Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

36 toradh in 24 doiciméad

 1. #629676

  Cód AC

  CN code

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 2. #657918

  Cód AC

  CN code

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 3. #672312

  Cód AC

  CN code

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle

 4. #682403

  Cód AC

  CN Code

  Rialachán (AE) Uimh. 1383/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive

 5. #684080

  Cód AC

  CN code

  Rialachán (AE) Uimh. 1150/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 374/2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur 

 6. #684901

  Cód AC

  CN code

  Rialachán (AE) 2015/479 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha le haghaidh onnmhairí 

 7. #687184

  Cód AC 2013

  CN code 2013

  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 8. #687469

  Cód AC agus catagóir teicstíle

  CN code and textile category

  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 9. #733222

  Cód AC

  CN code

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 10. #737582

  Cód AC 2016

  CN code 2016

  Rialachán (AE) 2017/354 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

 11. #1656410

  cód AC 2401;

  CN code 2401;

  Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle

 12. #1662166

  Cód AC

  CN code

  Rialachán (AE) 2015/756 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena gcuirtear lamháltais áirithe ar fionraí maidir le hallmhairiú táirgí talmhaíochta de thionscnamh na Tuirce isteach san Aontas

 13. #1669079

  Cód AC

  CN code

  Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais

 14. #1737158

  Cód AC

  CN code

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 15. #1737378

  12 Cód AC

  12 CN Code

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 16. #1737384

  12 Cód AC

  12 HS Code

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 17. #1739457

  Cód AC

  CN code

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

 18. #562300

  Maidir le hiontrálacha táirgí le cód AC atá marcáilte le réiltín (*), tá siad faoi réir coinníollacha a leagtar síos i ndlí ábhartha an Aontais.

  Entry of products with a CN code marked with an asterisk (*) is subject to the conditions laid down in the relevant Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 19. #562354

  Maidir le hiontrálacha táirgí le cód AC atá marcáilte le réiltín (*), tá siad faoi réir coinníollacha atá leagtha síos i ndlí ábhartha an Aontais.

  Entry of products with a CN code marked with an asterisk (*) is subject to the conditions laid down in the relevant Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

 20. #603019

  "Alfa-feiniolaicéataicéitinítríl, cód AC 29269095, Uimh. CAS 4468-48-8";

  "Alpha-phenylacetoacetonitrile, CN code 29269095, CAS No 4468-48-8";

  Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 21. #603227

  "Alfa-feiniolaicéataicéitinítríl, Cód AC 29269095, Uimh. CAS 4468-48-8";

  "Alpha-phenylacetoacetonitrile, CN Code 29269095, CAS No 4468-48-8";

  Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha

 22. #643249

  Bunaítear leis an Rialachán seo socrú fabhrach allmhairiúcháin i gcomhair allmhairí ríse de thionscnamh na Banglaidéise a thig faoi chóid AC 100610 (ach amháin cód AC 10061010), 100620 agus 100630.

  This Regulation establishes a preferential import arrangement for imports of rice originating in Bangladesh falling within CN codes 100610 (excluding CN code 10061010), 100620 and 100630.

  Rialachán (AE) Uimh. 539/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le hallmhairí ríse de thionscnamh na Banglaidéise agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3491/90 ón gComhairle

 23. #643257

  i gcás ríse gan scilligeadh a thig faoi chóid AC 100610, ach amháin cód AC 10061010, na dleachtanna custaim a socraíodh sa Chomhtharaif Chustaim, lúide 50 % agus lúide EUR 4,34 breise;

  for paddy rice falling within CN codes 100610, with the exception of CN code 10061010, the customs duties fixed in the Common Customs Tariff less 50 % and less a further EUR 4,34;

  Rialachán (AE) Uimh. 539/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le hallmhairí ríse de thionscnamh na Banglaidéise agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3491/90 ón gComhairle

 24. #1662128

  Ó 1996 i leith tá toirmeasc curtha ag an Tuirc ar allmhairiú ainmhithe beo (cód AC 0102) den speiceas buaibheach agus tá srianta ar allmhairiú mairteola (cóid AC 0201-0202).

  Turkey has since 1996 been applying a ban on the import of live animals of the bovine species (CN code 0102) and restrictions on the import of beef (CN codes 0201-0202).

  Rialachán (AE) 2015/756 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena gcuirtear lamháltais áirithe ar fionraí maidir le hallmhairiú táirgí talmhaíochta de thionscnamh na Tuirce isteach san Aontas

 25. #493165

  ciallaíonn “Cód AC” foroinn Chomhphobail le hainmníocht chomhcheangailte na gComhphobal Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 an 23 Iúil 1987 6 ón gComhairle, arna leasú le Rialachán (CEE) Uimh. 2031/2001 an 6 Lúnasa 2001 ón gCoimisiún;

  “CN Code” means a Community subdivision to the combined nomenclature of the European Communities referred to in Article 1 of Council Regulation (EEC) No. 2658/87 of 23 July 19876 as amended by Commission Regulation (EEC) No. 2031/2001 of 6 August 20017;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 26. #493166

  ciallaíonn “Cód AC” foroinn Chomhphobail le hainmníocht chomhcheangailte na gComhphobal Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 an 23 Iúil 1987 6 ón gComhairle, arna leasú le Rialachán (CEE) Uimh. 2031/2001 an 6 Lúnasa 2001 ón gCoimisiún;

