-31-Rev.2

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 7. #2395962

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, mír 30, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/3, ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/4, arna leasú le GRVA-12-52

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, para. 30, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/3, ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/4, both amended by GRVA-12-52

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 8. #2395988

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, mír 24, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/2 arna leasú le GRVA-12-12 agus atáirgthe in WP.29-186-09

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, para. 24, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/2, as amended by GRVA-12-12 and reproduced in WP.29-186-09

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 9. #2395897

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 17, mír 31 agus mír 33, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/16 arna leasú le GRE-85-23, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/18 arna leasú le GRE-85-33 agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2 arna leasú le GRE-85-26

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paras. 17, 31 and 33, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/16 as amended by GRE-85-23, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/18 as amended by GRE-85-33 and ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2 as amended by GRE-85-26

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 10. #2395899

  CE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 17, mír 31 agus mír 33, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/16 arna leasú le GRE-85-23, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/18 arna leasú le GRE-85-33 agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2, arna leasú le GRE-85-26

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, para. 17, 31 and 33, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/16 as amended by GRE-85-23, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/18 as amended by GRE-85-33 and ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2, as amended by GRE-85-26

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 11. #2395901

  CE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 17, mír 31 agus mír 33, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/16 arna leasú le GRE-85-23, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/18 arna leasú le GRE-85-33 agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2 arna leasú le GRE-85-26

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, para. 17, 31 and 33, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/16 as amended by GRE-85-23, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/18 as amended by GRE-85-33 and ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2 as amended by GRE-85-26

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 12. #2395911

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 23, agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, mír 36, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/19 agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/13/Rev.1 arna leasú le GRE-83-51

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, para. 23, and ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, para. 36, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/19 and ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/13/Rev.1 as amended by GRE-83-51

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 13. #2395913

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 24, agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, mír 36, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/20 agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/13/Rev.1 arna leasú le GRE-83-51

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, para. 24, and ECE/TRANS/WP.29/GRE/83, para. 36, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/20 and ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/13/Rev.1 as amended by GRE-83-51

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 14. #2395935

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, mír 18 agus mír 19, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 agus ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16 arna leasú le hIarscríbhinn IV a ghabhann leis an tuarascáil agus le doiciméad neamhfhoirmiúil WP.29-186-07

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, paras. 18 and 19, based on ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 and ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16 as amended by Annex IV to the report and informal document WP.29-186-07

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 15. #2419197

  Togra le haghaidh Fhorlíonadh 8 a ghabhfadh le sraith leasuithe 03 ar Rialachán Uimh. 129 ó na Náisiúin Aontaithe (Córais fheabhsaithe um shrianadh linbh) ECE/TRANS/WP.29/GRE/71, mír 25, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/7, arna leasú le hIarscríbhinn III a ghabhann leis an tuarascáil, ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/8, nár leasaíodh, agus ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/9, nár leasaíodh)

  Proposal for Supplement 8 to the 03 series of amendments to UN Regulation No 129 (Enhanced Child Restraint systems) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, para. 25, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/7, as amended by Annex III to the report, ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/8 and ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/9, both not amended)

  Cinneadh (AE) 2022/2200 ón gComhairle an 8 Samhain 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip i leith tograí le haghaidh modhnuithe ar rialacháin Uimh. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 agus 163, i leith togra le haghaidh rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le hÚsáideoirí Soghonta Bóithre i nDlúthghaireacht do Thosach nó Taobh Feithicle, i leith togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le Ceadú Mótarfheithiclí i ndáil lena Radharc Díreach, agus i leith togra le haghaidh leasú ar M.R.1

 16. #1690594

  I gcás leasuithe eile, féach CENAE TRANS/WP.29/343.

  For subsequent amendments, see UNECE TRANS/WP.29/343.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 17. #1746398

  I gcás leasuithe eile, féach CENAE TRANS/WP.29/343.

  For subsequent amendments, see UNECE TRANS/WP.29/343.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 18. #1825483

  Doiciméad oibre ECE/TRANS/WP.29/2020/25 de chuid WP.29, baineann sé le togra le haghaidh Fhorlíonadh 2 a ghabhann le Rialachán Uimh. 144 de chuid na Náisiún Aontaithe (Córais Ghlaonna Éigeandála i gcás Timpiste), agus níl sé réidh le cur chun vóta in WP.29.

