Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

7 dtoradh in 5 dhoiciméad

 1. #1623579

  Cúnamh Oifigiúil Forbartha

  Official Development Assistance

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 2. #1477407

  Le haghaidh ranníocaí d'Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus le haghaidh Cúnamh Oifigiúil Forbartha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair áirithe ... ... ... ...

  For contributions to International Organisations and for certain Official Development Assistance, including certain grants-in-aid

  Uimhir 35 de 1988: AN tACHT LEITHREASA, 1988

 3. #1497163

  Le haghaidh ranníocaí d'Eagraíochtaí Idirnáisiúnta agus le haghaidh Cúnamh Oifigiúil Forbartha áirithe, lena n-áirítear deontais-i-gcabhair ... ... ... ... ...

  For contributions to International Organisations and for certain Official Development Assistance, including certain grants-in-aid

  Uimhir 23 de 1989: AN tACHT LEITHREASA, 1989

 4. #511366

  "Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle an 21 Nollaig 2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus le críocha eile ardioncaim, agus le tíortha atá i mbéal forbartha a thagann faoi Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, le haghaidh gníomhaíochtaí seachas cúnamh oifigiúil forbartha";

  "Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21 December 2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories, and with developing countries falling under Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council, for activities other than official development assistance";

  Rialachán (AE) Uimh. 1338/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus le críocha eile ardioncaim

 5. #511553

  Leis an Rialachán, tugtar aghaidh ar an tsaincheist a bhaineann le tacaíocht a thabhairt do roinnt gníomhaíochtaí sonracha nach mbaineann le Cúnamh Oifigiúil Forbartha (COF) i dtíortha a chumhdaítear faoin Ionstraim maoinithe do Chomhar um Fhorbairt (Rialachán Uimh. 1905/2006).

  The Regulation addresses the issue of support for a number of specific non-Official Development Assistance (ODA) activities in countries covered by the Development Cooperation Instrument (DCI Regulation No 1905/2006).

  Rialachán (AE) Uimh. 1338/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus le críocha eile ardioncaim

 6. #511556

  Meabhraíonn sé go ndéanfar an méid tagartha airgeadais a shocraítear in Airteagal 16 le haghaidh tíortha a liostaítear in Iarscríbhinn II a chur chun feidhme trí úsáid a bhaint as línte buiséid speisialta a cheaptar le haghaidh gníomhaíochtaí seachas Cúnamh Oifigiúil Forbartha.

  It recalls that the financial reference amount fixed in Article 16 for countries listed in Annex II will be implemented using dedicated budget lines which are intended for activities other than Official Development Assistance.

  Rialachán (AE) Uimh. 1338/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1934/2006 ón gComhairle lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair le tíortha tionsclaithe agus le críocha tionsclaithe agus le tíortha eile ardioncaim agus le críocha eile ardioncaim

 7. #667611

  I gcomhréir leis na gealltanais a thug an tAontas ag an 3ú agus an 4ú Fóram Ardleibhéil maidir le hÉifeachtacht Cabhrach (Accra 2008 agus Busan 2011), agus leis an moladh ó Choiste Cúnaimh Forbartha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (“OECD-DAC”) maidir le cúnamh oifigiúil forbartha a dhícheangal do na Tíortha is Lú Forbartha agus na Tíortha Bochta a bhfuil Fiachais Ollmhóra orthu, ba cheart don Choimisiún cabhair ón Aontas a neamhcheangal a mhéid is féidir, lena n-áirítear i gcás sásraí nuálacha maoiniúcháin, agus rannpháirtíocht na n-eintiteas ó thíortha comhpháirtíochta a chur chun cinn i nósanna imeachta ina mbronntar conarthaí.

  In line with the commitments of the Union at the 3rd and 4th High Level Fora on Aid Effectiveness (Accra 2008 and Busan 2011), and the recommendation of the Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development (‘OECD-DAC’) on untying official development assistance (ODA) to the Least Developed Countries and Heavily Indebted Poor Countries, the Commission should untie Union aid to the maximum extent, including for innovative financing mechanisms, and promote the participation of entities from partner countries in contract-award procedures.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.