  “CO2” means carbon dioxide;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 27. #493195

  ciallaíonn “Cód AC” foroinn Chomhphobail a ghabhann le hainmníocht chomhcheangailte na gComhphobal Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 an 23 Iúil 1987 ón gComhairle9 arna leasú le Rialachán (CEE) Uimh. 2031/2001 an 6 Lúnasa 2001 ón gCoimisiún10;

  “CN Code” means a Community subdivision to the combined nomenclature of the European Communities referred to in Article 1 of Council Regulation (EEC) No. 2658/87 of 23 July 19879 as amended by Commission Regulation (EEC) No. 2031/2001 of 6 August 200110;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 28. #511095

  I gcás ina luaitear cóid AC a bhfuil "ex" rompu, tá an scéim fhabhrach le cinneadh trí bhíthin an cód AC agus an tuairisc a chomhfhreagraíonn dó a chur i bhfeidhm ag an am céanna le chéile

  Where ex CN codes are indicated, the preferential scheme is to be determined by application of the CN code and corresponding description taken together.

  Rialachán (AE) Uimh. 1336/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá rannpháirteach i bpróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá nasctha leis an bpróiseas sin

 29. #602304

  I gcás ina luaitear cóid AC a bhfuil "ex" rompu, tá an scéim fhabhrach le cinneadh trí bhíthin an cód AC agus an tuairisc a chomhfhreagraíonn dó a chur i bhfeidhm i dteannta a chéile.

  Where ex CN codes are indicated, the preferential scheme is to be determined by application of the CN code and the corresponding description taken together.

  Rialachán (AE) Uimh. 1202/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1215/2009 ón gComhairle i ndáil le taraifchuótaí dfhíon

 30. #659955

  Chun críche íocaíochtaí a dheonú faoin scéim íocaíochta aonair limistéir, beidh gach dáileacht talmhaíochta atá i gcomhréir leis na critéir dá bhforáiltear i mír 1, chomh maith le dáileachtaí talmhaíochta a chuirtear le garráin ghearruainíochta (cód AC ex06029041) incháilithe.

  For the purpose of granting payments under the single area payment scheme, all agricultural parcels corresponding to the criteria provided for in paragraph 1, as well as agricultural parcels planted with short rotation coppice (CN code ex06029041), shall be eligible.

  Rialachán (AE) Uimh. 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus a ndáileadh i dtaca leis an mbliain 2014 agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2014

 31. #672330

  ullmhóidí bia d’earraí faoi cheannteidil 0401 go 0404, nach bhfuil cócó iontu nó ina bhfuil níos lú ná 5% de chócó de réir meáchain arna ríomh ar bhunús díshaillte go hiomlán, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile, seachas ullmhóidí le cód AC 19019091

  food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included, excluding preparations of CN code 19019091

  Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle

 32. #731242

  Sa liosta atá bunaithe leis na gníomhartha cur chun feidhme sin, aithneofar na plandaí, táirgí plandaí agus réada eile bunaithe ar a ról faoi seach i gcomhréir leis an rangú san Ainmníocht Chomhcheangailte mar a shonraítear i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle [26] (“Cód AC”: anseo ina dhiaidh), i gcás ina mbeidh an cód sin ar fáil.

  In the list established by those implementing acts, the plants, plant products and other objects shall also be identified by their respective code in accordance with the classification in the Combined Nomenclature as laid down in Council Regulation (EEC) No 2658/87 [26] (‘CN code’) where that code is available.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 33. #731243

  Déanfar tagairt do chóid eile, a leagtar síos le reachtaíocht an Aontais, chomh maith i gcás ina sonrófar níos fearr leo cód AC is infheidhme i gcomhair planda, táirge planda nó réad eile ar leith.

  Other codes laid down by Union legislation shall, in addition, be referred to where they specify further the applicable CN code for a specific plant, plant product or other object.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 34. #731259

  Déanfar tagairt do chóid eile, a leagtar síos le reachtaíocht an Aontais, chomh maith i gcás ina sonrófar níos fearr leo cód AC is infheidhme i gcomhair planda, táirge planda nó réad eile ar leith.

  Other codes laid down by Union legislation shall, in addition, be referred to where they specify further the applicable CN code for a specific plant, plant product or other object.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 35. #1627101

  Togra le haghaidh Rialacháin ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le cuóta taraife i gcomhair allmhairí caife intuaslagtha arna gcumhdach le cód AC (Ainmníocht Chomhcheangailte) 2101 11 11 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ABOLISHING TARIFF QUOTA FOR IMPORTS OF SOLUBLE COFFEE COVERED BY CN CODE 2101 11 11 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 36. #1739456

  I gcás ina luaitear cóid AC a bhfuil “ex” rompu, tá an scéim fhabhrach le cinneadh trí bhíthin an cód AC agus an tuairisc a chomhfhreagraíonn dó a chur i bhfeidhm i dteannta a chéile.

  Where ex CN codes are indicated, the preferential scheme is to be determined by application of the CN code and corresponding description taken together.

  Rialachán (AE) 2019/216 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.