  WP.29 working document ECE/TRANS/WP.29/2020/25 concerns a proposal for Supplement 2 to UN Regulation No 144 (Accident Emergency Call Systems), which is not ready for a vote in WP.29.

  Cinneadh (AE) 2020/287 ón gComhairle an 27 Feabhra 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna Coistí ábhartha de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin de chuid na Náisiún Aontaithe Uimh. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 agus 152 de chuid na Náisiún Aontaithe, maidir leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Theicniúla Dhomhanda Uimh. 3, 6, agus 16, i dtaca leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Comhdhlúithe R. E.5 a dhéanamh agus maidir leis na tograí le haghaidh údaruithe chun leasú a fhorbairt ar RTD Uimh. 6 agus RTD nua a fhorbairt maidir le Cumhacht Feithiclí Leictrithe a chinneadh

 19. #1955319

  ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 an 11 Iúil 2017.

  ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 of 11 July 2017.

  Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt , agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 20. #2238163

  Togra le haghaidh Fhorlíonadh 1 a ghabhann le sraith leasuithe 05 ar Rialachán Uimh. 78 ó na Náisiúin Aontaithe (Coscánú gluaisrothair) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, mír 99, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 arna leasú le GRVA-11-22 (Iarscríbhinn V a ghabhann leis an tuarascáil) agus ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27

  Proposal for Supplement 1 to 05 series of amendments to UN Regulation No 78 (Motorcycle braking) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, para. 99, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 as amended by GRVA-11-22 (Annex V of the report) and ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27

  Cinneadh (AE) 2022/387 ón gComhairle an 3 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 agus 163 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le boinn bhocóideacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht ceallraí infheithicle i bhfeithiclí leictreacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh leasuithe ar Rún Comhdhlúite R.E.5, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun leasú 4 ar UN GTR Uimh. 3 a fhorbairt, agus a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt maidir le hastaíochtaí cáithníní coscán

 21. #2238164

  Togra le haghaidh Fhorlíonadh 2 a ghabhann le sraith leasuithe 04 ar Rialachán Uimh. 78 ó na Náisiúin Aontaithe (Coscánú gluaisrothair) ECE/TRANS/WP.29/GRE/11, mír 99, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 arna leasú le GRVA-11-22 (Iarscríbhinn V a ghabhann leis an tuarascáil) agus ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27)

  Proposal for Supplement 2 to the 04 series of amendments to UN Regulation No 78 (Motorcycle braking) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, para. 99, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 as amended by GRVA-11-22 (Annex V of the report) and ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27

  Cinneadh (AE) 2022/387 ón gComhairle an 3 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 agus 163 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le boinn bhocóideacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht ceallraí infheithicle i bhfeithiclí leictreacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh leasuithe ar Rún Comhdhlúite R.E.5, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun leasú 4 ar UN GTR Uimh. 3 a fhorbairt, agus a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt maidir le hastaíochtaí cáithníní coscán

 22. #2238165

  Togra le haghaidh Fhorlíonadh 4 a ghabhann le sraith leasuithe 03 ar Rialachán Uimh. 78 ó na Náisiúin Aontaithe (Coscánú gluaisrothair) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/11, mír 99, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/26 arna leasú le GRVA-11-22 (Iarscríbhinn V a ghabhann leis an tuarascáil) agus ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27

  Proposal for Supplement 4 to the 03 series of amendments to UN Regulation No 78 (Motorcycle braking) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, para. 99, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/26 as amended by GRVA-11-22 (Annex V of the report) and ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27

  Cinneadh (AE) 2022/387 ón gComhairle an 3 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 agus 163 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le boinn bhocóideacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht ceallraí infheithicle i bhfeithiclí leictreacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh leasuithe ar Rún Comhdhlúite R.E.5, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun leasú 4 ar UN GTR Uimh. 3 a fhorbairt, agus a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt maidir le hastaíochtaí cáithníní coscán

 23. #2238172

  Togra le haghaidh Fhorlíonadh 11 a ghabhann le Rialachán Uimh. 109 ó na Náisiúin Aontaithe (boinn atráchtaithe le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, mír 18 agus 19, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 agus ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16 arna leasú le hIarscríbhinn IV a ghabhann leis an tuarascáil

  Proposal for Supplement 11 to UN Regulation No 109 (Retreaded tyres for commercial vehicles and their trailers) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, para. 18 and 19, based on ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/18 and ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/16 as amended by Annex IV to the report

  Cinneadh (AE) 2022/387 ón gComhairle an 3 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 agus 163 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le boinn bhocóideacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht ceallraí infheithicle i bhfeithiclí leictreacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh leasuithe ar Rún Comhdhlúite R.E.5, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun leasú 4 ar UN GTR Uimh. 3 a fhorbairt, agus a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt maidir le hastaíochtaí cáithníní coscán

 24. #2238178

  Togra le haghaidh Fhorlíonadh 1 a ghabhann le sraith leasuithe 01 ar Rialachán Uimh. 141 ó na Náisiúin Aontaithe (Córas faireacháin bhrú na mbonn) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, mír 25, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19 agus ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20, arna leasú le GRBP-74-37

  Proposal for Supplement 1 to the 01 series of amendments to UN Regulation No 141 (Tyre pressure monitoring system) ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, para. 25, based on ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/19 and ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/20, as amended by GRBP-74-37

  Cinneadh (AE) 2022/387 ón gComhairle an 3 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 agus 163 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le boinn bhocóideacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht ceallraí infheithicle i bhfeithiclí leictreacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh leasuithe ar Rún Comhdhlúite R.E.5, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun leasú 4 ar UN GTR Uimh. 3 a fhorbairt, agus a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt maidir le hastaíochtaí cáithníní coscán

 25. #2238184

  Togra le haghaidh Fhorlíonadh 2 a ghabhann le sraith leasuithe 02 ar Rialachán Uimh. 152 ó na Náisiúin Aontaithe (Ardchóras coscánaithe éigeandála (AEBS) le haghaidh feithiclí M1 agus N1) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, míreanna 78 agus 80, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 arna leasú le GRVA-11-40 (Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an tuarascáil) agus ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/23

  Proposal for Supplement 2 to 02 series of amendments to UN Regulation No 152 (AEBS for M1 and N1) ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, paras. 78 and 80, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22 as amended by GRVA-11-40 (Annex IV of the report) and ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/23

  Cinneadh (AE) 2022/387 ón gComhairle an 3 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 agus 163 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le boinn bhocóideacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht ceallraí infheithicle i bhfeithiclí leictreacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh leasuithe ar Rún Comhdhlúite R.E.5, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun leasú 4 ar UN GTR Uimh. 3 a fhorbairt, agus a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt maidir le hastaíochtaí cáithníní coscán

 26. #2238208

  Doiciméad léiriúcháin a ghabhann le Rialachán Uimh. 155 ó na Náisiúin Aontaithe: Togra le haghaidh leasuithe ar ECE/TRANS/WP.29/2021/59 (EC/TRANS/WP.29/GRVA/11, mír 45, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21)

  Interpretation document to UN Regulation No 155: Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/2021/59 (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/11, para. 45, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21)

  Cinneadh (AE) 2022/387 ón gComhairle an 3 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialachán d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann leis na tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 155, 160, 161, 162 agus 163 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le boinn bhocóideacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht ceallraí infheithicle i bhfeithiclí leictreacha, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh leasuithe ar Rún Comhdhlúite R.E.5, a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun leasú 4 ar UN GTR Uimh. 3 a fhorbairt, agus a mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh údarú chun Rialachán Teicniúil Domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt maidir le hastaíochtaí cáithníní coscán

 27. #2395886

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, mír 8, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/18 arna leasú le hIarscríbhinn II a ghabhann leis an tuarascáil

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, para. 8, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/18, as amended by Annex II to the report

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 28. #2395888

  (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, mír 82, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/9)

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, para. 82, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/9

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 29. #2395891

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, mír 83, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/10, arna leasú le GRVA-12-24

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, para. 83, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/10, as amended by GRVA-12-24

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 30. #2395893

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, mír 16, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/24 arna leasú le hIarscríbhinn III a ghabhann leis an tuarascáil

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, para. 16, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/24 as amended by Annex III to the report

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 31. #2395895

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/85, mír 35, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/4

  ECE/TRANS/WP.29/GRPE/85, para. 35, based on ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/4

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 32. #2395903

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 20, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/17 arna leasú le GRE-85-12 agus mír 19 den tuarascáil)

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, para. 20, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/17, as amended by GRE-85-12 and para. 19 of the report

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 33. #2395907

  ECE/TRANS/WP.29/GRPE/85, mír 29, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/3 agus GRPE-85-47 arna leasú le hIarscríbhinn IV

  ECE/TRANS/WP.29/GRPE/85, para. 29, based on ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/3 and GRPE-85-47 as amended by Annex IV

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 34. #2395918

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/85, mír 25, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, para. 25, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/21

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 35. #2395921

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, míreanna 65-66, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/6, arna leasú le GRVA-12-43 agus ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/11, arna leasú le GRVA-12-19

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, para. 65-66, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/6, as amended by GRVA-12-43 and ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/11, as amended by GRVA-12-19

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 36. #2395926

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/85, mír 26, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/22

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, para. 26, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/22

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 37. #2395929

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, mír 90, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/29, arna leasú le GRVA-12-16

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, para. 90, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/29, as amended by GRVA-12-16

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 38. #2395937

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, mír 23 agus ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, bunaithe ar GRBP-74-33-Rev.1, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17 arna leasú le GRBP-74-31-Rev.1 agus GRBP-75- 25-Rev.1

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/72, para. 23 and ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, based on GRBP-74-33-Rev.1, ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2021/17 as amended by GRBP-74-31-Rev.1 and GRBP-75- 25-Rev.1

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 39. #2395939

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, mír 18, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/28 arna leasú le hIarscríbhinn V a ghabhann leis an tuarascáil

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, para. 18, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/28 as amended by Annex V to the report

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 40. #2395941

  (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, mír 20, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/7 arna leasú le hIarscríbhinn VI a ghabhann leis an tuarascáil

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, para. 20, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/7 as amended by Annex VI to the report

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 41. #2395943

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, mír 72, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/7 arna leasú le GRVA-12-49 (atáirgthe in GRVA-12-50/Rev.1)

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/12, para. 72, based on ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/7, as amended by GRVA-12-49 (reproduced in GRVA-12-50/Rev.1)

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 42. #2395945

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/70, mír 23, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/21 nár leasaíodh

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, para. 23, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/21 not amended

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 43. #2395947

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, mír 24, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/22 arna leasú le hIarscríbhinn VII a ghabhann leis an tuarascáil

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, para. 24, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/22, as amended by Annex VII to the report

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 44. #2395949

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, mír 26, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/23 nár leasaíodh

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, para. 26, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/23, not amended

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 45. #2395952

  CE/TRANS/WP.29/GRBP/73, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/2 arna leasú le GRBP-75-10 agus GRBP-75-33

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, based on ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/2 as amended by GRBP-75-10 and GRBP-75-33

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 46. #2395954

  ECE/TRANS/WP.29/GRVA/70, mír 27, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2021/27 nár leasaíodh

  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/70, para. 27, based on ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/27 not amended

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 47. #2395956

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 9 agus mír 33, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/13 arna leasú le GRE-85-09 agus GRE-85-13 agus ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2, arna leasú le GRE-85-26

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, paras. 9 and 33, based on ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/13, as amended by GRE-85-09 and GRE-85-13, and ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/5/Rev.2, as amended by GRE-85-26

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 48. #2395960

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, mír 15, bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/15 arna leasú le GRE-85-15

  ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, para. 15, based ECE/TRANS/WP.29/GRE/2021/15, as amended by GRE-85-15

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 49. #2395964

  ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, bunaithe ar GRSG-123-04

  ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, based on GRSG-123-04

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

 50. #2395967

  ECE/TRANS/WP.29/GRSG/73 bunaithe ar ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/5, arna leasú le GRBP-75-13

  ECE/TRANS/WP.29/GRBP/73, based on ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2022/5, as amended by GRBP-75-13

  Cinneadh (AE) 2022/969 ón gComhairle an 16 Meitheamh 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh san Fhóram Domhanda um Chomhchuibhiú Rialacháin d’Fheithiclí faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip a mhéid a bhaineann le tograí le haghaidh modhnuithe ar Rialacháin Uimh. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 agus 162 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh modhnuithe ar RTD Uimh. 2 ó na Náisiúin Aontaithe, a mhéid a bhaineann le Rialachán nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le rabhadh cúlaithe, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh rialachán teicniúil domhanda nua ó na Náisiúin Aontaithe maidir le marthanacht feistí rialaithe truaillithe le haghaidh feithiclí dhá roth agus trí roth, a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh Rún Comhdhlúite nua a bhaineann le líon na gcáithníní sceite sármhíne a thomhas i gcás feithiclí tromshaothair, agus a mhéid a bhaineann le togra le haghaidh údarú chun Leasú 4 ar RTD Uimh. 3 ó na Náisiúin Aontaithe a fhorbairt

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.